Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 1/2004  
Dlouho očekávaný lednový věstník vyšel 3.2.2004 a kromě aviza o nových poštovních známkách přináší udělení souhlasu k poskytování poštovních služeb pro firmu Janzen s.r.o. z Prahy 10. Platnost odkazu vypršela.
Břetislav Janík    3.2.2004
24. cyklus přednášek o poštovní historii a současnosti  
SČF - Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha pořádá...
Seznam přednášek na celé pololetí agilního klubu filatelistů, který pořádá tyto pravidelné měsíční přednášky již ve 24. cyklu.
Ladislav Čechák  (další informace)  3.2.2004
KLUB SPECIALIZOVANÝCH OBORů ZVE NA PŘEDNÁŠKU
Ve čtvrtek, dne 5. 2. 2004 se koná od 16:00 hod. další klubové odpoledne (klubová schůzka) Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha, v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ulice Karolíny Světlé 18, Praha 1. Součástí klubové schůzky je odborná přednáška RNDr. Karla Špačka "Historie vlakových pošt v Čechách", pořádaná v rámci 24. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti. Přednáška začíná od 16:30 hod.
Ing. Pravoslav Kukačka  3.2.2004
FILATELISTA
"Ó, kdybyste věděl, jaká je to krása, sbírati známky!" zvolal lyricky pan Tudíž. "Když si tak večer usednu ke svému albu, tu zapomenu na celý svět ... Věříte-liž," pokračoval se zraky zvlhlými nadšením, "že už mám pět tisíc známek, a každou jinou? A mezi nimi jsou některé rarity, které by nedělaly nečest nejproslulejším sbírkám! - Co však je to všecko platno." pokračoval po chvíli zasmušile, "modrý Mauritius z roku 1847 nedostanu. - Ne - ne, netěšte mne - není to nic platné. Já to vím, nutno se odevzdati do vůle boží. - Avšak," zařval chraptivě, udeřiv pěstí do stolu, "proč nemám mít 7 centavos Venezuelu z roku 1888? Proč, ptám se, proč?"
Karel Poláček  (další informace)  3.2.2004
RAZÍTKO KE SV. VALENTÝNOVI
Nové příležitostné razítko v našem přehledu je valentinské a bude v používání 14.2.2004 v Milostíně na Kladensku.
Břetislav Janík  (další informace)  2.2.2004
AUKČNÍ KALENDÁŘ NA ÚNOR
Pravidelný report agentské firmy Cwiakala přináší opět měsíční přehled všech význammných filatelistických aukcí po celém světě.
Ch. Cwiakala  (další informace)  2.2.2004
WILLIAM MULREADY A JEHO CELINY
V roce 1816 byl zvolen členem Královské akademie. V prosinci 1839 jej navštívil Henry Cole, delegát Britské pokladnice, který byl pověřen sekundovat Rowlandu Hillovi při vypracování jednotné sazby známky ONE PENNY. Na Coleho žádost Mulready vytvořil kresbu ornamentu na poštovní obálky, které se dostaly do prodeje ve stejnou dobu jako poštovní známky. Kresbu zvládl během jednoho týdne a akceptoval ji i Cole, neboť byla v souladu se záměry úřadů. Rytina v mědi byla svěřena Johnu Thompsonovi a vytištěna tiskárnou "William Clowes a syn" v londýnské Blackfriars....
Břetislav Janík  (další informace)  1.2.2004
ZVOLTE NEJHEZČÍ "LICHTENŠTEJNSKO"
Nedávno jsme Vás seznámili s každoročním záměrem Slovinské pošty vybrat nejhezčí známku roku. Po týdnu jsme se dostali k anketě pošty Knížectví Lichtenštejsnkého. Na průvodních reprodukcích máte dvě základní přílohy. Ta první je fotoseznamem všech loňských lichtenštejnských známek (9 kusů) a ta druhá pokyny k vyplnění hlasovacího lístku.
Břetislav Janík  (další informace)  1.2.2004
SJEDNOŤME SI NÁZORY: PŘÍTISKY NA CELINÁCH
Stanovisko vedení SSC zveřejněné v Informacích SČF č. 2/2003 (a poté přetištěné i v dalších filatelistických periodikách, např. Mauritius apod.) vyvolalo v řadách sběratelů bouřlivou reakci a mnohé rozporuplné názory. Zejména proto, že ve Stanovisku byly použity některé terminologické nesprávnosti a také nesprávná doporučení pro sběratele a vystavovatele. V zájmu zklidnění situace a sjednocení názorů na přítisky na celinách přijímá shromáždění SSC tento závěr...
Karel Macháček  (další informace)  1.2.2004
NOVINKY NA JAPHILE
Ke katalogizaci příležitostných poštovních razítek (2000-2004) se od ledna 2004 přidává katalogizace poštovních známek a katalogizace příležitostných dopisnic a dopisnic s přítiskem POSTFILA. Tím je doplněna stávající úplná katalogizace přítisků na českých celinách (1993-2004). 
Břetislav Janík  (poštovní známky / dopisnice)  31.1.2004
PODROBNOSTI K EMISNÍMU PLÁNU ROKU 2004
Podrobnosti o tiskových variantách příležitostných a výplatních poštovních známek, sešitcích, CM, příležitostných dopisnicích a dopisnicích s přítiskem POSTFILA.
OZ DOS POSTFILA  (další informace)  31.1.2004
TECHNICKÉ PAMÁTKY
Buškův hamr ve Lništi se nachází nedaleko Trhových Svin na Českobudějovicku v údolí Dluhošťského potoka... Stará Huť u Adamova v památkové rezervaci v Josefovském údolí severně od Brna se nachází Stará huť u Adamova, původně zvaná Františčina, která byla postavena r. 1732 na lichtenštejnském panství na zpracování železné rudy.
OZ DOS POSTFILA  (další informace)  31.1.2004
CHRÁM NANEBEVZETÍ P. MARIE V BRNĚ
Chrám kláštera cisterciaček na Mendlově náměstí ve Starém Brně byl založen r. 1323 královnou Eliškou Rejčkou, která v něm byla v r. 1335 pochována u oltáře sv. Kříže. Chrám je pozoruhodný svým půdorysem, který tvoří dvě příčné lodi. Byl vystavěn výhradně z cihel s minimálním použitím kamenných prvků. Po ničivé válečné katastrofě r. 1467 byl obnoven s pozdně gotickými vlivy a znovu vysvěcen.
OZ DOS POSTFILA  (další informace)  31.1.2004
DOPISNICE S PŘÍTISKEM HONG KONG 2004
Česká pošta, s. p. OZ Dodavatelské a obchodní služby - POSTFILA vydává do oběhu dne 30. 1. 2004 dopisnici s přítiskem k prodejní výstavě poštovních známek HONG KONG 2004 Stamp Expo, která se koná ve dnech 30. 1.-3. 2. 2004.
OZ DOS POSTFILA  (další informace) 30.1.2004
SBĚRATEL 2004/11:  JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ NA VELETRHU
Přestože drtivá většina vystavovatelů na Sběrateli je spokojena (o čemž svědčí každoroční nárůst vystavujících organizací, firem a sběratelů), dovolujeme si  poradit jak prodejní výsledky ještě zlepšit. Nestačí totiž jen poslat pořadatelům přihlášku a pak už jen na veletrhu čekat, kdo přijde na Váš stánek či k Vašemu stolu. Doporučujeme, abyste již dlouho před veletrhem informovali své obchodní partnery, že na Sběrateli budete vystavovat. Jistě posíláte průběžně nabídky poštou či emailem svému okruhu zákazníků. Proč nepřipojit informaci, že budete vystavovat 10.-12.září 2004 na veletrhu Sběratel v Praze. Pozvěte si zákazníky na veletrh, připravte jim speciální veletržní nabídku. Vaši zákazníci budou jistě potěšeni, dostanou-li od Vás osobní pozvání. Veletrh se neodehrává jen v oblasti koupě-prodej, ale je i místem setkávání partnerů a přátel. A je především místem, kde můžete – jste-li na to připraveni – získat nové kontakty, které zúročíte v dalších letech. Přestože pořadatel veletrhu věnuje velkou pozornost propagaci akce, o čemž svědčí 11 tisíc návštěvníků v roce 2003, měl by každý vystavovatel vyvinout i vlastní iniciativu. Již dnes si můžete například zdarma u pořadatele objednat plakáty formátu A2 vydané k veletrhu v roce 2004 v češtině, angličtině a němčině. Na jaře rovněž budou k dispozici české a cizojazyčné prospekty na návštěvníky.
Jindřich Jirásek  30.1.2004
SBĚRATEL 2004/10:  ČESKÁ MINCOVNA SPOKOJENA
Česká mincovna se doposud zúčastňovala vždy jen veletrhu World Money Fair v Basileji. Vloni poprvé se představila v Praze na Sběrateli a se svou účastí, podle slov ředitele odboru prodeje mincí a medailí Libora Křapky, byla velmi spokojena. Nejenže dosáhla pozoruhodných prodejů sběratelům, ale uskutečnila i jednání se zahraničními velkoodběrateli. Na veletrh se pochopitelně vrací i letos. Ostatně bude mít co nabízet. Z rozsáhlého emisního plánu pro letošní rok jmenujme alespoň ražby u příležitosti vstupu České republiky do EU. V dubnu vydává stříbrné a bicolorové (Ag+Au) mince a v polovině května zlatou pamětní medaili v nákladu pouhých 200 kusů a sadu oběžných mincí 2004 v provedení proof v nákladu 4.000 kusů.
Jindřich Jirásek  30.1.2004
SBĚRATEL 2004/9:  PŘIHLÁŠKY ROZESLÁNY
V polovině ledna rozeslali pořadatelé prospekty a přihlášky na letošního Sběratele všem dosavadním vystavovatelům v šestileté historii veletrhu a také na dalších dva tisíce adres po celém světě. Očekávají, že většina vystavovatelů se přihlásí už na jaře, aby mohla čerpat desetiprocentní slevu z veškerých cen (viz informace pro vystavovatele na titulní straně webu http://www.sberatel.info
Jindřich Jirásek  30.1.2004
8 NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK
Osmi nových ručních příležitostných razítek jsme "byli zavaleni" a hned máte možnost se s náměty setkat. Z toho dvě razítka již máme vyryty a přinášíme Vám vyobrazení. Je to nejenom "Odkaz TGM ve sbírkách Poštovního muzea", které bude používáno v březnu, ale hlavně "Národní výstava poštovních známek ŽĎÁR 2004" - 21.5.2004.
Břetislav Janík  (další informace) 29.1.2004
SBĚRATEL 2004/8:  LETOS NÁRůST MINERÁLů?
Vhodným doplňkem k hlavním oborům veletrhu, to je filatelii a numismatice, jsou i vystavovatelé nabízející minerály a šperky a předměty z přírodních materiálů. Je to záležitost, která zajímá především ženy, říkají ve firmě Mineral Metal, která je pravidelným hostem na veletrhu. Pořadatelé se snaží letos tento zajímavý sběratelský a „okrášlovací“ obor na veletrhu podpořit. Proto budou mít na veletrh ženy vstup zadarmo. Navíc ve vedlejší veletržní hale se bude souběžně s veletrhem Sběratel konat mezinárodní veletrh Beauty (pořádaný jinou organizací) věnovaný kosmetice a péči o tělo. Takže lze očekávat, že letos bude na Sběrateli dívek a žen opravdu hodně.
Jindřich Jirásek  29.1.2004
VYŠKOVSKÁ POŠTA TO MÁ NAHNUTÉ
Vyškovská centrální pošta je sice jednou ze tří pošt ve městě, ale svou polohou přímo v centru města, velikostí a denní návštěvností je nejvýznamnější. Jak napsal jihomoravský deník Rovnost, nyní prožívá nejistou budoucnost. Celý objekt z roku 1985 patří totiž ČESKÉMU TELECOMU, a.s. a ten objekt v souvislosti s přechodem na digitalizaci již nepotřebuje. Téměř celý objekt je tedy na prodej. Zda se najdou peníze na České poště, s.p. či nenajdou se zatím neví. Stejně tak se neví, zda nový majitel objektu bude chtít poštu v podnájmu na tak lukrativním místě. Jisté je jen to, že případné zrušení hlavní vyškovské pošty by bylo citelnou ranou Vyškovákům. Náhradní podobné místo v centru Vyškova je těžké najít.
Břetislav Janík  29.1.2004
SBĚRATEL 2004/7: ČÍNSKÁ FILATELIE OPĚT NA SBĚRATELI
S přihláškou na veletrh v roce 2004 si pospíšila Čínská národní filatelistická společnost (China National Philatelic Corporation), která zastupuje poštu Čínské lidové republiky. Číňané na Sběrateli vystavovali již dvakrát a jejich poštovní známky pokaždé patřily k nejžádanějším.
Jindřich Jirásek  28.1.2004
SBĚRATEL 2004/6: DALŠÍ TRADIČNÍ VYSTAVOVATELÉ
Na veletrh v roce 2004 se už teď připravuje řada tradičních českých vystavovatelů. Jmenujme jen namátkou firmy Alkado, Filatelie Pěnkava, Filatelie Hobby Praha, Slovfila, Filatelie Karlin, Aurea Numismatika, Filatelie FOS, Filatelie Ježek, Numis – Numismatický salon a další.
Jindřich Jirásek  28.1.2004
SBĚRATEL 2004/5: PANÍ SALMON SE VRACÍ
Vloni se poprvé zúčastnila veletrhu paní Monique Salmon z Francie. V oboru telefonních karet udivovala sběratele rozsáhlým sortimentem především zemí Karibiku. Úrovní veletrhu i zájmem o telefonní karty byla mile překvapena, a tak není divu, že se do Prahy letos opět vrací.
Jindřich Jirásek  28.1.2004
SLOVO PŘEDSEDY SČF
Vážení kolegové a přátelé, děkuji upřímně za vánoční a novoroční přání spolu s omluvou, že ne všem z vás jsem mohl ze zdravotních důvodů osobně poděkovat. Pevně věřím, že pro všechny členy SČF a jejich rodiny bude rok 2004 rokem úspěšným. Až neuvěřitelná a rozmanitá byla aktivita velkého počtu klubů filatelistů na nejrůznějších místech naší republiky. Jejich členové promýšleli, připravili a uskutečnili zajímavé filatelistické akce, počínaje křty vybraných nových známek a celin – často ve spolupráci s Českou poštou, kombinovanými výstavami známek a obrazů, filatelistickými soutěžemi a autogramiádami, filatelistickými výstavkami a výstavami propagačními i soutěžními, které našim spoluobčanům osvětlují, co to vlastně sbírání známek, nazývané filatelií, jest...
Lumír Brendl  (další informace) 27.1.2004
SBĚRATEL 2004/4: ŠVÝCARSKÁ POŠTA SPLNILA CO SLÍBILA
Švýcarská pošta byla v Praze naposledy v roce 1998 na výstavě Praga ve Veletržním paláci. A už tenkrát se zařekla, že na obchodní veletrh Sběratel půjde až za několik let, protože tehdy Sylvia Häusler nevěřila, že Sběratel vydrží. Vloni uskutečnila paní Maja Stähli, vedoucí prodeje do zahraničí, průzkumnou cestu na Sběratele – a byla velmi spokojena. Slíbila, že v roce 2004 už Švýcarská pošta na veletrhu bude. A před pár dny opravdu z Bernu přišla organizátorům veletrhu přihláška. Švýcaři tedy budou mít letos na Sběrateli premiéru.
Jindřich Jirásek  27.1.2004
SLOVINSKÁ POŠTA SOUTĚŽÍ O NEJ ZNÁMKU ROKU 2003
Slovinská pošta vyhlásila anketu o nejhezčí slovinskou poštovní známku. Jako každoročně k tomu vydala nejen propozice v rámci svého barevného bulletinu, ale také přiložila hlasovací lístek. Na tom by nebylo až tak nic zvláštního (ačkoliv našinci to může znít jako rajská hudba), ale přiložila lístek se zaplacenou odpovědí - tedy vlastně služební celinu.
Břetislav Janík  (další informace)  26.1.2004
SBĚRATEL 2004/3: DR. ROHDE & KORNATZ POPRVÉ V PRAZE
Známá německá filatelistická firma Dr. Rohde & Kornatz z Kasselu bude mít v roce 2004 na veletrhu Sběratel premiéru. Poprvé budou mít v Praze návštěvníci možnost vybírat si z bohaté nabídky této firmy. Specializuje se především na staré Německo, Sársko, okupovaná německá území, bizónu, Berlínskou spolkovou poštu, NDR, Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Na své si přijdou i sběratelé námětů.
Jindřich Jirásek  (další informace)  25.1.2004
SOVĚTSKÁ POLNÍ POŠTA V ČSSR 1968-1991
Dr. Petr Gebauer revidoval na svých stránkách vojenských pošt z českého území část, která se týká pobytu sovětských okupačních vojsk. I přestože je zde pravděpodobně soustředěno vše, o čem se všeobecně ví a je dokladováno na poštovně historickém materiálu, je dr. Gebauer vděčen za každé doplnění a odbornou pomoc. Tyto stránky jsou nejobsažnější na českém a světovém internetu v oboru polních pošt na našich historických územích.
Břetislav Janík  (další informace) 24.1.2004
SBĚRATEL 2004/2: VÝSTAVY JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTů
Po úspěšné premiéře národní soutěže jednorámových exponátů na loňském veletrhu, se Svaz českých filatelistů rozhodl na veletrhu Sběratel v roce 2004 soutěž zopakovat, tentokrát už s mezinárodní účastí. Na Sběrateli budou vystaveny kvalifikované exponáty z České republiky, Rakouska a Německa. Každá země má možnost vystavit šest exponátů, jejichž bodové hodnocení se bude sčítat, a to i v dalších ročnících. Hodnotící jury bude pracovat ve složení Walter Müller, Pavel Pittermann a Vít Vaníček. Bližší informace lze získat na Svazu českých filatelistů, Holečkova 10, CZ-225 07 Praha 5, tel.: 257 012 642, e-mail:scf@iol.cz
Jindřich Jirásek  (další informace)  24.1.2004
VYŠÍVANÉ ZNÁMKY
Přesto, že jde o emisi z roku 2000, je to emise velmi zajímavá. Zručnost vyšívaček je skutečně tak velká, že stojí za to, aby byla na známkách. Na známkách švýcarských. A protože existuje i internetová prezentace, můžeme se s Vámi podělit o nevšední umění. Umění na známkách.
Břetislav Janík,
Victor Manta  24.1.2004
RAKOUSKÁ POŠTA VSTOUPÍ NA TRH V ČR
Podle slovenského deníku hnonline.sk se Rakouská pošta chystá na expanzi v SR, Slovinsku a Chorvatsku, ale také v Česku. Agentuře APA to potvrdil generální ředitel Rakouské pošty a.s., Anton Wais...
TASR  (další informace) 23.1.2004
SBĚRATEL 2004/1: LETOS NOVÉ POŠTOVNÍ SPRÁVY
Na mezinárodní veletrh Sběratel v Praze se letos přihlásily další nové poštovní správy. Pořadatelé hned po Novém roce obdrželi přihlášky poštovních správ Turecké republiky, Ruské federace a Republiky Kypr. Návštěvníci jejich stánky s poštovními známkami a celinami jistě vezmou útokem, zvláště když doposud neměli příležitost se s jejich edičními novinkami v České republice setkat. Všechny tři sběratelsky atraktivní země se jistě setkají se zájmem i návštěvníků ze zahraničí. Platnost odkazu vypršela.
Jindřich Jirásek   23.1.2004
KF 06-09 PŘI JUPITER CLUBU VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
uspořádal ve dnech 20.-28.11.2003 v Muzeu města Velké Meziříčí propagační výstavu známek, pohlednic, fotografií… K této mimořádně úspěšné akci se vraťme několika fotografiemi, které nám byly zaslány předsedou KF 06-09 Velké Meziříčí.
Jaroslav Maleček  (další informace) 23.1.2004
SBĚRATEL 2003 V ČESKÉ TELEVIZI
Noticka na Japhile byla podnětem, abychom zjistili něco konkrétního. V těchto chvílích máme k dispozici vyjádření Davida Berdycha z produkce ČT: „Materiál pořízený v září na Výstavišti byl pořízen pro pilotní díl pořadu Intro, který nebyl určen k odvysílání. Po sloučení Intra pod společný název Pomeranč s brněnským týmem, zůstává námi natočený materiál o Sběrateli 2003 v našem archivu k možnému zařazení v některém z našich pražských dílů…“. Tolik pro čtenáře Japhila on line magazínu.
Jindřich Jirásek  23.1.2004
BRITSKÁ POŠTA ZAVEDLA STAHOVÁNÍ ZNÁMEK Z INTERNETU
Služba SmartStamp umožňuje tvorbu individuálních známek, zejména s logem firmy a s podobnými údaji. Britská pošta dnes zprovoznila pro malé a střední podniky i pro soukromé profesionální uživatele novou službu, která umožňuje stahování známek přes internet. Služba se jmenuje SmartStamp, tedy "inteligentní známka" a uživateli je přístupná přes počítač napojený na webovou síť. Uživatel si stáhne zdarma software, vytištění známky přes svou tiskárnu ale bude muset platit.  "Naši zákazníci si nyní mohou vytvářet známky prostřednictvím svého počítače tak, že si je koupí bez ohledu na denní i noční dobu prostřednictvím internetu a pak si je sami vytisknou na dopisní obálky," oznamuje prohlášení, které Královská pošta k této věci vydala.
ČTK  (další informace)  22.1.2004
NÁVŠTĚVA KNUDA MOHRA V PRAZE
Je to sice už půl roku co čestný předseda FIP, Dán Knud Mohr přijel do Prahy, ale na internetu tato návštěva vzpomenuta nebyla. Nyní máte možnost shlédnout fotografie.
Jaroslav Maleček (další informace) 22.1.2004
ZA ŠIKANU NA POŠTĚ PADLY PODMÍNKY
Bruselský soud potrestal šikanu na pracovišti. Soud vůbec poprvé v Belgii odsoudil nejen přímé viníky, ale i veřejnoprávní podnik za to, že pronásledování svého pracovníka nezabránil. Jednadvacetiletý pošťák David Van Gysel ústrky od kolegů nevydržel a skočil pod vlak.
ČTK  (další informace)  22.1.2004
SČF SE PŘEDSTAVUJE
Svaz českých filatelistů - to jsou dva pracovníci a čtyři spolupracovníci. Poprvé v historii československé i české filatelie se takto představují, jako na stránkách Svazu českých filatelistů.
Břetislav Janík (další informace) 22.1.2004
PRVNÍ LETOŠNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKA
Česká pošta, s. p., od roku 1995 každoročně vydává 20. ledna emisi Tradice české známkové tvorby. Nejinak je tomu letos, kdy prvou známkou nového emisního ročníku je příležitostná poštovní známka s nom. hodnotou 6,50 Kč, která vyjde v tiskových listech po 30 kusech a ve filatelistickém sešitku s osmi známkami (52 Kč). Zároveň byla připravena i obálka prvého dne vydání.
vl (další informace) 21.1.2004
FILATELIE PELIKÁN
Nová písemná aukční internetová strana Filatelie Pelikán je na světě. Máme ji zařazenu tradičně v Odkazech – v části stránky o české a československé filatelii. Na jejich titulní straně je informace o příští aukci poštovních známek a celistvostí, která bude zahájena již 9. února 2004.
LN (další informace) 20.1.2004
BRAZILSKÁ POŠTA BUDE ROZESÍLAT ANTIKONCEPCI
Radnice brazilského města Rio de Janeiro přišla s novou službou pro klientky. Na přání bude nabízet rozesílání antikoncepčních prostředků poštou ženám, případně nezletilým dívkám, aniž by se to dověděli jejich rodiče. Nápad je součástí kampaně pro plánované rodičovství a celá akce začne letos v březnu.
Novinky, ČTK (další informace)  20.1.2004
PŘÍTISKY KATEGORIE "A"
...Původně bylo stanoveno, že všechny přítisky kategorie "A" (Postfila PF) budou na "devítce" (CDV 64), ale výjimečně byl tento přítisk - PA98 85. výročí první čs. známky, 18.12.2003 - vydán "tuzemsky" na dopisnici od Solpery (CDV 87).
Jaroslav Špaček  (další informace)  20.1.2004
K ČLÁNKU F. BENEŠE VE FILATELII č. 12/2003
Průvodka s leteckou čtrnáctikorunovou známkou I. emise, vyobrazená v článku je opatřena...
Pavel Pittermann  (další informace)  19.1.2004
STANOVISKO VV SČF K PŘÍPADU PRODEJE PADĚLANÝCH CELISTVOSTÍ
Výkonný výbor SČF posoudil a zvážil...
Jaroslav Maleček  (další informace)  19.1.2004
BALÍKY NA RUZYNI NABÍRÁ NOVÝ TERMINÁL
Balíky na letišti v Praze-Ruzyni čeká mnohem svižnější pohyb než dosud. České aerolinie představily veřejnosti nový cargo terminál, který od pondělí odbavuje zboží a poštu. Na jeho stavbu loni ČSA vyčlenily 750 milionů korun, nakonec však ani celá suma nebyla potřeba. "Dokázali jsme ušetřit, takže nový terminál stál méně. Kolik přesně zatím není možné říci, ještě nejsou hotova všechna vyúčtování," řekl ředitel ČSA Cargo Kamil Slavík.
Tomáš Ventura  (další informace)  19.1.2004
ČESKÁ TELEVIZE O VELETRHU SBĚRATEL
Na veletrhu Sběratel 2003 natáčela Česká televize hodinový dokument o sběratelství, který má být vysílán na ČT 1 právě nyní v lednu 2004. Máte informace zda již tento pořad byl vysílán, nebo jej ještě můžeme shlédnout do konce měsíce? Sběratelství a příležitostně i veletrhu Sběratel se věnuje každé pondělí dopoledne i celostátní rozhlasová stanice Praha.
Břetislav Janík  (další informace)  16.1.2004
ATYPICKÁ ZÁVADA TISKU NA APOSTU
Ve středu jsem navštívil poštu na Praze 9 s doporučenou zásilkou. Téměř automaticky jsem chtěl uložit podací lístek, ale v poslední chvilce mně zaujala dosud nevídaná závada tisku Apostu na podacím lístku. Evidentně chybějící řádky - hlavně s datem podání!!! Úřednice obratem na moji žádost podací lístek opatřila denním razítkem, nicméně evidentně se tím dále nezabývala. Důležitější však je, že ani známý expert přes automatizaci pošty dosud tuto závadu neviděl a nezná rozuzlení...
Břetislav Janík  (další informace)  15.1.2004
AUKČNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY: FILATELIE PELIKÁN
I když uzávěrka aukce byla 8. ledna 2004, vyhověli jsme rádi žádosti provozovatelů internetových stránek Filatelie Pelikán a informujeme o ní českou a mezinárodní filatelistickou veřejnost. Velmi zdařilé "intro" - vstupní grafika - dává tušit, že Filatelii Pelikán chce zaujmout. Pořádání internetové aukce je další důvod, proč byste na jejich stránky měli učinit návštěvu.
Břetislav Janík  (další informace)  15.1.2004
SBÍRÁTE POŠTOVNÍ RAZÍTKA?
Opomíjenou kytičkou na louce české filatelie jsou poštovní razítka. Ví se, že existují, ale již nikdo pořádně neví, jaká jsou, kolik jich je a kdy se používaly. Jenom málo poodhrnul roušku jejich tajemství Nebeského katalog a katalog Novotného, o přesnosti a úplnosti už se nedá vůbec hovořit. Na tomhle poli hospodaří především námětoví filatelisté. Mezi ně samozřejmě patří filatelisté sportovně olympijští, takže se není co divit, že se setkáváme se snahou ozřejmit toto pole neorané širší filatelistické veřejnosti. Záměr vytvořit kompletní přehled všech razítek začali olympsporťané naplňovat podle následujícího schématu: vydat postupně šest dílů katalogu sportovních poštovních razítek s následující náplní.
Jaroslav Petrásek  (další informace)  14.1.2004
ILEGÁLNÍ ZNÁMKY POD MEZINÁRODNÍ KRITIKOU
Když jsem psal 7. ledna 2004 tento článek, náhoda tomu chtěla, že jsem jej omylem zapomněl uveřejnit. Teprve listování letošním 1. číslem Filatelie mi připomnělo, že něco podobného jsem napsal i já z poněkud jiného úhlu. Omlouvám se a chybu napravuji: "Ilegální a nežádoucí známky jsou problémem Světové poštovní unie, protože její činnost povětšinou poškozují, většinou vycházejí s úmyslem neoprávněného, spekulativního, ale o to většího finančního profitu nebo s úmyslem někoho poškodit či něco zdiskreditovat, zesměšnit. Nebo je UPU považuje pro poštovní oběh za nevhodné a nehodlá je uznat pro mezinárodní poštovní styk. UPU ve spolupráci s Interpolem dokonce v některých případech hledá konkrétní původce vybraných emisí (ilegálních vydání), ale také následné finanční prostředky, které výroba a prodej mnoha z těchto známek emituje. Ročně jde přitom až o 200 známek různých států (cca 50 států) v nezanedbatelné hodnotě 500 milionů amerických dolarů (za ilegální vydání). Mnohé z nich zůstávají na kontech šedé ekonomiky a je otázka, k čemu dále slouží...".
Břetislav Janík  (další informace)  14.1.2004
NOVÉ OTISKY PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK
(4)   10. ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY ZAMĚSTNANCů ČESKÉ POŠTY HARRACHOV V KRKONOŠÍCH, používáno: 24.-26.1.2004, pošta 512 46 HARRACHOV V KRKONOŠÍCH, obvod Jičín Jičín (příležitostná poštovní přepážka v hotelu "JUNIOR")
(3)   ČSA CARGO TERMINAL GRAND OPENING, 15, JAN. 2004, používáno: 15.1.2004, pošta 220 00 PRAHA 120, obvod Praha - OZ Mezinárodní provoz
B. J.  (další informace)  14.1.2004
VYŠLA 1. LETOŠNÍ FILATELIE
Z obsahu vyjímáme: V. Dražan: Platnost doplatních známek v červnu 1953 konečně objasněna, M. Langhammer: Výplatné "s opravou", F. Beneš: Vykřičník místo otazníku - bohužel, J. Horák: Československé a české automobilové ambulantní pošty (3), M. Arbeit: Dvě tiskové desky u známky s obrazem rozhledny Slovanka, M. Laghnammer: Boj proti ilegálním vydáním pokračuje, A. Boháček: "Dívčí" lodě ve vodách Antarktidy, P. Aksamit: Katalogové ceny a matematika a nově se etabluje výjimatelná Příloha: Košický aršík (1).
Břetislav Janík  (další informace)  13.1.2004
PLECHOVÍ POMOCNÍCI POŠTY
"Poštovní schránka na rohu ulice, to není nějaká lecjaká věc." To jsou verše básníka Jiřího Wolkera. A má pravdu, vždyť tyto úřední bedýnky ve svých útrobách skrývají různé příhody lidí, smutné i veselé. Poštovní schránky mají velice důležitou úlohu, jsou to vlastně trezory lidských osudů. Podle důležitosti své funkce by také měly důstojně a solidně vypadat. Dopisy vhozené do špinavé a oprýskané schránky ztrácejí svou svátečnost...
Naďa a René Moyzesovi, Břetislav Janík  (další informace / další informace)  13.1.2004


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


OD 17. KVĚTNA 2006 JSME TU PRO VÁS JIŽ 7 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

Gerhard Batz: On-line almanach o sbírání českých a slovenských poštovních známek

Milan Černík:
Exponát Československo: DVOJITÉ DOPISNICE 1918-1939

 Klikněte pro exponát na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

Peter Hoffmann:
JAKÉ ROZMĚRY MÁ VÁŠ ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?"

Klikněte pro článek na náhled

Petr Gebauer:
ČESKÁ POŠTOVNÍ HISTORIE

Klikněte pro článek na náhled

     
 

 

 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |