Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


Další část propagační výstavy KF 00-65 Apollofila v Poštovním muzeu
V úterý 8. 2. byla otevřena další, už třetí část propagační výstavy KF 00-65 Apollofila v pražském Poštovním muzeu. Návštěvníci se seznámí s publikační činností členů klubu, která je překvapivě rozsáhlá, a mohou si prohlédnout varianty návrhů poštovních známek, celin, FDC a razítek z tvorby nedávno zesnulého tvůrce Oldřicha Pošmurného,který byl rovněž členem klubu. Pro zájemce o problematiku pravosti filatelistického materiálu je připraven obsáhlý soubor padělků „skupiny P“, kterými byly způsobeny sběratelům a obchodníkům značné škody. Už o nich několikrát informoval časopis Filatelie v rubrice Znalecká hlídka, ale tentokrát je poprvé můžete vidět na vlastní oči. Je až neuvěřitelné, jak všestranný byl jejich autor, a jak dokonalé, a tedy samozřejmě nebezpečné, jeho produkty jsou. Výstava potrvá do 27. února, podrobnější informace o ní můžete najít na
www.cpost.cz
ZEMŘEL JAN KARÁSEK
Smutná zpráva přišla z Brna. Po dlouhé těžké nemoci před týdnem zemřel ve věku 83 let filatelista, mezinárodní znalec, vystavovatel, publicista, vydavatel a expředseda Svazu československých filatelistů Ing. Jan Karásek. Narodil se 28. 3. 1927 ve Šlapanicích u Brna. Rozloučení s Janem Karáskem bude neveřejné. Připomenout si osobnost Jana Karáska můžete v naší galerii.
Břetislav Janík 15.5.2010
Zpracování poštovních nákladních předmětů v Praze
Kde a kdy: Ve čtvrtek 1. 4. 2010 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Co: Schůzka, jejíž součástí bude přednáška p. Jiřího Dvořáčka "Zpracování poštovních nákladních předmětů v Praze", která bude navazovat na naši nedávnou exkurzi do automatické třídírny zásilek ve SPU Praha 022 v Praze - Malešicích. Přednáška začne v 16.30 hod. Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka. Těšíme se na vaši účast! Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel  29.3.2010
POŠTOVNÍ SLUŽEBNY "DEPO"
V poslední době se objevily mezi novými poštami služebny, které mají ve svém názvu slovo DEPO. Pošta 690 07 DEPO Břeclav 70 byla otevřena 1.1.2010 a pošta 350 07 DEPO Cheb 70 pracuje od 1.3.2010. Obrátil jsem se na orgány České pošty o vysvětlení co vlastně znamená to DEPO a proč mají obě součástí názvu číslici 70. Z odpovědi ing Pavla Bobka vyjímám:
Depa vznikají jako centralizované jednotky v rámci logistické sítě České pošty, s.p., které zajišťují dodání v rámci svého atrakčního obvodu, včetně zpracování zásilek od „smluvních“ podavatelů České pošty. Centralizace procesů dodání a podání je nutnou podmínkou pro zavádění nových technologií, které Česká pošta, s.p. v krátkodobém horizontu plánuje. Název „Depo“ je určen právě takovýmto centralizovaným jednotkám. Je možno jej zaregistrovat i u konkurenčních logistických společností, které nejčastěji své vlastní jednotky (dodejny, překládkové body, aj.) nazývají „Depem“, nebo „Terminálem“. S Českými drahami nemá název žádnou spojitost ani vazbu, umístění obou Dep (Břeclav 70 a Cheb 70) v blízkosti drážní cesty je čistě náhodné. Označení „70“ bylo vybráno z důvodu volného PSČ v číselné řadě celé České republiky, a bude sloužit pro další vznikající Depa k jejich jednoznačné identifikaci. Stejným způsobem bude označeno i Depo v Ústí nad Labem, jehož zřízení plánujeme na druhou polovinu letošního roku, a které nahradí stávající dodejnu Ústí nad Labem 50. Věřím, že tato informace bude zajímat nejen filatelisty ale i další zájemce o historii našich pošt.
Jiří Kratochvíl 29. 3. 2010
PŘITISKY NA KUPÓNY - EXPONET
Až v těchto dnech byla uzavřena subskripce na přítisky k 5. výročí Exponetu, kterou jsme vypsali na podzim loňského roku.
Protože nedošlo k očekávanému pokrytí celého náklad, byly uplynulé dny prováděny opatření k zajištění dalších finančních prostředků.
Situace je vyřešena a již v příštím týdnu dojde k rozesílání objednaných a mnohdy již zaplacenych tiskových listů. O prostředcích zaslaných na bankovní konto obecně prospěšné společnosti je vedeno transaparentní konto, přístupné každému návštěvníkovi Exponetu (a potažmo Internetu).
Omlouváme se za zdržení v trvání 2 týdnů a ještě jednou děkujeme všem z Vás, kteří naši prosbu o pomoc touto specifickou formou vyslyšeli.
V úctě zakladatelé Exponetu
DENNÍ RAZÍTKO POŠTOVNY "PARTNER"
Recenze se píší na leccos, ale opravdu není obvyklé, aby se týkala poštovního razítka. Nicméně otevření nového typu poštovny Pošta-Partner dne 14.11.2009 v Božím Daru a do provozu uvedený nový druh denního razítka k tomu přímo vybízí. Již podle předběžného avíza, že půjde o gumové razítko typu „Trodat“, bylo možno očekávat prolomení dosavadní tradice. Vzhled razítka zde po více než 100 letech opouští standardní model dvoukruhového můstkového razítka: nový typ razítka je dvoukruhový bez můstku s velkým vnitřním prostorem a poměrně úzkým mezikružím. Vnitřní prostor vedle dominujícího označení „Partner“ nahoře a výrazného loga ČP (poštovní trubka) dole obsahuje ještě rozlišovací číslo (nahoře) a datum (uprostřed) v „pošťácky“ neobvyklém tvaru s celým letopočtem 2009 a pomlčkami mezi dnem, měsícem a rokem. Mezikruží je kolmými linkami rozděleno na 4 sektory, z nichž dva horní obsahují jednak opět slovo „Partner“ a jednak označení místa „Boží Dar“. Dva spodní segmenty obsahují texty „Boží Dar 1“ a „363 01 Ostrov nad Ohří“, z nichž ten druhý označuje evidentně nadřízenou (vyúčtovací) poštu včetně jejího PSČ. Text „Boží Dar 1“ opakuje název obce resp. poštovny, přičemž smysl číslice 1 je nejasný, neboť Česká pošta neoznačuje číslem provozovnu, je-li v obci jediná.

Česká pošta otevřením první poštovny nového typu nakročila na cestu, kterou následuje poštovní správy mnoha evropských zemí. Takový revoluční krok zcela opravňuje i novátorský přístup v oblasti denních razítek; tak jako celý provoz Partnera Boží Dar slouží nyní i jeho razítko k provoznímu ověření a proto jistě neuškodí několik mírně kritických poznámek:
1. Proti nasazení levnějšího gumového resp. plastového razítka v principu nelze nic namítat, i když v evropském kontextu bude dosti unikátní; běžnější jsou gumová denní razítka jen u poštovních správ méně vyspělých zemí (např. v latinské Americe). Problematická však zůstává znehodnocovací funkce razítka, neboť vodorozpustná razítkovací barva nezabezpečuje trvalé a neodstranitelné znehodnocení známek. To lze docílit jedině tzv. olejovou barvu, která však vyžaduje razítko z kovu.
2. Pozitivem razítkovacího mechanismu typu „Trodat“ je velmi dobrá kvalita otisků i při méně kvalifikované obsluze, kterou lze u poštoven očekávat. Rovněž neobvyklá velikost razítka (průměr 35 mm převyšuje i meziválečná denní razítka čs. pošty) přispívá k dobré čitelnosti (např. otisky denních razítek „Partner“ Slovenské pošty běžného průměru 24 mm přeplněné drobným textem jsou prakticky vždy téměř nečitelné). Otázkou je, jak se toto mimořádně velké razítko v poštovním provozu vejde na polička mnohých tiskopisů, která jsou dimenzována na normovaná denní razítka o průměru 24 mm.
3. Informatické vlastnosti nového druhu razítka se jeví poněkud nepromyšlené. Razítko zejména nevyhovuje zásadě přehlednosti a jednoduchosti uvedením jen těch údajů, které jsou na razítku nezbytné. To ukazuje zejména zbytečné dvojí uvedení jak slova „Partner“, tak i názvu místa „Boží Dar“. Údaj o nadřízené poště navazuje na tradici razítek našich klasických poštoven; zda je v současných podmínkách smysluplný, bude záviset na praktických aspektech fungování nového modelu poštoven. Jako nedořešená zatím vypadá otázka uvádění PSČ. Na razítku se objevuje nekonzistentně jen PSČ nadřízené pošty 363 01, přitom Partneru Boží Dar bylo ponecháno vlastní PSČ 362 62, které je otiskováno na CN APOST, ale na razítku se nenachází.
V souvislosti se zavedeným druhem denního razítka se naskýtá otázka, co se stane s denními razítky stávajících poštoven, která jsou pojata minimalisticky a obsahují pouze název poštovny bez PSČ; zda oba druhy razítek budou používány paralelně nebo zda bude časem provedeno jejich sjednocení. S tím souvisí i otázka, zda došlo či dojde k úpravě Technické normy pošt TNP 1202 „Poštovní razítka a otisky“ (pokud ovšem ještě platí).
Petr Gebauer  16.12.2009  (Související: http://expo-net.blogspot.com/2009/12/posta-partner-bozi-dar.html   http://expo-net.blogspot.com/2009/12/prvni-posta-partner-na-bozim-daru.html   http://www.japhila.cz/hof/0528/index0528a.htm

III. Den české filatelie v Poštovním muzeu v Praze
Čtvrtek 5. listopadu byl v Poštovním muzeu v Praze zasvěcen už třetímu ročníku akce Den české filatelie. Jeho pořadateli jsou Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum, Svaz českých filatelistů a Klub Filatelie. I letos šlo o klubovou akci určenou členům SČF, KF a hostům PM (vstup byl na pozvánky, které členové SČF a KF s předstihem obdrželi; pro ostatní veřejnost bylo muzeum v tento den uzavřeno).
Už od rána se v muzeu scházely desítky filatelistů, ale i nesběratelů-obdivovatelů českých poštovních známek, které uvítala Patricia Tošnerová, kurátorka Poštovního muzea a autorka či spoluautorka řady publikací z oboru poštovní historie (filatelisté ji znají např. jako spoluautorku dvou dílů Monografie čs. a českých poštovních známek a poštovní historie – Pošta v ghettu Terezín a 90 let Poštovního muzea; výběrem ilustrací se podílela i na práci Historický vývoj názvů pošt J. Kratochvíla a na dalších titulech). Řada návštěvníků už od rána využívala možnost nákupu filatelistického materiálu v prodejně muzea (ta byla otevřena po celý den).
Jako v minulých letech, i tentokrát byla prvním bodem programu komentovaná prohlídka vybrané části známkové expozice umístěné ve velkém výstavním sále v přízemí muzea. V trezorových skříních jsou tu na výsuvných panelech představeny ukázky ze sbírek známek a celistvostí Československa, České republiky a některých evropských i mimoevropských států. I letos jimi návštěvníky provedl znalec František Beneš. V předchozích dvou ročnících si účastníci akce prohlédli exponát naší první republiky, kde se soustředili na některé méně známé rarity a zajímavosti, a sbírky klasiky některých evropských států. Tentokrát se podrobněji věnovali specializované sbírce Rakouska, která je oprávněně považována za chloubu muzea. F. Beneš jim přiblížil okolnosti vzniku a vývoje tohoto i v mezinárodním měřítku ojedinělého souboru, připomněl osobnosti, které se na jeho tvorbě podílely, a to vlastně už od založení muzea, a představil i řadu rarit, jež jsou v něm obsaženy. Upozornil i na rozličné přístupy, které se v průběhu desetiletí na tvorbě exponátu projevily, a jaké důsledky to má pro jeho současnou podobu. Plánovaná hodina uběhla jako voda a byl tu další bod programu.
Tím byla komentovaná prohlídka výstavy Jana Kavana Poštovní známky a drobná grafika, která začala hodinu před polednem. Výstava je umístěna v prvním patře muzea, v hlavní chodbě a v takzvaných Navrátilových saloncích, a průvodcem byla návštěvníkům osoba nejzasvěcenější, kterou byl sám autor – Jan Kavan. Poutavým způsobem přiblížil svůj přístup při přípravě a tvorbě návrhů na poštovní známky, kreseb na obálky dne vydání a příležitostných razítek. Na emisi Zvony popsal své jednotlivé tvůrčí i organizační kroky, od převzetí zadání, přes vyhledávání informací o historických zvonech, konzultace s odborníky-zvonaři, návštěvy jednotlivých zvonic v různých místech republiky, sběr obrazových podkladů („na zvonici je obvykle málo místa, takže je obtížné zvon vyfotografovat s odstupem, nebývají tu ani dobré světelné podmínky, takže musíte použít blesk, což ale způsobí, že zanikne jeho plasticita i detaily a zobrazí se vlastně jen silueta, zvony jsou často zaprášené a nejsou tedy dobře vidět ozdobné prvky…“), komponování obrazu budoucí známky („bylo mi líto z tolika krásných zvonů vybrat je jeden, a tak jsem použil dva za sebou…“) i řešení výtvarných detailů („ozdobný nápis v okrajové části známky není určen pro čtení, je to jen připomínka, jak krásně jsou některé zvony vyzdobeny…“). Pro všechny účastníky prohlídky bylo tohle nahlédnutí do autorské kuchyně – zvlášť takhle otevřeně a upřímně podané – určitě velkým zážitkem.
Po obědě program pokračoval křestem nové poštovní známky Vánoce 2009. Za přítomnosti jejích tvůrců – výtvarnice Lenky Vohlídalové a rytce Jaroslava Tvrdoně, ji představili Alena Reichová, vedoucí pracovnice PM, a Břetislav Janík, vedoucí oddělení známkové tvorby ČP. Známku pak symbolicky sklenkou sektu pokřtili za jejího vydavatele Jiří Řehola, ředitel odboru poštovních služeb Ministerstva obchodu a průmyslu ČR, a za Českou poštu B. Janík, a slavnostně ji tak uvedli do poštovního provozu. Poté následovala autogramiáda jejích autorů.
Milou zajímavostí bylo představení stříbrné plakety Prix Olympia 2009, kterou od Mezinárodního olympijského výboru získala Česká pošta za známku k ZOH Turín 2006 (9 Kč Zimní lyžování žen, Pof. č. 460; o týden později byla opatřena přítiskem k vítězství K. Neumannové, Pof. č. 468). Účastníci toto významné ocenění – získané navíc v celosvětové konkurenci – mohli poprvé vidět na vlastní oči.
Co říci závěrem? Opět velmi vydařený den s mnoha spokojenými účastníky, za jehož upořádání patří dík především pracovníkům Poštovního muzea, kteří se velmi ochotně a přátelsky po celou dobu věnovali všem návštěvníkům a celou akci také organizačně zaštítili. Pořadatelé – PM, SČF a KF – se na místě shodli, že příští rok přijdou s dalšími novinkami, které výroční akci dále zpestří.
M. V.  celý meteriál včetně obrazové přílohy  6.11.2009

III. Den české filatelie v Poštovním muzeu v Praze
Ve čtvrtek 5. listopadu proběhne už třetí ročník akce Den české filatelie v Poštovním muzeu v Praze. Pořadateli jsou Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum, Svaz českých filatelistů a Klub Filatelie. Jde o klubovou akci jen pro členy SČF, KF a hosty pozvané PM (vstup je na pozvánky, které členové SČF a KF s předstihem obdrželi; muzeum je v tento den pro ostatní veřejnost uzavřeno).
Program:
09.00 – 10.00 Přivítání účastníků III. Dne české filatelie. Možnost nákupu filatelistického materiálu v prodejně muzea.
10.00 – 11.00 Komentovaná prohlídka vybrané části známkové expozice PM (návštěvníky provede znalec F. Beneš).
11.00 – 12.00 Komentovaná prohlídka výstavy Jana Kavana: Poštovní známky a drobná grafika (návštěvníky provede sám autor!).
14.00 – 14,30 Slavnostní křest nové poštovní známky Vánoce, vydané 4. 11. 2009.
14,30 – 16.00 Autogramiáda tvůrců poštovní známky Vánoce (podepisovat se budou výtvarnice L. Vybíralová a rytec J. Tvrdoň).
16.00 – 17.00 Volná prohlídka expozic muzea.
Po celý den bude v Poštovním muzeu otevřena prodejna filatelistického zboží.
Ing. Vaníček a Mgr. Maleček v Domě Portus
Dovolujeme si vás informovat, že naše další klubové odpoledne se bude konat ve čtvrtek 5. 11. 2009 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí naší akce bude členská schůze klubu s přednáškou Ing. Víta Vaníčka, místopředsedy Svazu českých filatelistů pro zahraniční činnost, a Mgr. Jaroslava Malečka, tajemníka Svazu českých filatelistů, na téma "Zahraniční aktivity Svazu českých filatelistů včetně ukázek filatelistické dokumentace".
Členská schůze s přednáškou bude zahájena v 16.30 hod. Vítáme všechny přátele filatelie. Vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Současně s touto zprávou Vám v příloze zasíláme program celého 30. přednáškového cyklu 2009 - 2010. Těšíme se na vaši účast!
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, vás zdraví Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel, a Ing. Ladislav Čechák, organizátor odborné činnosti
Příloha: http://www.japhila.cz/pdf/30_cyklus_2009-2010.pdf 
WEB ČESKÉ POŠTY JE 1. V KATEGORII TRANSPORT WWW.WEBTOP100.CZ
Možná jste tento týden postřehli fantastický úspěch nového webu České pošty, s.p. v soutěži firemních webů ČR - WebTop 100. Oborový žebříček Transport Česká pošta vyhrála a nechala za sebou "o pořádný parník" všechny ostatní zúčastněné (např. České dráhy). V hlavním žebříčku, kde se srovnávají webové stránky stovky nejvýznamnějších firem v České republice (na základě žebříčku CZECH TOP 100), Česká pošta, s.p. obsadila skvělé 8. místo (s náskokem před 9. webem T-Mobilu).

Webmasterem webu České pošty, s.p. je Ing. Václav Beníšek, vedoucí oddělení webových stránek. Především on se svými spolupracovníky dokázal s minimálními náklady (oproti ostatním společnostem na předních místech žebříčku) vytěžit maximální úspěch. Úspěch, na kterém má hlavní podíl, nicméně se na něm podíleli mnozí další pracovníci České pošty, s.p....
Celý text. B. J. 24 10.2009
ZÁSADNĚ AKTUALIZOVANÝ A ROZŠÍŘENÝ EXPONÁT MICHALA HAUZRA
Perzekuze židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a Ghetto Terezín v poštovních dokumentech. Celý materiál i exponát je ode dneška zpřístupněn.
B. J.   17.10.2009
Emisní plán 2010
Zpřesnění a přidání nové známky - tak by se daly charakterizovat změny a doplňky v novém emisním plánu na rok 2010.
Jde především o novou známku - Mistrovství světa žen v basketbalu 2010 v ČR. Mistrovství světa v basketbalu žen se na našem území bude konat po 43 letech - viz známka 1608 z roku 1967. Bude mít nominální hodnotu 17 Kč (základní poštovné do ciziny - Evropa) a vyjde 8. 9. 2010 v nákladu 600 tisíc výtisků. Známka bude tištěna ofsetem.
Ze změn ještě připomeňme termín vydání společné emise s Lucemburskem na 16. června; změna provedení známky Staroměstský orloj - vzhledem k negativnímu barevnému provedení v odstínech tmavěmodré barvy byla známka výtvarnou komisí ČP, s.p., v zájmu dosažení objektivně optimálního provedení známky, přehodnocena z původně rotační kombinace na ofsetovou technologii. Poslední změnou, kterou mohli pozorní čtenáři zaregistrovat je nový název emise Zakavkazské koberce.
Zpřesněný emisní plán je v příloze: http://www.japhila.cz/pdf/EP2010.pdf
B. J.
ČESKÁ POŠTA PŘEVZALA STŘÍBRNOU PRIX OLYMPIA
Další informace včetně obrazové dokumentace
11.10.2009
SLAVNOSTNÍ KŘEST ZNÁMKY VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Bližší informace
Josef Fronc  20.9.2009
NÁVŠTĚVA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. V ČESKÉ REPUBLICE
Česká pošta, s.p. - POSTFILA vydává do oběhu ve dnech 23. 9. 2009 dopisnici s přítiskem k návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26. - 28. 9. 2009 (Praha - Brno - Stará Boleslav).
Pro toto vydání je použita speciální dopisnice pro přítisky s natištěnou známkou nominální hodnoty 10 Kč v červené barvě. V levé části dopisnice je kompozice výtvarného loga vytvořeného k příležitosti návštěvy Papeže Benedikta XVI. v České republice (logo je složené z textu: "Láska Kristova je naší silou" a vyobrazení korouhve s červenomodrými pruhy na dolním okraji a žlutým pruhem na horním okraji se svatováclavskou orlicí v bílém poli), znaku papeže Benedikta XVI. a doprovodného textu: NÁVŠTĚVA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. V ČESKÉ REPUBLICE, ZÁŘÍ 2009. Přítisk je zhotoven vícebarevným ofsetem.
Dopisnice se bude prodávat v místě konání akce, v prodejně POSTFILA, na vybraných filatelistických přepážkách a v prodejní síti smluvních odběratelů.
Prodejní cena jedné dopisnice bez razítka činí 15 Kč a s jedním denním razítkem 16 Kč. Dopisnici je možno používat v poštovním provozu od 23. 9. 2009 až do odvolání.
Česká pošta, s.p. - POSTFILA Podrobnosti a dopisnice 19.9.2009
KAŠET 140 LET POŠTA LOCHOVICE
Lochovická pošta slaví 140. výročí. Přinášíme kresbu razítka, které má být používáno na litoměřicku v obci Lochovice. Další informace.
MAGICKÉ DEVÍTKA Z HORÁCKÉ FILATELIE
Další informace.
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 8/2009
Z obsahu: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU: Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek. Rozhodnutí o změně základních kvalitativních požadavků. Příloha: Opatření č. 24 – Změna poštovních podmínek; Opatření č. 25 – Změna základních kvalitativních požadavků. SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR: Vydání dvou příležitostných poštovních známek „Technické památky“; Vydání příležitostné poštovní dopisnice „Výstava poštovních známek Jihlava 2009“. Pdf soubor ke stažení.
Břetislav Janík 7.9.2009

Kudy a jak na veletrh Sběratel
Veškeré informace jak se pohodlně dostat na výstaviště v Praze 9 - Letňanech, kde se koná od 3. do 5.září veletrh Sběratel, najdete teď tady:
Adresa Výstaviště PVA Letňany: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany, GPS:
50°7'46.54"N,14°30'51.48"E .
Pro veřejnost je veletrh otevřen ve čtvrtek 3. a pátek 4. září od 10 do 18 hodin, v sobotu 5. září od 10 do 16 hodin. Jednodenní vstupné je za 80 Kč, permanentka na všechny dny stojí 200 Kč. V předprodejích vstupenky nejsou. Mládež do 18 let a ženy mají na veletrh bezplatný vstup. Parking pro návštěvníky uvnitř veletržního areálu stojí 100 Kč na celý den.
Na akci bude návštěvníkům k dispozici zdarma katalog s podrobným plánkem a údaji o vystavovatelích. Katalog je možné si od 24.srpna vyzvednout na adrese pořadatele v Opletalově ul. 55 na Praze 1.
Veletrh se koná pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Miroslavy Kopicové a za odborné garance České numismatické společnosti, Svazu českých filatelistů a České pošty. Návštěvníci si mohou na veletrhu nechat zdarma ocenit sběratelské předměty či sbírky – poštovní známky, mince, bankovky, řády, telefonní karty, minerály, drahé kameny i další.

Program akcí na veletrhu
* každý den: výstava Mince přemyslovských panovníků pořádaná Českou numismatickou společností, výstava filatelistických unikátů Ludvíka Pytlíčka, výstava ambigramů výtvarníka Oldřicha Pošmurného, výstava sbírek členů Klubu sběratelů kuriozit a sanitní vůz Praga ze sbírky L.Příhody, výstavka známek a akcií Planet Hollywood s originálním podpisem guvernéra Arnolda Schwarzeneggera.
* každý den možnost bezplatného ocenění sbírek a sběratelských předmětů na stáncích Svazu českých filatelistů (poštovní známky), České numismatické společnosti (mince a bankovky, řády), Mineral & Gem Collection (minerály a drahé kameny), Luboše Slezáka (telefonní karty) a Klubu sběratelů kuriozit.
* každý den příležitostné razítko a dopisnice k veletrhu v expozici České pošty a možnost zhotovení soukromých přítisků k poštovním známkám na stánku České pošty – Postfily, kalendáříky k veletrhu v Klubu sběratelů kuriozit a na stánku Yevgeniye Nikiforova z Ruska, čínská dopisnice k veletrhu na stánku Xu Wei, razítka, dopisnice a obálky na stáncích šestnácti poštovních správ.
* pátek 14.00: autogramiáda osobností
* sobota celý den: Den OSN – příležitostné razítko v expozici České pošty
* sobota 12.00: vyhlášení nejhezčí medaile za rok 2008
Volte Sběratele
Veletrh Sběratel se koná měsíc před mimořádnými parlamentními volbami v České republice. Proto pořadatelé zvolili k propagaci akce na návštěvníky netradiční formu a „přispěli“ tak k předvolební kampani: Volte Sběratele – hlásají v českém hlavním městě Praze billboardy. Volte Sběratele – naléhají nasvětlené megaboardy na Jižní spojce. Volte Sběratele – lákají reklamy ve vagonech metra trasy C a v tramvajích. Po celé republice se se stejným heslem a motivem objevilo na šest tisíc plakátů, ve sběratelských prodejnách jsou k dispozici prospekty. Volte tedy Sběratele, a přijďte ve dnech 3. až 5.září na veletrh!
Poznámka: Máte-li o plakát zájem, napište pořadatelům. Viz: http://www.sberatel.info/cs/sberatelske-darky.html .
Nakupujte za již neexistující peníze
Stejně jako vloni bude i letos na veletrhu možné platit všemi měnami světa. Na stánku č. 520 v sekci numismatiky budete moci zaplatit svou útratu ve všech existujících a rovněž tak v některých zaniklých měnách celého světa! K placení tak bude možné použít podle aktuálního kurzovního lístku více než 200 různých i exotických měn a také všechny zaniklé evropské měny, které před časem nahradilo euro. Ve většině případů budou akceptovány rovněž platné mince z celého světa.
Česká pošta na Sběrateli
Česká pošta bude mít na veletrhu první den v prodeji nové aršíky s datem vydání 2. září: Aršík „České Středohoří – třetihorní vulkanická krajina“ s jednou známkou v nominální hodnotě 43 Kč, který podle výtvarného návrhu Adolfa Absolona vyryl Martin Srb, a příležitostný aršík „Ochrana přírody – Křivoklátsko biosferická rezervace UNESCO“ se 4 známkami a 4 kupony v nominální hodnotě 53 Kč. Aršík, který je vytištěn v nákladu 80 tisíc kusů, výtvarně navrhli manželé Libuše a Jaromír Knotkovi a opět vyryl Martin Srb. Více na: http://www.cpost.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/aktualni-emise/default.php
Klub sběratelů kuriozit opět aktivní
Klub sběratelů kuriozit, který dosud nechyběl ani na jednom ročníku veletrhu, připravil pro návštěvníky několik lahůdek ze sbírek svých členů. Automobily Praga pravidelně vystavuje Emil Příhoda. Letos přijede na Sběratele se sanitním vozem – samozřejmě značky Praga. Sanitní vůz je postaven na podvozku Praga Lady z roku 1939, čtyřválec o obsahu 1660 cm3, rychlost 100 km. Jednalo se  o první sanitní automobil, který splňoval normu, podle které měl ležící pacient k dispozici lůžko o délce 2 metry. Vůz se vyráběl pro celou Československou republiku, kde byl prakticky jediným typem sanitního vozu. Ve zdravotnictví i armádě byl používán až do roku 1960.
V
 expozici klubu rovněž najdete výstavu čepelkových obalů, staré pohlednice ze začátku 20. století, hrací žetony z kasin v Las Vegas a figurky prasátek z celého světa. Pro velký úspěch budou po roce vystaveny další ukázky z historie československého filmu do roku 1948 z muzea Milana Wolfa. Ve 14 hodin v pátek 4.září začne na veletrhu autogramiáda významných osobností. Účast zatím přislíbili spisovatel Ludvík Vaculík, básník Jan Vodňanský a písničkář Jiří Dědeček. S dalšími osobnostmi klub i pořadatelé veletrhu jednají.
Jindřich Jirásek  19.8.2009

Nález po 65 letech
Americké padělky německých známek jsou dostatečně známé, i když jejich výskyt na trhu (tedy těch pravých, autentických amerických padělků) je minimální. Jednalo se vlastně o dvě různé emise:
První z nich, obsahující známky 6 a 12Pf Hitler (tj. padělky německých známek Mi. 785 a 788), které Michel označuje č. 15+16 v kapitole Kriegspost- und Propagandafälsuchungen, se velmi podobá německému originálu. Tyto známky byly lepené na poštovní zásilky, opatřené skurečnými adresami německých příjemců, které si údajně Američané opisovali z německých telefonních seznamů. Zásilky, opatřené falešnými razítky Wien 8, Wien 40 nebo Hannover 1 byly shazovány v poštovních pytlích z letadel nad rakouským nebo bavorským územím v očekávání, že takový nalezený pytel bude předán poště k další poštovní přepravě.
Druhá emise tvořená známkou 12Pf Hitler (No. 17) s nápisem FUTSCHES REICH nese obrázek Hitlera jako smrtky. V použitém stavu není známá, všechny orazítkované kusy jsou falza ke škodě sběratelů. Jaký význam tyto známky měly, za jakým účelem vlastně byly vydávány?
Celý text
Milan Černík 24.7.2009

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 7/2009
Český telekomunikační úřad 23. července vydal částku 7 s tímto obsahem: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU: Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; Odvolání souhlasu se změnou poštovních podmínek; Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek.  Příloha: Opatření č. 18 – Změna poštovních podmínek; Opatření č. 19 – Požadovaná úprava poštovních podmínek; Opatření č. 20 – Změna poštovních podmínek; Opatření č. 21 – Změna poštovních podmínek. SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR: Vydání příležitostného poštovního aršíku „České středohoří – třetihorní vulkanická krajina“; Vydání příležitostného poštovního aršíku „Ochrana přírody – Křivoklátsko – biosférická rezervace UNESCO“. Velikost souboru pdf je 498 Kb.
Břetislav Janík 23.7.2009  
NOVÁ PUBLIKACE: JIŘÍ KRATOCHVÍL: PRAŽSKÉ POŠTY - HISTORIE A SOUČASNOST
Vážení přátelé, koncem srpna se objeví na pultech knihkupců nová zajímavá publikace, která jistě potěší i filatelisty, zájemce o poštovní historii a milovníky

pragenzií. Kniha autora Jiřího Kratochvíla "Pražské pošty - historie a
současnost" přináší dosud nikdy nezveřejněný komplexní pohled na všechny
pražské pošty, které kdy v historii na současném území Prahy existovaly.
Nejde jen o historické centrum, ale o Prahu v rozsahu od Vinoře po Zbraslav.
Je zde nejen fundovaně zpracována historie pražského poštovnictví od počátků
v roce 1526 až po současnost, ale svoji historii zde má samostatně popsanou
každá jednotlivá pošta, třeba již i dávno zrušená. U všech pošt je zpracován
vývoj jejich názvů, popsána všechna jejich sídla, včetně dat stěhování, a u
každé je minimálně jedna, ale spíše více fotografií jejích sídel. Publikace
je doplněna řadou přehledných tabulek, vysvětlujících systémy několikerého
přečíslování pražských pošt, historickým přehledem poštmistrů, přehledem o
službách, o rozsahu doručování, o systému poštovních směrovacích čísel, o
stáří jednotlivých pošt, o zbouraných budovách pošt a o rozmístění pošt
v jednotlivých katastrech města. V příloze je i množství poštovních map
pražského okolí a Prahy samotné z jednotlivých časových období. Doplňkově je
zde popsána i historie pošt vojenských (polní pošty, DDP, současnost) a
historie všech poštovních institucí sídlících kdy v Praze. Autor je pražský poštovní historik Jiří Kratochvíl, kterého známe nejen jako častého přispěvatele do časopisu Filatelie, ale i jako autora 20. dílu Monografie čs. známek "Historický vývoj názvů pošt v českých zemích", vystavovatele a lektora. Je dlouholetým členem Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, reg. čís. 00-15, Praha. V roce 2005 byla jeho činnost v klubu a v rámci svazových odborných společností a sekcí oceněna
udělením zlatého stupně Čestného odznaku Svazu českých filatelistů...
Celý text a ilustrace
Pravoslav Kukačka  22.6.2009
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 2, 3, 4, 5 a 6/2009
Český telekomunikační úřad vydal:  POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 6/2009 s obsahem: 16. Vydání příležitostné poštovní známky "400 let od vydání Majestátu Rudolfa II."+ 17. Vydání příležitostné poštovní známky "Mezinárodní soutěž hasičů CTIF, Ostrava 2009;  /  POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 5/2009 13. Rozhodnutí o změně základních kvalitativních požadavků; Opatření č. 13 - Změna kvalitativních požadavků; 14. Vydání příležitostné poštovní známky "Dětem"; 15. Vydání příležitostné poštovní známky "Rabín Jehuda Loew";  /  POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 4/2009 s obsahem: 8. Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; Opatření č. 8 - Změna poštovních podmínek;  9. Vydání příležitostné poštovní známky "75 let budovy Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky"; 10. Vydání příležitostné poštovní známky "150. výročí bývalé Jihoseveroněmecké spojovací dráhy z Pardubic do Liberce"; 11. Vydání příležitostné poštovní známky "EUROPA: Astronomie - 400. výročí Keplerových zákonů: Astronomia Nova"; 12. Vydání příležitostných poštovních známek "Krásy naší vlasti";   /   POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 3/2009 s obsahem: 5. Rozhodnutí o změně základních kvalitativních požadavků; 6. Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; Přílohy: Opatření č. 6 Změna základních kvalitataivních požadavků; Opatření č. 6 Změna poštovních podmínek;   /   POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 2/2009 s obsahem: 3. Vydání příležitostné poštovní známky "Velikonoční tradice"; 4. Vydání dvou příležitostných poštovních známek "Asijské umění".
Břetislav Janík  18.6.2009
KAREL ČAPEK - DVĚ POVÍDKY PRO FILATELISTY
Podle autorského zákona bylo (po 70 letech) uvolněno dílo Karla Čapka. Z jeho díla jsme Vám vybrali dvě povídky. "Sbírka známek" a "Zločin na poště". Obě jsou Vám k dispozici na webu, který je vydáván jako "doplňkový" k e-zinu Japhila.
Břetislav Janík   3.6.2009
HONG KONG JE 45. VYSTAVOVATELSKOU ZEMÍ
Novým vystavovatelem se stal Carol Cheung z čínského Hong Kongu. Zpřístupnil nám svůj jednorámový exponát "Hong Kong - Král Jiří VI. 20centová černá a její užití". Mj. na 7. albovém listě najdete celistvost adresovanou do tehdejšího Československa: http://www.japhila.cz/hof/0535/index0535a.htm
Celkově jde o 535. exponát, který je Vám k dispozici na permanentní mezinárodní filatelistické výstavě, kvůli které nemusíte cestovat, kupovat benzín, letenky, vstupenky a jak napsal jeden z návštěvníků světové výstavy PRAGA 08: krčit se nad spodními řadami rámů v bolestivých křečích... ;-)
Břetislav Janík   2.6.2009
NOVÝ WEB - PRůVODCE PO EXPONETU
Viděli jste film Stopařův průvodce po Galaxii? Ne? To není podstatné. Podstatné je, že Vám nbaízíme podpůrný web plně věnovaný digitálnímu filatelistickému výstavnictví. Existuje jen několk málo dní, ale má již docela velký obsah. Má pro Vaše maximální zjednodušení navigace k dispozici všechny důležité přístupové cesty k Exponetu a také přístup pomocí vystavovatelů. Všichni, kteří z Česka a Slovenska vystavují na Exponetu jsou současně vyzýváni, aby zaslali nejen osobní fotografie, ale také další údaje, informace o medailích apod. Nebuďte překvapeni, že jednacím jazykem webu je angličtina. Návštěvníci Exponetu jsou z poloviny Češi a Slováci, nový web je cílen především na zahraniční návštěvníky. To ale neznamená, že jej nemůžete používat také Vy. Je Vám plně k dispozici: http://japhila.blogspot.com
Břetislav Janík   31.5.2009

Z HISTORIE OLYMPSPORTU 2009
Když byl OLYMPSPORT v roce 1966 skupinou nadšenců pod vedením pánů Buška a Justýna zakládán, existovala na světě snad jediná podobná organizace, americká SPI. V tomtéž roce vznikl i německý IMOS a polský Klub Olympijczyka a teprve později začaly stejné instituce bez vzájemné koordinace vznikat i v jiných zemích.
Úlohy koordinátora se díky J. A. Samaranchovi ujal Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který v roce 1985 uspořádal v Lausanne první světovou přehlídku olympijské filatelie, výstavu OLYMPHILEX´85 a umožnil zájemcům členství v Mezinárodní federaci pro olympijskou filatelii FIPO. Další výstavy tohoto typu se konaly postupně v Římě (1987), v Seoulu (1988), Varně (1990), Barceloně (1992) a Atlantě (1996) a Sydney (2000), Athénách (2004) a Pekingu (2008). Mezi tím znovu z iniciativy prezidenta MOV pana J.A.Samaranche přijal MOV po dohodě s Mezinárodní filatelistickou federací FIP rozhodnutí, ustavit jako jednu ze svých komisí i komisi pro olympijskou filatelii. Ta již, namísto jednotlivců - soukromníků, sdružuje jednotlivé národní asociace pro olympijskou filatelii, ustavené při Národních olympijských výborech členských zemí. K ustavení této komise došlo na slavnostním zasedání v Olympijském muzeu v Lausanne 9.října 1994 za přítomnosti zástupců třiceti národních asociací pro olympijskou filatelii. Nechyběli jsme jako zakládající členové samozřejmě ani my.
OLYMPSPORT je jako Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii prostřednictvím svého kolektivního členství v České olympijské akademii součástí Českého olympijského výboru a zastupuje jej ve FIPO. Pochopitelně i nadále platí, že OLYMPSPORT je námětová společnost, která je tak, jako jiné odborné společnosti, součástí Svazu českých filatelistů (SČF). Jeho členská základna je tvořena členy SČF, zahraniční členové mají statut člen - host.
Zatímco první OLYMPHILEX se uskutečnil v roce 1985, první specielní oborová výstava s olympijskou a sportovní tematikou OLYMPSPORT u nás se uskutečnila již v roce 1970. Místem jejího konání byla jihočeská metropole, České Budějovice. O deset let později jsme se sešli znovu v Českých Budějovicích na výstavě OLYMPSPORT´8O, která se konala v roce olympiády v Moskvě. Součástí Celostátní spartakiády v roce 1985 byla další oborová výstava OLYMPSPORT, tentokrát v Praze, v tehdejším Muzeu SNB.
Dvacáté páté výročí založení OLYMPSPORTU jsme připomenuli v roce 1991 při výstavě OLYMPSPORT´91 v Českém Brodě. Tenkrát byla poprvé samostatně evidována mezinárodní třída filatelistické literatury se sportovní a olympijskou tematikou. V roce 1995 přivítala členy OLYMPSPORTU zřízením samostatných soutěžních tříd v kategorii námětových sportovních a olympijských exponátů a mezinárodní třídy filatelistické literatury národní výstava Plzeň´95. Následoval OLYMPSPORT´99. Výstava, uspořádaná tentokrát opět samostatně a podobně jako v roce 1985 znovu v Praze a znovu ve stejném muzeu, tentokrát však pod názvem Muzeum policie. Důvodů pro její uspořádání bylo hned několik. Kontinuita s výstavami předchozími, kvalifikace pro OLYMPHILEX´2000 v Sydney a hlavně 100.výročí založení Českého olympijského výboru.
Pokračovat bychom mohli rokem 2007, kdy jsme jako naprostou novinku uspořádali ve světě první virtuální soutěžní výstavu SPORT-O-NET 2007. Hostitelem této výstavy byl Exponet, server zřízený speciálně pro ukázky filatelistických exponátů. Tato novinka vzbudila zaslouženou pozornost prakticky po celém světě. A tím jsme se dostali k výstavě poslední, tentokrát k výstavě propagační a opět virtuální, která pod názvem OLYMPSPORT´09 seznamuje diváky s vybranými exponáty české provenience. Výstava se nachází opět na Exponetu a vy máte právě možnost se rozhodnout, pro který z nesoutěžních exponátů se rozhodnete. Výběr máte z více než dvaceti exponátů se sportovní a olympijskou tematikou. Tak příjemné pokoukání. OLYMPSPORT 2009
Jaroslav Petrásek  24.5.2009

17. KVĚTNA 2009 SLAVÍ JAPHILA 10 LET NA INTERNETU
...Co říci závěrem? Japhila je každodenní láska, radost i povinnost, starost i řehole, nákladová položka strany Má dáti/Dal bez odpovídajícího výnosu. Japhila je ale také obrovský koníček = kůň a náplň mého života. Obávám se, že bez ní si již život neumím představit a pokud Vám poskytuje radost, poučení a důvody proč ji i nadále pravidelně navštěvovat, máte u mně vyhráno. Děkuji Vám. Jsem tu i nadále pro Vás.
Celý článek z Exponet Fóra.
Břetislav Janík  17.5.2009
VYSOKOMÝTSKÁ RAKETOVÁ POŠTA
Celý článek je k dispozici na Exponet Fóru.
Břetislav Janík  17.5.2009

Poštovní úložny v českých zemích
Celistvosti prošlé poštovní úložnou představují fascinující sběratelskou oblast, v níž je každý doklad unikátem s vlastní historií, který je zpravidla na obou stranách přeplněný razítky, výplatními a doplatními známkami a pečetkami. Úkolem poštovní úložny byla (a je) agenda neodbytných zásilek, které není možno zásilku doručit adresátovi ani vrátit odesílateli. Úložna takové zásilky úředně otevře a v případě zjištění adresy zašle zpět. Poštovny úložny se zřizovaly při poštovních ředitelstvích a existovaly v Praze a Brně již v 19. století. V průběhu 20. století jejich počet postupně narůstal až na 8 v roce 1949, kdy byla většina zrušena a zůstaly pouze původní dvě. Od roku 1952 existovala jediná úložna v Praze, od roku 1966 pak v Trnavě na Slovensku, a od roku 1993 pro celou ČR v Brně. Původní název „oddělení pro nedoručitelné zásilky“ se ještě za Rakouska změnil na „poštovní úložní úřad“ a od roku 1919 je používán současný název. Poštovní úložny v Praze, Brně a Opavě byly v určitých obdobích spojeny s poštovní ohlašovnou (zajišťující agendu nedoručitelných balíků). Za projednání zásilky poštovní úložnou nebyly vybírány žádné poplatky, od roku 1937 však bylo účtováno zpáteční poštovné podle příslušného druhu zásilky. Poštovní úložny používaly pro uzávěru otevřených psaní nejrůznější druhy pečetek, jakož i manipulačních, poplatkových a pomocných razítek, kterými na se zásilkách vyznačovaly potřebné údaje. Mimoto úložny používaly řádková pomocná, denní a úřední razítka určená pro vnitřní potřebu, která se občas rovněž objevila na projednaných zásilkách. Specializovaný exponát „Poštovní úložny v českých zemích“ se pokouší dokumentovat činnost poštovních úložen v českých zemích od roku 1901 (kdy se pro uzavírání otevřené pošty začaly používat papírové pečetky) až do roku 1966, obsahuje i ukázky dokladů z pozdějšího období až do současnosti. Exponát je k zajištění kvalitní reprodukce pro Exponet odvozen z plně elektronické formy vytvořené montáží textu, skenů originálních dokladů a rekonstruovaných obrázků pečetek. Každá celistvost představena z obou stran, kdy pod originálem přední strany následuje (někdy zmenšený) sken zadní strany. Popis celistvostí je doplněn počítačovou rekonstrukcí vzhledu použitých pečetek, které jsou nejvýraznějším sběratelským artefaktem poštovních úložen.
B. J. Exponát: EXPONET  12.5.2009

OLYMPSPORT 2009 SPUŠTĚN
Od 18. 5. 2009 proběhnou oslavy 110. výročí založení Českého olympijského výboru. Česká národní asociace pro olympijskou a sportovní filatelii Olympsport se zapojila do těchto oslav organizací propagační virtuální filatelistické výstavy sportovních a olympijských exponátů, OLYMPSPORT´09.
Díky již tradiční spolupráci Olympsportu s Japhilou a Exponetem a zejména pak s pány Janíkem a Černíkem se podařilo na webu Japhily zorganizovat již druhou virtuální výstavu. Po první mezinárodní soutěžní výstavě SPORT-O-NET´07 máte nyní možnost věnovat svoji pozornost výstavě národní a propagační s názvem OLYMPSPORT´09. Všem, kteří se o organizaci této výstavy zasloužili bychom v tuto chvíli a na tomto místě rádi poděkovali jménem nejen členů Olympsportu, ale i Českého olympijského výboru. Výstava již je instalována a nám na závěr zbývá jediné.
Požádat Vás, abyste nás nejen navštívili, ale poku máte webové stránky, abyste na Vaše webové stránky umístili upoutávku na tuto výstavu včetně adresy, na které budou mít až do odvolání návštěvníci možnost výstavu shlédnout. Ta adresa je:  http://www.japhila.cz/olympsport09/
Jaroslav Petrásek 11.5.2009
Národná filatelistická výstava SLOVENSKO 2009
Výstava je organizovaná pri príležitosti 40. výročia založenia Zväzu slovenských filatelistov.
Výstavy sa zúčastnia aj filatelistické zväzy krajín V4, Chorvátska, Rakúska, Srbska i Ruska. V rámci výstavy sa budú konať 26. dni filatelie Slovenska. Na súbežnej výstave tvorcov slovenských poštových známok s nominálnou hodnotou Euro a slávnostnom vyhodnotení Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2008 bude zorganizovaná autogramiáda tvorcov a rytcov slovenských poštových známok. Celý text zde.
Milan Šajgalík  6.5.2009
Dopisnice z českých zemí do roku 1920
Dovolujeme si Vám připomenout, že příští čtvrtek, dne 7. 5. 2009 od 16.00 hod. se koná klubová schůzka v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky je přednáška p. Vladimíra Dražana, člena komise znalců SČF, na téma "Dopisnice z českých zemí do roku 1920" s ukázkami. Přednáška začne v 16.30 hod. Vítáme všechny přátele filatelie a poštovní historie - vstup volný i pro nečelny klubu. Pro účastníky bude jako obvykle připravena káva, čaj a minerálka.
Těšíme se na vaši účast! Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze:
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel  30.4.2009
ŠÁROVI V ČESKÉ TELEVIZI: AKTY, TGM 1923 I EXPONET
Sedmého dubna 2009 byli v pořadu České televize - Události v kultuře manželé Šárovi, kteří mluvili sice především o aktech focených Milanem Šárou, nicméně došlo i na filatelii a zmíněn byl nepřímo i Exponet (z pochopitelných důvodů nebyl jmenován). Své místo si našla i monografie Ivany Šáry - TGM 1923.
Program "Událostí v kultuře": Překladatel Viktor Janiš: komiks Alana Moorea a Melindy Gebbie Ztracené dívky; Fotograf Milan Šára: aktuální výstava jeho aktů vlastní manželky v Mánesu a Jan Burian: nová deska, knížka, ukončení seriálu v ČT, živé vystoupení; si můžete spustit zde >>>>> http://www.ct24.cz/vysilani/2009/04/07/1097206490-209411058080407-21:30-udalosti-v-kulture/
Celý text a fotografie: http://expo-net.blogspot.com/2009/04/sarovi-v-ceske-televizi-akty-tgm-1923-i.html
Monografie TGM 1923: http://www.japhila.cz/tgm/
Exponát Ivany Šárové na Exponetu: TGM 1923 http://www.japhila.cz/hof/0425/index0425a.htm
Břetislav Janík  9.4.2009
Padělek NV6N - 30h - tm. žlutoolivové
V době, kdy se ve filatelistických periodikách psalo o padělcích známek vzniklé odbarvením, jsem i já měl možnost narazit na jeden z takovýchto padělků.
Jednalo se o známku novinovou, konkrétně NV6N - 30 h, u známek novinových z naší první emise, která představuje Sokola v letu. Patří k naší první emisi novinových známek a některé exempláře patří mezi hledané. Jedná se většinou o svislá 20h a 10h, dále meziarší vodorovná, kde jsou různé kombinace s jinými známkami a známkami z jiných emisí, např. kombinované meziarší novinové a známek Hradčan, též takzvané kříže z meziarší - (soutisky 2 meziarší) dále mezi hledané exempláře z emise novinových známek patří zkusmé tisky této emise, tisky makulaturní, desková čísla patří také za zajímavost, dále se mnozí sběratelé věnují nepřepážkovému a neúřednímu zoubkování, odchylkám barev jednotlivých známek, typologii, deskovým vadám a nevydaným známkám...
Tomáš Fijala   (celý text)  9.4.2009
Známková země HAVAJ a její tzv. „Misionářské známky“
Tato země je zajímavá už jen svojí exotikou, vzdáleností a také tím, že již před více než 100 lety ukončila svojí vlastní známkovou emisní činnost.
Předznámkové razítko 16. 11. 1850 - První známky byly vytištěné v roce 1851 a vydávání ukončeno v roce 1899. Poté zde začaly platit známky USA.Řekněme si tedy něco o začátcích poštovních známek Havaje.První známky byly vydány 1. 11. 1851 v nominálech 2, 5 a 13 centů.U jejich zrodu stojí Henry Whitney, tehdejší pošmistr a tiskař v hlavním městě Havaje Honolulu. Zajímavé je, že tyto známky používali hlavně tehdejší misionáři, kteří se snažili místní obyvatelstvo obrátit na křesťanskou víru a od nich získali název tzv. „Misionářské“. Další zajímavostí určitě bylo, že od každého nominálu těchto primitivních tisků se zachovaly 2 typy známek... Celý text.
Jaromír Petřík  22.3.2009
NOVÉ DOPISNICE
Dne 18. 3. 2008 vycházejí dvě dopisnice pro přítisky: CDV 101 C 10 Kč „DESÍTKA“ (pro přítisky mikrotext 2009); CDV 115 B 17 Kč „SEDMNÁCTKA“ (pro přítisky - mikrotext 2009). Další informace.
Jan Starec  18.3.2009
PAC AUKCE ZAHÁJENA
Dnes, 13.3.2009, byla na internetu na adrese www.pac-auction.com  zpřístupněna nová, již 30. aukce celin a poštovní historie. Obsahuje přes 4000 zajímavých položek z celého světa, s důrazem na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska. Najdete zde ale i zajímavé celisrvosti z celého světa. Všechny položky jsou na webových stránkách zobrazené.
Kompletní aukci najdete na www.pac-auction.com  Uzávěrka aukce bude 19.4.2009; na 15.4.2009 je plánována veřejná prohlídka všech nabízených losů v prodejně Filatelie HOBBY (Praha 1, Revoluční ul.). ing. Milan Černík, Písemná aukce celin a poštovní historie, P.O.Box 243, CZ-160 41 Praha 6, Tel.: 608-539-581, Fax: 222-951-796 icernik@volny.cz
122 LET PROVOZU A TAKÉ 110 LET DOLOŽENÉ PRAŽSKÉ POTRUBNÍ POŠTY
Dnes, 4. 3. 2009 si připomínáme 110. výročí zahájení poštovního provozu potrubní pošty v Praze (1899 - 2009). Na základě dnešního ranního zpravodajství Českého rozhlasu na stanici Praha si dovolujeme upozornit na dnešní večerní vysílání pořadu "Domino" na stanici Český rozhlas 2 - Praha v 19:10 hod., kde bude odvysílána podrobnější reportáž. V této souvislosti děkujeme Ing. Ladislavu Čechákovi za laskavé upozornění. Rovněž je možno nalézt na internetových stránkách Českého rozhlasu nahrávku pořadu "Potrubní pošta", odvysílaného dne 28. 1.2009; konkrétně jde o adresu (odkaz): http://www.rozhlas.cz/praha/jitro/_zprava/540801
Při této příležitosti se rovněž lze zmínit o exponátu Antonína Šmída "Pražská potrubní pošta" na virtuální výstavě Exponet. Naleznete je na adrese: http://www.japhila.cz/hof/0061/index0061a.htm anebo exponát zemřelého Čechoameričana Henry Hahna, který je rovněž k dispozici na Exponetu všem zájemcům: http://www.japhila.cz/hof/0077/index0077a.htm
Zajímavé však je, že pražská potrubní pošta funguje o dalších deset let více, ale nemáme z té doby žádné doklady poštovního provozu. Sloužila víceméně k doručování zásilek mezi propojenými body bez dokladů poštovního provozu a nikoliv veřejnosti. Pražká potrubní pošta tedy de facto slaví 120 LET TRVÁNÍ A 110 LET OD ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉ POŠTOVNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBY http://expo-net.blogspot.com/2007/08/prask-potrubn-pot-je-120-let.html
Pravoslav Kukačka a Břetislav Janík 4.3.2009
HISTORICKÉ ŠTOČKY ZNEHODNOCOVACÍHO STROJKU
13.3.2009 na poště 915, K Radonicům 8, 190 15 Praha 9-Satalice: Obrana Czajankových kasáren a 15.3.2009 pošta 012-Hrad, 119 00 Praha 1: Konec tzv. druhé republiky Česko-Slovenské 30.11.1938-15.3.1939 (President Judr. E. Hácha).
Ivan Vápenka 3.3.2009
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA
18.4.2009: Poštovní muzeum, 110 00 PR "Pošta-vlaky-cesty,Jiří Bouda,Poštovní muzeum,  Nové mlýny 2, Praha 1 Praha 1" ppp u příležitosti výstavy
22.-24.4.2009 Turnov 2 511 02 CN APOST/text povolený přítisk "Turnov2 - 150let dráhy"
24.4.2009 Turnov 2 511 02 PR "Turnov 2" u příležitosti 150. výročí železnice Pardubice-Turnov
18.5.2009 Praha 011 118 00 PR "110 let založení Českého olympijského výboru,
Josefská 43/4, Praha 011" u příležitosti oslav založení ČOV
6.6.2009 Vyšší Brod/PM 382 73 PR "Cisterciácký klášter, 750 let od založení, Vyšší Brod" (ppp v pobočce Poštovního muzea Vyšší Brod). U příležitosti oslav výročí založení kláštera a slavnostního uvedení české poštovní známky z emise Krásy naší vlasti "Cisterciácký klášter Vyšší Brod".
Marie Chábová 2.3.2009
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 011
U příležitosti oslav 110. výročí založení ČOV se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „110 let založení Českého olympijského výboru, Praha 011“. Razítko bude používáno dne 18.5.2009 poštou 118 00 Praha 011, Josefská 43.
Olga Drbová  25.2.2009
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Vyšší Brod/PM
U příležitosti slavnostního uvedení české poštovní známky Cisterciácký klášter Vyšší Brod z emise „Krásy naší vlasti“ v rámci oslav 750. výročí založení kláštera se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Cisterciácký klášter, 750 let od založení, Vyšší Brod“. Razítko bude používáno dne 6.6.2009 poštou 382 73 Vyšší Brod na příležitostné poštovní přepážce v pobočce Poštovního muzea ve Vyšším Brodě.
Olga Drbová  25.2.2009
CELINOVÉ POHLEDNICE MS V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ LIBEREC I.  A II. 
V příloze obrazová příloha s pohlednicemi MS CPH 18.2.2009 v pdf formátu.
Jan Starec  (Celiny CPH 18.2.2008)  23.2.2009
ODEŠEL PIERO SANTANGELO
Piero Santangelo
Ta zpráva přišla jako blesk z čistého nebe a tvrdě zasáhla všechny jeho přátele a známé. Každý se tomu zdráhal uvěřit a přesto je to pravda. V pondělí 9. února 2009 zcela nečekaně zemřel Piero Santangelo.
Filatelii se věnoval už od dětství, systematicky minimálně posledních 35 let. Druhým jeho velkým koníčkem byl sport, zejména lehká atletika, kde aktivně působil dlouhou řadu let, 30 let jako rozhodčí, posledních 12 let jako předseda komise rozhodčích a člen užšího výboru italského svazu lehké atletiky FIDAL (Federazione Italina della Atletica Leggera) pro kraj Veneto.
Proto i na poli filatelie byly jeho hlavním sběratelským oborem náměty Sport a Olympijské hry, druhou jeho oblíbenou oblastí kde získal zasloužené mezinárodní renomé byla vojenská poštovní historie. Postupně vybudoval několik zcela mimořádných exponátů, se kterými sklízel výrazné úspěchy na celé řadě mezinárodních i světových výstav. V poslední době to byl exponát „Atletica viva“ (v angličtině „Living Athletics / Track & Field“), oceněný zlatou medailí na Světové výstavě nejlepších sportovních a olympijských exponátů „OLYMPEX 2008“ uspořádané během OH v Pekingu a stejné ocenění získal tento exponát i na mezinárodní výstavě „Montenegrofila 2008“. (Vyšlo i v knižní podobě – viz obr.). Druhou neméně známou Pierovou sbírkou je „La Legione Cecoslovacca in Italia e in Cecoslovacchia“ („Československá legie v Itálii a v Československu“). Tím výčet jeho filatelistických a dalších sběratelských zájmů zdaleka nekončí, zabýval se historií nejrůznějších polních pošt a vojenských misí (včetně čs. území), koncentračními tábory a ghetty (včetně Terezína), historií Sokolského hnutí (do této sbírky zařazoval i pohlednice se sokolskou tematikou), měl stovky historických pohlednic rodného města Padovy, atd.
Výrazně se angažoval i jako filatelistický funkcionář, na mnoha mezinárodních výstavách byl národním komisařem Itálie, např. na u nás poměrně málo známých mezinárodních výstavách „ALPEADRIA“ působil minimálně 6x. Dobře ho znali i pořadatelé filatelistických výstav v ČR, neboť v této funkci působil třeba na evropské výstavě BRNO 2005, na loňské světové výstavě PRAGA 2008 byl zástupcem italského národního komisaře pana Bolaffiho. Publikoval desítky odborných článků v různých filatelistických časopisech a zpravodajích nejen v Itálii, ale i v zahraničí, zejména v ČR a v USA, vždy s novými poznatky a mnoha cennými informacemi (často z obtížně dostupných italských historických pramenů), navíc s reprodukcemi jeho mimořádně zajímavých celistvostí. V časopise Filatelie to byly např. články „Váleční zajatci v Itálii 1915-1919“ (F. č. 10 a č. 11/2005), nebo „Italské vojenské mise v zahraničí“ (F. č. 3/2007).
K Československu a později k ČR měl velice vřelý vztah, a to nejen pokud se týká filatelie. Za manželku měl totiž Češku. Paní Irenu mnoho našich sběratelů osobně zná, neboť téměř 40 let co spolu byli Pierovi obětavě překládala nejrůznější články, prameny i větší práce z češtiny do italštiny a naopak, na mnoha výstavách, odborných setkáních či seminářích ochotně tlumočila a průběžně vyřizovala jeho korespondenci. Piero odešel beze slova rozloučení, uprostřed svých přátel, během přednášky ve filatelistickém klubu v Padově. Bylo mu 68 let. Čest jeho památce.
Vladimír Dražan   18.2.2009
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÍHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – PRAHA 6, Kafkova 19
Oznamujeme, že na poštovní přepážce pošty Praha 6, Kafkova 19 se bude používat znehodnocovací poštovní razítko v razítkovacím strojku Postalia s příležitostní vložkou (barva černá) s polárním námětem k 20.výročí založení české antarktické polární stanice NELSON. Razítko bude používáno poštou 160 00 Praha 6 v sobotu 28.2.2009 od 9.00 hod. do 13.00 hod.
Za Českou polární společnost při ČNS Svazu českých filatelistů
Antonín Hobza (razítko) 9.2.2009

VÝSTAVNÍ PROGRAM POŠTOVNÍHO MUZEA -  2009 / 1. pololetí
"Pošta očima dětí – Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ – Kaplice“
termín: 5. 2. 2009 – 5. 4. 2009
Poštovní příležitostná přepážka: 7. 2. 2009 – od 9.00 – 15.00 hod.
K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice
--- 
„Jiří Bouda – Pošta, vlaky, cesty“
termín: 8. 4. 2009 – 7. 6. 2009
Poštovní příležitostná přepážka: 18. 4. 2009 – od 9.00 – 15.00 hod.
Autogramiáda: 18. 4. 2008 – od 9.00 – 12.00 hod.
K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice
---
„Emise Dětem“
termín: 10. 6. 2009 – 13. 9. 2009
Poštovní příležitostná přepážka: 13. 6. 2009 – od 9.00 – 15.00 hod.
K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice
Česká pošta, s.p. Poštovní muzeum   6.2.2009

Letecká pošta Kanady do roku 1930
Ve čtvrtek 5. 2. 2009 od 16.00 hod. se koná klubová schůzka v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky je přednáška pana JUDr. Petra Záruby "Letecká pošta Kanady do roku 1930" s ukázkami. Přednáška začne v 16.30 hod. Vítáme všechny přátele filatelie a poštovní historie - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka. Program celého přednáškového cyklu 2008 - 2009 jsme již rozesílali, ale na vyžádání jej můžeme znovu poslat na Vaši e-mailovou adresu. Těšíme se na vaši účast!
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze:
Pravoslav Kukačka, jednatel    3.2.2009
UNIKÁTNÍ ON-LINE EXPONÁT: "GHETTO LODŽ 1939 - 1945"
Ghetto Lodz (Litzmannstadt) bylo v letech 1940-1945 jednim z nejvetsich zidovskych ghett na uzemi tzv. Treti rise. Slouzilo (stejne jako ghetta ve Varsave a Krakove) jako mezistanice zidovskych obcanu pred deportaci do vyhlazovacich taboru Kulmhof, Sobibor, Osvetim, Treblinka a Majdanek.

Zakladni kolekce (Svazek 1-19) byla vytvorena na zaklade znalosti a zkusenosti Eugena Ihle, ktery v ghettu take zil. Ostatni informace pochazeji z Lodze od Jerzy Tokara (prvotni sberatel) a Nachman Zonabenda, ktery zde byl internovan a potom patril k vyklzovacim jednotkam. Dulezite informace poskytl take polsky prokurator Dr. P. Mnichowski, ktery vedl povalecne soudni procesy s nacistickym vedenim ghetta. Bankovky a mince pochazeji ze sbirky Bulkiewieze.
Dalsich 5 svazku predstavuji dokumenty a materialy z dalsich ghett v Polsku a 2 svazky dokumentu ghetta ve Varsave.
Nize je uveden seznam s obsahem jednotlivych svazku:
Svazek 1: GHETTO-zemepis (mapy, fotografie a rane zaznamy a dokumenty az do vytvoreni ghetta);
Svazek 2: Vybudovani postovniho oddeleni ghetta, zkusme otisky planovanych (ale nerealizovanych) razitek („Aeltesten der Juden” a take mnozstvi formularu
Svazky 3, 3a, 3b: MEZINARODNI POSTOVNI PREPRAVA. Dokumenty z doby pred uzavrenim ghetta (1.5.1940), behem postovni uzavery a take vnitrni posta. Svazek 3 obsahuje puvodni dokument k prejmenovani LODZ na Litzmannstadt dne 11.4.1940 s razitky a originaly podpisu sefa NSDAP (Greiser) a prezidenta (Uebelhoer).
Svazek 4: dokumenty a doklady tykajici se ekonomickych otazek a administrativnich zalezitosti
Svazek 5: telegramy a baliky: Rodinne zalezitosti, problematika dopravy a proclivani
Svazek 6-7: Penezni a platebni styk: dopisnice se zadosti o penize, platby a potvrzeni prijmu, take podaci listky
Svazek 8 + 8a-8d: encyklopedicky razena snirka cenurnich a zkusebnich znacek; razitka propousteci, siselna, ve vsech variantach: Freigabestpl., Ziffernstpl., pozastavovaci, s ondrejskym krizem, odesilaci – vse na
Svazek 9: dokumentuje obdobi 2. postovni uzavery (5.1.42 az 8.5.44) na poste z a do ghetta
Svazek 10: Dokumentuje obdobi od zruseni 2. postovni uzavery 9.5.44) az do likvidace ghetta
Svazek 11: Vydani znamek a celin Judenpost, vcetne zkusmych tisku a kompletnich archu; vse overeno BPP fotoatesty. Obsahuje celou radu velmi vzacne kousku a rarit
Svazek 12: Penezni poukazky (vydane Ghetto Post)
Svazky 13-15: obsahuje bankovky a mince
Svazky 16-18: rada dokladu a dokumentu REICHS-AUTOBAHN-BAU (R.A.B.) LAGER, jako tabor nucenych praci pro Zidy v Lodzi
Svazek 19: Obsahuje sbirku pridelovyych listku pro potravinarstvi, farmacii, odevy, uhli, kolonialni zbozi, atd.;
5 svazku "Ghett v Polsku" zahrnuje radu ghett od "Belchatow" az po "Zelechow" - dokumenty a mapy
2 svazky "Varsavske ghetto“ obahuji historicke dokumenty vseho druhu
Zaverem lze shrnout, ze sbirka obsahuje jedinecnou kolekci v sirokem spektru, kterou se uz podruhe nepodari sestavit. Mezi nejvzacnejsi dokumenty patri doklady z obdobi po ukonceni provozu ghetta, doklady z pracovniho nasazeni, prichozi a odchozi telegramy, baliky ze zahranici a celni doklady, zpravy typu „Jsem nazivu“ z ghetta, zkusame tisky mistni tiskarny atd.
Kolekce byla vystavovana v mnoha muzeich. Tato unikatni sbirka dokumentu z ghetta Litzmannstadt je nejvetsi a nejlepsi sveho druhu.
Vyvolavaci cena: 270.000 eur
On-line exponát "GHETTO LODŽ 1939 - 1845": http://www.japhila.cz/hof/0476/index0476a.htm
SBĚRATEL 2009 PRAHA
Vážená pani a pane, dovolte, abychom Vás informovali, že 12. ročník mezinárodniho veletrhu Sběratel se bude konat na novém výstavišti PVA Letňany v Praze 9 od čtvrtka 3. do soboty 5. září 2009. Více informací na: http://www.ppa.cz/?page=sberatel_cz  Děkuji.
Jindřich Jirásek, vedoucí veletrhu Sběratel
sberatel@ppa.cz  http://www.sberatel.info
Progres Partners Advertising, s.r.o., 110 00 Praha 1, Opletalova 55, Tel.: +420/224 218 403, 224 213 905, Fax: +420/224 218 312, 224 235 033
Pošta Blatnice pod Svatým Antonínkem
Poštovní denní razítko neslouží pouze ke znehodnocování nalepených poštovních známek nebo k orážení složenek a balíkových průvodek, ale jeho otisk bývá často i důležitým úředním dokladem. Aby bylo bezvadně čitelné, ryje se do kovu a při poškození nebo opotřebení se neprodleně vyměňuje.
Oříškem pro rytce českých poštovních razítek je oficiální název obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, který je současně i pojmenováním místního poštovního úřadu. Denní razítko má normovaný průměr 24 mm, tedy ještě menší než jeden anglický palec (25,4 mm). V tomto malém kroužku musí být před názvem pošty navíc i pětimístné směrovací číslo s mezerou za třetí číslicí, v našem případě 696 71. Z posledních let známe z Blatnice jak razítko se zkratkou slova Svatý, tak s nezkráceným názvem. Je to pěkná ukázka rytecké práce, neboť samotné pojmenování pošty má 30 písmen a mezer. V hodonínském okrese nemá co do délky konkurenci. Tu nachází jen u několika málo pošt v republice: - tak u pošty Protivín u Bystřice nad Pernštejnem musí rytec počítat s 35 písmeny a mezerami, u pošty Doubravice u Dvora Králové nad Labem dokonce se šestatřiceti.
Najít českou poštu s nejkratším názvem je jednoduché - 352 01 Aš. Konkurenci nachází jedině v Anglii.
Nepřekvapuje, že Britové, tradičně zahledění jen na své ostrovy, uvádějí jako nejkratší místní pojmenování na světě skotskou obec AE. Jak známo, už velký Shakespeare ve své oblíbené divadelní hře Zimní pohádka přisoudil Čechám omylem mořský břeh; ovšem to bylo 17. století. Dnes už by vedle obce AE měli za Lamanšským průlivem uvádět i naše město Aš. Zvlášť když je známé z písemných pramenů už od roku 1232, kdy obec AE s velkou pravděpodobností asi ještě neexistovala. Nelze vyloučit, ba vzhledem k lidské hravosti se dá i předpokládat, že někde ve světě může existovat i místo označené jen jediným písmenem. Co Britům ovšem neupřeme, je nejdelší název místa. Obec s nejdelším jménem leží na ostrově Anglesey ve Walesu a její jméno v místní velštině zní: LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH. Snad jsme někde neudělali překlep!
Takto napsané do jediného řádku se dobře vyjímá na radniční budově i na dlouhé ceduli u místní vlakové zastávky, kde se před ní žádný návštěvník nezapomene nechat vyfotografovat.
Problém ovšem činí rozmístění textu na kruhovém poštovním razítku. Tam ho mají napsaný raději bez mezer mezi slovy, stejně jako na praktičtějším obdélníkovém typáři, kde zabírá plných pět řádků.
Angličané si název překládají takto: THE CHURCH OF MARY IN THE HOLLOW OF THE WHITE HAZEL NEAR THE FIERCE WHIRLPOOL AND THE CHURCH OF TYSILIO BY THE RED CAVE. A konečně v češtině je možno akceptovat překlad: „Kostel Marie v údolí bílých oříšků blízko prudkého víru a kostela svatého Tysilia u červené jeskyně“. O možných odlišnostech v překladu nechť se přou filologové a angličtináři.
Vraťme se však k Blatnici a tamní poště. Mezi sběratelské zajímavosti patří její příležitostná velkorozměrná kruhová razítka, používaná koncem masarykovské republiky v letech 1937 a 1938 a tištěná modrou barvou. Nesla stejný název obce jako dnes a v dolním mezikruží navíc text POUŤ u SV. ANTONÍNKA. Kuriózní bylo používání tohoto razítka ve dnech 18. 6. až 6. 7. 1939, tedy po Mnichovské dohodě. To už správa Protektorátu důsledně zaváděla jen německočeská denní i příležitostná razítka. Pro blatnickou pouť pořídila razítko ještě na období od 13.6 do 7. 7. 1940, už s dominujícím názvem GROSSBLATNITZ. Kompletní sadu těchto otisků vlastní asi málokdo.
Josef Šolc   27.1.2009
Vzniká asociace "pošťáků"
Společnosti působící na trhu poštovních služeb TNT Post, Agentura Grátis, Ferda a Interel založily Asociaci alternativních poštovních operátorů, jejímž hlavním cílem je vytvoření podmínek pro rovnoprávné postavení těchto poštovních operátorů v přípravě nové legislativy upravující provozování poštovních služeb po úplné liberalizaci trhu poštovních služeb koncem roku 2012. Chtějí tak vyvážit dosavadní dominantní vliv České pošty. Asociace má zatím 10 členů, sdružuje poštovní operátory, velké klienty a konzultanty v oboru. Zprávu přinesly elektronické deníky MaM a Ihned.cz.
B. J.  27.1.2009
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 1/2009
Český telekomunikační úřad vydal letošní 1. částku Poštovního věstníku s obsahem: SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
Vydání příležitostné poštovní známky „Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009“; Vydání příležitostného poštovního aršíku „Ochrana polárních krajů a ledovců“.

Břetislav Janík  25.1.2009
PROVOZNÍ DOPISNICE PRO TUZEMSKO
Dne 20. 1. 2009 byla vydána provozní dopisnice pro tuzemsko, známku tvoří obraz Českého Krumlova s hodnotou 10 Kč ; první adresní linku tvoří opakující se nápis mikrotextu „ČESKÁ POŠTA - PTC - 2009“; výška nápisu 0,2 mm; prodejní cena 11 Kč; vydala PTC Praha. Katalogové číslo CDV 114 C (A 2007, B 2008).
Jan Starec   23.1.2009
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Liberec 1
U příležitosti Mistrovství světa v klasickém lyžování se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „FIS MS 2009“ na poště 460 01 Liberec 1, Nám.Dr.E.Beneše 559/28 a to ve dnech 18.2.2009 – 1.3.2009. Vzhledem k této mimořádné události přistoupila pošta na úpravu otevírací doby ve dnech 19.2.2009 – 28.2.2009 a to v PO-PÁ 8:00-22:00, v SO (21.2.2009 a 28.2.2009) 8:00-12:00, 18:00-22:00, v NE (22.2.2009) 18:00-22:00 hodin.
Olga Drbová 17.1.2009
POUŽÍVÁNÍ DENNÍHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA S ERBEM – Opava 1
Oznamujeme, že na filatelistické přepážce pošty Opava 1 se bude používat denní poštovní razítko s erbem města Opavy. Razítko bude používáno poštou 746 01 Opava 1 od 23.2.2009 do odvolání.
Olga Drbová 17.1.2009
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Milostín
U příležitosti svátku zamilovaných se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „SV. VALENTÝN, MILOSTÍN“. Razítko bude používáno ve dnech 2.2.2009 – 14.2.2009 poštou 270 05 Milostín. Vzhledem k tomu, že je dne 14.2.2009 sobota bude mít pošta mimořádně otevřeno od 8,00 – 11,00 hodin.
Olga Drbová 17.1.2009
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Liberec 1
U příležitosti MS v lyžování se budou používat příležitostné podací R-nálepky s přítiskem: „FIS MS 2009“ v sérii č. 1 – 10 000. Nálepky budou používány poštou 460 01 Liberec 1 od 18.2.2009 na příležitostné poštovní přepážce a to takto:
Olga Drbová 17.1.2009
Slavnostná inaugurácia známky Dražovce - 23. januára
DRAŽOVCE - Kostol sv. Michala Archanjela na novej poštovej známke 2 €. Slovenská pošta a.s. vydá 2. 1. 2009 prvú sériu známok s nominálnou hodnotou vyznačenou v novej slovenskej mene – Euro. V emisii „Kultúrne dedičstvo Slovenska – predrománske a románske pamiatky“ bude aj vzácny klenot kresťanstva a architektúry, týčiaci sa už tisícročie nad obcou Dražovce, na severnom úpätí majestátneho vrchu Zobor. Poznáte jeho históriu? Komu je zasvätený? V čom spočíva jeho vzácnosť? Čo sa skrýva v jeho interiéri a jeho okolí? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky sa dozviete na tomto podujatí. Organizátori: Slovenská pošta, a. s., Mesto Nitra. Spoluorganizátori: Farský úrad Nitra – Dražovce, ZSF KF 52-51 Nitra. Dom MS v Nitre Vás POZÝVAJÚ na slávnostné uvedenie poštovej známky do života dňa 23. januára 2009 o 15:00 hodine do miestneho kultúrneho domu v Nitre – Dražovciach...  Celý text >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/drazovce.pdf 
Milan Šajgalík  5.1.2009
POŠTOVNÍ VĚSTNÍKY V ROCE 2008
Český telekomunikační úřad vydal v roce 2008 celkem 13 částek Poštovního věstníku. Nejnovější číslo vychází na Silvestra - Poštovní věstník částka 13/2008. Obsah: Udělení poštovní licence; Přílohy k opatření č. 69: Seznam základních služeb, na které se vztahuje poštovní povinnost; Poštovní podmínky; Základní kvalitativní požadavky; Základní služby. Další Poštovní věstníky: Poštovní věstník částka 12/2008; Poštovní věstník částka 11/2008; Poštovní věstník částka 10/2008; Poštovní věstník částka 9/2008; Poštovní věstník částka 8/2008; Poštovní věstník částka 7/2008; Poštovní věstník částka 6/2008; Poštovní věstník částka 5/2008; Poštovní věstník částka 4/2008; Poštovní věstník částka 3/2008; Poštovní věstník částka 2/2008 a Poštovní věstník částka 1/2008.
Břetislav Janík  31.12.2008
EMISNÍ PLÁN 2009
Česká pošta s.p. zveřejnila Emisní plán a podrobnosti k němu. Oba materiály přinášíme našim čtenářům. Emisní plán / Podrobnosti.
Břetislav Janík  14.12.2008
Udělení poštovní licence na období 2009 — 2012
Český telekomunikační úřad udělil České poště, s.p. novou poštovní licenci na období 2009 — 2012. O její udělení na základě výzvy zveřejněné ČTÚ v létě tohoto roku žádný jiný zájemce nepožádal.
Podstatou poštovní licence je zajištění všeobecné dostupnosti nejdůležitějších poštovních služeb (tzv. základní služby — obyčejné zásilky, doporučené zásilky, balíky, poštovní poukázky). České poště, s.p. se současně uděluje právo na částečný monopol na dodávání písemností (ten se týká poštovních zásilek s hmotností do 50 g a s cenou pod 18 Kč).
Součástí řízení o udělení poštovní licence bylo i posuzování podmínek, za nichž bude Česká pošta, s.p. základní služby poskytovat; při tomto posuzování vychází Český telekomunikační úřad z potřeb veřejnosti. Jde jednak o tzv. poštovní podmínky, které se stávají obsahem smlouvy uzavřené mezi odesílatelem a Českou poštou, s.p., jednak o tzv. základní kvalitativní požadavky, které stanoví například požadavky týkající se hustoty obslužných míst, jejich otevírací doby, rychlosti, s níž jsou základní služby poskytovány, vhodného poskytování informací zákazníkům aj.
Český telekomunikační úřad bude, stejně jako dosud, na plnění stanovených podmínek dohlížet.
Dana Makrlíková, www.ctu.cz  8.12.2008
31. SÁLOVÁ AUKCE FOS
Vážení přátelé - Filatelisté, dovoluji si Vás tímto upozornit, že na internetových stránkách http://fos-aukce.cz  je uveřejněna v plném znění "31. sálová aukce FILATELIE FOS.

S přáním mnoha úspěchů Filatelie FOS, Praha
Pavel Hauzner: Československá polní pošta v roce 1938
Ve čtvrtek 4.12.2008 od 16.00 hod. se koná klubová schůzka v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Přijďte pohovořit s přáteli, vyzvednout si připravené novinky v novinkové službě klubu a rovněž tak pozvánku - vstupenku na akci "Den české filatelie 2008", která se uskuteční ve čtvrtek 11.12.2008 v Poštovním muzeu v Praze, a v neposlední řadě si vyslechnout přednášku pana Pavla Hauznera "Československá polní pošta v roce 1938" s ukázkami z jeho exponátu. Přednáška začne v 16.30 hod. Vítáme všechny přátele filatelie a poštovní historie - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva a minerálka.
Program celého přednáškového cyklu 2008 - 2009 jsme již rozesílali, ale na vyžádání jej můžeme znovu poslat na Vaši e-mailovou adresu.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15 30.11.2008

Pozvánka do Clubu gentlemanů Žižkov a České pošty, s.p.
Pozvánka do pošty Praha 33, na vernisáž výstavy "Všichni se těšíme na Vánoce", která proběhne ve středu 3.12.2008 od 19 hod. v Poštovní minigalerii na poště Praha 33, Přemyslovská ul. 2, vchod z nám. Jiřího z Poděbrad 17, Praha 3 - Vinohrady.
Výstava uspořádaná ve spolupráci se Sdružením SOS dětských vesniček by měla připomenout, že pravé Vánoce nemají nic společného se záplavou co nejdražších dárků a nemírného jídla či pití, ale jsou to svátky klidu a pohody. A především svátky lásky - lásky k našim nejbližším a také k těm nejpotřebnějším. Přijďte a otevřete svá srdce.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15 30.11.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 1/PM
U příležitosti výstavy „Pošta očima dětí“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Pošta očima dětí, Praha 1“. Razítko bude používáno dne 7.2.2009 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Olga Drbová 30.11.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Slavičín
U příležitosti 40. výročí založení Klubu filatelistů ve Slavičíně se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „- 40 let KF“ na poště 763 21 Slavičín a to ve dnech 23.1.2009 – 31.1.2009.
Olga Drbová 30.11.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Vilémov u Kadaně U příležitosti 666. výročí založení obce Vilémov u Kadaně se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „-666 let“ na poště 431 54 Vilémov u Kadaně (pov. zkr. VILÉMOV u K.) a to ve dnech 18.12.2008 – 31.12.2008.
Olga Drbová 30.11.2008
Den české filatelie v Poštovním muzeu v Praze
11. prosince proběhne v Poštovním muzeu v Praze Den české filatelie, pořádaný PM, SČF a KF. Jde už o druhý ročník této velmi pěkné akce, a i program je obdobný, i když tentokrát zaměřený na letošní 90. výročí založení muzea a k němu právě vydávaný 25. díl knižnice Monografie čs. a českých známek a poštovní historie.
Program:
9,00 otevření a zahájení prodeje Monografie
10,00 komentovaná prohlídka výstavy 90 let Poštovního muzea
11,00 dopolední autogramiáda autorů Monografie a beseda s nimi
13,00 komentovaná prohlídka filatelistických exponátů Poštovního muzea (s průvodci P. Aksamitem a F. Benešem)
15,00 křest nové Monografie
16,00 odpolední autogramiáda autorů Monografie a beseda s nimi
17,00 závěr
Pozvánky na akci již obdrželi všichni členové SČF a KF.
Nová Monografie má pořadové číslo 25. díl, I. svazek – to proto, že pojednává o historii Poštovního muzea od jeho zřízení v roce 1918 do dnešní doby. S druhým svazkem se počítá pro popis muzejních sbírek, samozřejmě zejména filatelistických a poštovně historických, ale to je nyní ještě hudba budoucnosti. I tak už tímto prvním svazkem splácíme dluh, který jsme k veliké práci muzea a generací jeho pracovníků jako filatelisté měli a současně přinášíme veliký objem zajímavých informací, z nichž mnohé budou pro čtenáře nové, a věříme, že i velmi zajímavé a užitečné.
B. J. 27.11.2008
DEN ČESKÉ FILATELIE 2008
V minulém týdnu dorazily do klubů zásilky od sekretariátu Svazu českých filatelistů, obsahující vedle svazového zpravodaje Informace SČF č.4 - listopad 2008 s přiloženou nabídkou 68. kola písemné nabídkové soutěže SČF také číslované pozvánky - vstupenky pro členy na Den české filateli 2008, který se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 2008 od 9 do 17 hodin v Poštovním muzeu v Praze (ukázka pozvánky je v příloze k tomuto e-mailu).

Aniž bychom ještě byli schopni vám detailně popsat obsah Informací (z časových důvodů), považujeme za svoji povinnost vás co nejdříve informovat o uvedené akci v Poštovním muzeu. Litujeme však, že vám nemůžeme poskytnout program tohoto dne, neboť taková informace nebyla součástí zásilky. Bohužel jsme program slavnostního dne nenašli ani na internetových stránkách Svazu českých filatelistů http://www.informace-scf.cz/ , ani na stránkách Poštovního muzea v rámci internetových stránek České pošty, s.p., http://www.ceskaposta.cz/ a ani na stránkách časopisu Filatelie v rámci portálu pražského Domu filatelie http://www.stamps.cz/
Pozvánky - vstupenky budeme předávat členům našeho klubu při nejbližší pravidelné klubové schůzce, která se uskuteční ve čtvrtek 4.prosince 2008 od 16 hodin v Domě Portus v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou).

Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15  25.11.2008
EXPONET: POŠTOVNÍ STYK V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
Velmi rádi Vás upozorňujeme na nový exponát z oblasti české poštovní historie: http://www.japhila.cz/hof/0446/index0446a.htm  V exponátu Michala Příkazského z Brna můžeme poprvé uceleným způsobem sledovat velice zajímavou a málo probádanou oblast naší poštovní historie. Exponát sleduje stav a změny poštovního provozu po vzniku Protektorátu Čechy a Morava a dopady válečné situace na tento provoz v průběhu války. V části přechodné období dokumentuje velkou rozmanitost použití čs. poštovních cenin v roce 1939, včetně přetiskové emise. Definitivní období sleduje používání nových poštovních cenin, změny poštovního provozu v důsledku germanizace, vliv Říšké pošty a důsledky válečné situace na poštovní provoz, včetně ukázky služební a polní pošty. Exponát obsahuje mnoho mimořádných a neobyčejných dokladů a také mnoho zvláštností a jedinečností.
Břetislav Janík 12.11.2008
UVOLNĚTE SE PROSÍM S IVANOU ŠÁROVOU
V pátek 14. 11. bude vysílán na televizním kanálu ČT1 velmi oblíbený pořad Jana Krause pořad "Uvolněte se, prosím", do kterého je pozvaná (spolu se skupinou Gipsy.cz) Ivana Šárová. Filatelistům je známá sice krátkou dobu, přesto na sebe upozornila velmi výrazně. Připomeňme zejména její monografii TGM 1923 (klikněte pro více informací - na snímku s Jaroslavem Malečkem), kterou napsala jako svoji filatelistickou prvotinu v takové kvalitě, že i jako prvovystavovatelka obdržela pozlacenou medaili, anebo objevila tzv. "virtuální padělky" (což je její terminus technicus, který se zřejmě ujal) v exponátech mezinárodní výstavy Exponet... Kromě toho je aktivní fotomodelkou aktů svému muži, uzvávanému fotografovi Milanu Šárovi. Pořad se vysílá kolem 21.30 hodin.
Břetislav Janík  12.11.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Brno 1
U příležitosti každoročních vánočních trhů v Brně se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Tradiční Vánoce v Brně, Brno 1“. Razítko bude používáno ve dnech 28.11.2008 - 23.12.2008 poštou 601 00 Brno 1 na příležitostné poštovní přepážce na náměstí Svobody.
Olga Drbová 12.11.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 012-Hrad
U příležitosti oslav příchodu Nového roku 2009 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „PF 2009, Praha 012 Hrad“. Razítko bude používáno ve dnech 27.12.2008 – 6.1.2009 poštou 119 00 Praha 012-Hrad.
Olga Drbová 12.11.2008
ZMĚNY U POSTALIÍ
Posílám informaci o dvou razítkách, které bude používat pošta Praha 6 v Kafkově ulici v Dejvicích. Dochází u nich ke změně z toho důvodu, že chceme aby obě byla razítka znehodnovací Postálie v černé barvě. Původně mělo být jedno výplatní, ale pošta Praha 6 má znehodnocovací strojek pouze jeden. Bude tedy tuto sobotu 8.11 použitá černá znehodnocovací Postálka s vložkou ke stříbrné medaili Davida Synka na skifu a v pátek 14.11. opět černá Postálie, tentokrát k úspěchu kanoistů slalomářů Štěpánka s Volfem. Omlouváme se za tuto změnu, vyvolanou provozními důvody... Celý text a přehledová tabulka.
Jaroslav Petrásek  6.11.2008
MIMOŘÁDNÉ JEDNOZNÁMKOVÉ FRANKATURY
Když před léty pánové J. Kypast společně s V. Schödelbauerem a dnes již zesnulým O. Tovačovským připravovali rozsáhlý seriál o jednoznámkových a násobných frankaturách československých prvorepublikových známek, který vycházel na pokračování ve Filatelii v letech 2000 až 2002, stanovili, které jednoznámkové frankatury byly v té době z pohledu četnosti výskytu tak málo zastoupené, že je označili za mimořádně vzácné či nedoložené. Uvažovali při tom teoreticky možné frankatury na základních druzích zásilek vyjma cenná psaní, dobírky, peněžní poukázky a balíkové průvodky...  Celý text
Miroslav Štefek a Jan Kypast  4.11.2008
PYTLÍČEK VE SMITHOVĚ POŠTOVNÍM MUZEU
S nejcennějšími československými poštovními známkami odcestoval v neděli v přísném utajení do USA přední tuzemský filatelista Ludvík Pytlíček. Kolekci pojištěnou na deset milionů korun představí Pytlíček na přehlídce světových filatelistických rarit. Pytlíček do USA vezl i nejdražší československou poštovní známku. Vznikla ze čtyřkorunové rakousko-uherské známky na žilkovaném papíře, je na ní přetisk Pošta československá 1919 a filatelisté vědí o pouhých osmi exemplářích, řekl ČTK Pytlíček. "Cena jednoho z nich se při dražbě dostala až na 3,5 milionu korun," upozornil. Semilský filatelista koupil čtyřkorunovou rakouskou známku s přetiskem za 2,6 milionu korun. S dalšími československými filatelistickými klenoty ji představí 4. a 5. listopadu v New Yorku a 7. a 8. listopadu ve Smithově poštovním muzeu ve Washingtonu. "Do Spojených států mě pozvali Poštovní správa USA, newyorkský filatelistický klub a Smithovo poštovní muzeum. Mám naději, že tam získám za svou kolekci nějakou cenu," podotkl Pytlíček. Nejvzácnější tuzemské filatelistické exempláře pocházejí z doby po vzniku samostatného Československa, kdy nový stát kvůli nedostatku vlastních známek přetiskoval staré rakousko-uherské. "Některých přetisků se dochovalo ohromně malé množství a filatelisté si jich obrovsky cení," uvedl Pytlíček. Semilský sběratel vlastní jednu z nejlepších sbírek československých známek na světě. Získala řadu ocenění na mezinárodních výstavách. Dnes čítá kolem 5000 listů. Známky Pytlíček vystavoval například v Brazílii, USA, Japonsku a Rusku. Jeho sbírku ocenily zahraniční pojišťovny na více než 100 milionů. "Své vzácné známky předvádím na veřejnosti jen výjimečně. Na světle totiž ztrácejí barvy," vysvětlil Pytlíček.
Od vystavování drahých unikátů ho odrazují také komplikace spojené se stále přísnějšími bezpečnostními opatřeními, jež jsou zaměřená proti krádežím známek a jejich poškozování. Pytlíček patří do nejprestižnějšího světového klubu majitelů filatelistických rarit Club 100 de Monte Carlo de 1 Elité de la Philatelie... Další informace.
ČTK 4.11.2008
SLAVNOSTNÍ INAUGURACE POŠTOVNÍ ZNÁMKY S MOTIVEM OBRAZU ZDENKY BRAUNEROVÉ (1858 – 1934)
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve 5. 11. 2008 v 15 hodin... Pozvánka je ve formátu pdf o velikosti 130 kB.
Josef Fronc 3.11.2008
BURZA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
Klub filatelistů Žďár nad Sázavou pořádá dne 8.11.2008 v Domě kultury od 8-12 hod burzu filatelistů a příbuzných oborů. Informace - p. Kazda, telefon 731 259 292
FILATELISTICKÉ PŘEPÁŽKY U POŠTY PRAHA 1
Oznamujeme, že byla úspěšně ukončena finanční kontrola u filatelistické přepážky č. 29 (v hale pošty Praha 1). Tato přepážka otevře v pondělí 27. 10. 2008, prodejní doba Po-Pá, 10,00-13,00 hod./ 13,30-16,00 hod. Přepážka č. 28, která po dobu inventury zajišťovala prodej známek, bude od 27. 10. 2008 opět uzavřena. Filatelistická přepážka č. 30 - z důvodu dlouhodobé nemoci stále uzavřena.
Marie Chábová   28.10.2008
90 LET POŠTY ČESKÝCH SKAUTů
 právě probíhající výstavě "90 let pošty českých skautů" (19.9.20008 – 23.11.2008) bude v úterý 28.10.2008 v Poštovním muzeu v provozu příležitostná poštovní přepážka a používáno příležitostné razítko. Poštovní muzeum vydalo k výstavě dopisnici s přítiskem. Autorem návrhu příležitostného razítka, přítisku na dopisnici a výstavního plakátu je akademický malíř Oldřich Pošmurný.
Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15   28.10.2008
SBĚRATEL 2009
Vzhledem k požáru Průmyslového paláce na Výstavišti v Holešovicích sdělujeme našim vystavovatelům a návštěvníkům, že tradiční mezinárodní veletrh Sběratel se v roce 2009 v Praze přesto uskuteční. Více na: http://www.ppa.cz/?page=sberatel_cz 
Jindřich Jirásek 19.10.2008
POSTALIA NEBUDE
Strojové razítko (příležitostná vložka ve znehodnocovacím strojku Postalia) k Mistrovství světa ve střelbě na běžící terč, jehož používání na poště Plzeň 1 bylo avizováno na dny 19. - 25.10.2008 (náš klub informoval e-mailem dne 17.9.2008, jehož text je připojen níže), nebude používáno, protože mistrovství bylo zrušeno a nekoná se. Tuto informaci o zrušení používání příležitostné vložky jsme obdrželi teprve včera od společnosti Olympsport.
Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15 19.10.2008
VYPRÁVĚNÍ O POŠTĚ A POŠTOVNICTVÍ
Tlumočíme Vám pozvání Klubu přátel Žižkova ( http://www.zizkov-praha3.info ) na přednášku pana Tomáše Roubala, vedoucího pošty Praha 33 "Vyprávění o poště a poštovnictví", která se uskuteční v úterý 21.10.2008 v 16.30 hod. v sídle klubu Blahoslavova 2/227, Praha 3 - Zižkov (viz odkaz na mapu na uvedených internetových stránkách). Hostem pana Tomáše Roubala bude člen našeho klubu pan Jiří Kratochvíl, který k danému tématu přispěje svým vstupem, zaměřeným na historii žižkovských pošt.
Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15   19.10.2008
CN APOST A DOPISNICE 150 LET DRÁHY V SEMILECH
Ve dnech 20. - 25.10.2008 se budou na poště 513 01 Semily užívat (tisknout) cenné nálepky APOST s příležitostným textem "- 150 let dráhy" (vedle názvu pošty) u příležitosti 150. výročí od příjezdu prvního vlaku do města Semil. Toto jubileum připadá na úterý 21.10.2008. Organizátoři oslav dále při této příležitosti vydávají přítiskovou dopisnici s textem "150 let ŽELEZNICE V SEMILECH / 21.10.1858 - 21.10.2008". Autorem kresby přítisku je Jiří Bouda (obrázek v příloze - soubor .jpg). Zájemci o tuto dopisnici odeslanou doporučeně, tedy dofrankovanou nálepkou APOST, právě v den výročí, se mohou obrátit se svým požadavkem na Mgr. Slavomila Strnada, Jižní 466/20, P.O.Box 55, 513 01 Semily, a to dopisem s uvedením adresy, na kterou má být dopisnice zaslána, a s přiloženou částkou, resp. bankovkou Kč 50,- za jednu dopisnici. Případné další informace může podat Mgr. Slavomil Strnad (jeho e-mail: s.strnad@tfne t.cz ).
Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha 16.10.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Brno 1
U příležitosti každoročních vánočních trhů v Brně se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Tradiční Vánoce v Brně, Brno 1“. Razítko bude používáno ve dnech 1.12.2008 - 23.12.2008 poštou 601 00 Brno 1 na příležitostné poštovní přepážce na náměstí Svobody.
Olga Drbová 16.10.2008
DOPRODEJ 29. AUKCE PAC
Rád bych Vás upozornil na ukončení základního kola 29. aukce celin a poštovní historie. Aukce již byla uzavřena. Pokud jste byli úspěšní, během příštího týdne obdržíte zásilku s vydraženými položkami. Současně bylo zahájeno 2. kolo aukce, kde můžete nakupovat přímo, za vyvolávací ceny (+ 10 % provize). Položku získá ten, kdo si ji objedná jako první. Postup objednávání je stejný jako v základním kole. Aktualizovaná nabídka přes 2000 položek z celého světa, s důrazem na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska. Zajímavou nabídku najdou i sběratelé dalších evropských zemí i zámořských teritorií. Dobře zastoupené jsou i kapitoly Letecká pošta, Zepelínové lety, Koncentrační tábory a Polní pošty. Všechny položky najdete na webových stránkách zobrazené. Aukci najdete na www.pac-auction.com
Milan Černík, Aukce celin a poštovní historie: Fax: +420-222-9517-796 Email: icernik@volny.cz http: www.pac-auction.com

15.10.2008
SVĚTOVÝ DEN POŠTY A POŠTA SLAVÍ 90 LET
Ve dnech 3. - 9.10.2008 používala pošta Praha 022, která mj. razítkuje a třídí listovní poštu ze všech poštovních schránek v Praze, dva propagační či příležitostné razítkovací štočky ve strojovém razítku. Byl to jednak štoček s textem "SVĚTOVÝ DEN POŠTY / 9. ŘÍJEN 9 OCTOBRE / JURNÉE MONDIALE DE LA POSTE" a s oficiálním znakem Světové poštovní unie, o jehož používání informovala sběratele příležitostných razítek pošta Praha 016 e-mailem ze dne 6.10.2008, a jednak štoček s textem "Pošta slaví 90 let / ČESKÁ / POŠTA / 1918 - 2008", o kterém Česká pošta podle našich informací zatím neinformovala sběratele vůbec. Toto druhé razítko, resp. vyrobené štočky mají být dále používány od dosud nesdělených dat nasazení až do konce roku, a to snad opět na poště Praha 022 a také na poštách Plzeň 02, Pardubice 02, Ostrava 02 a Brno 02. Otisky obou výše popsaných razítek můžete vidět na obrázcích v přiloženém souboru jpg. Budeme Vám velmi povděčni za Vaše poznatky ohledně získání uvedených razítek na celistvostech, event. i za zaslání souborů s naskenovanými celistvostmi. O Vašich poznatcích bychom následně informovali členy a přátele našeho klubu.
Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha 13.10.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - ROZTOKY U PRAHY
U příležitosti křtu známky „Vltava u Klecan“ od Zdenky Braunerové se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Zdenka Braunerová, Roztoky u Prahy“. Razítko bude používáno dne 5.11.2008 poštou 252 63 Roztoky u Prahy na příležitostné poštovní přepážce v areálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy od 14,30 – 16,30 hodin.
Olga Drbová 12.10.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 4
U příležitosti celopražské výstavy Schola Pragensia 2008 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Střední odborná škola logistických služeb, Schola Pragensia 2008, Praha 4“. Razítko bude používáno ve dnech 20.11.2008 - 22.11.2008 poštou 140 00 Praha 4 na příležitostné poštovní přepážce v Kongresovém centru v Praze 4.
Olga Drbová 12.10.2008
PŘÍLEŽITOSTNÝ ŠTOČEK DO 9. ŘÍJNA 2008
Pošta Praha 022 v Praze-Malešicích v těchto dnech používá, a to až do čtvrtku 9. října 2008 příležitostný štoček v orážecím stroji, kterým se nejčastěji orážejí zásilky vybrané z pražských poštovních schránek. Námětem štočku je Světový den pošty, který připadá právě na 9. října, kdy v roce 1874 byla ve švýcarském Bernu založena Světová poštovní unie. V horní části štočku je text "SVĚTOVÝ DEN POŠTY", pod ním následuje oficiální znak Světové poštovní unie doplněný po levé straně textem "9. ŘÍJEN" a po pravé straně ve francouzštině "9 OCTOBRE", ve spodní části je pak francouzský text "JOURNÉE MONDIALE DE LA POSTE". Vyobrazení štočku se nachází v příloze k této zprávě. Případné žádosti o orazítkování zásilek, a to pouze obyčejných standardních psaní, můžete adresovat na následující adresu:
 Česká pošta, s. p.
 Pošta Praha 022
 p. Petr Štěpánek
 ved. odd. stroj. zprac. listovních zásilek LP/2
 Sazečská 603/9
 222 00 PRAHA 022
Dodatečné otisky orážecího stroje s tímto štočkem nebudou z technických důvodů možné.
Kamil Bednář, Česká pošta s.p. 6.10.2008
KONČÍ 29. AUKCE CELIN A POŠTOVNÍ HISTORIE
Rád bych Vás upozornil, se blíží uzávěrka příjmu příkazů do 29. aukce celin a poštovní historie. Aukce obsahuje přes 4000 položek z celého světa, s důrazem na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska. Zajímavou nabídku najdou i sběratelé dalších evropských zemí i zámořských teritorií. Dobře zastoupené jsou i kapitoly Letecká pošta, Zepelínové lety, Koncentrační tábory a Polní pošty. Všechny položky najdete na webových stránkách zobrazené. K dispozici je snadný vyhledávač. Aukci najdete na www.pac-auction.com  Uzávěrka aukce bude 12. října 2008; dne 7. října 2008 (v úterý) se koná veřejná prohlídka všech nabízených losů (v prodejně Interfila - Praha 7, Veletržní 53), a to v době od 10.00-13.00 a odpoledne od 14.00 do 18.00 hodin.
Milan Černík - Písemná aukce celin a poštovní historie Tel.: 608-539-581, Fax: 222-951-796 Email: icernik@volny.cz  http: www.pac-auction.com   6.10.2008
BARBORA ŠPOTÁKOVÁ NA DALŠÍ SÉRII FOTOGRAFIÍ PRAGA 2008
Ředitel odboru komunikace České pošty, Mgr. IVO MRAVINAC zaslal Japhile další sérii zajímavých fotografií ze světové výstavy PRAGA 2008. Vraťte se v čase a možná se na některé z 88 nových fotek najdete.
Břetislav Janík  (fotogalerie)  2.10.2008
Rudolf Fischer: Zajímavosti z historie československých známek
Dovolujeme si Vám připomenout, že ve čtvrtek 2.10.2008 od 16.00 hod. se koná klubová schůzka v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Přijďte pohovořit s přáteli a vyzvednout si připravené novinky v novinkové službě klubu a vyslechnout zajímavou přednášku pana Rudolfa Fischera, bývalého vedoucího oddělení známkové tvorby na federálním ministerstvu spojů "Zajímavosti z historie československých známek". Přednáška začne v 16.30 hod. Vítáme všechny přátele filatelie - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva a minerálka. Program celého přednáškového cyklu 2008 - 2009 jsme již rozesílali, ale na vyžádání jej můžeme znovu poslat na Vaši e-mailovou adresu.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15   1.10.2008
APOST JEN DO CIZINY?
Dostala se k nám informace z jedné pražské pošty, že od 1.10.2008 nesmí být používány nálepky APOST na obyčejné vnitrostátní zásilky. Nálepky APOST bývaly někdy takto používány (s hodnotou, ale bez podacího čísla, jen s hvězdičkami) z důvodu rychlé manipulace namísto známek a razítka nebo otisku výplatního stroje. Odůvodněné to pak bylo např. u měkkých zásilek nebo zásilek tvaru válce (např. zaslaný plakát v papírové rouře nebo pouzdru), na které se obtížně umisťují razítka. Napříště tedy nálepka APOST bude znamenat jen zapsanou zásilku. To se dotkne zejména sběratelů nálepek APOST s příležitostnými texty, které jsou v poslední době často používané. Bude to znamenat odeslat doporučenou zásilku namísto obyčejné. Opatření by se mělo stát součástí poštovních předpisů a rovněž bude upraveno software pro APOST - nálepku bez čísla tedy nebude možno vytisknout. Důvody zmíněného opatření jsou ekonomického charakteru - výroba nálepky APOST je dražší nežli výroba známky. Uvítáme v této souvislosti Vaše sběratelské poznatky, event. upřesnění této informace.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15  1.10.2008
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRAGA 2008
Vazena pani a pane, podivejte se prosim na zaverecnou zpravu na titulnich webovych stranach Mezinarodniho veletrhu Sberatel a Svetove vystave postovnich znamek PRAGA 2008 vcetne fotografii a televizniho zpravodajstvi.  http://www.ppa.cz/?page=sberatel_cz  http://www.praga2008.cz/
Jindřich Jirásek 17.9.2008
Výstavu Praga a veletrh Sběratel navštívilo 45 tisíc lidí
Obrovskému zájmu sběratelské ale i laické veřejnosti se těšily Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 a mezinárodní veletrh Sběratel, které v neděli 14. září skončily na Výstavišti v Praze. Za tři dny obě spojené akce navštívilo na 45 tisíc lidí ze všech koutů republiky i ze zahraničí.
Pro filatelisty byly největším lákadlem soutěžní exponáty ze 61 zemí, pro veřejnost zase možnost vidět část sbírky britské královny Alžběty II. včetně slavného modrého Mauritia. Vzhledem k velkým bezpečnostním opatřením však Mauritia mohlo v nedobytné, několikanásobně jištěné a klimatizované expozici vidět jen asi pět tisíc návštěvníků, kteří vystáli až čtyřhodinovou frontu.
Neočekávaným zájmem nejen o exponáty ve Dvoraně slávy, ale i v soutěžních třídách, byly překvapeni především zahraniční vystavovatelé včetně kurátora královské filatelistické sbírky Michaela Sefiho. Podle jeho slov nikde jinde filatelie nepřiláká tolik příznivců jako v České republice. Výstava Praga jistě přispěje ke zvýšenému zájmu o tohoto krásného koníčka především u mladé generace.
Pražské Výstaviště bylo po dvaceti letech napěchováno nejen filatelistickými skvosty, ale také poštovními správami z 21 zemí včetně České pošty. Na veletrhu Sběratel, který se koná každý rok a zahrnuje nejen filatelii, ale i staré pohlednice, numismatiku, notafilii, telefonní karty, minerály a drahé kameny, rychle vyprodalo svou nabídku 250 obchodníků ze 40 zemí.
Společná akce – Praga i veletrh Sběratel – skončily velikým úspěchem. Dík patří Svazu českých filatelistů, organizátorovi – firmě Progres Partners Advertising, a především České poště, která celý projekt financovala.
Jindřich Jirásek  17.9.2008
výstavA Bedřich Housa – grafika a známková tvorba
Správa KRNAP – Krkonošské muzeum v Jilemnici a Klub filatelistů 05-041 v Jilemnici srdečně zvou na zahájení výstavy Bedřich Housa – grafika a známková tvorba do Krkonošského muzea v Jilemnici dne 10. 10. 2008. Od 9.00 do 16.30 hod bude v prostoru muzea umístěna příležitostná poštovní přepážka s příležitostným ručním razítkem, na poště Jilemnice bude od 10. 10. 2008 do 18. 10. 2008 používán příležitostný Apost s textem Jilemnice – Bedř. Housa. Klub filatelistů Jilemnice k výstavě zajistil...
Slavomil Strnad (další informace) 17.9.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH SAMOLEPÍCÍCH PODACÍCH R – NÁLEPEK a VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST
U příležitosti výročí 90 let od založení pošty se budou používat příležitostné samolepící R-nálepky s přítiskem „Pošta slaví 90 let, dále bude zobrazeno logo České pošty, 1918 - 2008 “ Nálepky budou používány od 6.10.2008 do spotřebování. U příležitosti výročí 90 let od založení pošty se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „Pošta slaví 90 let, dále bude zobrazeno logo České pošty, 1918 - 2008“ Nálepky APOST budou používány od 6. 10. 2008 do spotřebování. Příležitostné samolepící podací R-nálepky a cenné nálepky na APOST s přítiskem se budou používat na těchto poštách: Pošta 110 00 Praha 1; Pošta 370 01 České Budějovice 1; Pošta 301 00 Plzeň 1; Pošta 400 01 Ústí nad Labem 1; Pošta 530 01 Pardubice 1; Pošta 701 00 Ostrava 1; Pošta 601 00 Brno 1.
Olga Drbová 17.9.2008
PALMARE - VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRAGA 2008
Pdf soubor 2,8 MB
Břetislav Janík  14.9.2008

2008

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, ČÁSTKA 9/2008
SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU: Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; Změna poštovních podmínek; Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; Změna poštovních podmínek; SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR: Vydání poštovní automatové známky „Zámek Průhonice“; Vydání dvou výplatních poštovních známek „J. Navrátil – nástěnné malby z Poštovního muzea v Praze“ určených k přitištění na pohlednice; Vydání příležitostného poštovního aršíku „Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008: Společné vydání s Rakouskem – Spěšná pošta 1750“; Vydání příležitostného poštovního aršíku „Společné vydání se Slovenskem – Karel Plicka“. Velikost pdf souboru 482 kB.
Břetislav Janík (celý text) 11.9.2008
UZAVŘENÍ PŘEPÁŽKY FILATELIE NA POŠTĚ PRAHA 016
Z důvodu účasti na Světové výstavě PRAGA 2008 bude ve čtvrtek 11. 9. a v pátek 12. 9. 2008 uzavřena přepážka filatelie č. 29 pošty Praha 016 (v hale Hlavní pošty Prahy 1), Jindřišská 14, 110 16 Praha 1 (přepážka č. 30 je uzavřena z důvodu dlouhodobé nemoci již od 25. 8. 2008ú. Od pátku 12. 9. do neděle 14. 9. se těšíme, že navštívíte naše prodejní pracoviště na výstavě.
Marie Chábová  8.9.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Semily
U příležitosti výročí 150 let od příjezdu prvního vlaku do města Semil se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „150 let dráhy“ na poště 513 01 Semily a to ve dnech 20. 10. 2008 – 25. 10. 2008.
Olga Drbová 8.9.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Poštovní muzeum
U příležitosti výstavy „90 let Poštovního muzea“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „90 let Poštovního muzea, Praha 1“. Razítko bude používáno ve dnech 29. 11. 2008 a 18. 12. 2008 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Olga Drbová 8.9.2008
Přehled akcí na veletrhu v sobotu 13. září
13:00 Vyhlášení ankety Nejlepší medaile roku
(u stánku České numismatické společnosti, levé křídlo)
13:00 Autogramiáda autorů poštovní známky „Spoločné vydanie s ČR – Karol Plicka“
Přítomni budou autor výtvarného námětu prof. Dušan Kállay a rytec Miloš Ondráček. Známku si společně s příležitostným razítkem bude možné zakoupit přímo na stánku Slovenské pošty.
(Stánek Slovenské pošty, Střední hala Průmyslového paláce)
14.00 Tradiční autogramiáda osobností. Tentokrát to budou tvůrci poštovních známek Adolf Absolon, Martin Srb, Miloš Ondráček, Václava Fajt a Václav Kučera, spisovatel Ludvík Vaculík, hlasatelka Stanislava Lekešová, showman Petr Novotný a moderátor Aleš Cibulka
(u stánku Klubu sběratelů kuriozit, levé křídlo Průmyslového paláce)
15.00 Křest filatelistické studie Ivany Šárové T.G.M. 1923 za účasti moderátora Aleše Cibulky. Detailní filatelistická publikace jubilejních známek T.G.M. 1923 a sérií Olympijský kongres 1925 a VIII. Všesokolský slet 1926 (levé křídlo Průmyslového paláce).
Jindřich Jirásek  8.9.2008
Muzeum cenných papírů z Prahy
bude na veletrhu Sběratel, jež probíhá od 12. do 14. září, vystavovat unikátní tiskové desky bankovek Kostariky. Jedná se o ocelotiskové desky bankovek Banco de Costa Rica na 10 colónů série A vydané 1.1.1901. Originální bankovky jsou v katalogu značeny bez záznamů, jelikož se na sběratelském trhu prakticky nevyskytují. Muzeum získalo tyto desky pocházející z archivu American Bank Note Company. U příležitosti veletrhu Sběratel 2008 a Praga 2008 bylo vytištěno z původních tiskových desek 2.000 číslovaných otisků, které budou určeny pro sběratele.
Kromě těchto tiskových desek, které jsou jediné na světě, bude vystaveno i několik další zajímavých exponátů ze sbírek Muzea cenných papírů jako jsou modely bankovek, cenných papírů, molety apod. Mimo uvedených bankovek bude muzeum nabízet i první katalog cenných papírů vydaný v České republice. Jedná se o katalog cenných papírů pivovarů a sladoven na území Československa.
Jindřich Jirásek 8.9.2008
Zlato, stříbro na veletrhu
Tradiční vystavovatel Schoeller Münzhandel v premiéře přiveze na Sběratele desetikilovou stříbrnou minci Rakouské mincovny s názvem „New Vienna Philharmonic Silver Bullion Coin” spolu s tradiční širokou škálu zlatých cihel s váhou od jednoho gramu do jednoho kilogramu.
Firma Zlaté Mince Numismatika ukáže na svém stánku největší českou medaili z ryzího zlata. Váží celý 1 kg a tematicky je věnována stavbě Karlova Mostu v Praze. Poprvé bude také k vidění nová dukátová sada investičních medailí (praotec Čech, kněžna Libuše, Přemysl Oráč a sv. Václav) z ryzího zlata 24 karátů. Oba vystavovatelé budou ve dnech 12. – 14. září na stánku č. 500.
Jindřich Jirásek 8.9.2008
Co se zbylými penězi z dovolené? Přineste je na veletrh!
To tu ještě nebylo! Poprvé v historii veletrhu Sběratel, který se letos koná o víkendu 12. – 14. září, zde bude možné platit všemi měnami světa! Na stánku 421 v sekci numismatiky budete moci zaplatit svou útratu ve všech existujících a rovněž tak v některých zaniklých měnách celého světa. K placení tak bude možné použít podle aktuálního kurzovního lístku více než 200 různých i exotických měn (např. papuánské kiny, brunejské ringgity, arubské floriny, albánské leky, svazijské emalangeni…) a také všechny zaniklé evropské měny, které před časem nahradilo euro - šilinky, marky, franky, pesety, liry aj. Ve větsině případů budou akceptovány rovněž platné mince z celého světa. Neváhejte a zastavte se během veletrhu Sběratel na stánku 421 a přeměňte tak svá doma ležící a nepotřebná či zapomenutá platidla z vašich cest a dovolených po celé planetě za hodnotné artefakty z oblasti moderní numismatiky a notafilie. Pan Mojmír Černý s přáteli se na Vás již těší!
Razítko Chorvatské pošty a dopisnice pošty OSN
K letošní největší sběratelské akci v Praze připravila Chorvatská pošta příležitostné razítko a pošta OSN tradiční (od roku 1998 už jedenáctou) dopisnici. Neděle 14. září byla na veletrhu Sběratel a výstavě Praga vyhlášena Dnem OSN, na stánku České pošty tedy bude k dispozici i razítko.
Jindřich Jirásek  8.9.2008
Výstavu PRAGA pojistila Kooperativa
Soutěžní i nesoutěžní exponáty vystavené na Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008, která se koná ve dnech 12. až 14. září společně s veletrhem Sběratel, pojistila exkluzivně Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. „Jsme velmi rádi, že jsme součástí tak významné akce a že jsme přispěli k tomu, aby organizátoři i vystavovatelé měli o něco klidnější spánek,“ uvedl mluvčí pojišťovny Marek Vích. Kooperativa se podle jeho slov již tradičně angažuje v oblasti kultury, a to nejen jako sponzor či pojistitel nejrůznějších výstav, galerií a sbírek, ale rovněž aktivně – firma nashromáždila od svého vzniku významnou kolekci českého umění, která v současnosti čítá více než 2 000 položek.
Kooperativa je druhou největší pojišťovnou v ČR, v pojištěním průmyslu a podnikatelů je již několik let lídrem českého trhu. V současné době má více než 300 obchodních míst a produkty Kooperativy lze sjednat i v pobočkách České spořitelny. Pojišťovna má základní kapitál tři miliardy Kč a loni dosáhla předepsaného pojistného 29 miliard Kč a zisku před zdaněním 1,3 miliardy Kč. Kooperativa je součástí vedoucí pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě Vienna Insurance Group, která je kótována na burzách ve Vídni a v Praze.
Jindřich Jirásek  8.9.2008
Jak se dostat na veletrh Sběratel a výstavu Praga
Veletrh se tradičně koná v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze 7 - Holešovicích na severním okraji centra hlavního města. Spojení tramvají či metrem trvá z úplného centra města deset minut. K výstavišti vede trasa metra C (stanice Nádraží Holešovice) a jezdí tramvaje 5, 12, 15, 17 a 34. Vstupné na veletrh: jednodenní vstupenka 80 Kč a permanentní na všechny tři dny 200 Kč. Vstupenka platí i na světovou výstavu PRAGA, tedy i do Poštovního muzea, kde je vystavena třída literatury. Ženy a mládež do 18 let mají vstup zdarma. Hodiny pro veřejnost (na výstavišti i v muzeu): pátek 12.9. a sobota 13.9. 10 – 18 hodin, neděle 14.9. 10 – 16 hodin
Jindřich Jirásek  8.9.2008

ZEMŘEL PhDr. PAVEL ČTVRTNÍK

PhDr. Pavel Čtvrtník na snímku z PRAGY 1988 (*6.5. 1947 – †29.8. 2008)
Dne 29. srpna tohoto roku nás zasáhla smutná zpráva – po dlouhé a těžké nemoci zemřel dlouholetý ředitel Poštovního muzea PhDr. Pavel Čtvrtník.
Pavel Čtvrtník se narodil 6.5. 1947 v Novém Boru jako nejmladší ze tří dětí Františka a Věry Čtvrtníkových. Po maturitě na pražském gymnáziu (1965) zahájil studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (obor filozofie – historie), které úspěšně dokončil v roce 1970. V následujícím roce obhájil rigorózní práci na téma Hermeneutika a problém dějinnosti v současné filozofii a v letech 1972-73 navštěvoval Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu. Jeho vypravěčské schopnosti, nadhled i zaujetí pro vystudovaný obor mu dovolily, aby se krátce věnoval pedagogické činnosti. Svůj hlavní zájem však nakonec soustředil na dějiny poštovnictví na našem území, jimž zůstal věrný po celý zbytek života.
Do Poštovního muzea nastoupil ještě jako student Filozofické fakulty 1.2. 1970, aby zde nakonec zůstal neuvěřitelných 37 let. Začínal jako kurátor v oddělení dějin pošty a telekomunikací, které vedl do 10. ledna 1977, kdy se stal vedoucím (od r. 1993 ředitelem) muzea. Již krátce po příchodu do muzea osvědčil mimořádný organizační talent. Tehdy se muzeum nacházelo ve velmi složité situaci a nechybělo mnoho, aby bylo zcela zrušeno. Je především zásluhou Pavla Čtvrtníka, že se podařilo stabilizovat personální poměry, obnovit sbírkovou, expoziční a badatelskou činnost a navázat kontakty s partnerskými institucemi doma i v zahraničí. Nejviditelnějším důkazem tohoto úsilí bylo otevření pobočky ve Vyšším Brodě v roce 1976 a následně také nového sídla Poštovního muzea v Praze v roce 1988. Po pádu komunistického režimu se Pavel Čtvrtník snažil o rozšíření muzejních aktivit směrem k veřejnosti. Výsledkem byl rozšířený výstavní program muzea a navázání vztahů s podobně zaměřenými muzei v zahraničí. Zájem o dění v muzeu mu však v posledních letech stále více a více ztěžovaly vleklé zdravotní potíže, kterým také nakonec podlehl.
Po celou dobu svého působení v muzeu se intenzivně věnoval publikační činnosti. Výsledkem je více než 100 zejména populárně naučných článků, z nichž některé uveřejnil ve Sborníku Poštovního muzea, který spolu s kolegy v roce 1976 založil a až do roku 1991 řídil. Zaměřil se především na odboj poštovních zaměstnanců za II. světové války, poštovní přepravu a ač nefilatelista také na známkovou tvorbu. Dílčí studie posléze využil při psaní knižních publikací. Jako první vyšla Cesta pošty dějinami (1977) , v níž se zabýval přepravou osob a zásilek od starověku až po současnost. Nové historické skutečnosti se pokusil přiblížit v práci Spojaři v odboji, která však nikdy nevyšla, neboť důraz kladený na nekomunistický odboj, nevyhovovala tehdejšímu režimu. Mnohem později se stal spoluautorem studijního textu Dějiny pošty v českých zemích (2000) a na sklonku života také výpravné obrazové publikace Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezku (2008). Krátce před svým odchodem ještě stačil dokončit některé texty pro připravovanou publikaci 90 let Poštovního muzea, která vyjde koncem tohoto roku.
PhDr. Jan Kramář, Poštovní muzeum Praha

ZMĚNA MÍSTA A TERMÍNU KONÁNÍ SETKÁNÍ AIJP
chtel bych využít teto prilezitosti a informovat Vas, ze setkani Mezinarodni asociace filatelistických novinaru (A.I.J.P.) se bude konat dne 13.9. 2008 od 13 hodin v zasedaci mistnosti v prvnim patre Pruymsloveho palace v Praze 7 – Holešovicích (prave kridlo). Sdelte prosim tuto zmenu mista a casu konani akce vsem clenum AIJP pripadne i dalsim zajemcum o ucast na tomto setkani (jednacimi jazyky jsou anglictina a nemcina).
V pripade jakychkoliv dotazu jsem Vam k dispozici.
Lubor Kunc, E-mail: lubor.kunc@seznam.cz  Internet: http://www.czech-stamps.org/
29. PAC AUKCE ZAHÁJENA
Rád bych Vás upozornil, že dnes, 4.9.2008, byla ve 12:00 hod. na internetu na adrese www.pac-auction.com  zpřístupněna nová, již 29. aukce celin a poštovní historie. Obsahuje přes 4000 zajímavých položek z celého světa, s důrazem především na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska, ale i dalších zemí. Všechny položky jsou na webových stránkách zobrazené.
Několik ukázek z nabízených položek:
ČSR - předběžné: Obálka vypl 2x 6H Doplatní (Velká čísla) + 4x 2h Merkur (Novinové; ve 4-pásce), DR Leitmeritz/ Litoměřice 28.12.1918, adresováno Warnsdorf. Mimořádná frankatura na nefilatelistické zásilce http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=1364 
ČSR - Dočasná polská správa: Velká část rakouské průvodky Postanweisung, vypl. 4x 20H Karl (světlezelená, Mi. 222b !!!), DR Freistadt, Österrr.Schles./ Frysztat, Slask Austr. - 3.12.1918, vzadu přích. DR Moravská Ostrava 5.12.18. Mimořádná zásilka z období před Šnejdárkovým tažením http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=1427
USA: Trans Atlantic letter franked by great mixed franking 1c Franklin blue & 10c Washington green & 3c Washington brown (on reverse), tied by pen cross, posted at Lamar on 5 NOV 1857 (hds note), sent to Switzerland. Transit New York 23 NOV/ By Pkt, London 5 DE 57, Basel 7 DEC, arrival pmk Aarau 7 DEC 1857. Box pmk "GB/ 1F 60c" & rate "190" hds by red crayon. Superb item, very scarce and desireable foreign usage. http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=3403
France: Folded letter with full contens inside, franked by 3x 40c (stripe of 3) + 20+10c Emperor Napoleon (great combination), posted at Dax on 28 SEP 1854 & "1081", sent to Veracruz, Mexico (a real uncommon destiny) via Southampton by British streamer. On reverse Ligne-on-Calais 30 SEP 1854. Fantastic & valuable postal history item http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=2219
Ireland - Incoming post from Spain Guinea: Cover franked by 40+40c Drummers (Sc. 228) posted at Santa Isabel/ Fernando Poo on 20 FE 1943, sent to Ireland.
Rare Spain censorship "Golfo de Guinea", British & arrival Irish censorships. On reverse transit Lagos, arrival pmk Calabar 25 FE 1943. http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=3013
Sardinia: Prestamp folded letter on front prepaid pmk 25c Cavallini di Sardegna/ Horseman (blue), line PALERMO (red), sent to Misterbianco. Approx. 1820.
Unique item (Sassone 2.000€) http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=2314
Portugal: Picture postcard (Panorama de Lisboa) franked by 25+50R Carlos, posted at Lisboa Cetral on 21.10.1902, sent Registered (!!!) to Macau (with Registry pmk). On reverse arrival cancel Macau 22 NOV 1902. http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=2610
… a mnoho dalších. Kompletní aukci najdete na www.pac-auction.com Uzávěrka aukce bude 12.10.2008; na 7.10.2008 je plánována veřejná prohlídka všech nabízených losů v prodejně Interfila (Praha 7, Veletržní 53).
Milan Černík, Písemná aukce celin a poštovní historie, P.O.Box 243, CZ-16041 Praha 6
Tel.: 608-539-581, Fax: 222-951-796 (nové tlf. číslo) icernik@volny.cz  http://www.pac-auction.com 
DalŠÍ nejnovĚjŠÍ zprÁvy o veletrhu SbĚratel a vÝstavĚ PRAGA
Vážená paní a pane, podívejte se prosím na nejnovější zprávy č. 41 z 1. 9. 2008 o Mezinárodním veletrhu Sběratel a Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008.
Jindřich Jirásek   http://www.ppa.cz/   3.9.2008
SEZNAM NAVRŽENÝCH POŠT KE ZRUŠENÍ
V příloze vám zasílám přehled předpokládaných zrušených pošt od příštího roku. Myslím si, že si někteří z vás nenechají ujít "razítko z posledního dne". Pdf soubor má velikost 58 kB.
Marie Chábová  (další informace)  2.9.2008
JIŘÍ KRATOCHVÍL: 100 LET POŠTY V DEJVICÍCH
Vážení přátelé, dovolujeme si vás informovat, že ve čtvrtek 4.9.2008 od 16.00 hod. se koná klubová schůzka v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Přijďte pohovořit s přáteli a vyzvednout si připravené novinky v novinkové službě klubu, volné vstupenky na výstavu Praga 2008 (týká se těch členů, kteří si ještě vstupenku nevyzvedli) a výstavní katalog Praga 2008 (týká se těch, kteří si katalog objednali). V rámci klubové schůzky bude také zahájen již 29. cyklus přednášek o poštovní historii a současnosti přednáškou pana Jiřího Kratochvíla "100 let pošty v Dejvicích", včetně informace o příležitostném razítku, příležitostné R-nálepce a vydaných tiskových listech známek Kč 10,- s jubilejním přítiskem na kupónech. Přednáška začne v 16.30 hod. Vítáme všechny přátele filatelie a poštovní historie. Vstup volný všem zájemcům. Pro účastníky klubové schůzky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15  1.9.2008
INAUGURACE ZNÁMKY KLÁŠTER EMAUZY
Vážení přátelé známkové grafiky, dovoluji si Vás pozvat na inauguraci poštovní známky Klášter Emauzy dne 3. září 2008 v 15.00 hodin v refektáři kláštera K této příležitosti byl vydán pamětní list podepsaný oběma autory Autogramiáda Karla Zemana.
Za SSČSZ SČF Josef Fronc (další informace) 1.9.2008
AD 100 LET POŠTY V DEJVICÍCH
Na stránkách deníku Japhila avizujete, že ke 100 letům dejvické pošty bude příležitostné razítko, příležitostná CN Apost a příležitostná R-nálepka. Tuto informaci bych ještě rád doplnil, že na poště budou na přepážkách od 15. září v prodeji i archy známek s příležitostnými kupony jednak s fotkou současné pošty Praha 6 a jednak s textem "100 let dejvické pošty". Dále již od počátku září bude v hale pošty umístěn propagační panel s článkem ke stoletému výročí, fotografiemi všech budov, v nichž kdy pošta sídlila, dále ukázky doporučených dopisů (i samotných R-nálepek) odesílaných z jednotlivých budov v různých historických obdobích a samozřejmě i s různými názvy pošty na denním razítku i R-nálepce. Tyto informace vyplynuly z dnešního mého jednání s vedoucí obvodní pošty Praha 6 - Š. Čaňovou, ten propagační panel připravuji s pracovníky pošty já.
Jiří Kratochvíl   (další informace)  19.8.2008

Stále přibývají noví vystavovatelé na veletrhu Sběratel
Podívejte se na titulní straně http://www.sberatel.info  na aktuální seznam vystavovatelů letošního veletrhu Sběratel, který se koná společně se Světovou výstavou poštovních známek Praga. Ve dnech 12. – 14. září se hlavní město České republiky stane hlavním městem sběratelů. Přes dvacet poštovních správ, na deset mincoven a 250 dealerů bude připraveno na očekávaných 30 tisíc návštěvníků. Seznam vystavovatelů naleznete také zde: http://new.ppa.cz/?page=sber_sezvyst_en
Jindřich Jirásek  19.8.2008

Další filatelistické materiály poštovních správ
Většina poštovních správ připravuje pro veletrh Sběratel a světovou výstavu PRAGA příležitostná razítka, dopisnice, aršíky či další filatelistický materiál. Již dříve jsme publikovali razítko grónské pošty. Nyní přidáváme další filatelistický materiál, jehož obrázky jsme již dostali: razítka pošty Chorvatska, Itálie a Švýcarska, razítko a  obálku pošty Běloruska, obálku pošty Německa a aršík pošty Hong Kongu.
Jindřich Jirásek  19.8.2008

Antikvariát ne, antikvariáty ano
Součástí letošního mezinárodního veletrhu Sběratel letos poprvé nebude veletrh Antikvariát. Pro nedostatek výstavního prostoru jej pořadatelé byli bohužel nuceni zrušit. Antikvariáty však z výstaviště nezmizí. Většinu z nich najdete na veletrhu Sběratel v sekci historických pohlednic
Jindřich Jirásek  19.8.2008

Kolik mě bude stát návštěva veletrhu
Jednotné denní vstupné na veletrh Sběratel a výstavu PRAGA činí 80 Kč, permanentka na všechny tři dny 200 Kč. Jako už tradičně, mládež do 18 let a ženy mají vstup zdarma. Pořadatelé tím chtějí sběratelství přiblížit mládeži i ženám, které podle sociologických výzkumů zrovna moc nesbírají. Pak už záleží jen na vás, návštěvnících, kolik vydáte z peněženky, aby vám přibylo něco ve sbírce. Nabídka bude ohromná. Čeká Vás na 250 prodejců, přes dvacet poštovních správ, řada mincoven atd. Nakupovat budete v levém křídle a střední hale Průmyslového paláce, a pak se půjdete do pravého křídla, kde jsou soutěžní exponáty Pragy, zklidnit. A pak znovu do práce! Pro návštěvníky je Průmyslový palác otevřen v pátek a sobotu od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin.
Jindřich Jirásek  19.8.2008

Výstava Praga a její akce
Světovou výstavu poštovních známek PRAGA bude provázet řada akcí. Kromě dětské pošty, salonu české mládeže, dvorany slávy, exponátů poštovních muzeí České republiky a Slovenska a virtuální výstavy EXPONET, to bude v pátek kolem 17. hodiny start balonu s balonovou poštou přímo na Výstavišti, v neděli přeprava poštovních zásilek dostavníkem z moravského Hevlína do rakouského města Laa an der Thaya a další akce. Více o celé výstavě Praga včetně seznamu exponátů najdete na www.praga2008.cz.    
Jindřich Jirásek  19.8.2008

Aktivní Poštovní muzeum České pošty
Poštovní muzeum České pošty, v jehož budově je v rámci světové výstavy PRAGA umístěna soutěžní třída filatelistické literatury, připravuje na Výstavišti řadu exponátů, které se běžně nevystavují. Ve foyeru Průmyslového paláce představí historické předměty související s poštou na našem území včetně poštovního kočáru či uniforem. Ve střední hale ve Dvoraně slávy hned vedle sbírky britské královny muzeum vystaví ukázky nepřijatých návrhů tehdejších našich předních výtvarníků na poštovní známky ze soutěže vypsané ministerstvem pošt a telegrafů v roce 1936 pro emisi „Dětem. Na výstavě nebudou chybět ani soutiskové archy prvních československých známek z roku 1918 – „Hradčan“ a novinových známek „Sokol v letu“.
Jindřich Jirásek  19.8.2008

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH SAMOLEPÍCÍCH R – NÁLEPEK – Osoblaha
U příležitosti 170. výročí založení pošty Osoblaha se budou používat samolepící R-nálepky s přítiskem „170 let založení pošty “ v sérii č.1 – 2 000. Nálepky budou používány poštou 793 99 Osoblaha od 15.11.2008 do spotřebování.
Olga Drbová 18.8.2008
Pozvání do Prahy
Ve dnech 12. až 14. září 2008 bude Svaz českých filatelistů pod patronátem Mezinárodní filatelistické federace FIP pořádat v Praze Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008 v soutěžních třídách tradiční filatelie, poštovní historie a filatelistické literatury a v experimentální třídě jednorámových exponátů. Bude to další z mezinárodních výstav konaných v uplynulých desetiletích v Praze, a jsem si proto jist, že i PRAGA 2008 bude tak úspěšná jako všechny ostatní filatelistické akce pořádané v bývalém Československu a dnešní České republice. Stejně jako v roce 1988, kdy jsem byl poprvé zvolen členem výboru pro přípravu tehdejší pražské výstavy, mě i letos velmi potěšilo, že jsem byl jmenován konzultantem pro výstavu v roce 2008.
Soutěžní výstavy PRAGA 2008 se se svými exponáty zúčastní vystavovatelé všech národů, ras, vyznání a politického přesvědčení a předvedou světu ty nejlepší sbírky ve vybraných filatelistických třídách. Zároveň tak ukáží, že filatelie přispívá k míru a porozumění na světě. Rád bych proto pozval všechny filatelisty, aby přijeli do Prahy, seznámili se s novinkami ve filatelii a společně s námi se podíleli na utváření budoucnosti naší záliby.
Chtěl bych už nyní dopředu poděkovat národním komisařům a členům organizačního výboru výstavy za jejich práci, kterou odvedou pro výstavu PRAGA 2008. Výstavě PRAGA 2008 pak přeji hodně úspěchů. Jako prezident FIP a konzultant FIP pro tuto výstavu doufám, že budu moci v srdci Evropy přivítat nejen filatelisty, ale i laickou veřejnost z celého světa.
Jos Wolff, RDP
prezident FIP
http://www.praga2008.cz/  18.8.2008
100 let od vydání Jubilejních korespondenčních lístků v Rakousku 18. 8. 1908 – 18. 8. 2008
„Vydáním emisí v roce 1907 končí éra klasické rakouské známky v tradiční grafické úpravě. Od roku 1908 začala rakouská poštovní správa vydávat známky poplatnější široké veřejnosti (zejména filatelistickým kruhům) ve zcela jiném, dokonalejším uměleckém i grafickém provedení. Na tvorbě známek se podílejí význační rakouští grafici a rytci jakými byli prof. Koloman Moser a mědirytec Ferdinand Schirnböck. Také tisku a výrobě desek byla věnována větší péče.
Návrhy byl u příležitosti oslav 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. pověřen prof. Koloman Moser, kterému byly předepsány pouze motivy, jinak nebyl nijak omezován. Emise výplatních známek 1908, vydaná 1. 1. 1908, představuje zlom ve výtvarném pojetí rakouské známkové tvorby“.
Pavel Vízner  (celý text)  17.8.2008

ZEMŘEL Mgr. MIROSLAV LANGHAMMER

Velmi smutná zpráva přišla z e-mailu Miroslava Langhammera. Neposlal ji bohužel on, ale jeho manželka Ivana: "Jeho srdce dotlouklo ve středu 13. srpna 2008 po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 57 let".
Narodil se 19. 8. 1951 v Praze (do jeho narozenin chyběl necelý týden). Členem SČF byl od roku 1969, členem předsednictva SČF od roku 1990, člen výkonného výboru SČF (1995-2000, od roku 2005). Jednatel KF 00-65 Apollofila klub Praha. Předseda Společnosti pro odbornou literaturu SČF. Jednatel Českomoravské společnosti pro poštovní historii Poradce SČF pro obor doklady automatizace poštovního provozu ČSR a ČR. Předseda analytické skupiny SČF. Národní komisař SČF na filatelistických výstavách IBRA 1999, WIPA 2000, HUNPHILEX 2000, EURO CUPRUM 2001, AMPHILEX 2002, ÖVERBRIA 2004, 11. SACHSENSCHAU 2006.
Generální komisař PRAGA 2008.
Exponáty:
Exponáty z oboru mechanizace a automatizace pošty vystavovány v ČSSR i v zahraničí v letech 1981- 1989 - postříbřená až velká stříbrná medaile. Na výstavě MOPHILA 1985 v Hamburku 2. cena (na Exponetu). Jednorámový exponát Automatizace příjmu doporučených zásilek v Československu a v Česku: AMPHILEX 2002 - rubín, BANGKOK 2003, SINGAPORE 2004, WASHINGTON 2006 - stříbrné medaile. Rozšířená třírámová verze: Pohár národů 2002 Lagoa, Československý salon Sindelfingen 2004, EXPONET.
Publikační činnost:
Články v časopisu Filatelie (od roku 1968), člen redakční rady Filatelie (od roku 1990), místopředseda redakční rady (2006), v poslední době předseda redakční rady Filatelie. Autor knihy Filatelie je víc než jen známky (POFIS, 2005) - velká pozlacená medaile na výstavě Euregia Egrensis Karlovy Vary 2006. Překlad knihy Hobby známky (Slovart, 1996). Redaktor zpravodaje Mechanizace a automatizace pošty (od roku 1980) Články v časopisech Poštovní kurýr, Mladý filatelista, DBZ/SE, Bulletin AIJP, ve zpravodajích ArGe Tschechoslowakei, ArGe Briefpostautomation; příležitostně články i v dalších časopisech (Lidé a země, Výběr informací, klientský časopis ČSOB atd.). Člen Mezinárodního svazu filatelistických novinářů AIJP.
Mirek byl dlouholetým přítelem a celoživotním kamarádem nás všech, filatelistou, obětavým funkcionářem, publicistou, předsedou redakční rady Filatelie, členem správní rady obecně prospěšné společnosti Exponet...
Břetislav Janík 14. srpna 2008

VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Praha 6
U příležitosti 100. výročí založení pošty v Praze 6 se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „-100let pošty“ na poště 160 00 Praha 6 a to ve dnech 15.9.2008 – 30.9.2008.
Olga Drbová 17.8.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 6
U příležitosti 100. výročí založení pošty v Praze 6 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „100 let pošty, Praha 6“. Razítko bude používáno ve dnech 19.9.2008 – 27.9.2008 poštou 160 00 Praha 6.
Olga Drbová 17.8.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Praha 6
U příležitosti 100. výročí pošty Praha 6 se budou používat R-nálepky s přítiskem „100 let pošty “ v sérii č.50 001 – 70 000. Nálepky budou používány poštou 160 00 Praha 6 od 15.9.2008 do spotřebování.
Olga Drbová 17.8.2008
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, ČÁSTKA 8/2008
Z Obsahu: SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR: 42 Vydání příležitostné poštovní známky „Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008: klášter Emauzy v Praze“; 43 Vydání příležitostné poštovní známky „100 let sdružení výtvarníků užitého umění Artěl“; 44 Vydání výplatní poštovní známky „Letní den“ s kupony určenými pro přítisky. Velikost pdf souboru 286 kB.
Břetislav Janík (celý text) 14.8.2008
BURZA ZNÁMEK PO DOBU VÝSTAVY PRAGA 2008
Podrobnosti a telefonní čísla k objednávce stolů na třídenní filatelistické burze získáte zde.
Jiří Majer  BURZA PO DOBU VÝSTAVY PRAGA 2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 67 Neposlal
U příležitosti oslav 90. výročí zrodu československého letectví se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Výročí vzniku letectví republiky československé, 29. října 2008, 90, 1918-2008, Praha 67“. Razítko bude používáno ve dnech 2.11.2008 – 4.11.2008 poštou 160 07 Praha 67.
Olga Drbová  11.8.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Brno 2
U příležitosti veletrhu INVEX se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „INVEX, Česká pošta slaví 90 let, Brno 2“. Razítko bude používáno ve dnech 6.10.2008 – 9.10.2008 poštou 602 00 Brno 2 na příležitostné poštovní přepážce na brněnském Výstavišti.
Olga Drbová  11.8.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH SAMOLEPÍCÍCH R – NÁLEPEK – Město Albrechtice
U příležitosti 180. výročí založení pošty v Městě Albrechticích se budou používat samolepící R-nálepky s přítiskem „180 let vzniku pošty“ v sérii č. 1 – 4000. Nálepky budou používány poštou 793 95 Město Albrechtice od 1.10.2008 do spotřebování.
Olga Drbová  11.8.2008
SEZNAM EXPONÁTů PRAGA 2008 S TITULNÍMI LISTY
V současné době jsou na internetu - na stránkách PRAGY - http://www.praga2008.cz/  dispozici kompletní seznamy exponátů, které budou vystaveny na Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008, rozdělené podle výstavních tříd včetně jejich konečného očíslování (tedy tak jak budou na výstavišti i ve výstavním katalogu). Kliknutím na číslo exponátu lze v dalším okně zobrazit kopii titulního listu (pokud byl zaslán výstavnímu výboru), případně kopie dalších popisů. Opětovným kliknutím na obrázek se tento zvětší. Pokud je k dispozici více obrázků jsou dostupné kliknutím na hranaté závorky [1], [2], [3] atd. Aktuálně byly uveřejněny popisy v cizích jazycích (primárně určené pro členy jury). Postupně doplníme i popisy v češtině, k těm exponátům, ke kterým byly dodány.
Vladimir Munzberger, tajemník OV PRAGA 2008   4.8.2008
VÝPLATNÍ OTISKY K ODLETU OLYMPIONIKů A OH PEKING
Jsou připraveny dva příležitostné štočky pro razítkování na poště Praha 6:
- úterý 5.8.2008 - Odlet (poslední části) českého týmu do Pekingu - OVS - otisk výplatního stroje v červené barvě s hodnotou - pošta Praha 6 (jiná informace mluví o 6.8.! - správný den razítkování ještě zjišťujeme),
- pátek 8.8.2008 - Zahájení OH Peking 2008 - strojové razítko Postalia v černé barvě - pošta Praha 6.
V případě úspěchů českých olympioniků lze očekávat používání dalších příležitostných štočků.
Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, reg. čís. 00-15, Praha
SENZACE "MÁ BRATŘÍČKY"
Velmi nás oslovil článeček Václava Diviše (přetištěný ze Zpravodaje Olympsportu 2/2008), protože všeobecné povědomí toho moc o návrhu přetisku Olympijský kongres 1925 v černém hranaté barvě moc neví. Literatura a čaopisy jsou v této oblasti němé. Nicméně na článek Václava Diviše na Japhile a v "Exponet fóru" reagoval Ludvík Pytlíček: "na jednom listu své nové publikace "Nejvzácnější poštovní známky Československa ve sbírce Ludvíka Pytlíčka" ukazuji doposud neznámé přetisky Olympijského kongresu a to č. 180 a č. 181 s odlišným černým hranatým přetiskem. Získal jsem je kdysi od zaníceného filatelisty - faráře Ketnera z České Třebové. Měl i tu kat. 182, kterou prý prodal do Německa. Dle mého mínění je to ta která byla v prodaném exponátu Olympijských her v aukci v Německu."...
Břetislav Janík  (další informace)  25.7.2008
Nazval bych to „SENZACE„
VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA EXPONET; EXHIBIT: OLYMPISCHE SPIELE 1896 – 1930; EXHIBITOR: ULRICH FELZMANN -BRIEFMARKENAUKTIONEN, GERMANY: http://www.japhila.cz/hof/0387/index0387a.htm 
Asi většina z nás dostala zprávu Břetislava Janíka:
"Velmi cenným exponátem je tentokráte los aukčního domu ULRICH FELZMANN ze Spolkové republiky Německo. V jeho 121. Aukci https://www.felzmann.de/  se nachází ojedinělý exponát „Olympijské hry v poštovních dokumentech z let 1896 až 1930“ vystavovatele Edmunda Messmera. Exponát byl naposledy vystaven majitelem v roce 2004 na olympiádě v Aténách.
Exponát se před prodejem dostal v celé své kráse (díky aukčnímu domu) na EXPONET, kde bude trvale k dispozici všem návštěvníkům. Zájemcům o koupi je však k dispozici nejen na EXPONETu k důkladné prohlídce, ale i ke koupi. Je nabízen za vyvolávací cenu 80 000 EUR. Aukce bude probíhat od 12. do 16. června v Düsseldorfu.".
Nedostupná senzace je nejen celý obsah exponátu, ale pro našince je to list 61/90, kde je „hranatý černý“ přítisk „CONGRES OLYMP. INTERNATIONAL PRAHA 1925“ na 200h TGM (kat. č. 182). OBRÁZEK  Zřejmě tento zkusmý tisk vznikl jako možný návrh a liší se od originálu (autor J. Goldschmied) nejen ve tvaru, ale i barvou a obsahem. Oficiální přítisk je půlkruhový, v barvěčervené a se zkratkou ve slově
„INTERNAT.“.
Tento výskyt není zaznamenán ani v naší knihovničce č. 26 „OLYMPIJSKÝ KONGRES 1925“ (Petrásek-Justýn 1995), ani ve specializovaném katalogu známek a celistvostí „ČESKOSLOVENSKO 1918 – 1939“ (Klim -Schodelbauer 2002) a nezmiňuje se o nich ani studie „VIII. Mezinárodní olympijský kongres Praha 1925“ (Merkur-revue 2003 Petrásek – Schodelbauer). Zajímavý je také fakt, že dražený exponát byl vystaven např. na OLYPHILEXu v Aténách, přesto nezvyklý přítisk unikl naší pozornosti.
Václav Diviš  (další informace) 23.7.2008
ZPRAVODAJ OLYMPSPORTU 2/2008
Bohatý obsah nejnovějšího čísla Olympsportu číslo 2/2008 je plně k dispozici nejen členům, ale všem zájemcům. Olympsport je jediný odborný zpravodaj, který je rozšiřován volně jako čtyřbarevné periodikum (ve formě pdf souboru). Toto číslo má velikost 2 719 kB a rozhodně stojí za to, abyste si jej stáhli i přes jeho velikost, která může být problematická na pomalých telefonních připojeních.
OLYMPSPORT  (zpravodaj)  23.7.2008
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 7, 2008
Z obsahu: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU: 39 - Výzva k podávání žádostí o udělení poštovní licence; 40 - Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; 41 - Změna poštovních podmínek. Velikost pdf souboru 193 kB.
Břetislav Janík (další informace) 23.7.2008

EXPONET: EXPONÁT S POŘADOVÝM ČÍSLEM 400
Pořadové číslo 400 má exponát z Maďarska, který zaslal dr. Géza Homonnay. Byl oceněn na nedávné světové výstavě IZRAEL 2008 zlatou medailí a má 128 listů poštovně historických lahůdek.
Mezinárodní virtuální filatelistická výstava EXPONET dosáhla na další postupnou metu: 4 stovky on line exponátů, přičemž historie stovkových exponátů je takováto: 2. 7. 2004 - 1. exponát; 29. 4. 2006 - 100. exponát; 27. 3. 2007 - 200. exponát; 5. 10. 2007 - 300. exponát a 19. 7. 2008 - 400. exponát.
Bez zajímavosti není, že do zaokrouhleného 2.000. výstavního rámu (nepočítáme do tohoto součtu exponáty filatelistické literatury) nám v této chvíli "chybí" 10 výstavních rámů (po 16 listech).
Blížící se Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008, která bude mít EXPONET jako doprovodný program - fyzicky budou k dispozici návštěvníkům PC, na kterých budou moci brouzdat Exponetem - tak bude mít vlastně dvojnásobnou velikost. Sama v rozsahu cca 2.000 výstavních rámů bude představovat i EXPONET. "Výstava na výstavě" nabídne tedy celkem přes 4.000 výstavních rámů a ani zde Exponet co se týká světovosti nebude chudým příbuzným. V této chvíli nabízí exponáty z 38 zemí světa: http://www.japhila.cz/hof/index.htm
Břetislav Janík  19.7.2008
P.S.: Se 4 vyřazenými exponáty pro digitální manipulaci by tento článek vyšel o pár týdnů dříve.
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Třebechovice pod Orebem
U příležitosti výročí 650 let od první písemné zmínky o Třebechovicích pod Orebem a při příležitosti křtu české poštovní známky s motivem Třebechovického betléma, jenž je Národní kulturní památkou se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „650 let Třebechovice pod Orebem“. Razítko bude používáno dne 7.11.2008 poštou 503 46 Třebechovice pod Orebem na příležitostné poštovní přepážce v Třebechovickém muzeu betlémů.
Olga Drbová 15.7.2008
PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA
Doplnění a aktualizace příležitostných poštovních razítek, bohužel ve formátu xls (Excel). Pokud se Vám všem nezobrazí korektně, omlouváme se.
Marie Chábová, Česká pošta s.p. (další informace)  15.7.2008
100 let pošty v Dejvicích
Dejvice všichni vnímáme jako jednu z moderních pražských čtvrtí ale čas je neúprosný a i ty moderní pražské čtvrtě postupně naplňují svoji historii. Ten moderní rozvoj Dejvic začíná skutečně až ve dvacátých letech minulého století ale dějiny obce jsou samozřejmě mnohem starší. Připomeňme si, že na dnešním katastru Dejvic leželo po staletí několik samostatných vsí a velké množství samostatných dvorů a usedlostí vzniklých v místech bývalých vinic. Z těch vsí to byly hlavně původní Dehnice – roztroušená ves s jádrem v prostoru dnešní ulice Proboštské. Dále pak Horní Šárka kolem kostela sv. Matěje, Dolní Šárka v Šáreckém údolí a konečně Podbaba, ležící pod vrchem Babou u ústí Šáreckého potoka do Vltavy. Pokud jde o usedlosti, pak jistě známe jména Hanspaulka, Hadovka, Beránka, Mydlářka, Šafránka, Fišerka, Kotlářka a mnohé další.
První zmínka o Dehnicích je známa již z roku 1088, kdy ves patřila vyšehradské kapitule. Po staletí se jednotlivé vsi vyvíjely samostatně a teprve v roce 1849 vznikla na uvedeném prostoru samostatná ves Dejvice, náležející do smíchovského okresního hejtmanství. Ještě před tím v roce 1831 však vešly Dejvice v podvědomí veřejnosti, když zde byla dána do provozu koněspřežná dráha do Lán. Dráha končila v místech dnešního nádraží a původní nádražní budova (dnes je to ta za kolejemi) je vlastně nejstarší nádražní budovou v Praze. Vlastní nádraží tehdy neslo pomístní název Bruska a spojení s Prahou získalo až v roce 1871, kdy byly koleje prodlouženy do Buben.
Pokud jde o historii dejvického poštovnictví, pak je nezbytné posuzovat problém z širších hledisek. Vývoj obce totiž probíhal po staletí v jakési symbióze se sousední obcí Přední Ovenec, pozdější Bubeneč – do roku 1920 to byl Bubenč. Jádro Bubenče bylo odjakživa kolem kostela sv. Gotharda, od roku 1850 je Bubeneč napojen na železniční trať z Prahy do Podmokel. A právě v souvislosti se zprovozněním železnice byla na novém bubenečském nádraží v roce 1854 otevřena pošta – první pošta v tomto regionu na sever od Prahy. Z pohledu dnešních hranic Prahy to byla – nepočítaje vlastní Prahu, kde byly jen tři pošty a několik sběren dopisů – po Běchovicích a Zbraslavi vlastně třetí nejstarší pošta v okolí Prahy. Na nádraží však vydržela pouhé čtyři roky a již v roce 1857 se stěhuje do centra obce do domu čp 16 na Schweigerově náměstí. Teprve zde pošta zahájila i doručovací provoz, když její doručovací okres tvořily vedle vlastního Bubenče ještě Dejvice, Bohnice, Horoměřice, Sedlec, Lysolaje, Nebušice a Troja. Teprve v dalších letech, kdy byly otevírány pošty ve Vokovicích, Troji a Podbabě se doručovací okres postupně zmenšoval jen na Bubeneč a Dejvice.
Dříve než vlastní poštu měli možnost bubenečtí vidět na svém území čtyřikrát týdně poštovní vozy, které tudy již od roku 1641 projížděli na trase z Prahy do Drážďan a zpět. Z pražské pošty, která v těch letech sídlila na Malé Straně, vyjížděly poštovní vozy z Prahy zprvu přes starý Prašný most vedoucí přes Jelení příkop, později Bruskou (dnes Píseckou) branou, odtud přímo na sever přes Bubeneč do Podbaby a dále směrem na Velvary. Ale nyní již k první poště...
Jiří Kratochvíl  (další informace)  14.7.2008
KŘEST NA JEŠTĚDU
Vážení přátelé známkové tvorby, vážení filatelisté, vážení příznivci grafiky Václava Fajta. Jménem Společnosti sběratelů čs. známek a společnosti Ještěd spol. s r.o. Vás srdečně zvu na křest poštovní známky Ještěd emise Krásy naší vlasti, který se bude konat v rámci 6. ročníku tradiční akce Oslavy Ještědu u příležitosti 35. výročí stavby století Ještěd. Vlastní křest poštovní známky se uskuteční přibližně v 16.30 v sobotu 12. července 2008 na pódiu před stavbou Ještědu. Poté bude následovat autogramiáda Mistra Fajta. Z Liberce se na Ještěd dostanete tramvají na konečnou, odtud sedačkovou lanovkou s 50 % slevou a dále pěšky. (kabinková lanovka 60,- Kč). Od pátku do neděle na Vás čeká bohatý program. Sledujte www.oslavyjestedu.cz  Uvádí Marcela Augustová.
Pavel Janata, Trutnov 11.7.2008
UKRADENA ČESKOSLOVENSKÁ PŘEDFILATELISTICKÁ SBÍRKA!!!
Rád bych Vás informoval o tom, že v květnu tohoto roku mi byla ukradena velmi kvalitní předfilatelistická sbírka. Odcizené celistvosti pocházejí z let 1789-1850. Původně byly součástí vysoce oceňované sbírky Paula Jensena. Bylo mi odcizeno asi 250 dopisů - celý původní Jensenův exponát a mnoho dalších ze sbírky. Exponát byl vylepený většinou na světle šedých listech s anglickým popisem, částečně na bílých listech s popisem v norštině. Na mnohých listech byl vzadu přilepený adresní lístek Paula Jensena. Samozřejmě, dnes mohou být tyto celistvosti z listů sejmuté. Od mnohých odcizených dopisů mám k dispozici kvalitní fotografie. Apeluji na mezinárodní filatelistické společenství, aby měli oči i uši otevřené pro signály, které by mohly vést k navrácení kompletní sbírky anebo i jednotlivých dopisů. Budete-li mít pochybnosti o původů některých nabízených celistvostí, prosím neváhejte a a informujte mne o tom. Já budu šťasten a ověřím si, zda tyto předměty nepocházejí z mé sbírky.
Henning Qvale, Norsko - hq@qbator.no  10.7.2008
SUBSKRIPCE: IVANA ŠÁROVÁ - TGM 1923
Detailní monografie série jubilejních známek T.G.M. 1923 a sérií Olympijský kongres 1925 a VIII. Všesokolský slet 1926. Shrnuje dosud známé skutečnosti o této sérii spolu s novými poznatky zejména s popisem nově objevených deskových vad u všech čtyř hodnot a jiné skutečnosti (procentuální výskyt jednotlivých deskových čísel, průsvitek, druhů papírů) ... Obsah: Úvod - Dr. Zdeněk Mahler, 1. Vznik známek – návrh, 2. Vydání známek a tisk, 3. Papír, barva, lep, zoubkování, 4. Deskové vady, 5. Zkusmé tisky, 6. Olympijský kongres 1925, 7. VIII. Všesokolský slet, 8. Padělky, Srovnání vývoje cen (Michel x Scott).
Omezený počet černotisků Rudolfa Cigáníka. Cena bez černotisku 675 Kč. Objednávka subskripce: http://www.japhila.cz/tgm/ 
Břetislav Janík 24.6.2008
TGM 1923 PŘICHÁZÍ……
Tentokrát jako přitažlivá příručka z pera Ivany Šárové, v pojetí zcela nekonvenčním a to jak autorském, tak výtvarném i polygrafickém. Kniha zaručeně vzbudí mimořádnou pozornost a bude předmětem podrobných recenzí a hodnocení hned po vydání. Na tomto místě upozorněme spíše jen na její výjimečnost a blížící se vydání.
Obsahově je kniha zaměřena na známkovou emisi Jubilejní 1923 a její přítiskové mutace k Mezinárodnímu olympijskému kongresu kona-nému v Praze v roce 1925 a k VIII. všesokolskému sletu konanému tamtéž o rok později. Stručný úvod Zdeňka Mahlera, blízký svou stylistikou myšlenkám v televizních pořadech právě o Masarykovi či o Chrámu Sv. Víta, nabádá svým závěrem k úvaze o postavení filatelie v našem běžném životě a navozuje uklidňující atmosféru k četbě celé knihy. Úvodní kapitoly se zabývají vznikem známek od jejich návrhu (souhrnně dokladováno vyobrazením dostupných dokladů ze sbírek poštovního muzea i soukromníků) a výrobou známek i jejich vydáním (mimořádně zajímavou a instruktivní pasáž představují informace o galvanoplastických metodách přípravy a výroby tiskových desek). Samostatná kapitola je věnována informacím o papíru, barvě, lepu a zoubkování známek, svým přehledným zpracováním porůznu v literatuře roztroušených údajů je cenná. Zásadní a novou je kapitola o deskových vadách, poprvé publikovaná v takovém rozsahu a především zpracovaná tak metodicky, že vady doposud považované za nahodilé a popisované individuálně jen jakoby na ukázku bylo možno zařadit do pracovních postupů při výrobě tiskových desek a dát jim tak smysl a řád filatelisticky zavedený i u dalších známkových emisí. Grafický i obrazový doprovod jejich popisu je vynikající a přesný. Pochopitelně, že je zachován prostor pro zařazování dalších potenciálních nálezů. Zkusmé tisky tvoří mimořádný předmět zájmu sběratelů a to i těch, kteří se klasické filatelistické specializaci nevěnují. Kapitola, v níž se uvádí jejich zdůvodněný přehled (skutečně souvisí s vlastní výrobou a veřejnou prezentací známek) je doplněna kvalitními reprodukcemi. Další část knihy tvoří dvě kapitoly věnované oběma přítiskům pořízeným při příležitosti olympijského kongresu a všesokolského sletu. Jsou v nich sumarizovány jak údaje emisního, tak výrobního charakteru včetně zajímavých ilustrací. Pozornost je v těchto kapitolách věnována i existencí různých typů příležitostných poštovních razítek a jejich použití v poštovním provozu při konání obou zmíněných událostí. Za pozornost pochopitelně stojí i informace o známých padělcích ke škodě sběratelů, uvedené v poslední kapitole.
Český text knihy je organicky prolínán překladem do angličtiny a němčiny, čímž se kniha stává plně dostupnou i široké mezinárodní veřejnosti a s ohledem na zmíněné hodnoty výtvarné i polygrafické představuje také vítaný dárek. Knihu vydalo TOP ART studio v nákladu 1500 kusů. Plnobarevně tištěná publikace má 112 stran, přes 90 obrázků a téměř 30 tabulek a grafů. Lektorací byl pověřen znalec Zdeněk Nygrýn. Autorem grafické úpravy je ak. malíř Marek Jodas, o překlad do angličtiny a němčiny se postaraly Mgr. Václava Brodská a Paula Schultz. Svým pojetím a celkovým vyzněním kniha najde své uplatnění nejen ve filatelistických knihovnách a své bezesporu širší uplatnění si zaslouží.
Ing. Pavel PITTERMANN, A.I.E.P., A.I.J.P.  (další informace)  24.6.2008
NITRAFILA 2008
Posielam Vám informáciu o pripravovanej Medzinárodnej filatelistickej výstave s religióznou tematikou NITRAFILA 2008, ktorá sa bude konať na Slovensku, v Nitre, v dňoch 2. až 5. 07. 2008 pri príležitosti 13. Svetového kongresu Spoločenstva Svätého Gabriela - Weltbund St. Gabriel. Slávnostné otvorenie výstavy a inaugurácia poštovej známky „Nálezy z Bojnej – NITRAFILA 2008" a prvá zo štyroch príležitostných pečiatok budú v Ponitrianskom múzeu - pri divadle - v stredu 2.7.2008 o 16. hodine. Ďalší deň v Nitrianskej galérii otvoria výstavu Slovenská pošta a Poštové múzeum. Predstavia návrhy detí na poštové známky s religióznou tematikou, pripravené pod vedením akad. mal. Doc. Igora Bencu. V sobotu 5.7. večer v PKO- Parku kultúry a oddychu bude slávnostné vyhodnotenie výstavy, kongresu, ako aj vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a poštovú ečiatku za rok 2007. Ak patríte medzi tých, čo odpovedali v ankete, porovnte si svoj tip s víťaznou známkou i pečiatkou. V tom týždni prebiehajú v Nitre zároveň Cyrilometodské slávnosti s bohatým kultúrnym programom.
Milan Šajgalík, Slovensko (další informace) 23.6.2008
OLYMPIJSKÉ HRY 1896 - 1930 VYDRAŽENY ZA 108 562 €
Los číslo 1, který můžete stále zkoumat na internetové adrese výstavy EXPONET:  http://www.japhila.cz/hof/0387/index0387a.htm byl vydražen 12. června 2008 za cenu 108 562 euro (vč. aukčních poplatků). Vyvolávací cena byla 80 tisíc €.
Načasování prodeje do olympijského roku 2008 asi nebylo náhodné.
ULRICH FELZMANN BRIEFMARKEN-AUKTIONEN E.K.  20.6.2008
EXPONET+ {EXPONET PLUS}
Při Vašich příštích návštěvách Exponetu: http://www.exponet.info (snad s radostí) zjistíte, že přehled poštovně historických a filatelistických exponátů je výrazně rozšířený (dnes 538).
Rozhodli jsme se totiž rozvinout a využít nápad našeho kolegy Vladimíra Münzbergera (člen dozorčí rady Exponetu), že EXPONET bude nejen zobrazovat námi zpracované exponáty s exkluzivitou (aktuálně 387 z 37 zemí), ale stane se i bodem (mezinárodním internetovým rozcestníkem), ze kterého bude možné vstoupit na on line exponáty ze stovek jiných a dílčích stránek po celém světě - tak jak o nich víme, nebo na ně náhodně narazíme (aktuálně dalších 151).
Pro všechny uživatele (ty skalní i ty náhodné) to přinese jedinou, ale velmi podstatnou změnu: získají snadný přístup i na ty exponáty, které se nám pro projekt Exponetu:
- buď dosud nepodařilo získat (třeba proto, že majitel chce svůj exponát mít stále k dispozici na vlastním webu nebo je majetkem nadace a společníci nechtějí exponát prezentovat jiným způsobem, než si sami rozhodli anebo nechtějí prostě ze svých důvodů spojit svůj exponát s někým „druhým, třetím“, kterého neznají a nevědí, co od něj do budoucna očekávat. Anebo přes veškeré úsilí se nám dosud nepodařilo majitele exponátu fyzicky zjistit pro udělení souhlasu, anebo se prostě na naši nabídku neozývá…),
- jeho zveřejnění exkluzivně pro Exponet by bylo velkým ústupkem z kvalit designu (malé či špatné grafické rozlišení, neúplné generální exponáty apod.),
- jeho zveřejnění je velmi komplikované, neboť individuální prezentace exponátu je velmi sofistikovaná a spojená se zvolenou osobní prezentací a „osobními dějinami“ a dílčím vývojem filatelistické osobnosti záměrně individuálním = nestandardním prezentováním,
- jeho zveřejnění patří pod naše svrchované rozhodnutí – v této chvíli např. nezařazujeme filatelistické prezentace (ve stylu známého powerpointu či atypické prezentace pomocí výstřižků a html protokolů)…,
- zatím nepodařilo zajistit třeba z časových důvodů - možná jsme je v okamžité nabídce nezvolili, ale z Exponetu na něj nyní jednoduše dosáhnete i v budoucnu.
Tyto nově „zprostředkované“ exponáty budou v základním menu barevně odlišené. Dostaly světlezelenou podkladovou barvu řádku, lišící se od již tradiční béžové, která zůstává symbolem od Vás získané exkluzivity pro vystavení v designu a formě Exponetu. Přidávat je budeme průběžně, prozatím prioritně pod anglickým menu (avšak v jazyce každého autora). Naleznete je po kliknutí na příslušnou oborovou třídu: http://www.japhila.cz/hof/index02.htm anebo na písmeno abecedního přehledu exponátů: http://www.japhila.cz/hof/index_a_z.htm 
U těchto exponátů pochopitelně nemůžeme nijak ovlivnit kvalitu, velikost a rychlost zobrazení ani různorodost zpracování v různých grafických stylech a typech souborů. Obvyklou standardní kvalitu zobrazení (1024 pixelů / 300 dpi) a rychlost stahování, na jakou jsou návštěvníci Exponetu zvyklí (v podstatě jednotné podmínky, umístění na páteřní síti Internetu) můžeme nabídnout pouze u těch exponátů, jejichž majitelé se rozhodnou přijmout náš standardní „Exponet design“. S tím souvisí stále platná nabídka všem majitelům “přidaných” exponátů. Velmi rádi zařadíme Váš exponát do naší nabídky standardní cestou. Potřebujeme jenom Váš souhlas a v mnoha případech kvalitnější scany Vašeho exponátu. I do budoucna bude veškeré zařazení exponátů pro vystavovatele i návštěvníky zdarma a bez sebemenších omezení. Jen nám napište, ostatní zařídíme my.
Pokud se stane, že Vám některý nově přidaný link na „cizí adresu“ exponát nezobrazí - informujte nás o tom a my se pokusíme zjistit jeho aktuální adresu. „Cizí“ exponáty hostují na doménách nejrůznějších úrovní a kvalit – sami se o tom velmi rychle přesvědčíte. Důvodů pro nezobrazení každého „přidaného“ exponátu mohou být desítky, ale my se pokusíme mít databázi stále aktualizovanou a připravenou pro služby v nadprůměrné kvalitě - pro služby Exponetu plus. Vždyť jsme tu pro Vás a kvůli Vám!
Milan Černík ( icernik@volny.cz ) a Břetislav Janík ( janik@exponet.info ), zakladatelé Exponetu  19.6.2008
Dva unikáty Světové výstavy PRAGA 2008
Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008, která se koná společně s 11.ročníkem mezinárodního veletrhu Sběratel, má hned dva unikáty, o kterých se zmínil při své návštěvě Prahy prezident Mezinárodní filatelistické federace (FIP) Jos Wolff. Bude to nejkratší světová výstava pod patronátem FIP v historii (jen 3 dny) a poprvé bude spojena s komerčním sběratelským veletrhem, který se věnuje nejen filatelii, ale i dalším sběratelským oborům. Tyto dva unikáty ovšem kladou nesmírné nároky na pořadatele – ať už se jedná o kolektiv pracovníků firmy Progres Partners Advertising, tak členy Svazu českých filatelistů či odpovědné pracovníky České pošty.
Jindřich Jirásek  19.6.2008
Stále přibývají noví vystavovatelé
Podívejte se na seznam vystavovatelů, kteří budou prodávat sběratelské artefakty na letošním veletrhu. Nejvíc je jich samozřejmě z oboru filatelie, následuje numismatika a historické pohlednice. Na své si ale přijdou i ti, co sbírají telefonní karty, minerály a další netradiční předměty. Především ženy, které i letos mají na veletrh a světovou výstavu poštovních známek vstup zdarma, ocení velkou nabídku šperků z přírodních materiálů.
Jindřich Jirásek  19.6.2008

Noví dealeři v numismatice
Vedle mnohaletých vystavovatelů v oboru numismatika letos na veletrhu přivítáme i řadu nováčků. V České republice se například poprvé představí známá italská firma Frontini Paolo Srl z Milána, která je na evropských veletrzích známa především euromincemi Vatikánu, Monaka a San Marina. Premiéru na veletrhu budou mít i dealeři ze Slovinska Alojz Toplak a Igor Lesar, Münzhandlung Wisniowski z Německa a řada dalších.
Jindřich Jirásek  19.6.2008

Výstava medailí s prezidenty
Česká numismatická společnost má na veletrhu tradičně stánek, kde radí začínajícím sběratelům a také poskytuje bezplatnou znaleckou službu návštěvníkům. Letos navíc připravila výstavu medailí s portréty československých a českých prezidentů. Medaile budou zahrnovat období od založení samostatného Československa v roce 1918 až do roku 1992, a pak také od vyhlášení samostatné České republiky v roce 1993 po současnost.
Jindřich Jirásek  19.6.2008
Česká mincovna bude mít medaili k výstavě PRAGA
Na veletrhu představí Česká mincovna medaili ke Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008, jejíž autorem bude ak.malíř Karel Zeman. Ten právě nyní pracuje nad kresebnými návrhy. Medaile bude vydána v počtu 200 ks s číslováním v unci zlata, a pak také ve stříbře o průměru 34 mm, váze 16 g a v nákladu 500 kusů. Letos poprvé bude na stánku České mincovny v prodeji sada oběživa 2008 v provedení proof., tentokrát naposledy s 50 haléřovou mincí. K sadě bude přiložena stříbrná medaile k 15.výročí České mincovny a české měny.
Jindřich Jirásek  19.6.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Mělník 3
U příležitosti 100. výročí založení pošty v Mělníku se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „100 let“ na poště 276 03 Mělník 3, Českolipská 1112 a to ve dnech 14.8.2008 – 29.8.2008.
Olga Drbová 17.6.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH SAMOLEPÍCÍCH R – NÁLEPEK – Brno 2
U příležitosti 160. výročí otevření poštovního úřadu Brno 2 se budou používat samolepící R-nálepky s přítiskem „160. výročí otevření poštovního úřadu Brno 2 “ a s motivem pošťáka, v sérii č.1001-2000. Nálepky budou používány poštou 602 00 Brno 2 od 1.8.2008 do spotřebování.
Olga Drbová 16.6.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH SAMOLEPÍCÍCH R – NÁLEPEK – PRAHA 7
U příležitosti 11.ročníku mezinárodního veletrhu Sběratel, který se v letošním roce koná spolu v výstavou PRAGA 2008 se budou používat R-nálepky s přítiskem „11. mezinárodní veletrh Sběratel, 12. – 14.9.2008“ v sérii č.1 – 4 000. Nálepky budou používány poštou 170 00 Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce od 12.9.2008 – 14.9.2008 a následně na poště až do spotřebování.
Olga Drbová 16.6.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 1/Poštovní muzeum
U příležitosti výstavy „90 let pošty českých skautů“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „90 let pošty českých skautů, Poštovní muzeum Praha, Praha 1“. Razítko bude používáno dne 28.10.2008 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Olga Drbová 16.6.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Písařov
U příležitosti 730. výročí založení obce Písařov se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „730 let obce“ na poště 789 65 Písařov a to ve dnech 10.7.2008 – 31.8.2008.
Olga Drbová  9.6.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Praha 7/PRAGA 2008
U příležitosti Světové výstavy PRAGA 2008 se budou používat cenné nálepky APOST s dvoubarevným oficiálním logem výstavy na poště 170 00 Praha 7 a to od 1.9.2008 až do spotřebování. Cenných nálepek APOST s logem bude vyrobeno 24 000 kusů.
Olga Drbová  9.6.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Plzeň 1
U příležitosti mistrovství Evropy juniorů ve střelbě se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2008, SHOOTING SPORT, Plzeň 1“. Razítko bude používáno ve dnech 10.7. – 11.7.2008 na příležitostné poštovní přepážce zřízené přímo na střelnici v Lobzích a dne 12.7.2008 na poště 301 00 Plzeň 1.
Olga Drbová  9.6.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 7/PRAGA 2008
U příležitosti světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „PRAGA 2008, přepraveno balonem OK 5006, Praha 7“. Razítko bude používáno dne 12.9.2008 poštou 170 00 Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce na Výstavišti v Holešovicích.
Olga Drbová  9.6.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH SAMOLEPÍCÍCH R – NÁLEPEK -Praha 7/PRAGA 2008
U příležitosti Světové výstavy PRAGA 2008 se budou používat samolepící R-nálepky s přítiskem „Světová výstava poštovních známek“ a s logem výstavy, v sérii č.1 – 20 000. Nálepky budou používány poštou 170 00 Praha 7 od 12.9.2008 na příležitostné poštovní přepážce na Výstavišti Holešovice a po té na poště až do spotřebování.
Olga Drbová  9.6.2008
PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA, R NÁLEPKY A CENNÉ NÁLEPKY APOST 2008
Aktualizovaný souborm z 9.6.2008
Marie Chábová  (další informace)  9.6.2008
Dražíme zálepku, ne Kafku
Dokonce ani majitel aukční síně Milan Černík netušil, že to, co draží, psal Kafka. "Byla náhoda, že mě právě tahle zálepka zaujala a vyzdvihl jsem ji pro titulní stránku svého katalogu," říká Černík. Vyvolávací cena byla čtrnáct tisíc korun a konečná částka se nakonec nevyšplhala tam, kam by se při medializaci dostat mohla – mohla být až desetkrát dražší...
Alice Horáčková  (celý článek)  6.6.2008
34. písemná aukce ALFIL
Již v úterý 10. června 2008 ve 12.00 SEČ je uzávěrka příkazů na 34. písemnou aukci ALFIL! Všechny položky je možné prohlédnout na www.alfil.cz  nebo v naší prodejně. Prosíme o včasné zasílání nabídek!
ALFIL 6.6.2008
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, ČÁSTKA 6/2008
Z obsahu: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU - 32 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; 33 Změna poštovních podmínek. SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR - 34 Vydání dvou příležitostných poštovních známek „Cestovatelé“; 35 Vydání příležitostné poštovní známky „Hry XXIX. olympiády v Pekingu“; 36 Vydání příležitostné poštovní známky „Letní paralympiáda 2008, Peking“; 37 Vydání příležitostné poštovní dopisnice „Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008: Praha – Výstaviště – Průmyslový palác“; 38 - Vydání příležitostné poštovní dopisnice „Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008: Poštovní muzeum“.
Břetislav Janík  (další informace)  5.6.2008
K. ROKOS: VÝVOJ A PERSPEKTIVA ZPRACOVÁNÍ POŠTOVNÍCH ZÁSILEK
Ve čtvrtek 5. 6. 2008 od 16.30 hod. se koná přednáška Ing. Kamila Rokose na téma "Vývoj a perspektiva zpracovávání poštovních zásilek", která závěrečnou přednáškou 28. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který pořádá náš klub. Přednáška se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce o poštovní historii a filatelii. Klubové odpoledne s výdejem novinek účastníkům novinkové služby klubu v sále "Dřevák" začíná již od 16.00 hod. Pro všechny účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka. Těšíme se na Vaši účast.
Pravoslav Kukačka, jednatel  2.6.2008
POŠTA PRAHA 33: KRAUSBERRY
V příloze přeposíláme členům a přátelům klubu pozvánku Clubu gentlemanů Žižkov a České pošty, s.p., pošty Praha 33, na vernisáž výstavy fotografií skupiny Krausberry, která proběhne ve středu 4.6.2008 od 19 hod. v Poštovní minigalerii na poště Praha 33.
Pravoslav Kukačka, jednatel (další informace) 2.6.2008
ODLET NA EURO 2008
V pondělí 2.6. bude pošta Praha 6, Kafkova ul. používat příležitostný výplatní otisk k odletu naší reprezentace na EURO 2008. Připravované zásilky Olympsportu poletí stejně jako fotbalisté do Innsbrucku, v jehož blízkosti prožijí poslední den přípravy. Tak držte palce!
Jaroslav Petrásek (další informace) 1.6.2008
DNES KONČÍ 20. BURDA AUKCE
20. písemná aukce firmy Burda Auction, s.r.o., má uzávěrku v úterý 27. 05. 2008 ve 24:00 hodin. Do této doby budeme přijímat vaše příkazy.
Richard BURDA www.burda-auction.com  27.5.2008
RIJÁČEK - HAASOVO MEMORANDUM
V poslední Filatelii (Filatelie 05/2008 http://www.stamps.cz ) jsem uvítal s radostí odkaz na známky Rijáčka v souboru Haasovo memorandum: http://www.japhila.cz/images/haasovo_memorandum.pdf  Kupodivu jsem zde nenašel svůj exemplář, který je pravděpodobně návrhem. Je to ozoubkovaný exemplář s lepem avšak bez hodnot. Jedná se o portrét Jana Žižky z Trocnova. Tuto známku jsem vyhotovenou nenašel v onom Haasově memorandu, kde jste zobrazil i známky v připravovaných seriích...
Tomáš Fijala  (další informace)  27.5.2008
KLUZÁKOVÁ POŠTA ZE SNĚŽKY
V kontextu zajímavostí a otázek spojených s poštovnou na Sněžce jsme dosud nezmínili jednu filatelistickou zajímavost z meziválečného období. Jde o první kluzákové lety ze Sněžky, provedené v roce 1928. Jejich organizátorem byla škola bezmotorového létání (první v Německu) založená v Grunau (nyní Sudecki). Celá slavnostní akce se konala ve dnech 21. a 22. 7. 1928, kdy piloti Andresen a Schulz provedli úspěšné kluzákové lety a bezpečně přistáli ve Wolfshau (nyní Wilcza Poreba). Pro nás vysoce zajímavé je, že při této akci byla organizována doprava pošty a byly k ní vydány dvě poloúřední známky (Michel č. 17a, b), vyrobené přetištěním leteckých známek 10 a 40 pf textem „Erste Segelflug-Post von der Schneekoppe im Riesengebirge 21. und 22. Juli 1928“ (První kluzáková pošta ze Sněžky v Krkonoších 21. a 22. července 1928). Zásilky byly vypraveny německou agenturou na Sněžce, opatřeny zde k této události vydaným příležitostným razítkem s textem „21. u. 22. Juli 1928 Segelflüge vom Riesengebirge“...
Petr Gebauer  (další informace)  27.5.2008

POŠTOVNA PORTÁŠ

V neděli 1. června bude na poštovně Portáš uspořádáno malé připomenutí 1. výročí znovuotevření poštovny a při této příležitosti bude poštovna otiskovat příležitostný kašet, který bude na poštovně používán pouze v tento den (dodatečné otisky nebudou poskytovány).
Petr Gebauer 26.5.2008

Přípravy na veletrh Sběratel a Pragu v plném proudu
Přípravy na 11. ročník mezinárodního veletrhu Sběratel, který se letos koná o víkendu 12. – 14. září společně se Světovou výstavou poštovních známek PRAGA 2008, vrcholí. Tato velkolepá akce bude největší sběratelskou událostí v patnáctileté historii samostatné České republiky. Přestože filatelie bude mít v Praze největší zastoupení, nepřijdou zkrátka ani sběratelé dalších oborů. Podle stavu přihlášek se na veletrh chystají obchodníci s historickými pohlednicemi, mincemi a bankovkami, minerály a drahými kameny, telefonními a dalšími kartami i dalších netradičních sběratelských vášní. Na veletrhu Sběratel každoročně vystavuje přes 200 vystavovatelů ze čtyř desítek zemí. Letos se jejich počet ještě zvýší. K tradičním vystavovatelům-obchodníkům se připojí například italské firmy Philcap a MasterPhil, Postiljonen a AB Philea ze Švédska, Philatelie Mannesberg z Belgie, Philatelia Hungarica, Ateeme ze Španělska, řada německých, rakouských, holandských a anglických firem a pochopitelně kolem stovky českých vystavovatelů. Z nich bude třeba poprvé nabízet sběratelský materiál Filatelie Trojan či Papírny Brno. Důležité místo na veletrhu spojeného s výstavou Praga budou zaujímat poštovní správy a mincovny. Numismatika díky postupnému zavádění eura získává stále více na oblibě, a tak na veletrhu nebudou chybět ani česká, slovenská maďarská či rakouská mincovna. K dosavadním dvaceti přihlášeným poštovním správám v posledních dnech přibyla Grónská pošta (viz její příležitostné razítko ... http://www.japhila.cz/index2.htm  ).
Jindřich Jirásek 22.5.2008
Poslední zvonění pro přihlášky obchodníků
Pořadatelé žádají všechny obchodníky, kteří dosud váhají s přihláškou, aby ji neprodleně poslali, neboť koncem června se bude již zakreslovat rozmístění stánků ve výstavních halách podle sběratelských oborů. Později již nelze zaručit, že například obchodník s filatelií bude v oboru filatelie, numismatik v oboru numismatiky apod.
Jindřich Jirásek 22.5.2008
Záštita prezidenta České republiky
Nad Světovou výstavou poštovních známek PRAGA, která se v Praze koná po dvaceti letech, převzal záštitu prezident České republiky Václav Klaus. Záštitu rovněž poskytli předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Patronát nad výstavou má Mezinárodní filatelistická federace FIP a asociace novinářů AIJP. K výstavě, na níž se představí přes 500 soutěžících z 63 zemí, vydala Česká pošta již řadu poštovních známek a aršíků.
Jindřich Jirásek 22.5.2008
WIPA hned po Praze
Tři dny po skončení veletrhu Sběratel a světové výstavy PRAGA v Praze začíná ve 300 km vzdálené Vídni evropská výstava poštovních známek WIPA. Načasování obou výstav je ideální především pro obchodníky a návštěvníky ze vzdálených zemí, kdy mohou obě nádherná města bez problémů navštívit. Navíc oficiální partner výstavy Praga a veletrhu Sběratel – cestovní kancelář Čedok – nabízí do Vídně výlety. Podívejte se na http://www.cedok.com/Praga2008/
Jindřich Jirásek 22.5.2008
Důležité sdělení
Opět se na našem veletržním trhu objevila firma, která chce těžit z nepozornosti a důvěřivosti vystavovatelů. Po vzoru rakouské firmy Construct Data Verlag AG, která do loňského roku za nepřiměřenou cenu nabízela zveřejnění firemních údajů v katalogu FAIR Guide, se nyní objevila firma Expo Guide z Mexika (?!), která rovněž za nehorázných podmínek nabízí zápis do svého stejnojmenného internetového katalogu www.expo-guide.com. To, že dikce akvizičního dopisu a úprava objednávkového formuláře se nápadně podobá dokumentům firmy Construct Data Verlag je jistě jen náhoda. Nejhorší na celé věci však je – a zde prosím čtěte pozorně – že objednávkový formulář na zápis do katalogu se na první pohled tváří jako by byl poslán námi pořadatelem veletrhu. Samozřejmě Progres Partners Advertising s nekalými praktikami firmy Expo Guide nemá nic společného, firmu nezná a jak všichni naši vystavovatelé vědí, na zápisy do katalogu veletrhu používá vlastní formuláře.
Jindřich Jirásek 22.5.2008
PSANÍ DOPISů
Tento přehled známek EUROPY 2008 - psaní dopisů (Writing Letters) bude dále doplňován o nově vydáné známky dalších zemí. Na úplném konci pod čarou je zařazeno i Kosovo, o kterém se ale nedomnívám, že by nemělo patřit mezi známkové země vzhledem k tomu, že doposud není celosvětově uznaným suverénním státem (osobně ho také neuznávám). Pokud je mi známo, není ani členem UPU. Nechť si sami sběratelé zvolí, zda tyto známky zařadí do své sbírky. Nicméňe budu rád, když se se mnou o svůj názor na tuto problematiku podělíte.
Jan Regula  (další informace)  22.5.2008
STONAŘOVSKÉ METEORITY
Dne 22.5. 2008 vydá městys Stonařov přítisk na tiskový list známek pro přítisky pod názvem Stonařovské meteority, kontakt na městys - 567 319 208 nebo - stonarov@ji.cz
L. Plavec  17.5.2008
UZÁVĚRKA FOS AUKCE
Uzávěrka písemných příkazů je do 16.5.2008 do 18.00 hodin. Prohlídka veškerých aukčních položek probíhá 12.-16.5.2008 v obchodě Filatelie, Francouzská 9 (vchod z Blanické 2), Praha 2, 13.00-17.00 hodin. Na internetových stránkách http://fos-aukce.cz  je uveřejněna v plném znění "30. sálová aukce FILATELIE FOS"
Filatelie FOS, Praha 14.5.2008
PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA, R-NÁLEPKY A CENNÉ NÁLEPKY APOST 2008
Aktualizovaný soubor.
Marie Chábová  13.5.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH OBRAZOVÝCH DOPISNIC
Dne 11. června 2008 bude dán do oběhu patnáctý soubor osmi obrazových dopisnic s barevnými reprodukcemi církevních památek. Jednotlivé dopisnice, s natištěnou známkou nominální hodnoty 10,- Kč dle upraveného návrhu známky „Velký státní znak“ autora Bedřicha Housy, jsou číslovány od A 169/2008 do A 176/2008. Dopisnice vytiskla tiskárna Victoria Security Printing, a.s., Praha vícebarevným ofsetovým tiskem. Prodejní cena čisté obrazové dopisnice je 15,- Kč, dopisnice opatřené pamětním (propagačním) razítkem 15,50 Kč a dopisnice ražené s propagačním razítkem a denním razítkem s datem uvedení do oběhu 16,- Kč.
Olga Drbová 13.5.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Jílové u Děčína
U příležitosti 660. výročí založení města Jílové u Děčína se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „660 r.města“ na poště 407 01 Jílové u Děčína (povolená zkratka: JÍLOVÉ u D.) a to ve dnech 1.8.2008 – 31.12.2008.
Olga Drbová 13.5.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Brno 2
U příležitosti 160. výročí otevření pošty Brno 2 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Brno 2, 160. výročí otevření poštovního úřadu Brno 2“. Razítko bude používáno ve dnech 1.8.2008 – 31.8.2008 na poště 602 00 Brno 2.
Olga Drbová 13.5.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Dolní Cerekev
U příležitosti oslav 100. výročí narození hudebního skladatele Karla Pádivého, který je rodákem z městysu Dolní Cerkev se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „100 let, výročí narození Karla Pádivého, Dolní Cerekev“. Razítko bude používáno ve dnech 1.9.2008 – 5.9.2008 poštou 588 45 Dolní Cerkev.
Olga Drbová 13.5.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Kopřivnice 1
U příležitosti 60. výročí povýšení Kopřivnice na město se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „1948-2008, 60. výročí povýšení na město, Kopřivnice 1“. Razítko bude používáno ve dnech 23.8.2008 – 30.8.2008 poštou 742 21 Kopřivnice 1.
Olga Drbová 13.5.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 1
U příležitosti oslav Klubu českých turistů, od jehož založení uplyne letos 120 roků se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „1888-2008, Klub českých turistů, 120 let, Praha 1“. Razítko bude používáno ve dnech 11.6.2008 – 15.6.2008 na poště 110 00 Praha 1.
Olga Drbová 13.5.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Brno 2
U příležitosti 160. výročí otevření poštovního úřadu Brno 2 se budou používat R-nálepky s přítiskem „160. výročí otevření poštovního úřadu Brno 2“ a s motivem pošťáka, v sérii č. 1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 602 00 Brno 2 od 1.8.2008 do spotřebování.
Olga Drbová 13.5.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH SAMOLEPÍCÍCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Kopřivnice 1
U příležitosti 60.výročí povýšení Kopřivnice na město se budou používat samolepící R-nálepky s přítiskem „Kopřivnice 60 let městem“ v sérii č. 1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 742 21 Kopřivnice 1 od 23.8.2008 do spotřebování.
Olga Drbová 13.5.2008
Slavnostní křest aršíků Ledeburská zahrada v Praze – PRAGA 2008 a Ochrana přírody – Třeboňsko
V pátek dne 30. května 2008 v 15.00 hod v prostorách Ledeburské zahrady v Praze, Valdštejnské náměstí 3 (přístup do zahrady je možný přes dvůr tohoto domu nebo shora od Pražského hradu ze Zahrady Na Valech). Účast zájemců na tomto křtu není omezena a i když je běžně vstupné do Ledeburské zahrady zpoplatněno, pro účastníky křtu bude výjimečně v tento den vstupné zdarma. Předložení pozvánky v jakékoliv formě (originál, kopie, vytištěné z internetu atd.) při vstupu do zahrady považují pořadatelé za vhodné, není to ale nezbytnou podmínkou účasti na křtu...
Slavomil Strnad  (další informace)  11.5.2008
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 5/2008
Český telekomunikační úřad vydává 9. května 2008 nový Poštovní věstník. Na pošty byl již distribuován.
Z obsahu: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU: 25 - Zpráva o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2007; 26 - Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; 27 - Změna poštovních podmínek.
SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR: 28 - Vydání příležitostné poštovní známky „Dětem“; 29 - Vydání příležitostného poštovního aršíku „Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008: Ledeburská zahrada v Praze“; 30 - Vydání příležitostného poštovního aršíku „Ochrana přírody: Třeboňsko – kraj rybníků a tůní – biosférická rezervace UNESCO“; 31 - Vydání příležitostné poštovní dopisnice „EXPONET – virtuální mezinárodní filatelistická výstava“. Velikost souboru 474 kB.
Břetislav Janík (další informace) 7.5.2008
30. SÁLOVÁ AUKCE FILATELIE FOS
Dovoluji si Vás tímto upozornit, že na internetových stránkách http://fos-aukce.cz  je uveřejněna v plném znění "30. sálová aukce FILATELIE FOS". Prohlídka veškerých aukčních položek probíhá 12.-16.5.2008 v obchodě Filatelie, Francouzská 9 (vchod z Blanické 2), Praha 2, 13.00-17.00
Filatelie FOS, Praha 7.5.2008
ZÁJEMCům O POŠTOVNÍ RAZÍTKA
Někteří čtenáři se zlobí, že Japhila přestala aktualizovat příležitostná razítka. Mnohé jsme dostali 2x, mnohá aviza se změnila, ale oprava již k nám nedoputovala, mnohé jsme neobdrželi vůbec... Nyní jsme obdrželi tyto informace: "Soubor s aktuálními informacemi o připravovaných příležitostných razítkách a R-nálepkách (APOST). Poznamenáváme, že se nemusí jednat o kompletní program příležitostných razítek a nálepek České pošty. Doporučujeme sběratelům sledovat i další zdroje informací, např. internetové stránky České pošty, filatelistické internetové portály, rozesílané informace Olympsportu aj. O zasílání informací o razítcích si můžete napsat sem: posta.p101168@cpost.cz
Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15"
A tak všechny sběratele příležitostných poštovních razítek odkazujeme na přímou a bezplatnou službu České pošty.
Břetislav Janík (další informace)  6.5.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Velké Meziříčí
Na základě žádosti objednavatele razítka, Městského úřadu Velké Meziří se mění termín používání z 26.7.-2.8.2008 na 21.7.2008 - 26.7.2008.
Původní text: "U příležitosti 600. výročí udělení plných městských práv městu Velké Meziříčí se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Udělení plných městských práv, Velké Meziříčí“. Razítko bude používáno ve dnech 26.7.2008 – 2.8.2008 poštou 594 01 Velké Meziříčí".
Olga Drbová 6.5.2008
ZASÍLÁNÍ PENĚZ TELEGRAFICKY
Smysl a přínos telegrafické poukázky spočíval tom, že jejím prostřednictvím bylo možno urychlit převod peněz od odesílatele k adresátovi. Šlo především o to, jak zkrátit dobu potřebnou na fyzickou přepravu poukázky z podací pošty na poštu dodací. Systém telegrafní poukázky to vyřešil na svou dobu geniálně. Poukázky zdvojil. Originální poukázku (označenou jako „průkazní“) nechal putovat dál standardně poštou, ale současně poslal na dodací poštu telegrafické „avízo“ (skutečnou telegrafickou poukázku), s formalizovaným textem obsahujícím údaje kdo, kolik a komu posílá peněz. Na základě tohoto telegramu bylo pak možné peníze vyplatit ihned. Peníze tak byly vyplaceny jakoby „zálohou“ a konečné administrativní zúčtování celé transakce se dokončilo až po příchodu originálu průkazní poukázky na dodací úřad.
Takové řešení si ovšem vynutilo několik specifických odchylek v úpravě poukázek, v postupech zúčtování a samozřejmě též vznik dalšího samostatného formuláře: výplatní „Stvrzenky k telegrafické poukázce“. Vzhledem k odlišnému způsobu doručování a zúčtování telegrafních poukázek nebyly např. na zadních stranách průkazních poukázek rubriky pro zúčtování návěstného či doručného a ani zde toto zúčtování nebylo prováděno (proto se také na standardně použitých formulářích nevyskytují doplatní známky). Tyto chybějící rubriky (včetně zúčtování poplatků doplatními známkami) najdeme právě na Stvrzenkách k telegrafickým poukázkám. S určitou mírou nadsázky by se dalo dokonce říci, že s hlediska funkce je kompletní telegrafická poukázka vlastně formulář trojdílný, přičemž první díl sloužil ke složení peněz na poště (průkazní poukázka), druhý k přenosu informace o příkazu k platbě (telegram) a třetí k jejich vyplacení (stvrzenka). Každý díl byl zcela samostatný a specifický, přesto se ale spolu nakonec sešly při konečném vyúčtování…
Z poštovně historického hlediska jsou nejzajímavější komplety dvou či všech tří formulářů, které se vztahují k téže peněžní zásilce (tj. buď průkazní poukázka telegrafická + stvrzenka nebo telegram, resp. průkazní poukázka telegrafická + stvrzenka + telegram).
1. Popis formuláře
Úprava jednotlivých formulářů „telegrafních“ poukázek (tuzemské/mezinárodní, resp. rakouské/uherské) se od sebe liší výrazněji, než tomu bylo u jiných druhů poukázek. Proto je popíšeme samostatně....
Celý text
Miroslav Štefek, Vladimír Schödelbauer a Jan Kypast   5.5.2008
"KRÁSNÁ" KOLA
Přiloženou pozvánkou Vás Club gentlemanů Žižkov a Česká pošta, s.p., pošta Praha 33, zvou na vernisáž výstavy fotografií Markéty Navrátilové „Krásná“ kola, která se bude konat v úterý 6.5.2008 od 19:00 hod. v Poštovní minigalerii v nových prostorách pošty Praha 33, Praha 3 - Vinohrady, Přemyslovská 2 - vchod z náměstí Jiřího z Poděbrad.
Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha  5.5.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Pardubice 2
U příležitosti konání XV.letních sportovních her zaměstnanců České pošty se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Letní sportovní hry zaměstnanců České pošty, Nymburk, 15., Česká pošta, Pardubice 2“. Razítko bude používáno ve dnech 20.6. – 21.6.2008 poštou 530 02 Pardubice 2 na příležitostné poštovní přepážce v areálu Sportovního centra Nymburk.
Olga Drbová 29.4.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Vsetín 1
U příležitosti oslav významného výročí města Vsetína se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Vsetín 700 let, 1308-2008, Vsetín 1“. Razítko bude používáno ve dnech 5.7.2008 a 6.9.2008 poštou 755 01 Vsetín 1 na příležitostné poštovní přepážce v Informačním centru Vsetín v budově Masarykovy veřejné knihovny.
Olga Drbová 29.4.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Jičín
U příležitosti 18. ročníku festivalu „Jičín-město pohádky“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Festival Jičín – město pohádky, Jičín 1“. Razítko bude používáno ve dnech 9.9.2008 – 14.9.2008 poštou 506 01 Jičín 1 na příležitostné poštovní přepážce v areálu MÚ Jičín.
Olga Drbová 29.4.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Hradec Králové 2
U příležitosti oslav k 700. výročí katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „700 let, Katedrála Sv. Ducha v Hradci Králové, 1308-2008, Hradec Králové 2“. Razítko bude používáno ve dnech 4.9.2008 – 5.9.2008 poštou 500 02 Hradec Králové 2, na příležitostné poštovní přepážce na Velkém náměstí H. Králové.
Olga Drbová 29.4.2008
UPŘESNĚNÍ, ALE I DALŠÍ OTAZNÍK
Jak je vidět z času zaslání stanoviska dr. Pavla Hirše, obdrželi jsme toto stanovisko až v nočních hodinách 27. dubna. Oba exponáty československých známek jsme však z Exponetu stáhli o den dříve a v dopoledních hodinách 27.4. také jeho oba exponáty Bosny...
Ještě jedné věci nerozumím. Pavel Hirš nám píše: "...
Musím jen konstatovat, že vystavené věci nejsou mnou upravené...". Tady se nabízí otázka kdo je tedy upravil, když prokazatelně skeny máme přímo od vystavovatele. Mezi vystavovatelem a návštěvníkem Exponetu jsme totiž pouze my dva: Milan Černík a Břetislav Janík. Že bychom chtěli poškodit vystavovatele podvrhem falz tedy my? Naštěstí máme zaslane skeny od vystavovatele archivovány.
Vystavovatel, pokud je neupravoval by musel tyto předmětné kusy mít ve svém exponátu. Pokud je někdy uvidíme a přesvědčíme se, že jde o reálné kusy, rádi se vystavovateli omluvíme a poprosíme o jejich opětné vystavení.
Břetislav Janík  28.4.2008
Stanovisko k údajným "virtuálním padělkům" v exponátu Hirš: TGM 1923-1925
Na Exponetu jsem vystavil sestavu deskových čísel výplatních známek s portrétem presidenta TGM z let 1923-1925. Tato sestava je téměř kompletní a smyslem jejího zveřejnění bylo podat téměř ucelenou a troufám si říci i ojedinělou sbírku DČ tohoto období. Ihned po umístění exponátu na Exponetu jsem ale byl napaden, že exponát obsahuje tzv. "virtuální padělky" a vlastně nepřímo i ze zhotovení těchto padělků. Mrzí mě, že jsem v prvé řadě nebyl osloven já a požádán o vysvětlení, ale že byly rozesílány maily na všechny strany. Zásadně toto nařčení odmítám, naopak chci upozornit, že řada kusů měla původ ze sbírek Zd. Kvasničky a J. Nekvasila, kteří mě ochotně pomáhali ve snaze zkompletovat tato DČ. Jsem si vědom, že osočování a pomluvy se velice těžko vyvracejí a proto, abych tomuto zabránil hned zpočátku, rozhodl jsem se exponát z Exponetu stáhnout. Polemiky obdobného druhu a vzájemné osočování nijak filatelii neprospívají, jak jsme byli svědky již dříve a řada filatelistů je již tímto znechucena. Smyslem stažení exponátu je proto zamezit těmto výpadům a zbytečné polemice zabránit. Věřím, že většina filatelistů můj postup pochopí.
Pavel Hirš 27.4.2008 21:23 hod
OZNÁMENÍ POŘADATELů MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY EXPONET
Zakladatelé a Organizační výbor nesoutěžní mezinárodní virtuální filatelistické výstavy EXPONET byli upozorněni, že jeden z vystavovatelů na EXPONETu do svých exponátů zařadil virtuálně zhotovené rarity (například známky u nichž bylo počítačem odstraněno zoubkování). Kontrolou bylo zjištěno, že se toto oznámení s největší pravděpodobností zakládá na pravdě. Proto byly předmětné exponáty tohoto vystavovatele okamžitě z Exponetu staženy a pořadatelé mezinárodní výstavy EXPONET jej požádali o vysvětlení celé věci, která by mohla poškodit pověst naší výstavy. Jsme si totiž od jejího počátku vědomi, že virtuální vystavování je založeno především na oboustranné důvěře - mezi vystavovateli, pořadateli i návštěvníky. U nás přece nejde o medaile, o soutěžení kdo z koho, ale o pozitivní otevření se ostatním, o přátelské gesto, kterým vystavovatel umožňuje, abychom se my ostatní mohli dosyta vynadívat na jeho exponát, bez omezení jej studovat, inspirovat se jím a třeba se z něj i poučit. Proto i do budoucna rádi a s důvěrou budeme pro Exponet přijímat všechny kvalitní exponáty. Pokud by se však ukázalo, že v některém z exponátu je elektronicky doplněný nebo upravený materiál, okamžitě jej stáhneme a s jeho vystavovatelem už nebudeme mít zájem spolupracovat. Věříme ale, že takové nebezpečí už nehrozí.
Břetislav Janík a Milan Černík, zakladatelé výstavy EXPONET 26.4.2008 23:55 CET
ZOMREL OTTO BARTOŇ
Chcem Vám oznámiť, že dnes sme pochovali ing. Otta Bartoňa. Bol už asi 2 mesiace hospitalizovaný. Eště 18. 4. prijímal gratulácie k svojím 65. narodeninám a 21. 4. zomrel.
Dr. Jozef Sobihard  25.4.2008
MIMOŘÁDNÁ CELISTVOST ZA MIMOŘÁDNOU CENU
28. aukce celin a poštovní historie byla ukončena a po vydání výsledkové listiny se na mne obrátilo několik sběratelů, aby si ověřili mimořádnou cenu, která byla dosažena při prodeji poožky č. 30. Jednalo se o rakouskou zálepku 45H určenou pro potrubní poštu, která byla, řádně dofrankovaná, použita v Praze v roce 1919. Obvyklá cena pro takovou celistvost by měla být někde mezi 20 až 30 tisíci Kč, ale v tomto případě, vzhledem, k nižší kvalitě celistvosti, jsem stanovil vyvolávací cenu na 14.000 korun.
Díky filatelistům a literárním badatelům se ale ukázalo, že obsah, tedy psaný text uvnitř zálepky je mnohem významnější než samotná zálepka. Jeho obsahem bylo sdělení, vlastnoručně psané spisovatelem Franzem Kafkou jeho (tehdejší) snoubence Julii Wohryzek. Tato skutečnost neunikla literárním badatelům "Kafkologům" a díky tomu byla zálepka prodána za 150.010 Kč. Kupujícím je tuzemská instuituce, která svou mimořádnou akvizici hodlá brzy zveřejnit.
Milan Černík  (další informace)  23.4.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Brno 1
U příležitosti akce 80 let Výstaviště Brno se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „80 let brněnského výstaviště 1928 – 2008, Brno 1“. Razítko bude používáno dne 24.5.2008 poštou 601 00 Brno 1 na příležitostné poštovní přepážce v areálu Výstaviště Brno.
Olga Drbová 22.4.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 7
U příležitosti akce Volkswagen Maratón Praha se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Prague International marathon, Praha 7“. Razítko bude používáno ve dnech 8.5.2008 – 11.5.2008 poštou 170 00 Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha Holešovice.
Olga Drbová 22.4.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Jihlava 50
U příležitosti 85. výročí založení KF 06-40 Vysočina a u příležitosti výstavy „Hoří aneb požární ochrana ve filatelii a svět hasičských modelů“ , která se koná v Muzeu Vysočiny v Jihlavě se budou používat R-nálepky s přítiskem „85 let Klubu českých filatelistů v Jihlavě, KF 06-40 Vysočina “ v sérii č.1 – 1 000. Nálepky budou používány poštovnou Jihlava 50, Komenského 1324/7, 586 01 Jihlava od 19.6.2008 do spotřebování.
Olga Drbová 22.4.2008
Martin Činovský: S Brunovským sme boli ako rodina
Ked´ som sa Angličanov pýtal, prečo zbierajú slovenské známky, povedali, že ich považujú za umelecké diela. Na porovnanie mi ukazovali ich ofsetom tlačené známky. A odrazu sme začali robit´ to isté, na čom sa oni smiali. Martin Činovský prevzal štafetu rytectva známok priamo od Albína Brunovského. V bývalom Československu bola táto disciplína na vysokej úrovni a filatelisti tvorili zvláštnu aristokratickú vrstvu. Ked´ sa vrátil kapitalizmus, táto fajnovost´, paradoxne, takmer zanikla. Už sa zdalo, že rytá známka dožila a pošta si vystačí s lacnými obrázkami, ktoré sa tlačia ofsetom.
Je t’ažšie kreslit’ rydlom ako ceruzou?
Ryt´, to je akoby sa človek učil znova kreslit´ - ale rydlom. Táto práca vyžaduje trpezlivost´. Rytcov nie je nikde vo svete veĺa. Predstavte si, že treba napríklad vtesnat´ osem liniek do jedného milimetra! V dnešných časoch, ked´ letia veĺké formáty a všetko má byt´ rýchlo, to málokto chce robit´.
Ovplyvnilo teda rytectvo aj vašu povahu?Je to skôr naopak - najprv treba mat´ na rytectvo povahu, potom to platí aj opačne. Z človeka sa stane puntičkár, všetko musí byt´ presné a dokonalé. To je profesionálna deformácia. Pri práci sa nesmiem pomýlit´, neexistuje oprava, len možnost´ začat´ odznova. A to by znamenalo zahodit´ niekoĺko týždňov práce. Preto túto prácu robím iba vtedy, ked´ sa zobudím v pohode. Ked´ nie je dobrá atmosféra, radšej sa do rytia ani nepustím. Nebudem riskovat´.
Pracujete teraz na príležitostnej známke, ktorá uvíta prechod Slovenska na euro. Čo sa vtedy zmení v oblasti známok? Celý text zde.
Helena Dvořáková, Salón Kumštu   20.4.2008
20. BURDA AUKCE
20. pisemna aukce filatelistickeho a dalsiho sberatelskeho materialu firmy BURDA AUCTION, s.r.o., s uzaverkou dne 27.05.2008, je vystavena na internetu:
http://www.burda-auction.com/  Zajemci o tisteny katalog si jej mohou objednat v nasem internetovem obchode. Stalym abonentum budou nove katalogy rozeslany na zacatku kvetna.
Richard Burda  16.4.2008
Náhradní doklady za ztracené či zničené průvodky a poukázky
Během poštovní přepravy mohlo dojít ke ztrátě nebo ke zničení průvodních dokladů – balíkových průvodek nebo peněžních poukázek. Tuto situaci pošta řešila vydáním náhradních dokladů.
Náhradní balíková průvodka
Náhradní balíkové průvodky bylo možno vystavit jak k obyčejným balíkovým zásilkám, tak i k zásilkám s dobírkou. Provedení náhradních dokladů bylo obdobné jako u dokladů prvotních, k dispozici byly jednodílné tiskopisy a dvojdílné s dobírkou. Náhradní doklady vystavovala vždy dodací pošta. Jednodílné náhradní balíkové průvodky byly vytištěny na tuhém papíru....
Misrolav Štefek, Jan Kypast  (další informace)  15.4.2008
PAC AUKCE - ZAHÁJENO 2. KOLO
Základní kolo 28. aukce celin a poštovní historie. Aukce již byla uzavřena. Současně bylo zahájeno 2. kolo aukce, kde můžete nakupovat přímo, za vyvolávací ceny (+ 10 % provize). Položku získá ten, kdo si ji objedná jako první. Postup objednávání je stejný jako v základním kole. Aktualizovaná nabídka 2000 položek z celého světa, s důrazem na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska. Zajímavou nabídku najdou i sběratelé dalších evropských zemí i zámořských teritorií. Dobře zastoupené jsou i kapitoly Letecká pošta, Zepelínové lety, Koncentrační tábory a Polní pošty. Všechny položky najdete na webových stránkách zobrazené. Aukci najdete na www.pac-auction.com
Milan Černík, Aukce celin a poštovní historie: Fax: +420-222-9517-796 Email: icernik@volny.cz  http: www.pac-auction.com
OLYMPSPORT ON LINE 4/2008
Nové elektronické číslo zpravodaje Olympsportu. Pro další údaje, příspěvky či odběr se kontaktujte u Jana Petráse.
Jaroslav Petrásek  (další informace)  15.4.2008
Záštita prezidenta České republiky
Dne 4. dubna 2008 udělil Světové výstavě poštovních známek Praga 2008 záštitu prezident České republiky, pan Václav Klaus.
Vladimír Muenzberger  11.4.2008
PŘÍLEŽITOSTNÉ RAZÍTKO: BASKETBALOVÉ FINAL FOUR
Opravdu na poslední chvíli se povedlo zajistit štoček pro černou znehodnocovací Postalii, který připomene konání basketbalového final four, které se uskuteční v Brně od pátku do neděle.Pozor na to, že štoček bude nasazen na poště Praha 6, Kafkova ulice v Dejvicích. Do Brna to již opravdu zajistit nešlo. Bude v používání pouze jediný den a to v sobotu 12.4 od 8.00 do 12.00. Kromě textové části je vyobrazena jedna z hlavních opor Brna, Hanka Machová
Jaroslav Petrásek (další informace)  11.4.2008
40 LET ORGANIZOVANÝM FILATELISTOU...
Je to důvod k veřejnému zamyšlení? Není? Ale snad je. Právě před 40 lety jsem ze školního kroužku školy v brněnské Lesné, Nejedlého ulici, přešel pod Klub filatelistů 06-16 Brno, kterému tenkrát šéfoval Felix Seebauer nebo zde. Kroužek tenkrát vedl Stanislav Staňka, také s ním jsem spoluzakládal Švengsbír fan club (obdivoval jsem Jiřího Švengsbíra skutečně převelice)... Začátky byly velmi zajímavé, dospělí mě mezi sebe přibrali, jako předseda Kroužku mladých filatelistů Ernsta Todoroviče Krenkela (polárník) jsem měl dokonce klíče od Klubovny (dospělých) filatelistů. Mohl jsem tam kdykoliv... V Domě dětí a mládeže v Lužánkách jsme vydávali "ormigový" časopísek KMF s názvem Dostavníček. V roce 1969 uspořádali Oblastní mládežnickou výstavu Mladé Brno 1969 dokonce s vrtulníkovou poštou...
Břetislav Janík  (další informace)  10.4.2008
MEZINÁRODNÍ SBĚRATELSKÝ VELETRH A BURZA, VI. ROČNÍK, HOBBY MANIA
Poštou 301 00 Plzeň 1 bude u příležitostné poštovní přepážky v areálu Střední školy dopravní a Středního odborného učiliště dopravního v Plzni, Karlovarská třída 99, v době od 8:00 - 13:00 hodin dne 19.4.2008 používání ruční příležitostné poštovní razítko.
B. J.  10.4.2008
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 10. dubna 2008
Obsah: SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR: - Vydání příležitostných poštovních známek „100. výročí Národního technického muzea“; - Vydání příležitostné poštovní známky „100 let českého ledního hokeje“; - Vydání příležitostné poštovní známky „EUROPA: Psaní dopisů“ .
Břetislav Janík (další informace) 10.4.2008
EUROPA / CEPT 1956
Připravil jsem pro sběratele malý katalog (ceník) známek a FDC Europa/Cept, ročník 1956. Ceny jsou uvedeny v Kč a v Michel-eurech (M€) a odráží reálné ceny za tento materiál na burzách, u obchodníků, ale také na internetových aukcíh. Snahou je alespoň trochu ustálit ceny, které jsou v mnoha případech rozdílné i o několik desítek (vyjímečně i stovek) korun a sběratelé si o nich mohli udělat mírný přehled. Pokud s cenami za tuto emisi máte jiné zkušenosti nebo s nimi pouze nesouhlasíte, budu rád pokud se ozvete. Ceny samozřejmě nejsou závazné a opírají se jen o mé osobní zkušenosti...
Jan Regula  (další informace)  9.4.2008
PRAGA 2008: Výběr soutěžních exponátů uzavřen
Organizační výbor Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008, která se bude konat ve dnech 12. – 14. září 2008, obdržel celkem 776 přihlášek exponátů ze 61 zemí do 4 soutěžních tříd. Z nich vybral 528 soutěžních exponátů, s nimiž se budou moci návštěvníci seznámit na pražském Výstavišti a v Poštovním muzeu v Praze. Úplný seznam přijatých exponátů bude zveřejněn ve výstavním katalogu před zahájením výstavy. http://www.praga2008.cz/
Vladimír Muenzberger  9.4.2008
ZNÁMKOVÝ SEŠITEK ČTÚ 05/2008
Český telekomunikační úřad (národní regulátor poštovních služeb) vydal 6. dubna 2008 známkový sešitek číslo 05/2008 s názvem "ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD / ASMKS". Známkový sešitek má formát 150 x 105 mm (pro obálku A6 na šířku). Známkové sešitky jsou provedeny tzv. digitálním tiskem na bílém matovém kartonu. První strana a čtvrtá strana je čtyřbarevná (CMYK) a volně zpracována podle schváleného vizuálního stylu Českého telekomunikačního úřadu – barevné giloše se symbolikou ASMKS (Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra) a loga všech zúčastněných firem. Na 2. straně (ČB s podtiskem telekomunikačního vozu MOMS-P sloužícího k mobilnímu monitorování kmitočtového spektra) je popisem o co jde v projektu ASMKS.... Celý text zde.
Břetislav Janík  (další informace)  6.4.2008
POŠTOVNÍ MINIGALERIE: "Slet divnejch ptáků"
přiloženou pozvánkou Vás Club gentlemanů Žižkov a Česká pošta, s.p., pošta Praha 33, zvou na vernisáž výstavy kreseb a koláží Josefa Kobry Kučery "Slet divnejch ptáků", která se bude konat ve středu 9.4.2008 od 19:00 hod. v Poštovní minigalerii v nových prostorách pošty Praha 33, Praha 3, Přemyslovská 2 - vchod z náměstí Jiřího z Poděbrad. Pozvánka.
Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha 4.4.2008
UZÁVĚRKA 28. aukce celin a poštovní historie
Blíží se uzávěrka příjmu příkazů do 28. aukce celin a poštovní historie. Aukce obsahuje téměř 4000 položek z celého světa, s důrazem na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska. Reprezentativní nabídku zajímavých celistvostí najdou i sběratelé ostatních evropských i zámořských teritorií. Dobře zastoupené jsou i kapitoly Letecká pošta, Zeppelínové lety, Koncentrační tábory, Polní pošty a Historické dokumenty. Novou kapitolu tvoří soubor ca. 50 zajímavých pohledníc. Všechny položky najdete na webových stránkách zobrazené. Aukci najdete na www.pac-auction.com  Uzávěrka aukce bude 13.dubna 2008; dne 8.dubna 2008 se koná veřejná prohlídka všech nabízených losů (v prodejně Interfila - Praha 7, Veletržní 53), a to v době od 10.00-13.00 a odpoledne od 14.00 do 18.00 hodin.
Písemná aukce celin a poštovní historie Tel.: 608-539-581, Fax: 222-951-796 Email: icernik@volny.cz  http: www.pac-auction.com
Milan Černík 2.4.2008
DRAŽBA ZNÁMEK LAMBERTA KREJČÍŘE
V sobotu 29.3.2008 byla na Jarní aukci Jiřího Majera prodávána sbírka Lambereta Krejčíře, o které se v poslední době hodně hovořilo. Nacházelo se v ní sice i několik padělků či ne zcela nezpochybnitelně pravých známek (dle slov aukcionáře J. Majera méně než 20), které však do celkové hodnoty sbírky (minimálně 15.500.000 Kč) nebyly započítané. Byla to sbírka mimořádná, byla prodávána vcelku jako jediná položka a mimořádná byla i aukční podmínka - každý aktivní účastník musel předem složit dražební jistotu ve výši 1.000.000 Kč. Aukce zahajovala s vyvolávací cenou 8.500.000 Kč, po započítání písemných příkazů se rázem vyhoupla na 9.350.000 a licitátor (V. Dražan) začal přihazovat po 50.000 Kč na základě telefovických příkazů. Až do 10.500.000 Kč byl stále ve hře i nejvyšší písemný příkaz, dále se přihazovalo už jen po telefonu. Na částce 13.500.000 Kč nastala krátká pauza, snad aby všichni popadli dech, a dražilo se dál. Na 13.600.000 Kč se už zdálo, že zvítězí dražitel po telefonu, když se objevil nový zájemce přímo v sále. Byl jím aukční agent, který dosud vyčkával a který dražil pro jiného zájemce, rovněž po telefonu. Nabídka byla zvýšena na 13.650.000 a nikdo další ji už nezvýšil. Unikátní sbírka Lamberta Krejčíře byla prodána tedy za 13.650.000 Kč + aukční poplatky + DPH, tedy celkem za více než 15 miliónů korun.
Milan Černík   30.3.2008
Nejnovější aktualizace E-katalogu celistvostí Československa 1918 - 1939
Autoři: Ing. Miroslav Štefek a Ing. Jan Kypast;
Aktualizace:Na 11 stranách jsme přidali kapitolu "Známky cizích států používané na území ČSR" - známky Maďarské republiky. Dále jsme částečně přepracovali a doplnili kapitolu čs. formuláře a do ostatních kapitol přidali 157 nových obrázků celistvostí. E-katalog má nyní 980 stran a 3880 obrázků.
Od konce listopadu 2005 je na mezinárodní filatelistické výstavě EXPONET
http://www.exponet.info/  zveřejněna skvělá pomůcka pro naše i zahraniční sběratele - katalog celistvostí naší první republiky v elektronické podobě (E-katalog). Zájemci jej snadno najdou v oddílu filatelistické literatury Exponetu jako její 64. exponát – i podle číselného kódu lze snadno exponát nalézt. E-katalog byl doplňován průběžně a v současnosti je jeho základní rozsah ukončen. E-katalog je prozatím pouze virtuální příručkou a nemá prozatím tištěnou verzi, to však na druhé straně umožňuje, aby byl stále průběžně a velmi pružně doplňován, rozšiřován a cizelován.
E-katalog http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm  je rozdělen na dvě části. První popisuje frankované poštovní formuláře, druhá poštovní známky ČSR použité na celistvostech. Poštovní známky na celistvostech jsou členěny podle jednotlivých emisí. Každé z obou částí i jednotlivým emisím známek předchází úvod popisující okolnosti vzniku a způsob použití.
První část nového katalogu, zabývající se frankovanými poštovními formuláři, je rozdělena podle druhu formulářů na kapitoly. Každá obsahuje popis formuláře, způsob jeho použití a poštovní sazby, které se k němu vztahují. Jednotlivé druhy a typy poštovně použitých formulářů jsou vyobrazeny a doplněny popisem.
Druhá část E-katalogu, zabývající se známkami na celistvostech, je členěna podle jejich jednotlivých emisí. Každá kapitola je uvedena články dokumentujícími vznik emise a popisem možností vzniku jejích jednoznámkových a násobných frankatur. Jednotlivé celistvosti jsou vyobrazeny, popsány a oceněny. Rozsáhle je zpracována zejména první kapitola zaměřená na předběžné a souběžné známky na celistvostech – vedle jednoznámkových a násobných frankatur jsou zastoupeny i vybrané frankatury barevné a smíšené. Najdeme tu však i frankatury obsahující rakouské či uherské výplatní známky v kombinaci se známkami naší první emise – Hradčany 1918. Opomenuty však nejsou ani ostatní druhy předběžných a souběžných známek, které jsou rozděleny podle použití na spěšné, doplatní a novinové. Bohatě jsou zastoupena i různá provizorní použití známek. V kapitole popisující známky emise Hradčany je I. tarifní období poprvé rozděleno a zdokumentováno ve členění na Ia. tarifní období (od 28. 10. 1918 do 28. 2. 1919) a Ib. tarifní období (od 1. 3. do 14. 5. 1919). Zařazeno je i provizorní použití známek emise Hradčany. Všechny celistvosti uveřejněné v E-katalogu jsou oceněny. Při stanovování cenových záznamů – které jsou samozřejmě pouze orientační - autoři vycházejí ze záznamů v tuzemských specializovaných katalozích, ale přihlížejí i k informacím o celistvostech prodávaných na našich aukcích, zejména pokud je dostupné jejich vyobrazení a ověřitelná dosažená cena. Odlišný přístup je zvolen u frankovaných formulářů, u nichž prozatím nejsou (zejména pro nedostatek srovnávacího materiálu) uvedeny ceny v penězích, ale je stanovena relativní četnost jejich výskytu na základě poznatků autorů. Právě ocenění je momentálně důvodem, proč se s tištěnou verzí nespěchá. Autoři správně vycítili, že ceny je nutno ověřit každodenní praxí, aby případná tištěná „norma“ nezabetonovala nasazenou cenovou laťku. Nicméně rok, dva jistě tento handicap nové a potřebné publikace důvěryhodně prověří.
A nyní trochu statistiky: E-katalog členící se na dvě základní části má 980 stran textu (A4) na nichž je uveřejněno 3.880 plnobarevných obrázků celistvostí. Vzhledem ke zmíněnému pravidelnému doplňování a rozšiřování katalogu budou tato i tak překvapivě vysoká čísla jistě značně překonána.
Na obsahu a podobě E-katalogu celistvostí ČSR I je patrná týmová práce – už proto, že asi není v silách jednotlivců, aby celistvosti celého tak obsáhlého období, jakým naše první republika je, sesbírali, systematicky roztřídili, popsali, ocenili a zpracovali v elektronické podobě. Je sympatické, že se tedy našla řada spolupracovníků, kteří tu větší, tu menší troškou také přispěli ke zrodu a zdaru tohoto díla. I díky jim tak čtenáři mají jedinečnou možnost vidět mnoho variant použití jednotlivých hodnot československých známek všech emisí, použitých v souladu s příslušnými poštovními tarify daného období. Vyzdvihnout je však třeba především veliké úsilí obou hlavních autorů, zmíněných na začátku našeho článku, kteří jsou „motorem“ celého projektu a díky svým analytickým a systematickým schopnostem vytvářejí možná více než generační dílo české a československé filatelie.
Sympatické a uživatelsky příjemné je i to, že autoři katalogu citují použité prameny hned v úvodu článků a ne, jak bývá obvyklé u tištěných titulů, až na konci seriálu. Jak nám sami autoři sdělili „E-katalog je naplněn ve všech oblastech, jak jsme na začátku naší práce předpokládali, tzn., že E-katalog je pro tuto chvíli "ukončen". Samozřejmě jej budeme průběžně doplňovat a počítáme s aktualizací 2x za rok".
Oběma hlavním autorům nového e-katalogu i všem jejich spolupracovníkům přeji, aby pro objemné dílo, které v tomto rozsahu lze úspěšně realizovat snad jenom na internetu, jim vydrželo zanícení a celý projekt (který je určen především již nové generaci filatelistů, pracujících s internetem), zdárně dokončili. I když tuším, že tato práce bude „never ending story...".
Ing. Břetislav Janík
Pavel Hirš: Předběžné známky rakouského původu
Ve čtvrtek 3.4.2008 od 16.30 hod. se koná přednáška RNDr. Ing. Pavla Hirše, CSc., na téma "Předběžné známky rakouského původu", která je součástí 28. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který pořádá náš klub. Přednáška se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce o poštovní historii a filatelii. Klubové odpoledne s výdejem novinek účastníkům novinkové služby klubu v sále "Dřevák" začíná již od 16.00 hod. Pro všechny účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Pravoslav Kukačka, jednatel 28.3.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Velké Svatoňovice
U příležitosti oslav 125 let od založení Svazu dobrovolných hasičů ve Velkých Svatoňovicích se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „125 let“ na poště 542 35 Velké Svatoňovice (povolená zkr. V.Svatoňovice) a to ve dnech 9.5.2008 – 31.5.2008.
Olga Drbová  27.3.2008
EXPONET NA KANÁRSKÝCH OSTROVECH
Díky našemu vystavovateli Emanuelu Lukešovi z Plzně bylo o Exponetu přednášeno i na Kanárských ostrovech. Důkazem je série 34 barevných fotografií pořízených přímo autorem. Zúčastnil se zhruba před rokem Semináře Filatelistické společnosti Kryštofa Kolumba ze Spojených států amerických. Emanuel Lukeš je jejím aktivním členem, jak je patrné i z fotografií. Nás všechny může potěšit, že i na této historické půdě a v kolektivu námětových filatelistů z celého světa bylo jméno výstavy EXPONET nejen vzpomenuto, ale také názorně prezentováno. A protože je filatelistická fotogalerie přístupná všem filatelistickým akcím, dostaly se fotografie nakonec i k nám. Filatelistická fotodokumentace celé mezinárodní akce Děkujeme za příkladnou spolupráci a zveme všechny k návštěvě fotogalerie. Na reprodukci jedna z předávaných medailí - ta na snímku je od místního Klubu filatelistů z kanárských Las Palmas.
Břetislav Janík  25.3.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Holice v Čechách
U příležitosti oslav pravidelné poštovní autobusové dopravy se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „100 let autobusové dopravy v Čechách, 1908-2008, Holice v Čechách“. Razítko bude používáno dne 17.5.2008 poštou 534 01 Holice v Čechách na příležitostné poštovní přepážce v KD města Holic, Holubova 768, Holice v Č. od 10,00 – 16,00 hodin
Olga Drbová  25.3.2008
KOSMICKÁ FILATELIE - DALŠÍ NOVÝ ČESKÝ WEB
Samozřejmě máme na mysli nový filatelistický web a druhý v pořadí, který byl v dobrém slova smyslu !vyprovokován" seminářem SČF Vývoj a trendy ve filatelii (Brno, 1. 3. 2008). Jeho autorem je známý filatelista, funkcionář, vystavovatel a vydavatel Petr Fencl. I tento web je v době hájení a zaslouží si nejen Vaši návštěvu, ale také aktivní zapojení všech, kteří se zajímají o námětovou - kosmickou - filatelii. Blog doporučujeme k Vaší návštěvě a zadání do oblíbených: http://space-phila.blogspot.com/
B. J. 21.3.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Valašské Meziříčí 1, 3, 4, 5, 6
U příležitosti 75. výročí založení Klubu filatelistů ve Valašském Meziříčí se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „75 r KF“ na poště: 756 63 Valašské Meziříčí 3 (pov.zkr.: Val. Meziříčí 3) a to ve dnech 16.6.2008 – 20.6.2008; 757 04 Valašské Meziříčí 4 (pov.zkr.: Val. Meziříčí 4) a to ve dnech 16.6.2008 – 20.6.2008; 757 05 Valašské Meziříčí 5 (pov.zkr.: Val. Meziříčí 5) a to ve dnech 16.6.2008 – 20.6.2008; 757 06 Valašské Meziříčí 6 (pov.zkr.: Val. Meziříčí 6) a to ve dnech 16.6.2008 – 20.6.2008; a dále na poště: 757 01 Valašské Meziříčí 1 (pov.zkr.: Val. Meziříčí 1) a to dne 8.8.2008.
Olga Drbová 18.3.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Valašské Meziříčí 1
U příležitosti 75 let trvání Klubu filatelistů ve Valašském Meziříčí se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Klub filatelistů, 1933-2008, Valašské Meziříčí 1“. Razítko bude používáno ve dnech 16.6. - 20.6.2008 poštou 757 01 Valašské Meziříčí 1.
Olga Drbová 18.3.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Valašské Meziříčí 1
U příležitosti 75 let trvání Klubu filatelistů ve Valašském Meziříčí se budou používat R-nálepky s přítiskem „75 let Klubu filatelistů “ v sérii č. 1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 757 01 Valašské Meziříčí 1 od 16.6.2008 do spotřebování.
Olga Drbová 18.3.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Kroměříž 1, 2, 3, 4
U příležitosti vydání poštovní známky s portrétem českého geologa, paleontologa a přírodovědce Ferdinanda Stoličky (1838-1874), se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „F.Stolička“ na poště: 767 01 Kroměříž 1 a to ve dnech 1.6.2008 – 30.6.2008; 767 02 Kroměříž 2 a to ve dnech 1.6.2008 – 30.6.2008; 767 03 Kroměříž 3 a to ve dnech 1.6.2008 – 30.6.2008;
767 04 Kroměříž 4 a to ve dnech 1.6.2008 – 30.6.2008.
Olga Drbová 18.3.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Kroměříž 1
U příležitosti vydání poštovní známky s portrétem českého geologa, paleontologa a přírodovědce Ferdinanda Stoličky (1838-1874), se budou používat R-nálepky s přítiskem „Ferdinand Stolička 1848 – 74 vědec a cestovatel “ v sérii č. 1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 767 01 Kroměříž 1 od 19.6.2008 do spotřebování.
Olga Drbová 18.3.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Staré Ždánice
U příležitosti výročí 100 let založení pošty Staré Ždánice se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „100 let“ na poště 533 44 Staré Ždánice a to ve dnech 28.11.2008 – 5.12.2008.
Olga Drbová 18.3.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 913
U příležitosti slavnostního otevření Chvalského zámku po celkové rekonstrukci se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Chvalský zámek, městská část Praha 20, Praha 913“. Razítko bude používáno dne 1.5.2008 poštou 193 00 Praha 913 na příležitostné poštovní přepážce v areálu zámku od 13,00 – 18,00 hodin.
Olga Drbová 18.3.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Letohrad
U příležitosti 700. výročí města Letohrad se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Kyšperk, Orličné, Letohrad, 700, 1308-2008, Letohrad“. Kyšperk, Orličné a Letohrad jsou názvy, které byly v dějinné posloupnosti pro toto město poštou používány. Razítko bude používáno ve dnech 1.9. - 13.9.2008 poštou 561 51 Letohrad.
Olga Drbová 18.3.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Letohrad
U příležitosti výročí 700. výročí města Letohrad se budou používat R-nálepky s přítiskem „700 let města 1308-2008 “ v sérii č.1 – 2 000. Nálepky budou používány poštou 561 51 Letohrad od 1.7.2008 do spotřebování.
Olga Drbová 18.3.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Kopřivnice 1
U příležitosti 60. výročí povýšení Kopřivnice na město se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „60let“ na poště 742 21 Kopřivnice 1 a to ve dnech 1.5.2008 – 31.12.2008 (dle úředních hodin pošty).
Olga Drbová 18.3.2008
EURO-PHILA - NOVÝ ČESKÝ WEB
Prezentace "Elektronická literatura" našla své posluchače a čtenáře. Byla první elektronickou prezentací a jako taková byla i vystavena. Seminář skončil odpoledne v sobotu 1. 3. 2008 a již 3. 3. 2008 jsme informovali, že jsme motivovali aktivního sběratele evropských emisí Jana Regulu ke vzniku blogu "EURO-PHILA". Po dvou týdnech má blog 9 příspěvků a na to, že vznikl na zelené louce jako reakce na seminář je to vynikající úspěch. Jistě by pan Regula přivítal spolupracovníky, hlídat evropské vydavatele známek, skenovat a tvořit web je pro něj novinka, ale jistě stojí za to, aby se myšlenka další české internetové prezentace uchovala. Jste tedy vítáni nejen k návštěvě nového blogu, ale také ke spolupráci: http://euro-phila.blogspot.com/
B. J. 17.3.2008
ELEKTRONICKÁ LITERATURA
V sobotu 1. března se v brněnské Vinárně u královny Elišky konal zajímavý seminář Současný vývoj a trendy ve filatelii. Více než 3 desítky filatelistů se sešly v 10.00 dopoledne a končili s bohatým programem kolem 15.00 hodiny. Potěšila delegace mladých filatelistů z agilního znojemského KMF Fero Horniaka, zastoupena byla však i "cizina" - z Bratislavy přijel a aktivně se zapojil  Miroslav Bachratý. Jednou z přednášek byla Elektronická literatura včera dnes a zítra a tu Vám můžeme zprostředkovat pomocí power pointové prezentace. Soubor je v pdf formátu a má velikost 595 kB. Popis a hodnocení akce přinese Filatelie.
Břetislav Janík  (Elektronická literatura)  14.3.2008
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 3/2008
Obsah: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU: Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; Změna poštovních podmínek; SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR: Vydání příležitostné poštovní známky „Dílo J. A. Komenského: Orbis pictus – 350 let od vydání“; Vydání dvou příležitostných poštovních známek „Krásy naší vlasti“; Vydání výplatní poštovní známky „Krása květů – azalka“; Vydání výplatní poštovní známky „Prezident republiky Václav Klaus“. Velikost pdf souboru 317 kB.
Břetislav Janík (Poštovní věstník) 14.3.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Hluboš
U příležitosti výstavy známek, která se koná ve dnech 26. – 29.6.2008 na zámku v Hluboši u Příbrami se budou používat R-nálepky s přítiskem „Výstava známek PREMIÉRA “ v sérii č. 1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 262 22 Hluboš na příležitostné poštovní přepážce na zámku v Hluboši ve dnech 26.6.2008 – 29.6.2008 a po té na poště Hluboš do spotřebování.
Olga Drbová 11.3.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Hluboš
U příležitosti výstavy „Výstava známek PREMIÉRA Hluboš“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Výstava známek Premiéra, Hluboš“. Razítko bude používáno ve dnech 26.6.2008 – 29.6.2008 poštou 262 22 Hluboš na příležitostné poštovní přepážce na zámku v Hluboši. Na razítku je zobrazen první československý prezident T.G.Masaryk jenž měl na zámku v Hluboši, v letech 1920 – 1921, své první letní sídlo.
Olga Drbová 11.3.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Plzeň 1
U příležitosti šestého ročníku mezinárodního sběratelského veletrhu HobbyMania se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Mezinárodní sběratelský veletrh a burza, VI. ročník, HobbyMania, Plzeň 1“. Razítko bude používáno dne 18.4.2008 na poště 301 00 Plzeň 1 a dne 19.4.2008 na příležitostné poštovní přepážce v prostorách areálu Střední školy dopravní a Středního odborného učiliště dopravního v Plzni, Karlovarská třída 99, v době od 8,00 – 13,00 hodin.
Olga Drbová 11.3.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 1/PM
U příležitosti výstavy „Dušan Kállay – grafik a poštovní známka“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Dušan Kállay, Poštovní muzeum Praha 1“. Razítko bude používáno dne 14.6.2008 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Olga Drbová 11.3.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Velké Meziříčí
U příležitosti 600. výročí udělení plných městských práv městu Velké Meziříčí se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Udělení plných městských práv, Velké Meziříčí“. Razítko bude používáno ve dnech 26.7.2008 – 2.8.2008 poštou 594 01 Velké Meziříčí.
Olga Drbová 11.3.2008
FILATELISTICKÁ FOTOGALERIE DOPLNĚNA O VÍCE NEŽ 90 FOTOGRAFIÍ
Především momentky ze světových výstav PRAGA 1988, PRAGA 1968 a PRAGA 1962 obohatily filatelistickou fotografickou dokumentaci naší záliby na Japhile. Pele-mele fotografií čeká na spolupráci s Vámi - mnohde už mi nestačí paměť a těžko se vybavují zejména místa, akce, jména. Tam kde by nebyl výčet úplný, chybí raději vůbec. Ale to není ideální stav - mohou pomoci s doplňováním pamětníci s lepší pamětí? Napište číslo fotografie a jakékoliv doplnění. Novou rubrikou můžeme zahájit fotografie významných československých sběratelů... Začínáme znalcem československých známek - ing. Janem Karáskem ze Šlapanic u Brna. Kdo se přidá, kdo pošle další fotografie?
Filatelistickou fotogalerii najdete zde.
Břetislav Janík  9.3.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 1
U příležitosti vítězství českého reprezentanta Lukáše Bauera v Světovém poháru běžkařů se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Vítěz světového poháru 2007-08 Lukáš Bauer, Praha 1“. Razítko bude používáno ve dnech 10. - 15. 3. 2008 poštou 110 00 Praha 1.
Olga Drbová   6.3.2008
80 LET OD 1. LETU PRAHA - AMSTERODAM - PRAHA A LET DO PEKINGU
Bedřich Helm nám zprostředkoval informaci o jubilejním letu Praha - AMSTERODAM a zpět. Uvádějí všechny informace nutné k zajištění zásilek a také zásilek letecké společnosti AIR-BERLIN, která poletí na olympiádu do Pekingu. Všechny informace zde.
B. J.   5.3.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Sedlnice
U příležitosti 125. výročí otevření první poštovní sběrny v obci Sedlnice dne 19. 12. 1883 se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „125 let“ na poště 742 56 Sedlnice a to ve dnech 8. 12. 2008 – 19. 12. 2008.
Olga Drbová   5.3.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Milevsko 1
U příležitosti 170. výročí zřízení pošty Milevsko 1 se budou používat R-nálepky s přítiskem „170 let pošty“ v sérii č. 1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 399 01 Milevsko 1 od 1. 7. 2008 do spotřebování.
Olga Drbová 5.3.2008
DALŠÍ VÝSTAVA NA POŠTĚ
Club gentlemanů Žižkov a Česká pošta, s.p., pošta Praha 33, zvou na již třetí vernisáž výstavy Poštovní minifotogalerie v nových prostorách pošty Praha 33 na náměstí Jiřího z Poděbrad (roh Přemyslovská), která se bude konat ve středu 5.3.2008 od 19:00 hod. Vystaveny budou historické fotografie náměstí Jiřího z Poděbrad a chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně.
Pravoslav Kukačka 3.3.2008
Jiřík Bejsta: Poštovny České pošty - malý, ale zajímavý úsek poštovního provozu
Ve čtvrtek 6.3.2008 od 16.30 hod. se koná přednáška Mgr. Jiříka Bejsty, dlouholetého předsedy KF 03-1 Domažlice, na téma "Poštovny České pošty - malý, ale zajímavý úsek poštovního provozu", která je součástí 28. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který pořádá náš klub. Přednáška se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce o poštovní historii a filatelii. Klubové odpoledne s výdejem novinek účastníkům novinkové služby klubu v sále "Dřevák" začíná již od 16.00 hod. Pro všechny účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15 2.3.2008
Základní informace o výstavě PRAGA 2008
Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 se koná ve dnech 12. až 14. září 2008
Místo konání:
- Výstaviště Holešovice v Praze 7
- Soutěžní část výstavy: - třída tradiční filatelie; - třída poštovní historie; - třída jednorámových exponátů; - ukázka z Královské sbírky Alžběty II. a zvané exponáty.
- Prezentace poštovních správ
- Veletrh „Sběratel“ – obchodníci z oblasti filatelie a dalších sběratelských oborů
- Salon české mládeže (národní výstava mladých filatelistů)
- Dětská pošta
- EXPONET – virtuální internetová filatelistická výstava (počítače s možností seznámit se s touto obdivuhodnou výstavou budou umístěny přímo na výstavišti)
- Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
- Soutěžní část výstavy: - třída filatelistické literatury; - Stálá expozice Poštovního muzea-
Poštovní muzeum také připravuje výstavku filatelistických materiálů vydaných k výstavě PRAGA 2008. Organizační výbor předpokládá, že u příležitosti výstavy PRAGA 2008 se podaří uskutečnit řadu dalších zajímavých akcí. Informace o nich budeme průběžně podávat, jakmile bude jejich pořádání upřesněno.
Otevírací hodiny pro veřejnost:
- pátek a sobota 10 – 18 hodin
- neděle 10 – 16 hodin
Vstupné na výstavu:
Jednodenní vstupné činí - 80,- Kč
Permanentní vstupenka po celou dobu výstavy činí - 200,- Kč
Mládež do 18 let a ženy - vstupné zdarma
Každá vstupenka platí na všechny části výstavy včetně veletrhu Sběratel a doprovodných akcí.
Všichni členové SČF, kteří včas zaplatili příspěvky na rok 2008, obdrží permanentní vstupenku na celou dobu výstavy zdarma. Tato vstupenka se bude lišit od běžně prodávané permanentní vstupenky a bude mít charakter filatelistického suvenýru, který se jistě stane předmětem zájmu filatelistů. Tyto vstupenky budou distribuovány výhradně prostřednictvím SČF a mimo členskou základnu nebudou dostupné.
Analogicky, jako v předchozích letech, obdrží pravidelní předplatitelé odborných sběratelských časopisů volné jednodenní vstupenky. Pro filatelisty se to týká časopisů Filatelie a Merkur. Čtenáři těchto časopisů, kteří jsou zároveň členy SČF tak budou moci pozvat na tuto mimořádnou výstavu i některé své známé a umožnit jim nahlédnout do tajů a záhad filatelie.
Vladimír Muenzberger, PRAGA 2008 3.2.2008

FIPOM-s. Filatelisticko-poštové múzeum súkromné
Áno, aj takéto múzeum existuje a to dokonca na našom Slovensku, v obci Plevník-Drienové na Považí. Jeho majiteľom je známy filatelistický zanietenec JUDr. Otto Gáťa. Filatelistický odborník: výskumník, publicista, zberateľ, vystavovateľ, filatelistický funkcionár a organizátor filatelistického života... Ako filatelistický vystavovateľ vystavoval svoje filatelistické exponáty na svetových výstavách, kde boli odmenené zlatými medailami. V mladosti ho očarila poštová známka a cez ňu sa dostal k poštovej histórii ako jednému z odborov filatelie. Predznámkové obdobie, dejiny pošty, poštovej prevádzky... FIPOM-s má zvučné meno aj v zahraničí a jeho trojrozmerné exponáty boli vystavované na mnohých domácich i zahraničných podujatiach, v múzeách a na výstavách. Poštové dostavníky dávnej minulosti neprepravovali len listové zásielky, prepravovali aj pasažierov.
* * *
Pred vyše štvrťstoročím, 18. novembra 1981, za prítomnosti príbuzných a zopár popredných slovenských filatelistov bolo oficiálne otvorené súkromné Filatelisticko-poštové múzeum v malej dedinke na Považí, v Plevníku-Drienovom. Je to už pekných pár rokov, a na exponátoch múzea ten časový odstup je aj viditeľný. Na množstve exponátov, i na ich kvalite. Ako priamy účastník otvorenia to môžem zodpovedne posúdiť. V múzeu je sústredené množstvo nielen filatelistického materiálu, ale aj materiálu historicko-poštového. Pri múzeu pôsobí aj SFVS - Slovenské filatelistické vedecké spoločenstvo, ktoré sa venuje výskumu histórie pošty, poštových dokumentov, filatelie a filatelistických materiálov....
Celý text z blogu Jána Urdy
Ján Urda  28.2.2008

ZAPSANÉ ZÁSILKY
Zapsané, také doporučené zásilky jsou ty poštovní zásilky, které jsou na základě požadavku odesílatele a za poplatek poštou zaevidovány. Může se jednat zejména o listovní zásilky (psaní, dopisnice, tiskopisy, obchodní papíry, vzorky zboží), balíkové a peněžní zásilky včetně cenných psaní jsou vždy zásilkami zapsanými, stejně jako příkazová psaní.
Doporučeně podané zásilce je přiděleno číslo, pod kterým je na poště zapsána v Přijímací knize doporučených zásilek, na zásilku je vylepena nálepka, tiskopis č.2 dle Seznamu všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby, na které je uvedena podací pošta a číslo, pod kterým je zásilka zapsána. Odesílatel obdrží potvrzení o podaní zásilky formou podacího lístku, tiskopis č. 5.
Doručení zapsané zásilky musí adresát potvrdit svým podpisem v doručovací knize, či na formuláři průvodky nebo poukázky. Jak vyplývá z výše uvedeného, doporučeně podanou zásilku je možno v průběhu přepravy i po doručení dohledat, neboť o podání  i doručení zásilky je proveden záznam.
Doporučených listovních zásilek je známo řádově tisíce, ale nám je známá pouze jedna zapsaná listovní zásilka, na které je použita rekomandační nálepka z levého dolního rohu tiskového archu. Tato nálepka je použita včetně okraje, na kterém je vytištěno číslo tiskopisu a rok vydání...
Celý text
Miroslav Štefek a Jan Kypast  27.2.2008
3 MILIÓNY NÁVŠTĚVNÍKů
Poděkování patří všem návštěvníkům Japhila e-zine a potažmo Mezinárodní virtuální filatelistické výstavy EXPONET. Dnes krátce před 11:00 hodinou jsme obdrželi zprávu firmy, která zabezpečuje od počátku Japhily počítání přístupů:
"Vase pocitadlo japhilacount dosahlo stavu: 3000000. Stalo se tak dne 27.02.08 v 10:50:14. Tento pristup prisel z pocitace (78.108.145.2). Gratulujeme.  WEBovsky pocitadlo...".
Pro Vaši informaci, nevíme sice kdo konkrétně Japhilu jako 3 milióntý návštěvník rozklikl, ale víme, že šlo o návštěvníka z Nizozemí. Děkujeme všem za důvěru a náklonnost.
Břetislav Janík  27.2.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Jihlava 1
Oprava: U příležitosti 85. výročí založení Klubu filatelistů v Jihlavě se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „85 let KČF“ na poště 586 01 Jihlava 1 a to ve dnech 14. 4. 2008 – 30. 4. 2008.
Olga Drbová 25.2.2008
Poplatek za poštovní poukázku převedenou na šekový účet
Studiem právních předpisů z období československé první republiky jsme zjistili, že na základě Nařízení vlády republiky československé č. 638/1919 Sb., ze dne 19. prosince 1919 o zvýšení některých poplatků vybíraných Poštovním úřadem šekovým v Praze byl dle §1, článek 2 zvýšen poplatek za poštovní poukázky převedené poštovními úřady na šekové účty na základě plných mocí ze 2 h na 5 h.
Z výše uvedeného logicky vyplývá, že až do nabytí účinnosti citovaného vládního nařízení byl poplatek za převod peněz z poštovní poukázky na šekový účet zpoplatněn dvěma haléři. Nepodařilo se nám v předpisech dohledat způsob zúčtování těchto 2h, ale na základě existence dvou velmi vzácných filatelistických dokladů předpokládáme, že tento poplatek byl přímo na poštovní poukázce zúčtován doplatní známkou a to minimálně do konce platnosti předběžných a souběžných rakouských či uherských známek, tedy do 28. 2. 1919. Po ukončení platnosti těchto známek již není československá doplatní známka vhodného nominálu k dispozici. Poplatek za převedení poukázky na šekový účet mohl být nadále placen buď nouzově za použití čs. spěšné známky 2h nebo čs. novinové známky 2h Sokol v letu, takové doklady však nejsou známé, proto je pravděpodobnější úhrada poplatku v hotovosti.
Předkládáme ukázku dvou poštovních poukázek s uhrazeným poplatkem ve výši dvou haléřů doplatní známkou...
Celý text
Miroslav Štefek a Jan Kypast    15.2.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Jihlava 1
U příležitosti 85. výročí založení Klubu filatelistů v Jihlavě se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „85 let KČF“ na poště 586 01 Jihlava 1 a to ve dnech 14.4.2007 – 30.4.2007.
Olga Drbová 15.2.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Turnov 1
U příležitosti výročí 100 let od založení školy v Turnově se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „1908 - 2008, Základní škola Turnov, Skálova, Turnov 1“. Razítko bude používáno dne 17. 5. 2008 poštou 511 01 Turnov 1 na příležitostné poštovní přepážce v budově školy.
Olga Drbová  14.2.2008
AKTUALIZOVÁNA NABÍDKA Z KATALOGU SLOVFILA
Velkou cenovou revolucí se dá nazvat předělání cenových záznamů v katalogu Slovfily.
B. J.  13.2.2008
Vzpomínka na Horsta G. Dietricha – velkého znalce a sběratele známek
Tímto článkem bych chtěl filatelistům trochu přiblížit sbírku, dílo a znaleckou činnost Horsta Dietricha. Byl členem BPP – Spolkové asociace filatelistických expertů v Německu a AIEP – Mezinárodní asociace filatelistických expertů jako znalec Afghanistánu včetně poštovních úřadů. Rozhodně patřil k absolutní filatelistické sběratelské i znalecké světové špičce. Stačí připomenout, že v letech 1977 až 1992 vystavoval pouze v CLASS OF HONOUR – tedy Mezinárodní čestné třídě. V roce 1978 i na výstavě v Praze.
Když v roce 2002 zemřel a jeho sbírku pozůstalí dali do aukce, tak známá aukční síň Feldmann ve Švýcarsku vydala speciální katalog The „Horst Dietrich“ Grand Prix Collection, který se zabýval pouze sbírkou Horsta Dietricha.
V úvodu popisu sbírky David Feldman uvedl, že málokdy se dostávají na aukci tak exkluzivní a unikátní materiály, které získaly třikrát cenu Grand Prix, dále prestižní Taplingovu medaili (Velká Británie) a Lindenbergovu medaili (Německo).
Celý text
Jaromír Petřík 12.2.2008
Praha 2008 – hlavní město sběratelů
Mezinárodní veletrh Sběratel a Světová výstava poštovních známek PRAGA společně!
Mezinárodní veletrh Sběratel je největší sběratelskou akcí na východ od Mnichova. Nikdo, kdo se tomuto ušlechtilému koníčku věnuje, tedy na něm nemůže chybět. Vloni jej navštívilo 12 tisíc sběratelů, přičemž každý šestý byl ze zahraničí. Letos se jedenáctý ročník veletrhu, který je zaměřen kromě filatelie i na numismatiku, staré pohlednice, telefonní karty, minerály a další obory,  koná společně se Světovou výstavou poštovních známek PRAGA. Ta se do Prahy vrací po dlouhých dvaceti letech. Nepropásněte šanci vidět nejvzácnější unikáty a nejlepší exponáty a ještě dobře nakoupit u více než dvou stovek obchodníků. Přijďte, přijeďte, přileťte. Ve dnech 12. – 14.září se totiž hlavní město České republiky stane hlavním městem sběratelů.
Velký zájem poštovních správ a dealerů
Již nyní mají pořadatelé potvrzenu účast poštovních správ Austrálie, Belgie, Běloruska, ČLR, Hong Kongu, Chorvatska, Irska, Itálie, KLDR, Kypru, Lucemburska, Německa, Rakouska, Slovenska, Republiky Srbské (Banja Luka), Švýcarska, Taiwanu, poštovní správy OSN a samozřejmě České pošty.
Kromě tradičních dealerů - viz loňský seznam na webu http://new.ppa.cz/?page=sber_sezvyst_cz  - jsou letos přihlášeni noví vystavovatelé, například z Velké Británie Cover Story, Bill Barell, David Morrison či z USA Gary du Bro, z Německa Hans Reinert, Heiner Zinoni, Thomas von Loeper a Gernot Roidl, ze Švédska AB Philea, z Holandska Breebaart Filatelie atd.
Jedna akce, jedno vstupné*) ... a mnoho zážitků na celý den
Na výstavišti vás na ploše dvou fotbalových stadionů budou čekat
prodejní stánky 250 vystavovatelů ze 40 zemí nabízející poštovní známky, celiny, staré pohlednice, mince, medaile, řády, vyznamenání, bankovky, minerály, drahé kameny, šperky z přírodních materiálů, telefonní a jiné karty a vůbec všechno co se dá sbírat filatelistické exponáty ze 63 zemí na dvou tisících výstavních plochách v soutěžních třídách tradiční filatelie, poštovní historie, filatelistické literatury**) a jednorámových exponátů, síň slávy skrývající filatelistické poklady ze sbírky anglické královny Alžběty a dalších známých sběratelů, národní filatelistická výstava Salon české mládeže, poštovní správy včetně české a slovenské pošty, asijských pošt a pošty Organizace spojených národů, mincovny.
12. 9. Den Mezinárodní filatelistické federace (FIP)
13. 9. Den československé a české poštovní známky
14. 9. Den OSN
bezplatná znalecká a poradenská služba v oborech filatelie, numismatiky, mineralogie, telefonních karet i ostatního sběratelství, světová virtuální internetová filatelistická výstava Exponet, dětská pošta s mnohými překvapeními pro budoucí sběratele a mnoho dalších událostí ve všech sběratelských oborech.
*) denní 80 Kč, permanentní 200 Kč, mládež do 18 let a ženy vstup zdarma
**) třída filatelistické literatury je umístěna v Poštovním muzeu, kde jsou k vidění i filatelistické unikáty poštovní historie i současnosti
Bližší informace pro návštěvníky i vystavovatele/dealery:
Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, CZ-110 00 Praha 1, fax: +420/224 218 312
Ubytování a dopravu pro návštěvníky zajišťuje cestovní kancelář Čedok (http://www.cedok.com/praga2008).
Jindřich Jirásek, Sběratel   12.2.2008
RÁDIOVÁ SLUŽBA ČESKOSLOVENSKÉ POŠTY
Ministerstvo pošt a telegrafů, prostřednictvím příslušného ředitelství pošt a telegrafů a poštovních úřadů zajišťovalo po celou dobu trvání první republiky pro veřejnost rádiovou službu, tzn., že pošta přijímala žádosti a propůjčovala koncese na zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice. Tato služba byla zajišťována prostřednictvím předepsaných tiskopisů uvedených v Seznamu všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby pod čísly 772 – Žádost o propůjčení koncese ke zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice a 773 – Koncesní listina na zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice.
Pro získání koncese na provozování radiofonního přijímače bylo nutno podat na poštovním úřadu žádost na tiskopisu č. 772, kde byly uvedeny údaje o žadateli a údaj o umístění přijímače (minimálně až do roku 1936 i základní technické údaje přijímače), dále bylo potřeba nalepit fiskální kolek hodnoty 5 Kč k zaplacení daně ministerstvu financí a uhradit poště poplatek za zprostředkování ve výši 1 Kč, který byl na formuláři žádosti zúčtován doplatní známkou. Známka i kolek byly znehodnoceny razítkem poštovního úřadu, který žádost přijal. K této žádosti bylo nutno přiložit další (nenalepený) fiskální kolek hodnoty 8 Kč.
Celý text.
Miroslav Štefek a Jan Kypast    11.2.2008
VOLBA PREZIDENTA - DRUHÉ KOLO
Vzhledem k politickým událostem ohledně volby prezidenta se bude razítko k volbě prezidenta používat stejně jako při první volbě (Belveder, červená barva) akorát se změní datum - na 15.2.2008. I pokud se druhá volba protáhne do druhého dne bude se razítko používat pouze s jedním datem a to 15.2.2008.
Olga Drbová 11.2.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Osice
U příležitosti 50. výročí založení pošty v Osicích se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „50 let pošty“ na poště 503 26 Osice a to ve dnech 21.3.2008 – 28.3.2008.
Olga Drbová 8.2.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Havířov 1
U příležitosti XII.Valného sněmu Junáka, který se bude konat ve dnech 11.3.-13.3.2008 v Kulturním domě v Havířově se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „XII.Valný sněm Junáka, Havířov 1“. Razítko bude používáno dne 12.4.2008 poštou 736 01 Havířov 1 na příležitostné poštovní přepážce v Kulturním domě v Havířově.
Olga Drbová 8.2.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Kraslice
U příležitosti Velikonočních svátků se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Velikonoční pošta, Kraslice“. Razítko bude používáno ve dnech 10.3 – 28.3.2008 poštou 358 01 Kraslice.
Olga Drbová 8.2.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 7 / Den čs. známky
U příležitosti světové výstavy PRAGA 2008 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Den československé a české poštovní známky, PRAGA 2008, Praha 7“. Razítko bude používáno dne 13.9.2008 poštou 170 00 Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce na Výstavišti Holešovice.
Olga Drbová 8.2.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 7 / Den OSN
U příležitosti světové výstavy PRAGA 2008 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Poštovní správa spojených národů, den OSN, PRAGA 2008, Praha 7“. Razítko bude používáno dne 14.9.2008 poštou 170 00 Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce na Výstavišti Holešovice.
Olga Drbová 8.2.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 7 / dětská filatelie
U příležitosti světové výstavy PRAGA 2008 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Dětská a mládežnická filatelie, PRAGA 2008, Praha 7“. Razítko bude používáno ve dnech 12.9. – 14.9.2008 poštou 170 00 Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce na Výstavišti Holešovice.
Olga Drbová 8.2.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 7 / F.I.P.
U příležitosti světové výstavy PRAGA 2008 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Journée de la, den F.I.P. PRAGA 2008, Praha 7“. Razítko bude používáno dne 12.9.2008 poštou 170 00 Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce na Výstavišti Holešovice.
Olga Drbová 8.2.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 7 / Sběratel
U příležitosti světové výstavy PRAGA 2008 a mezinárodního veletrhu Sběratel se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Veletrh SBĚRATEL společně s výstavou PRAGA 2008, Sběratel, Praha 7“. Razítko bude používáno ve dnech 12.9. – 14.9.2008 poštou 170 00 Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce na Výstavišti Holešovice.
Olga Drbová 8.2.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 7 / SvětOVÁ výstava
U příležitosti světové výstavy PRAGA 2008 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008, Praha 7“. Razítko bude používáno ve dnech 12.9. – 14.9.2008 poštou 170 00 Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce na Výstavišti Holešovice.
Olga Drbová 8.2.2008
NOVÁ PRAŽSKÁ POŠTA
Dne 1. února byla otevřena v novostavbě ústředí ČSOB v Radlicích v Radlické ul. č. 150 příležitostná přepážka k připomenutí otevření nové pošty Praha 518. Na přepážce bylo k dipozici příležitostné razítko a samolepicí R-nálepky s běžným názvem pošty Praha 518. Přepážka byla umístěna v prostoru před vstupními turnikety, takže byla přístupná každému. Vlastní pošta, jejíž provoz bude zahájen až 7. února, však již nebude přístupná veřejnosti, ale jen pracovníkům vlastní ČSOB, kteří mají umožněn vstup do budovy. V provozu bude klasická sdružená přepážka s běžnými funkcemi, jako na každé jiné poště, jen s omezením okruhu zákazníků. Příležitostná přepážka měla k dispozici samolepicí R-nálepky (údajně jen pro ten jediný den provozu) v běžném provozu bude k dispozici již systém Apost. Otevírací hodiny zatím zveřejněny nejsou, budou ale jistě přizpůsobeny potřebám provozu banky.
Nová pošta Praha 518 - mimochodem již 119. pošta v Praze - se omezením okruhu svých zákazníků přiřazuje k řadě podobných, které však byly po roce 1989 zrušeny. Připomeňme si, že pracovaly příkladně pošty Praha 61 v Ministerstvu národní obrany, Praha 05 v Ministerstvu dopravy, Praha 02 v Parlamentu, Praha 03 v SBČS, Praha 621 ve Vysoké škole politické při ÚV KSČ, v minulých letech měl svoji poštu i Senát, Zemský soud či Ministerstvo spojů. Nejde tedy o nic zcela neobvyklého.
Pošta je umístěna po pravé straně rozlehlé haly v přízemí budovy a nemá vlastní prostor pro zákazníky jak jsme tomu zvyklí u ostatních pošt. Zákazníci tedy přistupují k přepážce přímo v hale banky a v době uzavření je přímo před přepážky spuštěna kovová stahovací neprůhledná stěna. Zajímavostí je i skutečnost že přízemní hala s poštou je o dvě podlaží výše než vstupní prostor banky od stanice metra Radlická.
Jiří Kratochvíl 4.2.2008
Jan Starec: Celiny České republiky od roku 1993
ve čtvrtek 7.2.2008 od 16.00 hod. se koná další naše klubové odpoledne v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Lektorem přednášky, která začne v 16:30 hod., bude pan Jan Starec, který nás provede tématem "Celiny České republiky od roku 1993". Přednáška bude doprovázena ukázkami.
Pravoslav Kukačka, jednatel  3.2.2008
NEOFICIÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ CELINY ČR
Byla provedena další zásadní aktualizace katalogu NEOFICIÁLNÍCH PŘÍLEŽITOSTNÝCH CELIN (NPC) ČR doc., ing. Jaroslava Špačka. Nyní přináší kompletní uzavřený rok 2007 v časové řadě 1993 až 2007.
Břetislav Janík  (další informace)  3.2.2008
ÚNOR 2008 DETAILNÍ SEZNAM AUKCÍ VE SVĚTĚ
Nejprestižnější aukce světa, pdf soubor má velikost 127 kB.
Chuck C. Cwiakala  (další informace)   03.02.2008
Přípravy  na  výstavu  PRAGA  2008  vrcholí, aneb  carpe  diem!
Pohledem do kalendáře v době psaní tohoto článku jsem s překvapením zjistil, že do zahájení Světové filatelistické výstavy PRAGA 2008 zbývá již jen 222  dnů . A konstatoval jsem, že čím méně času, tím více starostí. Je to obvyklá nepřímá úměra, která dneska už nikoho nepřekvapuje. Jak se čas bude krátit, práce bude přibývat. Nicméně tato práce byla očekávaná a organizační výbor SČF výstavy PRAGA 2008 má znalosti, chuť i sílu ji úspěšně řešit.
Organizační výbor pracuje od svého jmenování ve shodném složení, které si každý může připomenout v Bulletinu č. 1. nebo na webových stránkách výstavy. V současné době byl vydán již Bulletin č. 2, který v české verzi najdete také na webových stránkách. Jeho papírová podoba existuje pouze v anglické mutaci, kterou můžete získat v sekretariátu výstavy, nicméně tato slouží zejména k poslání do více než 61 zemí, jejichž filatelistické svazy a vystavovatelé se přihlásili k účasti.
PRAGA 2008 je specializovaná světová filatelistická výstava zaměřená na soutěžní třídy tradiční filatelie, poštovní historie, filatelistické literatury vč. elektronické a dále na experimentální třídu jednorámových exponátů. Ta díky červnovému kongresu FIP v Bukurešti bude pravděpodobně v době konání naší výstavy již také řádnou soutěžní třídou podle pravidel FIP.
Na výstavu byl přihlášen dostatečný počet exponátů, který téměř o 40 % přesahuje prostorové možnosti výstavy PRAGA 2008, které jsou dány rozsahem 2000 výstavních rámů vyčleněných pro soutěžní část. Jedním s nelehkých současných úkolů organizačního výboru je proto do konce března provést odpovídající výběr z přihlášených exponátů.
V nejbližší době bude také potvrzena definitivní sestava mezinárodní jury, jejíž složení navrhl organizační výbor ve spolupráci s konzultantem a prezidentem FIP panem J.Wolffem. Vzhledem ke krátkosti doby trvání výstavy bude mít jury mimořádně obtížnou pozici a její členové budou vystaveni mimořádnému stresu. O to větší je odpovědnost organizačního výboru vytvořit pro její práci optimální podmínky.
Významným nejenom technickým ale i logistickým problémem je přeprava, montáž, demontáž a zpětná přeprava a uskladnění výstavních rámů. Ty jsou z velké většiny uskladněny v poštovních prostorách v Chebu, což je vzhledem k místu konání výstavy „trochu z ruky“. Chybí i řada skel, spojovacího materiálu a mnoho rámů je třeba repasovat. Kdy, jak, kým a za kolik toto zajistit – i to je práce organizačního výboru.
Pracujeme na přípravě výstavního katalogu, diplomů a medailí, které by měly důstojně reprezentovat Českou republiku stejně jako odpovídající sada upomínkových předmětů. Staráme se o dostatečné ubytovací kapacity ve kterých jsme nezapomněli na rezervaci vhodného ubytování i pro české návštěvníky výstavy všech cenových kategorií.
Předběžně jsou zajištěny prostory pro oficielní ceremonie, palmáre a související programy, z nichž nejdůležitější je zasedání AIJP, který je jedním z nositelů záštity nad výstavou. Velká pozornost je po právu věnována Salonu české mládeže, který bude samostatnou národní výstavou české filatelistické mládeže a virtuální výstavě EXPONET. V této souvislosti vyzýváme všechny vystavovatele k poskytnutí exponátu na CD nosiči organizačnímu výboru. Jejich exponát pak bude možno sledovat v průběhu výstavy na instalovaných počítačích v prostorách výstavy a po ukončení na internetu v rámci Permanentní virtuální výstavy EXPONET v oddílu PRAGA 2008.
Další z významných novinek výstavy PRAGA 2008 bude permanentní vstupenka pro členy Svazu českých filatelistů, která bude nositele opravňovat ke vstupu do všech prostor výstavy v Průmyslovém paláci a v Poštovním muzeu po celé tři dny. Vstupenka v hodnotě několika set korun bude vytištěna v atraktivním grafickém provedení a bude členům po kontrole zaplacení členských příspěvků SČF na rok 2008 distribuována sekretariátem SČF prostřednictvím klubů předem. Tyto vstupenky, které nebudou ke koupení na volném trhu, se stanou nepřehlédnutelným a hodnotným filatelistickým suvenýrem pro všechny současné členy SČF. Vedení svazu hodlá touto formou poděkovat všem svým věrným členům za dlouholetou loajalitu a podpořit zájem o členství v SČF u těch filatelistů, kteří se chtějí přihlásit k aktivní filatelistické spolupráci.
Na přípravě výstavy PRAGA 2008 se mimo organizačního výboru SČF významně podílí Česká pošta, která financuje převážnou část nákladů výstavy a společnost Progres Partners Advertising, která podle své smlouvu s Českou poštou výstavu komerčně zajišťuje. Rád bych konstatoval, že po počátečním seznamovacím období na přelomu roku 2005 a 2006 je v současné době spolupráce všech tří partnerů na vysoké úrovni. Strategické úkoly jsou řešeny na pravidelně pořádaných koordinačních výborech a běžné problémy jsou řešeny operativně.
PRAGA 2008 je bez diskuzí nejvýznamnější filatelistickou událostí desetiletí všech českých filatelistů. Očekáváme, že se do její přípravy mimo svazové funkcionáře a spolupracující organizace aktivně zapojí i  kluby filatelistů, společnosti i jednotliví sběratelé. V zájmu kvalitního a bezchybného zajištění této prestižní světové výstavy, její vysoké odborné, společenské i dostatečně atraktivní úrovni je třeba průběžně sjednocovat zásadní vnitrosvazová stanoviska, odsunovat do pozadí osobní spory a všechny síly a energii věnovat společnému úspěchu výstavy. Prostě preferovat to co nás trvale spojuje a potlačovat to co nás občas rozděluje.
Po dopsání tohoto článku a pohledu na hodinky jsem si uvědomil, že doba na přípravu Světové filatelistické výstavy PRAGA 2008 se nám zase zkrátila o jeden den. Tak tedy již jen 221 dnů ? Ne, ještě 221 dnů ! Carpe diem – řekl by klasik.
Ing. Vít Vaníček, Předseda organizačního výboru  2.2.2008
Pozvánka  na  světové  filatelistické  výstavy  v roce  2010
LONDÝN  2010 - FESTIVAL  ZNÁMEK 
Rok s desítkou na konci si pro pořádání světové filatelistické výstavy zvolily hned dvě známkové evropské mocnosti. Na prvém místě to je Velká Británie, která mezi 8. a 15. květnem 2010 uspořádá FESTIVAL ZNÁMEK v hlavním městě Londýně. Výstava pod patronací  světové filatelistické federace  ( FIP )  naváže zejména na tradici londýnských výstav v letech 1980, 1990 a 2000. Koncept  STAMP SHOW LONDON 2000 se tedy mění na FESTIVAL ZNÁMEK  a vzhledem k výtečné erudici londýnských organizátorů se má jistě celý svět zase na co těšit.
Je připravován bohatý doprovodný program oslovující i nefilatelisty, který bude zahájen tři měsíce před zahájením výstavy a o další měsíce ji bude přesahovat. Paralelně budou aktivizovány drobné regionální i klubové výstavy za účelem široké popularizace filatelie. V žádném případě se nejedná o nadměrné rozhazování peněz, spíše naopak. FESTIVAL  ZNÁMEK  se bude vyznačovat zajímavým úsporným  přístupem. Soutěžní exponáty budou rozděleny do dvou části, z nichž každá bude vystavena polovinu výstavního období. Zdvojnásobí se tak kapacita 2.400 soutěžních rámů za současné úspory výstavních prostor. Jistě mimo finančních úspor toto rozhodnutí přinese i různé problémy jak návštěvníkům, tak výstavní jury, nicméně uvidíme, zda výhody tohoto konceptu převáží.
PORTUGAL  2010
Obtížně by se hledal významnější důvod k uspořádání světové filatelistické výstavy, než je stoleté výročí vzniku republiky. K jeho oslavě připravuje portugalská filatelistická federace spolu s portugalskou poštou uspořádáni světové filatelistické výstavy PORTUGAL 2010. Po světových filatelistických výstavách v letech 1953, 1977, 1998 a 2003 bude hlavní město Portugalska Lisabon opět místem setkání filatelistů z celého světa. Výstava s patronátem FIP se uskuteční v období od 1. do 10. října 2010 s tím, že v jejím závěru bude v Lisabonu zasedat i 71. kongres FIP.
Výstava bude mimo samozřejmé oslavy „kulatého výročí“ existence portugalské republiky jistě připomínat i bohatou poštovní historii někdejší světové námořní velmoci, která dala světu např. mořeplavce Vasco da Gama a zanechala trvalou stopu od Brazílie po Timor a od Mosambiku po Azorské ostrovy.
Obou připravovaných světových filatelistických výstav se zúčastní i zástupci Svazu českých filatelistů. Českým vystavovatelům se tak nabízí široká možnost účasti a prezentace jejich exponátů ve všech soutěžních třídách FIP a získání těch nejvyšších světových ocenění.
Předběžné požadavky na účast je třeba v tomto roce včas sdělit národnímu komisaři - pisateli tohoto článku, který české exponáty na obě výstavy osobně přepraví.
Ing. Vít Vaníček
Skuhrovecká 133, 25164 Mnichovice
e-mail: vit.vanicek@volny.cz
JAK ČÍST DOMÉNOVÉ STATISTIKY
Poprvé po 9 letech japhila přichází s doložitelnými statistikami, které nejsou zkreslovány pojmy a dojmy. Nejčastěji bývá matení pojmů výhodné u proklamovaně velké návštěvnosti. Abychom tomu předešli, budeme Vás v měsíčních intervalech pravidelně seznamovat s prokazatelnými fakty.
Japhila jako informační web (ne obchodní web, který má zajištěnu specifickou návštěvnickou klientelu např. z důvodu opakovaného vyhledávání filatelistického materiálu nebo jeho "hlídání" při on line aukcích) měla za leden 13892  UNIKÁTNÍCH HOSTů. Unikátnost spočívá v tom, že návštěva je z jednoho unikátního počítače (resp. internetového připojení daného adresou IP protokolu) započítána pouze 1 x denně, přestože na stránky může během dne chodit opakovaně. Japhila měla za leden CELKOVĚ  23382  HOSTů (celkový počet připojených návštěvníků, ale z toho unikátních hostů či PC bylo 13892). Japhila měla na konci ledna 29302 STRÁNEK (takových, jako právě čtete), které byly všemi návštěvníky opakovaně NAČTENY 2570789 x (rozpor s počitadlem není, protože počítadlo stránek je pouze na desítkách možných vstupních stran, ani zdaleka ne na všech. Na Japhilu se můžete dostat přes hlavní strany, přes inzerci, jenom na odborné články nebo máte zájem např. pouze o Exponet). Všichni tito návštěvníci jsou však návštěvníky Japhily (některé z 29302 stránek) a jejich opakované kliknutí na počitadle nehraje velkou roli. Odborníky na internetový marketing zajímají pouze UNIKÁTNÍ HOSTÉ, stav počitadla je pouze orientační údaj.
Výmluvně je to doložitelné na exponátu Michala Hauzra, přidaného 6. ledna 2008: do konce ledna měl jeho exponát 2144 UNIKÁTNÍCH hostů, kteří jej však opakovaně studovali - na počítadle přístupů měl přes 3000 VŠECH hostů (za 3 týdny tedy o 900 více). Ale pozor - počítadlo přístupů je vždy pouze na 1. rámu exponátu, pokud tedy exponát budete navštěvovat jinou cestou, počítadlo vůbec neaktivujete.
Japhila má momentálně velikost 13,12 GB, ale staženo bylo dat: 72,37 GB. Tento obrovský rozsah je dán charakterem obrázkového Exponetu. Za měsíc leden tedy obrazně řečeno všichni návštěvníci 5,5 x stáhli dokola celou Japhilu.
607 UNIKÁTNÍCH hostů setrvá na Japhile více než 1 hodinu při každé návštěvě! I to je dáno charakterem internetové prezentace a dokladuje, že ani 1 hodina po každé nestačí k tomu, abyste si vybrali a prostudovali (třeba na Exponetu) to, co Vás zajímá. 77,2 % návštěvníků jde PŘÍMO a cíleně na japhilu, 6923 ji má PŘEDVOLENU v oblíbených. Na japhilu odkazuje 1458 INTERNETOVÝCH STRAN, ale tyto linky přitom generují JENOM 7,5 % přístupů.
Statistických čísel máme k dispozici mnohem více a to vše pomůže především pro dokladování významu stránky v rámci evropské i světové filatelie a její další vývoj. Do 10. roku své existence musí Japhila vstoupit i ekonomicky silná, která umí generovat prostředky především na své nemalé režie a svůj rozvoj. Jistě budete souhlasit, že nejbližším cílem by mělo být dosažení uživatelsky přijatelnějšího prostředí s novými službami (které jsou již dnes v podstatě standardem) a minimálně udržení stejného standardu filatelistické potřebnosti. K tomu všemu tyto statistiky slouží a poskytovateli jsou zpracovávány. Děkujeme.
STATISTIKA domény www.japhila. cz  |  STATISTIKA Exponetu 1  |  STATISTIKA Exponetu 2
Břetislav Janík  1.2.2008
TOMÁŠ VERNER, MISTR EVROPY V KRASOBRUSLENÍ
U příležitosti získání zlaté medaile na Mistrovství Evropy v krasobruslení se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem: "Tomáš Verner, Mistr Evropy v krasobruslení, Záhřeb 2008, Praha 1". Razítko bude používáno ve dnech 29. 1. - 3. 2. 2008 na poště 110 00 Praha 1.
Jarmila Mykytynová   28.1.2008
Informace o používání příležitostného poštovního razítka VOLBA PREZIDENTA ČESkÉ REPUBLIKY
U příležitosti volby prezidenta České republiky se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem: „Volba prezidenta České republiky“  a s vyobrazením prezidentské zástavy. Razítko bude používáno dne 8. února 2008 na příležitostné poštovní přepážce pošty Praha 012-Hrad v pokladně Letohrádku královny Anny - Belveder, v Praze 1, ulici  Mariánské hradby 52 (přímo proti stanici tramvaje č. 22, 23) v době od 10 do 16 hodin. Zájemci o zaslání příležitostného poštovního razítka si mohou své ofrankované zásilky poslat na adresu: Pošta Praha 012 – Hrad, 119 00  Praha 1.
Jarmila Mykytynová  28.1.2008
MISTR EVROPY TOMÁŠ VERNER
Na popud České asociace pro sportovní a olympijskou filatelii Olympsport připravuje Česká pošta, s.p. příležitostné poštovní razítko na počest zisku titulu Mistra Evropy pro Tomáše Vernera. Poštovní razítko bude používáno od pondělního odpoledne do pátku 2. února na zvláštní poštovní přepážce PRAHA 1 v Jindřišské ulici. Na reprodukci je zvětšená kresba a razítko v originální velikosti, které Vám posíláme společně s gratulací pro Tomáše...
Jaroslav Petrásek (další informace)   27.1.2008
SOUČASNÝ VÝVOJ A TRENDY VE FILATELII
SEMINÁŘ SČF 1. BŘEZNA 2008 - ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ - Seminář SČF SOUČASNÝ VÝVOJ A TRENDY VE FILATELII se bude konat v sobotu 1. března 2008 od 10.00 hodin v Brně ve vinárně U královny Elišky, Mendelovo náměstí (vedle Starobrněnského kláštera). Možnost parkování. Doprava tramvají č. 1 od Hlavního nádraží (4. zastávka). Za změnu místa se organizátoři omlouvají.
Miroslav Langhammer  27.1.2008
NOVINKY NA EXPONETU
Běhme víkendu na EXPONETU přibyly 4 exponáty a navíc nová výstavní třída, kterou umožňují právě proti soutěžním výstavám nestandardní možnosti virtuální výstavy. Doporučujeme k přímé návštěvě.
Břetislav Janík   (další informace)  27.1.2008
UZÁVĚRKA BURDA-AUCTION
19. pisemna aukce firmy Burda-Auction, s.r.o., ma uzaverku v utery 29.01.2008 ve 24:00 hodin. Do teto doby budeme prijimat vase prikazy. Prohlidky aukcnich polozek: Sobota 26.01.08 08-15 hod.; Pondeli 28.01.2008 08-18 hod.; Adresa: Strelice u Brna, Mala Stranka 8; 10 minut vlakem z Brna; 5 minut pesky od zastavky Strelice-dolni. www.burda-auction.com
B. J.  25.1.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Hlinsko v Čechách 1
U příležitosti 70. výročí založení Klubu filatelistů 05-50 v Hlinsku v Čechách se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „-70r. KF“ na poště 539 01 Hlinsko v Čechách 1 (povolená zkr. Hlinsko v Č. 1) a to ve dnech 17. - 22. 3. 2008.
Jarmila Mykytynová 25.1.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Benešov u Prahy
U příležitosti 70. výročí založení Klubu filatelistů v Benešově u Prahy se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „70 let KF“ na poště 256 01 Benešov u Prahy (povolená zkr. Benešov) a to ve dnech 1. – 13. 4. 2008.
Jarmila Mykytynová 25.1.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Jasenná u Vizovic
U příležitosti výročí 540 let obce Jasenná se budou používat R – nálepky s přítiskem „540 let obce“ v sérii č. 1 – 1000. Součástí R nálepky bude znak obce Jasenná. Nálepky budou používány poštou 763 13 Jasenná u Vizovic od 10. 3. 2008 do spotřebování.
Jarmila Mykytynová 25.1.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R- NÁLEPEK – Havířov 1
V rámci oslav 30. výročí letu Vladimíra Remka se budou používat R-nálepky s přítiskem „30.výročí letu Vladimíra Remka“ v sérii č. 1 – 1000. Nálepky budou používány poštou 736 01 Havířov 1 od 2. 3. 2008 do spotřebování.
Jarmila Mykytynová 25.1.2008
RAZÍTKO "VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY"
U příležitosti volby prezidenta republiky se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "Volba prezidenta České republiky" a s vyobrazením prezidentské zástavy. Razítko bude používáno dne 8. 2. 2008 na poště Praha 012 - Hrad.
Jarmila Mykytynová  25.1.2008

Definitivní protektorátní dopisnice s doplňkovým výplatným souběžných a výpomocných známek  čs. původu
Období krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava je většině sběratelů dobře známé poměrně bohatým výskytem celistvostí se smíšenými frankaturami z tzv. souběžného období které začalo 15. 7. 1939*) vydáním výpomocných protektorátních známek (dále už jen známky „přetiskové“), pokračovalo vydáním prvních definitivních protektorátních známek 29. 7. 1939 a trvalo až do skončení platnosti známek přetiskových a všech československých známek dne 15. 12. 1939 (dle tehdejší úřední dikce známek „dřívější úpravy“ s nápisy Československo, Česko-Slovensko a Pošta Československá).
Pokud se týče celin, vyskytují se poměrně běžně dosavadní československé dopisnice s doplňkovým výplatným nejdříve přetiskových a později i definitivních protektorátních známek. Toto období trvalo celkem deset měsíců od 15. 7. 1939, až do skončení platnosti československých celin dne 20. 5. 1940. Z konce roku 1939 jsou však známy také dopisnice, které dosud unikaly pozornosti sběratelů pro svůj naprosto ojedinělý výskyt. Těmi opomíjenými celistvostmi jsou první protektorátní dopisnice vydané 1. prosince 1939 s doplňkovým výplatným složeným z dobíhajících přetiskových a československých známek (obr. 1), jejichž platnost skončila 15. 12. 1939. Výskyt takových dopisnic byl možný velice krátce, teoreticky jen po dobu 15 dnů. Tato situace se dá přirovnat k roku 1919, neboť i tehdy vedle běžně používaných dosavadních rakouských celin s doplňkovým výplatným nových známek československého státu, se vzácně vyskytují také již nové československé dopisnice s doplňkem výplatného z posledních zbytků platných rakouských známek... Celý odborný článek s ilustracemi.
Michal Příkazský   23.1.2008

UMŘEL JAROSLAV PÍTRA
V úterý 15. ledna 2008, jen pár dní po svých 55. narozeninách, umřel šéfredaktor časopisu Filatelie a náš přítel, Mgr. Jaroslav Pítra. Tahle nečekaná zpráva nás velmi zasáhla – a jistě nejen nás v redakci, ale všechny čtenáře Filatelie, které Jaroslav Pítra dával obsah i tvář více než deset let. Podrobnější vzpomínku přinese únorové číslo Filatelie.
František Beneš   22.1.2008
Přednáška z doprovodného cyklu Příběhu Pražského hradu
Správa Pražského hradu zve všechny návštěvníky Pražského hradu na další přednášku pořádanou ve čtvrtek dne 24. ledna 2008 od 17.00 hodin v rámci stálé expozice Příběh Pražského hradu. Přednáška PhDr. Michala Šroňka, CSc. bude pojednávat o historii katedrály sv. Víta v baroku, v období od bitvy na Bílé hoře v roce 1620 až do konce 18. století. Lekce se zaměří se na stavební úpravy katedrály a na vývoj jejího vnitřního vybavení. Podrobněji se zmíní zejména o obnově jejího mobiliáře po ikonoklasmu v roce 1619, o proměnách náhrobku sv. Jana Nepomuckého a ostatního vybavení. Pozornost bude věnována i největším slavnostem českého baroka, beatifikaci a svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Přednáška zčásti přesáhne časově do 19. století a bude se věnovat osudům barokního mobiliáře po zahájení dostavby katedrály. * Přednáška se uskuteční ve čtvrtek dne 24. ledna 2008 od 17.00 hodin v Apelaci u Jezdeckých schodů Starého královského paláce na Pražském hradě. Rezervace míst na webových stránkách www.pribeh-hradu.cz  v sekci Přednášky a na telefonu 224 373 102.
Petr Hájek, Praha-Hrad 22.1.2008
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Jasenná u Vizovic
U příležitosti výročí 540 let obce Jasenná se budou používat R-nálepky s přítiskem „540 let obce“ v sérii č. 1 – 1000. Nálepky budou používány poštou 763 13 Jasenná u Vizovic od 10. 3. 2008 do spotřebování.
Olga Drbová  18.1.2008
Revoluce v jurování: Australané jurují Exponet: Československé dvojité dopisnice v poštovním provozu od 1918 do 1939
Viz také EXPONET FORUM, Exponát Milana Černíka. Poprvé a díky Exponetu mají čeští a slovenští filatelisté možnost sledovat detailní myšlenkový pochod zkušených zahraničních jurymanů při posuzování typicky československého materiálu, který není příliš v cizině (zde Austrálie) znám. Tento experiment považujeme za nesmírně cenný a proto jsme rádi, že jej můžeme zprostředkovat z první ruky našim sběratelům, kteří neměli možnost si jej přečíst v anglickém originálu. Vynikající na této zkušenosti pro českou (československou) filatelii je, že skupinu australských jurymanů chce v hodnocení exponátů na Exponetu pokračovat.  --  Dingle Smith MAP, Hans Karman MAP, Ian McMahon. Kritika (hodnocení) exponátu z Exponetu. Je potěšením komentovat exponát odpovědních dopisnic Milana Černíka. Zaprvé proto, že je jedním z českých filatelistů, odpovědných za založení on-line výstavy Exponet, která umožňuje zpřístupnit exponáty pro celosvětové filatelistické návštěvníky, a dobrovolně poskytl svůj vlastní exponát pro kritiku. Za druhé protože je to poprvé, kdy NAPE se zabývá kritikou takového druhu, založenou na materiálu dostupném elektronicky - to je inovace s potenciálem pro expanzi...
B. J. (celý text) 18.1.2008
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 ze 17. ledna 2008
Z obsahu: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU: Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; Rozhodnutí o změně poštovních podmínek; SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR - Vydání příležitostné poštovní známky „Tradice české známkové tvorby“; Vydání příležitostných poštovních známek „Osobnosti“; Vydání dopisnice pro přítisky s natištěnou poštovní známkou; Vydání výplatní poštovní známky „Krása květů – růže“; Vydání výplatní poštovní známky „Brána s pávem“ s kupony určenými pro přítisky; Vydání výplatní poštovní známky „Zátiší s vínem“ s kupony určenými pro přítisky. Pdf má velikost: 1,15 MB.
Břetislav Janík (další informace) 18.1.2008
WALTER MÜLLER: PERSONALIZOVANÉ ZNÁMKY
Z pověření vedení České námětové společnosti při SČF a vedení komise jurymanů SČF se Ing. Julius Cacka pokusil svým článkem „Personalizované známky v soutěžním exponátu – ano či ne?“ (Filatelie 1/2007, str. 31–2) a přednáškou na semináři „Současná situace a trendy ve filatelii“, proslovenou 17. 02. 2007 a publikovanou pod názvem „Klid po linii FIP…“ (Filatelie č. 6/2007, str. 43–4), otevřít diskusi k problematice tzv. personalizovaných známek.
Měl jsem příležitost zúčastnit se 2. sympozia tematické filatelie v Sankt Pöltenu, pořádaném 28. – 30. září 2007 Svazem rakouských filatelistů (dále jen VÖPh) http://expo-net.blogspot.com/2007/10/2-symposium-der-thematischen-philatelie.html  Problematice personalizovaných známek byly na něm věnovány 2 přednášky – ředitelky známkové tvorby rakouské pošty paní Silvie Klampfererové a předsedy komise námětové filatelie VÖPh a člena komise námětové filatelie FIP pana Petera Riedla. Zatímco S. Klampfererová se věnovala historii vzniku personalizovaných známek v Rakousku a jejich finančnímu přínosu pro rakouskou poštu, zaměřil se P. Riedl na aspekty filatelistického využití těchto známek. A proto – s jeho laskavým svolením – bych Vás rád v probíhající diskusi seznámil s některými zásadami, které do zahájení diskuse nebyly u nás známy...
(další informace / další informace)   17.1.2008
DOMOVSKÁ STRANA FILATELIE PRO KAŽDÉHO
Chcete mít domovskou stránku plnou české, zahraniční filatelie, chcete být v obraze co se děje v Česku a ve světě - přímé linky na elektronické deníky a časopisy, televizi a spoustu potřebných adres: např. slovníky, měření rychlosti webu, fotbal nebo mapy? Není nic lehčího, navštivte tuto stranu...
Břetislav Janík  (další informace)  13.1.2008
POŠTOVNÍ ZÁSILKY S DOBÍRKOU
Podle platných poštovních předpisů převzatých po vyhlášení ČSR od rakouské
c. a k. pošty, musela být k balíkům zaslaným na dobírku, k cenným psaním s dobírkou do Uher a Řecka a k cenným psaním obsahujícím mince zasílaným do Švýcarska a na c.k. poštovní úřady v Turecku povinně přiložena dvoudílná dobírková průvodka, tvořená balíkovou průvodkou a poštovní poukázkou dobírkovou. Ostatní zásilky na dobírku mohly být odeslány bez průvodky a na rozdíl od dnešní doby také bez poukázky...
Miroslav Štefek a Jan Kypast  (další informace)  13.1.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Benešov u Prahy
U příležitosti 70. výročí založení Klubu filatelistů v Benešově u Prahy se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „70 let KF“ na poště 256 01 Benešov u Prahy /povolená zkr. Benešov/ a to ve dnech 1. – 13. 4. 2008.
Olga Drbová  11.1.2007
NEOBVYKLÉ LETECKY PŘEPRAVENÉ ZÁSILKY
Historii letecké pošty od 70. let 19. století až do zániku Československé první republiky v březnu 1939 lze rozdělit do několika období, které se liší jak z hlediska používané letecké techniky, tak i z hlediska způsobu jejího praktického použití ve vztahu k poštovní přepravě. Rozdílné jsou i způsoby filatelistické dokumentace těchto období...
Miroslav Štefek a Jan Kypast  (další informace)  9.1.2007
Poslední poloautomatický třídicí stroj IPF 80/D u nás
Díky úsilí Ing. Miloslava Fencla z Pardubic můžeme uveřejnit následující krátkou informaci o jeho návštěvě pracoviště poloautomatického třídicího stroje IPF 80/D na poště Pardubice 2. Díky p. Zdechovanovi, který exkurzi zajistil, můžeme reprodukovat také několik fotografií tohoto stroje. Připomeňme, že stroje IPF 80/D z produkce tehdejší NDR (Německé demokratické republiky) byly od roku 1984 instalovány na šestnácti našich přepravních uzlech (viz Mechanizace a automatizace pošty č. 55-56, str. 31). Pracovaly také na poštách v NDR. Starší model polo-automatického třídicího stroje byl vyobrazen dokonce na poštovní známce NDR ke Dni poštovní známky 1963 (Michel č. 998)...
Miloslav Fencl  (další informace)  9.1.2008
ALFIL V PÁTEK UZAVÍRÁ 33. AUKCI
Již v pátek 11. ledna 2008 ve 14.00 SEČ je uzávěrka příkazů na 33. písemnou aukci ALFIL! Všechny položky je možné prohlédnout na www.alfil.cz nebo v naší prodejně. Prosíme o včasné zasílání nabídek!
Burda Auction, s.r.o., pořádá již 19. písemnou aukci!
Celou aukci s vyobrazením všech nabízených položek naleznete na www.burda-auction.com  Aukce obsahuje 4062 položek z oborů: Filatelie, Pohlednice, Fiskální ceniny, Historické dokumenty, Notafilie, Autografy, Reklama a Ostatní sběratelské obory. Uzávěrka příkazů: 29.1.2008.
Richard Burda  6.1.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Hlinsko v Čechách 1
U příležitosti 70. výročí založení Klubu filatelistů 05-50 v Hlinsku v Čechách se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „-70r.KF“ na poště 539 01 Hlinsko v Čechách 1 (povolená zkr. Hlinsko v Č. 1) a to ve dnech 17. 3. 2008 – 22. 3. 2008.
Olga Drbová 4.1.2008
SOUČASNÝ VÝVOJ A TRENDY VE FILATELII
Komise jurymanů SČF ve spolupráci s analytickou skupina SČF pořádají druhý seminář Současný vývoj a trendy ve filatelii. Seminář se uskuteční v sobotu 1. března 2008 od 10.00 hodin v Brně, Restaurace Stadion, Kounicova 20.
Seminář bude tentokrát zaměřen zejména na otázku současných trendů v hodnocení filatelistických exponátů.
Na programu jsou následující vystoupení:

- Informace o přípravě Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 (Vít Vaníček)
- Mistrovství Evropy v tematické filatelii (Lumír Brendl)
- Poznatky z mezinárodního semináře o tematické filatelii (Walter Müller)
- Hodnocení jednorámových exponátů (Lumír Brendl)
- Exponáty otevřené třídy (Lumír Brendl)
- Trendy v hodnocení teritoriálních exponátů (Václav Kopecký)
- Hodnocení aerofilatelistických exponátů na výstavách FIP (Bedřich Helm)
- Elektronická filatelie (Břetislav Janík)
- Elektronická filatelistická literatura a její hodnocení na výstavách (Miroslav Langhammer)
Po úvodním vystoupení proběhne ke každému bodu programu diskuse. Úvodní vystoupení a zásadní poznatky z diskuse budou publikovány na internetových stránkách Informace SČF a ve filatelistickém tisku.
Seminář je otevřený všem, kdo se zajímají o aktuální dění ve filatelii. Zájemci se mohou přihlásit na sekretariátu SČF (scf@iol.cz).
Miroslav Langhammer  3.1.2008
POŠTOVNÉ 9,50 Kč ZA OBYČEJNOU ZÁSILKU? ANO!
Ač se to zdá neuvěřitelné vzhledem k široce publikovaným novým cenám poštovného od 1. ledna 2008, je vyobrazená sazba za obyčejnou zásilku 9,50 Kč, použitá dne 2. ledna 2008, v pořádku.
Jak vidíte z ilustrace, dokladujeme to materiálem od majitele výplatního strojku - Aktina kontakt spol. s r.o., která rozesílá hromadné zásilky, např. pro společnost zabývající se poskytováním kabelové a satelitní televize, poskytovatele internetu a telefonního operátora - společnost UPC Česká republika a.s.....
Břetislav Janík  (další informace)  3.1.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Plzeň 1
U příležitosti křtu nové české poštovní známky Karel Klostermann, která vychází v edici „Osobnosti“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Rok Karla Klostermanna, Plzeň 1“. Razítko bude používáno dne 31. 1. 2008 poštou 301 00 Plzeň 1.
Olga Drbová 3.1.2008
Anketa o nej... známku 2007
Kupon pro volbu vyjde v lednovém čísle měsíčníku Filatelie (vyjde 10. 1. 2008) a v první sobotní příloze Magazínu Práva v roce 2008.
kupon musí být odeslán nejpozději 25. ledna 2008 na adresu: Magazín Práva, Slezská 13, 121 50 Praha 2. Platný je pouze hlas na originálním kupon - pouze ten dostane, jako poděkování za účast, filatelistický suvenýr .
Olga Drbová  2.1.2008
Anketa o nej... razítko 2007
Kupon vyjde v únorovém měsíčníku Filatelie (vyjde 10. 2. 2008). Kupon musí být odeslán nejpozději 10.března 2008 na adresu Filatelie, Klimentská 6, 110 00 Praha 1. Platný je pouze hlas na originálním kupon - pouze ten dostane, jako poděkování za účast, filatelistický suvenýr.
Olga Drbová  2.1.2008
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Znojmo 1
U příležitosti 30. výročí letu prvního československého občana do vesmíru se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „REMEK-30LET “ na poště 669 01 Znojmo 1 a to ve dnech 3. – 10. 3. 2008.
Olga Drbová 2.1.2008
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 518
U příležitosti otevření pošty Praha 518, která bude sloužit pouze pro potřeby Československé obchodní banky, a.s se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Slavnostní otevření pošty, Praha 518“. Razítko bude používáno dne 1. 2. 2008 poštou Praha 518 na příležitostné poštovní přepážce ve vestibulu ČSOB, a.s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
Olga Drbová 2.1.2008
DUŠAN BRABEC: CENNÉ PAPÍRY TROCHU JINAK - LISTINNÉ AKCIE
Dovoluji si Vám připomenout, že ve čtvrtek 3.1.2008 od 16.30 hod. se koná
přednáška RNDr. Dušana Brabce na téma "Cenné papíry trochu jinak - listinné
akcie" v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul.
Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Klubové odpoledne s výdejem
novinek účastníkům novinkové služby klubu zde začíná již od 16.00 hod.
Tentýž den večer v 19.00 hod. se bude konat vernisáž výstavy fotografií
České tiskové kanceláře "Střípky z poštovní historie" v Poštovní minigalerii
v nových prostorách pošty Praha 33, Přemyslovská ulice 2, vchod z nám.
Jiřího z Poděbrad, Praha 3. Výstava, na kterou zve Club gentlemanů Žižkov a
Česká pošta, s.p., pošta Praha 33, představí pozoruhodné, většinou
reportážní fotografie z archívu ČTK, které nahlížejí do historie českého
poštovnictví.
Pravoslav Kukačka, jednatel  1.1.2008
"Veselé vánoce / Šťastný Nový rok"
Na poště 513 01 Semily je od 13. 12. 2007 namontován ve výplatním strojku příležitostný štoček s textem "Veselé vánoce / Šťastný Nový rok" s výtvarným motivem podle Dürerovy Růžencové slavnosti (viz připojený obrázek). Bude používán asi do 5. 1. 2008. Případné žádosti je třeba adresovat na poštu Semily, ale:
- zásilky, resp. otisky je nutno uhradit v penězích, nikoliv ve známkách,
- je nutno počítat s tarify platnými od 1.1.2008 a podle nich zaslat úhradu.
Za získané informace děkujeme p. Slavomilu Strnadovi. Šťastné vykročení do nového roku 2008 a mnoho pěkných filatelistických
zážitků Vám přeje
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15, Praha (další informace o otisku) 31.12.2007
Karel Poláček: "FILATELISTA"
"Mám bratrance ve Venezuele -"
Sotva byla pronesena tato slova, vyskočil od sousedního stolu jakýsi pán, přitočil se k panu Ducbabovi a podával mu ruku.
"Tudíž!" vzkřikl.
"Moje jméno je Tudíž, když dovolíte."
"Pozdrav Bůh", pane Tudíž odpověděl pan Ducbaba dobromyslně.
"Posaďte se u mne, aspoň nám bude veseleji. Já jsem Ducbaba, soukromník na odpočinku. To se nám dělá hezky, co?"
"Hezky, hezky," odpověděl pan Tudíž nervózně, "jste zdejší pane?"
"Jsem z venkova. narodil jsem se v Podole, ale jsem v Praze už nějakých čtyřicet let. Tak jsem jako opravdový Pražák, hehe. Moje rodičové měli tam nějaké hospodářství. Nás bylo pět. Tři kluci a dvě holky."
Pan Ducbaba počal rozvláčně vypravovati o své rodině. Jsa zřejmě rád, že našem posluchače, nepozoruje, že jeho soused netrpělivě poposedá na židli, zajíždí si do vlasů a čistí nervózně svůj skřipec.
"Račte míti též nějakého bratrance?" otázal se kvapně, aby přerušil proud vypravování.
"Copak o to," odvětil pan Ducbaba, "nás je celý houf. To máme: Fridolín, syn po nebožtíkovi strejčkovi Matějovi, co si vzal Mariánku Čižinských, má tady nějakou živnost, už jsem ho neviděl léta Páně, pořád si říkám, musíš se k němu vypravit, co asi pořád dělá, on je takový tlustý a náramný milovník kanárů, pak je tu Vojtěch, ale je to takový nemluva náramný, s tím není žádné pojednání -"
"A v cizině neračte mít nikoho z přátelstva?"
"I jo, přece Adolfek, pajdavý Adolfek, on je moc špatný na nohy, ten je až někde u Plzně. Je minářem, ten už bude mít nějaká léta. Naposledy jsme se viděli v letech devadesátých o svatém Janě -"
"Já myslím někdo v cizině, takhle v Americe, například ve Venezuele ..."
"I dejte pokoj," zachmuřil se náhle pan Ducbaba, "ani mně na něho nevzpomínejte. To je člověk, no darmo mluvit. Ostatně řekněte sám, kdyby byl pořádný člověk, potřeboval by jezdit do Venezuely?"
"No proč ne, vždyť tam mohou být snad také slušní lidé -"
"Co vás napadá, to by musela být leda nějaká zvláštnost," odvětil prudce pan Ducbaba, "a jestli by se vyskytl mezi nimi nějaký lepší člověk, tak ho mezi sebou nestrpí. Na takové mají zákony, jak jsem slyšel."
"To je právě to. Z dobré rodiny, to je pravda. Kdepak naše rodina! Ptejte se na ni, kde chcete, každý bude samá chvála. My měli velikou vážnost mezi lidmi. Nebožtík pan Dunda, on uměl výtečně hrát bulku, ale byl moc dušný, pořád se říkalo, že tu dlouho mezi námi nebude, ale bylo mu přece osmdesát let, když zemřel, měl moc slavný funus, to bylo nějakých věnců, ten vždycky říkal -"
"Ale v té Venezuele -"
"Ani mně o ní nevypravujte, o té Sakrabónii, abych neklel. Jak o ní slyším, mám špatné sny. To je země, ve které nepanuje žádná solidnost. Každou chvíli můžete číst v novinách, že tam zase vybuchla nějaká sopka, nebo veliký vítr se udělal nebo řádí všelijaké nemoci anebo revoluce, copak to smí být? A ti Venezueláci nemluví spolu jinak nežli s nožem nebo revolverem v ruce -"
"A váš bratranec -"
"Můj bratranec je lump," zašeptal pan Ducbaba, ohlížeje se na všechny strany. "Ve-li-ký lump, budiž Bohu žalováno," dodal, zdvihnuv významně prst.
"Ale to snad přece ne," divil se pan Tudíž.
"Už je to takové. Už jako dítě vyváděl nedovolené kousky. To se ani nedá vypovědět. nebožtík pan děkan říkával: Ten kluk nemusí se bát utopení - na něho čeká šibenice. A když potom byl už na universitě, hrával vždycky s panem děkanem bulku. Ó, to si ho pan děkan moc pochvaloval. Kluk miliónská, vypravoval, bulku zná jako nějaký probošt. Kde to nabral? Taková otevřená hlava! A přece na gymnáziu nebyl zrovna vynikající žák."
"Dopisujete si s ním někdy?"
"Bůh uchovej a opatruj!" vzkřikl ustrašeně pan Ducbaba, "to bych si dal!"
"No, vždyť je to vaše vlastní krev -" domlouval mu pan Tudíž.
"Ne a tisíckrát ne," mával odmítavě rukou pan Ducbaba, "ani kdybyste mi platil nevímco!"
Pan Tudíž narovnal si skřipec, utřel si s čela pot, přisunul židli blíže, a nakloniv se důvěrně k panu Ducbabovi, pravil: "Podívejte se ... My jsme přece rozumní lidé ... Snad se dohovoříme. Já jsem filatelista."...
(další informace)  31.12.2007
Na Japhile nová navigace k odborným článkům
Nová navigační lišta v záhlaví hlavních stran Japhily Vás snadno navede k důležitým subčástem internetových stran vydavatelství Japhila. Nově je přidána položka "Odborné články": http://www.japhila.cz/2008/index_clanku.htm  Zde najdou čtenáři velkou většinu zásadních filatelistických materiálů, které v poslední době Japhila přinesla. Zejména příznivci odborných materiálů zde najdou všechno pohromadě. Výběr prozatím není úplný, k tomu ale také slouží nově přepracovaný archiv stran Japhila e-zinu, který nyní představuje 50 stran archivu po zhruba 50 samostatných tématech. Snad Vám to pomůže k lepší orientaci a hlavně ve spokojenosti při hledání materiálů na Japhile.
Břetislav Janík 23.12.2004
POŠTOVNÍ POPLATKY NA BALÍKOVÝCH průvodkách
Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 - 1939 (15)
Balíkové průvodky sloužily jako doklad doprovázející balíkovou zásilku, na který se zaznamenávaly potřebné údaje o zásilce, odesílateli, příjemci i provedených poštovních úkonech, a na kterém též byly zúčtovány různé poštovní poplatky (známkami, v hotovosti atd.).
Šlo o jednodílné poštovní formuláře o rozměru cca 180x125 mm, vytištěné na tuhém papíru. Přední strana měla tři části. Do střední části se zapisovala adresa příjemce, údaje o zásilce (např. cena a druh zboží) a údaje pošty související se zásilkou. Pravá část sloužila k úhradě vylepením výplatních známek, či záznamem při platbě v hotovosti. Levou část pak tvořil ústřižek pro adresáta s uvedením adresy odesílatele a poštovním razítkem. Přední strana byla opatřena kolkem, jímž byla zúčtována „přepravní“ daň. Na zadní straně průvodky byl prostor pro potvrzení převzetí zásilky adresátem a místa pro záznamy pošty o doručení zásilky. Zde byly také doplatními známkami zúčtovány poštovní poplatky vztahující se k doručení zásilky.
Balíkové průvodky byly určeny k zasílání balíkových zásilek ve vnitrostátním a mezinárodním poštovním styku. Na přední straně průvodky vyplnil odesílatel adresu příjemce i odesílatele, druh balíku a jeho obsah a případně i jeho cenu. Poštovní úředník nalepil na průvodku balíkovou nálepku s názvem odesílací pošty a číslem balíku, zapsal na ní ověřenou hmotnost zásilky a v pravé části průvodky provedl záznam o úhradě poštovného nalepením známek či zápisem při platbě v hotovosti. Poté balík spolu s průvodkou předal k další přepravě. Jako stvrzenku o podání balíku obdržel odesílatel potvrzený podací lístek. Dodací pošta vydala zásilku adresátovi oproti potvrzení (podpis) převzetí balíku na zadní straně průvodky. Balík mu byl předán i s levým ústřižkem průvodky, který mohl použít např. při reklamaci. Zbylé dva díly průvodky zůstaly archivovány na dodací poště.
Miroslav Štefek a Jan Kypast (další informace) 22.12.2007
Československé poválečné mezinárodní odpovědky 1946 - 1949
K napsání tohoto článku mě přiměly dvě významné okolnosti. Tou první je letošní 100 leté výročí existence mezinárodních odpovědek (Coupon reponse international), které se již vydávají nepřetržitě od roku 1907. Ve skutečnosti však byl přijat definitivní návrh jejich kresby již o rok dříve na 8. kongresu Světové poštovní unie konaném v Římě v roce 1906. Protože však účinnost Světové smlouvy poštovní nastala až dnem 1. 10. 1907, začaly jednotlivé členské poštovní správy UPU vydávat mezinárodní odpovědky teprve od tohoto dne.
Tou druhou významnou okolností je objev důležitých dokladů z konce roku 1945, které poodhalily dosud neznámé okolnosti přípravy vydání československých poválečných odpovědek. Nález údajů o výši nákladu čs. odpovědek společně se zkusmými tisky návrhů jejich jazykového uspořádání byl učiněn v archivu tiskařské firmy Benziger
& Co. A.G. z Einsiedelnu ve Švýcarsku, která tiskla mezinárodní odpovědky od doby jejich vzniku v roce 1907 až do roku 1992
Mezinárodní odpovědky jsou okrajovým, avšak stále oblíbenějším předmětem sběratelského zájmu, jejichž základní princip se i přes postupný vývoj vzhledu, za 100 letou dobu jejich existence nezměnil. Až do nedávné doby představovaly odpovědky ryze poštovně účelovou ceninu.
Z hlediska funkčního představují mezinárodní odpovědky známkový dobropis, který v listovním styku s cizinou nahrazuje zpáteční výplatné v hodnotě poplatku za obyčejné psaní prvního hmotnostního stupně dopraveného pozemní cestou (nyní již i letecky). Odesilatel, který na poště zakoupí a do dopisu vloží orazítkovanou odpovědku, tak dopředu zaplatí adresátovi v cizině odpověď, neboť po předložení této odpovědky spolu s nevyplaceným dopisem u poštovní přepážky každého poštovního úřadu, jehož země je členem Světové poštovní unie (UPU), uhradí pošta automaticky zpětné výplatné, odpovědku znehodnotí svým razítkem a ponechá si ji pro pozdější vyúčtování. Ekvivalent prodejní ceny odpovědky v měně příslušného státu nesměl být menší než hodnota odpovědky stanovená příslušným kongresem UPU ve zlatých francích.
Z hlediska sběratelského se mezinárodní odpovědky řadí mezi neznámkové celiny, protože jejich prodej uživatelům pošty byl a je podmíněn (vedle uhrazení příslušného výplatného), také úhradou stanoveného poplatku z výkonu jejich dodání, zahrnutého do prodejní ceny, přičemž zaplacení je úředně potvrzeno otiskem razítka vydávajícího poštovního úřadu (odpovědky bez otisku razítka nesměly být vyměňovány). Úhrada tohoto poplatku a nákladů na tisk odpovědky vysvětlují skutečnost, proč je prodejní cena odpovědky vyšší, než výplatné do zahraničí.
V poslední době již byly odpovědky zařazeny do mnohých celinářských katalogů. V České republice je firma Profil uvedla v roce 2000 v katalogu Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 a katalogu Československé celiny 1918 - 1992, II. díl...
Michal Příkazský  (další informace)  20.12.2007
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 13/2007
Z obsahu: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU - Cenové rozhodnutí  (Mezinárodní sazby platné od 1. 1. 2008). Velikost pdf souboru 216 kB.
Břetislav Janík (další informace)  20.12.2007
PRVNÍ SOUTĚŽNÍ VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA SPORT–O–NET ´07
Z iniciativy správy našeho nejznámějšího filatelistického serveru EXPONET, Svazu českých filatelistů a České asociace pro sportovní filatelii OLYMPSPORT se uskutečnila v průběhu měsíce listopadu na Exponetu první soutěžní mezinárodní virtuální filatelistická výstava s poněkud zvláštním názvem SPORT–O–NET´07, věnovaná výhradně exponátům se sportovní a olympijskou tématikou.
EXPONET – unikátní on line výstavní místo pro filatelistické a poštovně historické exponáty fyzických i právnických subjektů z celého světa, pořádáné pod záštitou Ministra kultury České republiky. Název vytvořen ze sousloví EXPOnát nebo EXPOzice a NET (= interNET). Trvalé, průběžně doplňované výstavní místo je k shlédnutí na internetové adrese http://www.exponet.info  Exponet byl založen 2. 7. 2004 vydavatelem Japhily Ing. Břetislavem Janíkem a známým odborníkem na celiny Ing. Milanem Černíkem. Do 22. 11. 2007 se zde soustředilo 327 on line exponátů (z toho 19 exponátů filatelistické literatury) z 36 zemí. Zaznamenalo více než 1,300.000 návštěv (hitů), rozsah internetové prezentace činil 12,5 GB. 25. 7. 2007 bylo založeno Exponet forum jako platforma pro podněty, nápady, názory a připomínky filatelistů... Celý text
Jaroslav Petrásek a Walter Müller  19.12.2007
77. BRNOFILA - BLÁHA
Na internetových stránkách http://www.brnofila.cz  je uveřejněna v plném znění "77. písemná aukce BRNOFILA - Bláha."
Petr Bláha  19.12.2007
BALONOVÁ POŠTA PRAGA 1988
Nejnovějším přírůstkem filatelistické fotogalerie je skoro 50 fotografií ze startu balónů na pražské Letné k příležitosti Praga 88 a 3 fotografie (na posledních místech) z doletu balonu na cílové místo. V koši se krčí Otakar Svoboda (dnes pracuje v České televizi) a Jiří Vandas (dnes podnikatel s mincemi a zančkovými obleky). Fotografie dokumentují celou přípravu ke startu a start, ale také zajímavé nakládání poštovních zásilek (viz náš snímek nahoře nad textem) anebo doprovodný program raketových modelářů či vystoupení "poštovní hudby". Bez zajímavosti není ani typický vůz Autopošty z Brna s detailem podacího okénka...Zveme k návštěvě a nostalgickým vzpomínkám...
Břetislav Janík (další informace) 13.12.2007
CENY ZA VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY
ROZHODNUTÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č. 57/2007: "Na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a prováděcí vyhlášky č. 580/1990 Sb., ve znění pozděj-ších změn a doplňků STANOVÍM s účinností od 1. 1. 2008 ceny vybraných služeb ve vnitrostátním a mezinárodním styku, uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.
Dnem nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí ruším: Rozhodnutí č. 46/2005 „Ceny za vnitrostátní poštovní služby“, čj.: 10601/2005 ze dne 21.7.2005, Rozhodnutí č. 34/2006 „Poukázky A - množstevní sleva“, čj.: 10537/2006 ze dne 25.7.2006, Rozhodnutí č. 18/2002 „Změna ceníku pro disketové podání balí-ků“, čj.: 10357/2002 ze dne 21.5.2002, Rozhodnutí č. 16/2004 „Stanovení cen poštovní služby EMS, Obchodní balík na Slovensko“, čj.: 10380/2004 ze dne 15.6.2004, Rozhodnutí č. 31/2006 „Změna poštovních podmínek - Mezinárodní provoz“, čj.: 10462/2006 ze dne 3.7.2006.... JUDr. Karel Kratina, generální ředitel".
Oba důležité materiály Vám nyní nabízíme:
Ceny za vnitrostátní poštovní služby k 1. 1. 2008 (úplné znění) - 231 kB
Ceny za mezinárodní poštovní služby k 1. 1. 2008 (úplné znění) - 212 kB
Břetislav Janík  10.12.2007
FILATELISTICKÁ FOTOGALERIE
S další dosud nevídanou novinkou na českém filatelistickém internetu se můžete sezanámit, navštívíte-li Japhila e-zine: http://www.japhila.cz/philagallery/index.htm
Filatelistická fotogalerie přináší první čtyři obrazové galerie, prozatím věnované Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1988. Postupně budou přidávány další a další fotografie, které budou mapovat zejména československou, resp. českou filatelie. To však neznamená, že Filatelistická fotogalerie není otevřena "komukoliv odkudkoliv". Chcete-li nabídnout fotografickou dokumentaci nějaké filatelistické akce, stačí poslat nebo zpřístupnit Vaše fotografie s popisem. Protože Japhila e-zine je mezinárodním filatelistickým periodikem, musíte i nadále počítat s tím, že texty budou zpřístupňovány cizojazyčným návštěvníkům. Angličtina jako světový "internetový" jazyk se nabízí. Fotografie však můžete poslat i s pouhým českým komentářem. Mimochodem, při přípravě prvních alb filatelistické fotogalerie jsem si uvědomil, jak je podobná iniciativa potřebná. Na některých fotografiích je z 9 osob již 6 zesnulých. Pojďte s námi mapovat filatelii. Jste srdečně zváni k pasivní návštěvě i k aktivní spolupráci :)
Břetislav Janík  (další informace)  9.12.2007
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 12/2007
Z obsahu: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU - Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; Změna poštovních podmínek; SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR - Vydání výplatní poštovní známky „Krása květů – Kokarda“; Vydání dopisnice pro běžný provoz s natištěnou poštovní známkou; Vydání příležitostné poštovní známky „Česká republika v schengenském prostoru“; Vydání výplatní poštovní známky „Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008: Logo výstavy“; Přehled českých poštovních známek vydaných v roce 2007.
Břetislav Janík (další informace)  9.12.2007
CENOVÉ ROZHODNUTÍ PRO ČESKOU POŠTU
Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydal podle § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2007-2, kterým se mění cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. CR/P/12.2005-1 ze dne 16. prosince 2005 čj. 40 587/2005-611, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí, ve znění cenového rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1 ze dne 12. ledna 2007 čj. 50 397/2006-611. Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008 a bude publikováno v Poštovním věstníku částka 13/2007.
Břetislav Janík (Další informace) 5.12.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Poštovní muzeum
U příležitosti výstavy „Adolf Absolón – malíř, ilustrátor a tvůrce poštovních známek“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „A.A., Poštovní muzeum, Praha 1“. Razítko bude používáno dne 5.4.2008 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Olga Drbová 28.11.2007
Palmare Mezinárodní virtuální filatelistické výstavy SPORT-O-NET´07
První cenu - Velkou zlatou medaili obdržel s 95 body Řek Michalis Tsironis za exponát třídy literatury 1906 – Olympijské vydání.
Druhou cenu - zlatou medaili - obdržel s 92 body Švéd Gunnar Dahlvig za exponát Tenis – velmi starý moderní sport.
Na třetím místě se umístil se zlatou medailí a 90 body Slovák Vojtěch Jankovič za exponát Svět pedálů.
Cenu pro nejlepší exponát mezinárodní výstavy získala Marie Justýnová z Milevska za exponát Olympijské hry 1924 Paříž a Československo - získala 80 bodů a pozlacenou medaili. Celé palmáre je k dispozici zde.
Jaroslav Petrásek  27.11.2007
PŘEHLED POŠTOVNÍCH ZNÁMEK ČR ZA ROK 2007
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Přehled všech vydaných poštovních známek které již vyšly anebo vyjdou do konce letošního roku.
Břetislav Janík  26.11.2007
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY - KRÁSA KVĚTŮ – KOKARDA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 12. prosince 2007 v sérii výplatních poštovních známek Krása květů známku nominální hodnoty 2,50 Kč. Na známce je květ s poupětem doplněný názvem kokarda.
Autorkou výtvarného návrhu známky je ak. malířka a grafička Anna Khunová, autorem rytin je grafik a rytec Bohumil Šneider.Známku o rozměrech 19 x 23 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvě zelené, červené a žluté v tiskových listech po 100 kusech. Kresbu ve známce podbarvuje iridescentní barva se sklopným efektem. Známka má katalogové číslo 537 a platí od 12. prosince 2007 do odvolání.
Známka pomůže překlenout období, po které se vypotřebuje nominál 7,50 Kč, ale už bude v platnosti tarif 10 Kč/50 g. Ilustrace.
B. J.   26.11.2007
Česká pošta na Valentýna poprvé použije razítko s ambigramem
Česká pošta chce ke svátku zamilovaných na svatého Valentýna poprvé použít razítko s takzvaným ambigramem, tedy slovem, které lze číst z více stran. U poštovního razítka bude ambigram použit zřejmě poprvé na světě, uvedl Břetislav Janík z Českého telekomunikačního úřadu.
Razítkem s ambigramem bude příští rok od 4. do 14. února razítkovat valentýnská přání pošta v Milostíně. Autorem razítka s textem "S láskou Tvůj sv. Valentýn, Milostín" je výtvarník Oldřich Pošmurný. Ambigramy lze číst například v zrcadle, obrácením o 180 stupňů nebo zezadu. Zároveň existují i grafické ambigramy. Pošta razítkuje a odesílá adresátům přání nejen na Valentýna, ale i před Vánocemi, kdy podobně funguje poštovna na Božím Daru, nebo před Velikonocemi z Kraslic.
jsa mka, Zpravodajství ČTK  25.11.2007
"DER PHILATELIST" - LITOMĚŘICE
Reprodukcí titulní strany, úvodního článku a obsahu prvního ročníku rozšiřujeme Bibliografii periodického tisku z našeho území od roku 1896. Detaily k německy psanému číslu Filatelisty z Litoměřic jsou Vám k dispozici.
Břetislav Janík  25.11.2007
PRODEJ FILATELISTICKÉ LITERATURY
Nabídka především cizojazyčné filatelistické literatury:
http://www.japhila.cz/a/lit/lit1.htm
Břetislav Janík  24.11.2007
U poštovního razítka je ambigram zřejmě použit poprvé v dějinách poštovnictví

"Česká pošta u příležitosti svátku sv. Valentýna bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „S láskou Tvůj sv. Valentýn, Milostín“. Autor výtvarného návrhu, výtvarník Oldřich Pošmurný jej navrhl metodou AMBIGRAM. Razítko bude používáno ve dnech 4. 2. – 14. 2. 2008 poštou 270 05 Milostín." Tolik agenturní zpráva Japhila e-zinu. Co je to AMBIGRAM?
"Ambigram je slovo nebo více slov, které lze číst více než z jedné strany. Například v zrcadle, obrácením o 180° (např. "pod"), čtením zezadu (např. "TAHAT" na dveřích se skleněnou výplní). Existují také grafické ambigramy.
Ukázky ambigramů můžete vidět zde http://www.japhila.cz/pdf/ambigramy.pdf
Pokud byste měli zájem po svoji firmu nebo pro sebe nechat zhotovit profesionální Ambigram, neváhejte kontaktovat: Břetislav Janík, janik@japhila.com nebo 603 410 659 - nabídka trvá stále.
Břetislav Janík  22.11.2007

VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Žumberk
U příležitosti 100. výročí založení pošty v Žumberku se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „100let pošty“ na poště 538 36 Žumberk a to ve dnech 22.1.2008 – 29.1.2008.
Olga Drbová 21.11.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Brno 2
U příležitosti výstavy poštovních známek s tématikou příroda a flora se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Botanická zahrada, Brno 2“. Razítko bude používáno ve dnech 1.2.2008 – 3.2.2008 poštou 602 00 Brno 2 na příležitostné poštovní přepážce v prostorách Botanické zahrady Masarykovy univerzity.
Olga Drbová 21.11.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Harrachov v Krkonoších
U příležitosti oslav XIV. Zimních sportovních her zaměstnanců České pošty, s.p. se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „XIV.Zimní národní sportovní hry zaměstnanců České pošty, Harrachov v Krkonoších“. Razítko bude používáno ve dnech 26.1. – 28.1.2008 poštou 512 46 Harrachov v Krkonoších na příležitostné poštovní přepážce v hotelu FIT-FUN. Příležitostná přepážka bude otevřena takto : SO 11-17 hod., NE 9-17 hod.,PO 9-15 hod..
Olga Drbová 21.11.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Milostín
U příležitosti svátku sv. Valentýna se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „S láskou Tvůj sv. Valentýn, Milostín “. Autor výtvarného návrhu, výtvarník Oldřich Pošmurný jej navrhl metodou AMBIGRAM. Razítko bude používáno ve dnech 4.2. – 14.2.2008 poštou 270 05 Milostín.
Olga Drbová 21.11.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 1/PM
U příležitosti výstavy „Svůj k svému – pohlednice jako výraz národní identifikace v Českých zemích“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Svůj k svému, Jeder zu den seinen, Praha 1“. Razítko bude používáno dne 9.2.2008 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Olga Drbová 21.11.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Žumberk
U příležitosti 100 výročí založení pošty v Žumberku se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „100 let pošty, 1908-2008, Žumberk“. Razítko bude používáno ve dnech 22.1.2008 – 29.1.2008 poštou 538 36 Žumberk.
Olga Drbová 21.11.2007
INFORMACE SVAZU ČESKÝCH FILATELISTů
Japhila i Exponet forum v podstatě přepsal a na svých stránkách vystavil kompletní zpravodaj "INFORMACE SČF". Navštivte EXPONET FORUM, informace jsou zde na mnoha stránkách. Vyhledávání je rychlé pomocí názvu článků v pravé části blogu. Co nenajdete v nabídnutém seznamu za poslední měsíc, lehce najdete v "říjnu", "září" či "srpnu".

B. J. 18.11.2007
Australani jurují EXPONET - Černík "Československo: Dvojité dopisnice..."
Nebývá obvyklé, abychom informovali o jurování českých exponátů nezávislou skupinou australských jurymanů. Ale - mezi"NÁRODNÍ SPOLEČNOST FILATELISTICKÝCH VYSTAVOVATELů" se rozhodla ve prospěch mezinárodních vystavovatelů a zejména těch australských, hodnotit konkrétní exponáty a vyučovat na cizích chybách. Hodnocení se zůčastnili: Dingle Smith, Hans Karman (náš vystavovatel: "Australská privilegovaná pošta mezi léty 1830 - 1930" http://www.japhila.cz/hof/0072/index0072a.htm a Ian Mc Mahon (také náš vystavovatel: "Sv. Pierré a Miquelon" http://www.japhila.cz/hof/0262/index0262a.htm  V hledáčku a nelítostné kritice byl poprvé Čech - Milan Černík "Československo: Dvojité dopisnice v poštovním pužití od roku 1918 do roku 1939": http://www.japhila.cz/hof/0001/index0001a.htm  Australané dali své hodnocení k široké publicitě a použití, viz "The PDF file of the journal with the assessment of your double cards is attached. You can use as much of the article as you wish, as long as you acknowledge the source. Hans Karman, Canberra, Australia".
Pořadatelé EXPONETU i Milan Černík o tom dopředu věděli, "neprotestovali" a výsledek je jistě ve prospěch všech - australských jurymanů, kteří mají konkrétně co hodnotit na pro ně neznámém materiálu, ve prospěch nejen australských vystavovatelů, kteří se poučili na "chybách jiných", ve prospěch Ing. Milana Černíka, který obdržel 128 vytištěných listů s vepsanými připomínkami mezinárodních jurymanů a ve prospěch EXPONETU, protože jemu mezinárodní "šrumec" kolem jeho stránek a exponátů mimořádně chutná.
Nebudeme hodnotit hodnotitele, mají právo na názor, jisté je, že středoevropan může některé připomínky vidět jinak, ale může se z nich také významně poučit a exponát pooopravit, doplnit, vycizelovat.
Neobvyklá ale velmi vítaná aktivita posunuje EXPONET někam, v co by si pořadatelé před 3 lety netroufali ani doufat. To je velmi dobře, že EXPONET může plnit i tuto mezinárodní roli pro výuku nové generace jurymanů a vystavovatelů, pro poučení stávajících. Budeme se snažit brzo předložit tento hodnotící materiál přeložený do češtiny, nicméně v této chvíli nabízíme přednostně čerstvý originál v angličtině:
http://www.japhila.cz/pdf/NAPE_critique_cernik.pdf  a celý magazín v plné kráse:
http://www.japhila.cz/pdf/NAPE_Nov2007.pdf 
Doufejme, že časem se podobná aktivita dostane i do náplně práce našich jurymanů. Berte prosíme tuto mimořádnou aktivitu filatelistů-protinožců jako vynikající příležitost mezinárodní konfrontace a ocenění EXPONET jako dostatečně reprezentativní mezinárodní filatelistické výstavy. Snad to bude povzbuzení i pro další vystavovatele, aby zpřístupnili své exponáty pro výstavu, která může mít v každou denní či noční chvíli nečekanou reflexi.
A na závěr - souhlasíme již dopředu s další spoluprácí. Děkujeme, viz: http://www.japhila.cz/exponet/pictures/NAPE_Exponet.jpg
Břetislav Janík 16.11.2007
celkový přehled příležitostných poštovních razítek za rok 2007
Celkový přehled příležitostných poštovních razítek za rok 2007. Sběratelé mohou korigovat své sbírky se seznamem vydavatele.
Olga Drbová   (další informace)  15.11.2007
Provizorní používání československých poštovních známek změnou funkce, dělením a vyplácení v hotovosti
Doba rozpadu Rakousko-Uherské monarchie a vzniku Československa a dalších nástupnických států byla provázena zmatky a nedostatkem všeho druhu, který zachvátil i poštovní provoz této doby. Na poštách byl nedostatek všeho, poštovních známek, razítek, formulářů i kvalifikovaných zaměstnanců. Tím byly vytvořeny podmínky pro nestandardní řešení jindy běžných provozních záležitostí poštovního provozu.
Při nedostatku poštovních známek příslušných druhů a nominálů byly zásilky nejčastěji vypláceny buď částečně nebo úplně v hotovosti. Tato skutečnost byla na korespondenci potvrzována ručními poznámkami nebo otisky razítek (např. Franco, Hotově zaplaceno, atp.). Hotovostní vyplácení však bylo administrativně náročné, zejména vedení evidence hotových příjmů a výdajů, z toho důvodů mnohde dochází ke zjednodušení práce a tím ke vzniku známkových provizórií.Používání poštovních známek se změněnou funkcí, případně známek dělených k vyplácení zásilek je z poštovního provozu dostatečně známé, v některých obdobích poštou tolerované či dokonce úředně povolené.
Používání jiných druhů (např. doplatních, novinových, atp.) známek ve funkci známek výplatních, či známek výplatních, novinových i jiných ve funkci známek doplatních bylo poměrně časté zvláště po vzniku Československé republiky v I. tarifním období, zejména po dobu platnosti rakouských a uherských poštovních známek, coby československých předběžných a souběžných. Poštou bylo tolerováno a důvodem byl již zmíněný nedostatek známek určitých hodnot a druhů na některých poštách, mnoho zásilek z této doby však bylo poznamenáno aktivitou tehdejších filatelistů a poštovních úředníků (často v jedné osobě), kteří uměle vyráběli nejrůznější „rarity“.
Po skončení platnosti rakouských a uherských souběžných známek k 28. únoru 1919 došlo k úbytku zásilek vyplacených známkami se změněnou funkcí a všech ostatních provizórií (např. používání dělených známek). Důvodem bylo bezpochyby zlepšené zásobování poštovních úřadů definitivními čs. výplatními známkami emise Hradčany, doplatními známkami emise Secesní ornament a novinovými známkami emise Sokol v letu, ale i přísnější postoj pošty k různým provizóriím....
Celý, bohatě ilustrovaný, text je k dispozici - klikněte.
Miroslav Štefek a Jan Kypast
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Brno 2
U příležitosti výstavy poštovních známek s tématikou příroda a flora se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Botanická zahrada, Brno 2“. Razítko bude používáno ve dnech 1.2.2008 – 3.2.2008 poštou 602 00 Brno 2 na příležitostné poštovní přepážce v prostorách Botanické zahrady Masarykovy univerzity.
Olga Drbová  13.11.2007
OLDŘICH VEČEREK: Ze vzpomínek prvního brigádního poštmistra
Francouzská předehra
Kolébkou čs. zahraniční armády ve druhé světové válce byla Francie, kam odešla různými cestami řada vojenských osob ihned po podepsání ponižující Mnichovské dohody, ačkoli válka ještě nevypukla. Zpočátku šel proud dobrovolníků přes Polsko, jeho část se stala základem pro pozdější formování 1. čs. samostatného praporu v SSSR. Letci pokračovali po krátkém zdržení v Polsku, z Gdyně po moři do Francie, kde vyčkávali začátku války. Po pádu Polska odcházeli dobrovolníci přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Turecko, Sýrii a Egypt, s variantou přes Atény nebo Cařihrad, a francouzskými loděmi do Marseille.
Několik jedinců dokonce dokázalo přejít tajnou německou Siegfriedovou linii a dostat se až do Agde, kde vznikla 15. ledna 1940 v síle asi 3000 mužů 1. divize, v čele s velitelem gen. R. Viestem.
Čs. armáda ve Francii byla povolena až do vypuknutí 2. světové války a osoby, které přišly do Francie před jejím vypuknutím musely hledat azyl v Cizinecké legii.
Jen úzký kruh vyšších důstojníků čs. hlavního štábu chystal tajně v Paříži organizaci čs. zahraniční armády za účinné pomoci přátel Československa z nejvyšších kruhů, např. gen. Fauchera a kardinál Verdiera.
Po ustavení 1. čs. divize zřídila dne 1. února 1940 francouzská vojenská pošta v základní posádce čs. armády, v barákovém táboře uprchlíků ze španělské války v Agde zvláštní poštovní úřad. Teprve zmatek a potíže, které způsobily české adresy, česká a slovenská jména a české zkratky vojenských útvarů, donutily francouzské činitele, že přibrali k polní poště též Čechoslováky, pod velením našeho důstojníka.
Znalost francouzštiny byla povinná pro všechny uchazeče. Tím se stalo, že na poštu se dostali lidé bez odborných znalostí. Rychlý spád války v roce 1940 již nedovolil projednat na vyšších místech zřízení čs. samostatné armády s Vrchním polním soudem v Montpelliére, jehož slavnostní otevření a inaugurace čs. vojenských soudců se stala velkou politickou událostí. Příležitostná razítka k této události dalo zhotovit velitelství náhradního tělesa čs. vojsk. Velitel vojenské pošty v Agde povolil jejich užívání, ale jen jako přídavných k úřednímu razítku francouzské polní pošty pošty, jehož údaje závazně platily.
Že navrhovatelé příležitostných razítek nebyli poštovními odborníky, o tom svědčí tvar, rozměry i texty všech tří přídavných razítek čs. vojenské pošty v Agde. Bylo to 7. března 1940 příležitostné přídavné razítko k 90. výročí narození prezidenta Masaryka v červené barvě, dále 4. 5. 1940 příležitostné přídavné razítko k 21. výročí tragické smrti prvního ministra národní obrany gen. Rastislava Štefánka při příletu do osvobozené vlasti, v černé barvě a 1. června 1940 v den odjezdu čs. vojáků na frontu.
Na dopisech z té doby se také ještě vyskytují dvoukruhová razítka poštmistrů československých pěších pluků, případně čs. divize, bez data s vodorovným označením „Le Vaguemestre“ a s francouzským textem a řada administrativních a cenzurních razítek. Navrhovatelé ve snaze dosáhnout povolení, dali sami úřední jednací jazyk čs. armád na druhé místo, vyjma razítka, připomínajícího odjezd na frontu, což by v žádném případě neudělala ani jedna armáda s vžitou národní tradicí...
Celý text   10.11.2007
DOSTAVNÍČEK – téměř 40 let starý časopis KMF 56-240
V letech 1967 – 1971 jsem byl předsedou Kroužku mladých filatelistů 56-240 Brno. Kroužek měl záštitu sovětského polárníka Ernsta Todoroviče Krenkela. Nápad vznikl bezprostředně poté, co jsme se doslechli o pražské návštěvě italského polárníka, vzduchoplavce, konstruktéra a objevitele, generála Umberta Nobileho (1885 – 1978). Nobile osobně navštívil světovou výstavu PRAGA 1968 a to rozhodlo, že se náš kroužek obrátil na žijícího polárníka E. T. Krenkela.
KMF 56-240 patřil celostátně k velmi agilním kroužkem mladých filatelistů. Mimo jiné se jeho největší aktivisté – Břetislav Janík, Viliam Balušík a Jaroslav Černý zůčastnili 1. kongresu mladých filatelistů na Pražském hradě a účastnili se mezinárodní soutěže mladých filatelistů. Komisi mládeže FIP tehdy „šéfoval“ Němec a „Brňák“ Hartwig Danesch, který osobně zástupcům KMF 56-240 Brno k aktivitě na Pražském hradě gratuloval. Později se z toho vyvinulo i osobní přátelství, ale to je na jiné povídání.
Aktivní KMF 56-240 působil pod patronací Klubu filatelistů 06-16 Brno pod vedením Felixe Seebauera. Dospělým vedoucím KMF 56-240 byl Stanislav Staňka, který byl o málo měsíců později i jedním ze zakladatelů tzv. „Švengsbír clubu“ (fan klubu akademického malíře a grafika Jiřího Antonína Švengsbíra). KMF 56-240 zorganizoval v lednu 1968 tzv. 2. brněnskou „Kurýrní poštu“, když mladí filatelisté doručovali zásilky mezi organizačním výborem KF 06-16 a mezinárodní výstavou – 1. výstavou poštovních známek družby ČSSR – NDR v křížové chodbě Nové radnice v Brně. Zorganizoval v květnu 1969 i 1. Oblastní výstavu poštovních známek mladých filatelistů MLADÉ Brno 1969...
Celý text   10.11.2007
ZNÁMKOVÝ SEŠITEK ČTÚ - REGULÁTOR POŠTOVNÍCH SLUŽEB
Český telekomunikační úřad (národní regulátor poštovních služeb) vydal 8. listopadu 2007 známkový sešitek číslo 04/2007 s názvem "ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD / Regulátor poštovních služeb".
Známkový sešitek má formát 150 x 105 mm (pro obálku A6 na šířku). Známkové sešitky jsou provedeny tzv. digitálním tiskem na bílém matovém kartonu. První strana a čtvrtá strana je čtyřbarevná (CMYK) a volně věnována tématu poštovnictví: na 1. straně je to kresba renesančního listonoše od prof. Josefa Lieslera z FDC Československo 1973, na 2. straně (ČB s podtiskem dvorany hlavní pošty v Jindřišské ulici) je popis úlohy Českého telekomunikačního úřadu jako regulátora českých poštovních služeb...
Břetislav Janík  (další informace)  8.11.2007

Sociologický průzkum ČTÚ - jaké jsou služby České pošty?
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zjišťoval prostřednictvím sociologického průzkumu spokojenost klientů s využíváním služeb České pošty. Cílem bylo získat doplňující informace k poznatkům, které ČTÚ shromažďuje v rámci vlastních kontrol a šetření. Těchto informací pak ČTÚ využije pro svou další činnost v oblasti dohledu a regulace poštovních služeb České pošty.
Výzkum pro ČTÚ zpracovala společnost GfK na přelomu června a července formou osobního a telefonního dotazování na reprezentativním vzorku fyzických osob (5000) a firem (3017).
Z výsledků výzkumu vyplynulo, že pouze 2 % respondentů ví, že  na činnost České pošty dohlíží ČTÚ a je možné zde podat stížnost nebo podnět ke zlepšení činnosti.
Většina zákazníků získává potřebné informace u některé z pošt z brožur a letáků, popř. z webových stránek. Prakticky všechny tyto způsoby poskytování informací Česká pošta zavedla jako součást naplnění základních kvalitativních požadavků, vydávaných ČTÚ.
Celkově je se službami České pošty spokojeno 72 % občanů a 78 % firem. Nejčastěji užívanými a nejlépe hodnocenými službami jsou listovní služby. Veřejnost častěji využívá poštovních poukázek, firmy častěji odesílání balíků a obyčejných i doporučených zásilek. Silnou stránkou České pošty je podle firem široká nabídka služeb, občané pozitivně hodnotí zejména dostupnost pošt a poštovních schránek. Vysoká spokojenost byla zaznamenána zejména s malými pobočkami. V čase roste kvalita služeb, ale klesá jejich využívání, to je často způsobeno vlivem internetu a e-mailu, resp. elektronických bankovních služeb.
Firmy vidí problematicky kvalitu služeb a mají zájem o kvalitní služby i za současného zvýšení cen. Občané by naopak uvítali snížení ceny u služeb s podmínkou delší doby dodání, dále by uvítali vstřícnější otvírací doby a větší klientský komfort. Stále přetrvávají organizační nedostatky jako např. malý počet otevřených přepážek, dlouhé čekací doby, dlouhé jsou i termíny pro vyzvednutí uložených poštovních zásilek. Negativně je hodnocena schopnost a ochota řešit reklamace a stížnosti. Stálým problémem zůstává nedodání poštovní zásilky do adresátova bydliště, přestože jsou adresáti v době dodávání doma. Podle výzkumu přibližně dvě třetiny občanů, kteří bývají přes den doma, si i tak musejí dojít pro zásilku na poštu osobně.
Průzkum plně koresponduje se zjištěními v rámci dohledu, kontrol a šetření ČTÚ. Naprostá shoda je v identifikaci největších problémů. Hlavním úkolem do budoucna pro ČTÚ je zlepšit povědomí zákazníků České pošty o sobě jako dohledové instituci a místu, kam se mohou obrátit s případnými problémy v oblasti poštovních služeb. Na celkovou informovanost klientů by se měla zaměřit i Česka pošta.
PhDr. Petra Zindulková, ČTÚ  8.11.2007

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 11 Z 8. 11. 2007
Nejnovější Poštovní věstník přináší tyto materiály: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU - 50. Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; 51. Změna poštovních podmínek;  SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRůMYSLU A OBCHODU ČR - 52. Kurz SDR (DTS) pro rok 2008. Velikost pdf souboru 262 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  8.11.2007
AUDREY HEPBURN 2001 - NEJVĚTŠÍ POVÁLEČNÁ RARITA NA EXPONETU
Obrovské štěstí měl při prohlížení svých známek sběratel z Porýní. U námětu "Audrey Hepburn" byl nejprve bezradný, neboť našel upotřebenou nevydanou dobročinnou známku z roku 2001. Na internetu narazil na informaci o raritní známce, kterou firma Ulrich Felzmann prodávala v letech 2005 - 2006. Kupující v roce 2005 za ni tehdy zaplatil 170 tisíc EUR (včetně všech poplatků asi 5,1 milionu Kč).  MICHEL později tuto známku označil jako "německý modrý Mauritius". I nyní bude Ulrich Felzmann nabízet tuto nově objevenou známku (na původním výstřižku), která byla ověřena německým svazovým znalcem Andreasem Schlegelem. Známka byla poprvé představena na Briefmarkenmesse v Sindelfingenu ve dnech 26. - 28. 10. 2007.
Na průvodní ilustraci: Ulrich Felzmann s moderní raritou - copyright k fotografii Gerd Aschoff.  Známka je na Exponetu jako exponát bonusové třídy.
Axel Möller, filatelista a webmaster www.felzmann.de  6.11.2007
SPOLEK CELNÍKů OSLAVÍ 85 LET - 2 DOPISNICE
Spolek celníků oznámil, že byly vydány další dvě přítiskové dopisnice propagující jeho činnost, resp. významná výročí, a to:
- dopisnice 15 let obnovené činnosti Spolku celníků, náklad 750 ks, cena 50,- Kč, a
- dopisnice 85 let spolkové činnosti celníků, náklad 750 ks, cena 50,- Kč - podrobnosti zde.
V případě zájmu kontaktujte sekretáře Spolku celníků p. Miroslava Váchu, nejlépe e-mailem: m.vacha@cs.mfcr.cz , event. telefonem: 261 333 875.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15  6.11.2007
Tvorba poštovní známky s razítkem
Tutoriál serveru grafika.cz se věnuje tvorbě poštovních známek:
"
Dostat opravdický dopis je v dnešní době pomalu důvod k oslavě, a tak se i klasické známky spolu s poštovními razítky ztrácejí v propadlišti dějin. Připomeňme si nicméně alespoň ve Photoshopu časy nedávné, kdy ještě ke komunikaci sloužil papír a tužka, a vytvořme ikonku poštovní známky spolu s poštovním razítkem...
Václav Krejčí  (další informace)  6.11.2007
Výstavě Sport-O-Net 2007 na cestu
Společnost pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT je součástí Svazu českých filatelistů. Spolupracuje s iniciátory virtuální mezinárodní nesoutěžní filatelistické výstavy EXPONET. Vypracovala experimentální soutěžní podmínky a jako první na světě vyhlásila mezinárodní soutěžní filatelistickou výstavu SPORT-O-NET 2007 pro sportovní tematické exponáty.
Je to záslužný experiment. Koná se před svtovou filatelistickou výstavou PRAGA 2008. To je výstava specializovaná pouze na čtyři výstavní soutěžní třídy FIP. Třída tematické filatelie mezi nimi není. Přesto sportovní a olympijská tematika bude s pražskou výstavou alespoň ve virtuální podobě spjata.
Exponáty bude hodnoti 5ti členná jury, v niž budou působit i dva mezinárodní jurymani s akreditací FIP pro tematickou filatelii: Eliseo Rubén Otero z Argentiny a Roman Babut z Polska. Hodnocení exponátů z různých zemí světa, vystavených na Internetu, nebude snadné. Navíc musí být maximálně odpovědné. Věřím, že se na mezinárodní jury tohoto nelehkého úkolu zhostí se ctí a autoři sportovních exponátů budou ve svém tvůrčím snažení povzbuzení.
Protože se jedná o vůbec první mezinárodní experiment, pevně věřím, že se jak organizátoři, tak zejména jurymani o své poznatky a zkušenosti podělí na stránkách čtvrtletníku FIP FLASH.
Mezinárodní soutěžní filatelistická výstava SPORT-O-NET 2007 otevírá nové obzory. Přeji pořadatelům, vystavovatelům i hodnotitelům hodně zdaru!
Lumír Brendl, předseda SČF   4.11.2007

SPORT-O-NET'07 ZAHÁJEN
Téměř tři desítky exponátů první mezinárodní virtuální filatelistické a hlavně SOUTĚŽNÍ výstavy jsou k dispozici na adrese: http://www.japhila.cz/sportonet/
Přestože je k dispozici relativně malý počet exponátů - uvědomte si, že se jedná o naprosté nóvum ve světovém měřítku - až dosud nikdo nikdy nerealizoval soutěžní výstavu prostřednictvím internetu. Malá část problémů je popsána konkrétně zde: EXPONET FORUM.
Ještě k Sport-O-Netu'07: přestože je výstava spuštěna v předstihu před termínem nic to neznamená; stejně tak bude totiž přástupna trvale i po termínu 30. listopadu. Termín výstavy jak byl zveřejněn, je totiž vztažen k soutěžní části výstavy - od 1. do 30. listopadu bude probíhat soutěžní klání a v této době budou jednotlivé exponáty hodnoceny mezinárodní jury. Výsledek by měl být znám kolem 20. listopadu 2007. Exponáty budou poté doplněny o hodnocení a výstava bude trvale zpřístupněna i nadále - minimálně do dalšího ročníku, který je plánován opět na listopad příštího roku (pokud ovšem model soutěžní výstavy bude životaschopný).
K výstavě bude vydána mj. i dopisnice, kterou můžete vidět rovněž na EXPONET FORU: http://www.japhila.cz/sportonet/pictures/zahajeni_sportonet.jpg (Nová dopisnice bude samožejmě i u ukončení výstavy. Očekávejte brzo další informace, k návštěvě mezinárodní filatelistické soutěžní výstavy Vám stačí kliknout: http://www.japhila.cz/sportonet/
Břetislav Janík  
Ministerstvo financí odsouhlasilo České poště změnu tarifů některých poštovních služeb
Ministerstvo financí dnes sdělilo ČTK, že souhlasí s úpravou cen některých poštovních služeb, o kterou Česká pošta žádala na konci záři tohoto roku.
„Jsme rádi, že MF vyšlo vstříc požadavkům České pošty a že učinilo další krok na cestě k přípravě liberalizovaného trhu.“ JUDr. Karel Kratina, generální ředitel ČP, s. p.
Další příspěvek k liberalizaci poštovního trhu
Z původních 7 cenových limitů poštovních služeb (obyčejné psaní, doporučené psaní, obyčejný balík, cenný balík, poštovní poukázka typu C, dodejka, služba do vlastních rukou / do vlastních rukou výhradně jen adresáta) dále vypadávají rozhodnutím MF obyčejný balík, cenný balík a poštovní poukázka typu C. Ministerstvo rozhodlo, že u těchto tří služeb je na trhu již dostatečná konkurence, proto není zapotřebí je dále zachovávat na seznamu poštovních služeb s cenovým limitem.
Všechny tři zmíněné poštovní služby samozřejmě zůstávají v kategorii věcně usměrňovaných cen podle Zákona o cenách. Pošta tak může stanovit ceny nové na základě pravidla oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Veškeré kalkulace pro úpravu cen musí Česká pošta zachovávat minimálně 3 roky pro případnou kontrolu ze strany MF...
(Další informace)  2.11.2007
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Pitín
U příležitosti 100. výročí založení pošty v Pitíně se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „100 LET POŠTY“ na poště 687 72 Pitín a to ve dnech 10. 12. 2007 – 21. 12. 2007.
Olga Drbová 1.11.2007
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Praha 01
U příležitosti 170. výročí založení Průmyslové školy v Praze a vzhledem k tomu, že v čele školy stál v letech 1857–1860 významný přírodovědec J.E.Purkyně, jehož významné životní jubileum je v rámci oslav připomínáno (220 let od jeho narození a 150 let od jeho působení ve vedení školy) se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „170 r. SPŠS“ na poště 110 01 Praha 01 a to ve dnech 17. 12. 2007 – 21. 12. 2007.
Olga Drbová 1.11.2007
Známka "Schengen" nově doplní emisní plán
Přestože o nové známce víme jenom velmi málo, stoprocentně víme, že v nejbližších týdnech bude vydána emise k odstranění vnitřních hranic mezi starými a novými státy Evropské unie. Tak zvaná Schengenská dohoda (podle místa, kde se schůzka s důležitým rozhodnutím konala) má nabýt účinnosti k 1. lednu 2008, ale politici se netají tím, že by chtěli otevřít hranice již před vánočními svátky. Nejčastěji padá datum 21. prosince 2007. Do všech okolních států a zemí Evropské unie budou moci Češi cestovat bez cestovních dokladů a přecházet/přejíždět státní hranici v libovolném místě.
Mimořádnou příležitostnou poštovní známku vydají všechny státy nově vstupující do Schengenského prostoru. Česká poštovní známka právě probíhá schvalováním, návrh provedl Oldřich Pošmurný a nominální hodnotu má 11 Kč.
Břetislav Janík
A ZNOVU: POŠTOVNA NA SNĚŽCE
Na náš příspěvek o Sněžce reagoval Jiří Škaloud zasláním pohlednice s pěknou víceznámkovou hradčanskou frankaturou a otiskem kulatého denního razítka Sněžky s datem 16. 9. 1920. Tento doklad posouvá doloženou dobu používání tohoto razítka v roce 1920 skoro o měsíc.
Další zajímavý doklad předložil Pavel Janata. Jde o pohlednici odeslanou 6. 8. 1921 z německé agentury, na které se nachází řádkové razítko Sněžka-Schneekoppe. Proč a jak se na zásilku toto razítko dostalo, nelze jednoznačně zjistit. Buď bylo otisknuto na bianko pohlednici před jejím prodejem v České boudě, nebo až po jejím poštovním podání v německé agentuře. Pohlednice je adresovaná do Prahy a bylo tedy logické, že asi putovala z německé poštovní agentury do poštovny v České boudě, kde na zásilku mohlo být otištěno toto razítko. I když žádné úřední informace o výměně pošty mezi oběma poštovními služebnami nemáme, lze se domnívat, že se uskutečňovala, a to velmi neformálně, když vedoucím obou služeben byla tatáž osoba.
Prosíme sběratele, aby prohlédli své sbírky a ozvali se s dalšími poznatky k této velmi zajímavé problematice.
Celý materiál o Poštovně na Sněžce.
Jiřík Bejsta a Petr Gebauer   28.10.2007
POŠTOVNA NA SNĚŽCE 2007
Poštovna na Sněžce přitahuje pozornost sběratelů už celou řadu let. V poslední době se myšlenky sběratelů upírají jednak k událostem nedávno minulým a jednak k historii dávnější.
Začněme tedy tím nedávným, a to bylo otevření nové budovy poštovny na Sněžce dne 10. 8. 2007 za účasti presidenta republiky Václava Klause. Z tohoto dne je lístek, který vám jako obrázek posíláme v příloze k tomuto e-mailu. Jak z obrázku vidíte, je lístek podepsaný Václavem Klausem. Za zapůjčení lístku děkujeme panu Mgr. Jaroslavu Malečkovi, tajemníku Svazu českých filatelistů, a za pořízení obrázku panu Vladimíru Münzbergerovi.
Poštovně na Sněžce jsme se věnovali též dne 6. 9. 2007 na neformální besedě na první klubové schůzce v nové sezóně 2007 - 2008, kdy nám o svém nedávném pobytu v Krkonoších, včetně výletu na nejvyšší vrchol České republiky, vyprávěl člen našeho klubu pan Mgr. Jan Baptista. Pro zájemce máme připraveny fotografie ze Sněžky a další naskenované celistvosti, jakož i řadu internetových odkazů, které se Sněžky a nové poštovny týkají. Kdo má o tyto informace zájem, nechť si o ně napíše, abychom našimi zprávami a zejména přílohami nezahlcovali schránky ostatních členů a přátel klubu.
Reprodukce a celý článek zde.
Pravoslav Kukačka  28.10.2007
OTTO HORNUNG: KLASICKÉ PERLY Z KARPATSKÉ UKRAJINY
Známý publicista Otto Hornung publikoval v nedávné době ve filatelistických časopisech v několika zemích rozsáhlý článek věnovaný "perlám z hor" - vzácným klasickým celistvostem z Lichtenštejnska a z Karpatské Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že druhé z těchto území je našim filatelistům z historických důvodů blízké, přinášíme po krátkém úvodu ve stručné podobě část věnovanou Karpatské Ukrajině.
Lichtenštejnsko i Karpatská Ukrajina měly v polovině 19. století, kdy vyšly v Rakousku první poštovní známky, víc společného, než by se na první pohled mohlo zdát. Obě území, ležící na opačných koncích tehdejší monarchie, byla poměrně zaostalá a hornatá. Jejich obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, průmysl tam prakticky neexistoval a většina obyvatel byla tehdy negramotná. Tomu odpovídá i malý počet známých dopisů s rakouskými známkami první emise - z Lichtenštejnska jich je evidováno 26, z Karpatské Ukrajiny 49.
Přesto se zejména rakouští (ale i jiní západoevropští) filatelisté dívají na dopisy z obou území značně rozdílně. Zatímco dopisy se známkami první rakouské emise z Lichtenštejnska dosahují na filatelistickém trhu cen v řádu 35 až 50 tisíc euro, dopisy z Karpatské Ukrajiny jsou stále nedoceněné a jsou nabízeny za pouhý zlomek těchto částek.
Důvodem zřejmě je, že Lichtenštejnsko je dnes bohatý stát, jedno z center evropského bankovnictví a mezinárodních obchodu, finančně a hospodářsky těsně navázané na sousední Švýcarsko. Samostatnou známkovou zemí je nepřetržitě od roku 1912 a jeho známky patří mezi oblíbené a hojně sbírané. Zájem je tedy i o jejich předchůdce.
Naproti tomu Karpatská Ukrajina byla známkovou zemí jeden den - 15. března 1939 a potom několik měsíců v roce 1945...
Celý text překladu od Miroslava Langhammera    28.10.2007
HEKTICKÝ NÁRůST OBSAHU E-ZINU JAPHILA "A SPOL."
Možná se Vám zdá, že Japhila nemá mnoho příspěvků v poslední době a pokud je hledáte na tomto místě, máte jistě pravdu. Pokud se ovšem podíváte na sestřičku Japhily - EXPONET FORUM, nebo na EXPONET (pod křídly hostingu Japhily) či na připravovaný SPORT-O-NET'07 (bude spuštěn ve středu 31. října 2007 opět v hostingu Japhily), možná byste změnili názor. Japhila prožívá neobvykle plodné období, založené na diverzifikaci způsobů, jak zaujmout čtenáře a poskytovat mu trvale velké penzum filatelistických vědomostí a odborných materiálů. Je to nejen seriál Miroslava Štefka a Jana Kypasta, ale také první z materiálů Jiříka Bejsty a Petra Gebauera (článek se momentálně aktualizuje, protože čtenáři Japhily jej již pomohli po mnoha letech doplnit) anebo díky spolupráci s časopisem FILATELIE dnešní materiál o exponátu Otty Hornunga Karpatská Ukrajina.
Vítej milý čtenáři - děkujeme za aktivní přístup jak v náštěvě e-zinu a všech dalších webů kolem Japhily, tak za Vaše e-maily, nové exponáty a materiály.
Břetislav Janík  28.10.2007
Poštovna na Sněžce - můžete pomoci?
Když Vojtěch Maxa před bezmála 30 lety uveřejnil článek „Poštovna na Sněžce a záhady kolem ní“ (Filatelie 1978/18, str. 564), jistě nepředpokládal, že většina zde zformulovaných otázek zůstane nezodpovězena po tak dlouhou dobu. Protože nejasnosti trvají v mnoha ohledech dodnes, předkládáme sběratelské veřejnosti existující problémy znovu, uvedené na současný stav našich znalostí. Těžištěm citovaného článku byly události v popřevratovém období 1918/1921, ke kterým chyběla oficiální data i dostatek sběratelských dokladů. Jaká jsou tedy oficiální fakta: na české straně Sněžky existoval od roku 1899 letní poštovní úřad Schneekoppe (Böhmen) s provozem od 1. 6. do 30. 9. každého roku. Ten v roce 1918 přešel pod československou poštovní správu (není jasné, zda jeho provoz v době války byl či nebyl přerušen). Čs. pošta tento poštovní úřad převzala, avšak poměrně brzy jej přeměnila na poštovnu. Velkou neznámou je datum provedení této přeměny. Muselo k ní dojít nejpozději koncem roku 1920, neboť Mapa poštovních spojů v Čechách, která sice není datována, ale podle zde zaznačených služeben a jejich názvů zobrazuje prokazatelně stav z prosince 1920, již na Sněžce uvádí sezónní poštovnu. Také v úředním Seznamu poštovních služeben ke dni 28. 2. 1921 je na Sněžce uvedena poštovna (i když – asi omylem – nikoliv sezónní).
Prostřednictvím Pavla Klimeše, organizátora setkání s potomkem poštovných ze Sněžky panem Heinrichem Pohlem, se podařilo získat důležité informace, které některé věci kolem pošty a poštovny na Sněžce osvětlují. Rodina Pohlových, která vedla na Sněžce nejen poštovní agenturu v Německé boudě, ale i poštu a později poštovnu v České boudě, bydlela v Německu v Karpaczi. V době Rakouska měla smlouvu s rakouskou poštou na provozování pošty na české straně hory. Po vzniku ČSR 28. 10. 1918 už pošta nepracovala (měla jen letní provoz) a v roce 1919 nová smlouva s československou poštou uzavřena nebyla. O důvodech se můžeme dohadovat (porevoluční neklid, možná neochota čs. úřadů pověřit vedením čs. poštovního úřadu říšského Němce, tedy občana jiného státu, malá aktivita Pohlových ...). Ale provoz pošty na Sněžce byl pro rodinu finančně zajímavý, a tak smlouva na letní sezónu 1920 již uzavřena byla. Tato smlouva se uzavírala každoročně nová, a to vždy jen na letní sezónu. Z toho plyne, že poprvé byla čs. poštovní služebna v provozu až v době 1. 6. - 30. 9. 1920 s tím, že zda šlo o poštu nebo poštovnu, není zcela jasné. V druhé sezóně v roce 1921 pak podle výše uvedených čs. pramenů mělo již jít téměř určitě o poštovnu...
Celý text zde.
Jiřík Bejsta a Petr Gebauer  (další informace)   21.10.2007
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Roudnice nad Labem
U příležitosti 115. výročí založení spolku Filatelistů v Roudnici nad Labem se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „115r.sF“ na poště 413 01 Roudnice nad Labem (povolená zkr. Roudnice n/L) a to ve dnech 1.12.2007 – 31.12.2007.
Olga Drbová  19.10.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Brno 1
U příležitosti akce 15. Vánoce na brněnské radnici se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Nová radnice Brno, XV.Vánoce na brněnské radnici, Brno 1“. Razítko bude používáno dne 23.12.2007 poštou 601 00 Brno 1 na příležitostné poštovní přepážce na Nové radnici, Dominikánské náměstí 1, Brno 1 (10,00 – 18,00 hod.).
Olga Drbová 18.10.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Brno 1 (nám.Svobody)
U příležitosti tradičních vánočních brněnských trhů se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Tradiční Vánoce v Brně, Brno 1“. Razítko bude používáno ve dnech 1.12.2007 – 23.12.2007 poštou 601 00 Brno 1 na příležitostné poštovní přepážce na náměstí Svobody.
Olga Drbová 18.10.2007
DOPISNICE POŠTOVNA V HRUSICÍCH - JOSEF LADA
Česká pošt, s.p. - POSTFILA vydává do oběhu 26. října 2007 dopisnici s přítiskem ke zřízení poštovny v Hrusicích, rodné obci národního umělce Josefa Lady (1887 - 1957). Další informace v pdf souboru o velikosti 143 kB.
Česká pošta, s.p.  (další informace)  17.10.2007
27. aukce PAC - neprodané položky
Upozorňuji na ukončení základního kola 27. aukce celin a poštovní historie. Aukce již byla uzavřena, na domovské stránce je ke stažení kompletní výsledková listina. V průběhu příštích dnů budu všichni úspěšní účastníci aukce informováni o svém výsledku. Současně bylo zahájeno 2. kolo aukce, kde můžete nakupovat přímo, za vyvolávací ceny (+ 10 provize). Položku získá ten, kdo si ji objedná jako první. Postup objednávání je stejný jako v základním kole. Aktualizovaná nabídka přes 1800 položek z celého světa, s důrazem na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska. Zajímavou nabídku najdou i sběratelé dalších evropských zemí i zámořských teritorií.
Dobře zastoupené jsou i kapitoly Letecká pošta, Zepelínové lety, Koncentrační tábory a Polní pošty. Všechny položky najdete na webových stránkách zobrazené. Aukci najdete na www.pac-auction.com
Milan Černík  17.10.2007
Jubilejní veletrh Sběratel 2007 minulostí
Celkem 11.624 sběratelů poštovních známek, historických pohlednic, mincí, bankovek, minerálů a telefonních karet z celé republiky i ze zahraničí se sešlo od 14. - 16. září 2007 na pražském Výstavišti, kde se uskutečnil desátý jubilejní ročník mezinárodního veletrhu Sběratel. Veletrh je největším setkáním sběratelů ve střední a východní Evropě a letos hostil 221 vystavovatelů z 36 zemí.
Album Freddie Mercuryho
Velký mediální ohlas vzbudila expozice Britského poštovního muzea, které poprvé od roku 1999 zapůjčilo na výstavu do zahraničí unikátní album zpěváka skupiny Queen Freddie Mercuryho. Muzeum album získalo do svých sbírek v dražbě v roce 1993 za 3 500 liber. Album si přišel prohlédnout i Peter Freestone, který byl dvanáct let osobním asistentem Freddie Mecuryho a dnes žije trvale v České republice. Tzv. modré album obsahuje i známky z bývalého Československa, mimo jiné známku s Antonínem Zápotockým. Dnes je jeho hodnota více jak dvojnásobná. Bližší informace o právě skončeném veletrhu najdete na webu: www.sberatel.info
Přípravy na rok 2008 hned začaly
Už během posledního veletrhu začaly přípravy na rok 2008. Ve dnech 12. – 14.září 2008 se totiž bude mezinárodní veletrh Sběratel konat společně se Světovou výstavou poštovních známek PRAGA 2008 (www.praga2008.cz). Ta byla naposledy v Praze před 20 lety. Zajištěním výstavy Praga byla pověřena tatáž firma co pořádá veletrh Sběratel – tedy Progres Partners Advertising. Soutěž filatelistických exponátů zajišťuje Svaz českých filatelistů (secretariat@praga2008.cz).
Ještě na letošním veletrhu odevzdalo přihlášky na příští rok přes 40 vystavovatelů. Další přicházejí denně poštou. Vedoucí veletrhu Sběratel Jindřich Jirásek očekává, že v roce 2008 se společné akce účastní přes 30 poštovních správ, minimálně 20 mincoven a celkový počet vystavovatelů-prodejců jistě přesáhne číslo 250. Pro veletrh Sběratel i výstavu Praga, na něž bude jen jedno vstupné, budou k dispozici mnohem větší výstavní prostory. Pořadatelé očekávají v roce 2008 na 30 tisíc návštěvníků.
Jindřich Jirásek  (další informace)  17.10.2007

CELISTVOSTI PRVNÍHO DNE
Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (13)
Prvních dní, něčím významných, je možno v životě člověka stejně jako v historii společnosti nalézt mnoho. Jsou to první narozeniny, první školní den, první den v zaměstnání a tak podobně v životě člověka, první den vzniku samostatného státu a mnoho dalších prvních dní významných událostí odvíjejících se od tohoto dne v životě společnosti.
Za takovýto významný den, po dni vzniku Československé republiky 28. října 1918*), je z filatelistického hlediska možno považovat první den platnosti československých známek. Těmito známkami se staly výplatní známky emise Hradčany, vydané 18. prosince 1918.
Přinášíme poštovně historickou ukázku celistvostí, podaných první den existence ČSR na poštách v českých zemích a na Slovensku.
Celý text zde.
Miroslav Štefek a Jan Kypast  (další informace)  15.10.2007

ZNÁMKOVÉ SEŠITKY ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
Známkový sešitek 01/2007  
Známkový sešitek 02/2007  
Známkový sešitek 03/2007  

Břetislav Janík  14.10.2007
ÚLOHA ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU V POŠTOVNICTVÍ
Břetislav Janík  (další informace)  14.10.2007
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK
Břetislav Janík  (další informace)  14.10.2007
Prodloužení termínu pro přihlášky exponátů do 31. října 2007!!!
Organizační výbor děkuje všem, kteří zaslali včas přihlášky svých exponátů na Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008. Zjišťujeme, že je stále ještě dost vystavovatelů, kteří by se rádi této výstavy zúčastnili. Vzhledem k tomu, že jim chceme umožnit vystavit své vysoce kvalitní exponáty a zároveň tak zvýšit celkovou profesionální úroveň chystané výstavy, bylo rozhodnuto prodloužit konečný termín pro podání přihlášek do 31. října 2007. Zároveň však upozorňujeme na skutečnost, že počet aktuálně již doručených přihlášek překračuje možnou kapacitu výstavy, takže v rámci výběru exponátů bude nutné některé odmítnout. Původně oznámené datum 31. března 2008 pro rozhodnutí o přijetí či zamítnutí přihlášek (viz bod 6.3. IREX) zůstává i nadále v platnosti. K tomuto datu budou informováni národní komisaři, kteří budou následně o výsledku informovat zájemce o vystavování. V nejbližší době budou individuálně řešeny různé formální nedostatky přihlášek a chybějící informace.
Vladimír Muenzberger  13.10.2007
Výstava filatelistické literatury LIPSIA 2007
Výstava filatelistické literatury LIPSIA 2007 se konala v Lipsku ve dnech 28. – 30. 9. 2007. Vystaveno bylo 284 exponátů, z toho 51 ze 17 zemí Evropy. Exponáty byly oceněny celkem 9 velkými zlatými, 21 zlatými, 45 velkými pozlacenými, 57 pozlacenými medailemi (atd.). Nejvyšší ocenění dostaly vesměs odborné studie, u nichž hodnotný, do hloubky zpracovaný obsah doprovází kvalitní polygrafické provedení a perfektní ilustrace. Nejvyšší hodnocení získala publikace Manfreda Wieganda Výplatní známky PFENNIG Deutsches Reich 1880 (katalog a příručka) – vedle velké zlaté medaile (95 bodů) ještě hlavní cenu věnovanou předsedou saské zemské vlády. Mezi exponáty elektronické literatury (CD) byl nejlépe ohodnocen exponát Clause Geislera 20. století – století válek v zrcadle filatelie. Obdržel velkou pozlacenou medaili (83 body) a věcnou cenu.
Z České republiky byly vystaveny dva exponáty. Kniha Miroslava Langhammera Filatelie je víc než jen známky si z Lipska odnesla velkou pozlacenou medailí (81 bod), publikace Julia Cacky Kosmodrom Bajkonur – poznámky k poštovní historii dostala postříbřenou medaili (62 body). U nás známý německo–anglicko–český filatelistický slovník vydaný ArGe Tschechoslowakei dostal stříbrnou medaili (68 bodů).
V rámci doprovodného programu výstavy se uskutečnil kongres Mezinárodního svazu filatelistických novinářů AIJP. Byli zde také zvoleni členové výboru, kteří jej doplnili v souladu s novými stanovami. Výbor nyní pracuje ve složení: prezident Wolfgang Maassen (SRN), viceprezidenti Aad Knikman (Nizozemí) a Giancarlo Morolli (Itálie), generální tajemník Jochen Stenzke (SRN), pokladník Hans Schwarz (Švýcarsko), členové Herbert Judmaier (Rakousko), Han Vermeulen (Nizozemí) a Miroslav Langhammer (ČR).
M. Langhammer  (další informace)  12.10.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Boží Dar
U příležitosti Vánoc 2007 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Boží Dar“. Razítko bude používáno ve dnech 3.12. – 21.12.2007 poštou 362 62 Boží Dar.
Olga Drbová  11.10.2007
Poplatek 2f Uherské královské pošty
Mnohým sběratelům jistě neuniklo frankování různými druhy známek o hodnotě 2f či 2h na uherských poštovních poukázkách použitých jako předběžné po vzniku ČSR, které „jaksi nezapadají“ do celkové výše výplatného, které bylo podle poukázané částky různé, ale vždy dělitelné pěti (viz přehled tarifů na zadní straně „růžové“ uherské peněžní poukázky). Jaké poštovní služby či fiskální poplatky byly takto zúčtovány se nám prozatím nepodařilo zjistit, ale podle sběratelsky doloženého materiálu známe následující skutečnosti:
1.      Jedná se o poplatek Uherské královské pošty ve výši 2f spojený s poukazováním peněz prostřednictvím pošty, ať již obyčejnou poštovní peněžní poukázkou růžové barvy, na které byl vytištěn v podobě kolkové známky, dobírkovou peněžní poukázkou (jedno i dvoudílnou) nebo telegraficky, kde byl zúčtován poštovní známkou. Použití při zasílání peněz z realizovaných poštovních příkazů není doloženo z důvodu nedostatku sběratelského materiálu.
2.      Poplatek je doložen od roku 1906 na formuláři uherské peněžní poukázky, viz katalog uherských celin /lit. 2/.
3.      Poplatek byl vybírán při poukazování peněz pouze ve vnitrostátním styku, ve styku s cizinou není doložen. Jako určitá anomálie se jeví skutečnost, že poplatek 2f není zúčtován na uherských mezinárodních peněžních poukázkách žluté barvy použitých ve vnitrostátním styku (až na jeden, nám známý případ, který uvádíme níže).
4.      Poplatek 2f byl účtován po dobu platnosti I. tarifního období, ve II. TO (tj. od 15. 5. 1919) se již nevyskytuje...
Celý text z blogu "Exponet forum"
Miroslav Štefek a Jan Kypast   (další informace)   8.10.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 012-Hrad
U příležitosti ukončení letošního a začátku roku příštího se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „PF 2008, Praha 012-Hrad“. Razítko bude používáno ve dnech 27.12.2007 – 6.1.2008 poštou 119 00 Praha 012-Hrad.
Olga Drbová 8.10.2007

300 on line exponátů mezinárodní filatelie k dispozici
Dnešního dne – 5. října 2007 – byl virtuálně vystaven 300. virtuální exponát na mezinárodní filatelistické výstavě EXPONET.
Každé 4 dny, počínaje 2. červencem 2004, přibyl průměrně na výstavě EXPONET 1 nový exponát! Měsíčně to bylo průměrně 7,5 exponátu, za 40 měsíců existence je to plných 300 exponátů = 1603 výstavních rámů jak je známe z České republiky (4 x 4), 23.063 výstavních listů. Průměrný počet listů na 1 exponát přitom stále znamená 5 rámů, když se dlouhodobě ustálil na čísle 79.
Mezinárodní EXPONET přináší exponáty z 34 zemí světa, počet zemí však bude stoupat, stejně jako se bude rozvíjet EXPONET.
Jako novinku světové filatelie můžeme předeslat 1. mezinárodní soutěžní filatelistickou výstavu SPORT-O-NET’07, kterou organizátoři spustí za necelý měsíc – od 1. do 30. listopadu 2007.
Za všechny organizátory Vám mohu sdělit záměr na další období: s nezměněnou vervou, chutí a nadšením budeme pokračovat v dalším rozšiřování a zkvalitňování obsahu mezinárodní filatelistické on line výstavy EXPONET.
Za organizátory  Břetislav Janík  5.10.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 1/Poštovní muzeum
U příležitosti výročí Poštovního muzea se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Výročí Poštovního muzea, 18.12.1918, Praha 1“. Razítko bude používáno dne 18.12.2007 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu. Zároveň bude vydán pamětní list PM s otiskem původní rytiny čs.známky z roku 1975 – V.Hollar: Lev a myš z emise Lovecké motivy starých rytin, který rovněž bude otištěn tímto razítkem.
Olga Drbová 4.10.2007
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Spomyšl
U příležitosti 50. výročí založení pošty v obci Spomyšl se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „-50 LET POŠTY“ na poště 277 05 Spomyšl a to ve dnech 1.12.2007 – 31.12.2007.
Olga Drbová 4.10.2007
VĚSTNÍK - INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Z obsahu: 114 - Vydání cenné nálepky na APOST - Mnichovice; 115 - Vydání cenné nálepky na APOST - Praha 01; 116 - Vydání příležitostných podacích R- nálepek - Prostějov 1; 117 - Používání příležitostného poštovního razítka - Prostějov 1; 118 - Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 4; 119 - Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/Poštovní muzeum; 120 - Poštovní podmínky České pošty, s.p.; 121 - Aktualizace poštovních podmínek služby Obchodní balík; 122 - Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1.
Česká pošta, s.p.   (další informace)  3.10.2007 

ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |OD 17. KVĚTNA 2007 JSME TU PRO VÁS JIŽ 8 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
DVORANA SLÁVY
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

     

Inet since 17.05.1999
Last edit: 01.03.2011
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |