Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


EVROPSKÝ PARLAMENT CHCE urychlIT liberalizacI poštovního trhu
Evropský parlament v únoru kritizoval nejednotné tempo liberalizace trhů poštovních služeb v zemích Evropské unie. Většina poslanců EP by uvítala symetrické otevření trhu v celé Evropě. Při schvalování zprávy Evropské komise o realizaci poštovní směrnice se poslanci vyslovili proti udržování stávajících monopolních podniků. Parlament se zasazuje o to, aby byla provedena důkladná analýza hospodářských, technologických a sociálních aspektů všech dosud uskutečněných kroků při liberalizaci trhu. Do léta by měla zprávu o vývoji v této oblasti předložit Evropská komise. Další evropské instituce budou mít za úkol vyhodnotit nejdůležitější faktory - pokrytí, zaměstnanost, výdaje na důchody současných zaměstnanců státních pošt a šance nových podniků proniknout na trh. Na základě studie pak do konce letošního roku Evropská komise zpracuje návrhy pro konečnou liberalizaci trhu do roku 2009, kdy skončí platnost současné poštovní směrnice. Trh poštovních služeb v celé Evropské unii se pak automaticky otevře.
www.europarl.eu.int   10.3.2006
E-katalog celistvostí ČSR I (1918 - 1939) na internetu
Autoři: Ing. Miroslav Štefek a Ing. Jan Kypast; Už od konce listopadu loňského roku je na známém internetovém filatelistickém portálu www.japhila.cz postupně zveřejňována skvělá pomůcka pro naše i zahraniční sběratele - katalog celistvostí naší první republiky v elektronické podobě (E-katalog). Zájemci jej snadno najdou v oddílu EXPONET – mezinárodní virtuální filatelistická (prozatím nesoutěžní) výstava, jako její 64. exponát. Jak už jsme řekli, E-katalog „vychází“ na pokračování, což znamená, že je doplňován a aktualizován průběžně, přibližně v měsíčních intervalech. E-katalog je prozatím pouze virtuální příručkou a nemá tedy tištěnou verzi, to však na druhé straně umožňuje, aby byl průběžně a velmi pružně doplňován, rozšiřován a cizelován. E-katalog je rozdělen na dvě části. První popisuje frankované poštovní formuláře, druhá poštovní známky ČSR použité na celistvostech. Poštovní známky na celistvostech jsou členěny podle jednotlivých emisí. Každé z obou částí i jednotlivým emisím známek předchází úvod popisující okolnosti vzniku a způsob použití....
Břetislav Janík (další informace) 9.3.2006
Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 - přípravy zahájeny
Čeští filatelisté si již delší dobu kladli a dosud kladou otázku: „Bude Česká republika ještě někdy hostit světovou filatelistickou výstavu?“ Odpověď na ni se ovšem stala aktuální až po úspěšné evropské výstavě BRNO 2005. První informativní jednání se odehrálo již 22. června 2005 v Podkrkonošském muzeu v Jilemnici. Proběhl tam tehdy nejen slavnostní křest aršíku Chráněná fauna a flóra Krkonoš, ale i rozhovory mezi zástupci SČF a České pošty. Uvažovalo se o tom, že skromnější, leč „světová“ PRAGA 2008 by měla být věnována oslavám 90. výročí vydání první československé známky, 90. výročí založení Poštovního muzea a 15. výročí vzniku České republiky a její poštovní známky. Díky pochopení České pošty a zájmu pražské společnosti Progres Partners Advertising, organizátorky každoročních mezinárodních veletrhů SBĚRATEL, jakož i díky významné podpoře Ministerstva informatiky, může nyní Svaz českých filatelistů pomýšlet na uskutečnění jedné z největších výzev, které se mu dostalo...
Lumír Brendl (další informace) 9.3.2006
BURZA ZNÁMEK A ODZNAKů
Poštovní známky, kolky, bankovky, mince, odznaky a vlaječky sběratelů z Pohořelic, bude zdejší muzejní spolek vystavovat od 13. do 19. března ve výstavní síni pohořelické radnice. Zveme k návštěvě především návštěvníky z regionu.
Břetislav Janík  9.3.2006
EXPONET: PHILATELISTISCHER BÖRSEN-COURIER 1886, MORAVSKÁ OSTRAVA, 2. FILATELISTICKÝ (PERIODICKÝ) MAGAZÍN NA BUDOUCÍM ČESKÉM (A ČESKOSLOVENSKÉM) ÚZEMÍ
Neobvyklým exponátem je virtuální reprint 2. filatelistického časopisu v chronologickém pořadí na našem území. Význam tohoto periodika byl bezesporu velký v době, ve které vycházel, dnešním sběratelům toho již mnoho neřekne. I když, pokud se seriozně filatelista zajímá o Filatelii, měl by dobře znát i filatelistickou literaturu. Tento jinak nedostupný svazek, který zhruba před dvaceti lety nebyl ani v pražském Poštovním muzeu, je cenným dokladem doby a aktivity našich filatelistických předků, byť je psán v tehdejší hlavní řeči na našich územích - v němčině. Je však především vizitkou filatelistických obchodníků před 120 lety a poučení zde najde i filatelistický tisk dneška. Nebo myslíte, že by dnes bylo možné sehnat do filatelistického periodika desítky inzerátů obchodníků z celé filatelistické Evropy? Myslím, že návštěva tohoto exponátu může mít pro mnohého filatelistu punc jedinečnosti, protože shlédnout originál tohoto časopisu je v dnešní době téměř nemožné. Ještě těžší je sehnat periodikum úplně nejstarší z našeho území. Tím je "Německý sběratel" - "Der Deutsche Briefmarkensammler", který v Ústí nad Labem  již v roce 1869 vydával Gustav Bauschke, známý našim filatelistům jako vydavatel katalogů známek, ovšem pod přesmyčkou svého jména - tedy jako Schaubek. Možná, že vystavení 2. časopisu z našeho území napomůže dostat se k tomuto časopisu prvnímu, i když po něm "pasu" bezmála 40 let. Pravděpodobnost, že se však zachovalo alespoň jedno ze tří vydaných čísel, se blíží nule. Ale co když? Zveme k návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík  (další informace)   8.3.2006
Nejstarší pošta bývala v Řevničově
U kolébky poštovnictví na našem okrese nebyl Rakovník, Nové Strašecí či Křivoklát, ale obec Řevničov. Původní ozdobné železné mříže a kamenné dveře řevničovské poštovní stanice, která stála při silnici Řevničov - Krušovice vpravo a měla č. p. 79, byla postavena na obecním pozemku v roce 1799 a zbourána právě před třiceti roky v březnu 1976, udělaly místo novému obchodnímu středisku Jednoty, Džbánu. Poštovní služby - Historie poštovnictví nás informuje, že poštovní správa v našem království byla od roku 1622 do roku 1812 privilegiem rodiny Paarů. Oni to byli, kteří také zřizovali poštovní služby na trase Praha - K. Vary - Cheb a dále do Německa. V 18. století bylo poštovnictví v naší oblasti v rukou řevničovské rodiny Wagnerů, i když přechodně od roku 1761 byla pošta ve Hředlích v usedlosti č. p. 10. První Wagner Jiří v Řevničově v roce 1667 koupil grunt č. 54. Dalším poštmistrem za státního zřízení byl v Řevničově důstojník Jan Jakub Wagner, narozený 1754 v Ulmu. Vlastní poštovní úřady s posláním doručování dopisů a balíků vznikly až v roce 1799 a rozšiřují původní služby poštovních stanic, které se zabývaly jen dopravou osob. Za jednu míli dopravy osob poštovním vozem se na krytém sedadle platilo 20 krejcarů a na sedadle nekrytém jen 12 krejcarů....
František Krejčí, Rakovnický deník   8.3.2006
SKAUTFILA
Zpravodaj sekce Skauting ČNS SČF, č. 1-2/2005 (13-14): Zpravodaj na titulní straně informuje o udělení Čestného uznání za rozvoj filatelie sekci Skauting a zlatého Čestného odznaku SČF I. Vápenkovi. Z dalšího obsahu: Známky s kupony. Pozvání na mezinárodní setkání skautských sběratelů 15.10.2005. Česko-slovenská filatelie v 1. pololetí. Neoficiální příležitostné celiny. Začalo to v Mafekingu. S Rychlými šípy nejen do stínadel (pozvání na výstavu). A ještě Euroscout a Scoutphilex, aneb chvále potěší. - Rediguje: Ivan Vápenka, Plzeňská 84, 267 01 Králův Dvůr - Počaply
Miroslav Langhammer (další informace) 7.3.2006
ZA ŠTEFANOM PLŠKOM
Ešte poriadne ani nestačila zaschnúť tlačiarenská čerň za poslednými riadkami seriálu Malá škola filatelie, ktorý po dva roky vychádzal na stránkach Zberateľa a z hľadiska obľúbenosti si získal v doterajšej histórii časopisu absolútne prvenstvo, keď nás zastihla smutná správa o úmrtí jeho autora. Správa, žiaľ, je nezvratná: Štefan Plško, ktorý by sa v máji dožil 80 rokov, dňa 23. januára zomrel. Napísaním seriálu dôstojne ukončil svoju dlhú, zberateľskou činnosťou vrchovato naplnenú filatelistickú cestu. Akoby symbolicky dokončil svoju poslednú plavbu a loď úspešne doviedol do prístavu, hoci na kapitánskom mostíku stál už s podlomeným zdravím, ale stále s čistým pohľadom, hrdo a zdvihnutou pravicou vzdávajúc pozdrav na rozlúčku svojej celoživotnej láske – filatelii. Zaľúbenie v poštových známkach našiel už v rannom detstve. Nevšedné zanietenie pre filateliu, odborné znalosti, pracovitosť, ale aj osveta v prospech spoločenského významu filatelie a odvaha ísť novými, dovtedy nevychodenými chodníčkami, sa u neho začali prejavovať už na štúdiách na trnavskom gymnáziu, kde sa v roku 1942 podieľal na usporiadaní prvej mládežníckej filatelistickej výstave na Slovensku. Aj v ďalších rokoch sa stal horlivým misionárom filatelie – aktívnym filatelistickým činovníkom sa stal všade, kde pracoval a pôsobil. Dá sa povedať, že popri rodine a práci sa filatelia stala najvýznamnejšou súčasťou jeho života. Na vymenovanie všetkých filatelistických aktivít Štefana Plšku by bolo potrebné mnoho miesta. S jeho menom sa čoraz častejšie môžeme stretnúť pre organizovanú filateliu neľahkom a zložitom období po roku 1945 a najmä po roku 1948, v súvislosti s výstavnou a publikačnou činnosťou. Okrem zbieraniu známok Dánska, svojho hlavného zberateľského záujmu, postupne dozrieva na všestranne vzdelaného a rozhľadeného filatelistu a jeho cesta postupne vedie okrem vystavovateľskej a publikačnej činnosti aj k získaniu kvalifikácie na medzinárodného jurymana a zväzového znalca. V roku 1965, po vytvorení samostatného Zväzu československých filatelistov, zastával významné posty v ústredných orgánoch tejto organizácie a úspešne sa podieľal na jeho rozvoji. Osobitne významný priestor na uplatnenie jeho schopnosti mu poskytol Zväz slovenských filatelistov, ktorého v roku 1969 sa stal spoluzakladateľom a I. podpredsedom. Jeho pôsobenie vo zväze bolo veľmi rozsiahle a mnohotvárne - okrem podielu na budovaní koncepcie štruktúry a zásad činnosti zväzu, viedol metodicko-výchovnú komisiu, aktívne pracoval v teritoriálnej a výstavnej komisii a mnoho užitočnej práce vykonal aj v oblasti jurymanskej, znaleckej a publikačnej činnosti. Dodnes nie je plne docenený jeho podiel na priekopníckom hľadaní nových foriem filatelistickej činnosti. V tomto smere najvýraznejším počinom bola ním koncipovaná výstava Moderna 1973 Detva, ktorá dala podnet na vykročenie smerom k modernej filatelii aj v nasledujúcom období činnosti ZSF. Pravda, ani jeho cesta sa neobišla bez ťažkostí a problémov. Niekedy vznikli aj z jeho vzletu do nadmerných výšok, keď sa podujal na také veľké množstvo úloh, že všetky nestačil včas splniť. Inokedy zápasil s nedostatočnou spoluprácou kolegov a nepochopením, najmä v súvislosti s koncepciami, ktorými predbehol dobu. Na jeho filatelistickej ceste nepriaznivé stopy zanechali aj ťažkosti, ktorými sa boril vo svojom občianskom zamestnaní. Napriek všetkým prekážkam, v jeho práci na poli filatelie jednoznačne prevažovali pozitíva, čo bolo právom vyjadrené aj najvyššími zväzovými vyznameniami. Ani po odchode do dôchodku a ukončení výkonu funkcií v ústredných zväzových orgánov, neoddával sa sladkému „ničnerobeniu“, ale aktívne sa zapájal do filatelistického diania v Podpolianskom klube filatelistov v Detve i v regionálnom združení klubov. Ako sme sa mohli presvedčiť aj zo stránok časopisu Zberateľ, mnoho filatelistických aktivít, často aj so širokým spoločenským dosahom, uskutočnených v Detve v posledných rokoch, boli spojené s jeho menom. Bol krásnym príkladom, že zberateľstvo napomáha človeku zachovať duševnú sviežosť a aktivitu aj vo vysokom veku. Odchodom osobnosti Štefana Plška slovenská organizovaná filatelia utrpela nenahraditeľnú stratu. Odišiel predstaviteľ generácie, ktorá sa usilovala zmysel zberateľstva dostať z polohy bežnej záľuby na úroveň kultúrnej činnosti s vysokým akcentom na jeho vzdelávací, výchovný a spoločenský význam. Stránky života Štefana Plška sa naplnili. Za poslednou stránkou jeho albumu položme kyticu vďaky za všetko, čo pre filateliu počas svojho plodného života vykonal. Symbolické kvietky za vydavateľa, redakčnú radu i redakciu Zberateľa, ako aj za širokú rodinu čitateľov časopisu, spolu so všetkými, ktorí Štefana Plška poznali, mali ho radi, jeho prácu si vážili a jeho pamiatku navždy budú nosiť vo svojom srdci, do kytice vďaky uvil. Česť tvojej pamiatke, priateľ náš!
Viliam Kučera, ZSF   (Štefan Plško)  6.3.2006
LADISLAV JIRKA - ZNÁMKOVÁ TVORBA A GRAFIKA
Výstavu uspořádala třemošenská Společnost malíře Václava Brožíka ve Výstavní síni Václava Brožíka v budově Městského úřadu Třemošná u Plzně. Výstava byla zahájena 23. února a potrvá do 16. března 2006. Předsedkyně společnosti paní Božena Bumbálková pozvala na vernisáž výstavy do rodiště Ladislava Jirky jeho dcery Olgu a Libuši spolu s jejím manželem Jaromírem Knotkem. Vernisáže se zúčastnilo přes 70 pozvaných. Mezi nimi i 10 členů plzeňského klubu filatelistů 03-13 v čele s předsedou Josefem Kotkem. Všechny jménem společnosti přivítala paní Bumbálková. Po hudební vložce požádala předsedu Svazu českých filatelistů, aby na přání manželů Knotkových pronesl úvodní slovo...
Lumír Brendl (další informace) 6.3.2006
170 LET POŠTY MĚLNÍK + PRAGA 2008
Ve čtvrtek 2.3.2006 se uskutečnilo v Domě Portus tradiční klubové odpoledne Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, jehož nejdůležitější částí byla přednáška pana Antonína Dostálka na téma "170 let pošty Mělník". Tentokrát byla účast na přednášce výjimečná - sešlo se zde 22 posluchačů. Jednalo se o skvělé vystoupení, kterým pan Antonín Dostálek navázal na svoji předchozí přednášku "Poštovní historie okresu Mělník", přednesenou na půdě našeho klubu před třemi lety. Přednáška byla založena na historických a společenských souvislostech a přednášející dokládal své poznatky o historii pošty v Mělníku na bohatém materiálu, vybraném z rozsáhlého poštovně-historického exponátu, který je výsledkem třicetiletého nadšeného sběratelského a badatelského úsilí. V rámci diskuse s dotazy a odpověďmi jsme se poučili i z příspěvku Ing. Víta Vaníčka, místopředsedy Svazu českých filatelistů, který přednášku doplnil a předložil několik vzácných korespondenčních lístků. Po ukončení přednášky v rámci organizačních informací pro členy a přátele klubu informoval Ing. Vít Vaníček o připravované Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008, o jejím předpokládaném rozsahu, o výstavních třídách a záměrech organizačního výboru. Fotodokumentaci přednášky opět zajistil pan PhDr. Petr Schönfeld. Z jeho pořízených snímků přikládáme k této elektronické zprávě 6 souborů, k nimž níže připojujeme stručné popisky. Děkujeme panu PhDr. Petru Schönfeldovi za laskavost, se kterou se opět pořízení fotografií ujal. Těšíme se na setkání s vámi na dalších přednáškách našeho 26. přednáškového cyklu o poštovní historii a současnosti. Popisky k vybraným snímkům: 1 - Posluchači pozorně sledují p. Antonína Dostálka, uprostřed Ing. Vít Vaníček, místopředseda SČF (velikost 55 kB); 2 - Ing. Vít Vaníček informoval o připravované Světové výstavě poštovních známek Praga 2008 (velikost 60 kB).
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15   6.3.2006
TISKÁRNY CENIN CELÉHO SVĚTA
Odkaz na velmi zajímavou stránku pro specializované filatelisty jsme nalezli na Frajolově chatu. Jde o soustředěné informace a webové linky na tiskárny, které se podílely na tisku známek. Nechybí ani naše tiskárny, které zajišťovaly tisk známek Československa a Česka. Máte-li chuť autorovi zaslat doplňující informace - proč ne? Svým způsobem zde nalézají informace i ti, kterým tyto informace chybí v posledních číslech Filatelie.
Břetislav Janík  (další informace)  6.3.2006
EXPONET: Vojenské letectvo - Letecké útvary čs. vojenských jednotek a jejich nasazení v letech 1914-20
Exponát Vojenské letectvo - Letecké útvary čs. vojenských jednotek a jejich nasazení v letech 1914-20 známého sběratele a obchodníka Ing. Petra Bláhy z Brna nám představuje málo známou kapitolu z historie československého letectví. Ojedinělý soubor dokumentů o čs. leteckých oddílech z Ruska (Legie), Francie a z počátků samostatné ČSR ale jistě zaujme každého, nejen sběratele polních pošt či letectva...
Zveme k návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík  (další informace)  6.3.2006
NOVÉ PŘÍLEŽITOSTNÉ RAZÍTKO - VYOBRAZENÍ
(7)    170 let od otevření první poštovní sběrny, 1836-2006, Výstava městské muzeum, Lanškroun. Razítko používáno dne 18.3.2006 poštou 563 01 Lanškroun na příležitostné poštovní přepážce v muzeu města Lanškroun;  (8)    Nejkrásnější česká poštovní známka roku 2005, Poštovní muzeum, Praha 1. Razítko bude používáno dne 27.3.2006 poštou 110 00 Praha 1;  (10)    VELIKONOČNÍ POŠTA, KRASLICE. Razítko bude používáno ve dnech od 3.-20.4.2006 poštou 358 01 Kraslice a  (12)    SETKÁNÍ MAJITELů HISTORICKÝCH VOZIDEL, VYŠŠÍ BROD. Razítko bude používáno dne 6.5.2005 poštou 382 73 Vyšší Brod na příležitostné poštovní přepážce v tábořišti "Pod hrází" ve Vyšším Brodě.
Břetislav Janík  5.3.2006
6. PÍSOMNÁ AUKCIA FILATELIA NOVOSAD
V týchto dňoch prebieha 6. písomná akcia filatelistického materiálu s uzávierkou 19.4.2006. Katalóg máme vystavený na www.filatelia-novosad.sk  V tejto šiestej akcii sú ponúknuté materiály poštovej histórie, celiny, celistvosti, známky, cenzúra, pohľadnice, Zeppelínová pošta, listy z Napoleónskej a Pruskej vojny, vojenská pošta, polárna pošta, vlaková a lodná pošta, misie OSN, Olympijské hry a šport a v menšej miere aj materiály ostatných zberateľských odborov. Katalóg je optimalizovaný pre prehľadávač Internet Explorer. Pri použití iného prehľadávača sa nezobrazia obrázky korektne. Pokiaľ by Vám nastal problém so zobrazovaním obrázkov, napíšte email na adresu novosad.ob.sop@stonline.sk  a my Vám pošleme scany obrázkov tých položiek, o ktoré si požiadate.
Robert Novosad  5.3.2006
PO UZÁVĚRCE INFORMACÍ SČF
Vážení přátelé, s radostí všem sdělujeme, že se od 1. března 2006 konečně podařilo zprovoznit oficiální internetové (webové) stránky Svazu českých filatelistů. Najdete je na adrese: www.informace-scf.cz  Naším cílem je na těchto stánkách informovat členy našeho svazu, ale i širší sběratelskou veřejnost, o dění v SČF, o životě a činnosti jeho jednotlivých klubů, odborných společností, komisí a kroužků mladých filatelistů. Slibujeme si od toho oživení zájmu nejen o svaz, ale i o sbírání známek jako takové a v jeho důsledku tedy i získání nových členů do klubů SČF, odborných společností a do kroužků mladých filatelistů. Na nově zřízené oficiální internetové stránky jsme vedle aktuálních zpráv a informací (například jsou zde zveřejněny nové Stanovy SČF, dopis předsedy svazu apod.) prozatím zařadili především údaje převzaté z Ročenky SČF. Ty však jsou nyní jistě v řadě podrobností již překonané a bylo by je třeba nahradit údaji aktuálními. Prosíme vás proto všechny – samozřejmě pokud máte tu možnost -, abyste se na nové stránky SČF podívali a v případě, že ke zveřejněným informacím budete mít jakékoliv opravy či věcné doplňky a připomínky, abyste je zaslali v elektronické podobě co nejdříve na adresu správce nových stránek ing. M. Trojana a H. Eiselta (e-mail: info@informace-scf.cz )...
Jaroslav Maleček, tajemník SČF  (další informace)  3.3.2006
SVĚTOVÝ AUKČNÍ KALENDÁŘ NA BŘEZEN 2006
Všechny významné filatelistické aukce po celém světě, jak je přináší s námi oficiálně spolupracující aukční agent Chuck E. Cwiakala z USA. Pdf soubor se všemi potřebnými daty a kontakty má velikost 260 kB.
Chuck E. Cwiakala  (další informace)  2.3.2006

PŘÍTISKOVÁ LAHůDKA
Přítisk "K. NEUMANNOVÁ - ZLATÁ MEDAILE" na poštovní známce ze dne 8. února 2006 vyjde 15. března 2006. Známka má katalogové číslo 468 a platí od 15. března 2006. Náklad je neznámý, stejně jako forma distribuce na poštovní úřady. V novinkové službě bude doufejme v dostatečném počtu.
Břetislav Janík  1.3.2006
ANTONÍN DOSTÁLEK: 170 LET POŠTY MĚLNÍK
Již zítra - čtvrtek 2.3.2006 od 16.30 hod. se koná přednáška pana Antonína Dostálka na téma "170 let pošty Mělník" v rámci 26. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který pořádá náš klub. Přednáška se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce o poštovní historii a filatelii.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15  1.3.2006
ZNOJEMSKÝ KF JIŘÍHO ŠVENGSBÍRA ZVE
Odznaky, mince, autíčka, plakáty anebo také gramofonové desky budou spolu s poštovními známkami, starými pohlednicemi a knihami vystaveny tuto neděli ve velkém sále i předsálí hotelu Dukla na Dukelské ve Znojmě, kde Klub filatelistů Jiřího Švengsbíra pořádá tradiční velké setkání sběratelů všech oborů. Začátek je v 08.00 hod. (5.3.2006).
Břetislav Janík 28.2.2006
RAZÍTKO "KATEŘINY NEUMANNOVÉ"
V používání bude odedneška nikoliv do pátku, ale až do neděle na poště
Praha 1 v Jindřišské! Příležitostné poštovní razítko má text "XX. ZOH TORINO 2006, ZLATÁ MEDAILE KATEŘINA NEUMANNOVÁ, PRAHA 1 ". Razítko bude používáno dne ve dnech 28.2.-5.3.2006 poštou 110 00 Praha 1. Vzhledem k tomu, že bude učiněn přítisk (o jehož textu se v současnosti rozhoduje) na 9,-- Kč známku XX. Zimní olympijské hry, Torino 2006, která vyšla 8.2.2006 bude se razítko s textem "XX. ZOH TORINO 2006, ZLATÁ MEDAILE KATEŘINA NEUMANNOVÁ, PRAHA 1" používat i dne 15.3.2006 na poště 110 00 Praha 1.
Jaroslav Petrásek  (další informace)  28.2.2006
OLYMPSPORT ON LINE 3/2006
Tak nám skončila olympiáda. Pro někoho byly výsledky našich sportovců uspokojivé, někteří očekávali od našich reprezentantů více. Sčítat můžeme aktiva a pasiva, body a medaile, či úspěchy a neúspěchy. V jednom se ale jistě shodneme všichni. Jestliže jsme někomu přáli zlato z olympiády nejvíce, potom to byla určitě Kateřina Neumannová. Za celou svoji sportovní kariéru si je určitě zasloužila a sportovní Pámbů to dobře věděl. Proto také si dal pozor a byl tentokrát doma, aby to neprošvihl. Jistě očekáváte, že uvedená skutečnost se také projeví v našich sbírkách. Skutečně je tomu tak, takže můžete očekávat následující artefakty... Pdf soubor má velikost 400 kB.
Jaroslav Petrásek  (další informace)  28.2.2006
Schválen emisní plán poštovních známek pro rok 2007
Na svém druhém zasedání v lednu 2006 dokončila odborná komise pověřená přípravou emisního plánu zpracování návrhu tohoto plánu na rok 2007. Jako již obvykle, neměli renomovaní výtvarníci, historici, zástupci státní správy, Svazu českých filatelistů a České pošty lehkou úlohu. Opět totiž vybírali z několika desítek většinou velmi zajímavých námětů. Při omezeném počtu známek, které může Ministerstvo informatiky vydat, se tak bohužel nepodařilo řadě navrhovatelů vyhovět. V některých případech proto komise, která je v postavení poradního orgánu ministryně informatiky, doporučila k nezařazeným námětům vydat příležitostné poštovní dopisnice, případně jejich obsah znovu posoudit v příštích letech. I přes výše uvedené skutečnosti vznikl podle našeho názoru kvalitní vyvážený emisní plán, který navazuje na již tradiční a žádané náměty, odráží důležitá historická výročí, připomíná významné osobnosti a zahrnuje i některé mezinárodní aktivity. Mezi novinkami plánu stojí za zmínku v minulosti několikrát navrhovaná emise věnovaná prevenci onkologických onemocnění a vydání známky, kterou se bude realizovat návrh umístěný na druhém místě v loňské soutěži o návrh poštovní známky na volné téma. Nad obvyklý rámec emisního plánu pak budou vydány i dvě známky věnované Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008. Věříme, že schválený emisní plán na rok 2007, je dobrým základem pro udržení všestranně vysoké úrovně českých poštovních známek. (Velikost pdf souboru 203 kB).
MI ČR (další informace) 27.2.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO RAZÍTKA - XX. ZOH TORINO 2006, PRAHA 1
U příležitosti vítězství na volné třicítce na ZOH se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "XX. ZOH Torino 2006, Zlatá medaile Kateřina Neumannová, Praha 1 ". Razítko bude používáno dne ve dnech 28.2.-5.3.2006 poštou 110 00 Praha 1. Vzhledem k tomu, že bude učiněn přítisk (o jehož textu se v současnosti rozhoduje) na 9,-- Kč známku XX. Zimní olympijské hry, Torino 2006, která vyšla 8.2.2006 bude se razítko s textem "XX. ZOH Torino 2006, Zlatá medaile Kateřina Neumannová, Praha 1" používat i dne 15.3.2006 na poště 110 00 Praha 1. Je to den vydání této známky s přítiskem a při této příležitosti vyjde také pamětní obálka.
Olga Drbová 27.2.2006
JAKÝ BUDE NÁKLAD ZNÁMKY S PŘÍTISKEM?
Zlato Kateřiny Neumannové se dostane na neprodané známky s olympijským motivem k ZOH v Turíně. Ministerstvo informatiky ČR informovalo, že stáhne náklad neprodaných známek a "dá je" přetisknout textem o Neumannové. Původní známka vyšla nákladem 1,5 milionu kusů. Počet neprodaných kusů zatím není znám. Z toho tedy nelze odvodit ani náklad přítiskové úpravy. Oznámí vydavatel i náklad počtu přítiskových známek, tedy všeobecně vyhledávanější varianty?
Břetislav Janík 27.2.2006
24. AUKCE PAC ZAHÁJENA
Na internetu byla zpřístupněna nová, již 24. aukce celin a poštovní historie. Obsahuje přes 3200 položek z celého světa, s důrazem především na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska, ale i dalších zemí. Všechny položky jsou na webových stránkách zobrazené. Aukci najdete na www.pac-auction.com  Uzávěrka aukce bude 16.4.2006; na 11.4.2005 je plánována veřejná prohlídka všech nabízených losů v prodejně Interfila (Praha 7, Veletržní 53). Nově byla zřízena v aukci je kapitola "Historické dokumenty", kde jsou m.j. 2 císařské dopisy - Josef I. a František I. Lotrinský. Na průvodní ilustraci velmi pěkná firemní letecká R celistvost z roku 1938 Praha - Argentina (velikost 524 kB). Provozovatel aukce se těší na Vaši návštěvu. Kontakt: Ing. Milan Černík, Písemná aukce celin a poštovní historie, P.O.Box 243, CZ-16041 Praha 6, E-mail: icernik@volny.cz 
Břetislav Janík (www.pac-auction.com)
ČT 2 - POŠTA
20.00 Pošťák - Dokument o práci na poště, zejména o tzv. předzvědné skupině na poště v Jindřišské ulici v Praze 1 (1972); 20.10 Pošty /P/ Dokument o vývoji poštovnictví, jeho historii, kuriozitách i neuvěřitelných souvislostech. Připravil K. Kopš; 21.30 Lapidárium - Příběh poštovní známky Životní osudy děvčátka z náručí TGM. Připravili L. Ebringer a J. Bařinka; 21.45 Pošta a lidé - Pošta v autorské fantazii O vývoji české pošty od středověku do 20. století (1998). Režie O. Fuka. Sledujte - pokud můžete - Českou televizi, 2. program.
Břetislav Janík  26.2.2006
EXPONET:  E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918-1939 (ČÁST I.-V.)
Autoři - Miroslav Štefek a Jan Kypast - přidáno: 1. Známky SO 1920 na celistvostech (147 obrázků včetně popisů a ocenění); 2. Legionářské známky na celistvostech (21 obrázků včetně popisů a ocenění); 3. TGM 1920 na celistvostech (13 obrázků včetně popisů a ocenění); 4. Známky Červeného kříže na celistvostech (3 obrázky včetně popisů a ocenění); 5. Formuláře - poukázky dobírkové (23 obrázků včetně popisů a ocenění); 6. Formuláře - poukázky příkazné (21 obrázků včetně popisů a ocenění). Celkem přidáno 228 obrázků na 77 stranách textů. Zveme Vás ke studiu, k připomínkám, doplňkům, spolupráci a opakovaným návštěvám.
Milan Černík, Břetislav Janík  (další informace)  25.2.2006
ANTONÍN DOSTÁLEK: 170 LET POŠTY MĚLNÍK
Ve čtvrtek 2.3.2006 od 16.30 hod. se koná přednáška pana Antonína Dostálka na téma "170 let pošty Mělník" v rámci 26. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který pořádá náš klub. Přednáška se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce o poštovní historii a filatelii. Klubové odpoledne v sále "Dřevák" začíná již od 16.00 hod. Pro účastníky bude zajištěna káva, čaj a minerálka.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15  25.2.2006
Zlato Kateřiny Neumannové se zapíše na poštovní známky
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová dnes rozhodla o doplnění poštovní známky vydané 8. února u příležitosti konání zimních olympijských her v Turínu přítiskem - informací o vítězství Kateřiny Neumannové v běhu na lyžích na 30 km. Poštovní známka s motivem klasického lyžování žen má nominální hodnotu 9,- Kč, text připomínající vítězství Kateřiny Neumannové bude na známku umístěn do volné, bílé plochy. Známka s přítiskem by měla být v prodeji na konci příštího týdne, nejpozději na začátku týdne následujícího.
MI ČR (
další informace) 24.2.2006
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - SLAVIČÍN
U příležitosti 750. výročí města Slavičín se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem "750 let" na poště 763 21 Slavičín ve dnech 9.-27.5.2006.
Olga Drbová 24.2.2006
FILATELISTÉ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH VÁS ZVOU
Dům dětí a mládeže ve Velkých Pavlovicích pořádá v zasedačce městkého úřadu v sobotu a v neděli 25. a 26. února sběratelskou výstavu. Vystavovat se budou pohlednice, známky, odznaky, bankovky, mince, ale i telefonní karty.
Břetislav Janík  24.2.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO RAZÍTKA - SLAVIČÍN
U příležitosti výročí 750 let založení města Slavičín se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "750 let města, 1256-2006, Slavičín". Razítko bude používáno ve dnech 9.-27.5.2006 na poště 763 21 Slavičín.
Olga Drbová  23.2.2006
NOVÉ PŘÍLEŽITOSTNÉ RAZÍTKO - VYOBRAZENÍ
(10)    ZDENĚK NETOPIL, POŠTOVNÍ MUZEUM, PRAHA 1. Razítko používáno dne 8.4.2006 poštou Praha 1 v obvodě Praha-Střed na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Břetislav Janík  23.2.2006
Markéta Cudlínová "Dokonalá proměna"
Zveme Vás do Clubu gentlemanů Žižkov a České pošty, s.p., pošty Praha 33, na vernisáž výstavy kreseb Markéty Cudlínové "Dokonalá proměna", která se bude konat ve čtvrtek 23.2.2006 v 19:00 hod. v Poštovní minifotogalerii v prostorách pošty Praha 33 v ulici Zelenky-Hajského 12 na Žižkově. Výstava bude trvat do 21.3.2006 a lze ji navštívit v provozních hodinách pošty Praha 33.
Pravoslav Kukačka, jednatel  22.2.2006
DOPISNICE: MÜNCHEN 2006
Česká pošta, s.p. OZ DOS Postfila vydává do oběhu dne 2.3.2006 příležitostnou poštovní dopisnici s přítiskem k mezinárodní prodejní výstavě poštovních známek Muenchen 2006, které se koná ve dnech 2.-4.3.2006.  Velikost pdf file je 988 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  22.2.2006
DOPISNICE: DNY FRANKOFONIE V ČR - BŘEZEN 2006
Česká pošta, s.p. OZ DOS Postfila vydává do oběhu dne 2.3.2006 příležitostnou poštovní dopisnici s přítiskem k propagaci Frankofonie a současně ke 100. výročí narození básníka, filosofa a politika Léopolda Sédara Senghora (1906-2001), jednoho ze zakladatelů Frankofonie a bývalého prezidenta Senegalské republiky.  Velikost pdf file je 988 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  22.2.2006
OSOBNOSTI - F. J. GERSTNER, J. JEŽEK a S. FREUD
Ministerstvo informatiky ČR vydává dnes (22.2.2006) do oběhu příležitostné poštovní známky na počest matematika a astronoma Františka Josefa Gerstnera, skladatele, dramaturga a dirigenta Jaroslav Ježka a neurologa a psychiatra Sigmunda Freuda. Velikost pdf filů je 1050 a 388 kB.
Břetislav Janík  (další informace / FDC)  22.2.2006
ZÁTIŠÍ S VÍNEM - ZNÁMKY S KUPONY PRO PŘÍTISKY
Česká pošta, s.p. OZ DOS Postfila vydává dnes (22.2.2006) do oběhu výplatní poštovní známku s kupony pro přítisky. K datu vydání je zde vytištěna v pravém rohu větvička s třemi zralými broskvemi a zbývajících 11 kuponů je potištěno kresbou hroznu vína. Velikost pdf file je 358 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  22.2.2006
KRÁSA KVĚTů - NARCIS
Česká pošta, s.p. OZ DOS Postfila vydává dnes (22.2.2006) do oběhu výplatní poštovní známku s vysokým nominále v hodnotě 24 Kč s nátemem emise Krásy květů. Velikost pdf file je 309 kB.
Břetislav Janík  (další informace)  22.2.2006
Přednáška z cyklu Příběhu Pražského hradu
Správa Pražského hradu připravila pro návštěvníky další přednášku z doprovodného cyklu ke stálé expozici Příběh Pražského hradu. Ve čtvrtek 23. února 2006 od 17.00 hodin se v Apelaci Starého královského paláce uskuteční přednáška PhDr. Zuzany Všetečkové s tématem Nástěnné malby v bazilice sv. Jiří. Cyklus přednášek je přístupný nejširší veřejnosti. Rezervace míst na webových stránkách projektu www.pribeh-hradu.cz a na telefonu 224 373 102.
Petr Hájek, Praha-Hrad  20.2.2006
VĚSTNÍK - INFORMACE PRO VEŘEJNOST 16.2.2006
Obsah: 16. Vydání cenné nálepky na APOST - Přerov 2; 17. Vydání nových Poštovních podmínek služby Obchodní balík; 18. Zrušení pošty Sulislav. Velikost pdf souboru 154 kB.
Česká pošta, s.p. (další informace) 20.2.2006
AUKCE OLYMPSPORTU
Sděluji zájemcům, že byla ukončena poslední aukce Olympsportu. Výsledky najdete uveřejněny na webu Olympsportu. Tamtéž je i přehled neprodaných položek, které lze obratem objednávat za uvedené vyvolávací ceny.
Jaroslav Petrásek 20.2.2006
FILATELIE BURDA OZNAMUJE
14. písemná aukce filatelistického materiálu firmy BURDA je vystavena na internetu (http://www.filatelie-burda.cz/) Již máte možnost podávat vaše příkazy!
Richard Burda  19.2.2006
Akta Světové poštovní unie
Ministerstvo informatiky vydalo český překlad platného znění úmluv a ujednání (Akt) Světové poštovní unie (SPU), které projednal a přijal 23. Kongres SPU v Bukurešti v roce 2004. Základními smluvními dokumenty jsou Ústava SPU, Generální řád SPU, Světová poštovní úmluva a Ujednání o poštovních peněžních službách. Dokumenty podepsané českou delegací na 23. Kongresu SPU s výhradou jejich schválení, respektive ratifikace, schválila vláda v srpnu 2005. V současné době je pak před dokončením ratifikační proces změn Ústavy SPU. Akta jsou svým charakterem multilaterálními mezinárodními smlouvami uzavíranými mezi členskými státy SPU, kterými jsou stanovena závazná jednotná pravidla pro mezinárodní poštovní styk. Jejich ustanovení jsou promítnuta do poštovních podmínek základních služeb, které držiteli poštovní licence, tj. České poště s.p., schvaluje Český telekomunikační úřad. Některá ustanovení Akt SPU se vztahují i na zacházení s poštovními zásilkami mimo území České republiky.
MI ČR  (další informace)  17.2.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO RAZÍTKA - VYŠŠÍ BROD
U příležitosti každoročního Mezinárodního setkání majitelů historických vozidel ve Vyšším Brodě se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "Setkání majitelů historických vozidel, Vyšší Brod". Razítko bude používáno dne 6.5.2005 poštou 382 73 Vyšší Brod na příležitostné poštovní přepážce v tábořišti "Pod hrází" ve Vyšším Brodě.
Olga Drbová  17.2.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO RAZÍTKA - KRASLICE
U příležitosti Velikonočních svátků se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "Velikonoční pošta, Kraslice". Razítko bude používáno ve dnech od 3.-20.4.2006 poštou 358 01 Kraslice.
Olga Drbová  17.2.2006

ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |OD 17. KVĚTNA 2006 JSME TU PRO VÁS JIŽ 7 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
DVORANA SLÁVY
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

Gerhard Batz: On-line almanach o sbírání českých a slovenských poštovních známek

Milan Černík:
Exponát Československo: DVOJITÉ DOPISNICE 1918-1939

 Klikněte pro exponát na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

     
 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |