Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


MIMOŘÁDNÁ SUBSKRIPCE NA SOLPERU 6,50
Sběratelé dopisnic byli v poslední době zaskočeni situací kolem dopisnice "Solpera 6,50 vzor 2005". Když zjistili, že pošta ze služebních důvodů použila část nákladu k jiným příležitostem a z obyčejné dopisnice se doslova přes noc stala pomalu rarita - na aukci PAC Milana Černíka měla vyvolávací cenu 2 800 Kč - požádali o dotisk stejné dopisnice na stejný papír a se stejnými služebními poznámkami. Teď jde o to, aby se přihlásilo k odběru co nejvíce sběratelů, aby nakonec dotisk zůstal opodstatněný. Tento návrh podporujeme a nezbývá nám nic jiného, než si přát, aby se dotisk výrazně nelišil od prvního nákladu - tedy stejný nebo srovnatelný počet, aby záměrně v tiskárně nepoužili něco, co by zřetelně odlišilo první náklad od dotisku (např. silně odlišný papír, jeho barva, tloušťka, odstín barvy natištěné známky, luminiscence...) a nebyla tak vyrobena rarita další. Jak víme, úniků (Solperova devítka rok 2002 s vynechaným hologramem) a nezdařených skartací (např. CDV1X) už bylo opravdu hodně. Z ministerstva informatiky náš pravidelný čtenář dostal vyjádření k dotisku dopisnice Solpera 6,50 vzor 2005. Z odpovědi Ministerstva informatiky ČR citujeme: "Vážený pane, k Vašemu elektronickému podání, ve kterém poukazujete na nedodání objednané dopisnice pro přítisky s natištěnou poštovní známkou 6,50 Kč, jejímž autorem je ak. malíř a grafik Jan Solpera, Vám sdělujeme následující. Z hlediska emisní činnosti je za nově vydávanou celinu – dopisnici pro přítisky – považována ta, u které dochází ke změně grafického návrhu, barevnosti nebo nominální hodnoty natištěné známky. V tomto smyslu jsou ze strany České pošty chápány závazné objednávky (specifikace odběru) nově vydávaných poštovních cenin od odběratelů. Datum v mikrolince dopisnic slouží pouze provozním potřebám České pošty pro označení roku vydání a dopisnice, které se lišily pouze označením roku v mikrolince, nebyly součástí tzv. stálých objednávek a nebyla tedy v těchto případech prováděna automatická rozesílka. Dopisnice pro přítisky jsou v prvé řadě určeny pro zhotovování přítisků k různým příležitostem a takový přítisk byl objednán na leden letošního roku. Z důvodu, že Česká pošta již neměla k dispozici dopisnice roku 2004 a s přihlédnutím ke změně poštovních tarifů k 1.2.2005, objednala si u Poštovní tiskárny cenin, a.s., pouze počet (14 600 ks) nezbytný k pokrytí dané objednávky na přítisky (9 600 ks) a zbývající počet měl být rezervou pro případné další požadavky na přítisky. Vzhledem k technickým problémům, které souvisely s nutností zajistit v minimálním časovém rozmezí značný objem poštovních cenin pro plynulé zásobování poštovního provozu v období na přelomu roku a v kombinaci se změnou tarifů, dodala tiskárna České poště, Odštěpnému závodu Dodavatelské a obchodní služby (OZ DOS) pouze 9 803 ks těchto dopisnic. Část z tohoto počtu byla využita k výrobě sad pololetních otisků příležitostných razítek používaných v lednu 2005. S cílem umožnit všem zájemcům dodatečný nákup této dopisnice za nominální hodnotu vypsal OZ DOS mimořádnou subskripci na tento produkt cestou novinkové služby (Klub filatelistů), obchodníků s poštovními známkami i interních odběratelů a zajistí její dotisk v potřebném množství. K zamezení podobných situací v budoucnu budou podle informace České pošty specifikace u dopisnic od roku 2006 rozšířeny o možnost jednoznačné objednávky stávajících vydání dopisnic určených pro provoz nebo dopisnic pro přítisky s odlišným rokem vydání uvedeným v mikrolince. S pozdravem Ing. Jiří Řehola, ředitel odboru poštovních služeb MI ČR.". Za podklady čtenáři Japhily děkujeme.
Břetislav Janík 19.10.2005
EXPONET:  SKAUTSKÁ POŠTA, RUSKÉ DP TÁBORY (AMERICKÁ ZÓNA)
Nový jednorámový exponát amerického jurymana a znalce východní Evropy Jaye T. Carrigana (USA). Exponát dokladuje asi pro valnou většinu našich sběratelů naprosto neznámé tisky skautské pošty, jejichž počet se čítá mnohdy na desítky a "poštovní" výskyt je takřka zanedbatelný. Přesto je cenným dokladem doby a pro námětáře - prostě skautskou poštou. V mnoha případech jde o celistvosti, jejichž výskyt se dnes počítá na jednotlivé kusy. Doporučujeme Vám exponát ke studiu i k návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík (další informace)  19.10.2005
AUKCE PAC SKONČILA, NEDRAŽENÉ POLOŽKY K DISPOZICI
V neděli byla ukončena již 23. písemná aukce celin a poštovní historie - PAC aukce Ing. Milana Černíka. Nyní probíhá doprodej nedražených kusů za vyvolávací cenu + 10 %. Tento doprodej skončí 15. listopadu 2005. Ing. Černík současně avizuje možnost nabídky materiálu pro příští, již 24. aukci PAC
Břetislav Janík (další informace)  19.10.2005
Prezident zahájí výstavu Lucase Cranacha
Prezident republiky Václav Klaus zahájí ve čtvrtek 20. října 2005 v 16.00 hodin v Rudolfově galerii na Pražském hradě výstavu s názvem „Lucas Cranach a české země“. Výstavu v Obrazárně pořádá Správa Pražského hradu ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Malířské dílo Lucase Cranacha st. (1472 – 1553) patří k největším chloubám významných uměleckých sbírek a tato první souborná výstava jeho díla v České republice je bezpochyby největší událostí podzimní výstavní sezony. Výstava bude Obrazárně Pražského hradu pro veřejnost otevřena od 21. října 2005 až do 8. ledna 2006, denně od 10.00 do 18.00 hodin. Bližší informace na www.hrad.cz
Petr Hájek, Praha-Hrad 18.10.2005
Přednáška z cyklu Příběhu Pražského hradu
Správa Pražského hradu připravila pro návštěvníky další přednášku z úspěšného doprovodného cyklu ke stálé expozici Příběh Pražského hradu. Ve čtvrtek 20. října 2005 od 17.00 hodin se v Apelaci Starého královského paláce uskuteční přednáška s názvem „Výročí: Kosmas, děkan a kronikář“. Přednáška, kterou připravil PhDr. Jan Frolík, CSc., přiblíží život a dílo prvního českého kronikáře Kosmy, od jehož smrti uplyne 21. října 2005 přesně 880 let. Cyklus přednášek je přístupný nejširší veřejnosti. Rezervace míst na webových stránkách projektu www.pribeh-hradu.cz a na telefonu 224 373 102.
Petr Hájek, Praha-Hrad 18.10.2005
EXPONET:  DOPORUČENÁ POŠTA V SEVERNÍM BAVORSKU, 1945
Nový jednorámový a 3 x zlatý exponát amerického jurymana a znalce východní Evropy Jaye T. Carrigana (USA). Exponát dokladuje vzácné celistvosti ze severního Bavorska v období od 7. července do 18. září 1945. V mnoha případech jde o celistvosti, jejichž výskyt se dnes počítá na jednotlivé kusy. Doporučujeme Vám exponát ke studiu i k návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík (další informace)  18.10.2005
Autor mapuje historii poštovnictví v Krnově
V začátku druhé půlky roku se na pultech krnovských knihkupectví objevila zajímavá kniha z pera Richarda Hrčka s názvem Historie poštovnictví na Krnovsku. Téměř dvousetstránková publikace, doprovázená obsáhlým obrazovým materiálem, mapuje vývoj poštovních služeb od jejich vzniku v 17. století až po současnost. „Čtenář se dozví nejen informace o poštách, jak je známe z běžného denního života, ale může se seznámit i s provozem pošt vlakových či koňských, rozkryje šifru symbolů na poštovním razítku, zjistí, kde všude sídlila například pošta krnovská, či jak často byly v minulosti doručovány poštovní zásilky. Mezi přitažlivé kapitoly pro širokou čtenářskou obec jistě patří povídání o poštovních krádežích, které byly na Krnovsku kupodivu ojedinělou záležitostí,“ konstatuje o publikaci v předmluvě PhDr. Jan Galuška z pražské Poštovního muzea.
Autor není ve městě neznámým člověkem. Jeho jméno je svázáno především s jeho profesí učitele. Rodák z Novojičínska, kterého umístěnka v roce 1952 zavedla do Krnova, vyučoval přes 30 let hudební výchovu na Střední pedagogické škole v Krnově. Mimo jiných aktivit je všeobecně známa i jeho láska k filatelii a historii. Právě díky spojení těchto dvou celoživotních koníčků mohlo spatřit světlo světa uvedené dílo. O jeho historické a faktografické důkladnosti nelze pochybovat, výčet literatury a pramenů, ze kterých autor při zpracování své knihy čerpal, převyšuje číslo sto. Svou prací Richard Hrček nejprve ve formě rukopisu rozšířil v roce 1999 sbírky Poštovního muzea v Praze. Na knižní podobu si však musel počkat až do letošního roku. Vydavatelem se stal Městský úřad v Krnově a přispěl tímto chvályhodně k rozšíření kvalitních písemných materiálů o regionální historii. Kniha bezesporu potěší všechny nadšené filatelisty a historiky, není ovšem nezajímavá ani pro laického čtenáře.
Dita Voznicová, Bruntálský a krnovský deník  18.10.2005
Klub filatelistů v Bojkovicích oslavuje šedesátiny
Ve středu 19. října 2005 uplyne šedesát let od založení filatelistického klubu v Bojkovicích. V r. 1945 se v ten den sešlo prvních devět členů na ustavující schůzi, aby se po šestileté fašistické okupaci mohli svobodně scházet nad svými oblíbenými známkami. Prvním předsedou byl zvolen pan Alois Ficek, místní dentista. Funkci jednatele vykonával dodnes žijící sedmaosmdesátiletý pan Josef Študent, který po celou aktivní dobu pracoval ve výboru. Díky jeho pečlivosti se dochovaly dokumenty o začátcích klubu, včetně ustavující prezenční listiny. V následujících dnech se přidali další zájemci, takže klub měl 30 členů - z toho dvě ženy. V průběhu uplynulých let byly klubem uspořádány besedy pro veřejnost a mládež, uskutečnily se místní propagační filatelistické výstavy, výbor zorganizoval společný zájezd na světovou výstavu zámek Praga 68, pravidelně probíhalo klubové kolování známek… Počátkem devadesátých let klubovní činnost v důsledku ekonomické situace ustávala. I přes tuto skutečnost dokázal výbor zajistit pro členy odběr novinek, informace a další mimořádné materiály. V současné době, díky pochopení představitelů města, máme k dispozici bezplatné používání místnosti pro schůzovou a klubovní činnost. Proto můžeme uspořádat v daných podmínkách malou propagační filatelistickou výstavu k našemu výročí ve dnech 20. - 21. října 2005. V jubilejním roce jsme uskutečnili dvě besedy pro veřejnost a besedovali jsme nad známkami s bojkovickými školáky. Výbor zajistil pro filatelisty privátní přítisk na kuponech poštovní známky, přítisk s logem 60. výročí na oficiální dopisnici, pamětní listy a dotisk „60 let KF“ na cenné nálepce Apost, který se bude používat na zdejší poště od 19. do 31. října.
Výbor Klubu filatelistů, Bojkovice   17.10.2005

ODBORNÉ ZPRAVODAJE ZÁŘÍ 2005
POSTILION, zpravodaj Českomoravské společnosti pro poštovní historii při SČF, č. 3/2005 (77): Co je vlastně "současný poštovní provoz"? Podzimní setkání 5. listopadu 2005 v Plzni. Císařské manévry u Štěkně. Výročí téměř zapomenuté (80 let V-nálepek). Před 100 lety vyjela první autopošta. Československé velitelství v Testu v letech 1918/1919. Napravené nedostatečné frankování. Holubí pošta. Kašety na dopisech. ...
Miroslav Langhammer  (další informace)  17.10.2005

EXPONET:  PODKARPATSKÁ RUS 1944-45 CELINY
Nový jednorámový exponát amerického jurymana a znalce východní Evropy Jaye T. Carrigana (USA). Exponát dokladuje vzácné celiny z Podkarpatské Rusi a to jak vydání Československé exilové vlády, tzv. vydání "Chust" a "Mukačevo", tak vydání Národní rady Podkarpatské Rusi. Doporučujeme Vám exponát ke studiu i k návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík (další informace) 17.10.2005
10. PÍSEMNÁ AUKCE POHLEDNIC
Prohlídka nabídky pohlednic v katalogu 10. písemné aukce, který byl nyní nainstalován na www.aukcepohlednic.cz  V nabídce je 3700 položek, z toho více jak 3000 ks místopis ČSR. Zastoupeny jsou všechny okresy (mnoho vesnic a menších měst), dále velká nabídka pro sběratele hradů a zřícenin. Věřím, že Vás nabídka upoutá a podaří se najít položky k doplnění sbírek. Před zasláním příkazu (je jej možno zaslat i jako e-mail každý bude potvrzen) si prostudujte aukční podmínky a seznam zkratek. V případě, že se Vám stránky nepodaří otevřít, tak Vám mohu katalog zaslat e-mailem jako textový dokument a obrázky podle Vašich požadavků zaslat bez jakýchkoliv poplatků navíc.
Zbyněk Sychra 17.10.2005
EXPONET: MIMOŘÁDNÁ POŠTOVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ VÝCHODNÍHO MAĎARSKA, 1944-45  
Nový jednorámový exponát amerického jurymana a znalce východní Evropy Jaye T. Carrigana (USA). Exponát dokladuje vzácné celiny z Podkarpatské Rusi a to jak vydání Československé exilové vlády, tzv. vydání "Chust" a "Mukačevo", tak vydání Národní rady Podkarpatské Rusi. Doporučujeme Vám exponát ke studiu i k návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík (další informace) 15.10.2005
EXPONET:  RANNÉ POUŽITÍ HRADČANSKÝCH ZNÁMEK V ROCE 1918
Nový jednorámový exponát představuje použití prvních čs. známek od jejich vydání, tedy 18. prosince 1918 do konce roku 1918, resp. 1. ledna 1919. Doporučujeme Vám exponát ke studiu i k návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík (další informace)  14.10.2005
Vzpomínka na JANA MIKULČÁKA
Rodák z moravského Kyjova. Milovník dobrého vína a lidových písní, životní optimista, obětavý kamarád a především filatelista tělem i duší, to byl JENDA MIKULČÁK. Narodil se 22.9.1921 v Kyjově, a stejně jako jeho vrstevníci i on byl nasazen na nucené práce v Říši. Protože vystudoval bohosloveckou fakultu církve Československé – husitské, musel si základní vojenskou službu odsloužit u PTP, tzv. černých baronů. Filatelie mu pomáhala překonat všechny životní těžkosti. Spolu se svou manželkou vychovali tři děti, pomohli jim vystudovat a dočkali se radosti z mnoha vnoučat a pravnoučat...
Sekretariát SČF  (další informace)  12.10.2005
2. SETKÁNÍ ČLENŮ SPOLEČNOSTI PRO ODBOR. LITERATURU SČF
Setkání v pražském Domu filatelie se v sobotu 8. října zúčastnilo 19 z 53 řádných členů společnosti. Hlavním bodem programu byla tentokrát "poradna pro filatelistické autory, redaktory a vydavatele". V úvodním slovu seznámil šéfredaktor Filatelie Mgr. Jaroslav Pítra přítomné s tvorbou časopisu. Většina otázek v diskusi se točila kolem autorského práva a jeho dopadů. především se diskutovalo o přebírání článků mezi časopisy a zpravodaji, přebírání ilustrací, citování z jiných článků a o publikování stejných textů ve více médiích. Ing. František Beneš hovořil o svých zkušenostech z bádaní v archivu, kde studuje materiály týkající se činnosti čs. pošty v meziválečném období. Upozornil na potenciální problémy a rizika, na která může badatel při této práci narazit. Efektivní bádání v archivu vyžaduje důkladnou přípravu. Informaci doplnil Vladimír Dražan o své zkušenosti z vojenského historického archivu. Dalším bodem programu byla diskuse nad návrhem začít připravovat Českou filatelistickou encyklopedii, protože taková zásadní publikace našim filatelistů chybí. Přítomní odsouhlasili, že návrh bude předložen nejbližšímu zasedání předsednictva SČF. V další diskusi se hovořilo také o možnosti vydávat v příštích letech v rámci rozšířeného předplatného časopisu Filatelie méně rozsáhlé odborné filatelistické publikace. Jiří Kratochvíl informoval o práci na dvou rukopisech s pracovními názvy Pošty zmizelé z map a Sídla pražských pošt ve světle historie. Oba rukopisy doplněné množstvím ilustrací by měly být připraveny k vydání v letech 2007 - 2008. V závěru připomenul JUDr. Ing. František Beneš, CSc., že nakladatelství POFIS nabízí členům Společnosti pro odbornou literaturu SČF vydávané publikace za velkoobchodní ceny. Věříme, že se k této iniciativě připojí i další vydavatelé. Společnost uspořádá v příštím roce opět dvě setkání členů. Termíny budou stanoveny později, aby nedocházelo ke kolizi s termíny zasedání orgánů SČF nebo jiných odborných společností. Předběžně by se měla setkání konat v březnu a říjnu. Podzimní setkání by se mohlo konat v Poštovním muzeu a věnovat se jeho knihovně.
Miroslav Langhammer 12.10.2005

SETKÁNÍ OLYMPSPORTU 2005
Členové České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii Olympsport, kteří zastupuji jako zakládající členové českou olympijskou filatelii i ve FIPO, Mezinárodní asociaci pro olympijskou filatelii při Mezinárodním olympijském výboru, se sejdou v sobotu 15. října v Ústí nad Orlicí na svém pravidelném setkání, které tentokrát bude věnováno historii OH 1948 v Londýně.
Jaroslav Petrásek  (další informace)  10.10.2005

VYDÁNÍ PŘÍLEŽIT. A SAMOLEPÍCÍCH PODACÍCH R – NÁLEPEK
U příležitosti oslav 200. výročí bitvy u Slavkova se bude používat: 1/ 1 000 ks příležitostných R-nálepek na doporučená psaní s přítiskem „Bitva tří císařů, 2.12.1805, Austerlitz 1805-2005“ v sérii č. 1–1 000. 2/ 1 000 ks samolepících příležitostných R-nálepek na doporučená psaní s přítiskem „Monument de la paix, Mohyla míru, Friedensgrabhügel, 2.12.1805, Austerlitz“ v sérii č. 1001-2000. Nálepky budou používány poštou 664 05 Tvarožná od 1.11.2005 do spotřebování.
Olga Drbová   10.10.2005
EXPONET:  NĚMECKO - NETZSCHKAU - LOKÁLNÍ VYDÁNÍ 1945
Nový jednorámový exponát amerického jurymana a znalce východní Evropy Jaye T. Carrigana (USA). Exponát dokladuje provizorní počátky poštovnictví v okolí Netzschkau po skončení II. světové války. Doporučujeme Vám exponát ke studiu i k návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík (další informace) 10.10.2005
EXPONET:  NĚMECKO - LOKÁLNÍ PROVIZORNÍ VYDÁNÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
Nový jednorámový exponát amerického jurymana a znalce východní Evropy Jaye T. Carrigana (USA). Exponát dokladuje lokální počátky poštovnictví v bývalém NDR po skončení války. Doporučujeme Vám exponát ke studiu i k návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík (další informace) 9.10.2005
EXPONET:  NĚMECKO - VÝCHODNÍ SASKO 1945-1946
Nový osmirámový exponát amerického jurymana a znalce východní Evropy Jaye T. Carrigana (USA) je zlatým exponátem letošní výstavy NAPEX 2005. Specializovaný exponát velmi podrobně dokladuje počátky poštovnictví v Sasku těsně po skončení II. světové války. Doporučujeme Vám exponát ke studiu i k opakovaným návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík (další informace) 8.10.2005
SPOLEČNOST PRO ODBORNOU LITERATURU SE SEŠLA
Dnes dopoledne se sešla asi dvacítka vydavatelů, redaktorů a zájemců o filatelistickou literaturu na zasedání Společnosti pro odbornou literaturu SČF na svém pravidelném zasedání. Jedním z hlavních bodů byla zevrubná informace dr. Pítry, šéfredaktora časopisu Filatellie, který informoval o současné situaci v redakci Filatelie, při zajišťování redakčních článků, honorování a autorských právech. Dalším stěžejním bodem byl návrh na přípravu a vydání ČESKÉ FILATELISTICKÉ ENCYKLOPEDIE. Ta by měla být zaměřena především na termíny z oblasti československých a českých poštovních známek a celin a z poštovní historie, poštovního provozu, aerofilatelie a kolků na našem území. Česká filatelistická encyklopedie by mohla být jedním ze svazků řady Monografie československých a českých poštovních známek a poštovní historie. Encyklopedie by měla vyjít ve spolupráci společností POFIS, SČF a České pošty, s.p. k výstavě PRAGA 2008. Vedoucím projektu je předseda společnosti SOL Mgr. Miroslav Langhammer.
Břetislav Janík  8.10.2005
EXPONET:  NĚMECKO - SOVĚTSKÁ ZÓNA 1945-1946, MEKLENBURSKO-POMOŘANSKO, 1945 - ANTIFAŠISTICKÁ EMISE
Nový jednorámový exponát amerického jurymana a znalce východní Evropy Jaye T. Carrigana (USA) je malou předzvěstí větší série jeho exponátů. V tomto exponátu je první oficiální pokus nové německé poštovní správy nahradit známky III. říše. Tiskárny ani zkušenosti nebyly rychle po ruce a tak nakonec zvítězily linorytové předlohy poprsí komunistických vůdců. Exponát se znalostí stavu a věci dokumentuje prvopočátky nové pošty na sovětském území (následně na území Německé demokratické republiky. Doporučujeme Vám exponát ke studiu i k návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík (další informace) 7.10.2005
Československý filmový týdeník (541/2379) - PRAGA 55
Televize: ČT2, Datum: 6. 10. 2005, Čas vysílání pořadu: 21.30-21.45, Týdeník jak byl promítán v kinech právě před padesáti lety. Aktuální záznamy událostí pro Československý filmový týdeník před padesáti lety jsou dnes již historickým dokumentem:
Kromě jiného je zde poměrně dlouhý filmový šot z mezinárodní výstavy PRAGA 1955: - Praga 1955: Po sedmnácti letech hostila Praha filatelisty z mnoha zemí. Opakování: 7. 10. 2005 - ČT2 12.35 Československý filmový týdeník (541/2379). Tedy ještě v pátek ve 12:35 hodin máte možnost shlédnout reprízu pořadu. DOPORUČUJI.
Břetislav Janík 7.10.2005
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 3
U příležitosti sjezdu Svazu českých filatelistů se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „3. valná hromada SČF, Praha 3“. Razítko bude používáno dne 3. 12. 2005 poštou 130 00 Praha 3 na příležitostné poštovní přepážce v zasedacím sále Domu odborových svazů na Žižkově, Havelkova ul. (od 9,00 – 15,00 hodin).
Olga Drbová  6.10.2005
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 4
U příležitosti celopražské výstavy Schola Pragensis, která se koná pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Střední odborná škola logistických služeb, Schola Pragensis 2005, Praha 4“. Razítko bude používáno ve dnech 1. – 3. 12. 2005 poštou 140 00 Praha 4 na příležitostné poštovní přepážce v areálu Kongresového centra v Praze 4.
Olga Drbová  6.10.2005
AUKČNÍ KALENDÁŘ NA ŘÍJEN 2005
Všechny významné filatelistické aukce po celém světě, jak je přináší s námi oficiálně spolupracující aukční agent Chuck E. Cwiakala z USA. Pdf soubor se všemi potřebnými daty a kontakty má velikost 250 kB.
Chuck E. Cwiakala  (další informace)  6.10.2005
FILATELISTICKÁ VÝSTAVA V KRASLICÍCH
Filatelisté budou v Kraslicích vystavovat své sbírky. Stane se tak od 21. do 23. října v malém sále kraslického kulturního domu. V pátek bude pro veřejnost otevřená od 12:00 do 17:00, v sobotu od 9:00 do 17:00 a v neděli od 9:00 do 15:00 hodin.
Břetislav Janík  6.10.2005
SPORT - CURLING
Dne 12. 10. 2005 bude vydána příležitostná poštovní známka SPORT - CURLING s pořadovým číslem 0451. Přinášíme oficiální oznámení emise z České pošty, s.p., OZ DOS - POSTFILA. Barevný pdf soubor má velikost 481 kB, FDC 263 kB - v příloze.
OZ DOS - POSTFILA  (další informace, FDC)  5.10.2005
SVĚTOVÝ SUMMIT O INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
Vracíme se k emisi Světový summit o informační společnosti, jehož druhá fáze proběhne od 16. do 18. listopadu 2005 v Tunisu. MI ČR vydalo příležitostnou poštovní známku číslo 0450, která byla vydána 21.9.2005. Přinášíme oficiální oznámení emise z České pošty, s.p., OZ DOS - POSTFILA. Barevný pdf soubor má velikost 547 kB, FDC 225 kB - v příloze.
OZ DOS - POSTFILA  (další informace, FDC)  5.10.2005
HISTORICKÉ TRAKTORY
Vracíme se k emisi Historické traktory - příležitostným poštovním známkám číslo 0447, 0448 a 0449, které byly vydány 21.9.2005. Přinášíme oficiální oznámení emise z České pošty, s.p., OZ DOS - POSTFILA. Barevný pdf soubor má velikost 608 kB, FDC 352 kB - v příloze.
OZ DOS - POSTFILA  (další informace, FDC)  5.10.2005
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA - VYOBRAZENÍ
(64)  115. VELKÁ PARDUBICKÁ ČESKÉ POJIŠŤOVNY, PARDUBICE 2. Razítko používáno 9.10.2005 v obvodě Pardubice, na poště Pardubice 2 u příležitostné poštovní přepážky v areálu Dostihového spolku a.s., závodiště, Pražská 607, Pardubice a  (69)  VÝROČÍ POŠTOVNÍHO MUZEA, 18.12.1918, PRAHA 1. Razítko používáno 18.12.2005 na poště Praha 1, u příležitostné poštovní přepážky v Poštovním muzeu.
Břetislav Janík  4.10.2005
ČESKÁ POŠTA A INTERNET ?!?!?!?!
Na stránkách České pošty, s.p. - www.cpost.cz  - se objevilo skutečně nečekané a tragikomické upozornění: "!!! Upozornění pro klienty našich www stránek !!! Vážení klienti, ve dnech 8. 10. - 9. 10. 2005 mohou být tyto stránky nedostupné z důvodu plánované rekonstrukce elektrických rozvodů.". Nejde o to, že České poště nebude 2 dny fungovat internet (informační kadence novinek na stránkách České pošty je beztak minimální), ale o to, že státní podnik, jehož zakladatelem je ministertvo informatiky, které má mimo jiné "pod palcem" portál veřejné správy: http://portal.gov.cz/ nemůže (když nic jiného) na 48 hodin umístit server na zásuvku, která se rozhodně nebude rekonstruovat?, pomineme-li zkopírování obsahu na server k jim podřízenému závodu OZ DOS Postfila, která "jede" na http://archiv.radio.cz/postfila/ Ani internet nedodá myšlenky tam, kde se těžko rodí.
www.pooh.cz  4.10.2005
Přednáška z cyklu Příběhu Pražského hradu
Správa Pražského hradu připravila pro návštěvníky další podzimní přednášku z doprovodného cyklu ke stálé expozici Příběh Pražského hradu s názvem „Hroby světců českého původu na Pražském hradě“. Ve čtvrtek 6. října 2005 od 17.00 hodin v Apelaci Starého královského paláce seznámí přednášející PhDr. Milena Bravermanová posluchače s příběhem několika světců českého původu, zaměří se na osudy jejich ostatků a především na nejnovější informace z výzkumů míst jejich posledního odpočinku. Cyklus přednášek je přístupný nejširší veřejnosti. Rezervace míst na webových stránkách projektu www.pribeh-hradu.cz  a na telefonu 224 373 102.
Petr Hájek  4.10.2005
NĚMECKÁ POŠTA může dostat pokutu půl miliónu EUR
Německé poště hrozí od kontrolního úřadu pro energie, telekomunikace, pošty a železnice pokuta až půl milionu eur. Důvodem paradoxně je rozšíření svých obvodů, ovšem za cenu, že přestala někde doručovat po 5 dní v týdnu. Řada firem si stěžuje na to, že zásilky dostávají až odpoledne a nejsou pak schopni je vyřídit. Vedení pošty poukazuje, že stále ještě 87,9 procenta zásilek doručuje do druhého dne po podání. Denně přepravuje 70 milionů zásilek, zaměstnává 81 000 doručovatelů.
Břetislav Janík 3.10.2005
Japhila: Požádal kromě České pošty ještě nějaký subjekt o poštovní licenci?
O udělení poštovní licence nikdo jiný než Česká pošta, s.p. nepožádal. Důvod spočívá v samotné podstatě poštovní licence. Držitel poštovní licence je totiž povinen zajišťovat všeobecnou dostupnost základních služeb (zjednodušeně řečeno, jde o obyčejné zásilky, doporučené zásilky, balíky a poštovní poukázky) na celém území České republiky. Udělena může být poštovní licence jen tomu, kdo má k plnění takového úkolu odpovídající technické, organizační, ekonomické a personální předpoklady (mj. jde o síť vlastních či pronajatých provozoven po celém území ČR). Takové podmínky státní podnik Česká pošta splňuje; už proto, že úkoly vyplývající z poštovní licence plnili v dřívější době. Vzhledem k tomu, že zajišťování základních služeb je podle jeho zakládací listiny jeho nejdůležitějším úkolem, je tím dáno, že se o udělení poštovní licence musí ucházet. To je velmi důležité - naše společnost nemůže bez řádného zajištění základních služeb být; existence České pošty jako státního podniku zřízeného k tomuto účelu je proto zárukou, že základní služby přinejmenším jeden subjekt zajišťovat bude. Pokud by se na tomto trhu objevil další subjekt, který by měl potřebné předpoklady a který by o povinné zajišťování základních služeb projevil zájem, mohl by pochopitelně i on požádat o udělení poštovní licence. Pak by bylo nutno mezi Českou poštou a dalším zájemci vybírat. Taková situace však není za daného ekonomického stavu na tomto trhu příliš pravděpodobná; je velmi obtížné, aby si nový zájemce o zajišťování základních služeb v krátké době vybudoval rozsáhlou síť provozoven na území celé ČR. Druhým důvodem může být i to, že udělení poštovní licence je spojeno především s řadou povinností; na řádné zajišťování základních služeb navíc dohlíží Český telekomunikační úřad, kterému musí Česká pošta předkládat k vyslovení souhlasu podmínky svých služeb a který stanoví další kvalitativní parametry základních služeb. Držitel poštovní licence má sice výhodu v tom, že část základních služeb (dodávání určité části písemností) poskytuje v podmínkách zákonného monopolu, to je však spíše jen jistá úleva při plnění jeho povinností v oblasti základních služeb. Rozsah monopolu se navíc postupně snižuje s tím, že v blízké budoucnosti (zhruba v roce 2009) by měl být definitivně zrušen.
Ing. Eduard Prandstetter, ředitel odboru regulace poštovních služeb, ČTÚ 3.10.2005
Sběratelé v nedělní Dukle
Mince, zápalkové nálepky, autíčka, plakáty anebo také staré hrnečky, gramofonové desky či různé zbraně budou spolu s poštovními známkami vystaveny tuto neděli ve velkém sále i předsálí znojemského hotelu Dukla na Dukelské ulici, kde Klub filatelistů Jiřího Švengsbíra pořádá tradiční velké setkání sběratelů všech oborů. Začátek je v 08.00 hod.
Břetislav Janík 1.10.2005
dobírková služba DPD je nejrychlejší na českém trhu
Společnost DPD inovovala svou službu Dobírka pro dokumentové a balíkové zásilky. Nejrychlejší systém na trhu je nyní schopen vyřídit zásilku i s platbou na účet do čtyř pracovních dnů, uvedla DPD na počátku září. DPD - nový, plně automatizovaný systém umožňuje doručit zásilku a vyúčtovat odesílateli dobírkovou částku během dvou až čtyř pracovních dnů (v závislosti na tom, zda je adresát připraven dobírku převzít a zaplatit, a na tom, kterou banku odesílatel pro příjem částky používá). To je v současné době nejkratší čas na českém trhu, uvedla společnost DPD. "Jedinečnou výhodou nové Dobírky je také možnost sledovat pohyb zásilky od odesílatele k adresátovi a poté pohyb peněz od adresáta k odesílateli v reálném čase na internetu. Sledování pohybu zásilky i peněz na internetu nenabízí v ČR žádná jiná dobírková služba," poznamenal generální ředitel DPD Daniel Mareš. Za dobírku do hmotnosti dvou kilogramů odesílatel u DPD zaplatí 144 Kč (bez DPH, při dobírané částce do 5000 Kč). Zasláním dobírky se v tomto případě rozumí přeprava ode dveří ke dveřím, tedy s vyzvednutím u odesílatele, doručením dobírky adresátovi a doručením peněz odesílateli na účet. U České pošty jej zásilka bude stát 94 Kč (při dobírané částce do 5000 Kč, DPH se nevztahuje), ale vyzvednutí dobírky u odesílatele není možné - odesílatel musí jít sám na pobočku České pošty. Navíc se minimální doba doručení a finančního vypořádání u České pošty pohybuje kolem sedmi pracovních dnů, kdežto DPD je schopna celou věc včetně přepravy zásilky vyřídit během čtyř pracovních dnů. Doručování i do dalších zemí - Dobírkový systém je řízen centrálně pro celou Evropu a výhledově tak umožní doručování dobírkových zásilek i do dalších evropských zemí, v nichž DPD působí. Dosud DPD v České republice používala lokální řešení kvůli odlišnosti ČR od jiných zemí. Současný systém nabízí za určitých podmínek možnost dobírkové zásilky na Slovensko a do Polska. U větších zákazníků, kteří si tisknou vlastní přepravní štítky, služba značně zjednodušuje i jejich odeslání. Pro klienta odpadá nutnost vystavovat takzvané dobírkové poukázky. Dobírky odešle pouze se standardním dobírkovým štítkem a potřebuje k tomu pouze seznam dobírkových zásilek v elektronické podobě.
Dopravní noviny a DPD   1.10.2005
EXPONET - NOVÝ EXPONÁT:  PERFINY BULHARSKA A ŘECKA
První říjnovou sobotu byl přidán vynikající perfinářský exponát pro nás trochu vzdálených balkánských destinací - Bulharska a Řecka. Exponát je naposledy možno vidět v této podobě, protože jak nám sdělil vystavovatel - pan Vladislav Beneš z Vysokého Mýta, pracuje na rozšíření a také rozdělení dosavadního exponátu na dva samostatné. Doporučujeme Vám exponát ke studiu i k mnoha opakovaným návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík (další informace)  1.10.2005
NEJVĚTŠÍ SÍDLIŠTĚ V ČESKU OTEVŘE NOVOU POŠTU
Z několika telefonických dotazů u vedoucích pracovníků pošty Praha 415 jsem se dozvěděl, že tato pošta neočekává, resp. nepřipravuje žádnou filatelistickou zajímavost u příležitosti zahájení provozu v nových prostorách v ulici Podjavorinské (po přestěhování z ulice Mikulovy) v pondělí 3. 10. Ani na internetových stránkách České pošty jsem nenašel nic, co by tomu nasvědčovalo. Nicméně se lze domnívat, že přestěhování této nejdůležitější pošty na pražském Jižním Městě, resp. znovuotevření v nových prostorách nebude jen provozní záležitostí, ale i společenskou událostí, takže určitá překvapení i pro filatelisty by jistě bylo možno očekávat. Pokud někdo z vás bude úspěšnější než já nebo bude mít osobní zkušenost z pondělní návštěvy této pošty, bylo by vhodné, kdyby se podělil o získané poznatky s ostatními členy klubu. Jakoukoliv vaši informaci rád přijmu buď e-mailem nebo na klubové schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 6. 10. v Domě Portus (o klubových schůzkách a odborných přednáškách jste již byli informováni). Členy a přátele klubu bych pak informoval hromadným e-mailem.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15, Praha  (e-mail) 30.9.2005
26. CYKLUS PŘEDNÁŠEK O POŠTOVNÍ HISTORII A SOUČASNOSTI
Od agilního Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha jsme obdrželi plán přednášek na sezonu 2005/2006. Přednášky jsou volně dostupné zájemcům a tak proč byste si vlastně některou nevybrali? Pdf soubor má velikost 60 kB.
Břetislav Janík  (další informace) 30.9.2005
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, ČÁSTKA 10/2005 DNES VYŠEL
Poštovní věstník, Částka 10 z 29. 9. 2005 je k dispozici ve formátu *.pdf - velikost 272 kB. Obsahuje nejenom Sdělení Českého telekomunikačního úřadu: Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek a Změnu poštovních podmínek, ale i Sdělení Ministerstva informatiky ČR - nová emise "Sport - Curling".
Břetislav Janík  (další informace)  29.9.2005
Pozvánka na setkání členů SOL 8.10.2005
Program: 1. Zahájení; 2. Poradna pro autory, redaktory a vydavatele; 3. Návrh na vydání filatelistické encyklopedie; 4. Diskuse; 5. Závěr. Zváni jsou i noví zájemci o spolupráci.
Miroslav Langhammer  (další informace) 29.9.2005
PIETNÍ AKTY S ÚČASTÍ PREZIDENTA ČR
Prezident se zúčastní ceremoniálu a pietního aktu u příležitosti 60. výročí ukončení II. světové války a 65. výročí Bitvy o Anglii. Prezident republiky Václav Klaus se ve čtvrtek 29. září 2005 v 18.00 hodin na I. nádvoří Pražského hradu zúčastní ceremoniálu a pietního aktu, pořádaného Velvyslanectvím Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, na oslavu česko – britských vojenských vztahů a u příležitosti 60. výročí ukončení II. světové války a 65. výročí Bitvy o Anglii. Průběh ceremoniálu naleznete na
www.hrad.cz
Petr Hájek, Praha-Hrad  27.9.2005
Z HISTORIE ŽIŽKOVSKÝCH POŠT
Prvním čtvrtkem v měsíci září jsme vstoupili do další sezóny klubových schůzek, které konáme v prostorách Domu Portus (občanské sdružení Život 90) v ulici Karolíny Světlé 18 v Praze 1. První čtvrtky v měsíci jsou již dlouholetou tradicí a pokud nepřipadnou na den pracovního klidu, scházíme se vždy od 16:00 hod. přibližně do 18:00 hod. Na říjnové schůzce, která připadne na 6. října, zahájíme již 26. cyklus odborných přednášek o poštovní historii a současnosti. Tentokrát cyklus otevřeme přednáškou zasloužilého člena našeho klubu, vynikajícího odborníka, publicisty a vystavovatele Jiřího Kratochvíla "Z historie žižkovských pošt" s ukázkou výstavních listů, které byly speciálně připraveny pro výstavu fotografií a dokumentů poštovního provozu, uspořádanou v červnu a červenci t.r. v prostorách pošty Praha 33 - tzv. Poštovní minifotogalerii Žižkov. Přednáška začne v 16:30 hod. Další schůzka 3. listopadu bude ve znamení konání valné hromady klubu s odbornou přednáškou, na kterou si už tradičně zveme nejvýznačnější představitele Svazu českých filatelistů nebo České pošty. Obsazení listopadové přednášky se finálně dojednává právě v těchto dnech a Vy budete o něm informování v programu přednášek 26. cyklu, který rozešleme poštou a elektronikou poštou okamžitě po jeho vydání.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15, Praha  27.9.2005
EXPONET - NOVÝ EXPONÁT:  DOPORUČENÉ A CENNÉ DOPISY FRANCIE 1871-1880
Exponát klasických registrovaných ("R") celistvostí a cenných dopisů pocházejících z Francie let 1871-1880 přinášíme od německého sběratele žijícího ve Švýcarsku - pana Thomase Bergera. Doporučujeme Vám exponát francouzské klasiky ke studiu i k mnoha opakovaným návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík (další informace)  26.9.2005
NOVÉ PŘÍRůSTKY DOPISNIC - NPC
Dnešním dnem do katalogizace přidáváme dopisnice z posledního období, a to v části Kategorie A, Kategorie B a Rejstřík NPC Poštovního muzea.
Jaroslav Špaček  (další informace)  25.9.2005
VYDÁNÍ PŘÍL. SAMOLEPÍCÍCH PODACÍCH R – NÁLEPEK
Slavkov u Brna - U příležitosti vzpomínkových akcí k 200.výročí bitvy tří císařů v okolí Slavkova u Brna se budou používat příležitostné samolepící podací R-nálepky s přítiskem: „Slavkov u Brna, 1805-2005, 200. výročí bitvy tří císařů “ v sérii č. 1 – 2000. Nálepky budou používány poštou 684 01 Slavkov u Brna od 1.12.2005 až do spotřebování. Ve dnech 2.12. až 4.12.2005 budou R-nálepky používané na příležitostné poštovní přepážce v prostorách slavkovského zámku.
Olga Drbová  22.9.2005

ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |OD 17. KVĚTNA 2006 JSME TU PRO VÁS JIŽ 7 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
DVORANA SLÁVY
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

Gerhard Batz: On-line almanach o sbírání českých a slovenských poštovních známek

Milan Černík:
Exponát Československo: DVOJITÉ DOPISNICE 1918-1939

 Klikněte pro exponát na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

     
 

 

 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |