Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÝ CHAT - RICHARD FRAJOLA
Dnes Vám představím jeden z nejrozsáhlejších, nejnavštěvovanějších a nejvyužívanějších světových filatelistických chatů - chat Richarda Frajoly z USA. Je k dispozici sběratelům, kteří mají dotazy nebo chtějí reagovat na něčí dotazy, umějí pomoci s identifikací nebo chtějí prostě sami o něčem informovat světovou filatelistickou komunitu. Pro naše návštěvníky mám však jedno doporučení, které se dotýká striktně dodržované etiky těchto chatů a které našim sběratelům nemusí být známo, protože český ekvivalent v podstatě neexistuje. Jen v roce 1999-2000 byl k dispozici on line chat na Japhile, nebyl však využíván a proto byl záhy zrušen. Pokud se nechcete stát adresátem výzvy, abyste ctili pravidla nebo dokonce již nepřispívali (a byli i fyzicky díky své IP adrese natrvalo vyloučeni z přístupu), vězte, že chat slouží prioritně k výměně názorů a pomoci s nějakým (libovolným filatelistickým) tématem, ale hlavně se diskutuje k věci. Absolutně nedoporučuji nějakou - byť zdánlivě - skrytou formou propagovat svoje zboží, informovat o podrobnostech, které se dočtou na Vašich komerčních stránkách či dokonce dělat komerční nabídky Vašich katalogů, známek či zaručeného aukčního zboží apod. Chat slouží především k VÝMĚNĚ NÁZORů. Platí, že pokud nemáte co říci k tématům, tak to raději neříkejte a jen tiše sledujte, co hýbe mezinárodní a doslova světovou filatelistickou scénou. Pokud časem a po opakovaných návštěvách zjistíte, jak chat funguje, doporučuji obezřetně se zapojit do diskuse - vložte pokud možno stručný anglický text a nebuďte překvapeni, že je vzápětí k dispozici všem na celém světě. Přeji hezkou zábavu a ještě jednou prosím - prosím o korektnost, svým doporučením "Frajolas Boardu" cítím i zodpovědnost.
Břetislav Janík  (další informace)  16.2.2006
DOPISNICE: 250. VÝROČÍ NAROZENÍ F. J. GERSTNERA
Česká pošta, s.p. OZ DOS Postfila vydává do oběhu dne 22.2.2006 dopisnici s přítiskem k 250. výročí narození Františka Josefa Gerstnera, významného českého matematika a fyzika.  Velikost pdf file je 283 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  16.2.2006
POUŽÍVÁNÍ POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Poštovní muzeum
U příležitosti výstavy „Pošta na Slovensku v 20. storočí“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Pošta na Slovensku v 20. storočí, Poštovní muzeum, Praha 1“. Razítko bude používáno dne 20.5.2005 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Olga Drbová  16.2.2006
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 16. února 2006
Obsah: SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY ČR: 11. Vydání příležitostných poštovních známek „Osobnosti“; 12. Vydání výplatní poštovní známky „Krása květů – Narcis“; 13. Vydání výplatní poštovní známky s kupony pro přítisk „Zátiší s vínem“; 14. Vydání dopisnice s natištěnou příležitostnou poštovní známkou „Dny Frankofonie v České republice – březen 2006“; 15. Dodatek ke sdělení 4. Velikost pdf file je 705 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  16.2.2006
Václav Klaus: "I malé kultury mají nezastupitelný význam pro celý kontinent"
Na to, že se na Pražském hradě konají neustále významné kulturní akce, jsme si již zvykli. Tentokrát se tam ale otevírala výstava, jež patří k nejvýraznějším počinům českého výstavnictví současné epochy a její otevření bylo pojato v odpovídajícím stylu. Výstavu "Karel IV. - Císař z boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků" osobně zahájil v Rudolfově galerii na Pražském hradě prezident republiky Václav Klaus a celý večer tomu věnovaný byl pojat vskutku slavnostně. Jde o unikátní projekt Správy Pražského hradu a Metropolitního muzea v New Yorku, kde se výstava setkala s mimořádným zájmem a kde ji navštívilo v průběhu tří měsíců 170 000 diváků. Stylově sourodá vystavená díla vznikala v době vlády Karla IV. a jeho synů Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Na projektu pracovali 66 měsíců tvůrci Jiří Fajt a Barbara Drake Boehm a podílelo se na něm více než 400 lidí. Co do počtu exponátů je bezkonkurenční, neboť zpřístupňuje 216 exponátů zapůjčených z 96 galerií, muzeí a soukromých sbírek z 11 zemí světa. Jde vskutku o velkolepý příběh z evropské kulturní historie.
Ivana Haslingerová (Fragmenty) 15.2.2006
Výstava „Karel IV. – císař z Boží milosti“
Manželka prezidenta republiky Livia Klausová se ve středu 15. února 2006 v 18.00 hodin v Obrazárně Pražského hradu zúčastní vernisáže výstavy „Karel IV. císař z Boží Milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347-1437“.
Petr Hájek, Praha-Hrad   14.2.2006
První světová válka 1914-18 a poválečný vývoj 1918–25
Obsah nových stránek Lubora Kunce: Bosna a Hercegovina; Srbsko a Černá hora; Dalmácie, Slovinsko a Chorvatsko; Itálie; Albánie; Bulharsko; Rumunsko; Turecko; Východní fronta 1914-1918; Východní Evropa 1918-1923; Západní Evropa 1914-1925; Čechoslováci, války a polní pošty 1878–1921 (anglicky); Počátek rakousko-uherské polní pošty v srpnu 1914; Rakousko-Uherská polní pošta v říjnu a listopadu 1918; Provincie Německé Čechy (Deutschböhmen) v roce 1918 (anglicky); Východní Slezsko 1918–1920 (anglicky); Rakousko-uherská armáda (anglicky); Rakousko-uherská armada (anglicky); Válečné lodě (anglicky). Doporučujeme k návštěvám.
Břetislav Janík (další informace) 13.2.2006
ČESKOSLOVENSKÝ KOSMONAUT
V rámci Japhila hostingu přinášíme exponát Ing. Petra Fencla z Vysokého Mýta, organizátora MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÉ VÝSTAVY AEROSPACE 04 VYSOKÉ MÝTO. Název exponátu je "ČESKOSLOVENSKÝ KOSMONAUT" a obsahuje filatelistický materiál dokladující let Vladimíra Remka.
Břetislav Janík (další informace
Rakousko-uherská armáda 1914-1918
Na nové webové stránce najdete výborný text pana Zdeňka Sedláčka týkající se rakousko-uherské armády během první světové války. Jeho dílo pokrývá jak příčiny, války, tak i její počáteční fáze. Autor podrobně zpracoval i přehled rakousko-uherských jednotek, námořnictva, zabývá se ale i tématy jako je hymna mocnářství, srovnání vojenských hodností či informace o tehdejších zbraních. Text jsem doplnil řadou ilustrací ze své sbírky poštovní historie, které Vám chtějí více přiblížit dobu, o které autor hovoří. Rádi uvítáme Vaše komentáře, připomínky či zajímavé dokumenty vztahující se k diskutovanému tématu.
Lubor Kunc (další informace)  11.2.2006
Svobodné Irsko (beseda nad výstavním exponátem)
Ve čtvrtek 2.2.2006 se uskutečnilo v Domě Portus tradiční klubové odpoledne Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, jehož nejdůležitější částí byla přednáška MUDr. Jaromíra Kliky, předsedy Klubu filatelistů 00-100 "Parnas" v Praze, na téma "Svobodné Irsko (beseda nad výstavním exponátem)". Tentokrát se zde sešlo 12 pozorných posluchačů. Opět se jednalo o vynikající přednášku, resp. besedu nad skvělým exponátem, který byl oceněn na mezinárodní filatelistické výstavě Ostropa 2003 v Jihlavě zlatou medailí. Vlastní ukázky filatelistického materiálu uvedl přednášející historickými, geografickými a politickými souvislostmi a doprovázel svými sběratelskými vzpomínkami. Před vlastními emisemi Irska jsme si mohli prohlédnout ukázky tzv. forerunnerů z let 1907 - 1916; což byly národnostně propagační nálepky, typické pro Irsko, které odesílatelé lepili vedle tehdy používaných známek anglických, přestože používání těchto nálepek bylo úředně zakázáno. Po první sérii Irska ze 17.2.1922 pak následovaly další emise a předkládané listy exponátu obsahovaly značné množství vzácných celistvostí, z nichž řada byla odeslána doporučeně z Irska do tehdejšího Československa. Fotodokumentaci přednášky opět zajistil pan PhDr. Petr Schönfeld. Z jeho pořízených snímků přikládáme k této elektronické zprávě 1 soubor. Těšíme se na setkání s vámi na dalších přednáškách našeho 26. přednáškového cyklu o poštovní historii a současnosti.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15  (další informace)  10.2.2006
Prezident zahájí výstavu „Karel IV. - císař z Boží milosti“
Prezident republiky Václav Klaus zahájí v úterý 14. února 2006 v 19.00 hodin v Rudolfově galerii na Pražském hradě unikátní výstavu „Karel IV. - císař z Boží milosti“. Výstava, kterou pořádá Správa Pražského hradu ve spolupráci s Metropolitním muzeem v New Yorku, bude pro veřejnost otevřena od 16. února do 21. května 2006. Výstava se koná pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause.
Petr Hájek, Praha-Hrad 10.2.2006
Slovenská pošta vydala stříbrnou olympijskou známku
Slovenská pošta při příležitosti olympiády v Turíně nechala v kremnické mincovně vyrazit stříbrný otisk poštovní známky s olympijskou tématikou. V historii samostatného Slovenska je to teprve druhá edice podobné známky, první byla loni v létě známka s obrazem prezidenta Ivana Gašparoviče. ČTK to sdělila mluvčí Slovenské pošty Bela Lisáková. Stříbrná známka s námětem ženského slalomu byla vyrobena v Kremnici podle návrhu akademického malíře Igora Piačka. Podle Lisákové je tato omezená edice rovné stovky známek určena pro filatelisty i numismatiky. Papírový originál známky k zimní olympiádě vydala Slovenská pošta minulý pátek s nákladem 510.000 kusů. Známka byla první letošní emisí a její nominální hodnota je 21 slovenských korun. Stříbrná známka, která je oproti originálu o něco menší, bude v prodeji za 1350 korun.
rez kab gi, ČTK  (další informace)  9.2.2006
POUŽÍVÁNÍ POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 1
U příležitosti Ankety o nejkrásnější českou poštovní známku za rok 2005 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Nejkrásnější česká poštovní známka roku 2005, Poštovní muzeum, Praha 1“. Za rok 2005 zvítězila známka Letní krajina od malíře Adolfa Kosárka v ryteckém ztvárnění Václava Fajta. Razítko bude používáno dne 27.3.2006 poštou 110 00 Praha 1.
Olga Drbová  9.2.2006
VYDÁNÍ PODACÍCH R-NÁLEPEK - KARLOVY VARY 1
U příležitosti filatelistické výstavy v Karlových Varech se budou používat R-nálepky s přítiskem "Filatelistická výstava Euregia Egrensis 2006 "a s logem výstavy. Nálepky jsou vydávány v sérii č. 1-4000 a budou používány poštou 360 01 Karlovy Vary 1 na příležitostné poštovní přepážce v hotelu Thermal od 23.-27.8.2006 a po té přímo na poště do spotřebování.
Olga Drbová  8.2.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO RAZÍTKA - PŘÍBOR
U příležitosti otevření rekonstruovaného rodného domu významného rakouského neurologa a psychiatra, rodáka z Příboru na Moravě, Sigmunda Freuda, jehož 150. výročí narození v letošním roce oslavujeme se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "Otevření rodného domu, Sigmund Freud, 1856-2006, Příbor". Razítko bude používáno ve dnech 26.-28.5.2006 poštou 742 58 Příbor na příležitostné poštovní přepážce v Informačním centru na příborské radnici.
Olga Drbová  8.2.2006
EXPONET:  PŘÍRUČKY O KOLKOVÝCH DOKLADECH (IMPOSTECH) Z FALCKÉHO KNÍŽECTVÍ - NEUBURG A SULZBACH
Druhý exponát, tentokrát do třídy filatelistické literatury, nám poslal Wolfgang Morscheck z Německa. Představuje nám 2 příručky věnované kolkovými doklady (impost) staroněmeckých států, a to knížectví Pfalz - Neuburg a Pfalz - Sulzbach.
Milan Černík, Břetislav Janík  (další informace)   8.2.2006
GRAFIKY ALBÍNA BRUNOVSKÉHO
Ve výstavní síni Městského muzea v Krnově bude od neděle 12. února zpřístupněna výstava z pozůstalosti Albína Brunovského, jehož díla v podobě bankovek a poštovních známek zná asi každý Čech. Naposledy se mohli krnovští příznivci výtvarného umění setkat s dílem Albína Brunovského v roce 1981. Kolekce věnovaná autorovým nedožitým 70. narozeninám obsahuje grafické listy a řadu knižních ilustrací a bude přístupná až do 10. března. Albín Brunovský dokonale zvládl nejen kresbu, rytinu a jiné grafické techniky, ale i malbu. „S laskavým svolením manželky umělce, paní Kláry Brunovské, se nám podařilo získat pro Krnov tuto unikátní výstavu,“ uvedl pracovník muzea Bohumil Králik. Albín Brunovský se narodil v roce 1935, studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole a na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Získal titul zasloužilý umělec (1980) a následně i národní umělec (1985). Zesnul předčasně 20. ledna 1997 v Bratislavě a těsně před svou smrtí vytvořil poslední lept s příznačným názvem „Zvěstování“. Albín Brunovský uskutečnil neuvěřitelných 130 samostatných výstav doma i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách nejen po celé Evropě, ale i v USA. Veřejnost se s tvorbou tohoto významného grafika setkávala téměř denně, přestože jen málokdo tušil, že právě on je autorem poštovních známek nebo grafik použitých na platidlech Československé republiky. Právě podle návrhů Albína Brunovského byly vydány státní bankovky v hodnotě 10, 20, 50, 100 a 1 000 Kčs. Nejzajímavější osud měla bezesporu vyhlášená gottwaldovská stokoruna. Stovka s Klementem Gottwaldem byla do oběhu vydána 1. října 1989, ale události 17. listopadu způsobily přerušení další výroby bankovek a jejich stažení z oběhu. Platnost zanikla už v prosinci 1990 a v živé paměti nám zůstala především vzpomínka na jejich odpudivou zelenou barvu. Pomineme-li lícovou stranu s portrétem zločince ze stalinské éry komunismu, rub bankovky s panoramatem Malé Strany a Pražského hradu je dodnes považován za nádherné výtvarné dílo s dokonalým ryteckým provedením.
voz, Týdeník Krnovské noviny (další informace) 8.2.2006
NOVÉ PŘÍLEŽITOSTNÉ RAZÍTKO - VYOBRAZENÍ
(4)   
SV. VALENTÝN 2006. Razítko bude používáno od 6.2. do 14.2.2006 poštou Milostín v obvodě Kladno.
Břetislav Janík  7.2.2006
Přednáška z cyklu Příběhu Pražského hradu
Správa Pražského hradu připravila pro návštěvníky další přednášku z doprovodného cyklu ke stálé expozici Příběh Pražského hradu. Ve čtvrtek 9. února 2006 od 17.00 hodin se v Apelaci Starého královského paláce uskuteční přednáška PhDr. Elišky Fučíkové na téma „Rudolf II. jako sběratel. Umělci a vědci na dvoře Rudolfa II.“ Cyklus přednášek je přístupný nejširší veřejnosti. Rezervace míst na webových stránkách projektu www.pribeh-hradu.cz  a na telefonu 224 373 102.
Petr Hájek, Praha-Hrad  7.2.2006
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKA
Ministerstvo informatiky ČR vydalo 8. února 2006 příležitostnou poštovní známku UMĚNÍ DOBY KARLA IV.: MADONA ZBRASLAVSKÁ. Velikost pdf souboru 521 a 46 kB.
Břetislav Janík  (další informace / další informace)  6.2.2006
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKA
Ministerstvo informatiky ČR vydalo 8. února 2006 příležitostnou poštovní známku ZIMNÍ PARALYMPIJSKÉ HRY, TORINO 2006. Velikost pdf souboru 482 a 33 kB.
Břetislav Janík  (další informace / další informace)  6.2.2006
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKA
Ministerstvo informatiky ČR vydalo 8. února 2006 příležitostnou poštovní známku XX. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY, TORINO 2006. Velikost pdf souboru 421 a 46 kB.
Břetislav Janík  (další informace / další informace)  6.2.2006
NOVÉ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY S KUPÓNY PRO PŘÍTISKY
Ministerstvo informatiky ČR vydalo 1. února 2006 výplatní poštovní známku s kupony pro přítisky . Známky ofsetem tiskla Victoria Security Printing, a.s. Velikost pdf souboru 355 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  6.2.2006
NOVÉ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
Ministerstvo informatiky ČR vydalo 1. února 2006 výplatní poštovní známku IBIŠEK. Velikost pdf souboru 309 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  6.2.2006
NOVÉ DOPISNICE
Ministerstvo informatiky ČR vydalo 1. února 2006 poštovní dopisnici pro obchodní a propagační využití s volnou levou částí, určenou pro přítisky. Velikost pdf souboru 385 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  6.2.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO RAZÍTKA – Karlovy Vary 1
U příležitosti III. filatelistické výstavy Euregia Egrensis Karlovy Vary 2006 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Euregio Egrensis, Karlovy Vary 2006, III. filatelistická výstava, Karlovy Vary 1“. Razítko bude používáno ve dnech 23.8.2006 – 27.8.2006 poštou 360 01 Karlovy Vary 1 na příležitostné poštovní přepážce v prostorách hotelu Thermal.
Olga Drbová  5.2.2006
REFORMY POŠTOVNÍHO TRHU EU
Evropský parlament dnes vyzval Evropskou komisi, aby pokračovala v reformách poštovního trhu. Podle současného plánu by poštovní služby v Evropské unii měly být liberalizovány do roku 2009. Evropští poslanci se však domnívají, že je třeba zvážit, zda nepokračovat v další liberalizaci i po tomto datu. Členské státy se již před několika lety dohodly, že postupně odstraní obvyklé monopoly na poštovní služby tak, aby byl celý sektor liberalizovaný k počátku roku 2009. Například od letošního roku mají státní firmy včetně České pošty monopol již jen na zásilky do 50 gramů, zatímco loni to bylo do 100 gramů. Toto snížení se však na jejich tržbách pravděpodobně příliš neprojeví, protože drtivou většinu zásilek tvoří lehké dopisy či pohledy. Některé státy se rozhodly zrušit monopoly dobrovolně o něco dříve. Již na konci roku 2007 tak chce učinit Německo, Nizozemsko a Británie. ČR zatím počítá s oficiálním nejzazším termínem. Konkurence na poštovním trhu se tak projevuje spíše v doručování balíků či expresních zásilek ve velkých městech či v roznášení reklamních tiskovin. Když se v ČR nedávno nabízela licence na základní poštovní služby na další tři roky, přihlásila se opět pouze Česká pošta především proto, že ostatní žadatelé ji nemohou konkurovat sítí poboček.
ČTK, Michal Půr  4.2.2006
ZPŘESNĚNÝ EMISNÍ PLÁN 2006
Každoročně dostáváme od vydavatele (MI ČR) Emisní plán. Stalo se tak i letos. K němu i dvě strany upřesňující a doplňující rámcový emisní plán letošního roku. Oba soubory jsou ve formátu pdf, jejich orientační velikost je 325 a 400 kB.
Břetislav Janík  (další informace / další informace)  4.2.2006
VALENTÝNSKOU POŠTU OHROZILA CHYBA
Milostná korespondence putující každoročně do Milostína na Rakovnicku byla letos v ohrožení. "Valentýnské razítko k nám dorazilo s tiskovou chybou. Sám výrobce ale na chybu přišel a kontaktoval nás s tím, ať vadné razítko pošleme zpět," upřesnila administrátorka pošt Lucie Křišíková, která slouží právě na milostínské pobočce. Na populárním razítku, po kterém touží zamilované páry a filatelisté nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí, se objevilo ve výrazu svatý Valentýn velké S. "Dnes už mám naštěstí k dispozici razítko nové, a tak můžete svoji korespondenci do Milostína co nejdříve poslat," doplnila Lucie Křišíková.
Benešovský deník  (další informace)  4.2.2006
NOVÉ PŘÍLEŽITOSTNÉ RAZÍTKO - VYOBRAZENÍ
(5)    MARTIN SRB, Rytina v ceninové a známkové tvorbě, Praha 1. Razítko používáno dne 11.2.2006 poštou 110 00 Praha 1 v obvodě Praha-Střed na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Břetislav Janík  2.2.2006
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 2. února 2006
Obsah: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU: Cenové rozhodnutí, Příloha: Opatření č. 6 – Ceny pro jednotlivé cenové skupiny a hmotnostní stupně; - Zařazení zemí do cenových skupin; SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY ČR: Vydání příležitostné poštovní známky „XX. zimní olympijské hry, Torino 2006“; Vydání příležitostné poštovní známky „Zimní paralympijské hry, Torino 2006“; Vydání příležitostné poštovní známky „Umění doby Karla IV. – Madona zbraslavská“; Akta světové poštovní unie – Bukurešť 2004. Pdf soubor má 404 kB.
Břetislav Janík (další informace) 2.2.2006
VĚSTNÍK ČESKÉ POŠTY 2/2006
Vydání příležitostných podacích R-nálepek - Lanškroun; Používání příležitostného poštovního razítka - Lanškroun; Používání příležitostného poštovního razítka - Sušice 1; Používání příležitostného poštovního razítka - Hradec Králové 2; Změna poštovního obvodu; Zrušení pošty Ostrava 6; Zrušení pošty Cínovec; Zrušení pošty Praha 91; Zrušení pošty Dobříš 2; Identifikační údaje certifikátů České pošty, s.p. Soubor *.doc o velikosti 164 kB.
Česká pošta s.p. (další informace) 1.2.2006
EXPONET:  VÝZNAMNÉ POŠTOVNÍ ÚŘADY LEVANTY
Novinkou na EXPONETu jsou "Významné poštovní úřady Levanty", kterou nám - už jako svůj druhý exponát - prezentuje ing. Karel Bičovský. Tento exponát nám přibližuje obrovskou pestrost poštovního provozu v období Osmanské říše a ještě krátce po 1. světové válce, do nového státoprávního uspořádání. Zveme k návštěvě.
Milan Černík, Břetislav Janík  (další informace)  30.1.2006
OLYMPSPORT 2/2006
Agilní sběratelé sportovních a olympijských námětů pod vedením ing. Jaroslava Petráska pokračují ve vydávání on line zpravodaje Olympsportu. Zaslali ho i k nám a tak Vám jej můžeme zprostředkovat. Velikost pdf souboru je 157 kB.
Břetislav Janík (další informace) 30.1.2006
Začaly přípravy 9. mezinárodního veletrhu SběrateL:
Studio Filatelico na veletrhu
Letošního mezinárodního veletrhu Sběratel, který se v Praze koná od 15. do 17.září, se poprvé účastní italská aukční filatelistická firma Studio Filatelico z Moncalieri. Pan Paolo Gazzera pořádá pravidelné filatelistické aukce v Miláně. V roce 2005 byl na veletrhu poprvé jako návštěvník a ještě na místě se rozhodl, že se letošní akce už zúčastní jako vystavovatel.
Německá a Běloruská pošta se vrací
Po dvou letech se na veletrh letos vrací Německá pošta. Pošta spolkové republiky je známa podporou sběratelů, vydává pro ně i vlastní časopis a především krásné známky a celiny. Po roční přestávce se na Sběrateli opět objeví Běloruská pošta, která je rovněž známa edicemi krásných známek a aktivním přístupem ke sběratelům.
Věrní vystavovatelé z Velké Británie a Rakouska
Pravidelnými vystavovateli na veletrhu v oboru filatelie jsou Peter McBride z Velké Británie a aukční dům Vojta & Peters Briefmarken Auktionen z Rakouska. Na letošní veletrh vyplnili přihlášku ještě vloni poslední den Sběratele. Rovněž Trevor Pateman z Velké Británie se přihlásil ještě vloni a podstatně rozšířil svou účast.
Největší dealer z Číny
Vloni objevil mezinárodní Sběratel Xu Wei z Čínské lidové republiky, který je patrně největším sběratelem a dealerem telefonních karet v Číně. Zasadil se dokonce o vydání telefonní karty k veletrhu v Číně. Přihlášen je i letos a avizuje vydání celé série telefonních karet k pražskému veletrhu čínským telekomem. V oboru telefonních karet se na veletrh vrací i Bengt Novén ze Švédska.
Nováček z Rakouska
Mezi nováčky se letos na veletrhu objeví například rakouská firma Der Heimatsammler, která bude nabízet celiny a historické pohlednice.
Česká mincovna s větším stánkem
Česká mincovna patří mezi tradiční vystavovatele na veletrhu. Letos počítá s mnohem větším stánkem než minulá léta. Vedení mincovny potvrdilo organizátorům Sběratele, že tento veletrh považuje hned po World Money Fair v Berlíně za stěžejní pro svou obchodní činnost.
Chcete vystavovat?
V těchto dnech rozesílá pořadatel veletrhu všem mincovnám a poštovním správám ve světě, a také všem dosavadním vystavovatelům vytištěné přihlášky na letošní veletrh Sběratel. Máte-li i Vy zájem vystavovat a prodávat na našem veletrhu, který je největší sběratelskou akcí ve střední a východní Evropě, pošlete email se svou adresou na sberatel@ppa.cz
Jindřich Jirásek  30.1.2006
Pozvánka na setkání členů 8.4.2006
Pozvánka na setkání členů SOL, které se koná v sobotu 8. 4. 2006 od 10,00 hodin v Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1.
Miroslav Langhammer  (další informace) 30.1.2006
Pošta zdraží zásilky do evropských zemí
Od 1. února se zvýší ceny, za které Česká pošta přepravuje zásilky všeho druhu do evropských zemí. Naopak letecká pošta do mimoevropských zemí bude levnější. Podle mluvčího pošty Ladislava Vančury stanovil změnu cen Český telekomunikační úřad kvůli nové metodice výpočtu poplatků, které pošta platí zahraničním poštám za dodání zásilek tamním adresátům...
Česká pošta, s.p. (další informace)  30.1.2006
PROBLÉM SE ZOBRAZENÍM: E-KATALOGU CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918-1939 (ČÁST I.-IV.)?
Včera jsme aktualizovali novou kompletní verzi E-katalogu celistvostí, které se možná všem návštěvníkům "nezobrazuje". Problém však není na straně Exponetu - pravděpodobně musí mnozí z Vás aktualizovat svoji paměť počítače (cache). Najeďte na titulní stranu katalogu s modrou obálkou a stiskněte současně tlačítko CTRL (control) a tlačítko F5. Poté se nově stránka obnoví a následně zobrazí úvodní strana s modrým řádkem "Hradčany...". Počítač si totiž uloží navštívené stránky do své paměti a pokud mu to striktně nezakážete (anebo paměť neobnovíte stiskem výše uvedených tlačítek, natahuje si pro zrychlení činnosti totožné stránky ze své paměti, ne z internetu. Výsledkem je pak rychlý, nicméně neaktuální přístup na oblíbené stránky.
Břetislav Janík  (další informace)  26.1.2006
EXPONET:  E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918-1939 (ČÁST I.-IV.)
Autoři - Miroslav Štefek a Jan Kypast - zpracovali známky emise Hradčany, přináší 361 obrázků a popisů hradčanských celistvostí a doprovodné texty celkem na 97 stranách. Protože hradčanské známky patří mezi sběratelsky nejoblíbenější období ČSR I, věříme, že zájem čtenářů bude velký. Jsme zvědavi, zda se objeví konkrétní reakce. Pro další pokračování budou autoři zpracovávat celistvosti s plebiscitními známkami SO 1920. Statistika - E-katalog nyní obsahuje 198 MB informací, které jsou tvořeny 939 obrázky a 75 textovými soubory. Zveme Vás ke studiu, k připomínkám, doplňkům, spolupráci a opakovaným návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík  (další informace)  25.1.2006
IVAN LEIŠ: AMERICKÁ ALJAŠKA
Dovolujeme si Vás předem upozornit na připravovanou výstavu, resp. požádat o rezervování Vašeho času pro účast na vernisáži výstavy fotografií člena našeho klubu Ing. Ivana Leiše "AMERICKÁ ALJAŠKA, země drsná, země přívětivá ...", která se bude konat v rámci projektu "Poštovní minifotogalerie Žižkov" ve čtvrtek 23. března 2006 v 19.00 hod. v prostorách pošty Praha 33 v ulici Zelenky-Hajského 12 na Žižkově. Autor se rovněž rozhodl uvolnit některé fotografie k rozeslání předem elektronickou poštou členům a přátelům klubu, což bychom realizovali jednak jako drobnou ukázku v rámci našich e-mailových rozesílek a jednak jako další rozeslání menšího souboru fotografií pouze těm, kteří si o to napíší. V případě Vašeho zájmu o účast na vernisáži počítejte případně rovněž s posezením v blízké restauraci "Záležitost", které bude uspořádáno po vernisáži.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15   25.1.2006
Přednáška z cyklu Příběhu Pražského hradu
Správa Pražského hradu připravila pro návštěvníky další přednášku z doprovodného cyklu ke stálé expozici Příběh Pražského hradu. Ve čtvrtek 26. ledna 2006 od 17.00 hodin se v Apelaci Starého královského paláce uskuteční přednáška PhDr. Elišky Fučíkové na téma Rudolf II. jako stavebník. Vývoj Pražského hradu na přelomu 16. a 17. století. Cyklus přednášek je přístupný nejširší veřejnosti. Rezervace míst na webových stránkách projektu www.pribeh-hradu.cz a na telefonu 224 373 102.
Petr Hájek 24.1.2006
Svobodné Irsko - beseda nad výstavním exponátem
Ve čtvrtek 2.2.2006 od 16.30 hod. se koná přednáška MUDr. Jaromíra Kliky na téma "Svobodné Irsko - beseda nad výstavním exponátem" v rámci 26. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který pořádá náš klub. Přednáška se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce o poštovní historii a filatelii. Klubové odpoledne v sále "Dřevák" začíná již od 16.00 hod. Pro účastníky bude zajištěna káva, čaj a minerálka.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15  24.1.2006
EXPONET:  FILATELISTICKÉ UKÁZKY Z OSTROVA SV. VINCENT
Filatelistické vzorky materiálu z ostrova Sv. Vincenta je název jednorámového exponátu Američana Petera C. Eliase. Jednorámový exponát je zařazen v otevřené třídě.
Milan Černík, Břetislav Janík  (další informace)  23.1.2006
STANOVY SČF
"Svaz českých filatelistů je dobrovolným, otevřeným a nezávislým občanským sdružením (právnickou osobou) založeným ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování, ve znění pozdějších předpisů...". Pdf soubor má velikost 152 kB.
Miroslav Langhammer (další informace) 23.1.2006
OLYMPSPORT 1/2006
Agilní sběratelé sportovních a olympijských námětů pod vedením ing. Jaroslava Petráska pokračují ve vydávání on line zpravodaje Olympsportu. Zaslali ho i k nám a tak Vám jej můžeme zprostředkovat. Velikost pdf souboru je 655 kB.
Břetislav Janík (další informace) 23.1.2006
EXPONET:  ČESKOSLOVENSKÁ LETECKÁ POŠTA (1920-1951)
Čtvrtým exponátem Henry Hahna (USA) se stala jeho Československá letecká pošta (1920-1951). Unikátní zde obsažený materiál potěší každého návštěvníka. Letecká pošta Československa tímto zlatým exponátem získala trojici špičkových exponátů - H. Hahna, G. Wilhelmse a B. Helma a opět můžeme srovnávat - materiály, pojetí, zpracování.... Zveme k opakovaným návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík  (další informace) 22.1.2006
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 19. ledna 2006
Obsah: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU - Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; Změna poštovních podmínek; SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY ČR - Vydání výplatní poštovní známky „Krása květů – Ibišek“; Vydání výplatní poštovní známky s kupony pro přítisk „Gratulační kytice“; Vydání dopisnice pro přítisk s natištěnou poštovní známkou. PV v příloze, formát *.pdf souboru o velikosti 265 kB.
Břetislav Janík (další informace) 20.1.2006
TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY
MI ČR vydává 20. ledna 2006 příležitostnou poštovní známku s ryteckým přepisem známky 30 h z emise Světová výstava poštovních známek PRAGA 1968 z roku 1967 Jaroslava Lukavského a rytce Ladislava Jirky, která se řadí do leteckých známek. Přinášíme oficiální oznámení ve formátu *.pdf souboru ve velikosti 898 kB, FDC této emise ve velikosti 99 kB a známkový sešitek o velikosti souboru 1,018 kB.
MI ČR a OZ DOS Postfila (emise / FDC / sešitek)  19.1.2006
První den vydání Hradčanské emise
Aukce Philashop - R-celistvost pof. 3 + 4blok pof. 5, Praha 1, 18.XII.1918 do Rakouska, den vydání!!! Aukční internetový server Philashop ( www.philashop.cz ) si Vám dovoluje představit novou položku zařazenou dnes do naší aukce. První den vydání Hradčanské emise, sen každého Hradčanáře poprvé v on-line aukci na internetu. Zahájení aukce 10.1.2006 11:30 s ukončením 17.1.2005 11:30, jedinečná šance o obohacení Vaší sbírky o tuto jistě cennou celistvost.

Radomír Danenberger  (reprodukce)
POŠTA DO CIZINY PODRAŽÍ
Změna cen mezinárodních služeb (poštovních zásilek do zahraničí) V důsledku změn v metodice výpočtu tzv. terminálních výdajů, což jsou platby zahraničním poštovním správám za dodání poštovních zásilek tamním adresátům, stanovil Český telekomunikační úřad na základě návrhu České pošty, s. p. (dále jen ČP), nové maximální ceny mezinárodních poštovních služeb. Na základě tohoto regulačního opatření mění ČP s platností od 1. února 2006 ceny zmíněných služeb. Ceny zásilek do evropských zemí a ekonomických zásilek mimo Evropu se zvyšují, ceny leteckých zásilek mimo Evropu se snižují.
Česká pošta, s.p.  (další informace)  18.1.2006
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Přerov 2
U příležitosti 750. výročí založení města Přerova se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „750 r. města“ na poště 750 02 Přerov 2 ve dnech 1.-30.6.2006.
Olga Drbová  18.1.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍL. POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Sušice
U příležitosti stoletého výročí založení Gymnázia v Sušici se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Gymnázium, 100 let, Sušice 1“. Razítko bude používáno dne 24.6.2006 poštou 342 01 Sušice 1 na příležitostné poštovní přepážce v areálu školy, na adrese Gymnázium Sušice, Fr. Procházky 324, 342 16 Sušice.
Olga Drbová  17.1.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍL. POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Hradec Králové 2
U příležitosti konference „Internet ve státní správě a samosprávě 2006 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „ISSS, Česká pošta, výstavní přepážka Hradec Králové 2 “. Razítko bude používáno ve dnech 3.–4.4.2006 poštou 500 02 Hradec Králové 2 na příležitostné poštovní přepážce v Kongresovém centru, Eliščino nábřeží 373, Hradec Králové 2.
Olga Drbová  17.1.2006

ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |OD 17. KVĚTNA 2006 JSME TU PRO VÁS JIŽ 7 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
DVORANA SLÁVY
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

Gerhard Batz: On-line almanach o sbírání českých a slovenských poštovních známek

Milan Černík:
Exponát Československo: DVOJITÉ DOPISNICE 1918-1939

 Klikněte pro exponát na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

     
 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |