Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


 

ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


PLATFORMA CD-ROM?
Naše CD–ROM katalogy nechtějí konkurovat svým obsahem , ani formou obsahu katalogům tištěným. Zatím byly vždy bohužel chápány jako konkurence. Naším přáním je, aby se staly v budoucnu součástí knižní produkce, tak jako tomu je například v Německu, kde vydavatelství Schwaneberger Verlag GMBH vydává katalogy MICHEL tištěné a současně produkuje katalogy na nosičích CD–ROM. Sběratel tak dostává do ruky veškerý komfort dnešní doby. Tímto jsme oslovili vydavatelství Merkur Revue, které jako jediné reflektovalo na naší nabídku spolupráce, myslíme si, že se jim tato spolupráce s námi vyplatí. Vše ale ukáže čas a zájem Vás – potencionálních zákazníků.
Tom Fijala (další informace)  2.7.2004
AUKČNÍ KALENDÁŘ NA ČERVENEC 2004
Aukční kalendář světových aukčních domů, jak jej pravidelně dostáváme od jednoho z nejznámějších aukčních agentů.
Charles E. Cwiakala  (další informace / další informace)  2.7.2004
ZÁSILKY NA DOBÍRKU DO ZAHRANIČÍ
O doručování poštovních zásilek na dobírku do zahraničí a naopak je podle České pošty jen minimální zájem. Zatímco v tuzemsku pošta loni doručila 112,5 mil. zásilek na dobírku, s jinými zeměmi si vyměnila pouze kolem 3600 zásilek. Převážná většina přitom putovala mezi Českou republikou a Slovenskem.
Podle agenturních zpráv B. J. 30.6.2004
ROČENKA SVAZU ČESKÝCH FILATELISTů 2004
Je potěšující, že zájem většiny našich členů se nesoustřeďuje na hromadění hodnot, ale stále roste snaha studovat filatelistickou literaturu, uspořádat odborně sbírky a prezentovat výsledky své práce formou soutěžních exponátů. Přesvědčujeme se, že organizovaná filatelie poskytuje snazší možnost kolektivního bádání, publikování nových poznatků a posuzování odborných problémů. Kluby filatelistů se starají nejen o udržení členské základny, ale pečují i o filatelistický dorost a propagaci filatelie na veřejnosti...
Josef Běloubek (další informace)  28.6.2004
STANOVISKO MI ČR - VÝPLATY POŠTOVNÍCH POUKÁZEK
Na Ministerstvo informatiky, které je podle zákona o poštovních službách pověřeno dohledem nad způsobem, jakým Česká pošta zajišťuje základní služby, se v poslední době opakovaně obracejí zákazníci České pošty s upozorněním na případy výplaty poštovních poukázek neoprávněným osobám. Ve všech těchto případech se přitom v průběhu reklamačního řízení zjistí, že peníze byly adresátovi vyplaceny pouze domněle – číslo občanského průkazu ani podpis adresátovi neodpovídají. Jeden z obdobných případů byl zmíněn i v pořadu televize Nova „Občanské judo“ dne 3. 6. 2004.
Břetislav Janík (další informace)  26.6.2004
FILATELIE V "UDÁLOSTECH"
Další medializace se dostalo filatelii ve stejné kauze i na České televizi v hlavním zpravodajském pořadu Události dne 23.6.2004. Podle způsobu, jakým se média problému věnují lze očekávat další pokračování i zapojení tisku. Je velká škoda, že filatelie v Česku nezaznamenala tak velké medializace spíše z marketingových důvodů.
Břetislav Janík (další informace)  24.6.2004
FILATELIE NA "NOVĚ"
Chtělo by se říci: Konečně! Nebývá zde v kraji obvyklé, aby nejsledovanější televizní stanice (soukromá stanice NOVA) věnovala prime time filatelii. Ale stalo se. Bohužel filatelie byla tentokráte na pranýři. Šlo o vysílání investigativní publicistiky z pořadu "NA VLASTNÍ OČI" a důvodem skoro desetiminutového zájmu Novy byl dlouze se vlekoucí spor o filatelistické padělky a zejména jejich šíření. Přímými televizními aktéry se tak postupně stávali nám dobře známí: znalec Jiří Stupka, sběratel Ludvík Pytlíček, předseda SČF Lumír Brendl, znalec Bedřich Helm a znalec Pavel Pittermann. Z telefonu pak k věci mluvil v roli znalce František Beneš. Pořad byl částečně točen i skrytou kamerou. Zhruba za týden po odvysílání pořad Nova archivuje na svém webu a je tak po dobu několika měsíců k dispozici i těm, kteří u televize v úterý 22.6.2004 po 21.00 hodině nebyli... Klikněte na další informace - viz níže a nalezněte v archivu vybraný pořad v rubrice "Na vlastní oči". Videosekvence je poměrně kvalitní, avšak menšího formátu.
Břetislav Janík (další informace)  23.6.2004
INZERCE JAPHILY TAKÉ V NOVÉM KABÁTĚ
Nově je zpracována také rubrika Sběratelské výměny zdarma. Japhila tak postupně získává unifikovanou tvář, která by měla usnadnit pohyb čtenářů po jejich zákoutích. Omezen je i počet inzerátů, aby nedocházelo k narůstání natahovaného souboru do rozsahu (inzeráty jsou při každém novém vložení odspodu recipročně umazávány. Doporučuji k návštěvě.
Břetislav Janík (další informace)  21.6.2004
FILATELIE 6/2004
Červnové číslo Filatelie vyšlo již předminulý týden, nicméně těm, kteří ji neodebírají jistě udělá radost alespoň rámcový přehled obsahu. Kromě tradičních materiálů se červnové číslo hodně věnuje padělkům čs. známek a přináší i svazové materiály a svoje tradiční nabídkové služby.
Břetislav Janík (další informace)  21.6.2004
ARCHIV JAPHILY NOVĚ
Nově je zpracován archiv článků Japhila e-zinu, takže poskytuje mnohem komfortnější přístup ke starším, nicméně zajímavým materiálům. Mnohé povzdechy nad interentovým médiem, které mnohem hůře poskytuje přehled o dříve přinesených statích tak dostává trhlinku. V archivu se hledá velmi přehledně a pohyb mezi jendotlivými stranami zabezpečují horizontální šipky v menu.
Břetislav Janík (další informace)  21.6.2004
OPäŤ SA OBJEVUJÚ SAMIZDATY
Pred niekoľkými dňami odovzdal francúzsky minister MARTINOVI ČINOVSKÉMU Rad rytiera umenia a literatúry. Na Slovensku sa výtvarník a grafik, tvorca poštových známok a pedagóg, s takým uznaním nestretáva. Dvadsať rokov je špičkou svetovej známkovej tvorby, doma však v poslednom období v tejto oblasti nepracuje. Nerobil ani najnovšiu známku s novým prezidentom. Tá bola totiž prvýkrát v histórii graficky upravená a vytlačená vo Veľkej Británii. Autor fotografie, podľa ktorej bola ofsetom vyrobená, nie je známy.
Kristína Kúdelová, SME (další informace)  19.6.2004
OVS - POZVÁNKA NA VÝSTAVU AEROSPACE 2004
Klub filatelistů KF 05-11 Vysoké Mýto uspořádá ve dnech 5.–10. října letošního roku regionální oborovou výstavu s mezinárodní účastí AEROSPACE ´04. Jak název výstavy napovídá, budou vystaveny exponáty s náměty letectví a kosmonautika. Jako filatelistickou pozvánku na výstavu připravil OV propagační štoček do výplatního stroje používaného k odbavení zásilek Městského úřadu.
Petr Fencl  (další informace)  18.6.2004
DNES VERNISÁŽ V POŠTOVNÍ MINIFOTOGALERII ŽIŽKOV
...chtěl bych se vrátit k mým zprávám ze dne 19.3. (připojena) a 24.3. t.r. a informovat vás, že vernisáž další výstavy projektu "Poštovní minifotogalerie Žižkov" se koná dnes, ve čtvrtek 17.6.2004 v 19:00 hod. na poštovním úřadě Praha 33 v ulici Zelenky - Hajského 12 na Žižkově. Bude se zahajovat výstava fotografií z Paříže pana Jana Kanyzy.
Pravoslav Kukačka  (další informace)  17.6.2004
POŠTA A HISTORICKÁ VOZIDLA V POŠTOVNÍM MUZEU
Ve středu 16.6.2004 začala v Poštovním muzeu expozice Pošta historická vozidla. Expozice bude k vidění a k Vaší návštěvě až do 5. září 2004. Ovšem filatelisticky nejzajímavější se expozice stane v sobotu 19.6.2004 kdy bude otevřena poštovní příležitostná přepážka, a to od 10:00 - 15:00 hod. Současně bude v sobotu v prodeji i pamětní list s otiskem rytiny + 1 příležitostná poštovní dopisnice. Platnost odkazu vypršela.
Břetislav Janík  17.6.2004
UZÁVĚRKA 10. AUKCE BURDA - DNES, VE  ČTVRTEK 17. 6. 2004
Devadesát procent všech losů je vyobrazeno na webové straně Filatelie Burda. Uzávěrka písemných příkazů ve čtvrtek 17.6.2004.
Břetislav Janík (další informace)  17.6.2004
SIBIŘ NA CHERYSTONSKÉ AUKCI
Na aukci  CHERRYSTONE AUCTIONS INC. (New York), pořádané 23.-24. 6. 2004 je více než 15 losů Československa: pol. 893-908 (CZECHOSLOVAKIA: vč. provizorních z roku 1945, 1950s-1990s, vydání roku 1919 a Sibiřské 1920).  Podrobnosti na webové stránce: http://www.cherrystoneauctions.com Všechny los mohou být zakoupeny prostřednictvím aukčního agenta Charlese E. Cwiakaly, e-mail: CECwiakala@aol.com
Charles E. Cwiakala  16.6.2004
ŠÉF ČESKÉ POŠTY MUSEL ODSTOUPIT
Důvodem odchodu Jana Přibyla z místa generálního ředitele České pošty (ČP) byly jeho neshody s ministerstvem informatiky (MI). Přibyl totiž kromě vedení pošty zůstával i členem dozorčí rady eBanky, což Mlynářovo ministerstvo považovalo za střet zájmů. Na neudržitelnost tohoto stavu byl Přibyl ministerstvem dlouho upozorňován, ale vždy zůstalo jen u slibů, že to bude řešit. Nakonec situace v minulém týdnu vyústila v jeho rezignaci. České poště navíc hrozí žaloba a vysoká pokuta od Jupiter Invest za ušlý zisk kvůli neplnění smlouvy. Po odstoupení Přibyla Mlynář ihned jmenoval novým generálním ředitelem dosavadního předsedu dozorčí rady České pošty Karla Kratinu, aniž by vyhlásil výběrové řízení.
Zdroj: Ekomail  16.6.2004
AUKCE RENÉ HILLESUM FILATELIE & PŘÍRUČKA RAZÍTEK
Nizozemský bard filatelie, pan René Hillesum nám zaslal podrobnosti o materiálu k dispozici z aukce a současně o příručce (Handbook) nizozemských razítek z období 1865-1902. Pdf soubory byly na přání aukcionáře staženy.
Břetislav Janík  15.6.2004
SBĚRATEL 2004/6
Heinrich Köhler se vrací - Heinrich Köhler Berliner Briefmarkenauktionen se vrací na veletrh Sběratel po loňské premiéře, kdy zástupci firmy byli s účastí velmi spokojeni. Firma Heinrich Köhler, která patří mezi nejvýznamnější aukční domy v Německu,  pořádá proslulé mezinárodní aukce vždy začátkem března a září...
Jindřich Jirásek  (další informace) 14.6.2004
NOVÁ VYOBRAZENÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK
Nová vyobrazení razítek: (41) 150 LET CHOCEŇ 1, používáno: 15.-25.6.2004, 565 01 CHOCEŇ 1, obvod Rychnov nad Kněžnou; (46) NÁRODNÍ VÝSTAVA MLADÝCH FILATELISTů, MLADÁ PŘÍBRAM 2004, PŘÍBRAM 1, používáno: 25.-30.6.2004, 1.-4.7.2004, 261 01 PŘÍBRAM 1, obvod Příbram; (47) KARLOVY VARY 26.6.2004 KONFERENCE DISTRIKTů 1880 A 2240 ROTARY INTERNATIONAL, používáno: 26.6.2004, 360 01 KARLOVY VARY 1, obvod Karlovy Vary; (53) 900 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY 1104-2004, OSLAVANY, používáno: 10.-12.9.2004, 664 12 OSLAVANY, obvod Brno.
Česká pošta, s.p.  (
další informace) 13.6.2004
KATALOG FILATELISTICKÉHO INTERNETU
Nově zařazenou stránkou jsou "Stránky pro sběratele známek ČR" - stránky jsou zaměřeny na specializované sbírání; dle ohlasů asi nejkomplexnější pro známky ČR.
Břetislav Janík  (další informace / další informace)  13.6.2004
MINISTR MLYNÁŘ VYMĚNIL GŘ ČESKÉ POŠTY
Generální ředitel České pošty, s.p. Jan Přibyl rezignoval. Bez bližších podrobností o tom informovala mluvčí Ministerstva informatiky ČR, pod nějž státní podnik prozatím spadá. Novým ředitelem ministr Vladimír Mlynář jmenoval dosavadního předsedu dozorčí rady Karla Kratinu (53 let). Úkolem nového generálního ředitele má být zkvalitnění a rozvoj nových moderních služeb České pošty v souladu s poštovním zákonem a koncepcí zachování pošty v majetku státu. Dozorčí radu do volby nového předsedy povede její místopředseda Karel Koukal.
Břetislav Janík  12.6.2004
AUKCE POHLEDNIC
mezi nejrůznějšími materiály, které docházejí poštou našemu klubu, byl také leták internetové a písemné aukce pohlednic, kterou pořádá Ing. Karel Kubišta. Ve snaze vyhovět přání jmenovanému pořadateli jsem již leták v dostatečném počtu namnožených kopií rozdal účastníkům naší klubové schůzky a odborné přednášky, která se uskutečnila dne 6.5.2004, ale přesto si ještě dovolím informovat tímto způsobem členy našeho klubu - uživatele elektronické pošty, jakož i vybrané přátele klubu a ostatní zájemce.
Pravoslav Kukačka   (další informace)  11.6.2004
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 5/2004
Ministerstvo informatiky vydalo páté číslo, jehož obsahem jsou informace o nových příležitostných poštovních známkách.
Břetislav Janík  (další informace)  10.6.2004
MEDZINÁRODNÉ ZBERATELSKE STRETNUTIE V ŽILINE
Temafila, Pamel s.r.o. a Antik KaM poriadajú v Žiline dňa 20.6.2004 medzinárodné zberateľské stretnutie zamerané na starožitnosti /mimo nábytku/, obrazy, mince, medaily, bankovky, pohľadnice, minerály a iné v budove INGEO a.s. Žilina Bytčická 16.
Karol Franek (E-mail: temafila1@stonline.sk) 10.6.2004
MI ŠETŘÍ ČP A MEDIASERVIS KVŮLI PORUŠENÍ MONOPOLU
Ministerstvo informatiky zahájilo správní řízení s Českou poštou a jejím konkurentem, společností Mediaservis, kvůli údajnému porušení monopolu. Pošta napadla Mediaservis za doručování adresných reklamních zásilek, které podle jejího názoru má právo roznášet pouze ona. Mediaservis však tvrdí, že lukrativní služba není součástí takzvané poštovní výhrady. Pošta má monopol na doručování písemností o hmotnosti do 100 gramů za cenu nižší než 19 korun. O to, zda do vyhrazených služeb patří i takzvaný direct mailing, tedy posílání reklamních a informačních sdělení v obálkách, se pře od loňského roku, kdy začal Mediaservis službu poskytovat. Firma se již dříve hájila tím, že pošta má výhradu pouze na osobní sdělení a nikoli na obchodní zásilky, mezi které direct maily patří.
Ekomail  9.6.2004
ČESKO: 4BLOK S VYNECHANOU MODROU BARVOU
Všimli jsme si za Vás: Aukce Burda - položka 1807:  rohový 4 blok 3 Kč Historické slohy - vynechaný tisk modré barvy (nápis Česká republika), Pof. 90 VV. Luxusní. Kat. Merkur 22.000,-
Břetislav Janík  (další informace)  9.6.2004
TISKOVÝ LIST S TEREZÍNSKÝM 4BLOKEM
Všimli jsme si za Vás: Aukce Burda - položka 1175: TL se 4 blokem Terezínské známky v tmavě zelené barvě se zoubkováním Řz 10 3/4 a s okraji o rozměrech 133 x 110 mm, Pof. Pr1C TL (4). Použito desky s 2. a 7. ZP - typické DV, viz. Monogr. 11. díl. V okrajích TL stopy po 2 nálepkách, 1x viditelné i z přední strany, pouze 1x zn. s výrobní vadou lepu. Kat. svěží 40.000,- Součástí garanční certifikát F.Beneše na 35.000 Kč.
Břetislav Janík  (další informace)  9.6.2004
LITOGRAFIE ALFONSE MUCHY: ŽENA S LUNETOU
Všimli jsme si za Vás: Aukce Burda - položka 2709:  A. Mucha - "Žena s lunetou", barevná litografická pohlednice francouzského vydání. Nepoužitá. Luxusní. Ojedinělé!
Břetislav Janík  (další informace)  9.6.2004
DODATEK NEOFICIÁLNÍCH PŘÍLEŽITOSTNÝCH CELIN ČR
Doplněna část katalogu NPC za rok 2004 a NPC PM (Poštovní muzeum).
Jaroslav Špaček  (další informace)  9.6.2004
CDV6 TŘÍŘÁDKOVÝ PŘETISK NA DOPISNICI 8h KAREL
Všimli jsme si za Vás: Aukce Burda - položka 0922: CDV6 třířádkový přetisk na rakouské dopisnici 8h Karel, prošlá (!) se znárodněným DR Slaný 5.V.19, adresováno do Vídně (!). Výborná kvalita, čisté razítko. Ojedinělá nabídka!!
Břetislav Janík  (další informace)  8.6.2004
MAĎARSKÁ DOPLATNÍ 12f ČERNÉ ČÍSLICE
Všimli jsme si za Vás: Aukce Burda - položka 0231: maďarská doplatní 12f černé číslice, Pof. 129, průsvitka Py (koruna doleva), přetisk G I. typu. Takřka neznatelná stopa. Zk. Tribuna, Hirsch, atest Mikulski. Kat. 130 000,-
Břetislav Janík  (další informace)  8.6.2004
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA
Upřesnění a nové informace k razítkům: (40) 130 LET NÁDRAŽÍ, 1874-2004, LETOHRAD, používáno: 12.6.2004, 561 51 LETOHRAD; (43) 11. NÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY ZAMĚSTNANCů ČESKÉ POŠTY • NYMBURK, PARDUBICE 2, používáno: 18.-19.6.2004, 532 02 PARDUBICE 2, obvod Pardubice; (46) NÁRODNÍ VÝSTAVA MLADÝCH FILATELISTů, MLADÁ PŘÍBRAM 2004, PŘÍBRAM 1, používáno: 25.-30.6.2004, 1.-4.7.2004  261 01 PŘÍBRAM 1, obvod Příbram (nové razítko); (52) 800 LET NĚMECKÉHO ŘÁDU V OPAVĚ, OPAVA 1, používáno: 10.-11.9.2004, 746 01 OPAVA 1, obvod Opava (nové razítko).
Česká pošta, s.p.  (
další informace) 8.6.2004
ZRUŠENÍ POŠTY JINDICE
Dnem 1.srpna 2004 bude v okrese Kutná Hora zrušena pošta 285 03 Jindice. Novou adresní poštou pro obec Jindice bude pošta 285 04 Uhlířské Janovice.
Česká pošta s.p.  (další informace) 8.6.2004
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST (3)
Znojmo 2: U příležitosti konání voleb do Evropského parlamentu budou používány cenné nálepky APOST s přítiskem „ Volby do EP “ na poště 669 02  Znojmo 2 a to ve dnech 11.–12.6.2004.
Česká pošta s.p.  (další informace) 8.6.2004
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST (2)
Otrokovice 1, 2: U příležitosti konání 12. mistrovství světa ve střelbě polní kuší budou používány cenné nálepky APOST s přítiskem „MS kuší “ na poště 765 01  Otrokovice 1 a na poště 765 02  Otrokovice 2 a to ve dnech 26.–31.7.2004.
Česká pošta s.p.  (další informace) 8.6.2004
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ POŠTY PRAHA 107
"Dnem 1. června 2004 zahájila činnost nová pošta Praha 107, Švehlova ulice 1391/32, Praha-Hostivař. Pošta bude mít PSČ 100 07. Pošta nebude zajišťovat doručování zásilek.". Tolik stručně věstníkové znění, budiž řečeno, že otevření nové podací pošty na rozsáhlém území Prahy 10 a to i v sobotu a v neděli (denně 10 až 19 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 14 hodin) je pěkný dárek České pošty nejen pražské veřejnosti.
Česká pošta s.p./Břetislav Janík (další informace) 8.6.2004
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST (1)
Obvod Tábor: U příležitosti výročí založení pošt v Obvodě Tábor byly a budou používány cenné nálepky APOST s přítiskem: „75 let “ na poště 398 34  Kučeř dne 1.6.2004; „135 let “ na poště 398 07 Orlík nad Vltavou /zkr. Orlík n.Vlt./ dne 22.6.2004.
Česká pošta s.p.  (další informace) 8.6.2004
MAREŠůV PŘEVRÁCENÝ PŘETISK
Všimli jsme si za Vás: Aukce Burda - položka 1070: CSV1 Hlubocké vydání - Marešův převrácený (!!) přetisk na rakouské dopisnici 10h Koruna. Luxusní. Zk. Lešetický. Zcela ojedinělá nabídka!
Břetislav Janík  (další informace)  8.6.2004
DOČASNÉ UZAVŘENÍ POŠTY PŘEROV 2
Dnem 5.června 2004 bude dočasně uzavřena pošta 750 02 Přerov 2 . Po dobu dočasného uzavření pošty budou poštovní služby zajišťovat pošty Přerov 1 a Přerov 4. Opětovné otevření pošty bude zveřejněno. Platnost odkazu vypršela.
Česká pošta s.p.   8.6.2004
PŘEROVSKOU POŠTU BUDOU ROK OPRAVOVAT
Pravděpodobně celý rok bude z důvodu oprav uzavřena hlavní budova přerovské pošty v Kratochvílově ulici. Mimo provoz budou jak provozní prostory, tak kanceláře ředitelství.  V objektu hlavní pošty začne v pondělí rekonstrukce, během níž budou opraveny všechny vnitřní prostory a vnější plášť. Podle ekonomické náměstkyně přerovského obvodu České pošty Petra Vlachové dojde po dobu obnovy hlavní budovy k posílení ostatních poštovních poboček ve městě. V nich budou současně prodlouženy provozní hodiny. Pošta v Husově ulici u nádraží v Přerově bude například ve všední dny otevřena až do 20 hodin a pošta v Předmostí do 18 hodin. Od srpna má být znovu otevřena také pošta U Zubra. Pronajímatelům poštovních přihrádek se nyní nabízí alternativní doručování zásilek a velké firmy v centru budou mít po předchozí domluvě možnost podávat větší množství zásilek přímo ve svých sídlech. Provozní ředitelství České pošty v Přerově bude od začátku příštího týdne umístěno v budově Českého Telecomu na Šířavě, kde lidé najdou dočasně také kontaktní místo.
(bed) PRÁVO (5.6.2004)  8.6.2004
ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ
Na zámku v Moravském Krumlově (v okresu Znojmo) byla zahájena turistická sezóna. Návštěvníci mohou zhlédnout stálou famózní expozici "Slovanská epopej" od světoznámého malíře Alfonse Muchy, jinak rodáka z nedalekých Ivančic. V prostorách zámku jsou v prodeji balíčkové námětové známky, které pro expozici dodává firma Richard Burda ze Střelic.
Břetislav Janík    8.6.2004
POŠTA A HISTORICKÁ VOZIDLA
Již zhruba za týden bude v Poštovním muzeu zahájena nová výstava: POŠTA A HISTORICKÁ VOZIDLA, termín konání: 16.6.–5.9.2004. Poštovní příležitostná přepážka: 19. 6. 2004 od 10:00 - 15:00 hod. Tento den bude v prodeji: 1 pamětní list s otiskem rytiny + 1 příležitostná poštovní dopisnice. Naplánujte si návštěvu PM.
Břetislav Janík  7.6.2004
POLSKÝ ARŠÍK KE VSTUPU DO EU 
Netradiční formu a zcela odlišnou od ostatních států zvolila polská poštovní správa. Vydala aršík docela velkých rozměrů (31,25 x 43 mm, 10 známek + 10 kupónů). Popravdě řečeno individuální přístup nemusí být vždy k prospěchu věci. Podívejte se na bližší údaje k aršíku - viz další informace polské poštovní správy.  
Břetislav Janík  (další informace)  7.6.2004
ODLET REPREZENTACE NA EURO 2004 
K odletu české reprezentace na Euro 04 bude pošta Praha 6 používat ve čtvrtek 10.6. znehodnocovací strojové razítko podle přiloženého vyobrazení. Olympsport připravil přepravu zásilek letem do Portugalska na počest odletu naší reprezentace. Přepravené zásilky budou opatřeny pamětním kašetem.
Jaroslav Petrásek  (další informace)  5.6.2004
LETNÍ PARALYMPIÁDA 2004, ATÉNY
Nová příležitostná známka pro propagaci pro propagaci Letní paralympiády 2004, které se budou konat v Aténách ve dnech 17.-28. září 2004; kat. č. 0406.
MI ČR  (další informace)  4.6.2004
HRY XXVIII. OLYMPIÁDY V ATÉNÁCH
Nová příležitostná známka k XXVIII. olympijským hrám, které se budou konat 13.-19. srpna 2004; kat. č. 0405.
MI ČR  (další informace)  3.6.2004
FRANCESCO PETRARCA
Nová známka k 700. výročí narození italského básníka, prozaika a znalce antické kultury, často nazývaného otcem humanismu - Francesca Petrarcy; kat. č. 0404.
MI ČR  (další informace)  3.6.2004
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA
K razítku číslo (43) 11. NÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY ZAMĚSTNANCů ČESKÉ POŠTY • NYMBURK, používáno: 18.-19.6.2004, PARDUBICE 2, obvod Pardubice jsme obdrželi právě citované oznámení. Novinkou je rozšíření tohoto razítka i na den 19.6.2004; Nově zařazujeme do přehledu: (48) ČESKÁ REPUBLIKA, BALONOVÁ SHOW, používáno: 7.8.2004, PARDUBICE, obvod Chrudim 1, na příležitostné poštovní přepážce v areálu letiště (pouze v případě nepříznivého počasí dne 7.8.2004 se razítko bude používat dne 8.8.2004); (50) ZNOVUOTEVŘENÍ POŠTY, používáno: 23.8.2004, LIBEREC 1, obvod Liberec; (51)   900 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY 1104-2004, používáno: 10.9.2004, 11.-12.9.2004 OSLAVANY, obvod Brno.
Česká pošta, s.p., OZ DOS POSTFILA  (další informace)  3.6.2004
AUKČNÍ KALENDÁŘ NA ČERVEN 2004
Aukční kalendář světových aukčních domů, jak jej pravidelně dostáváme od jednoho z nejznámějších aukčních agentů.
Charles E. Cwiakala  (další informace / další informace)  2.6.2004
PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI NA POŠTĚ
Potvrzení o občanském průkazu není náhradním dokladem totožnosti - Čas od času se v médiích objevují příspěvky na téma ztráty či zcizení občanského průkazu a s tím souvisejících problémů postiženého při pokusu o vyzvednutí zásilky na poště. O takovém případu psala ve dnech 19. a 26. 4. 2004 také Mladá fronta DNES v mutacích Pardubického, Hradeckého a Jihomoravského kraje. V článcích je popisováno zcizení občanského průkazu občanu jemuž, jak píše deník: „Policie kvůli tomu vydala, jak je v podobných situacích běžné, náhradní průkaz totožnosti. Jenže na ten mu na poště odmítli vydat obsílku k soudu, kterou nutně potřeboval.“ Na obranu postiženého občana proti poště je uveden názor jisté právničky: „Náhradní průkaz je od toho náhradní, že nahrazuje občanský průkaz.“ Podle právničky „Česká pošta postupovala v rozporu se zákonem.“ Platnost odkazu vypršela.
Ladislav Vančura   2.6.2004
VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA O POŠTOVNÍCH SLUŽBÁCH
Regulátorem trhu poštovních služeb se podle novely zákona stává existující Český telekomunikační úřad. Novela zákona o poštovních službách rovněž usnadňuje konkurenci České pošty vstup na trh poštovních služeb. Až dosud bylo poskytování poštovních služeb živností vázanou na předchozí souhlas Ministerstva informatiky. Podle novely zákona se podnikání na trhu poštovních služeb stává živností volnou. Novela však nijak nemění rozsah monopolu České pošty. Živnost volná se bude týkat služeb, které do monopolu České pošty nespadají, tedy přepravy písemností nad 100 g nebo za cenu vyšší než 19,- Kč. Novela zákona dále zpřesňuje povinnosti České pošty a regulačního úřadu a odstraňuje další nepřesnosti z hlediska práva Evropské unie. Po projednání parlamentem a podpisu prezidenta by měla vstoupit v platnost na podzim tohoto roku.
MI ČR  (soubor *.pdf - další informace) 1.6.2004
10. AUKCE FILATELIE BURDA
Elektronická podoba 10. aukce FILATELIE BURDA již funkční! Uzávěrka písemných příkazů 17.6.2004. Webové stránky firmy Filatelie - Burda mají URL: http://www.filatelie-burda.cz/ 
Richard Burda  31.5.2004
AKTUALIZACE EMISNÍHO PLÁNU 2004
Již potřetí letos byl zpřesněn Emisní plán, tentokráte v části Příležitostných dopisnic.

Břetislav Janík  (další informace) 31.5.2004
OBRAZOVÉ DOPISNICE
Česká pošta, s.p. vydává do oběhu dne 10.6.2004 8 ks dopisnic s motivy církevních památek České republiky. Obrazové dopisnice jsou označeny číselnou řadou A137/2004 - A144/2004 a zobrazují tyto církevní památky.
Česká pošta, s.p., OZ DOS - POTFILA  (další informace)  30.5.2004
POŠUMAVSKÉ SIRKÁRNY
Kniha Pošumavské sirkárny mapuje historii starých sirkáren centrální a jižní Šumavy a okrajové části Českého lesa. Jedná se samozřejmě nejen o oba podniky sušické, ale i o bývalé sirkárny v Horažďovicích, Dlouhé Vsi, Kašperských Horách, Nýrsku, Klatovech, Kdyni, Domažlicích, Nahošicích, Nemanicích, Klenčí, Kolovči, Vimperku, Borových Ladech, Strážném, Nových Hutích, Horské Kvildě, Husinci, Prachaticích a Zlaté Koruně.
Tomáš Cihlář  (další informace)  30.5.2004
ZNÁMKOVÝ ROČNÍK 2003
OZ DOS Postfila vydá 10. června 2004 tzv. ZNÁMKOVÝ ROČNÍK 2003 s černotiskem (050601 2003). Cena známkového ročníku je stanovena na 720 Kč.

Břetislav Janík  30.5.2004
AKTUALIZOVÁNA WEBOVÁ STRÁNKA FILATELIE PĚNKAVA
Známý filatelistický obchodník a nakladatel Zdeněk Pěnkava provedl aktualizaci internetové stránky. Doporučujeme k návštěvě.

Břetislav Janík  (další informace)  29.5.2004
NOVÁ VYOBRAZENÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK
Nová 4 razítka:
(36) 90 LET RADNICE V PROSTĚJOVĚ, používáno: 1.-14.6.2004, 796 01 PROSTĚJOV 1, obvod Prostějov; (43) 11. NÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY ZAMĚSTNANCů ČESKÉ POŠTY • NYMBURK, používáno: 18.6.2004, PARDUBICE 2, obvod Pardubice - otmto razítku jsme dosud nebyli písemně informováni; (45)   130 LET POŠTY V NERATOVICÍCH, používáno: 21.-25.6.2004, 277 11 NERATOVICE 1, obvod Mladá Boleslav a (47) CÍSAŘSKÉ MANÉVRY 1909-2004, 95 LET, používáno: 12.-17.7.2004 a 18.7.2004, 549 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ, obvod Jihlava. 
Břetislav Janík (další informace)  27.5.2004
POŠTOVNÍ SLUŽBY - ZMĚNY OD 1. 5. 2004
Česká pošta a.s. změnila se vstupem do Evropské unie některé změny poštovních služeb. Nezaškodí si je osvěžit, abychom některé úkony nedělali například zbytečně. Platnost odkazu vypršela.

Břetislav Janík    27.5.2004
NOVELA ZÁKONA O POŠTOVNÍCH SLUŽBÁCH SCHVÁLENA
Na dnešním jednání vláda schválila novelu zákona o poštovních službách. Rozsáhlá novela přináší několik podstatných změn. Pro oblast poštovního trhu se zřizuje nezávislý regulační úřad, který bude dohlížet na činnost České pošty a pomáhat zákazníkům České pošty. Až dosud funkci regulátora poštovního trhu plnilo Ministerstvo informatiky. To však je v rozporu s pravidly Evropské unie. Ministerstvo informatiky je ze zákona zakladatelem státního podniku Česká pošta, regulátor poštovního trhu ale musí být na jednotlivých subjektech podnikajících na trhu nezávislý. Regulátorem trhu poštovních služeb se podle novely zákona stává existující Český telekomunikační úřad.
MI ČR  (další informace)  26.5.2004
VLÁDA NAVRHLA ÚLEVY KONKURENTůM POŠTY
Konkurentům České pošty se zřejmě usnadní podnikání. Vláda schválila novelu poštovního zákona, která přesunuje poštovní služby ze skupiny vázaných živností mezi živnosti volné. Firmy tak už nebudou muset k podnikání získat souhlas ministerstva informatiky, ale budou moci okamžitě začít.

ČTK, iDNES  (další informace)  26.5.2004


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


OD 17. KVĚTNA 2006 JSME TU PRO VÁS JIŽ 7 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
DVORANA SLÁVY
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

Gerhard Batz: On-line almanach o sbírání českých a slovenských poštovních známek

Milan Černík:
Exponát Československo: DVOJITÉ DOPISNICE 1918-1939

 Klikněte pro exponát na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

Peter Hoffmann:
JAKÉ ROZMĚRY MÁ VÁŠ ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?"

Klikněte pro článek na náhled

Petr Gebauer:
ČESKÁ POŠTOVNÍ HISTORIE

Klikněte pro článek na náhled

     
 

 

 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |