Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


VÝSTAVA JIŘÍHO BOUDY
Správa KRNAP – Krkonošské muzeum v Jilemnici, Česká pošta s.p. odbor provozu Jičín a Klub filatelistů 05-041 v Jilemnici si dovolují pozvat všechny příznivce umění a poštovních známek na výstavu grafiky
akademického malíře a grafika Jiřího Boudy. Výstava bude slavnostně zahájena dne 05. 10. 2007 a bude se konat do 18.11.2007. V den zahájení výstavy bude Krkonošské muzeum v Jilemnici otevřeno od 8.00 hod, od 9.00 hod do 16.30 hod bude v provozu příležitostná poštovní přepážka, která bude používat příležitostné razítko a příležitostnou nálepku na doporučené dopisy s motivem jilemnické radnice dle návrhu Jiřího Boudy. Klub filatelistů 05-041 v Jilemnici připravil do prodeje dopisnici s přítiskem a tiskový list s personalizovanými kupony, námětem těchto přítisků je kresba Jiřího Boudy s motivem parní lokomotivy na jilemnickém nádraží. Od 14.00 hod se v prostoru muzea bude konat autogramiáda umělce, ten bude osobně přítomen i na slavnostní vernisáži konané od 17.00 hod. Srdečně zveme všechny zájemce k návštěvě zahájení výstavy, výstava je prodejní a návštěvníci budou mít možnost vystavené grafiky i objednat a zakoupit!  Bližší informace o vydaných filatelistických materiálech a jejich objednávání je možno vyžádat na e-mailové adrese sstrnad@mikroservis.cz, případně zasláním adresované a  frankované obálky na adresu Slavomil Strnad, P.O. Box 55, 513 01 Semily.
Slavomil Strnad  (další informace) 2.10.2007

Filatelia kráča po jantárovej ceste
6. slovensko-poľská filatelistická výstava Bratislava 2007. Jedným z prejavov úspešnej spolupráce medzi Zväzom slovenských filatelistov a Poľským zväzom filatelistov je pravidelné organizovanie bilaterálnych slovensko-poľských filatelistických výstav, striedavo v Poľsku a na Slovensku. Tento rok opäť pripadol rad na slovenskú stranu a organizácie sa ujalo bratislavské ZKF ZSF.
Organizačný výbor na čele s Miroslavom Bachratým sa po úspechu podobnej výstavy v roku 1999, rozhodol opätovne osloviť Poľský inštitút v Bratislave. Výsledkom je dohoda o usporiadaní 6. slovensko-poľskej filatelistickej výstavy v priestoroch Poľského inštitútu na Nám. SNP 27 v dňoch 20. – 28. októbra 2007, tentoraz s mottom: Filatelia kráča po jantárovej ceste. Termín výstavy je výsledkom dohody medzi Poľským inštitútom, ktorý toto podujatie zahrnul do svojho hlavného programu a koordinácie času konania výstavy s konaním Valného zhromaždenia ZSF, ktoré sa bude konať v sobotu 27. októbra 2007. Skĺbenie týchto termínov a zahrnutie dvoch víkendov umožní navštíviť výstavu väčšiemu počtu aj mimobratislavských návštevníkov.
Okrem Zväzu slovenských filatelistov a Poľského inštitútu je tradičným spoluorganizátorom výstavy aj Slovenská pošta, a.s., ktorá sa významnou mierou podieľa na technickom zabezpečení a hlavne na filatelistickej propagácii výstavy. Tá sa okrem iného prejaví vydaním poštového lístka s prítlačou s motívom jantárového šperku a dvoch príležitostných pečiatok, ktoré sa budú používať na úvod a na záver výstavy. Slovenská pošta, a.s. taktiež zapožičia na celú dobu trvania výstavy automat na predaj automatových známok, ktorý bude inštalovaný priamo v priestoroch výstavy.
Najdôležitejšou súčasťou výstavy sú súťažné exponáty. Organizátori oslovili široký okruh vystavovateľov, čoho výsledkom je rôznorodosť exponátov viacerých zameraní, ktoré majú potenciál získať kvalitné ocenenia a kvalifikáciu na vyššie stupne národných a medzinárodných výstav. Vystavených bude okolo 30 exponátov slovenských a poľských vystavovateľov v štandardných výstavných triedach tradičnej filatelie, poštovej histórie, celín, námetovej filatelie, triede mládeže a triede jednorámových exponátov a nesúťažné exponáty propagujúce vydávanie a zbieranie poštových známok.
Veríme, že výber exponátov a vhodne zvolené miesto i termín konania výstavy pritiahnu mnohých návštevníkov, ktorí si nájdu čas na jej návštevu. Hodnotný kultúrny zážitok je garantovaný.
Vojtech Jankovič   (další informace)  2.10.2007
Setkání členů Společnosti pro odbornou literaturu SČF v Poštovním muzeu v Praze
Pozvánka na setkání členů, které se koná v sobotu 13.10.2007 od 10:00 hodin v Poštovním muzeu, Praha 1. Program: 1. Zahájení; 2. Informace o výstavě filatelistické literatury LIPSIA 2007 a o jejím doprovodném programu; 3. Elektronická filatelistická literatura; 4. Diskuse - různé; 5. Závěr. Srdečně zveme všechny zájemce o filatelistickou literaturu. Po skončení setkání se uskuteční schůzka redakčního kolektivu pro přípravu České filatelistické encyklopedie.
Miroslav Langhammer, předseda 2.10.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Brno 19
Vzhledem k tomu, že se posunula kolaudace nové pošty bude se níže uvedené razítko používat v nových termínech a ne jak bylo původně ohlášeno: POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Brno 19. U příležitosti nově zrekonstruované budovy pošty Brno 19 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Zahájení provozu nové pošty, Brno 19“. Razítko bude používáno ve dnech 1.11.2007 - 2.11.2007 a 5.11.2007 - 7.11.2007 poštou 619 00 Brno 19.
Olga Drbová 2.10.2007
Strojová razítka na poště Praha 6
19.10. SR na poště Praha 6 k 20. výročí založení České olympijské akademie. 20.10. OVS na poště Praha 6 k setkání členů Olympsportu a nadcházející olympiádě v Pekingu. K oběma razítkům připravuje Olympsport po jednom přítisku na celinové dopisnici, která je dodávána pouze účastníkům členské novinkové služby Olympsportu. Ta je ovšem přístupná i zájemcům, nečlenům Olympsportu. V případě zájmu objednejte na B.Polák, Svrkyně 47, Velké Přílepy. Návrh razítka a přítisku prvního razítka přiložen.
Jaroslav Petrásek 2.10.2007
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 27. září 2007
Český telekomunikační úřad dnes vydal Poštovní věstník s tímto obsahem: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU: Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; Změna poštovních podmínek; SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR: Vydání příležitostné poštovní známky „160. výročí narození cestovatele Emila Holuba“; Vydání příležitostných poštovních známek „Technické památky – vodárenské věže“; Vydání příležitostných poštovních známek „Umělecká díla na známkách“; Vydání příležitostné poštovní známky „Vánoce“. Přiložený pdf soubor má velikost 404 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  27.9.2007
28. CYKLUS ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK VÁS ZVE
Vážení přátelé, jak jsme vás již informovali, prvním čtvrtkem v měsíci září jsme vstoupili do další sezóny klubových schůzek, které konáme v krásných prostorách Domu Portus (občanské sdružení Život 90) v ulici Karolíny Světlé 18 v Praze 1. První čtvrtky v měsíci jsou již dlouholetou tradicí a pokud nepřipadnou na den pracovního klidu, scházíme se vždy od 16:00 hod. přibližně do 18:00 hod. (jen v červenci a srpnu schůzky klubu nekonáme).
Na říjnové schůzce, která připadne na 4. října, zahájíme již 28. cyklus odborných přednášek o poštovní historii a současnosti. Tentokrát cyklus otevřeme přednáškou vynikajícího poštovního historika, člena Klubu filatelistů 04-42 Roudnice nad Labem pana Ing. Ladislav Helcla "Dokumentace poštovního provozu na Litoměřicku do vzniku samostatného Československa", samozřejmě s řadou ukázek. Přednáška začne v 16:30 hod.
Další schůzka 1. listopadu bude ve znamení konání členské schůze klubu s odbornou přednáškou, na kterou si už tradičně zveme nejvýznačnější představitele Svazu českých filatelistů nebo České pošty. Tentokrát se slova ujme Ing. Jaroslav Petrásek, člen předsednictva Svazu českých filatelistů a předseda výboru OLYMPSPORTU, České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, a jeho přednáška "Nové směry ve filatelii - otevřená třída a jednorámové exponáty" bude jistě inspirující pro mnohého z nás.
V příloze naleznete kompletní program našeho přednáškového cyklu.
Těšíme se na setkání s Vámi! Za Klub filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha:  Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel   27.9.2007
DOSÍLANÉ POŠTOVNÍ ZÁSILKY
Pošta v předválečném Československu zajišťovala pro své klienty službu dosílání zásilek za adresátem, tzn. pokud nebyl adresát zastižen na adrese udané na zásilce a byla-li poště známa adresa nového, třeba i přechodného pobytu adresáta, doručila mu zásilku na tuto další adresu. Pokud byla tato zásilka řádně vyplacena, neúčtovala si pošta žádné další poplatky. Situace však byla jiná, pokud:
1. Zásilka byla špatně vyplacena a vázlo na ní trestné porto; v tomto případě pošta učinila pokus o vybrání trestného porta (ve výši dvojnásobku chybějícího výplatného) od adresáta při každém doslání, třeba i na více adresách.
2. Zásilka byla dosílána do dalšího doručovacího okruhu; v tomto případě si pošta účtovala porto ve výši rozdílu mezi zaplaceným poštovným a potřebným pro doručení mimo doručovací okruh (např. v V. TO činila sazba za obyčejný dopis do 20g zaslaný v místě doručovacího okruhu poštovního úřadu 60h, mimo tento okruh 1 Kč; při doslání by pošta vybrala od adresáta rozdíl, tedy 40h).
3. Jednalo se o úřední zásilku, kdy jednoduché porto hradil adresát; v tomto případě pošta učinila pokus o vybrání porta od adresáta při každém doslání, třeba i na více adresách.
4. Šlo o novinovou zásilku; zde byla poštovními předpisy stanovena částka k vybrání 5h při doslání na jinou adresu.
5. Při dosílání byl změněn režim zásilky; např. doslání bylo provedeno spěšně, bylo nutno uhradit spěšnostní příplatek.
Při dosílání tak vznikla řada zajímavých zásilek, kdy obálky byly frankovány na různých poštách doplatními známkami, které byly následně zneplatňovány a znovu dosílány na další adresu. Je zajímavé sledovat, s jakou důsledností byly v té době poštovní zásilky doručovány.
Dosílané zásilky, zejména ty vícenásobně dosílané, nejsou příliš časté. V následujícím přinášíme ukázky celistvostí, které se vztahují k výše uvedeným bodům 3 až 5...
Celý text z blogu "Exponet forum"
Miroslav Štefek a Jan Kypast  (Další informace)  26.9.2007
SLOVENSKÉ ZNAMKY A CELINY 1939 - 45
Vazeny obchodny partner, kedze pokusy Zvazu slovenskych filatelistov o vydanie katalogu Slovenska zlyhali, bol som poziadany o vydanie katalogu Slovenskych znamok a celin 1939-45 jeho autorom Dr. Ondrejom Foldesom.
Katalog o cca 130-tich stranach, ktory vyda firma ALBUM, s.r.o., prinesie asi o 50% viac novych informacii o doskovych chybach na znamkach a celinach, ako aj nove cenove zaznamy, ktore kopiruju realne ceny na trhu.
Prilohu katalogu bude tvorit vkusny odtlacok ryteckeho prepisu povodnej slovenskej znamky.
Momentalne je katalog v pripravnej faze, jeho vydanie je planovane na predvianocny trh.
Ak Vas nasa informacia zaujala, prosime o pripadnu informaciu, o aky pocet vytlackov by ste (nezavazne) mali zaujem, aby sme vedeli stanovit realny naklad (predpokladame 2000-2500 ks).
V pripade, ze by ste mali zaujem o spropagovanie Vasej firmy v tejto publikacii, ktora by sa mala stat pomockou zberatelov na niekolko rokov, ponukame Vam nasledujucu moznost inzercie:
celostranova: 10.000 Sk
1/2 strany:      6.000 Sk
1/4 strany:      3.500 Sk
1/8 strany:      2.000 Sk
2. a 3. strana obalky: + 50%
4. strana obalky: + 100%. Uvedene ceny su bez DPH.
Objednavky spolu s elektronickou podobou reklamy prosime zaslat do 30. 10. 07 na horeuvedenu mailovu adresu.
S priatelskym pozdravom, Michal Zika, konatel firmy ALBUM, s.r.o.
--
Michal Zika, Sečovská 8, 821 02 Bratislava - Slovakia, phone: +421-2-4342 9386, mobile: +421-903-942 017
POZVÁNKA DO POŠTOVNÍ MINIFOTOGALERIE
Zveme Vás společně s Clubem gentlemanů Žižkov a Českou poštou - poštou Praha 33 na vernisáž výstavy "Obrazy a objekty" Václava Baumana / Františka Růžičky, která se bude konat ve čtvrtek 20.9.2007 od 19.00 hod. v Poštovní minifotogalerii v prostorách pošty Praha 33 v ulici Zelenky - Hajského 12 na Žižkově.
Pravoslav Kukačka  18.9.2007
Přednáška v Obrazárně Pražského hradu
Správa Pražského hradu pořádá v úterý 18. 9. od 17.00 hodin v Obrazárně Pražského hradu přednášku k aktuální výstavě Tizianovo zrcadlo s názvem „Hříšná marnivost, nebo pravdivý odraz? Motiv zrcadla ve výtvarném umění“. Přednáška a projekce shrnou zpracování, různé funkce a významy motivu zrcadla a odrazech v něm průřezově v rámci různých uměleckých prostředí a obrazových tradic. Obrazárna Pražského hradu vlastní jednu z nejproslulejších obrazových kolekcí v Evropě. Uměleckou kvalitu sbírek umocňuje architektonická atmosféra rudolfínských prostor. Obrazárna, která se nachází na II. hradním nádvoří, je otevřena každý den od 9.00 do 18.00 hodin. Další informace najdete na www.obrazarna-hradu.cz
Petr Hájek, ředitel Tiskového odboru  17.9.2007
DO POŠTOVNÍHO MUZEA NE OD 28.-30. ZÁŘÍ
Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum oznamuje svým návštěvníkům, že ve dnech 28. až 30.9. 2007 bude muzeum v Praze 1, Nové mlýny 2, z technických důvodů uzavřeno. Děkujeme za pochopení!
Jan Galuška   17.9.2007
RECENZE EXPONETU Z USA
Elektronická média
V červenci oslavil třetí narozeniny EXPONET -
http://www.exponet.info/ - popisovaný svými tvůrci jako nesoutěžní "permanentní prezentace vysoce kvalitních známkových a filatelistických exponátů umožňující on-line studium". Přestože někteří vystavovatelé na EXPONETu hrdě uvádějí hodnocení, zájem je pravděpodobně hlavně o albové listy, které nebyly vystavovány v soutěži. EXPONET, soukromě zajištěný dary, tvrdí, že má asi 450 jednotlivých návštěvníků za den a 1,7 milionů od začátku.
Ze všech pokusů v posledních letech umístit filatelistické exponáty on-line je EXPONET nejambicióznější a nejúspěšnější. Nyní má 1.447 ploch obsahujících 262 exponátů organizovaných do standardních tříd FIP, včetně literatury. Rozvržení prostoru je jasné a intuitivní. Pět naposled přidaných exponátů je uvedeno nahoře, zatímco ostatní jsou organizovány podle hlaviček tříd. Kliknutí na název exponátu vyvolá miniaturní obrázky všech stran aranžovaných 4x4, aby se podobaly 16listovému rámu. Mnohé exponáty mají e-mailovou adresu pro kontakt s vystavovatelem a každý má své vlastní počitadlo přístupů.
Zatím jsou pouhé tři originální exponáty ve třídě literatury: jeden český, jeden německý a E-katalog bhútánských poštovních celin, hodně se lišících od US formátu; katalog Bhútánu je ve formátu HTML, český exponát tvoří dokument Word s interními hyperlinky a německá kniha je prezentována jako série skenů, jako albové stránky. (Pět dalších titulů ve třídě literatury jsou skeny starších prací v public domain posouvající definici exponátu až ke kritickému bodu.)
Spoléhá se na jednotlivé vystavovatele, že naskenují stránky svého exponátu, takže výsledky jsou poněkud nevyrovnané. Nejčastěji se vyskytuje problém uživatelů, kteří skenují stránky, aniž by odstranili plastové ochranné obaly; to znevýrazňuje barvy a přidává nádech, který sahá od šedobílé barvy po šedou. Uživatelé jsou žádáni, aby poskytli skeny stránek exponátu široké minimálně 960 pixelů a 300 dpi; druhý požadavek je pochybný, protože 96 nebo dokonce 72 dpi stačí pro zobrazení na obrazovce.
Jednou z nejdůležitějších výtek zamířených na Exponet ve filatelistickém tisku bylo, že nelze vědět, jestli je vyobrazený materiál pravý a zda jej vystavovatel skutečně vlastní (The Compulatelist, říjen 2006, str. 62). EXPONET se s tím vyrovnává svými poněkud vágními výběrovými kritérii. Podle Milana Černíka, viceprezidenta organizačního výboru, je pouze důležité "aby exponát byl zajímavý, měl dobrou kvalitu a nějakou filatelistickou hodnotu." (The Compulatelist, říjen 2006, str. 70). Tato otázka nebyla důležitou, dokud zůstával EXPONET nesoutěžním.
Avšak EXPONET je připravený namočit se do vod soutěžního vystavování. V listopadu bude hostit Sport-O-Net 2007, označovaný jako "první plně virtuální mezinárodní filatelistická výstava". Sport-O-Net bude hodnocen podle pravidel FIP a bude udělena plná řada medailí. Protože jury neuvidí fyzicky výstavní listy, dostávají se tak do popředí otázky pravosti a stavu materiálu. Pravděpodobně proto, aby se obešel tento problém, požaduje výbor výstavy, aby soutěžní exponáty ve všech třídách Sport-O-Net, s výjimkou jednorámových a otevřené třídy, dosáhly minimálně 75 bodů na výstavě národní úrovně nebo vyšší. Předpokládá se, že exponát soutěžně hodnocený v reálném světě spíš nebude obsahovat problematický materiál. Bude zajímavé vidět, zda se vystavovatelé pohrnou na on-line výstavu a jaký postoj k ní zaujme FIP... Celý text k dispozici na Exponet foru:
Daniel A. Piazza   (další informace)   15.9.2007
Motto: "CHYBA V POPISU NA ARŠÍKU BÍLÉ KARPATY
Na chybu v latinském názvu luční orchideje upozorňuje Martin Smetana na serveru Infofila.cz. Luční orchidej byla v popisu zaměněna: Vstavač trojzubý je na popisu kresby, zatímco kresba odpovídá vstavači osmahlému. Zájemci o bližší podrobnosti jistě server navštíví.
Břetislav Janík 11. 9. 2007"

--
CHYBA NA ARŠÍKU BÍLÉ KARPATY
Ach jo! Na aršík Bílých Karpat se vloudila chyba! I tentokrát ji zavinil šotek. V tomto případě to nebyl šotek tiskařský ale počítačový.
Při komponování obrazové části s písmem se vždy přesune text ze sousední známky či kuponu tak, aby byla zachována velikost i proporce písma a později se text upraví, přepíše na správný. V případě tohoto aršíku se to učinilo dvaadvacetkrát, po třiadvacáté se tak nestalo. Trápí mne to, protože se tím snižuje informační hodnota aršíku. Vstavač na pravém okraji aršíku je samozřejmě vstavač osmahlý (Orchis ustulata) a ne trojzubý, který je vlevo od chřástala se správným nápisem.
Definitivní podobu návrhu jsme předkládali několika odborníkům – nikdo si chyby nevšiml.
Před vytištěním viděli aršík v definitivní podobě stovky lidí, odborníci i laici, ve formě kalendáříků, nebo v emisním plánu na rok 2007.
Člověk nemusí být zrovna odborník, aby si povšiml, že u dvou zcela odlišných rostlin je umístěn stejný název. Chyba byla bohužel odhalena až po vytištění. Chybný nápis není bohudíky na známce ani na kuponu, je na okraji aršíku. To ale nijak nesnižuje míru mého utrpení. Ach jo!
Jaromír Knotek – spoluautor návrhu, V Praze 14. 9. 2007
--
Vyjádření vydavatele Japhila e-zinu:
Elektronický omyl při rozkopírování částí obrazu velmi dobře chápu a se mnou jistě ti, kteří něco podobného musí denně dělat možná x-krát. Je to velmi běžná a přitom těžko odhalitelná chyba - pokud se něčím zabýváte intenzivně a důkladně po několik hodin a kontrolujete opravy oprav, může se prostě stát, že už chybu prostě nevidíte.
Není to omluva a nemělo se stát. Ale co se vlastně stalo? Vždyť šlo o neúmyslný a drobný omyl v latinském popisu. Na kolik z nás měl tento omyl nějaký, milimetrový, promilový, mililitrový vliv? Kolik z nás umí latinsky a tedy si to se zájmem přečetlo? Jak se dá tato chyba měřit?
Napadá mě v této souvislosti polská dálnice, stavěná z obou směrů - od severu na jih a od jihu na sever. Projektanti dálnice se uprostřed Polska potkali - chyba byla v tom, že se potkali 5 km vodorovně od sebe. To je chyba s ekonomickými dopady! Tady je třeba říkat: Trestuhodná chyba a ptát se kdo je viníkem?
V případě pana Jaromíra Knotka mám kolegiální soucit. Pane Knotku nic světoborného se nestalo, ani filatelistům ne! Prostě se jenom stalo a míra tohoto omylného detailu je nicotná. Nikdo za to nevyhraje žádnou filatelistickou medaili a nikdo nebude skupovat tiskové listy, aby z nich udělal chybotisky hodné Mauritiů. Je to politováníhodné, ale lidské. Kdo jsi bez viny, hoď kamenem!
Hodně úspěchů v další tvorbě Vám pane Knotku přeje

Břetislav Janík  14.9.2007
CELINOVÉ DOPISNICE HRADČANY 15h S PŘETISKEM SO 1920
Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (10)
Od vydání Monografie československých známek 5. díl SO 1920 uplyne v příštím roce již 10 let. Hlavní autor, nezapomenutelný pan Oldřich Tovačovský zemřel letos (2007) v lednu ve věku nedožitých 87 let a je na nás mladších, abychom v jeho díle pokračovali a publikovali nově získané informace.
Mezi tyto informace patří shrnutí a doplnění současných poznatků týkajících se celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920. V Monografii /lit.1/ je uvedeno datum jejího vydání s otazníkem. Autoři předpokládali únor (?) 1920 a nejranější tehdy známé datum použití bylo 28. 3. 1920. Vydání monografie podpořilo zájem o problematiku plebiscitního období a díky následné rozsáhlé publikační aktivitě p. Oldřicha Tovačovského a jeho spolupracovníků nenechaly na sebe dlouho čekat i nové nálezy. Tak se asi před 2 lety objevila na aukci Ing. Černíka celinová dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920 správně použitá ještě ve II. tarifním období pro které byla vydána...
Miroslav Štefek a Jan Kypast  (další informace) 13.9.2007
32. písemná aukce ALFIL
Již v úterý 18. září 2007 ve 12.00 SEČ je uzávěrka příkazů na 32. písemnou aukci ALFIL! Všechny položky je možné prohlédnout na www.alfil.cz nebo v naší prodejně. Prosíme o včasné zasílání nabídek! Prohlídka položek také v Praze v blízkosti veletrhu SBĚRATEL (hotel OLGA, Janovského 994) v pátek 12.00-19.00 hodin.
alfil 13.9.2007
OLYMPSPORT ZPRAVODAJ 3/2007
V příloze barevný a rozsáhlý pdf soubor Olympsportu. Pdf soubor má velikost 3,4 MB.
Jaroslav Petrásek  (další informace)  11.9.2007
OLYMPSPORT ONLINE 1/2007 A KONEC AUKCE OLYMPSPORTU
V příloze pdf soubor s on line zpravodajem. Současně upozorňuji, že 15.9.2007 končí aukce Olympsportu. Pdf soubor má velikost 269 kB.
Jaroslav Petrásek  (další informace)  11.9.2007
CHYBA V POPISU NA ARŠÍKU BÍLÉ KARPATY
Na chybu v latinském názvu luční orchideje upozorňuje Martin Smetana na serveru Infofila.cz. Luční orchidej byla v popisu zaměněna: Vstavač trojzubý je na popisu kresby, zatímco kresba odpovídá vstavači osmahlému. Zájemci o bližší podrobnosti jistě server navštíví.
Břetislav Janík  11.9.2007
Razítko s mistry světa z Ósaky
Zlatí Špotáková a Šebrle na příležitostném razítku. Česká pošta připravila speciální příležitostné razítko s motivem Barbory Špotákové a Romana Šebrleho, kteří získali zlaté medaile na Mistrovství světa v japonské Ósace. Unikátní otisk razítka bude možné získat od pondělka 10. 9. 2007 do soboty 15. 9. 2007 na poště Praha 1 v Jindřišské ulici.
Česká pošta, s.p.  (další informace)  9.9.2007
12. PÍSOMNÁ AUKCIA
Práve prebieha 12. písomná aukcia filatelistického materiálu s uzávierkou
4.10.2007 o 18:00 hod. Katalóg nájdete na známej webstránke: www.filatelia-novosad.sk  V katalógu sú materiály poštovej histórie, celiny, celistvosti, známky,
cenzúra, pohľadnice, Zeppelínová pošta, listy z Napoleónskej vojny, Pruskej
vojny, vojenská pošta, polárna pošta, vlaková a lodná pošta, misie OSN,
Olympijské hry a šport a v menšej miere aj materiály ostatných zberateľských
odborov.
Robert Novosad  7.9.2007
DOPLATNÉ ZÚČTOVANÉ V HOTOVOSTI
Období konce I. světové války a vzniku Československé republiky se mimo jiné vyznačovalo nedostatkem snad úplně všeho, tedy i poštovních známek. Přestože poštovní předpisy té doby nařizovaly vyplácení listovních, novinových, balíkových a peněžních zásilek a dalších poplatků poštovními známkami, realita si vynutila povolení vyplácet poštovní služby v hotovosti v případě již zmíněného nedostatku známek.
Případy hotovostního vyplácení listovních, balíkových a peněžních zásilek jsou z doby platnosti I. tarifního období dobře známy, stejně jako příklady hotovostního vyplácení novinových zásilek. Avšak méně známé a sběrateli zdokumentované jsou případy, kdy měl být poštovní poplatek zapraven doplatními známkami, (např. návěstné nebo doručné na průvodkách a poukázkách či porto, které hradil adresát při doručení úřední obsílky), a z důvodu jejich nedostatku byl zúčtován v hotovosti.
Miroslav Štefek a Jan Kypast  (další informace)  6.9.2007
Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
Po vyhlášení Československé republiky dne 28. října 1918 byly na základě zákona č. 11/1918 Sb. Národního výboru československého o zřízení samostatného státu československého ponechány v platnosti všechny zemské a říšské zákony (viz čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb. „Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.“). To znamená, že po vzniku ČSR zůstal nadále v platnosti říšský zákon zde dne 2. 10. 1865 o osvobození od poštovného, který vymezoval okruh úřadů, institucí a osob, které byly v různé míře osvobozeny od poštovních poplatků.Praxe osvobození od poštovních poplatků byla uplatňována po celou éru první republiky, legislativní rámec vycházel z výše uvedeného zákona ve znění pozdějších změn zveřejňovaných ve Věstníku ministerstva pošt a telegrafů. Na základě této legislativy a dostupné dobové literatury (např. Poštovní služba výkonná /lit. 2/) byly od poštovného v různé míře osvobozeny zejména tyto úřady, instituce a osoby:
1. president, presidentská kancelář, úřad vlády, parlament, ministerstva, vojenská velitelství
Osvobození bylo pravděpodobně od základního poštovného, doporučného příplatku a poplatku za doručenku. Osvobození platilo ve vzájemném styku, jakož i pro podání na tyto úřady a jejich činitele zasílané na základě úředního vyzvání.
2. obecní úřady, okresní výbory, úřady duchovenské (církevní), veřejné ústavy vyučovací (státní školy), státní vědecké a umělecké ústavy, lidumilné ústavy státem spravované, sběrny a úřady loterní, velkoprodejny předmětu státního monopolu, zásilky s výtisky zákonů a úředních věstníků, sdělení úřadům v záležitostech trestních, soukromé dopisy osob vojenských podané i docházející prostřednictvím polních poštovních úřadů, korespondence emisní banky, korespondence zástupců těch stran, jež práva chudinského požívají...
Miroslav Štefek a Jan Kypast  (další informace)  4.9.2007
JEDNORÁMOVÉ EXPONÁTY
Teď, když se na Exponetu objevil 1-rámový exponát „Volejbal – podávaný nevážně“ (moje chabé znalosti španělštiny mi bohužel nedovolily přijít té nevážnosti na kloub), jsem si vzpomněl na nekonečné debaty vedené na každé výstavě známek. Na debaty o tom, co je a co není jednorámový exponát a který exponát splňuje kritéria, která stručně shrnu do pojmu „dostatečně úzké téma, vysoce specializovaná oblast“.
Na poslední výstavě v Hradci Králové jsme se s pár kolegy pokoušeli o přísné rozlišení, které z těchto exponátů jsou (podle našich laických názorů) dostatečně specializované a natolik úzce zaměřené, aby by je nebylo možné rozvinout na 5 či více rámů. Výsledek byl tristní – pouze 3 až 5 exponátů odpovídalo náplni této stále ještě experimentální třídy. Naprostá většina z celkových více než 20 exponátů neodpovídala zadání, povrchně zpracovávala širokou oblast anebo zvolené téma bylo natolik široké, že jej není možné prezentovat na pouhých 16 listech.
Nebylo by už na čase udělat pořádek i v této třídě? Dnes to opravdu vypadá tak, že takový exponát snadno sestaví i ten, kdo má málo materiálu a spíchne jej za dva večery. V podvědomí filatelistické veřejnosti začíná být zafixováno, že udělat „aspoň“ 1-rámový exponát není příliš obtížné a že tak lze relativně velmi snadno získat medaili. A to je rozhodně špatně, kvůli tomu třída 1-rámových exponátů určitě nebyla zakládaná.
Milan Černík  4.9.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 1
U příležitosti získání dvou zlatých medailí na Mistrovství světa v atletice v japonské Ósace se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Atletičtí mistři světa z Ósaky, Roman Šebrle, desetiboj, Barbora Špotáková, oštěp, Praha 1“. Razítko bude používáno ve dnech 10.9. - 15.9.2007 poštou 110 00 Praha 1.
Olga Drbová  4.9.2007
DO JUBILEJNÍHO VELETRHU SBĚRATELE ZBÝVAJÍ JEN DNY
Jindřich Jirásek   (další informace)  3.9.2007
27. AUKCE PAC SPUŠTĚNA
Dnes, 31.8.2007, byla ve 12:00 hod. na internetu na adrese www.pac-auction.com zpřístupněna nová, již 27. aukce celin a poštovní historie. Obsahuje téměř 4000 zajímavých položek z celého světa, s důrazem především na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska, ale i dalších zemí. Všechny položky jsou na webových stránkách zobrazené.
Ukázka z nabízených čs. položek:
ČSR předběžné: Kompletní formulář Bestellkarte D.S.Nr. 160 (IX/1903), celková vyúčtovaná částka 129.20K. Vpředu vylepeno 27x 3K Znak (7x Mi. 201 úzká, namodralý papír + 20x Mi. 209 žilkovaný papír, široký formát) + vzadu 7x Mi. 201 úzká, namodralý papír + 45x 50h Doplatní (ČSR), čárkové raz. Reichenberg 13.3.1919. Z 50-bloku známek 50h pravděpodobně odstřižen 9-blok, 2x 3K nalepené přes okraj formuláře (poškozené). Rakouské výplatní známky Znak použité jako doplatní, momořádná smíšená mnohonásobná frankatura. Unikátní dokument, zk. Gilbert http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=1441
Milan Černík (další informace) 31.8.2007
Termín uzávěrky přihlášek na výstavu PRAGA 2008 se blíží!!!
Konečný termín pro uzávěrku přihlášek na výstavu PRAGA 2008 je 30. září 2007. Přijaty budou pouze přihlášky potvrzené příslušnými národními komisaři a doručené k tomuto datu.
Vladimír Münzberger  31.8.2007
VĚSTNÍK - INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Z obsahu "Věstníku - Informace pro veřejnost" vydávaného Českou poštou, s.p.: 92 - Vydání cenné nálepky na Apost - Telč; 93 - Vydání cenné nálepky na Apost - Jihlava 1; 94 - Vydání příležitostných podacích R - nálepek - Jihlava 50; 95 - Vydání příležitostných podacích R-nálepek - Jilemnice; 96 - Používání příležitostného poštovního razítka - Jilemnice; 97 - Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/Poštovní muzeum; 98 - Používání příležitostného poštovního razítka - Uherské Hradiště 1; 99 - Používání příležitostného poštovního razítka - Vrchlabí 1; 100 - Poštovní podmínky České pošty, s.p. - 101 - Vydání cenné nálepky na APOST - Brno 19; 102 - Vydání cenné nálepky na APOST - Hulín; 103 - Vydání cenné nálepky na APOST - Otrokovice 2; 104 - Vydání cenné nálepky na APOST - Roudnice nad Labem; 105 - Vydání cenné nálepky na APOST - Uherské Hradiště 1; 106 - Vydání příležitostných podacích R - nálepek - Tišnov 1; 107 - Vydání příležitostných podacích R - nálepek - Vrchlabí 1; 108 - Používání příležitostného poštovního razítka - Brno 2; 109 - Používání příležitostného poštovního razítka - Brno 19; 110 - Používání příležitostného poštovního razítka - Karlovy Vary 1; 111 - Používání příležitostného poštovního razítka - Otrokovice 2; 112 - Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/Poštovní muzeum; 113 - Dočasné uzavření pošty Pardubice 7.
Česká pošta, s.p. (další informace) 31.8.2008
Návštěva prezidenta FIP v Praze 25. a 26. srpna 2007
O víkendu 25. a 26. srpna se uskutečnila oficiální pracovní návštěva prezidenta FIP, pana Jos Wolffa, který v roli konzultanta výstavy přijel, aby se přesvědčil, v jakém stadiu jsou přípravy Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008.
V rámci několika pracovních jednání byly diskutovány podrobnosti týkající se komunikace organizačního výboru výstavy s členskými filatelistickými federacemi FIP, shromažďování přihlášek výstavních exponátů, nominace členů výstavní jury, základní harmonogram výstavních dní a akcí včetně podmínek pro práci všech funkcionářů výstavy. Dále byla projednávána řada doprovodných programů výstavy, jako například souběžná výstava Salon české mládeže, prezentace virtuální výstavy EXPONET, dětská pošta a některé další náměty...
Vladimír Münzberger  (další informace)  30.8.2007
Tajemný Afghanistán a záhadné tygří hlavy
Chceme-li začít jakoukoliv debatu o počátcích filatelie a tím pádem o prvních známkách Afghanistánu, brzy přijdeme na to, že o tomto období se seriozně nedá zjistit vůbec nic. Ať pátráme v dějinách Afghanistánu i filatelie, dostaneme se jen na rozporuplné údaje, protože toto období je zahrnuto krveprolitím v podobě britsko-afghánských bojů. Počátku vzniku afghánských známek a vybudování pošt předcházelo setkání tehdejšího vládce Kábulského království Šér Aliho Chána s anglickým lordem Mayoem v indické Anbale v dubnu 1869. Lord Mayo zastával funkci indického místodržícího a Šér Aliho Chána seznámil s poštovním systémem, který Angličané vybudovali v Indii. Důsledek tohoto setkání pro poštu byl ten, že Šér Ali dal zřídit poštovní úřady v Kábulu, Pešavaru a Taškurghanu (Cholmu). Do těchto měst byly vybudovány i poštovní cesty. První cesta vedla z Kábulu do Pešaváru přes město Lalpuru a Jallalabád, kde byl následně zřízen další poštovní úřad. Zde v té době procházel objem asi tři čtvrtiny veškeré afghánské pošty.
Druhá cesta vedla na sever do Haibaku a dále do Taškurghanu (Cholmu).
Toto jsou snad jediné nezpochybnitelné údaje z té doby. Začněme se tedy zabývat dohady, rozpory i záhadami...
Jaromír Petřík a Ing. Jiří Černý  (další informace)  30.8.2007
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, ČÁSTKA 9 Z 30.8.2007
V novém Poštovním věstníků, vydávaným Českým telekomunikačním úřadě je především krtitická zpráva o plnění povinností České pošty a informace nového vydavatele poštovních známek. Tím se po zániku Ministerstva informatiky ČR stalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Z obsahu: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU - 39 - Zpráva o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2006; SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR - 40 - Vydání příležitostné poštovní známky „Dílo J. A. Komenského – Opera didactica omnia – 350 let od vydání“; 41 - Vydání příležitostné poštovní známky „100 let od založení prvního kina Viktorem Ponrepem“; 42 - Vydání příležitostného poštovního aršíku „Ochrana přírody: Bílé Karpaty – orchidejové louky – biosférická rezervace UNESCO“ a 43 - Vydání výplatní poštovní známky „Krása květů – Lichořeřišnice“. Přiložený pdf soubor má velikost 521 kB.
Břetislav Janík (další informace) 29.8.2007
Nová sekce CARTES MAXIMUM je na světě
V minulém čísle Zpravodaje byla otištěna krátká informace o tom, že by při naší společnosti (Společnost sběratelů čs. známek - pozn. red.) mohla existovat sekce sběratelů CM. Stačilo se o tom zmínit předsedovi SČF Lumíru Brendlovi a předsedovi komise jurymanů Waltru Müllerovi. Oba tuto naší aktivitu schvalují, jsou ochotni a schopni připravit výstavní propozice tak, aby se daly exponáty vystavit v samostatné třídě, pokud existují sběratelé a ti budou mít chuť své exponáty vystavit tak, jako třeba naši východní sousedé. Doposud jsem se osobně setkal s exponáty našich vystavovatelů CM jen v rámci třídy jednorámových exponátů. Stává se proto z tohoto článku současně výzva. Zájemci o sbírání CM, hlaste se na adresu redakce, zašlete krátkou přihlášku s adresou, abychom vás mohli oslovit a zaslat další instrukce. Členství v SČF není v první fázi podmínkou.
Komise maximafilie FIP jednala 12. 10. 2006 v Malaze. Jednání se zúčastnilo 27 zástupců z různých států světa, řídil ho Jos. Wolff, předseda FIP a koordinátor FIP pro maximafílii a Nicos Rangos, předseda komise maximafílie FIP. To nejzajímavější z úkolů pro následující období nyní zveřejňuji: ustanovení komise pro hodnocení nejvhodnější CM, rozšíření maximafílie do zemí Afriky, Asie a těch států Evropy a USA, kde je maximafílie méně známá. Tento bod právě realizujeme. Z dalších úkolů ještě vybírám požadavek, aby na národních a mezinárodních výstavách byly exponáty CM posuzovány kvalifikovanými jurymany, což bude úkol pro naši komisi jurymanů a dále požadovat, aby poštovní správy, které vydávají CM, respektovaly předpisy FIP. V průběhu zasedání komise byly vyhlášené výsledky soutěže o nejhezčí CM. Na prvním místě se umístilo Německo s 33 body, na druhém místě Finsko s 32 body a třetím místě Španělsko s 30 body. Slovensko se umístilo na šestém místě s 22 body. Gratulujeme. Soutěž za rok 2006 bude vyhodnocena v Petrohradu 19. - 25. července 2007. Vzhledem k tomu, že přihlášky bylo třeba zaslat do 15. dubna, nemáme možnost se jako ČR do soutěže přihlásit. Bude tedy vhodné naši novou sekci co nejdříve uvést v život, abychom mohli soutěžit již pohlednicemi roku 2007 v příštím roce.
Rozjet naši sekci nebude snad složité, můžeme o pomoc a spolupráci požádat naše východní sousedy a naše sběratele, kteří byli dosud nuceni se aktivně podílet právě na činnosti slovenské OSMS (Odborná skupina maximafílie Slovenska), mezi které patří např. Jiří Koukal, aktivní člen KF ve Žďáru nad Sázavou, který mimo jiné usiluje o znovuvzkříšení oboru Filatarsie, o kterém jsme také v minulém čísle informoval.
Na závěr této zprávy sděluji, že obdobná výzva a informace o vzniku této sekce byla zveřejněna v Informacích SČF, aby se o tomto počinu dozvědělo co nejvíce členů a mohla tak sekce pracovat už po prázdninách.
Ukázka z jednorámového exponátu L. Hradílkové „Architektonické památky ČR z výstavy v Trutnově 2006
Josef Fronc, editor Zpravodaje, e-mail: fronc@cbox.cz  (další informace)  29.8.2007
Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (7)
Po vzniku Československé republiky dne 28. října 1918 zůstávají v platnosti také uherské doplatní známky všech emisí a nadále platí jako československé předběžné a po vydání čs. doplatních známek Secesní ornament jako souběžné až do 28. 2. 1919.
Jedná se o tyto emise uherských doplatních známek:
1. emise z let 1903 a 1905/1906 Černé číslice
Tyto známky byly již v době vzniku ČSR prakticky vypotřebovány, jako čs. předběžné či souběžné se vyskytují ojediněle na výstřižcích z formuláře „Doručovací karta poštovních poukázek“ a na ústřižcích průvodek či poukázek...
Miroslav Štefek a Jan Kypast (další informace)  28.8.2007
RAKOUSKÉ DOPLATNÍ ZNÁMKY POUŽITÉ JAKO ČS. PŘEDBĚŽNÉ NEBO SOUBĚŽNÉ
Po vzniku Československé republiky dne 28. října 1918 zůstávají v platnosti také rakouské doplatní známky všech korunových emisí a nadále platí jako československé předběžné a po vydání čs. doplatních známek Secesní ornament jako souběžné až do 28. 2. 1919.
Jedná se o tyto emise rakouských doplatních známek:
1. emise z let 1899/1900  Hnědé číslice, nezoubkované i zoubkované
2. emise z let 1908 až 1913  Velké číslice
3. emise z roku 1913  Malé číslice
4. emise z let 1916/1917  Výpotřební vydání (přetisk výplatních známek z roku 1908 a 1916)...
Miroslav Štefek a Jan Kypast  (další informace)  27.8.2007
EGYPT - 1. EMISE ZNÁMEK S KRÁLEM FUÁDEM I. 1922 - 25
Egyptský sběratel Hana Salam nám zaslal svůj pozlacený exponát (VPZ) z Petrohradu 2007 - "Egypt - postup tisku 1. emise Fuad 1922 - 25".
Jde o exponát z 32. státu, který trvale přístupný na mezinárodní filatelistické výstavě EXPONET.
Břetislav Janík  (další informace)  27.8.2007
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Praha 01/Kaprova ul.
U příležitosti výročí založení Střední průmyslové školy strojnické v Betlémské ulici v Praze 1 se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „-170 r. SPŠS“ na poště 110 01 Praha 01 v Kaprové ulici a to ve dnech 8.10.2007 – 12.10.2007.
Drbová Olga  26.8.2007
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Mnichovice
U příležitosti výročí založení Sdružení dobrovolných hasičů v Mnichovicích se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „125r. SDH“ na poště 251 64 Mnichovice a to ve dnech 1.10.2007 – 5.10.2007.
Olga Drbová  26.8.2007
OPRAVA - VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Prostějov 1
Na základě přání objednavatele se mění datum používání (ne od 1.11.2007)
U příležitosti oslav 100. výročí založení Národního domu v Prostějově se budou používat R-nálepky s přítiskem „KOTĚRŮV NÁRODNÍ DŮM V PROSTĚJOVĚ, 1907 - 2007 “ v sérii č. 1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 796 01 Prostějov 1 od 26.11.2007 do spotřebování.
Olga Drbová   26.8.2007
NEZNÁMÁ ČESKOSLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ BALÍKOVÁ PRůVODKA
Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (5)
Československé balíkové průvodky včetně mezinárodních jsou popsány v katalogu od Františka Beneše, Československé celiny 1918 – 1992, II. díl, vydaném v Pofisu roku 1992 /lit.1/ a v katalogu od Jiřího Kořínka, Fiskální ceniny na území Československa, II. část, Fiskální celiny, vydaném roku 1998 /lit.2/.
Prvně jmenovaný katalog uvádí pouze ty čs. vnitrostátní a mezinárodní balíkové průvodky, které mají natištěný fiskální kolek v hodnotě 10h identický s obrazem poštovní známky Hradčany či Holubice. Záznamy v katalogu končí pořadovým číslem CPP16, tedy čs. mezinárodní balíkovou průvodkou vydanou v roce 1922, viz vyobrazení...
Dostala se mi však do ruky poštovně prošlá čs. mezinárodní balíková průvodka, která neodpovídá typu CPP16, ani typu CPP21 a je něco „mezi nimi“...
Celý text v pdf souboru o velikosti 469 kB. 
Miroslav Štefek  (další informace)  23.8.2007

ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |OD 17. KVĚTNA 2007 JSME TU PRO VÁS JIŽ 8 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
DVORANA SLÁVY
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

     
 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |