Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


ČESKÁ POŠTA - DALŠÍ INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Přestože pošta již poštou doručila další vydání Informací pro veřejnost, námi vychválené stránky zatím tyto informace nemají (7.3.2005 - 19:30). Obsahem je především vydání cenné nálepky Apost - Praskolesy a několik nových příležitostných poštovních razítek - Kraslice, Smržovka, Rožnov pod Radhoštěm, Praha 1 - Poštovní muzeum, Náměšť nad Oslavou, Horní Pěna a Praha 1.
Břetislav Janík  7.3.2005
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 2005, ČÁSTKA 2
Nejnovější číslo Poštovního věstníku informuje o nové emisi příležitostných poštovních známek Krásy naší vlasti.
MI ČR  (další informace)  7.3.2005
Další podrobnosti o SOL - nové odborné společnosti SČF
Jak už jsme oznámili, v sobotu 5.3. se v Praze konalo úvodní zasedání nově ustavené Společnosti pro filatelistickou literaturu (SOL) SČF. Zhruba třicítka přítomných zakládajících členů vybrala vedení společnosti: předsedou byl zvolen M. Langhammer, místopředsedou B. Janík, tajemnicí H. Eiseltová-Veselá, revizorem J. Fronc. Účastníci zasedání zvolili i delegáta na letošní prosincovou valnou hromadu SČF – bude jím F. Beneš ml., jako náhradník byl zvolen P. Aksamit. Zajímavostí je, že společnost – zřejmě jako první v rámci SČF – mezi své členy přijímá nejen fyzické osoby (občany), ale i osoby právnické (firmy); zatím to jsou tři obchodní společnosti (s.r.o.) – POFIS, Filatelie a Profil, a dále občanské sdružení Klub Filatelie. Přítomni však byli i zástupci dalších právnických osob působících v našem oboru, takže tento počet samozřejmě nemusí být konečný.
Jedním z úkolů nové společnosti je nacházet spojení mezi autory a vydavateli, a z tohoto hlediska už přinesla první ohlasy. Vydavatelství POFIS totiž připravuje publikace s následujícími tématy, a případní autoři tak mají možnost nabídnout svou účast v autorském kolektivu:
- perfiny používané na území dnešní ČR a SR,
- knížka pro děti a další úplné začátečníky v oboru filatelie,
- FDC ČSR II,
- protektorát ČaM, známky a celiny a jejich poštovní použití,
- katalogy a příručky známek a celin jednotlivých evropských států.
Nabídnout je ale možno i další rukopisy a autorské záměry, a to mailem na adresu stamps@stamps.cz  nebo písemně na adresu POFIS, 110 00 Praha 1, Klimentská 6. Účastníci prvního zasedání SOL uvítali nabídku internetového e-zinu Japhila, že na svých stránkách otevře diskusní místnost pro vydavatele a autory (včetně začínajících), kde bude možno navázat první kontakty, položit otázky a získávat na ně odpovědi. Pokud tedy máte jako autoři (nebo samozřejmě i jako vydavatelé) něco na srdci, můžete napsat na adresu janik@japhila.com  Podotýkáme, že diskusní fórum je určeno výhradně k řešení odborných otázek v oboru filatelistické publicistiky a literatury, a proto sem budou zařazovány jen dopisy a příspěvky na toto téma.
Je určitě potěšitelné, že v rámci Svazu českých filatelistů vznikla další odborná společnost. Jak jsme si ukázali, začala slibně; popřejme tedy jí i jejím členům, aby se jim nemalé plány podařilo postupně naplňovat, ku prospěchu našeho oboru a tedy i nás všech, filatelistů.
Břetislav Janík (diskusní místo) 7.3.2005
SPOLEČNOST PRO ODBORNOU LITERATURU SČF (SOL)
V sobotu 5.3.2005 se v pražském Profilu sešlo 28 zakládajících členů (z celé republiky) na ustavující valné hromadě nové Společnosti pro odbornou literaturu SČF. Členové společnosti se v budoucnu hodlají scházet dvakrát do roka a chtějí napomoci většímu rozvoji filatelistické a poštovněhistorické literatury. Mezi účastníky byli nejen členové SČF, ale i zástupci kolektivního členství a vydavatelství (i nefilatelistických). Po schválení stanov společnosti byl zvolen předseda, místopředseda, tajemník a revizor společnosti. Ve velmi bohaté diskusi zazněla především potřeba zaměřit se v literatuře na mladou generaci a začátečníky, potřeba vytvořit databázi autorů, autorských děl, lektorů, napomoci rozvoji odborné literatury o filatelii a poštovnictví. V neposlední míře katalogizovat na internetu odbornou literaturu z našeho území. Velkým cílem je vytvořit databáze fondů knihoven SČF a Poštovního muzea, stejně jako fondů krajských státních a veřejných knihoven, v hledáčku zájmu budou však i knihovny klubů SČF. Neformálně vznikne tři až pět skupin, které budou zpracovávat tematické okruhy napomáhající rozvoji odborné literatury v rámci SČF. Nová společnost bude mít svůj trvalý prostor na internetu v rámci oficiální stránky SČF (http://www.japhila.cz/scf/sol/sol_01.htm). 
Břetislav Janík   5.3.2005
KATALOG POFIS: ČR - CENNÉ NÁLEPKY APOST 1994-2005
Nový katalog nálepek Apost vyšel v nakladatelství POFIS. Autorský kolektiv pod vedením Ing. Miloslava Fencla pracoval ve složení Dr. Petr Gebauer, Ing. Vnislav Jambor a Mgr. Miroslav Langhammer. Jedná se o první katalog pro nové filatelistické odvětví, sami autoři jej považují za pracovní katalog, jenž se s novými poznatky a doklady bude rozvíjet. Jedna z poštovních adres na níž lze zasílat nové poznatky o cenných nálepkách Apost je: Dr. Petr Gebauer, P.O.Box 192, 601 00 Brno. Autoři patří i k relativně nově založené Společnosti sběratelů poštovních nálepek SČF. Specializovanou příručku lze objednat na adrese vydavatelství POFIS či stejné adrese: Klub Filatelie, Klimentská 6, 110 00 Praha 1.
Břetislav Janík  (další informace)  5.3.2005
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA - VYOBRAZENÍ
(10)   OSLAVY PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI, 1055-2005. Razítko bude používáno ve dnech 13.5.-15.5.2005 poštou Chrudim 1.  (12)   CESTOVÁNÍ S POŠTOU, 110 00 PRAHA 1, 11.6.2005. Razítko bude používané v Poštovním muzeu u příležitostné poštovní přepážky poštou Praha 1.
Břetislav Janík  2.3.2005
ČESKÁ POŠTA OD DUBNA PODLE NOVÉHO ZÁKONA
S konečnou platností a s účinností od 1.4.2005 se činnost České pošty v Česku řídí novým zákonem, otištěným ve Sbírce zákonů ČR, Částce 28 ze dne 28.2.2005 - 95/2005. Nový poštovní zákon mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. Působnost regulátora poštovních služeb přechází z dosavadního Ministerstva informatiky ČR na Český telekomunikační úřad se sídlem v Praze. ČTÚ se rovněž stane počínaje 1.4.2005 vydavatelem Poštovního věstníku.
Břetislav Janík  1.3.2005
ČESKÁ POŠTA MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Zcela novou internetovou prezentaci dnes spustila Česká pošta, s.p. Popravdě řečeno je velmi zdařilá, na první projití jsme nenašli žádné "zaznamenáníhodné" nedostatky. Dokonce očekávání skutečnost předčila. Doporučujeme všem ke shlédnutí. Poštovní razítka například budeme linkovat na stránky České pošty, neboť díky absolutoriu v informacích mají česká razítka již do konce pololetí a navíc v chronologickém číslování dle zadání, nikoliv podle data používání. Na druhé straně jsme zvědavi, zda konkrétní vyobrazení, které má mít pošta jako první k dispozici, bude dříve nebo později na Japhile. Kromě známek a celin, zde najdete poštovní razítka, příležitostné R nálepky a nálepky Apost. Nový web České pošty odpovídá současným zvyklostem i potřebám a lze za něj Českou poštu jen pochválit. Pokud si stránku uložíte do oblíbených, můžete denně sledovat, zda Česká pošta naděje kladené do on line informací od pramene naplní také v denním provozu.
Břetislav Janík  (další informace) 28.2.2002
Přednáška o katedrále sv. Víta
Ve čtvrtek 3. března 2005 v 17.00 hodin se v Apelaci Starého královského paláce uskuteční další přednáška z doprovodného cyklu ke stálé expozici Příběh Pražského hradu. Tentokrát přednášející PhDr. Klára Benešovská, CSc. a ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. posluchačům přiblíží historii a význam katedrály sv. Víta.
Petr Hájek, Praha-Hrad  28.2.2002
Informace o činnosti Komise znalců Sčf
Členové našeho Svazu, ale i další sběratelé a odborná veřejnost jistě zaznamenali, že v posledním roce došlo k velkým změnám v oblasti znalecké činnosti v rámci SČF. Usnesením jeho předsednictva ze dne 22. května 2004 byla zrušena Komise expertů SČF, čímž současně zaniklo všem členům a kandidátům Komise expertů členství v této komisi a jmenovací dekrety znalců SČF ztratily platnost. Stejným usnesením byla zrušena i Filatelistická zkušebna SČF. Namísto zrušené Komise expertů byla ustavena nová Komise znalců. Jde o poradní orgán vedení SČF, konkrétně jeho předsedy a výkonného výboru, z jehož Statutu vyplývá řada úkolů, které mu byly uloženy. Úplné znění Statutu bylo přílohou loňského 4. čísla časopisu Informace SČF a je zveřejněno i na internetové stránce SČF (www.japhila.cz), kde se s ním zájemci mohou seznámit. V průběhu následujícího půlroku vedení SČF postupně rozšířilo počet členů Komise znalců až na současných 18, z nichž je 9 zkušebních znalců a poradců a 9 kandidátů na tyto funkce.
Vedení Komise znalců SČF   (další informace)  25.2.2005
EXPONET - NOVÝ EXPONÁT:  ČESKOSLOVENSKO 1945-1953
Pan JUDr. Zdeněk
KOUPAL z Českých Budějovic nám zaslal svůj exponát II. Československa do měnové reformy. Svým velmi kvalitním exponátem s mnoha raritami a unikáty zaplňuje dosud volné místo v nabídce Exponetu.
Milan Černík, Břetislav Janík  (další informace)  24.2.2005
POŠTOVNÍ SLUŽBY NOVĚ
Poslanci Parlamentu ČR se přiklonili k názoru senátu PSP ČR a schválili novelu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Výsledkem hlasování vyjádřili souhlas s tím, aby Česká pošta neměla striktně vymezený monopol na doručování adresných reklamních a propagačních zásilek, nazývaných direct-maily. Poslanci vyhověli směrnicím Evropské komise, které nařizují nesnižovat již dosažený stupeň liberalizace na poštovním trhu. Pokud by poslanci svěřili doručování direct-mailů jen České poště, jak původně chtěli, České republice hrozil závažný postih od EK, resp. generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Česká republika by pravděpodobně skončila před Evropským soudním dvorem. Novela poštovního zákona (v souladu se směrnicemi EU) přesunuje poštovní služby ze skupiny vázaných živností mezi živnosti volné. To usnadňuje konkurentům České pošty přístup na trh. Další výraznou změnou, kterou novela přináší, je změna regulátora poštovního trhu. Z dosavadního Ministerstva informatiky ČR bude novým regulátorem Český telekomunikační úřad.
Břetislav Janík  23.2.2005
NEUMANNOVÁ MÁ NOVÝ VÝPLATNÍ OTISK
Kateřina Neumannová je novou mistryní světa na 10 m a Česká pošta, poštovní úřad Praha 6 to připomene novým výplatním otiskem u své příležitostné přepážky ve čtvrtek 24.2.05. Návrh vložky strojku Postalia viz příloha.
Jaroslav Petrásek (další informace) 22.2.2005
Přednáška z cyklu Příběhu Pražského hradu
V úterý 22. února od 17.00 hodin se v Apelaci Starého královského paláce na Pražském hradě uskuteční další z odborných přednášek, věnovaných historii Pražského hradu. Přednášející Mgr. Jana Maříková–Kubková a PhDr. David Eben, PhD. seznámí posluchače s tím, jak probíhal běžný den v románské bazilice, zasvěcené sv. Vítu, Václavu, Vojtěchu a Panně Marii. Přednášku tentokrát doprovodí reprodukovaná dobová hudba v podání souboru Schola Gregoriana Pragensis.
Petr Hájek 21.2.2005
AUTOMATOVÁ ZNÁMKA "JINDŘICHůV HRADEC"
Nová výplatní automatová (třetí) poštovní známka s volitelnou nominální hodnotou (14 možností od 7,50 do 38 Kč) vyjde rovněž 2. března 2005. Autorem flexotiskové samolepící známky je RNDr. Adolf Absolon. Námětem je pohled přes rybník Vajgar na panorama zámku v Jindřichově Hradci.
Břetislav Janík  (další informace)   19.2.2005
PŘÍLEŽITOSTNÁ ZNÁMKA "VELIKONOCE"
Nová příležitostná poštovní známka "VELIKONOCE" vyjde 2. března 2005 s nominální hodnotou 7,50 Kč. Autorem výtvarného návrhu je Vladimír Suchánek, rytcem Miloš Ondráček. Námětem je velikonoční kraslice.
Břetislav Janík  (další informace)   19.2.2005
NPC kategorie "A" (Postfila)
Doplněno a opraveno v části NPC "A". NPC zhotovené v Č.P. OZ DOS Postfila pro propagaci a přímou obchodní činnost České pošty. Převážná většina těchto NPC je vydávána u příležitosti mezinárodních či tuzemských veletrhů a výstav poštovních známek, kterých se Postfila účastní přímo, či formou zastoupení, nebo k jiným význačným výročím a událostem. Na základě objednávek jsou distribuovány klubům filatelistů a obchodníkům za oficiální prodejní ceny České pošty, lze je zakoupit do vyprodání zásob v prodejně Postfila, Ortenovo nám. 16, 170 24 Praha 7 a na vybraných filatelistických přepážkách České pošty, či na dobírku na adrese Česká pošta, s.p., Služby filatelistům, P.O.Box 111, 360 02 Karlovy Vary 2.
Jaroslav Špaček  (další informace)  19.2.2005
Zdražení bývá nepopulární
Proč tolik zbytečné hysterie - Předpokládám, že většina kolegů pošťáků zaznamenala negativní postoj veřejnosti a potažmo některých médií ke zdražení našich služeb. To by vcelku nebylo nic překvapivého. Je to běžná reakce jako v případech jakéhokoli zdražování. Vzhledem k tomu, do jaké míry toto zdražení zatíží rozpočet domácností ve srovnání se zdražením např. nafty, plynu, elektřiny, případně jiných služeb či nějakého spotřebního zboží a potravin, překvapuje značná dramatičnost, někdy až hysterie, s jakou se ke zdražení poštovních služeb přistupuje. Doslova zarážející jsou nekvalifikovaná vyjádření některých liberálních ekonomů - teoretiků.
Ladislav Vančura (další informace) 19.2.2005
JAPHILA MÁ TAKÉ RYCHLOU TEXTOVOU VERZI
Prozatím jsme zpřístupnili české menu pro ty, kteří mají pomalé připojení k internetu a nechtějí si stále stahovat stejné obrázky. Počet uživatelů internetu v Česku stoupl čtyřnásobně, ale současně stoupl i počet těch, kteří využívají nejpomalejší internetové připojení přes telefon nebo mobil. Těm nabídneme postupně "japhilu" pouze v textové verzi. Začínáme s nejčtenějším českým menu a budeme pokračovat. Nicméně již dnes víme, že Exponet bude jen vždy s kvalitními reprodukcemi a tedy pro uživatele, kteří mají běžné nebo nadstandardní broadbandové připojení.
Břetislav Janík  (další informace)   17.2.2005
Jarní aukce Profil v Praze
V sobotu 30. dubna 2005 se bude v pražském hotelu Parkhotel konat už 31. aukce poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu pražské firmy Profil. Jako obvykle bude nabídnuto více než tisíc položek, mezi nimi i řada rarit a dokonce i unikátů. Z meziválečného Československa to bude například svěží rakouská známka 10 K Znak na žilkovaném papíru s přetiskem Pošta československá 1919, patřící k největším vzácnostem ČSR I. Nabídnuta bude za bezkonkurenčně nejnižší vyvolávací cenu posledního desetiletí - 890.000 Kč! Jde přitom o exemplář „s rodokmenem“, pocházející z významné slovenské sbírky a už dávno v minulosti ověřený nejrenomovanějšími znalci. Nabídnut bude s možností vystavení Garančního certifikátu dr. Beneše (NGCB). Unikátní nabídkou bude svěží dvoupáska meziarší 1 Kč emise Nitra 1933, o níž se dosud nevědělo, že vůbec existuje; tento nový a nesmírně dekorativní objev bude vyvolán za 750.000 Kč a i u něj je nabízena možnost vystavení GCB. A když už jsme u dvoupásek meziarší – v této podobě bude nabídnuta i hodnota 10h Novinové 1918, či 250h Doplatní 1919! Rarit však bude v aukci zařazeno více – např. obě nezoubkované protichůdné dvojice hodnoty 40h emise OR 1920; z emise SO 1920 obě hodnoty TGM, 500h s retuší pozadí a 1000h s deskovou vadou růže za uchem, či unikátní celistvosti ze sbírky ing. Weisse. Zajímavosti budou i v nabídce ciziny, za všechny jmenujme sestavu vzácných svěžích známek prvních emisí Německa, nabízenou hluboko pod tržní cenu. Dražit se budou i sbírky, partie a celé pozůstalosti, většinou za zlomek tržní ceny. V nabídce nechybí ani hodnotné celistvosti a historické pohlednice. Vzhledem k tomu, že aukce je načasována těsně před termín největší filatelistické události tohoto roku – Evropské výstavy poštovních známek BRNO 2005, není vyloučeno, že s některými z nabízených vzácných položek se setkáme i v jejích exponátech, kam je na poslední chvíli doplní sběratelé aspirující na co nejvyšší ocenění. Katalog 31. aukce Profil vyjde začátkem dubna, kdy bude zveřejněn i na internetu na stránce www.stamps.cz .
Vladimír Dražan  16.2.2005
EMISNÍ PLÁN ČESKÝCH ZNÁMEK NA ROK 2006
XX. zimní olympijské hry v Turínu, Umění doby Karla IV: Madona zbraslavská, v rámci osobností např. Sigmund Freud, Klášter v Oseku nebo Pokličky na Kokořínsku, Integrace Evropy - hipoterapie a canisterapie, Rumcajs, Manka a Cipísek, Přemyslovci - dědiční králové, Národní park České Švýcarsko - Soutěsky Kamenice, kaktusy, české drahokamy, šperkařství a puncovnictví, Umění na známkách: de Heem, Kokoschka a Kaván. To jsou některé položky emisního plánu na příští rok.
Břetislav Janík, MI ČR  (další informace)   16.2.2005
FILATELIE 2/2005
Další únorové číslo bylo rozesláno abonentům v závěru minulého týdne. Seznamte se s jeho obsahem, eventuálně přihlaste k odběru, Filatelie obsahuje pravidelně také mnoho komerčních nabídek.
Břetislav Janík  (další informace)   15.2.2005
Prezident podepsal poštovní zákon
Prezident republiky Václav Klaus dnes 14. února podepsal: zákon ze dne 21. ledna 2005, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Petr Hájek  14.2.2005
ODPOVĚĎ NA OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU PROKOPOVIČOVI
Významný slovenský sběratel a znalec dr. Svatopluk Šablatúra nám poslal odpověď slovenského ministra dopravy, pošt a telekomunikací na jeho otevřený dopis s tematikou klesající úrovně známkové tvorby. Popravdě řečeno, buďme rádi, že jsme na západním břehu řeky Moravy.
noticka B. J., odpověď poskytl Svatopluk Šablatúra  (další informace/původní materiál)  10.2.2005
CHAVA PRESSBURGER: DENÍKY MÉHO BRATRA
Nakladatelství TRIGON dnes slavnostně vydává knihu Chavy Pressburger “Deník mého bratra”, obsahující autentické záznamy P. Ginze z let 1941-1942. Kniha seznamuje veřejnost s nově nalezenými, dosud nepublikovanými deníky židovského chlapce Petra Ginze (nar. 1928), které si vedl v Praze v letech 1941-1942 před svou deportací do koncentračního tábora Terezín. Předmluvu ke knize „Deník mého bratra“ napsal PhDr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Samotné deníky jsou uvedeny vzpomínkovým textem Petrovy sestry Evy (Chavy), dále jsou v knize publikovány výňatky terezínských deníků Petra a Evy Ginzových a výběr z Petrových literárních prací. Texty doplňují reprodukce kreseb a linorytů Petra Ginze a rodinné dobové fotografie. V knize je reprodukován také příležitostný poštovní aršík, který 20. ledna 2005 vydala Česká pošta, s motivem Petrovy kresby „Měsíční krajina“. Kniha vychází za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Slavnostní inaugurace knihy se koná dnes dopoledne v 10.00 hodin v Pražském Židovském muzeu za účasti sestry Petra Ginze a autorky knihy, která dnes žije v Izraeli pod jménem Chava Pressburger.
Břetislav Janík (další informace/další informace/další informace/další informace/další informace/další informace) 9.2.2005
JIŘÍ SASKA - POŠTOVNÍ MUZEUM 2005
Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum dává do provozu příležitostné poštovní razítko "JIŘÍ SASKA, POŠTOVNÍ MUZEUM, 9.4.2005". Razítko bude oráženo k příležitosti výstavy v Poštovním muzeu.
Břetislav Janík  (další informace)  9.2.2005
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 1/2005
Obsahuje informace o nových poštovních známkách, příležitostných poštovních dopisnicích a nové automatové poštovní známce.
Břetislav Janík  (další informace)  8.2.2005
Přednáška z cyklu Příběhu Pražského hradu
Motiv z poštovních známek: Ve čtvrtek 10. února 2005 v 17.00 hodin se v Apelaci Starého královského paláce uskuteční další z přednášek, věnovaných historii Pražského hradu. Přednášející PhDr. Klára Benešovská, CSc. tentokrát seznámí posluchače s životem obyvatelek Svatojiřského kláštera ve 14. století.
Petr Hájek  8.2.2005
LADISLAV JIRKA V POŠTOVNÍM MUZEU II.
Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum vydává k výstavě díla Ladislava Jirky v Poštovním muzeu dopisnici s přítiskem a v pátek 11. února 2005, v den výročí narození grafika a rytce Jirky, bude též zřízena příležitostná poštovní přepážka, na níž bude používáno příležitostné poštovní razítko.
Břetislav Janík   7.2.2005
WEBOVÁ STRANA: GEOGRAFILATELIE
představuje moderní sběratelský směr, zaměřený na sbírání známek a celistvostí jednotlivých známkových území, nazývaných též ne zcela přesně "známkové země" (ZZ). Jedná se tedy o sběratelský směr, v němž je prvotní vazba mezi poštovní známkou a územím, pro které byla vydána a na kterém sloužila k úhradě poplatku za přepravu zásilek. Samotné slovo "geografilatelie" je složeninou dvou slov - "geografie" a "filatelie". Spojení obou těchto slov ve "známkový zeměpis" vyjadřuje předmět zájmu sběratelů - geografilatelistů, i když je třeba poznamenat, že se v něm čím dál více projevují výrazné poštovně historické prvky. O rozvoji sběratelství známkových území svědčí nejen stoupající počet sběratelů, kteří se této náročné zálibě věnují, ale i stoupající počet geografilatelistických exponátů, oceněných na nejrůznějších výstavách. V České republice od roku 1989 působí sdružení sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA. Tomuto sdružení a jeho činnosti jsou věnovány následující stránky.
Jiří Marek (další informace) 6.2.2005
Milostínská pošta opět razítkuje
Česká pošta, s. p., připomene svátek zamilovaných - Svatého Valentýna. Na poště Milostín v okrese Kladno bude v době od 7. do 14. února 2005 používáno příležitostné poštovní razítko s kresbou srdce, na kterém sedí párek ptáčků, a s nápisem Sv. Valentýn, 7.2.2005 Milostín. Jmenovaná pošta byla pro tuto akci zvolena právě v souvislosti se svým názvem. Vznikla tak další tradice, obdobná vánoční či velikonoční poště. V roce 2002 se „Valentýnským razítkem“ připomínal svátek zamilovaných poprvé.
Ladislav Vančura (další informace) 5.2.2005
VĚSTNÍK - INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Obsah: 1 - Změny Poštovních podmínek - základní poštovní služby, 2 - Změny Poštovních podmínek - zahraniční podmínky, 3 - Rozšíření poštovní služby - zásilky EMS do zahraničí, 4 - Změna Poštovního obvodu, 5 - Změna Poštovního obvodu. 6 - Změna názvu pošty. 7 - Používání příležitostného poštovního razítka – Milostín, 8 - Používání příležitostného poštovního razítka – Třebíč 1, 9 - Používání příležitostného poštovního razítka – Chrudim 1, 10 - Vydání cenné nálepky na APOST – Obvod Litomyšl, 11 - Změna části Ceník poštovních podmínek České pošty, s.p. části Ceník, 12 - Vydání cenné nálepky na APOST – Milotice nad Bečvou, 13 - Používání příležitostného poštovního razítka – Poštovní muzeum, 14 - Používání příležitostného poštovního razítka – Nový Bydžov, 15 - Používání příležitostných poštovních razítek – Brno 2005, 16 - Vydání příležitostných podacích R nálepek – Brno 2005.
Česká pošta (další informace) 4.2.2005
JAK HODNOTIT NEOFICIÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ CELINY
Jedním z cílů SSNPC, jak je vyjádřeno i v organizačním řádu (hlava 1, § 1), je posuzovat jednotlivé emise NPC v souladu se sběratelsko-filatelistickou etikou zejména podle účelu jejich vydání, vyvarovat se jednostranných soudů a čelit krajním extrémům – paušálnímu odsuzování jakékoli celiny s přítiskem na straně jedné a nekritickému obhajování každé vydané NPC na straně druhé. Je zřejmé, že každý sběratel při posuzování NPC upřednostňuje hledisko podle svého vlastního sběratelského zájmu. Ve sběratelské praxi NPC se zformovaly tři proudy: 1. sběratelé, kteří upřednostňují původ NPC, zejména vazbu na Českou poštu a kvalitu provedení (technologii tisku, grafickou úroveň); 2. sběratelé, kteří hodnotí NPC především podle účelu jejich vydání a je jim vcelku lhostejný jejich původ; 3. sběratelé poštovně provozních filatelistických doplňků (příležitostných razítek, RN a nálepek APOST s příležitostným textem atp.), pro které je NPC jen vhodným grafickým podkladem pro takový doplněk (razítko se přece jen lépe vyjímá na NPC než na „holé“ CDV nebo ofrankované kartičce či obálce) a za druhořadý považují jak původ, tak technologii provedení.
Jaroslav Špaček  (další informace)  3.2.2005
Český sběratel – nový časopis pro filatelisty
K významné příležitosti Evropské výstavy Brno 2005 začal vycházet nový časopis určený především sběratelům poštovních známek a pohlednic. První recenzi Vám rádi přinášíme. Časopis má 36 černobílých stran A5 a vychází 6x do roka. Jeho předplatné na rok 2005 je 300,- Kč. Více se dozvíte i na této stránce, kde si ho můžete i objednat do svých schránek. Co se týče filatelie, je v čísle nejrozsáhlejším tématem Brno 2005. Tuto výstavu dopodrobna rozpitvává Jaroslav Punčochář v příspěvku Brno 2005 je za dveřmi. Redakčních článků a informací je v čísle mnoho, můžu předložit především tyto: Společnost pro odbornou literaturu SČF, Výstavní program Poštovního muzea – r. 2005 – 1. pololetí, Zajímavé přednášky, Novinka CD-ROM WP 2005 – Protektorát ČaM, rubrika Navštívenka, Knížky Františka Hrbka a Mladý sběratel...
Zdeněk Jindra (www.infofila.cz) 3.2.2005
SVĚTOVÉ AUKCE - ÚNOR 2005
Aukční agentura Cwiakala nám dala opět k dispozici termíny a kontakty na světové aukce konané v měsíci únoru.
Charles E. Cwiakala (další informace) 3.2.2005
REGISTROVANÁ ELEKTRONICKÁ POŠTA
Služba je elektronickou obdobou zásilky s doručenkou a dodací schránky (P.O.Boxu). Je určena pro zabezpečený a průkazný přenos zpráv, souborů, formulářů a datových souborů obecně. Průkaznost komunikace zajišťuje Česká pošta jako důvěryhodná třetí strana, ke které se odesílatel i adresát připojují. Česká pošta zásilku přijme do zabezpečené elektronické dodací schránky a umožní její odebrání po ověření identity odesilatele i adresáta. Přijetí dat do schránky je oznámeno adresátovi výzvou k jejich odebrání. Odebrání zásilky ze schránky je naopak automaticky oznámeno odesilateli, který pak následně ještě obdrží elektronickou doručenku podepsanou adresátem....
Česká pošta, s.p. (další informace)  2.2.2005
MĚNOVÁ REFORMA 1953 NA CELISTVOSTECH
Zítra, ve čtvrtek 3.2.2005 od 16.30 hod. se koná odborná přednáška Ing. Jiřího Sedláka "Měnová reforma 1953 na celistvostech" v rámci 25. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který pořádá náš klub. Přednáška se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ulice Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce o poštovní historii a filatelii - nemusíte být členy našeho klubu. Přednáška se koná v rámci klubového odpoledne (s výdejem novinek poštovních známek účastníkům novinkové služby klubu), které začíná již od 16.00 hod.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15  2.2.2005
NÁVRHY Č. S. ZNÁMEK A. HAASE A MEMORANDUM Z ROKU 1923
Tiskař a uměním nadaný člověk A. Haase, vlastnící uměleckou tiskárnu v pražském Anenském dvoře 17. května 1923 předložil tehdejšímu vydavateli československých známek – P.T. Presidiu Ministerstva pošt a telegrafů v Praze 36 návrhů nových poštovních známek k 500. výročí Jana Žižky z Trocnova společně s memorandem od Prof. Josefa Zvěřiny. Z něj vyjímáme jen velmi krátkou ukázku: „Jak representovaly nás některé známky dosud, toho litovali i naši nejlepší přátelé Francouzové a Angličané! Podle „Českého Filatelisty“ roč. XXV. Odborná literatura cizí přísně zkritizovala Č. S. známky: Francouzové nazvali je strašnými (affreux), Angličané též podali zdrcující kritiku. Kapacita v Melville v „London News“ prohlásil, že jsou to „pomatené rébusové výkresy, jakoby je kreslil nějaký domorodec z Orientu pro potřeby malých států indiánských“. Nyní máte tedy možnost posoudit memorandum i návrhy všichni. Japhila Vám z vlastních zdrojů poskytuje plnohodnotný barevný „pdf“ dokument, který je sice svým rozsahem poněkud větší (1,5 Mb), ale jistě bude po vytištění ozdobou Vaší knihovny nebo studijním materiálem Vašich sbírek. Některé motivy či detaily jako kdyby našim pozdějším tvůrcům „z oka vypadly“. Současně a postupně přetiskneme všechny návrhy na titulním listě Japhily (www.japhila.cz/index2.htm resp. www.japhila.cz/index1.htm).
Břetislav Janík  (další informace)  2.2.2005
Prezident přijme Billa Gatese
Prezident republiky Václav Klaus ve středu 2. února 2005 v 9.45 hodin přijme na Pražském hradě Billa Gatese, zakladatele, předsedu představenstva a hlavního softwarového architekta společnosti Microsoft.
Ladislav Jakl, www.hrad.cz  2.2.2005
(Bez tvůrce Windows by asi internetový deník Japhila nevycházel. Kdoví zda-li a jaký by byl internet? B. J.).
LADISLAV JIRKA V POŠTOVNÍM MUZEU
Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum dnes na slavnostní vernisáži otevřelo výstavu Ladislava Jirky - grafika a rytce poštovních známek. Mimo jiné byli přítomní manželé Knotkovi, z nichž výtvarnice Libuše Knotková je dcerou Ladislava Jirky. Výstavu otevřel ředitel PM dr. Čvrtník a předseda SČF ing. Brendl. V pátek vyjde poštovní dopisnice a bude zřízena poštovní přepážka, ve druhé polovině pak PhDr. Galuška z PM bude mít přednášku o L. Jirkovi. Obě akce ještě zvýrazníme.
Břetislav Janík  (pozvánka / tisková informace)  1.2.2005
OLYMPSPORT ONLINE 15/2005
Výsledky VÁNOČNÍ AUKCE 2004/05: Neprodané položky možno objednávat za vyvolávací cenu bez dalších příplatků! Popis neprodaných položek na internetu http://web.telecom.cz/Olympsport  CO NA NÁS ČEKÁ V ROCE 2005? Zatím víme o třech razítkách. Ve čtvrtek 27.1. bylo při příležitosti otevření nové hokejové haly v Lanškrouně používáno SR, připomínající Božu Modrého, brankáře naší hokejové reprezentace v poválečném období, který si díky komunistické zlovůli užil jáchymovský koncentrák. 10. II. 2005 bude ve výplatním strojku OS použít propagační štoček, připomínající, že za 365 dnů budou zahájeny zimní olympijské hry v italském Torinu a že v roce 1928 se zimní olympijské hry konaly ve švýcarském St. Moritz. Na nich startoval i sdruženář, skokan na lyžích a běžec, snad rodák z Nového Města nad Metují Alfons Německý.
Jaroslav Petrásek  (další informace)  1.2.2005
NÁVRH NA ÚPRAVU A DOPLNĚNÍ FILATELISTICKÉ TERMINOLOGIE
Některé nejednotnosti v používání pojmů, nesprávné názory na neoficiálně vydávané sběratelské materiály v oblasti celin a nejasnosti v informacích o vydávání těchto materiálů, vedly v dubnu 2004 v rámci SČF k založení Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin – SSNPC. Po interní diskusi doporučuje SSNPC předsednictvu SČF schválit a všem svým organizačním jednotkám doporučit doplněk k „Základní filatelistická terminologie“, zveřejněné v publikaci „Československá filatelie - Praga 88“ (v červenci 1988 vydala agentura Rapid pro organizační výbor Světové výstavy Praga 88) - v následujícím znění: 1. na str. 94 heslo „celina s přítiskem“ doplnit: viz též hesla „příležitostná celina“ a „neoficiální příležitostná celina“ 2. na str. 147 doplnit nové heslo: neoficiální příležitostná celina (NPC) Celina s jakýmkoli obrazovým či textovým sdělením, dodatečně hromadně vytištěným na  dříve oficiálně  vydané celině...
Karel Macháček  (další informace)  1.2.2005
NEOFICIÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ CELINY - DODATKY 2004
Neoficiální příležitostné celiny (NPC) poštovní provenience kategorie "B" specifikuje Postfila jako NPC "...smluvně zajišťované Českou poštou OZ DOS Postfila na zakázku a dle předlohy soukromých subjektů či organizačních jednotek České pošty (celý náklad přebírá objednatel, který si zajišťuje distribuci a prodej individuálně) - na rozdíl od běžně dostupných NPC kategorie "A", které Postfila vydává za účelem propagace a přímé obchodní činnosti České pošty a jsou distribuované přímo Postfilou do obchodní sítě na základě objednávek za oficiální prodejní ceny České pošty. Dodatky za rok 2004.
Jaroslav Špaček (další informace)  1.2.2005
NOVÁ RAZÍTKA - VYOBRAZENÍ
(04) SV. VALENTÝN, MILOSTÍN, 7.2.2005. Razítko bude používáno ve dnech 7.-14.2.2005 poštou Milostín; (08) XI. VALNÝ SNĚM JUNÁKA, 19.2.2005, TŘEBÍČ 1. Razítko bude používáno dne 19.2.2005 poštou Třebíč 1 (příležitostná poštovní přepážka v prostorách Kulturního domu v Třebíči).
Česká pošta, s.p., OZ DOS Postfila  31.1.2005
Ladislav Jirka – grafik a rytec poštovních známek
Nová autorská výstava tvůrce poštovních známek - Ladislav Jirky - zahajuje v pražském Poštovním muzeu. Zahajuje ve středu 2. 2. 2005 a potrvá do 3. 4. 2005. Poštovní příležitostná přepážka bude otevřena dne 11. 2. 2005 od 10:00 – 15:00 hod. K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice.
Břetislav Janík 31.1.2005
ZÁJEM O MILOSTÍNSKÁ RAZÍTKA MÍRNĚ KLESÁ
Také v letošním roce budou mít zájemci možnost nechat si orazítkovat valentýnská přání na poště v Milostíně, která na každé dá speciální razítko. Přestože zájem o ně rok od roku mírně klesá, místní pošta má s přijatými zásilkami poměrně hodně práce. Milostínská pošta akci s valentýnskými razítky letos organizuje již počtvrté. Razítka bude dávat na přáníčka od 7. do 14. února. Sice zatím nelze předpovědět, kolik lidí o razítko letos projeví zájem, podle vedoucí pošty Štěpánky Dubinové jich bude pravděpodobně o něco méně než loni. "Musím říci, že zájem trochu klesá. V roce 2003 jsme zaznamenali tři a půl tisíce zásilek, zatímco loni jsme jich orazítkovali už jen 2079," řekla Dubinová Novinkám.
novinky.cz  (další informace)  29.1.2005
Jak na známky
Také známky jsou dobrou příležitostí, jak uložit své peníze. Člověk by jim ovšem měl rozumět. Zájem ze strany sběratelů je zaměřen především na sestavení kompletní sbírky z některé země nebo z konkrétního období nebo o vzácné exempláře, jejichž nalezení ovšem může být otázkou několika let a koupě otázkou několika desítek až stovek tisíc, někdy i miliónů korun. Mezi nejvíce žádané známky u nás patří známky pocházející z USA, Velké Británie a jejích bývalých kolonií, starých německých států a dalších rozvinutých zemí. Na výsluní se v posledních letech dostávají i staré čínské známky, o které je zájem mezi čínskými podnikateli. České známky jsou sbírány především u nás, i když o období první republiky je zájem i v zahraničí. Pokud jde o jednotlivé exempláře, mezi nejvzácnější patří Modrý a Oranžový Mauricius, kterých podle odhadů v současnosti existuje jen několik desítek, a jejichž cena dnes dosahuje mnohamilionových částek. "Obyčejnější" známky jako Sasská trojka, Rakouské Merkury, Pětidolar z americké kolumbovské série a řada dalších pak dosahují "přijatelnější" cenové úrovně v řádu desetitisíců až statisíců korun...
penize.cz  (další informace)  28.1.2005
PREZIDENT REPUBLIKY VÁCLAV KLAUS
Nová výplatní poštovní známka s katalogovým číslem 0426 v hodnotě 7,50 Kč vyjde 9.2.2005. Tradiční portrét od Oldřicha Kulhánka vychází v rotačním ocelotisku v barvě červenohnědé kombinovaný dvoubarevným hlubotiskem v barvě fialové a červené.
Česká pošta s.p.  (další informace)  28.1.2005

ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |OD 17. KVĚTNA 2006 JSME TU PRO VÁS JIŽ 7 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
DVORANA SLÁVY
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

Gerhard Batz: On-line almanach o sbírání českých a slovenských poštovních známek

Milan Černík:
Exponát Československo: DVOJITÉ DOPISNICE 1918-1939

 Klikněte pro exponát na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

Peter Hoffmann:
JAKÉ ROZMĚRY MÁ VÁŠ ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?"

Klikněte pro článek na náhled

Petr Gebauer:
ČESKÁ POŠTOVNÍ HISTORIE

Klikněte pro článek na náhled

     
 

 

 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |