Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


Strategická konference Světové poštovní unie
Ve dnech 14. – 16. listopadu 2006 se v Dubaji konala strategická konference Světové poštovní unie (SPU) na vysoké úrovni. Více než 700 delegátů z téměř 140 členských zemí této mezivládní mezinárodní organizace zastupovalo státní správu, regulační orgány, veřejné i soukromé poštovní operátory, uživatele poštovních služeb a řadu mezinárodních organizací. Mezi hlavní témata zasedání patřilo mimo jiné postavení poštovního sektoru v informační společnosti, rozvoj poštovní sítě, výzvy pro poštovní sektor spojené s globalizací, technologickými změnami, konkurencí a novými požadavky zákazníků, zajištění udržitelného rozvoje poštovního sektoru a budoucí role SPU ve všech těchto procesech. Jednotlivá vystoupení, diskuse k nim i závěry konference potvrzují, že světová poštovní síť s více než 5 miliony zaměstnanců a 660 000 pošt je efektivním nástrojem pro využití výhod moderních informačních a komunikačních technologií i v nejodlehlejších částech světa. Ve své činnosti poštovní sektor integruje fyzickou, elektronickou i finanční síť a přispívá tak nejen k zmenšování digitální propasti, ale i odstraňování ekonomických rozdílů. Pro zajištění udržitelného rozvoje musí SPU svými aktivitami přispívat k propojení poštovních sítí a podporovat rozvoj poštovního sektoru ve všech regionech. Na význam poštovních služeb v tomto smyslu poukázal mimo jiné např. i generální ředitel Mezinárodní organizace pro migraci B. McKinley, který v souvislosti se stále se zvětšující migrací pracovních sil apeloval na poskytování efektivních mezinárodních peněžních poštovních služeb, které využívají migrující obyvatelé k zasílání svých výdělků. Projednávané dokumenty a obsah diskuse se stanou základem pro zpracování Světové poštovní strategie na roky 2008 – 2012, kterou bude přijímat 24. Kongres SPU v roce 2008 v Nairobi. Podrobnější informace o obsahu konference a jednotlivá vystoupení jsou k dispozici na webových stránkách SPU na adrese: www.upu.int

Ministerstvo informatiky ČR www.micr.cz  24.11.2006
EXPONET: GALERIE ČESKÝCH OLYMPIONIKů (1920  - 2004)
Pětirámový exponát Ivana Vápenky (ČR) s názvem "Galerie českých olympioniků (1920 - 2004)" je věnován všem špičkovým osobnostem československého a českého sportu. Exponát je zajímavě zpracovaný a svým obsahem může zaujmout i nefilatelisty. Exponát je zařazen v otevřené třídě.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  24.11.2006
NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZACE EXPONÁTU NA  NA ONLINE VÝSTAVĚ EXPONET:  POŠTOVNÍ HISTORIE ČESKÝCH ZEMÍ  1526 - 1850
Aktualizován byl zlatý exponát Ing. Víta Vaníčka z Prahy, místopředsedy SČF. Je v současné době snad jediným exponátem, který se zabývá tak starou historií poštovnictví na našem území.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  24.11.2006
LIPSIA 2007
Národní výstava filatelistické literatury s mezinárodní účastí z členských zemí FEPA LIPSIA 2007 se bude konat v prostorách Nové radnice v Lipsku ve dnech 20. – 30. září 2007. Pořadatelem je Svaz německých filatelistů (BDPh) za podpory německé Nadace na podporu filatelie a poštovní historie. Vystaveny mohou být publikace v tištěné formě nebo na CD, které pojednávají o filatelii a/nebo o poštovní historii včetně historie filatelie. Kvalifikačním předpokladem je pozlacená medaile na výstavě 2. stupně. Vystaveny mohou být knihy vydané od roku 2002, katalogy vydané od roku 2004, časopisy a další periodika, jednotlivé příspěvky a série článků i příspěvky do rozhlasu a televize "jako rukopisy". Výstavní poplatek za jeden titul činí 20 €. Uzávěrka přihlášek je 1.3.2007. Přihlášku a výstavní propozice mohou zájemci dostat na adrese: Miroslav Langhammer, Mezivrší 27, 147 00 Praha
NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZACE EXPONÁTU NA ONLINE VÝSTAVĚ EXPONET: E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1939
Na nových 92 stranách přinášíme od autorů Miroslava Štefka a Jana Kypasta 357 nových 4barevných reprodukcí celistvostí s čs. Doplatními známkami všech emisí z let 1919 – 1938. Obrázky jsou jako vždy doplněny popisem a orientačním oceněním, celá kapitola je uvedena článkem se základními údaji o čs. Doplatních známkách a jejich použití. E-katalog celistvostí nyní obsahuje 3136 plnobarevných reprodukcí na 888 stranách. Pouze onlinová verze katalogu je naprosto ojedinělým filatelistickým internetovým počinem a právem patří k nejnavštěvovanějším stránkám Exponetu. Rozhodně Vás zveme k opakovaným návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  24.11.2006
EXPONET: RAKOUSKO - CELINY SE ZNÁMKOU FRANTIŠEK JOSEF I. 1908 JUBILEJNÍ
Známý pražský celinář přináší již svůj druhý exponát se specializací na staré rakouské celiny. tzv. jubiljení emisi z roku 1908. Exponát přináší celou řadu velmi zajímavých celin a rozhodně stojí za vaši návštěvu.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  24.11.2006
EXPONET: KOSMICKÝ PROGRAM VOSTOK A VOSCHOD
Petr Fencl z Vysokého Mýta nám na 5 rámech představuje svůj kosmický exponát "Program Vostok a Voschod". Díky zajímavým popisům na jednotlivých listech bude tento exponát zajímavý pro sběratele i ostatních oborů i pro laické návštěvníky Exponetu.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  24.11.2006
EXPONET: Albrecht Dürer a jeho epocha
Albrecht Dürer a jeho epocha je obsahem námětového exponátu Alexandra Vorontsova z Ruska. Škoda, že všechny popisky jsou (kromě titulního listu) psané pouze v ruštině a tím se exponát stává pro většinu lidí nesrozumitelným. Na druhou stranu to může být signálem pro české vystavovatele, kteří míří na mezinárodní výstavy, že pouze s češtinou v cizině nepochodí.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  24.11.2006

EXPONET: POPRVÉ MISTRY SVĚTA
Jednorámový exponát Ivana Vápenky (ČR) s názvem "Poprvé mistry světa" je věnován mistrovství světa v ledním hokeji, které se konalo v Praze v roce 1947. Exponát je zajímavě zpracovaný a svým obsahem může zaujmout i nefilatelisty. Tento exponát byl vystaven na nedávné regionální výstavě v Trutnově.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  24.11.2006

EXPONET: KOLUMBUS
Prvním chorvatským exponátem na Exponetu je námětový "Kolumbus". Jeho majitelem je Igor Goleš (Split). Tento 4-rámový exponát je zařazený do třídy mládeže. Nezbývá než si postesknout, zda máme i Česku nějaké mladé filatelisty - podle zastoupení na Exponetu to tak nevypadá.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  24.11.2006
OLGA FIKOTOVÁ NA POSTALII
V úterý 28. 11. bude pošta Praha 6 v Kafkově ulici používat znehodnocovací strojek Postalia při setkání čs. olympioniků, účastníků OH 1956 v Melbourne a Cortině d´Ampezzo. Vyobrazena bude zlatá medailistka z Melbourne v hodu diskem, Olga Fikotová.
Jaroslav Petrásek  (další informace)  21.11.2006
ZMĚNA NÁZVů POŠT
Dotaz: "...nemohl bys "přeložit do češtiny" a na Japhile krátce vysvětlit nové rozhodnuti o názvech pošt z posledního Poštovního věstníku? Přiznám se, že jsem ho studoval důkladně, ale zda pošta musí měnit názvy podacích pošt nebo ne jsem zcela nepochopil. P. G.".
Rozhodnutí, které nabylo účinnosti 1. 11. 2006, se týká výhradně požadavků na to, jak má být označována příslušná (tzv. adresní) pošta při psaní poštovní adresy. Smyslem tohoto rozhodnutí je zkrátit ty z dosud vyžadovaných názvů adresních pošt, které byly zbytečně dlouhé (například Benešov u Prahy, neboť vzhledem k tomu, že součástí řádně napsané poštovní adresy je i PSČ, plně postačuje pouhé Benešov).
V té souvislosti je třeba zdůraznit, že veškeré "požadavky" jsou pouze doporučením - pokud se jím zákazníci České pošty řídí, mají jistotu, že jejich poštovní adresa nezpůsobí žádný problém při dodání. To ovšem ještě neznamená, že by jinak napsaná poštovní adresa musela nějakou závadu přinést, je-li z hlediska přesného určení místa dodání i tak dostatečná. Každý si může psát poštovní adresu tak, jak se mu líbí; nemusí, ale může se mu však stát, že vinou nějakých nedostatků způsobí problém v dodání. Proto je lépe doporučené vzory respektovat; pokud ho však pisatel nezná, musí do adresy napsat co možná nejvíce údajů. Za splnění této podmínky nemusí dokonce znát ani PSČ, i když PSČ lze dnes zjistit velmi snadno (na webové stránce www.cpost.cz  nebo u kterékoliv pošty).
Rozhodnutí nemá naprosto nic společného s tím, jakými názvy označuje Česká pošta své provozovny (ať už jde o pošty podací, anebo o pošty, které jsou pověřeny jak podáním, tak i dodáváním). To je její interní věc, která se zákazníků netýká. Je její věcí, zda dosavadní zbytečně dlouhé názvy zkrátí, anebo ne. Podrobněji je to rozebráno v části VII. rozhodnutí, zejména str. 147 Poštovního věstníku).
Eduard Prandstetter, ředitel odboru regulace poštovních služeb Českého telekomunikačního úřadu   20.11.2006
NOVÉ RAZÍTKO PŘÍŠTÍHO ROKU
(3)     
NÁRODNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK. U příležitostní konání výstavy poštovních známek v Hradci Králové s textem "NÁRODNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK, HRADEC KRÁLOVÉ 2". Razítko bude používáno v budově muzea v Hradci Králové poštou Hradec Králové 2.
Břetislav Janík  19.11.2006
Výsledky 33. aukce PROFIL na internetu
V pátek 17. 11. v pražském hotelu Parkhotel proběhla už 33. mezinárodní aukce poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu pořádaná pražskou firmou Profil. Jde o jednu z nejstarších tuzemských sálových aukcí, jejíž kořeny sahají dokonce až před listopad roku 1989. Po celou tu dobu Profil důsledně sází nikoliv na množství, ale na kvalitu nabízených položek a služeb. To se odráží v tradičně vysoké prodejnosti, která dlouhodobě dosahuje kolem 95 %. To je zcela mimořádný výsledek, zdaleka nejvyšší nejen u nás, ale ojedinělý i v mezinárodním měřítku. Páteční aukce v tom nebyla výjimkou – přímo v sále bylo prodáno téměř 97 % losů! (z nabízených 954 se jich prodalo 924 a je obvyklé, že další se doprodávají ještě po aukci). Potvrzuje se tím stará, předválečná pravda, že důvěra zákazníků prodávajících i kupujících – je v obchodě tou nejdůležitější věcí. Prodávající se mohou spolehnout, že jejich položky budou zpracovány a popsány s tou největší pečlivostí, kupující zase dobře vědí, že reparovaných lepů či přímo falz nabízených jako pravé se v aukcích Profilu obávat rozhodně nemusejí – a to není v dnešní době zrovna běžná věc. Tato důvěra se projevuje i ve velkém počtu písemných příkazů, které na každou aukci přicházejí. Za ty roky si prostě mnoho sběratelů vyzkoušelo, že na přesnost popisů v aukčním katalogu Profil se mohou spolehnout. Pokud jde o pravost a jakost zboží, Profil nejde snadnou cestou „nabídneme cokoliv a když to nebude v pořádku vrátíme peníze“ (což je nejlevnější a pro prodávajícího nejpohodlnější cesta, která však v podstatě problém s identifikací přenáší na kupujícího). Veškeré aukční položky pracovníci Profilu naopak předem pečlivě posoudí a konzultují se znalci, což je samozřejmě mnohem pracnější a především dražší než předchozí uvedený způsob, ale pro kupujícího to má velký význam. Pokud by se výjimečně vyskytla reklamace, Profil ji řeší zásadně ihned a vždy ve prospěch zákazníka. Výjimkou mezi velkými tuzemskými aukcemi naproti tomu je, že Profil neutrácí za nákladné barevné aukční katalogy na křídovém papíru, což vyplývá hlavně z toho, že jich zdarma rozesílá více než šest tisíc a bylo by to finančně neúnosné. V dnešní době internetu ostatně mnoho zákazníků tištěný katalog ani nepožaduje, protože si nabídku včetně barevných ilustrací pohodlně prohlédnou doma na počítači (na počítadle internetového katalogu poslední aukce Profil bylo celkem více než 2.200 návštěv).
A jak to tedy Profil vlastně dělá, že má nabídku atraktivního zboží a současně i dostatek zájemců o jeho koupi? Zde je několik osvědčených zásad (které ostatně může zkusit napodobit každý):
1. pečlivý výběr zboží z hlediska pravosti, jakosti a prodejnosti (Profil tradičně odmítá více než polovinu z nabízených položek);
2. popis položek je proveden s mimořádnou pečlivostí, takže se na něj lze spolehnout;
3. jakost odpovídá popisu, což je důležité zejména u lepu známek;
4. pravost zboží je zaručena (na nákladech spojených se znaleckými konzultacemi Profil rozhodně nešetří);
5. střízlivé vyvolávací ceny přitahují kupující (což se ve výsledku přirozeně projevuje na výši cen dosažených);
6. vysoká prodejnost přitahuje prodávající;
7. jakékoliv případné reklamace Profil zásadně řeší okamžitě a ke spokojenosti zákazníka (vzhledem k výše uvedeným zásadám navíc skoro žádné reklamace nejsou);
8. tištěný katalog má uměřenou a střízlivou úpravu, není sice na křídovém papíru a nehýří barvami, ale na jeho údaje se dá spolehnout a navíc je zdarma distribuován více než šesti tisícům sběratelů, z nichž velkou část by jinak nejspíš ani nenapadlo se nějaké aukce zúčastnit;
9. veškeré položky jsou popsány a vyobrazeny na internetu;
10. aukce je dobře propagována a organizována, její průběh zajišťuje řada zkušených pracovníků (což je samozřejmě nákladné, ale ve výsledku se rozhodně vyplatí).
Příští. 34. aukce Profil je plánována na sobotu 17. listopadu 2007, opět v hotelu Parkhotel v Praze. Hodnotné položky do ní ale můžete nabídnout už teď (tel. 224 810 210). Výsledky právě proběhlé 33. aukce Profil můžete nalézt ZDE.
Břetislav Janík  19.11.2006
EMISNÍ PLÁN 2007
Očekávaný materiál - Emisní plán na rok 2007 a Podrobnosti k němu konečně vydány. Emisní plán obsahuje 33 známek v nominální hodnotě 489 Kč. Nejdražší položkou je ofsetový aršík "Karlův most - 650 let" vydaný k příležitosti nejen svého výročí ale také výstavy Praga 2008 - nominální hodnota 43 Kč. Druhou nejdražší emisí je 35 Kč známka "Světový grafik Václav Hollar (1607 - 1657). Podrobnosti v příloze - velikost EP 2007 je 237 kB a Podrobnosti k EP 2007 mají velikost souboru 237 kB.
Břetislav Janík  (další informace / další informace)   16.11.2006
PODNIKATELSKÉ AKTIVITY ČESKÉ POŠTY
Dárkové balíčky a dárkové finanční poukázky jsou novinkou letošního předvánočního období v pojetí České pošty. Rozšířená nabídka dárkových balíčků s kuponovými známkami je z kategorie tradičních nabídek. Nově se etabluje Dárková finanční poukázka v hodnotě 300 Kč. Podrobnosti jsou v přiloženém pdf souboru o velikosti 569 kB - 3 strany.
Břetislav Janík  (další informace)   16.11.2006
NOVÁ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKA PRAGA 2008
Naprosto netradičně pojalo Ministerstvo informatiky ČR svoji novou výplatní ofsetovou známku k propagaci Světové výstavy poštovních známek Praga 2008. Prohlédnout a přečíst si podrobnosti o nové známce v nominální hodnotě 7,50 Kč můžete v přiloženém pdf souboru o velikosti 300 kB.
Břetislav Janík  (další informace)   16.11.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Brno 1
U příležitosti tradičních vánočních trhů v Brně, se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "Tradiční vánoce v Brně, Brno 1". Razítko bude používáno ve dnech 1.12.2006 - 23.12.2006 poštou 601 00 Brno 1 na příležitostné poštovní přepážce na náměstí Svobody.
Olga Drbová   16.11.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Boží Dar
U příležitosti letošních Vánoc se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "Boží Dar". Razítko bude používáno ve dnech 4.12.2006 - 22.12.2006 poštou 362 62 Boží Dar.
Olga Drbová   16.11.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Poštovní muzeum
U příležitosti výstavy "Bedřich Housa - známková tvorba a grafika" se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "Poštovní muzeum, Praha 1". Razítko bude používáno dne 9.12.2006 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Olga Drbová  16.11.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Praha 012-Hrad
U příležitosti Nového roku 2007 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "PF 2007, Praha 012-Hrad". Razítko bude používáno ve dnech 27.12.2006 - 6.1.2007 poštou 119 00 Praha 012-Hrad.
Olga Drbová  16.11.2006
2007: POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Harrachov v Krkonoších
U příležitosti oslav XIII. zimních sportovních her zaměstnanců ČP se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "13. zimní národní hry zaměstnanců České pošty, Harrachov v Krkonoších". Razítko bude používáno ve dnech 20.1.2007 - 22.1.2007 poštou 512 46 Harrachov v Krkonoších na příležitostné poštovní přepážce v hotelu FIT-FUN (sobota 11-17 hodin, neděle 9-17 hodin, pondělí 9-15 hodin).
Olga Drbová  16.11.2006
Filatelisté mají velkou výstavu
Po dvanácti letech je v Trutnově znovu k vidění expozice filatelistů. Pod názvem Regionální výstava poštovních známek ji pořádá trutnovský Klub filatelistů. "Akci pořádáme ke 100. výročí existence trutnovské poštovní budovy v Horské ulici. Po delší pauze jsme navíc chtěli prezentovat činnost našeho klubu, který byl oficiálně zaregistrován 22. února roku 1929," vysvětlila místopředsedkyně výstavního výboru Hana Horynová. K vidění je zhruba 178 exponátů od 90 vystavovatelů z celého Česka. Návštěvníci mohou obdivovat krásu předvedených známek či dopisnic, které se většinou zabývají převážně dějinami a projevy národní kultury a umění. Odborná jury posoudí vystavené sbírky komplexně. "Exponáty ohodnotí a ty nejlepší odmění medailemi," vysvětlila Horynová. Výstava je přístupná dnes do 17 hodin, zítra a v sobotu od 9 do 17 hodin, a v neděli od 9 do 12 hodin. V sobotu se uskuteční na Nivách výměnná burza známek a pohlednic. Další zajímavosti najdete v sobotním vydání Deníku.
(pac) (další informace) 16.11.2006
EXPONET: KRONIKA VOLKSWAGENU
Velmi oceňovaný námětový exponát na téma automobilismu a jedné z nejúspěšnějších a nejrozšířenějších značek - Volkswagenu. Při vzniku značky byl rodák z území dnešního Česka - Ferdinand Porsche, ale také Hitler se
svým plánem lidově dostupného vozu do každé německé rodiny. Exponát má 128 listů a je ceněn na filatelistických výstavách velmi vysoko. Naposledy obdržel za tento námětový exponát velkou pozlacenou na světové výstavě ve Washingtonu 2006. Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  15.11.2006
JEŽÍŠKOVA POŠTA
Chcete zaručit, že si Ježíšek přečte Vaše přání? Česká pošta letos již potřinácté otevřela Ježíškovu Vánoční poštu. Na Božím Daru v Krušných horách bude Ježíšek úřadovat od 4. do 22. prosince 2006. Nejmenší a jejich blízcí tak mohou na poštu v Božím daru napsat, co by se letos mělo objevit pod stromečkem, ale třeba i jestli by tatínek nemohl přestat kouřit a jestli by maminka mohla být míň ustaraná. Ježíškova adresa i letos zůstává: Vánoční pošta, 362 62 Boží Dar. Česká pošta připravila pro Ježíška i v letošním roce nové příležitostné poštovní razítko s vánočním motivem. Zákazníci, kteří chtějí, aby jejich vánoční přání adresovaná dětem, příbuzným či přátelům byla opatřena razítkem Vánoční pošty, musí toto přání opatřit známkou a zpáteční adresou, vložit do obálky a poslat na výše uvedenou adresu...
Dita Václavíková  (další informace)  14.11.2006
Současná situace a trendy ve filatelii
Analytická skupina Svazu českých filatelistů, poradní orgán výkonného výboru SČF, ve spolupráci s komisí jurymanů SČF připravuje seminář věnovaný současné situaci a trendům ve filatelii. Seminář se bude konat v sobotu 17.2.2007 od 10:00 hodin v restauraci Žlutý anděl, Na Strži 9, Praha 4 (dvě stanice autobusem 121, 124 nebo 205 od stanice metra Budějovická). Seminář je veřejně přístupný všem zájemcům (na vlastní náklady). Předběžný program semináře obsahuje následující vystoupení: Informace o kongresech FIP a FEPA konaných v roce 2006 a o jejich závěrech, Nové soutěžní třídy (jednorámové exponáty, otevřená třída), Mistrovství Evropy v tematické filatelii, Mistrovství Evropy mladých filatelistů, Návrhy na zatraktivnění tradiční filatelie, Elektronická filatelistická literatura, Možnosti využití moderního filatelistického materiálu (zejména personalizovaných známek, dokumentů novodobých soukromých pošt apod.) v exponátech, Zatraktivnění filatelistických výstav pro nefilatelisty, Současné trendy v hodnocení filatelistických exponátů, Aktuální informace o padělcích československých známek, Informace o přípravě výstavy PRAGA 2008. Ke každému bodu bude předneseno úvodní vystoupení některým z funkcionářů SČF (cca 10 - 15 minut) a poté bude následovat diskuse. Úvodní vystoupení a závěry z diskuse budou publikovány v Informacích SČF, ve Filatelii a na Internetu. Zájemci o účast na semináři se mohou již nyní přihlásit na sekretariátu SČF (telefon 257012642, e-mail: scf@iol.cz ).
MIROSLAV LANGHAMMER
EXPONET: FOTBAL
Už druhý exponátem ve třídě mládeže má mladá filipínská vystavovatelka ALCALA
Alyssah Xeniah. Její 2-rámový exponát "Soccer" nám představuje na Filipínách velmi oblíbený sport - kopanou. Škoda, že nám nikdo z mladých filatelistů z České
republiky dosud svůj exponát nenabídnul.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  13.11.2006
EXPONET: DESKOVÉ VADY ZNÁMEK ČESKÉ REPUBLIKY
Výběr nejzajímavějších deskových vad na známkách ČR nám přibližuje 1-rámový exponát ing. Jiřího Sedláka (ČR, Kladno). Dobře zpracovaný exponát, deskové vady jsou většinou dokumentovány i na celistvostech. Exponát jistě poslouží jako názorná pomůcka pro další sběratele.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  13.11.2006
EXPONET: ČESKÁ REPUBLIKA 2003, CHOVATELSTVÍ: AKVARIJNÍ RYBIČKY
Dalším exponátem ing. J.Sedláka (ČR) na EXPONETu je studijní zpracování tiskového listu "Chovatelství: Akvarijní rybičky", který vydala Česká pošta v roce 2003. Exponát prezentuje všechny zajímavosti a vady, které byly na tomto tiskovém listu objeveny, řadu z nich dokumentuje na celistvostech. Exponát je typickou ukázkou toho, jak lze vytvořit 1-rámový exponát vysoké úrovně s minimálními náklady.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  13.11.2006
ZAKTUALIZOVALI JSME PRO VÁS "E-SHOP"
Rekonstrukcí přímého prodeje jsme začali dnešního dne v pravidelném doplňování položek.
Břetislav Janík   (
e-shop)  11.11.2006
Přednáška "Poštovní historie Českých zemí 1526 - 1850"
Ve čtvrtek 2.11.2006 se konala členská schůze našeho klubu filatelistů spojená s odbornou přednáškou Ing. Víta Vaníčka, místopředsedy Svazu českých filatelistů "Poštovní historie Českých zemí 1526 - 1850". Měli jsme opět možnost vyslechnout vynikající přednášku doprovázenou zcela mimořádnými ukázkami z exponátu přednášejícího s využitím moderní počítačové a projekční techniky (Pro naše čtenáře je i součástí Exponetu - zde). Popis ukázek doprovodil lektor metodickými poznámkami ke tvorbě exponátů a kritériím jejich hodnocení na výstavách. Akce se konala v krásném prostředí sálu "Dřevák" Domu Portus. V příloze vám posíláme výběr pěti fotografií z přednášky. Ing. Vaníček seznámil přítomné rovněž s postupem příprav Světové výstavy poštovních známek Praga 2008. Úspěšný byl rovněž průběh dalšího programu naší členské schůze, která projednala činnost klubu za roční období - od poslední valné hromady klubu. Členská schůze přijala usnesení, které Vám pošleme elektronickou poštou v nejbližších dnech.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15   (foto 1 foto 2)  11.11.2006
Burza známEk A mincÍ
Zítra od 9 do 12 hodin se v turnovské restauraci Sokolovna ve Skálově ulici koná burza sběratelů. Zájemci zde mohou získat či vyměnit poštovní známky, pohlednice, odznaky, mince, bankovky, nálepky a telefonní karty. Burzu pořádá turnovský klub filatelistů a středisko Žlutá ponorka.
10.11.2006
EXPONET - POLNÍ POŠTA VOJÁKů 1. ČS. ARMÁDNÍHO SBORU V SSSR
V předvečer světově slaveného DNE VÁLEČNÝCH VETERÁNů přinášíme druhý exponát z listopadové nabídky 33. aukce Profil: http://www.stamps.cz/33aukce/index.htm Podobný exponát Antonína Lenocha z Kolešovice jako ten předchozí se liší "pouze" v období. Druhý exponát je z období II. světové války. Dokumentuje polní poštu vojáků 1. čs. armádního sboru v SSSR jak s domovem, tak mezi vojáky samotnými. kterou zabezpečovala, ale také cenzurovala sovětská polní pošty. Četné dokumenty jsou především svědky poštovního provozu, protože polní pošta ze SSSR nemá - na rozdíl od polní pošty ve Francii a v Anglii - příležitostná razítka. Protože se jedná jen o poštovní doklady je tento exponát zatříděn do poštovní historie, na rozdíl od exponátu předchozího, který kvůli nefilatelistickým dokladům je součástí otevřené třídy. Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  10.11.2006
Jiří Hurych bude šéfem dozorčí rady České Pošty
Ekonom Jiří Hurych (38) bude dnes odpoledne jmenován šéfem dozorčí rady státního podniku Česká pošta. Jeho hlavním úkolem bude transformace státního podniku na akciovou společnost a její restrukturalizace. „Nemohu to ani potvrdit, ani vyvrátit,“ řekl dnes ráno serveru EURO OnLine Hurych. Současným předsedou dozorčí rady je Libor Svoboda. Z dozorčí rady má být podle informací serveru EURO OnLine odvolán i Petr Polák a na jeho místo zvolen předseda představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy Petr Kužel. Hurych tak profesionálně naváže na svoje dosavadní působení v řadě významných společností. V současnosti je poradcem prezidenta Českých aerolinií Radomíra Lašáka. V letech 2004 až 2005 zastával funkci předsedy dozorčí rady Českého Telecomu a podílel se na přípravě privatizace podniku. Za dva roky (2002 až 2004) jako generální ředitel provedl úspěšnou restrukturalizaci společnosti Škody Prahy. Hurych byl rovněž dlouholetým (od roku 1996) manažerem Komerční banky, kde vedle obchodních a marketingových útvarů vedl útvar zaměřený na řešení špatného úvěrového portfolia. Stál v čele Programu KB, jehož cílem bylo změnit negativní trend vývoje provozních výsledků banky v roce 2000. Svoji manažerskou kariéru začínal v roce 1994 v rafinérii Kaučuk Kralupy.
István Lékó  (další informace) 9.11.2006
EXPONET - VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY V ZAHRANIČÍ 1914 - 1918
Historii vzniku československé armády si můžeme připomenout při studiu již "jubilejního" 150. exponátu na EXPONETU. Najdeme zde celistvosti ze zajateckých táborů v Rusku, Srbsku, Albánii, ve Francii i z dalších zemích. Z těchto zajatců se rekrutovala velká část vojáků, kteří vstoupili do nově zakládaných československých legií. Jedná se o starší exponát (odpovídá tomu "grafická úprava" poplatná době svého vzniku: 70. - 80. léta minulého století) Antonína Lenocha z Kolešovic: "VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY V ZAHRANIČÍ 1914 - 1918", který bude v příštích dnech nabízen na aukci Profil jako samostatný los http://www.stamps.cz/33aukce/index.htm  Vzhledem k tomu, že tento exponát bude po aukci pravděpodobně rozdělen a přepracován a možná i na léta uložen, jsme rádi, že máme možnost zachovat jej ucelený alespoň v digitální podobě a děkujeme společnosti PROFIL, že nám "toto zachování" vzácného materiálu umožnila. Jedná se o typický příklad, kdy hodnotíme současně stav exponátu, jeho ambice na úspěch a současně jeho historickou a řekněme i badatelskou hodnotu. V tomto případě jednoznačně převážila jeho historická hodnota a především k tomu tady (mimo jiné) EXPONET je. Vidíme tento exponát jako stěžejní pilíř kvality (pochopitelně je to jen jeden z pilířů) v budování virtuální mezinárodní výstavy a jeho odkazu pro budoucnost, doufaje, že patetičnost těchto slov naši návštěvníci pochopí jak v lehké nadsázce, tak v tíži pravdivosti těchto argumentů. Zveme Vás k opakovaným návštěvám exponátu "VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY V ZAHRANIČÍ 1914 - 1918".
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)   8.11.2006
Filatelisté z Mimoně mají sraz
Schůzka se koná 12. listopadu 2006 od 10 hodin v místnosti "Ekos" (bývalá STS) - budova proti vrátnici, kde dostanou noví zájemci také inforamce o členství. Mimoňský Klub filatelistů uvítá všechny zájemce (i ženy), školní mládež a přirozeně i studenty se zájmen o sbírání známek.
jar   8.11.2006
Orbis pictus Richarda Peška
Richard Pešek z Ústí nad Orlicí bude vystavovat v pražské Celnici 3 obrazy Orbis pictus z Toskánska, Arabských emirátů, Afriky a Spojených států. Vernisáž se uskuteční v úterý 14. listopadu od 19 hodin. Dva obrazy tohoto umělce vlastní Hillary a Bill Clintonovi a dva jsou ve sbírkách Bílého domu ve Washingtonu. V roce 1996 se v Austrálii Pešek stal druhým Čechem po Josefu Škvoreckém, jehož život a dílo jsou maturitní otázkou. UNESCO připravuje poštovní známky s jeho obrazy na téma Otroctví. Nyní se malíř chystá na výstavu v Dubaji, New Yorku, Tunisu a v marockém Rabatu.
sk   8.11.2006
E-MAILOVÉ PROHLÁŠENÍ @japhila.com
Na mnohé dotazy nebo dokonce osočení (hlavně od osob s internetem víceméně začínajících) poprvé veřejně sděluji, že to, co obdržíte jakoby jménem e-mailové adresy @japhila.com nebo @japhila.cz nemusí být nutně ode mně. Kontrolou nastavení adres nebo názvů blokovaných adres odesílatelů, uvedených jenom v mém ("japhiláckém") seznamu poštovních adres jsem nalezl stovky pseudoadres odesílatelů, kteří se tváří, že vám je odesílám já: například  "cokoliv@japhila.com" nebo totéž s koncovkou @cz či ještě starší koncovkou @vol.cz. Důrazně všechny prosím, abych nebyl automaticky spojován s těmito aktivitami a aby sami adresáti blokováním těchto spamů zabránili jejich dalšímu doručování. Pohybujeme se v digitální společnosti, kde již je, a čím dál více bude běžná korespondence vynikajícími, rychlými ale současně "nepřehlednými" elektronickými prostředky, které ovšem generují stejně nebo mnohem více plagiátů jménem domnělého odesílatele. V této situaci, že Vaším jménem někdo někomu něco odesílá, může během pár minut či hodin být kdokoliv z Vás! Mrzí mně to, ale nemám s tím - naprostou většinou - nic společného. Na úspěchu či známosti se přiživuje leckdo (např. závist je mocná čarodějka) a to tím spíše, používám-li v podstatě více než 7 let stejné e-mailové adresy!!!, které navíc sám dobrovolně tisícinásobně duplikuji všude na svých internetových stránkách v plném tvaru (jen sám denně smažu více než 300 nevyžádaných e-mailů (spamů) ze své hlavní e-mailové schránky, přestože mám pokročilé blokování nevyžádaných e-mailů a podezřelých odesílatelů...). Všem, kterým to také vadí jako mě, se velmi omlouvám a těm slušným, kteří mě slušně píšete a informujete se omlouvám s dalším sdělením, že jsem opravdu upřímně pohoršen, a že mě to opravdu mrzí. Prosím odlište podle obsahu co Vám mohu posílat já - nebo jménem Japhily já a spolupracovníci - a s čím již nemám, nechci anebo ani nemohu mít nic společného. Omlouvám se Vám za komplikace. Děkuji Vám za pochopení. V úctě Váš
Břetislav Janík  6.11.2006
FOURNIEROVO ALBUM PADĚLKů ONLINE
Několikrát jsme psali o Fournierově albu padělků - například zde:  http://www.japhila.cz/aktualne_013.htm - a také jsme měli možnost zakoupit jej v jedné z minulých aukcí Profilu. Jeho cena je však velká a ne každý má možnost si jej pořídit. O to více potěší aktivita webmastra Billa Claghorna, který na svých stránkách zpřístupnil kompletní Fournierovo album v kvalitě rozlišení 300 dpi. Tato kvalita je pro nadstandardni informaci dostatečná, pro znaleckou činnosti ale má nabídku lepší. Fournierovo album padělků si lze totiž zakoupit na CD v kvalitě rozlišení 600 dpi, což už je skutečně vynikající kvalita. I když je Fournierovo album padělků poplatno známkám z 19. století, je pro znalce klasiky stěžejním kamenem jejich zájmu. Těžko lze vlastnit (samozřejmě i to jde) jedno z 475 číslovaných svazků, ale v dnešní digitální době to snad ani není nutné. Doporučujeme stránku k návštěvě a pokud máte zájem - neváhejte si CD objednat. Jeho cenu však sdělí asi autor na e-mail - na stránkách jsme ji nenašli.
Břetislav Janík  (další informace)  6.11.2006
MONACOPHIL 2006
Příležitostná poštovní dopisnice s přítiskem k mezinárodní výstavě poštovních známek Expozición MonacoPhil 2006, konané ve dnech 1.-3.12.2006. Dopisnice vyjde 1.12.2006. Velikost pdf souboru je 251 kB.
Česká pošta s.p.  (další informace)  6.11.2006
BELGICA 2006
Příležitostná poštovní dopisnice s přítiskem ke světové výstavě poštovních známek WORLD CHAMPIONSHIP OF YOUTH PHILATELY BELGICA 2006 vyjde 16.11.2006. Velikost pdf souboru je 490 kB.
Česká pošta s.p.  (další informace)  6.11.2006
TRUTNOV 2006
Příležitostná poštovní dopisnice s přítiskem k Regionální výstavě poštovních známek TRUTNOV 2006 vyjde 15.11.2006. Velikost pdf souboru je 236 kB.
Česká pošta s.p.  (další informace)  6.11.2006
VÁNOCE 2006
Příležitostná poštovní známka je tradiční emisí k oslavě vánočních svátků. Velikost pdf souboru je 411 kB.
Ministerstvo informatiky ČR  (další informace)  6.11.2006
UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH 2006
Tři příležitostné známky  z tradiční emise UMĚNÍ přinášejí obraz Jana Davidsze de Heema Zátiší s ovocem 1652; obraz Jaroslava Čermáka Černohorská Madona 1865 a František Kaván: Pod suchým skalím 1899. Dvoustránkový barevný pdf soubor má velikost 991 kB.
Ministerstvo informatiky ČR  (další informace)  6.11.2006
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA - VYOBRAZENÍ
(39)    1806-2006, Dvousté výročí liechtensteinské státnosti, Vranov u Brna. U příležitosti vzpomínkových akcí k dvoustému výročí potvrzení suverenity Liechtensteinska se v obci Vranov, kde se nachází hrobka liechtensteinské knížecí rodiny, bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „1806-2006, Dvousté výročí liechtensteinské státnosti, Vranov u Brna“. Razítko bude používáno ve dnech 2.11., 3.11. a 6.11.2006 poštou 664 32 Vranov u Brna;  (40)    KŘEST ZNÁMKY, F. KAVÁN, ROVENSKO POD TROSKAMI. U příležitosti křtu známky akademického malíře Františka Kavána „Pod suchým skalím“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Křest známky, F. Kaván, Rovensko pod Troskami“. Razítko bude používáno dne 11.11.2006 poštou 512 63 Rovensko pod Troskami na příležitostné poštovní přepážce ve dvoraně radnice v Rovensku pod Troskami;  (41)    Regionální výstava poštovních známek, Trutnov 1. U příležitosti Regionální poštovní výstavy „Trutnov 2006“ a oslav 100. let pošty Trutnov 1 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Regionální výstava poštovních známek, Trutnov 1“. Razítko bude používáno ve dnech 16.–19.11.2006 poštou 541 01 Trutnov 1 na příležitostné poštovní přepážce v Národním domě od 9,00 – 16,00 hodin a v neděli 19.11.06 od 9,00 – 11,30 hodin a   (46)    Výročí poštovního muzea, Praha 1. U příležitosti výročí Poštovního muzea a vydání pamětního listu s otiskem původní rytiny čs.známky z roku 1976, emise Staré rytiny lodí – Václav Hollar, Obchodní holandská loď, se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Výročí poštovního muzea, Praha 1“. Razítko bude používáno dne 18.12.2006 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Břetislav Janík  6.11.2006
EXPONET - PHILATELISTEN-ZEITUNG "BRUNA", 1. JAHRGANG, Nr. 1, 1. NOVEMBER 1912 - OFFIZIELLES ORGAN DES PHILATELISTENKLUB "BRUNA" IN BRÜNN
Bonusovým přídavkem je 1. číslo 1. ročníku "Filatelistického časopisu "Bruna", vydaného v roce 1912 v Brně. Jde o nedostupný titul, který by měla znát většina sběratelů alespoň zběžně, nebo řekněme měla by mít povědomí, že něco takového existovalo a na území Česka vycházelo. Jde přeci jenom o vlastní filatelistickou historii a především znalost odborné literatury dělá z filatelisty Filatelistu.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  6.11.2006
EXPONET - NA MOJI ADRESU (1942-45)
Slovinský exponát od Branko Morenčiče "To my address / Na moji adresu" nám na 16 listech ukazuje velmi vzácný soubor korespondence Tatjany Habjaničové z let 1942 - 1945. Mimořádnou pozornost si zaslouží především celistvosti tzv. Partyzánské pošty.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  5.11.2006
EXPONET - "PRÁZDNINY" SLOVINCů V DUCEHO KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH (1926 - 1943)
Guštin Veselko - nám představuje svůj 16listový exponát věnovaný poště Slovinců vězněných v italských koncentračních táborech v letech 1926 až 1943. Jedná se o neobvyklý exponát, se vzácnými celistvostmi.

Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  5.11.2006
LISTOPAD 2006 KALENDÁŘ SVĚTOVÝCH AUKCÍ
Listopad 2006 ve filatelistickém aukčním kalendáři je v příloze. Pdf soubor má velikost 139 kB.
Chuck E. Cwiakala (další informace) 5.11.2006
EXPONET - SLOVINSKÁ VYDÁNÍ Z LET 1919 AŽ 1920 VE SMÍŠENÝCH FRANKATURÁCH
Slovinský exponát od Zdene Skoka "Slovinská vydání 1919 - 1920 ve smíšených frankaturách" nám představuje obrovské možnosti pro sběratele. Smíšené frankatury definitivních známek se souběžnými známkami Rakouska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Srbska jsou opravdu mimořádné a stojí za důkladnou prohlídku.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  5.11.2006
9. písomná aukcia filatelistického materiálu
Práve prebieha 9. písomná aukcia filatelistického materiálu s uzávierkou 1.12.2006. Katalóg nájdete na známej webstránke: www.filatelia-novosad.sk  V katalógu sú materiály poštovej histórie, celiny, celistvosti, známky, cenzúra, pohľadnice, Zeppelínová pošta, listy z Napoleónskej a Pruskej vojny, vojenská pošta, polárna pošta, vlaková a lodná pošta, misie OSN, Olympijské hry a šport a v menšej miere aj materiály ostatných zberateľských odborov.
Robert Novosad  4.11.2006
VĚSTNÍK ČESKÉ POŠTY - INFORMACE PRO VEŘEJNOST 11/2006
120 - Aktualizace poštovních podmínek služby EMS vnitrostátní; 121 - Používání příležitostného poštovního razítka - Vranov u Brna; 122 - Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 4; 123 - Používání příležitostného poštovního razítka - Liberec 1; 124 - Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1; 125 - Zahájení činnosti nových pošt; 126 - Používání příležitostného poštovního razítka - Krnov 1.
Česká pošta s.p.  (další informace)  4.11.2006

ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |OD 17. KVĚTNA 2007 JSME TU PRO VÁS JIŽ 8 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
DVORANA SLÁVY
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

     
 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |