Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


SBĚRATEL 2007 - DOPIS NĚMECKÉ POŠTY
K letošnímu jubilejnímu desátému veletrhu Sběratel, který se koná ve dnech 14. až 16. září v Praze na Výstavišti v Holešovicích, vydala Německá pošta zajímavou obálku, která bude zájemcům k dispozici na jejím stánku. Velikost pdf souboru je 699 kB.
Jindřich Jirásek   (další informace)  12.7.2007
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA - VYOBRAZENÍ
Po dleší dob jsme obdrželi várku ilustrací nových příležitostných poštovních razítek, včetně spousty těch, k nimž jsme ilustraci neměli. Zde jsou:   (21)      VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK, PAMÁTNÍK LIDICE, LIDICE. Razítko bude používáno ve dnech 9.-10.6.2007, 16.9.2007 na poště 273 54  Lidice;   (22)      1257 - 2007, 750 LET MĚSTA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1. Razítko bude používáno ve dnech 14.-17.6.2007 u příležitostné poštovní přepážky ve vestibulu radnice na náměstí T.G.Masaryka 29, v Moravské Třebové;   (23)      HASIČSKÉ SLAVNOSTI 2007, LITOMĚŘICE 1. Razítko bude používáno ve dnech 15.-16.6.2007 na příležitostné poštovní přepážce v areálu Výstaviště Zahrada Čech, v Litoměřicích, pošta 412 01 Litoměřice 1;  (25)      LETNÍ NÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY ZAMĚSTNANCů ČESKÉ POŠTY, NYMBURK, PARDUBICE 2, 22.6.2007. Razítko bude používáno ve dnech 22.-23.6.2007 u příležitostné poštovní přepážky v areálu Sportovního centra Nymburk, poštou 530 02  Pardubice 2;  (27)      POŠTOVNÍ ZNÁMKY A GRAFIKA V DÍLE MARTINA SRBA, 30.6.2007, KADAŇ 1. Razítko bude používáno 30.6.2007 u příležitostné poštovní přepážky ve Výstavním sále Městského muzea františkánského kláštera v Kadani, poštou 432 01 Kadaň;   (28)      1807 - 2007, 200 LET SVOBODNÉHO MĚSTA, HUMPOLEC. Razítko bude v používání ve dnech 3. a 4.7.2007 na poště Humpolec;   (30)      STRAKONICE, VÝROČÍ, ANNIVERSARY, JUBILAEUM, 1367/2007, 640, STRAKONICE 1. Razítko bude používáno ve dnech 27.-29.7.2007 u příležitostné poštovní přepážky v areálu strakonického hradu v rámci středověkých slavností, poštou 386 01 Strakonice 1;   (31)      50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ POŠTOVNÍHO ÚŘADU V PRACI, PRACE, 1.8.2007. U příležitosti 50. výročí založení pošty v obci Prace se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „50. výročí otevření poštovního úřadu v Praci, Prace “. Razítko bude používáno ve dnech 1.8.2007- 3.8.2007 poštou 664 58 Prace;   (32)      Rokytnice v Orlických horách, NERATOV OŽÍVÁ. U příležitosti 15. výročí vzniku Sdružení Neratov, které pomáhá lidem s lehčím mentálním postižením a pomáhá opuštěným dětem formou pěstounské péče se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Neratov ožívá, 15 let, Rokytnice v Orlických horách“. Razítko bude používáno ve dnech 15.8.2007 – 19.8.2007 poštou 517 61 Rokytnice v Orlických horách v poštovně v Neratově, Bartošovice 84;   (33)     
Festival Jičín – město pohádky, Jičín 1. U příležitosti 17. ročníku festivalu Jičín – město pohádky 2007 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Festival Jičín – město pohádky, Jičín 1“. Razítko bude používáno ve dnech 11.9.2007 – 16.9.2007 poštou 506 01 Jičín 1 na příležitostné poštovní přepážce v areálu Městského úřadu Jičín;   (34)      Poštovní správa spojených národů, den OSN, 10 let na Sběrateli, Praha 7. U příležitosti mezinárodního veletrhu Sběratel se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Poštovní správa spojených národů, den OSN, 10 let na Sběrateli, Praha 7“. Razítko bude používáno dne 16.9.2007 poštou 170 00 Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce v areálu Výstaviště Holešovice.
Břetislav Janík  12.7.2007
PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ DOPISNICE - MLADÁ BOLESLAV 2007
Česká pošta, s.p. - POSTFILA vydala do oběhu 20.6.2007 dopisnici s přítiskem k Výstavě mladých filatelistů MLADÁ BOLESLAV 2007. Protože nám píšete, že o tyto informace máte zájem, zveřejňujeme i po jejich vydání, ve chvíli, kdy se k nám dostanou podklady. Dopisnice má velikost pdf souboru 244 kB.
Břetislav Janík   (další informace)   24.7.2007
LIBERALIZACE POŠTOVNICTVÍ A CO DÁL?
Drtivá většina poslanců se dnes vyslovila pro to, aby byly monopoly na poštovní služby v EU zachovány do 31. prosince 2010, tedy o dva roky déle, než původně navrhovala Evropská komise. Poslanci poměrem hlasů 512:156:18 přijali kompromis, který navrhoval zpravodaj Markus Ferber (EPP-ED, DE). To znamená, že poštovní služby by měly být otevřeny volné hospodářské soutěži od roku 2011, ovšem za přesně vymezených podmínek.
Liberalizace trhu s poštovními službami znamená, že národní poskytovatelé těchto služeb již nebudou mít monopol na zásilky do 50 gramů. Ačkoli nebyla přesně vymezena definice „států s nízkým počtem obyvatel” , zmínili se poslanci v rozpravě o Lucembursku.
Poslanci rovněž uvedli, že musí být zachováno poskytování všeobecné služby a pokrytí celého území. To znamená, že i na liberalizovaném trhu musí být zásilky nadále roznášeny a přijímány za přiměřenou cenu v celé EU. Bude rovněž uplatňován jednotný tarif v městských i venkovských oblastech. Evropský parlament dále rozhodl, že členské státy budou povinny zajistit dostatečný přístup a dostatečný počet kontaktních míst, které budou schopny zajistit potřeby obyvatel venkovských nebo řídce osídlených oblastí. Členské státy musí stanovit minimální počet kontaktních míst, aby bylo zajištěno poskytování všeobecné služby.
Klíčovým tématem kompromisu, na němž se shodly skupiny EPP-ED, PES a ALDE, je financování všeobecné služby. Poslanci uvádí, že pokud by někteří účastníci trhu měli při zajišťování takovýchto služeb finanční ztráty, mohou členské státy zřídit k pokrytí nákladů na všeobecnou službu kompenzační fondy financované provozovateli služeb nebo uživatelské poplatky. Poskytovatelé všeobecné služby by případně mohli získat náhradu ze strany státu. K zajištění dostupnosti se členské státy mohou samy rozhodnout, jaký mechanismus financování zvolí. Poslanci kromě toho přijali ustanovení, podle nějž jsou členské státy povinny vypracovat národní plány a oznámit Komisi, pokud došly k závěru, že povinnost poskytování všeobecných služeb je spojena s čistými náklady.
Směrnice by rovněž podle EP neměla zasáhnout do sféry podmínek zaměstnání a je třeba zabránit jakémukoli sociálnímu dumpingu. Směrnice se nicméně nevztahuje na takové oblasti, jako je maximální pracovní doba, minimální roční placená dovolená, minimální plat ani vztahy mezi sociálními partnery, včetně uzavírání kolektivních smluv nebo práva na stávku.
V rozpravě, která k této směrnici proběhla, uvedl zpravodaj Markus FERBER: "Měli jsme monopoly více než 200 let. Monopoly nejsou schopny řešit problémy, kterým čelí poštovní služby. Tyto problémy mohou být vyřešeny pouze, bude-li volná hospodářská soutěž a budou-li vztahy v potaz pracovní podmínky zaměstnanců tohoto odvětví".
Pozměněný návrh teď bude předán Radě. Vzhledem k nedostatečné shodě mezi členskými státy však není příliš pravděpodobné, že by směrnice byla definitivně přijata po prvním čtení. Pokud nebude dosaženo dohody, stávající předpisy přestanou platit koncem roku 2008 a poštovní služby nebude upravovat žádný právní rámec, což by pro toto odvětví mělo velmi vážné důsledky.
Břetislav Janík  11.7.2007
PLNÁ Liberalizace trhu s poštovními službami V EU NEJDŘÍVE od 1. ledna 2011
Evropský parlament schválil Směrnici č. 97/67/ES o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality poštovních služeb. Ta by měla znamenat otevření trhu s poštovními službami v EU od 1. ledna 2011. Národní provozovatelé přijdou o monopol na poštovní zásilky do 50 gramů. Odložení liberalizace trhu s poštovními službami o dva roky bylo kompromisem. Pro členské státy, které přistoupily v roce 2004 a později a státy se zvláště obtížným územním reliéfem nebo s ostrovy, bude hranice pro liberalizaci trhu posunuta o dva roky — na rok 2012, aby tyto země měly možnost najít způsob k zavedení a provádění všeobecné služby. Tento monopol tedy pravděpodobně „vyprší“ pro Českou republiku k 31. prosinci 2012.
Dopisy by měly být i nadále v celé Evropské unii vybírány i doručovány nejméně jednou denně, pět dní v týdnu. Pokud by někteří účastníci trhu měli při zajišťování takovýchto služeb finanční ztráty, mohou členské státy zřídit k pokrytí nákladů na všeobecnou službu kompenzační fondy financované provozovateli služeb či uživatelské poplatky. Aby se zabránilo nevyváženosti tržní soutěže do doby, než bude liberalizován, nebudou moci provozovatelé poštovních služeb ze zemí s „vyhrazenou oblastí“ působit v zemích, kde je poštovní trh již úplně otevřen soutěži (např. Švédsko, Německo, Finsko, Nizozemí a Velká Británie).
V České republice je národním poskytovatelem poštovních služeb státní podnik Česká pošta. Funkci regulačního orgánu v oblasti poštovnictví vykonává Český telekomunikační úřad. Český telekomunikační úřad je také vydavatelem titulu "Poštovní věstník".
Břetislav Janík 11.7.2007
ŽIVĚ - ON line přenos z EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve Štrasburku na téma poštovnictví
Právě probíhá diskuse na plenárním zasedání Evropského parlamentu, které je věnováno návrhu na liberalizaci pošt v EU. Přenos je možno sledovat on line i v češtině na této adrese. Zítra (11.7.2007) na téže adrese proběhne hlasování o závazné směrnici pro národní legislativu.
Břetislav Janík  10.7.2007
VZPOMÍNKA NA JOSEFA HERČÍKA
Přesně před 8 lety, 9. července 1999, zemřel grafik a rytec Josef HERČÍK. Jak se píše v graficky excelentním parte: "...žil 77 let a 109 dní, jeho mysl splynula s věčností vesmíru...". I dnes, když si vzpomínáme, můžeme říci, děkujeme Mistře Herčíku.
Břetislav Janík  (další informace / anglicky)  9.7.2007
z EVROPSKÉHO PARLAMENTU - plenární zasedání 9. – 12. 7. 2007 ve Štrasburku
Evropský parlament zahájil dnes, 9. července, své jedenácté plenární zasedání. Poslanci se budou ještě před začátkem letních prázdnin věnovat celé řadě témat. Na pořadu jednání je především směrnice o liberalizaci trhu s poštovními službami. Národní provozovatelé by měli od 1. ledna 2011 ztratit monopol na poštovní zásilky do 50 gramů.
POŠTOVNICTVÍ - NÁVRH SMĚRNICE PROJEDNÁVÁN VE ŠTRASBURKU
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství, jak je nyní projednávána ve Štrasburku.
Břetislav Janík  (další informace)  9.7.2007
ZANIKLÁ POŠTA NA KOLEJÍCH
Zveme Vás jménem Clubu gentlemanů Žižkov a České pošty, s.p., pošty Praha 33, na vernisáž výstavy fotografií Jiřího Vašků s poštovní tématikou dnes již neexistující vlakové pošty "POŠTA NA KOLEJÍCH", která se bude konat ve čtvrtek 26. července 2007 v 19.00 hod. v Poštovní minifotogalerii v prostorách pošty Praha 33 v ulici Zelenky - Hajského 12 na Žižkově.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF specializovaných oborů, Praha (další informace) 9.7.2007
Elektronická filatelistická literatura
Ve světě probíhá (konečně!) v poslední době živá diskuse o elektronické filatelistické literatuře – tedy o článcích, studiích a obecně o odborných filatelistických textech publikovaných nikoli v klasické tištěné podobě, ale elektronicky na CD, DVD nebo na internetu. Dosti podrobně jsme o diskusi informovali už ve Filatelii č. 10/2006. Přesto bych se k ní ještě jednou rád vrátil, zrekapituloval a doplnil aktuálními informacemi. Diskusi k těmto otázkám odstartoval článek předsedy komise FIP pro filatelistickou literaturu Francise Kiddla, otištěný v časopise FIP Flash č. 94/2005. V jeho úvodu konstatuje, že elektronická média, zejména CD a internetové stránky, mají rostoucí vliv na filatelistickou literaturu. Tato média obsahují tisíce stránek, které mohou filatelisté využít při odborném výzkumu. Navíc internetové stránky se mohou měnit průběžně a jsou dostupné širokému okruhu zájemců – pracují s nimi zejména mladší sběratelé. Mohou být velmi užitečným nástrojem publikování průběžných výsledků filatelistického výzkumu...
Miroslav Langhammer (další informace) 9.7.2007
NEWSPHILA - NOVÝ MĚSÍČNÍK
Nový filatelistický časopis je na světě. Vychází s názvem NEWSPHILA a s podtitulem Informační měsíčník filatelie. Jak píše v úvodu prvního čísla časopisu pan Jiří Neumann, "prvotním cílem časopisu je včas a řádně informovat sběratele filatelisty o dění v našem oboru v příslušném měsíci. To znamená informovat o aktuálních vydáních poštovních známek a celin České republiky a Slovenské republiky, dále o příležitostných razítkách, příležitostných štočcích do orážecích strojů a příležitostných R-nálepkách. V další části podávat aktuální informace o pořádaných výstavách ..., veletrzích poštovními známkami, filatelistických burzách, odborných přednáškách, ... To vše nejen z území České a Slovenské republiky, ale i od našich nejbližších sousedů.". Časopis je tištěn velmi kvalitně ve formátu A5 v černobílém provedení stránek s mnoha reprodukcemi a první a poslední strana tužší obálky jsou barevné. První číslo mělo uzávěrku 4.6.2007, týkalo se novinek v měsíci červnu 2007 a mělo tedy označení 2007/06. Ukázkové výtisky byly rozesílány do klubů filatelistů v červnu. Nám časopis došel v předposledním červnovém týdnu, avšak, bohužel, náš klub měl poslední schůzku již 7.6., a tak nebylo možno při této příležitosti ještě před klubovými prázdninami přítomné členy a přátele klubu informovat. Samostatně neprodejnými přílohami časopisu NEWSPHILA 06/2007 je Katalog příležitostných přítiskových dopisnic 2006 a Katalog příležitostných přítiskových dopisnic 2007/1. Časopis vydává PRESSFIL Plzeň s.r.o., adresa redakce: P.O.Box 21, 312 71 Plzeň 12, telef.: 377 260 196, fax: 377 455 634, e-mail: newsphila@centrum.cz  Zatím se nám nepodařilo zjistit, zda má časopis svoji internetovou verzi nebo internetovou prezentaci. Pokud bychom v tomto ohledu získali nové poznatky, budeme vás co nejdříve informovat.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF specializovaných oborů 4.7.2007
Seminář Evropského parlamentu o úplném dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství
se koná právě dnes a zítra v Bruselu. Ve dnech 2. a 3. července se v sídle Evropského parlamentu koná seminář pro novináře, kteří se věnují oblastem poštovnictví. Na programu je především příprava členských zemí EU na liberalizaci trhu. Jsem rádi, že Vám na Japhile - jako jediný akreditovaný novinář z České republiky - mohu nabídnout přímé informace.
VOLNÁ SOUTĚŽ V OBLASTI POŠTOVNÍCH SLUŽEB OD ROKU 2011
Evropský parlament se bude zabývat návrhem směrnice, která by měla znamenat otevření trhu s poštovními službami v celé EU. Národní provozovatelé by tak přišli o monopol na poštovní zásilky do 50 gramů. Tento monopol by měl podle poslanců vypršet 31. prosince 2010, tedy o dva roky později než původně navrhovala Evropská komise.
Odložení liberalizace trhu s poštovními službami o dva roky bylo kompromisem, který podpořil zpravodaj Markus FERBER, aby návrhu usnadnil cestu ke schválení. Část poslanců argumentovala tím, že v některých částech EU bude potřeba více času k vytvoření stabilního regulačního rámce, který zaručí, že zásilky budou napříč EU dále doručovány za přijatelnou cenu, a poskytne provozovatelům poštovních služeb možnost přizpůsobit se novým tržním podmínkám.
Poslanci nicméně zdůrazňují, že provedení směrnice se mjsí řídit stanovenými podmínkami, včetně všeobecné služby (tj. pokrytí celého území za přijatelnou cenu) nebo pravidel o pracovních podmínkách a kolektivním vyjednávání.
Všeobecná povaha poštovních služeb v celé EU
Podle europoslanců by měly být dopisy v celé Evropské unii vybírány i doručovány nejméně jednou denně, pět dní v týdnu. Tuto povinnost "všeobecné služby" si EP přeje zachovat.
Financování všeobecné služby
Pokud by někteří účastníci trhu měli při zajišťování takovýchto služeb finanční ztráty, mohou členské státy zřídit k pokrytí nákladů na všeobecnou službu kompenzační fondy financované provozovateli služeb nebo uživatelské poplatky. Poskytovatelé všeobecné služby by případně mohli získat náhradu ze strany státu. K zajištění dostupnosti se členské státy mohou samy rozhodnout, jaký mechanismus financování zvolí. Poslanci kromě toho přijali ustanovení, podle nějž jsou členské státy povinny vypracovat náhradní plány a oznámit Komisi, zda došly k závěru, že povinnost poskytování všeobecných služeb je spojena s čistými náklady.
Omezení v působnosti provozovatelů v zahraničí
Aby se zabránilo nevyváženosti tržní soutěže do doby, než bude liberalizován, nebudou moci podle europoslanců provozovatelé poštovních služeb ze zemí s "vyhrazenou oblastí" působit v zemích, kde je poštovní trh už úplně otevřen soutěži (jako např. ve Švédsku, Německu, Finsku, Nizozemí a Velké Británii).
Výjimka pro některé státy do roku 2013
Pro členské státy, které přistoupily v roce 2004 a později a státy se zvláště obtížným územním reliéfem nebo s ostrovy, bude hranice pro liberalizaci trhu posunuta o dva roky - na 31. prosince 2012, aby tyto země měly možnost najít způsob k zavedení a provádění všeobecné služby.
Kolektivní vyjednávání a jiné podmínky
Směrnice by podle EP neměla zasáhnout do sféry podmínek zaměstnání ani ovlivňovat vztahy mezi sociálními partnery, včetně práva na stávku nebo protestní akce zaměstnanců.
Poslanci rovněž berou na vědomí, že členské státy mohou stanovit podmínky pro provoz poštovních služeb z jiných než ziskových důvodů. Jedná se například o zajištění listovního tajemství, bezpečnost sítě při převozu nebezpečných zásilek a dodržování podmínek pro zaměstnávání a sociální zabezpečení stanovených zákonem nebo kolektivní dohodou vyjednanou národními partnery.
Břetislav Janík (online foto z probíhajícího semináře) 2.7.2007
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Telč
U příležitosti 70. výročí založení Klubu filatelistů v Telči se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „70 let KF Telč“ na poště 588 56 Telč a to ve dnech 1.10.2007 – 31.12.2007.
Olga Drbová 2.7.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 1 - Poštovní muzeum
U příležitosti výstavy „Pošta a rytec, František Horniak – výber z tvorby“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Poštovní muzeum, výstava pošta a rytec, Fero Horniak, výber z tvorby, Praha 1“. Razítko bude používáno dne 6.10.2007 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Olga Drbová  2.7.2007
EXPONET SLAVÍ 2. ČERVENCE 2007 SVÉ 3. VÝROČÍ
Druhého července 2007 slaví EXPONET 3. výročí od svého vzniku. Za tu dobu nabídl:
259 exponátů z 29 zemí, 1429 rámů a 20415 listů. Na 1 exponát průměrně připadá 81 listů. Počet návštěv se blíží 100 tisícům (více než 997 tisíc návštěvníků před půlnocí z 1. na 2. července 2007). Děkujeme všem vystavovatelům a všem návštěvníkům za přízeň a těšíme se s Vámi na další rozšiřování mezinárodní virtuální filatelistické výstavy EXPONET. Vítejte!
Břetislav Janík  www.exponet.info  2.7.2007, Brusel
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Sněžka
U příležitosti otevření nové poštovny se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Slavnostní otevření nové poštovny, Sněžka“. Razítko bude používáno ve dnech 10.8.2007 – 12.8.2007 poštovnou 542 91 Sněžka. Písemné žádosti o razítko, budou zájemci adresovat na poštu 542 21 Pec pod Sněžkou 1.
Olga Drbová  28.6.2007
Cyklus „Obrazárna pod lupou“ pokračuje výstavou Tizianovo zrcadlo
Cyklus Obrazárna pod lupou, který doplňuje stálou expozici v Obrazárně Pražského hradu, má další pokračování. Tím je výstava „Tizianovo zrcadlo/ Významy a motivy v obraze Toaleta mladé ženy. Pod drobnohledem autorky výstavy Magdy Machkové se tentokrát ocitá Tizianova Toaleta mladé ženy, jedno z nejkrásnějších děl stálé expozice. Cílem výstavy je nabídnout návštěvníkům klíčový detail díla – pohled do zrcadla, který může napomoci k nové interpretaci obrazu. Výstava potrvá do 23. září 2007, vstupné na výstavu je součástí vstupného do Obrazárny Pražského hradu. Ta je v letní sezóně otevřena denně od 9.00 do 18.00 hodin.
Petr Hájek 26.6.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Rokytnice v Orlických horách
U příležitosti 15. výročí vzniku Sdružení Neratov, které pomáhá lidem s lehčím mentálním postižením a pomáhá opuštěným dětem formou pěstounské péče se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Neratov ožívá, 15 let, Rokytnice v Orlických horách“. Razítko bude používáno ve dnech 15.8.2007 – 19.8.2007 poštou 517 61 Rokytnice v Orlických horách v poštovně v Neratově, Bartošovice 84.
Olga Drbová 26.6.2007
Razítko pošty KLDR k veletrhu Sběratel
Poštovní správa Korejské lidově demokratické republiky se veletrhu Sběratel účastní letos již po třetí. Jak nás informoval pan Jang Ju Gwang, vydává Korejská pošta k letošnímu jubilejnímu veletrhu poprvé také příležitostné razítko. Mezinárodního veletrhu Sběratel, který se koná ve dnech 14. až 16. září na Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích, se účastní přes 200 vystavovatelů z 35 zemí.
Jindřich Jirásek (reprodukce)  23.6.2007
VĚSTNÍK ČESKÉ POŠTY - INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Z obsahu: Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/PM; Používání příležitostného poštovního razítka - Horšovský Týn; Používání příležitostného poštovního razítka - Strakonice 1; Vydání příležitostných R -nálepek - Strakonice 1; Vydání cenné nálepky na APOST - Strakonice 1; Vydání cenné nálepky na APOST - Praha 6; Vydání cenné nálepky na APOST - Vyskeř; Poštovní podmínky České pošty, s.p.; Obchodní podmínky pro ověření vydávání veřejných výstupů; Vydání příležitostných R -nálepek - Strakonice 1; Používání příležitostného poštovního razítka - Strakonice 1; Vydání příležitostných R -nálepek - Práce; Používání příležitostného poštovního razítka - Prace; Zahájení činnosti pošty Praha 46; Zahájení činnosti poštovny portáš; Zrušení pošty Brno 100; Zrušení poštovny Hodějice; Vydání příležitostných R -nálepek - Praha 7; Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 7; Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 7/OSN; Používání příležitostného poštovního razítka – Jičín; Používání denního poštovního razítka s motivem – Oslavany; Používání denního poštovního razítka s motivem - Křtiny.
Česká pošta s.p. (další informace / web) 22.6.2007
Razítko Švýcarské a dopisnice Kyperské pošty
Také letos si Švýcarská pošta připravila pro veletrh Sběratel, který se koná od 14. do 16. září, příležitostné razítko. Tentokrát je věnováno stu let Švýcarského svazu provozovatelů dětských jeslí a doprovází jej text: Švýcarská pošta hostem v Praze. Kyperská pošta k veletrhu tradičně vydává dopisnici, tentokrát s motivem kyperské flóry. Na letošním jubilejním veletrhu jsou zatím s oficiálními expozicemi přihlášeny poštovní správy těchto zemí: Austrálie, Běloruska, České republiky, Irska, Korejské lidově demokratické republiky, Kypru, Německa, Slovenska, Srbska (poprvé), Švýcarska a Organizace spojených národů.
Jindřich Jirásek (razítko / dopisnice) 22.6.2007
Nepřeberná nabídka mincoven
Světové mincovny tradičně na veletrhu v Praze svými ražbami ze zlata i z obecných kovů oslovují nejen sběratele, ale i návštěvníky, kteří chtějí dobře investovat své úspory. Velký zájem návštěvníků letos budou očekávat Česká mincovna, Mincovna Kremnica, Rakouská mincovna, Královská kanadská mincovna, mincovny Finska, Maďarska, Švýcarska a také Norska. Jejich výčet však ještě není ke konci června definitivní.
Jindřich Jirásek 22.6.2007
Velká nabídka Prinz Verlag z Pasova
Letos poprvé se na veletrhu představí oficiálním stánkem německý výrobce potřeb pro filatelisty a numismatiky Prinz Verlag GmbH z Pasova. Prinz se již přes 30 let drží svého firemního sloganu Kvalita bez kompromisů a jeho zásobníky, alba, mikroskopy, UV-lampy a další příslušenství tomu také odpovídají. Oficiálním výhradním zástupcem firmy pro Českou republiky je Ing.Ján Paľovský – Slovfila.
Jindřich Jirásek 22.6.2007
Výstava gigantických minerálů
Letos mohou návštěvníci veletrhu Sběratel obdivovat výstavu minerálů gigantických rozměrů. Známí sběratelé a obchodníci s minerály Jiří Špalek a Luboš Poděbradský přivezli giganty až o váze 70 kg z poslední výpravy do čínských nalezišť. Na výstavě budou představeny velké krystaly a vzorky kalcitu, manganokalcitu, aragonitu, epidotu, sádrovce, pouštních růží, dolomitu a dalších minerálů. Giganti, jedinečné svou velikostí a kvalitou, jsou vhodné nejen pro muzea a instituce, ale také jako dekorace do bytů či firem. Je neskutečné, co dovedla příroda všechno vytvořit. Po skončení veletrhu budou vzorky prodejné.
Jindřich Jirásek 22.6.2007
Maďarská telefonní karta k veletrhu
V Maďarsku je letos k pražskému veletrhu Sběratel vydávána telefonní karta, na jejímž líci je pohled do veletržní haly a na rubu panorama Hradčan. Již dříve bylo k jubilejnímu 10.veletrhu vydáno puzzle čtyř karet s motivem pražského orloje v Čínské lidové republice. Na letošním Sběrateli jsou už teď přihlášeni s telefonními kartami dealeři a sběratelé z Běloruska, Bulharska, České republiky, Číny, Francie, Chorvatska, Maďarska, Polska, Ruska, Řecka, Slovenska, Slovinska aTurecka.
Jindřich Jirásek 22.6.2007
AIJP na veletrhu
Na letošním veletrhu bude opět představen Světový svaz filatelistických novinářů a autorů (AIJP). V této organizaci je sdružena řada vynikajících novinářů, kteří se filatelií zabývají nejen z odborného hlediska, ale věnují se také její popularizaci na veřejnosti. Z České republiky je jejím členem například Miroslav Langhammer, který mimo jiné vydal ve vydavatelství Pofis výpravnou publikaci Filatelie je víc než známky určenou mladým a začínajícím filatelistům. Na jubilejní veletrh přijedou do Prahy i zahraniční členové AIJP jako například pan Paul Wijnants z Belgie.
Jindřich Jirásek 22.6.2007
FOTOVZPOMÍNKA NA HENRY HAHNA
Dne 12. tm. jsme přeposlali členům a přátelům klubu e-mail organizačního výboru virtuální výstavy Exponet ze dne 10. t.m., která obsahovala smutnou zprávu, že zemřel pan Henry Hahn, významný americký sběratel, juryman, vystavovatel, publicista a znalec českého původu (též reprezentant Exponetu pro USA).
K tomu se nám ohlásil člen našeho klubu pan Antonín Kolář, který byl spolužákem H. Hahna na reálném gymnáziu Otakara Březiny v Telči. Poslal nám fotografii z poslední návštěvy pana Hahna v Telči v roce 2002 u příležitosti oslav 150 let gymnázia. Na fotografii je pan Hahn ve třídě s bývalými spolužáky pátý zleva, s brýlemi, ve žluté košili. Pan Antonín Kolář je úplně vpravo, sedící na lavici. Děkujeme p. Kolářovi za poskytnutí fotografie.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 (fotografie) 22.6.2007
SETKÁNÍ SOL
Pozvánka na setkání členů, které se koná v sobotu 13. 10. 2007 od 10,00 hodin v Poštovním muzeu, Praha 1. Program: 1. Zahájení; 2. Informace o výstavě filatelistické literatury LIPSIA 2007 a o jejím doprovodném programu; 3. Elektronická filatelistická literatura; 4. Diskuse - různé; 5. Závěr. Srdečně zveme všechny zájemce o filatelistickou literaturu.
Miroslav Langhammer, předseda SOL   22.6.2007
14. AUKCE POHLEDNIC
Zveme Vás k prohlédnutí nabídky pohlednic v katalogu 14. písemné aukce, který byl nyní nainstalovám na www.aukcepohlednic.cz  Uzávěrka aukce je 7. července 2007 v 20.00 hod. V nabídce je cca 3000 položek, z toho více jak 2000 ks místopis ČSR. Zastoupeny jsou všechny okresy (mnoho vesnic a menších měst) Zatím nejsou všechny položky vyobrazeny, budou postupně doplněny během krátké doby cca do pátku. Pokud však máte zájem mohu podle Vašich požadavků obrázky pohlednic přednostně zařadit.
Zdeněk Sychra  22.6.2007
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 21. června 2007
Z obsahu: SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR - Změna v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR; Vydání příležitostného poštovního aršíku „Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008: Karlův most – 650 let“; Vydání příležitostného poštovního aršíku „Světový grafik Václav Hollar“ a Vydání příležitostných poštovních známek „Umělecká řemesla – historická kamna“. Velikost pdf souboru 325 kB.
Břetislav Janík (další informace) 21.6.2007
STUDIJNÍ SBÍRKA LADY-JAKUŠEVIČE - "RUSKÉ ZEMSKÉ POŠTY" NA EXPONETU
Sbírka ruské zemské pošty v Poštovním muzeu - V listopadu roku 1981 oslovil Poštovní muzeum pan Jurij Vladimirovič Koreněv s nabídkou světově unikátní sbírky poštovních známek tzv. ruských zemstev, vydávaných pro potřebu těchto samosprávných jednotek v předrevolučním Rusku - v letech 1864 až 1917. Touto nabídkou vyplnil přání svého nedlouho před tím zesnulého přítele filatelisty ing. arch. Leonida Sergejeviče Lady–Jakuševiče, jehož se stal univerzální dědicem. Rozsáhlou sbírku vysoké historické a filatelistické hodnoty, kterou Lada–Jakuševič vytvářel od svých mladých let, převzalo Poštovní muzeum dne 16. listopadu 1981.
Dle biografických dat, uložených ve zvláštním archivu ruské emigrace ve Slovanské knihovně Národní knihovny ČR, se Leonid Sergejevič Lada-Jakuševič narodil v roce 1898 ve Voroněži. Pocházel z rodiny zemské šlechty. Jeho otec, národností Srb, prožil první světovou válku na srbské frontě a po návratu do Ruska zemřel nebo pravděpodobněji padl v boji proti boševikům. Leonidovi Lada–Jakuševičovi se spolu s matkou a sestrou podařilo emigrovat před komunistickým terorem do Československa, kde získali státní občanství. Sdíleli tak osud tisíců svých svobodně smýšlejících a nezfanatizovaných spoluobčanů. Na Českém vysokém učení technickém vystudoval L. S. Lada–Jakuševič architekturu. Svou profesi uplatnil při realizaci celé řady projektů, například nemocnice v Bratislavě nebo při úpravě parku na Jungmannově náměstí v Mělníce. Lada–Jakuševič byl předsedou výboru Svazu ruských inženýrů a techniků a od roku 1938 vydával v ruštině časopis „Ruský architekt v zahraničí“.
Život L. S. Lady–Jakuševiče se dramaticky změnil pouhých několik dní po osvobození Prahy sovětskou armádou. Již 15. května 1945 byl zatčen příslušníky kontrarozvědky, obávané Směršče, 4. ukrajinského frontu a odvlečen do Sovětského svazu. Stejná msta postihla mnoho dalších československých státních příslušníků, emigrantů z let po bolševickém převratu. Dne 8. 9. 1945 byl odsouzen k 10 letům, které prožil v různých lágrech od mrazivého severu ruské Sibiře po mongolské pouště. Trest mu vypršel 3. 7. 1955 a 20. 9. 1955 se vrátil zpět do Československa. Lze řící, že měl štěstí, neboť v lágrech zahynulo mnoho takto odvlečených vězňů. K nim patřil i jeho přítel ing. Kovalevský, po němž v Československu zůstala vdova paní Nelli Ivanovna. S ní se L. S. Lada–Jakuševič po návratu oženil. Manželství zůstalo bezdětné. Nelli Ivanovna zemřela, stejně jako její muž, v roce 1981. Až do smrti spolu žili v Praze - Bubenči v Terronské (v té době Ždanovově) ulici č. 9.
Poštovní známky ruských zemstev začal L. S. Lada–Jakuševič sbírat již jako chlapec a základ své sbírky si údajně přivezl s sebou do Československa a dále jí doplňoval. Po návratu z Gulagu jí vystavoval, jak je patrné z označení na některých albových listech, na několika národních filatelistických výstavách. Poštovní muzeum vystavilo část sbírky poprvé v roce 1988 při příležitosti otevření nové expozice v rekonstruovaném objektu v ulici Nové mlýny 2 v Praze 1. Stalo se tak v rámci konání Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988. Sbírka ruských zemstev neunikla pozornosti zástupci sovětské agentury Novosti, který jevil velký zájem především o její původ a o okolnosti, za nichž se do muzea dostala. Jeho zájem, snad také vhledem k politickým změnám v SSSR a probíhající perestrojce, zůstal naštěstí na úrovni pouhé společenské konverzace. RUSKÁ ZEMSKÁ POŠTA nyní na EXPONETU.
Jan Galuška, Poštovní muzeum Praha (další informace)  21.6.2007
POŠTOVNÍ ZNÁMKY A GRAFIKA V DÍLE MARTINA SRBA
Městské muzeum v Kadani, Svaz českých filatelistů a Společnost sběratelů neoficiálních příležitostných celin si Vás dovolují srdečně pozvat na vernisáž výstavy "Poštovní známky a grafika v díle Martina Srba", která se koná v sobotu 30. června 2007 od 14 hodin ve Františkánském klášteře v Kadani. Další informace: www.muzeumkadan.cz  tel. 474 341 295. Na vernisáži bude pro zájemce připraven filatelistický suvenýr, pamětní razítko a pamětní Apost. Kontaktní adresa František Veselý, Slavín 1329, 432 01 Kadaň.
Václav Veselý  (dopisnice)  20.6.2007
PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA KŘTINY A OSLAVANY
V souvislosti s používáním příležitostných poštovních razítek na poštách Křtiny a Oslavany od 7.7.2007 Vás informujeme o mimořádné otevírací době na těchto poštách v sobotu dne 7.7.2007: pošta Křtiny: 09:00 - 10:00 hodin a pošta Oslavany: 08:00 - 11:00 hodin.
Olga Drbová 20.6.2007
Padělky známek a dopisnic České republiky ke škodě pošty
Ve čtvrtek 7.6.2007 se v Domě Portus konalo pravidelné klubové odpoledne s poslední akcí našeho 27.cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti. Tentokrát jsme jsme si poslechli přednášku pana Pavla Aksamita, člena komise znalců SČF a soudního znalce, na téma "Padělky známek a dopisnic České republiky ke škodě pošty", doplněnou řadou ukázek padělků i celistvostí s
použivými padělky a zajímavým vyprávěním o boji proti padělkům a padělatelům. Tématika vyvolala zajímavou diskusi účastníků. Přiložené fotografie zachycují pana Pavla Aksamita při přednášce a jeho posluchače.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15  (FOTO 1 / FOTO 2)  14.6.2007
Nejkrásnější české známky představuje pražské Poštovní muzeum
V Poštovním muzeu v Praze byla dnes zahájena výstava nejkrásnějších českých známek. Až do konce září nabídne zájemcům to nejzajímavější z novější domácí produkce. Od roku 1993 vyšlo v desetitisícových až milionových nákladech přes 500 známek s nejrůznějšími náměty, které vytvořili uznávaní výtvarníci - malíři, grafici a rytci. Mezi jejich autory jsou například Vladimír Suchánek, Oldřich Kulhánek, Alfred Fuchs, Antonín Odehnal, Zdeněk Ziegler, Jan Kavan, Libuše a Jaromír Knotkovi, Karel Zeman, Adolf Absolon či Bedřich Housa, který je současně nestorem české rytecké školy v této oblasti. Mezi současné špičkové grafiky a rytce, podílející se na známkové tvorbě, patří Václav Fajt, Miloš Ondráček, Martin Srb a Bohumil Šneider.
Například Suchánkova známka k miléniu sv. Vojtěcha zvítězila v evropské soutěži a vyšla i v Německu, Polsku, Maďarsku a Vatikánu. "K této práci přistupuji vždy s respektem k danému účelu. Musím podřídit výtvarný projev malému formátu známky, aby neztratila čitelnost a srozumitelnost, a odpovídala tématu," řekl ČTK Suchánek. V případě této oceněné známky se inspiroval středověkými chrámovými vitrážemi. Podle autorek expozice Aleny Reichové a Soni Vlasákové získávají českým známkám věhlas doma i v zahraničí především umělecky zpracované transpozice obrazů, zejména ze sbírek pražské Národní galerie, přenesené do ocelorytiny. "Přepisy slavných výtvarných děl minulosti z emise Umělecká díla na známkách pravidelně vítězí v anketě O nejkrásnější známku roku, kterou Česká pošta vyhlašuje od první poloviny 90. let," řekla ČTK Reichová. Umělecká díla na známkách podle ní pravidelně vycházejí už od roku 1966 - první ryteckou transpozicí obrazu byla Tizianova Toaleta mladé ženy od Jiřího Švengsbíra.
Reichová upozornila, že náměty jsou občas i sochařská díla, plastiky či reliéfy z Národní galerie. Na předních místech byly v minulých letech zastoupeny také známky s portréty českých panovníků, například Karla IV. či Rudolfa II., či s náměty světa přírodních krás. Šlo například o emise Krásy naší vlasti a Chráněná fauna a flóra Krkonoš. K zisku prestižních ocenění nepochybně přispívá unikátní technologie tisku českých známek, tedy vícebarevný ocelotisk z plochých desek. "Jsme pravděpodobně jedinou zemí na světě, která tuto náročnou a nákladnou technologii používá," dodala Reichová. Poučit se o ní mohou i návštěvníci výstavy, neboť vybrané emise poštovních známek, prezentované především výtvarnými návrhy a liniovými rozkresbami, na výstavě doplňují otisky rytin, originály ryteckých destiček a vlastní tiskové desky. Ukázky pracovních postupů pak dokládají mimořádnou náročnost tisku českých známek. Prezentovány jsou také zajímavé nepřijaté a nerealizované návrhy, včetně návrhů na razítka a obálky prvního dne vydání. K právě otevřené výstavě vyšla poštovní dopisnice s přítiskem. V sobotu 16. června tu bude od 09:00 do 15:00 zřízena poštovní přepážka, na níž bude používáno příležitostné poštovní razítko.
Jiří Borovička, Zpravodajství ČTK, 12. června 2007
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Přibyslav
U příležitosti přehlídky hasičské techniky z celé republiky „PYRO CAR 2007“, která se koná ve dnech 8.9. – 9.9.2007 v Přibyslavi se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „-PyroCar 07“ na poště 582 22 Přibyslav a to ve dnech 28.8.2007 – 8.9.2007.
Olga Drbová  13.6.2007
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Valašské Meziříčí 1 a 6
U příležitosti výročí města Valašské Meziříčí, se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem: „Val. Meziříčí 1 - 710 let“ na poště 757 01 Valašské Meziříčí 1 a to ve dnech 17.–22.9.2007. „Val. Meziříčí 6 - 710 let“ na poště 757 06 Valašské Meziříčí 6 a to ve dnech 17.–21.9.2007.
Olga Drbová 11.6.2007
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Kopřivnice 1
U příležitosti výročí 110 let výroby automobilů v Kopřivnici se budou používat R-nálepky s přítiskem „110 let výroby automobilů “ v sérii č. 1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 742 21 Kopřivnice 1 od 1.9.2007 do spotřebování.
Olga Drbová 11.6.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Kopřivnice 1
U příležitosti slavnostního dojezdu výroční jízdy duplikátu prvního automobilu „Präsident“ z Vídně do Kopřivnice se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „110 let výroby automobilů, 1897-2007, Kopřivnice 1“. Razítko bude používat dne 1.9.2007 pošta 742 21 Kopřivnice 1.
Olga Drbová 11.6.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Rovensko pod Troskami
U příležitosti 70. výročí odhalení sousoší „Rozhovor“ od profesora Josefa Drahoňovského se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Prof. Josef Drahoňovský, 1877-1938, Rozhovor, 70 let, Rovensko pod Troskami“. Razítko bude používáno dne 25.8.2007 poštou 512 63 Rovensko pod Troskami.
Olga Drbová 11.6.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Velký Týnec 1
U příležitosti první písemné zmínky o obci Velký Týnec, od níž letos uplyne 800 let se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „1207 první zmínka o obci, Velký Týnec 1“. Razítko bude používáno ve dnech 7.9.2007 – 9.9.2007 poštou 783 72 Velký Týnec 1 na příležitostné poštovní přepážce v zámecké zahradě.
Olga Drbová 11.6.2007
IBRA 2009
Na velmi úspěšnou světovou filatelistickou výstavu IBRA 1999, které se zúčastnili nebo ji navštívili i četní naši filatelisté, naváže po deseti letech výstava IBRA 2009. Tentokrát půjde o evropskou výstavu pod patronátem Federace evropských filatelistických svazů FEPA (s uznáním FIP) a pod patronátem Mezinárodního svazu filatelistických novinářů AIJP. Výstava se bude konat na výstavišti v Essenu od 6. do 10. května 2009 souběžně s národní filatelistickou výstavou NAPOSTA 2009 a s tradičním filatelistickým veletrhem. Výstava bude mít soutěžní třídy tradiční filatelie, poštovní historie, tematické filatelie, aerofilatelie a filatelistické literatury. Zúčastnit se mohou exponáty s potřebnou kvalifikací (minimálně pozlacená medaile - 75 bodů - z národní výstavy; mimo třídy literatury). Exponáty budou vystaveny v rámech po 12 listech. Podle dosaženého předchozího hodnocení dostanou 7 rámů (84 listy) nebo 11 rámů (132 listy). Výstavní poplatek za jeden rám (o 12 listech) nebo za jeden titul filatelistické literatury je 30 eur. Uzávěrka přihlášek bude 30. dubna 2008. SČF jmenoval národního komisaře, který zájemcům pošle výstavní bulletin a přihlášku. Zájemci se mohou obrátit na adresu: M. Langhammer, Mezivrší 27, 147 00 Praha 4 (e-mail: MLanghammer@seznam.cz).
Miroslav Langhammer  11.6.2007

ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |OD 17. KVĚTNA 2007 JSME TU PRO VÁS JIŽ 8 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
DVORANA SLÁVY
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

     
 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |