Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Žďár nad Sázavou 1
U příležitosti oslav 400. výročí povýšení poddanského městečka na město, které provedl roku 1607 kardinál František Dietrichštein, se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „400 let města Žďáru, Žďár nad Sázavou 1“. Razítko bude používáno dne 9.6.2007 poštou 591 31 Žďár nad Sázavou 1 na příležitostné poštovní přepážce v budově Staré radnice, dále pak ve dnech 8.6.2007 a 11.6.2007 na příslušné poště.
Olga Drbová 22.2.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Humpolec
U příležitosti výstavy k 200-letému výročí svobodného města Humpolec se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „1807-2007, 200 let svobodného města, Humpolec“. Razítko bude používáno ve dnech 3.7.2007 – 4.7.2007 na poště 396 01 Humpolec.
Olga Drbová 22.2.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Moravská Třebová 1
V letošním roce slaví město Moravská Třebová 750 let od svého založení a při této příležitosti se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „1257 – 2007, 750 let města Moravská Třebová 1“. Razítko bude používáno ve dnech 14.6.2007 – 17.6.2007 poštou 571 01 Moravská Třebová 1 na příležitostné poštovní přepážce ve vestibulu radnice, nám. T.G.Masaryka 29, Moravská Třebová.
Olga Drbová 22.2.2007
SEMINÁŘ SOUČASNÁ SITUACE A TRENDY VE FILATELII
Seminář se uskutečnil v Praze v sobotu 17. února 2007. Zúčastnilo se ho 29 filatelistů z celé České republiky. Program semináře obsahoval následující vystoupení: Informace o kongresech FIP a FEPA konaných v roce 2006 a o jejich závěrech, Nové soutěžní třídy (jednorámové exponáty, otevřená třída), Mistrovství Evropy mladých filatelistů, Návrhy na zatraktivnění tradiční filatelie, Elektronická filatelistická literatura, Možnosti využití moderního filatelistického materiálu (zejména personalizovaných známek, dokumentů novodobých soukromých pošt apod.) v exponátech, Zatraktivnění filatelistických výstav pro nefilatelisty, Současné trendy v hodnocení filatelistických exponátů, Aktuální informace o padělcích československých známek, Informace o přípravě výstavy PRAGA 2008.
Ke každému bodu přednesl úvodní vystoupení některý z funkcionářů SČF a poté následovala diskuse. Úvodní vystoupení k jednotlivým bodům budou postupně publikována na internetových stránkách Informace SČF a ve Filatelii (počínaje číslem 4/2007). V diskusi k jednotlivým bodům programu vystoupila řada přítomných s dotazy i doplňujícími informacemi. Značná pozornost byla věnována dosud experimentálním třídám jednorámových exponátů a otevřené třídy. S oběma třídami jsou již dostatečné praktické zkušenosti i z výstav pořádaných u nás. V současné době je připravováno přeřazení třídy jednorámových exponátů mezi soutěžní třídy s tím, že bude ve FIP schválen příslušný oborový řád a směrnice pro hodnocení, aby se sjednotil postup jurymanů a vystavovatelé věděli, co se od nich čeká a co si "mohou dovolit". V případě otevřené třídy zůstává ještě řada nevyjasněných otázek, počínaje rozsahem exponátu až po zařazení vhodného nefilatelistického materiálu a jeho kvalifikované hodnocení. Velká pozornost byla věnována také zatraktivnění filatelistických výstav, jak pro návštěvníky - filatelisty, tak pro jejich nefilatelistický doprovod. Doufejme, že se některé z přednesených nápadů a zmíněných zahraničních zkušeností objeví brzy na našich filatelistických výstavách. Diskutovalo se i o moderním filatelistickém materiálu - personalizovaných známkách a dokladech činnosti současných soukromých pošt - a o jeho možném uplatnění ve filatelistických exponátech. Zatím se víceméně čeká na oficiální stanovisko FIP, které by koordinovalo přístup k tomuto filatelistickému materiálu v exponátech.  Po skončení semináře se někteří účastníci přimlouvali za to, aby se podobné diskusní akce věnované vývoji filatelie ve světě i u nás konaly pravidelně.
Miroslav Langhammer   21.2.2007
Dějiny pošty na Podřipsku
V "Podřipském muzeu" v Roudnici nad Labem lze navštívit výstavu "Dějiny pošty na Roudnicku". Výstava je zaměřena především na historii poštovních služeb, na níž se návštěvník může vidět dobové doklady poštovnictví a trojrozměrné artefakty. Výstava bude otevřena až do 1. dubna 2007.
Břetislav Janík  21.2.2007
Současná situace a trendy ve filatelii
"Současná situace a trendy ve filatelii" - to byl název a náplň sobotního semináře Svazu českých filatelistů (17.2.2007), kterého se za náš klub zúčastnili Ing. Ladislav Čechák, Ing. Pavel Jech a Ing. Pravoslav Kukačka. Seminář připravila analytická skupina, poradní orgán výkonného výboru SČF, ve spolupráci s komisí jurymanů. Program jednání byl vyčerpán, i když se omluvili Ing. L. Brendl a JUDr. Ing. F. Beneš, CSc. Tématika jednorámových exponátů a otevřené třídy byla zastoupena ve vystoupeních dalších řečníků, zejména Ing. W. Müllera. S věcnou poznámkou k dosaženým klasifikacím exponátů a k problematice financování účastí našich vystavovatelů na zahraničních výstavách se připojil Mgr. J. Maleček. Aktuální informaci o padělcích československých známek JUDr. Ing. F. Beneše, CSc., v připravených bodech přednesl p. P. Aksamit. Vedle ocenění všech řečníků, kteří kromě vlastního vystoupení odpověděli i na četné dotazy a připomínky, je potřeba na tomto místě vyzdvihnout zejména přípravu celé akce a organizační úsilí Mgr. Miroslava Langhammera, který seminář po celý jeho průběh moderoval.
Všichni zúčastnění se shodli na velikém přínosu semináře a na potřebě organizovat podobné příležitosti i v budoucnu.
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha,
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel  21.2.2007
NOVÁ DOPISNICE S PŘÍTISKEM:  MÜNCHEN 2007
Česká pošta, s.p., POSTFILA vydává do oběhu dne 1. bžezna 2007 příležitostnou dopisnici s přítiskem k mezinárodní prodejní výstavě poštovních známek Mnichov 2007, která se koná ve dnech 1.-3.3.2007 v Mnichově. Velikost pdf souboru je 535 kB.
Břetislav Janík   (další informace)  20.2.2007
Přednáška z doprovodného cyklu Příběhu Pražského hradu
Správa Pražského hradu připravila pro návštěvníky další přednášku z doprovodného cyklu ke stálé expozici Příběh Pražského hradu. Ve čtvrtek 22. února 2007 od 17.00 hodin se v Apelaci Starého královského paláce uskuteční přednáška Mgr. Jaroslava Sojky z Oddělení uměleckých sbírek Pražského hradu, který si pro posluchače připravil téma „Renesanční míčovny Pražského hradu a letohrádku Hvězda“. Cyklus přednášek je přístupný nejširší veřejnosti. Rezervace míst na webových stránkách projektu www.pribeh-hradu.cz  a na telefonu 224 373 102.
Petr Hájek  20.2.2007
NOVINKY Z OLYMPSPORTU
Vánoční aukce Olympsportu byla ukončena! Výsledky najdete na obvyklé internetové adrese: http://web.telecom.cz/olympsport 
Nevydražené položky možno objednávat za vyvolávací cenu! Vydražené položky budu rozesílat v příštím týdnu.
Schyluje se k tomu, že budou používána zřejmě dvě nová razítka: OVS Biathlon na MS - Šlesinger v podnikovém výplatním stroji Svazu branných sportů; SR Mistryně světa ve slalomu Šárka Záhrobská na Praze 6.
Jaroslav Petrásek  20.2.2007
NOVÁ DOPISNICE: VYDÁNÍ POŠTOVNÍ DOPISNICE PRO PŘÍTISKY
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 21. února 2007 poštovní dopisnici s natištěnou známkou nominální hodnoty 11 Kč  pro obchodní a propagační využití s volnou levou částí, určenou pro přítisky (bez adresních linek pro odesilatele). Velikost pdf souboru je 420 kB.
Břetislav Janík   (další informace)  19.2.2007
NOVÁ DOPISNICE S PŘÍTISKEM:  120. VÝROČÍ NAROZENÍ JOSEFA ČAPKA
Česká pošta, s.p., POSTFILA vydává do oběhu dne 21. února 2007 příležitostnou dopisnici s přítiskem u příležitosti 120. výročí narození Josefa Čapka (1887) a 60. výročí založení Společnosti bratří Čapků (1947). Velikost pdf souboru je 510 kB.
Břetislav Janík   (další informace)  19.2.2007
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKA:  HAD
Známka je druhým nejlepším návrhem vzešlým ze soutěže Ministerstva informatiky ČR, kterou jako vydavatel poštovních známek vypsalo v roce 2005 soutěž pro výtvarníky na návrh poštovní známky na volné téma. Velikost pdf souboru je 387 kB. Druhý pdf soubor přináší FDC (226 kB).
Ministerstvo informatiky ČR  (další informace  /  FDC)  19.2.2007
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKA:  PREVENCE ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ
Známka nenásilnou formou upozorňuje veřjnost na osobní zodpovědnost jednotlivce za svůj zdravotní stav a především na velký význam prevence onkologických onemocnění, která spolu se včasnou diagnostikou vytváří předpoklady úspěšné léčby a kvalitního života. Velikost pdf souboru je 454 kB. Druhý pdf soubor přináší FDC (261 kB).
Ministerstvo informatiky ČR  (další informace  /  FDC)  19.2.2007
NOVÉ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY:  ASIJSKÉ UMĚNÍ
Známky z emise umění přinášejí: 12 Kč - Dívka s loutkou 1845 - Utagawa Kunisada (1786 - 1865), Národní galerie v Praze. 24 Kč - Šiva, Párvátí, Ganéša - Indie, 19. století, Národní Náprstkovo muzeum. Známky ryl pro ocelotisk z plochy kombinovaný barevným ofsetem Martin Srb. Velikost pdf souboru je 939 kB. Druhý pdf soubor přináší FDC (466 kB).
Ministerstvo informatiky ČR  (další informace  /  FDC)  19.2.2007
Filatelisté pořádali burzu
Velká filatelistická burza se včera konala ve zlínském Domě kultury. Téměř dvě stovky návštěvníků mohly obdivovat nejen nejrůznější známky, pohlednice, poštovní obálky, ale například také pivní tácky, mince a odznaky. K vidění byla i řada vzácných sběratelských kousků. „Jsou tady i celkem drahé věci, například z dob první republiky nebo z poválečné éry,“ upozornil Jiří Ševelík, předseda Klubu filatelistů Zlín, který akci organizoval. „Burzy takového rozsahu pořádáme třikrát do roka, vždy v únoru, v květnu a v říjnu. Pokaždé se stejně jako tentokrát sejde padesát až šedesát zapálených filatelistů, kteří své sbírky vystavují a některé kusy prodávají nebo vyměňují,“ dodal předseda. Zlínský klub filatelistů funguje od roku 1935, v současné době má zhruba 170 členů. Ti se ve zlínském kulturním domě scházejí každou neděli dopoledne, v tuto dobu jsou k dispozici i začínajícím sběratelům.
(kač) Zlínský deník 19.2.2007
Pozvánka na seminář Současná situace a trendy ve filatelii
Analytická skupina, poradní orgán VV SČF, ve spolupráci s komisí jurymanů SČF pořádá seminář  Současná situace a trendy ve filatelii. Termín: sobota 17.2.2007 od 10:00 hodin Místo: restaurace Žlutý anděl, Na Strži 9 (budov ÚAMK), Praha 4 (dvě stanice autobusem 121, 124 nebo 205 od stanice metra Budějovická, nástupní stanice u budovy Raiffeisenbank). Program:
• Informace o kongresech FIP a FEPA konaných v roce 2006 a o jejich závěrech - Ing. V. Vaníček
• Nové experimentální soutěžní třídy (jednorámové exponáty, otevřená třída) - Ing. L. Brendl
• Mistrovství Evropy v tematické filatelii - Ing. L. Brendl
• Mistrovství Evropy mladých filatelistů - RNDr. Z. Töpfer, CSc.
• Návrhy na zatraktivnění tradiční filatelie - Ing. L. Brendl
• Elektronická filatelistická literatura - Mgr. M. Langhammer
• Možnosti využití moderního filatelistického materiálu (zejména personalizovaných známek a dokumentů novodobých soukromých pošt apod.) v exponátech - Ing. J. Cacka
• Zatraktivnění výstav pro nefilatelisty - Ing. P. Fencl
• Současné trendy v hodnocení filatelistických exponátů - Ing. W. Müller
• Aktuální informace o padělcích československých známek - JUDr. Ing. F. Beneš, CSc.
• Informace o přípravě výstavy PRAGA 2008 - Ing. V. Vaníček ...
Miroslav Langhammer  (další informace)  16.2.2007
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 15. února 2007
Obsah: SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY ČR - Vydání dvou příležitostných poštovních známek Asijské umění; Vydání příležitostné poštovní známky Prevence onkologického onemocnění; Vydání příležitostné poštovní známky Had; Vydání dopisnice pro přítisky s natištěnou poštovní známkou; Vydání příležitostné poštovní známky Velikonoce; Vydání příležitostné poštovní známky Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008: Praha – Malá Strana – 750 let. Pdf soubor má velikost 378 kB.
Břetislav Janík (další informace) 15.2.2007
Knihtisk
Dr. Mark Wilson z USA předělal svoji celou předcházející webovou stránku a 1. ledna 2007 dal do provozu online novou a zlepšenou verzi - http://www.knihtisk.org/  Celá stránka je reorganizovaná, každá hodnota známek má svou vlastní sekci. Předcházející návštěvníci nebyli spokojeni, skeny byly až moc velké a bylo těžké je jak skenovat, tak stahovat. Více než 7000 skenů je nyní předěláno do menší velikosti a nejsou nyní tak těžko stažitelné jako dříve. Kuriositou této stránky je: má 11281 souborů, 7994 skenů. Z těch 11281 souborů, je pouze 800 natolik velkých, že zaberou více než 30 vteřin stáhnout pomalým připojením. Zde najdete 62596 hyperlinků, 25 z nich je externích. Zároveň i vzhled stránky je kompletně změněný, má čistý a moc pěkný design! Doporučuji Vám tu stránku navštívit, najdete zde moře informací o ČSR známkách vyrobených knihtiskovou technikou! Marku, hodně radosti v pokračování s Tvojí novou stránkou!
Petr Hoffmann   (další informace)   14.2.2007
NOVÁ DOPISNICE: JOSEFA NÁPRSTKOVÁ
Česká pošta, s.p., POSTFILA vydává do oběhu dne 14.2.2007 příležitostnou dopisnici s přítiskem Josefa Náprstková - Mecenáška Náprstkova muzea, Americký klub dam u příležitosti výstavy "Paní, nesu Vám psaní". Velikost pdf souboru je 524 kB.
Břetislav Janík   (další informace)  13.2.2007
VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI "EXPONET ops"
Ve čtvrtek v podvečer se sejde valná hromada obecně prospěšné společnosti Virtuální výstavy Exponet ops. Na programu bude mimo jiné jednání statutárních složek společnosti - správní a dozorčí rady, valná hromada také projedná nejbližší úkoly na první polovinu roku a zamyslí se nad konkrétními požadavky na činnost pod hlavičkou neziskové organizace. O jednání ops přineseme další informace.
Břetislav Janík   13.2.2007
FILATELIE 2/2007 - Nejlepší článek roku 2006
Nejlepší článek roku 2006 - Čtrnáctého ročníku naší ankety Nejlepší článek roku se zúčastnilo celkem 393 čtenářů, kteří tipovali 73 různých článků, seriálů či rubrik loňské Filatelie. Každý z nich uvedl na svém anketním lístku jeden, dva nebo tři tituly. Tipovaný článek tak obdržel jeden hlas a byl zařazen do vyhodnocení, s nímž vás nyní seznámíme. Srovnáme-li letošní výsledky s loňskými, je na první pohled zřejmé, že si všichni tři loňští „medailisté“ navzájem prohodili pořadí. Na prvním místě se totiž umístil vloni třetí Jiří Horák se svým rozsáhlým, pětidílným článkem Historie značek automobilů Čech a Moravy, který vycházel ve Filatelii č. 6 – 10. Jeho práce se zabývá historií výrobců automobilů a jejich značkami na našem území, a to počínaje parním automobilem Josefa Božka a konče značkami současnými. K obrazové dokumentaci byly bohatě použity filatelistické materiály z autorovy obsáhlé sbírky včetně ukázek z jeho výstavních tematických exponátů. Článek získal 156 hlasů. Potěšilo nás jednak to, že výsledek ankety potvrdil oprávněnost udělení Výroční ceny Filatelie za rok 2006 právě Jiřímu Horákovi a také, že mu čtenáři k nacházejícím kulatým narozeninám - v únoru, na Valentýna, mu bude 80 let - dali pěkný dárek. Gratulujeme a přejeme hodně zdráví a štěstí do dalších let! ...
Jaroslav Pítra   (další informace)   13.2.2007
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA - VYOBRAZENÍ
(4)      X. SETKÁNÍ SKAUTSKÝCH SBĚRATELů. U příležitostní setkání bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem "X. SETKÁNÍ SKAUTSKÝCH SBĚRATELů"  od 2. do 3.3.2007 a 5.3.2007 poštou KOSTELEC NAD ORLICÍ.   (5)      K. ZEMAN, ZNÁMKY MEDAILE A GRAFIKA. U příležitostní výstavy bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem "K. ZEMAN, ZNÁMKY, MEDAILE A GRAFIKA, POŠTOVNÍ MUZEUM"  dne 3.3.2007 u příležitostné poštovní přepážky v Poštovnímu muzeu (PRAHA 1).
Břetislav Janík   12.2.2007
ON LINE ZPRAVODAJ "OLYMPSPORT 2/2007"
Jaroslav Petrásek nám zaslal on line zpravodaj agilní společnosti, v pořadí již 2. Je rozesílán členům a sběratelům známek se sportovní a olympijskou tematikou a zájemcům, kteří si o něj napíší. Velikost pdf souboru je 295 kB.
Břetislav Janík  (další informace)   11.2.2007
Přednáška RNDr. Ing. Pavla Hirše, CSc.
Ve čtvrtek minulého týdne, dne 1.2.2007 se v Domě Portus, v klubovém prostředí Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, reg. čís. 00-15, Praha, konala další přednáška v rámci 27. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti. Tentokrát mezi nás zavítal RNDr. Ing. Pavel Hirš, CSc., a skvěle promluvil na téma "Poštovní provoz na území Bosny a Hercegoviny do roku 1918". Svůj výklad doprovodil četnými ukázkami známek, známkových archů a poštovních celin, které mohly být pomocí moderní techniky účastníkům promítnuty. Přednáška přivedla mezi nás opět celou řadu filatelistických odborníků a naše přednášky tak již dlouho nejsou pouhou klubovou záležitostí. Všichni účastníci ocenili nejen vysokou úroveň výkladu a vzácnost promítnutého materiálu, ale i několikaměsíční práci RNDr. Ing. Hirše, kterou přípravě podkladů pro přednášku věnoval. Na přiložených fotografiích vidíte RNDr. Ing. Pavla Hirše, CSc., při přednášce a jeho pozorné posluchače v sále Dřevák. Této klubové akce se zúčastnil také tajemník Svazu českých filatelistů Mgr. Jaroslav Maleček, který předal dvěma našim členům Čestné odznaky SČF, které jim udělilo předsednictvo svazu v závěru minulého roku. Pan Josef Medlín převzal Čestný odznak SČF stříbrného stupně a pan Jiří Maier odznak bronzového stupně. Tři další ocenění členové klubu se omluvili, a tak Ing. Ivan Leiš (zlatý stupeň), pan Václav Kubr (stříbrný stupeň) a Ing. Vladimír Čermák (bronzový stupeň) by měli převzít odznaky na naší další, březnové schůzce s přednáškou.
Pravoslav Kukačka, jednatel  (foto 1 / foto 2 / foto 3)   11.2.2007
MONITOROVACÍ ZPRÁVA ČTÚ
Výňatek z materiálu schváleného Radou ČTÚ: "15. Poštovní služby - V průběhu ledna ČTÚ dokončil kontrolu, která byla zaměřen na ukládání zásilek EMS (Express Mail Service). Při této kontrole bylo zjištěno, že u České pošty stále přežívá systém zavedený v minulosti, který není pro zákazníky vhodný a není ani v souladu se základními kvalitativními požadavky. V souvislosti se zvyšováním terminálních sazeb placených Českou poštou zahraničním poskytovatelům poštovních služeb od 1. ledna 2007 za doručení zásilek z ČR do zahraničí vydal ČTÚ dne 12. ledna 2007 cenové rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1, které stanoví maximální ceny obyčejných listovních zásilek do zahraničí s účinností od 1. února 2007. V průběhu ledna 2007 byla při ministerstvu informatiky vytvořena pracovní komise, jejímž úkolem bude rozpracovat některé otázky související s připravovanou novelou směrnice 97/67/ES o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby. Tato nová úprava počítá s liberalizací poštovního trhu v rámci EU v roce 2009. ČTÚ se proto do činnosti této pracovní komise a jejich expertních skupin zapojil s očekáváním, že budou především projednány otázky související se způsobem, jakým budou po liberalizaci trhu zajišťovány tzv. základní služby, jakož i konkrétní nástroje pro regulaci nově liberalizovaného trhu...".
Břetislav Janík (další informace) 8.2.2007
Přednáška z doprovodného cyklu Příběhu Pražského hradu
Správa Pražského hradu připravila pro návštěvníky další přednášku z doprovodného cyklu ke stálé expozici Příběh Pražského hradu. Ve čtvrtek 8. února 2007 od 17.00 hodin se v Apelaci Starého královského paláce uskuteční přednáška s názvem „Obrazárna Pražského hradu a její osudy“. Přednášející PhDr. Eliška Fučíková, CSc. posluchačům přiblíží osudy hradní Obrazárny v 18. století, kdy dosáhla největšího rozmachu. Cyklus přednášek je přístupný nejširší veřejnosti. Rezervace míst na webových stránkách projektu www.pribeh-hradu.cz  a na telefonu 224 373 102.
Petr Hájek 7.2.2007
EXPONET JE NEZISKOVOU PRÁVNICKOU OSOBOU
"Naši filatelisté již dobře znají mezinárodní virtuální filatelistickou výstavu EXPONET, která je kontinuálně pořádána na internetové adrese www.japhila.cz/hof/, eventuálně www.exponet.info. Organizátorům mezinárodní výstavy se podařilo v relativně krátké době zajistit a pod hlavičkou výstavy EXPONET digitálně zpřístupnit již téměř dvě stovky exponátů z 27 zemí světa. Přestože je mezinárodní výstava EXPONET zpřístupněna již 3. rokem, dosud se ani ve světovém měřítku nenašel žádný projekt, který by něco podobného v tak velkorysém rozsahu zprostředkoval online návštěvníkům internetu. EXPONET zůstává nejen „českým vynálezem“ ve světovém měřítku, ale současně stále více vyčnívá jako vysoce ceněná filatelistická kulturní akce mezinárodního významu...". Pdf soubor má velikost 124 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  5.2.2007
NĚMECKÝ STATKÁŘ NA LIPNĚ NEJVÍC VYDĚLÁVA NA ZNÁMKÁCH
Vše vyplývá ze zajímavého online článku, který je k dispozici čtenářům lidovek.cz Jak píše Marek Kerles: "...Statek i penzion s restaurací nechal synům v Bavorské lese a začal hospodařit za hranicemi. Na 1200 hektarech chová ekologickým způsobem kolem tisíce krav a telat, statek ve Valtrově, dříve ruina, je dokonale opravený, uvnitř funguje penzion. Ze 48 Čechů, které Sitter zaměstnává, však pracuje v zemědělství jen menší část. Další pracují v nedaleké Hůrce v oboru, který by na Šumavě nikdo nečekal. Třicet žen tady třídí poštovní známky do speciálních kompletů pro evropské pošty i sběratele. „Já se dostal ke známkám už jako kluk a později jsem s nimi začal i obchodovat. Většina peněz, které jsem tady investoval, pochází právě ze známek,“ tvrdí Sitter.".
Břetislav Janík  (další informace)  4.2.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Poštovní muzeum
U příležitosti výstavy "Marie Svobodová - Zelený Koníček - kresby, grafika, filatelie" se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "Poštovní muzeum, Svobodová, Praha 1". Razítko bude používáno dne 28.4.2007 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Olga Drbová 4.2.2007
EXPONET: 4 STARŠÍ CELINÁŘSKÉ EXPONÁTY
Během víkendu přibyly na Exponetu 4 starší, ale rozsáhlé exponáty celin. Přestože nesplňují podmínky které současnost na exponáty klade, jde o zajímavé a obsažné exponáty klasických celin, se kterými se český sběratel nemám moc možností setkat. Rozhodli jsme se je zařadit do "Otevřené třídy", právě proto, že si myslíme, že stovky zajímavých celin by měly být zachovány nejen u současného majitele, ale i pro ukázku dalším generacím: CELINY RUSKA - anonymní vystavovatel, Česko http://www.japhila.cz/hof/0189/index0189a.htm  CELINY BRITSKÉ INDIE - anonymní vystavovatel, Česko http://www.japhila.cz/hof/0188/index0188a.htm  CELINY USA - NOVINOVÉ PÁSKY - anonymní vystavovatel, Česko http://www.japhila.cz/hof/0187/index0187a.htm  CELINY USA - DOPISNICE - anonymní vystavovatel, Česko http://www.japhila.cz/hof/0186/index0186a.htm
Organizační výbor Exponetu   4.2.2007
EXPONET: HELSINKY - NÁDRAŽNÍ POŠTA
Exponát nám již známého René Hillesuma z Nizozemí je sice pouze jednorámový, ale to nesnižuje kvalitu materiálu velmi sběratelsky zajímavého a vyhledávaného tématu. Existuje webová stránka s desítkami linků na stejné téma: razítka z nádražní pošty ve finských Helsinkách. Doporučujeme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  4.2.2007
SVĚTOVÝ AUKČNÍ KALENDÁŘ ÚNOR 2007
Únorový program světových filatelistických aukčních domů. Pdf soubor má velikost 149 kB.
Charles E. Cwiakala  (další informace)  3.2.2007
10. písomná akcia filatelistického materiálu
Práve prebieha 10. písomná akcia filatelistického materiálu s uzávierkou 1.3.2007. Katalóg nájdete na známej webstránke: www.filatelia-novosad.sk  V katalógu sú materiály poštovej histórie, celiny, celistvosti, známky, cenzúra, pohľadnice, Zeppelínová pošta, listy z Napoleónskej a Pruskej vojny, vojenská pošta, polárna pošta, vlaková a lodná pošta, misie OSN, Olympijské hry a šport a v menšej miere aj materiály ostatných zberateľských odborov.
Robert Novosad   3.2.2007
NOVÉ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ RAZÍTKO - VYOBRAZENÍ
(3)      SV. VALENTÝN. U příležitostní konání výstavy poštovních známek v Milostíně s textem "SV. VALENTÝN, MILOSTÍN". Razítko bude používáno poštou Milostín v době od 5. do 14.2.2007.
Břetislav Janík  2.2.2007
ZMĚNA EMISNÍHO PLÁNU 2007
V souvislosti se zdražením poštovného do zahraničí, muselo Ministerstvo informatiky ČR změnit i nominále chystaných známek v letošním emisním plánu. Kromě toho obsahuje dosavadní známá data o chystaných dopisnicích, včetně dopisnic Postfila.  Pdf má velikost 192 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  2.2.2007
EXPONET: ZNÁMKY NIZOZEMSKÉ INDIE OD ROKU 1864 DO ROKU 1939
Exponát klasického materiálu přichází z Nizozemí od aktivního vystavovatele (i online). Že propadl kouzlu nizozemských kolonií poznáte nejen z tohoto materiálu, ale i z odkazu na jeho další exponáty na netu - bohužel nestandardně zpracované. Doporučujeme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu   (exponát zde)  2.2.2007
TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY
Vracíme se ke známce s nominální hodnotou 7,50 Kč, která vyšla 20. ledna 2007 v rámci dlouholeté emise Tradice české známkové tvorby. Autorem je Bedřich Housa, na FDC se podílel Josef Liesler. Pdf má velikost 1 692 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  2.2.2007
16. AUKCE BURDA KONČÍ
16. písemná aukce firmy Burda-Auction, s.r.o. má uzávěrku ve čtvrtek 1.2.2007 ve 24:00 hodin. Do této doby budeme přijímat vaše příkazy.
Richard Burda  (další informace)  31.1.2007
Poštovní provoz na území Bosny a Hercegoviny do roku 1918 A OCENĚNÍ ČLENů KLUBU
Zítra, ve čtvrtek 1.2.2007 od 16.30 hod. se koná přednáška RNDr. Ing. Pavla Hirše, CSc., na téma "Poštovní provoz na území Bosny a Hercegoviny do roku 1918" v rámci 27.cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který pořádá náš klub. Přednáška se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce o poštovní historii a filatelii. Této klubové akce se zúčastní tajemník SČF Mgr. Jaroslav Maleček, který v prostředí našeho klubu předá třem našim členům Čestné odznaky SČF, které jim udělilo předsednictvo SČF v závěru minulého roku. Pan Václav Kubr a pan Josef Medlín převezmou Čestné odznaky SČF stříbrného stupně a pan Jiří Maier převezme odznak bronzového stupně. Dva další ocenění členové klubu se omluvili, a tak Ing. Ivan Leiš (zlatý stupeň) a Ing. Vladimír Čermák (bronzový stupeň) by měli převzít odznaky na naší další, březnové schůzce s přednáškou. Klubové odpoledne s výdejem připravených novinek účastníkům novinkové služby klubu v sále "Dřevák" začíná již od 16.00 hod. Pro účastníky bude zajištěna káva, čaj a minerálka.
Pravoslav Kukačka   31.1.2007
Sekce „Výtvarné umění a poštovní známka“ při námětové společnosti SČF
Sekce, jejímž posláním je sdružovat všechny zájemce o výtvarné umění, zejména malířství, patří k nejstarším námětovým sekcím Českého svazu filatelistů. Od jejího vzniku už uplynulo téměř čtyřicet let. 29. listopadu 1969 předsednictvo tehdejšího Ústředního výboru SČF na svém zasedání definitivně schválilo její ustanovení a současně rozhodlo, že každá námětová „skupina“ bude vydávat svůj vlastní neperiodický informační zpravodaj, a tak v roce 1970 vyšlo 1. číslo zpravodaje „Výtvarné umění a poštovní známka“. Pdf soubor má velikost 293 kB.
František Zahálka  (další informace)   27.1.2007
EXPONET: RAKOUSKO 1783 - "MALÁ" NEBO "KLAPAČKOVÁ" POŠTA Z PRAHY
Dopis z roku 1783, odeslaný z tzv. malé pošty v Praze. Jde o obálku cenného psaní (tzn. dopis s uvedenou hodnotou obsahu), podaný u soukromé, tzv. malé pošty v Praze. Jde o jediný známý exemplář dochovaný do těchto dnů. V roce 1783 v něm byly odeslány bankovky v celkové hodnotě 50 zlatých, složené v hotovosti radním uherského města Skalitz, dnešní Skalice na západním Slovensku. Částka byla
přepočítána na úřadu malé pošty (Bureau Postal) a dopis byl podle předpisu opatřen pečetěmi – pečetí odesilatele a čtyřmi pečetěmi malé pošty (dvě se nalézají na zadní straně obálky). Poté byl dopis předán k přepravě státní poště, kde byl opatřen podélným razítkem "von Prag". Jedinečnost tohoto sbírkového předmětu spočívá především v tom, že unikátním způsobem dokládá činnost tzv. malé, nebo též klapačkové pošty (klapačkové podle zvuku "klapačky", jíž listonoši oznamovali svůj příchod) v Praze a jejím okolí. Malá pošta byla založena na základě povolení poštovní správy v roce 1782 jako soukromá doručovací (ale také podací) služba podnikatelem a majitelem podobného zařízení ve Vídni Francoisem Garsiem. Zabývala se pochůzkovou místní službou (doručováním a příjmem poštovních zásilek) v Praze a blízkém okolí. V provozu byla jen krátkou dobu - už v roce 1789 byla převedena pod poštovní správu, neboť byla zatížena dluhy z neodvedeného zisku.
Dopis byl původně součástí sbírky pana Konštanta z Písku. Tuto sbírku v roce 1989 zakoupil pan F. Hefer, americký sběratel žijící v Německu, který z ní dopis daroval Poštovnímu muzeu v Praze.

Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  27.1.2007
EXPONET: RAKOUSKO 1851 - "MODRÝ MERKUR"
Osmdesátiblok Modrých Merkurů je největší známou dochovanou částí archu prvních novinových známek světa. Tyto známky, na nichž nebyla uvedena nominální hodnota (ta se rozlišovala jen podle jejich barvy), byly vydány 1. ledna 1851 v Rakouském císařství. Byly určeny k úhradě sníženého poštovného za zaslání jednoho výtisku novin a používat je mohly jen oprávněné novinové administrace. Protože k vyplacení jednoho výtisku novin byla zapotřebí jen jedna známka v modré barvě, zachovaly se jejich pásky a větší bloky jen vzácně, a většinou jako razítkované. Neupotřebený 80-blok s původním lepem je však unikátem, a to doslova světového významu. Jako takový byl naposledy vystaven na Mezinárodní výstavě poštovních známek BRNO 2005, v zahraničí pak o rok dříve v rámci výstavy "100 světových filatelistických rarit" v Monaku (MonacoPhil 2004), v souvislosti se vstupem Poštovního muzea v Praze do prestižního Klubu světové filatelistické elity ("Club Monte-Carlo").
Poprvé je unikátní 80ti blok vystaven také elektronicky - na mezinárodní výstavě EXPONET.

Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  27.1.2007
POŠTOVNÍ PROVOZ NA ÚZEMÍ BOSNY A HERCEGOVINY
Ve čtvrtek 1.2.2007 od 16.30 hod. se koná přednáška RNDr. Ing. Pavla Hirše, CSc., na téma "Poštovní provoz na území Bosny a Hercegoviny do roku 1918" v rámci 27.cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který pořádá náš klub. Přednáška se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce o poštovní historii a filatelii. Klubové odpoledne s výdejem připravených novinek účastníkům novinkové služby klubu v sále "Dřevák" začíná již od 16.00 hod. Pro účastníky bude zajištěna káva, čaj a minerálka.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15   24.1.2007
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 2/2007 - CENOVÉ ROZHODNUTÍ
Částka 2/2007 s datem 25. ledna 2007 obsahuje Sdělení Českého telekomunikačního úřadu: Český telekomunikační úřad vydal dne 12. ledna 2007 cenové rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1, kterým se mění cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. CR/P/12.2005-1 ze dne 16. prosince 2005 čj. 40587/2005-611, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. února 2007 a je závazné pro Českou poštu, s. p. Velikost pdf souboru je 214 kB.
Břetislav Janík   (další informace)  24.1.2007
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Tatobity
U příležitosti výročí 100 let založení pošty v Tatobitech se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „100r. pošty “ na poště 512 53 Tatobity ve dnech 2.3.2007 – 9.3.2007.
Olga Drbová   22.1.2007
DOTAZ NA CDV A NOMINÁLE K DATU ZDRAŽENÍ POŠTOVNÉHO
Na stránkách Japhila jsem našel informaci o nových max. cenách za poštovní služby do ciziny. Tyto mají platit od 1. února 2007. Úprava nejnižší ceny (do 20g po Evropě) z 10,- na 11,- bude mít zajisté dopad na emisní plán známek a i na vydávání CDV. V dnešním obsáhlém čísle PV 1/2007 zatím o tomto není ani čárka, asi bude co nejdříve vydáno číslo 2. Mám na Vás následující dotazy: - kdy má vyjít nový CDV na přítisky v hodnotě 11,- Kč? - jaké další změny nominálních hodnot nových známek lze očekávat?
Předem děkuji za Vaši odpověď. Karel Popek

Odpověď, kterou jsme získali z GŘ České posty, s.p.: Dopisnice na přítisky s nominální hodnotou 11,- Kč je připravena a bude vytištěna podle možností Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s. v průběhu února (přesné datum vydání dosud nebylo stanoveno). Dále je připravena výplatní známka 23,- Kč, 1,- Kč, výplatní známka logo PRAGA 2008 11,- Kč, a známka s kupony na přítisky 11,- Kč. Příležitostná dopisnice k výstavě PRAGA - Poštovní muzeum bude upraveno na 11,- Kč. Pokud se týká příležitostných známek emisního plánu, nominální hodnoty budou upraveny v těchto případech: EUROPA - skauting na 11,- Kč, Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 - Karlův most na 45,- Kč, dílo J. A. Komenského na 12,- Kč.
Břetislav Janík  19.1.2007

SVĚTOVÁ VÝSTAVA ZNÁMEK PRAGA 2008 BUDE MIMOŘÁDNOU KULTURNÍ UDÁLOSTÍ
Dnes v 11:00 hodin proběhla v Poštovním muzeu v Praze 1. tisková konference pořadatelů Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008: "V roce 1962 se Praha zařadila mezi elitu světových filatelistických center, když se vedle Washingtonu, španělské Malagy, Bruselu a například Vídně rozhodla pro pořádání světové výstavy známek. Od roku 1968 se výstava v Praze koná pravidelně vždy po deseti letech. Světová výstava Praga 2008, připravovaná také v rámci oslav 90. výročí vydání první československé známky, 90.výročí založení Poštovního muzea a 15. výročí vzniku České republiky a vydání její první poštovní známky, bude událostí, která jistě zaslouží zvláštní pozornost...". Pdf soubor má velikost 167 kB.
Břetislav Janík   (další informace)  18.1.2007

Záštita primátora Prahy BÉMA NAD PRAGOU 2008
Světové výstavě poštovních známek Praga 2008 udělil záštitu primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.
Vladimír Muenzberger  18.1.2007

ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |OD 17. KVĚTNA 2007 JSME TU PRO VÁS JIŽ 8 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
DVORANA SLÁVY
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

     
 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |