Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


ZMĚNA POŠTOVNÍHO OBVODU
S účinností od 1. ledna 2005 budou v okrese a) Ústí nad Labem přeřazeny obce Chuderov, Chuderovec a Žežice z obvodu pošty 400 11 Ústí nad Labem 11 do obvodu pošty 400 02 Ústí nad Labem 2; b) Most přeřazeny do obvodu pošty 434 01 Most 1 obce České Zlatníky, Chanov a Patokryje z obvodu pošty 435 21 Obrnice, obec Kaňkov z obvodu pošty 435 22 Braňany a obec Saběnice z obvodu pošty 435 01 Havraň; c) Hodonín přeřazena do obvodu pošty 696 62 Strážnice obec Tvarožná Lhota z obvodu pošty 696 64 Kněždub.
Česká pošta  7.11.2004
ZMĚNA NÁZVU POŠTY
S účinností od 1. ledna 2005 dojde ke změně názvu pošt 513 01 Semily 1 na 513 01 Semily a 549 54 Police nad Metují 1 na 549 54 Police nad Metují. Pro obce Bítouchov, Bohuňovsko, Bystrá nad Jizerou, Dlouhý, Dolní Sytová, Háje nad Jizerou, Helkovice, Horní Tříč, Chuchelna, Komárov, Lhota, Loukov, Pipice, Podmoklice, Proseč, Příkrý, Roprachtice, Roztoky u Semil, Rybnice, Semily, Smrčí, Spálov, Stará Ves, Škodějov a Záhoří bude od uvedeného data adresní pošta 513 01 Semily a pro obce Bukovice, Hlavňov, Hony, Pěkov, Petrovice, Petrovičky, Police nad Metují, Radešov, Slavný, Velká Ledhuje, Velké Petrovice a Velké Petrovičky adresní pošta 549 54 Police nad Metují.
Česká pošta  7.11.2004
AKTUALIZACE SEZNAMU POŠT S AKTY SPU
Vzhledem k další změně v „Seznamu pošt s akty SPU“ (změna se týká doplnění pošty Praha 120 a je uvedena tučně) je v příloze k tomuto opatření uveden aktualizovaný přehled pošt, u nichž je možno na požádání nahlédnout do českého překladu platného znění úmluv a ujednání Světové poštovní unie, jež se týkají základních služeb. S odkazem na Vyhlášku Ministerstva informatiky (§ 373, odst. 3), která vyšla ve sbírce zákonů dne 7. května 2004, je nutné, aby na všech provozovnách byl seznam těchto pošt k dispozici.

Česká pošta  7.11.2004
ROZŠÍŘENÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY - OBCH. BALÍK NA SLOVENSKO
S účinností od 1. listopadu 2004 Česká pošta, s.p., rozšiřuje poštovní službu „Obchodní balík na Slovensko“. Obchodní balíky na Slovensko mohou podavatelé podávat na poštách, jejichž seznam je přílohou Poštovních podmínek služby Obchodní balík na Slovensko, a to i bez uzavření písemné dohody o podávání těchto zásilek. Aktualizované poštovní podmínky této služby jsou k nahlédnutí na každé poště a na internetových stránkách České pošty, s.p., na adrese www.cpost.cz
Česká pošta  7.11.2004
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA NA LISTOPAD
Jedná se o ruční příležitostné razítko 16. MIKULÁŠSKÁ JÍZDA, bude používáno ve dnech 27. 11. 2004, na poště LETOHRAD, obvod Rychnov nad Kněžnou. Druhým razítkem je TRADIČNÍ VÁNOCE V BRNĚ, používané ve dnech 29.11-23.12.2004 na poště BRNO 1, obvod Brno (příležitostná poštovní přepážka na náměstí Svobody 29.11.-23.12.2004).
Břetislav Janík
 5.11.2004
Poslanci se tvrdě střetli kvůli monopolu České pošty
Sněmovna v úterý propustila do třetího čtení vládní návrh novely zákona o poštovních službách. Stalo se tak po ostrém sporu, kdy poslanci ODS vystupovali proti tomu, aby se monopol České pošty (ČP) rozšířil i na zásilky s adresnou reklamou (direct mail). Zmíněné ustanovení prosadil do původní vládní předlohy hospodářský výbor parlamentu. Poslanci ODS včera marně žádali, aby novela byla vrácena hospodářskému výboru k novému projednání. "Poslanecký návrh na zařazení direct mailů do monopolu ČP znamená zastavení liberalizační cesty v poštovních službách," prohlásil například poslanec Martin Říman. Nezískal však potřebnou podporu. Zatímco nyní je poskytování poštovních služeb živností vázanou a podmíněno souhlasem ministerstva informatiky, podle novely se stane volnou živností. Na činnost ČP dohlíží ministerstvo informatiky, což není v souladu s legislativou EU. Pošta má proto přejít pod dohled Českého telekomunikačního úřadu. Podle návrhu novely se naopak nemá nic změnit na dosavadním monopolu ČP na přepravu písemností do 100 gramů a za cenu nižší než 19 korun. Vláda prosazuje, aby se volná živnost týkala pouze služeb, které do tohoto monopolu nespadají. Česká pošta se včera ohradila proti tvrzení některých médií, že se snaží rozšířit svůj monopol i na zásilky s adresnou reklamou. "ČP netvoří zákony, ani nerozhoduje o rozsahu monopolu držitele poštovní licence. Adresné zásilky s písemnostmi byly v Česku liberalizovány přesně podle směrnice Evropské komise. Ani zákon o poštovních službách z roku 2000 neuvolnil directmailové zásilky nad rámec pravidel liberalizace. Nezrušil váhové a cenové limity, omezující vstup na trh direct mailu," připomněl tiskový mluvčí ČP Ladislav Vančura. Za obviňováním České pošty ze snahy rozšířit monopol a strašením veřejnosti spory s Evropskou komisí a arbitráží proti ČR je podle Vančury snaha některých firem obsadit alespoň část poštovního trhu. "Je to zřejmá snaha o rozšíření liberalizace nad zákonný rámec, i nad směrnice EU," zdůraznil mluvčí.
Jiří Novotný, Právo  4.11.2004
O novele poštovního zákona ... možná za tři týdny
Před závěrečným schvalováním v Poslanecké sněmovně je po dnešním druhém čtení vládní novela zákona o poštovních službách, která má konkurentům České pošty umožnit snazší přístup na trh. Novela má přesunout poštovní služby ze skupiny vázaných živností mezi živnosti volné. Zájemci o poskytování služeb by tak nemuseli žádat o souhlas ministerstvo informatiky. O přijetí novely by dolní komora mohla rozhodnout už za tři týdny. Dosavadní parlamentní projednávání novely ale naznačilo, že její schvalování budou asi až do konce provázet spory. Někteří poslanci se totiž obávají, že si konkurenti České pošty vyberou na trhu lukrativní činnosti, zatímco České poště zůstanou služby nevýdělečné. Ministr informatiky Vladimír Mlynář (US-DEU) těmto obavám oponuje tvrzením, že se to již stalo před několika lety a že trh je liberalizován. Při schvalování novely poslanci budou rozhodovat také o přesném vymezení toho, kdo a za jakých podmínek by mohl doručovat listovní zásilky s propagací výrobků a služeb v obálkách s konkrétní adresou nebo s konkrétními adresáty, tzv. direct-maily. Tato oblast reklamního trhu je považovaná za velmi lukrativní. Současný zákon je ale podle některých poslanců nejednoznačný. Někdo si ho vykládá tak, že monopol na direct-maily má Česká pošta, ale současně se jim věnují i jiné subjekty. Další změnou, kterou má novela přinést, je převedení úlohy regulátora poštovního trhu z ministerstva informatiky na Český telekomunikační úřad. Konkurence na tuzemském poštovním trhu se objevila v první polovině 90. let a zaměřuje se především na doručování balíků a expresních zásilek v tuzemsku i do zahraničí. Poště konkurují nadnárodní giganty DHL, TNT nebo UPS, ale i místní firmy, jako je Messenger nebo Sprinter, či jednotlivci. Celkem na trhu působí zhruba desítka konkurentů.
Jiří Hybš, Zpravodajství ČTK  4.11.2004
ZPŘESNĚNÝ EMISNÍ PLÁN NA ROK 2005
Zatímco na webu ministerstva informatiky je ještě původní emisní plán na rok 2005 z letošního února, Česká pošta s.p. nám již zaslala zpřesněný EP minimálně s jednou důležitou změnou: známka ke Světovému summitu o informační společnosti vyjde namísto původně plánovaného 9. listopadu již 21. září. Oba návrhy emisních plánů se navíc liší i jinými údaji. Nově se můžete se dozvědět o počtu známek na archu, metodicky jinak je deklarován způsob tisku známek a nově je zařazena i kolonka o známkových sešitcích a CM. Současně Vám dáváme k dispozici zpřesněné Podrobnosti k emisnímu plánu.
Břetislav Janík
 (původní EP / zpřesněný EP / podrobnosti k EP)  3.11.2004
OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI A PADĚLKY V DOMĚ PORTUS
Rádi bychom Vás pozvali na úvodní přednášku již 25. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který v sezóně 2004-2005 pořádá náš klub filatelistů v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ulice Karolíny Světlé 18, Praha 1. První přednáška nového cyklu se bude konat v rámci klubového odpoledne ve čtvrtek 4. listopadu 2004 od 16:30 hodin (klubové odpoledne a vstup do sálu již od 16:00 hod.). Tento den mezi nás přijde JUDr. Ing. František Beneš, CSc., předseda komise znalců Svazu českých filatelistů, a pohovoří na téma "Ověřování pravosti známek a celistvostí, výskyt padělků". Věříme, že Vás tato mimořádná příležitost zaujme, a těšíme se na Vaši účast.
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15 Praha 3.11.2004
NOVÁ STRÁNKA FILATELISTICKÝCH OBCHODNÍKů
Od dubna 2003 je naše o. s. reprezentantem vydavatelství DOMFIL ve střední Evropě. Toto španělské vydavatelství ze skupiny GRUPO AFINSA se sídlem v Sabadellu u Barcelony, se specializuje na námětové a v omezené míře pak na specializované teritoriální filatelistické katalogy...
V. Fiala  (další informace)  3.11.2004
KOMPLEXNÍ AUKČNÍ NABÍDKY PODLE CHARLESE CWIAKALY
Aukční agent Charles Cwiakala, který s Japhilou již léta úzce spolupracuje, obnovil své informace na měsíc listopad 2004. Můžete si vybrat v jednoduchém soupisu světových aukcí, nebo si stáhnout ze specializovaných webů podrobnější seznam nabízených položek včetně termínů a kontaktů na jednotlivé aukcionáře.
Břetislav Janík
 (další informace)  2.11.2004
TIŠTĚNÝ KATALOG 30. AUKCE PROFIL
Obdrželi jsme tištěný aukční katalog, vycházející ve stejné grafické podobě jako časopis FILATELIE. Aukce se koná v Interhotelu Parkhotel Praha již 20. listopadu 2004.
Břetislav Janík
 (další informace)  2.11.2004
LIDÉ DOSTANOU VÝPISY Z REJSTŘÍKŮ I NA POŠTĚ
Vláda chce umožnit lidem snazší přístup k úředním dokumentům. Ministři tento týden projednají návrh zákona, podle kterého dostanou občané potřebné výpisy nejen na úřadech, ale i na jakékoli poště nebo u notáře. Informace z obchodního rejstříku nebo katastru nemovitosti je možné získat přes internet již dnes. Oficiální výpis je však zatím zmocněn vydat příslušný úřad či soud. Nový poštovní zákon zavede, že poštovní a notářské razítko bude mít stejnou váhu, jako razítko úřední. Podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, který zákon předkládá, se zároveň víc zaměstnají pošty. Podle nového zákona také nebudou muset lidé prokazovat skutečnosti, které obsahuje některá z úředních databází. Pokud si například bude moci úředník najít informace o podnikateli sám, nebude jej s tím zatěžovat.
agenturní zprávy "ekomail"  2.11.2004
VOJTĚCH PREISSIG - ZNÁMKY, LEGIONÁŘSKÉ POHLEDNICE...
Ve čtvrtek 4. listopadu 2004 bude v 18.00 hodin zahájena v Jízdárně Pražského hradu výstava Vojtěcha Preissiga, pořádaná Správou Pražského hradu a Národní galerií v Praze pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause. Téhož dne v Jízdárně Pražského hradu proběhne od 11.00 hodin u příležitosti zahájení výstavy tisková konference. Veřejnosti bude výstava přístupna od 5. listopadu 2004 do 30. ledna 2005 denně mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hodin. Pro návštěvníky bude k dispozici studovna, kde si budou moci prostudovat průvodce k výstavě, soupis uměleckých děl, články a katalogy k dílu V. Preissiga, a také laboratoř, kde dospělí i dětští návštěvníci budou moci tvořivě reflektovat vybraná umělecká díla V. Preissiga. S výstavou je spojen doprovodný program připravený Lektorským oddělením Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze (Informace na tel.: 224 301 003, e-mail: lect.smsu@ngprague.cz ): Komentované prohlídky výstavy s kurátory – zdarma k platné vstupence - 10. listopadu 2004, 24. listopadu 2004 a 19. ledna 2005 v 16.30 hod. Nedělní komentované prohlídky výstavy – příplatek 20,- Kč k platné vstupence – 14. a 28. listopadu 2004, 12. prosince 2004, 16. a 30. ledna 2005 v 15.00 hodin. Také je možno objednat si komentovanou prohlídku pro zájmové skupiny. Prohlídky je třeba objednávat v časovém předstihu a mohou být provedeny i v anglickém a německém jazyce. Základní cena je 200 Kč/ hod /skupina.
Štěpánka Šedivá, kancelář prezidenta (další informace / další informace) 1.11.2004
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, ČÁSTKA 8/2004
Vcelku útlé osmé číslo přináší jen 3 zásadní sdělení ministerstva informatiky. Mění se kurz SDR (DTS) - účetní jednotky Světové poštovní unie. Od 1. ledna 2004 platí 1 SDR = 38,700 Kč  jako ekvivalent částek náhrad za poštovní zásilky do zahraničí a v mezinárodních službách, pro přepočet udané ceny apod. Druhým a třetím sdělením je technická informace o vydání příležitostných poštovních známek Umělecká díla na známkách a Vánoce 2004.
Břetislav Janík  1.11.2004
OLYMPSPORT MÁ ON LINE ZPRAVODAJ
Máte možnost se seznámit s prvním vydáním on line zpravodaje Olympsportu, který budeme rozesílat majitelům elektronické pošty podle potřeby, tedy čas od času, tak abychom poskytli nejnovější informace z našeho oboru dostatečně včas. Zasílání se bude dít v českém a v anglickém jazyce a nabízíme je nejen členům OS, ale všem zájemcům o sportovní a olympijskou filatelii. Přihlásit k této službě můžete i své známé a přátele. Podmínka je jediná – zaslat jejich elektronickou adresu.
Jaroslav Petrásek  (další informace)  31.10.2004
11. AUKCE BURDA SPUŠTĚNA
Na internetu je k dispozici plná verze 11. aukce. K dispozici je 3541 vyobrazení z 4004 položek aukčního katalogu. Tištěný katalog budeme rozesílat začátkem listopadu.
Richard Burda  (další informace)  29.10.2004
ŠVABINSKÝ: UMĚLEC MUSÍ BÝTI NEÚNAVNÝM DĚLNÍKEM
Když český umělec musí býti neúnavným dělníkem, jelikož pracuje na poli kultury Kultura vedle historického práva opravňuje národ k samostatnosti: MŠvabinský
V Praze dne 27/ II. 1918
BLISTY.CZ  27.10.2004
OTVORENÝ LIST MINISTROVI
"Vážený pán minister, obraciam sa na Vás s otvoreným listom, v ktorom Vás chcem upozorniť na problémy súvisiace s pôsobnosťou Slovenskej pošty a.s. Vývoj v ustanovizni Slovenská pošta, ktorá prechádza transformáciou a ktorá sa iba nedávno stala akciovou spoločnosťou so 100-percentnou účasťou štátu, sledujem veľmi pozorne a mnohé "novoty" vo mne vyvolávajú prinajmenšom desiatky otázok, ak už nie priamo vážne znepokojenie. Nakoľko Ste, pán minister, šéf rezortu a nesiete plnú zodpovednosť za charakter aj priebeh transformačného procesu Slovenskej pošty a. s., žiadam od Vás konkrétne odpovede na viacero zásadných otázok...".
Svatopluk Šablatúra  (další informace)  26.10.2004
DOKUMENTY "NO COMMENT"
Vzácný a dosud jediný známý "zachovaný" katalog první mezinárodní výstavy poštovních známek BRNO 1923 se "přestěhoval" natrvalo do Brna. Můžete jej vidět kdykoliv na Exponetu nebo živě na výstavě BRNO 2005.
Břetislav Janík  (další informace / další informace)  26.10.2004
LIVIA KLAUSOVÁ PŘEDÁ DAR POLSKÉ POŠTY A TELEVIZE
Manželka prezidenta republiky Livia Klausová se v úterý 26. října 2004 v 11.30 hodin zúčastní v Brožíkově síni Staroměstské radnice slavnostního předání finančního daru Polské pošty a Polské televize Domu dětí a mládeže v Praze-Karlíně a Ústavu sociální péče v Terezíně. Výbor Polské pošty a Polská televize iniciovaly v letech 2002 až 2003 veřejnou sbírku „Postiženým povodněmi v Evropě“, výtěžek z této sbírky bude předán Domu dětí a mládeže v Praze-Karlíně a Ústavu sociální péče v Terezíně, které byli předloňskými povodněmi vážně postiženy.
Petr Fučík, kancelář prezidenta republiky,  25.10.2004
Jubilejní 30. aukce PROFIL na internetu!
Dům filatelie Profil vydá v pondělí 25. října 2004 katalog své už 30. mezinárodní aukce poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu, která se bude konat v sobotu 20. listopadu 2004 v interhotel Parkhotel v Praze 7. Více než 1.300 atraktivních losů a většina z nich za senzačně nízké ceny! Aršíky Kde domov můj? od 7.000 Kč za pár, zkusmé tisky ČSR II (otisky původních rytin) ve větším množství za 100 Kč za kus! Desítky nádherných sbírek vyvolávaných za zlomek běžné ceny! Aukční katalog si můžete prohlédnout už dnes – na internetové stránce http://www.stamps.cz/.
Vladimír Dražan  (další informace)  23.10.2004
SINDELFINGEN 2004
Česká pošta, s.p. OZ Dodavatelské a obchodní služby - POSTFlLA vydává do oběhu dne 29.10.2004 dopisnici s přítiskem k mezinárodní prodejní výstavě poštovních známek SINDELFINGEN 2004, která se koná ve dnech 29.-31.10.2004 v německém Sindelfingenu.
Břetislav Janik  (další informace) 23.10.2004
25. CYKLUS PŘEDNÁŠEK O POŠTOVNÍ HISTORII I SOUČASNOSTI
Agilní klub KF 00-15 Vás zve na 25. ročník měsíčních besed o poštovní historii minulosti, ale i současnosti, o filatelii, exponátech apod. Zváni jsou nejen řadoví členové, ale i hosté.
Ladislav Čechák  (další informace) 22.10.2004
VLAKOVÁ POŠTA NA NETU
Velmi pěknou stránku jsme nalezli na internetu v rámci českých webových stran. Vrací se k již zaniklé tradici vlakové pošty a přináší velmi pěkné dokumentární fotografie železničního vozového parku. Bude jistě zajímavým studijním zdrojem pro poštovní historiky i pro amatérské nadšence. Doporučujeme
Břetislav Janik  (další informace) 21.10.2004
POŠTA NEMůŽE ROZŠÍŘIT MONOPOL
Projednává se novela zákona o poštovních službách. V posledních dnech zveřejnila některá média spekulace, že Česká pošta, s. p. (dále jen ČP), se snaží rozšířit stávající monopol i na zásilky s adresnou reklamou (direct mail). Tyto spekulace zřejmě souvisejí s projednáváním novely zákona o poštovních službách. Jak je obecně známo, ČP netvoří zákony v zemi a ani nerozhoduje o rozsahu monopolu držitele poštovní licence. Příčinou spekulací je pravděpodobně snaha některých firem obsadit alespoň část poštovního trhu. Do doručování adresné reklamy vstoupily zhruba před 2 lety na základě vlastní subjektivní domněnky, že tento trh byl v Česku plně liberalizován.
Ladislav Vančura (další informace)  21.10.2004
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA - VYOBRAZENÍ
Nová příležitostná poštovní razítka víme, jak budou vypadaty: (65) 45. BRNĚNSKÁ ŠESTNÁCTKA 2004, používáno: 23.10.2004 u příležitostné poštovní přepážky Bílý dům 18.00-22.00 hodin, poštou Brno 1, obvod Brno; 
(66) V rámci akce Mistrovství světa a Evropy v běhu na 24 hodin se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „IAU WORLD&EUROPEAN 24 HOURS CHALLENGE, BRNO 2“. Razítko bude používáno ve dnech 23.-24.10.2004 poštou 602 00 Brno 2 na příležitostné poštovní přepážce v prostorách Brněnského výstaviště.
Břetislav Janík  20.10.2004
PAC AUKCE
Rád bych Vás pozval k návštěvě stránek Aukce celin a poštovní historie na www.pac-auction.com , kde nyní probíhá prodej v přímé aukci neprodaných položek. Nyní máte možnost tyto položky koupit přímo, za pevnou cenu (t.j. za vyvolávací cenu + 10 %). Položku získá ten, kdo svou nabídku pošle nejdříve. V nabídce je nyní ca. 1200 zajímavých celistvostí z celého světa. Příští, 22. aukce celin a poštovní historie, bude zahájena v březnu 2005. ing. Milan Černík, Aukce celin a poštovní historie, P.O.Box 243, CZ-16041 Praha 6, Tel./Fax: +420-233-342-383, Mobil: +420-608-539-581, E-mail: icernik@volny.cz  URL: http://www.pac-auction.com
19.10.2004
NOVÁ AUTOMATOVÁ ZNÁMKA Z ALANDSKÝCH OSTROVů
V lednu 2005 vyjde třetí automatová známka ve volné sérii pro stroje Frama (A).
Břetislav Janik  (další informace) 19.10.2004
NOVÁ AUKCE OLYMPSPORTU
Navštivte adresu: http://web.telecom.cz/olympsport  Spousta novinek sportovních celistvostí z olympiády i starších položek z olympiád předchozích. Nabídky do 15.11.2004.
Jaroslav Petrásek 18.10.2004
PSČ - VYHLEDÁVACÍ PROGRÁMEK PODRUHÉ
Nedávno jsme zde zpřístupnili aplikaci s databází, obsahující poštovní směrovací čísla slovenské a české republiky. Bohužel ta měla nepřesnost čísel a tak vám dnes doporučíme jinou aplikaci. Program nese označení PSČ a slouží k zobrazování poštovních směrovacích čísel v ČR. Po jeho spuštění je zapotřebí chvilku počkat, než se načtou data (cca 1 minuta). Poté se objeví hlavní okno aplikace se seznamem obcí a PSČ. Můžete vyhledávat dvojím způsobem: Podle PSČ a podle obce. Budete-li vyhledávat podle PSČ je nutné po zadání čísla stisknout klávesu Enter (zmáčknete-li enter vícekrát, vyhledají se postupně všechny obce se zadaným PSČ). Vyhledávání podle obcí funguje automaticky a to ihned při vkládání písmen. Jednoduché, leč v některých situacích jistě užitečné.
Jakub Dvořák
(stáhnout)  18.10.2004
NOVÁ SPORTOVNÍ RAZÍTKA
V sobotu 23.10 bude pošta Praha 6 používat propagační vložku ve výplatním strojku Postalia se jmény všech medailistů z nedávných olympijských her.
Strojové propagační razítko k utkání ligy mistrů AC Sparta - Manchester United bude používáno na poště Praha 7.
Ruční příležitostné razítko k mistrovství ve 24 hodinovém běhu bude používat v sobotu 23.10. pošta Brno.
Jaroslav Petrásek 15.10.2004
PAC AUCTION MOMENTÁLNĚ NEPŘÍSTUPNÁ !!!
Vinou problémů, které má veřejný poskytovatel internetového prostoru, došlo dnes mj. k okamžitému odpojení tzv. PAC Aukce - aukce Poštovní historie a celin Ing. Milana Černíka. Na náhradním řešení se intenzivně pracuje, je však zřejmé, že minimálně 24 hodin bude aukce nedostupná. Ing. Milan Černík se všem návštěvníkům omlouvá a sděluje, že vypořádání právě skončené aukce nebude narušeno (naštěstí aukce byla 10. října 2004 ukončena). Současně budou přijata opatření, která podobné nekorektní jednání zcela vyloučí.
Milan Černík / Břetislav Janík
 14.10.2004
ČESKÁ POŠTA DOMINUJE
Podle agenturních zpráv si Česká pošta podržela dominantní postavení v segmentu nazvaném poštovní trh v Česku. Jedinou výjimkou je doručování expresních zásilek, kde má tržní podíl menší než 50 %. Očekává se však, že za letošní rok doručí větší množství dopisů a překročí tak hranici 600 miliónů zásilek proti loňským 591 milionům. Převážně se samozřejmě jedná o komerční korespondenci.
Břetislav Janík  14.10.2004
FILATELIE 10/2004
Nová Filatelie přináší opět várku studií a článků především na téma čs. známka, dále několik materiálů ze světové filatelie a FIP. Na titulní straně je fotografie, před budovou (využívanou Českou poštou, s.p. a SČF) - kostelem Sv. Gabriela na Smíchově, z pražské návštěvy předsedy FIP Chuana Seow Koha.
Břetislav Janík  (další informace) 14.10.2004
SCOUTPHILEX PRAHA 2004
Dnes začíná 4denní výstava SCOUTPHILEX. Místo: Kulturní centrum ZAHRADA, Malenická 1784, PRAHA 11 - CHODOV, Termín: 13.-17.10.2004. Dopravní spojení: metro: C - stanice Chodov, autobusy (od metra C Chodov): 118, 154 a 197 - zastávka Jarníkova a (od metra C Opatov): 122 a 177 - zastávka U Kunratického lesa.
Břetislav Janík  13.10.2004
VALNÁ HROMADA SČF 2004
Vážení přátelé, vzhledem k blížící se schůzi předsednictva SČF (20.11.2004) a přípravám valné hromady SČF (prosinec 2005) potřebujeme znát skutečný stav naší členské základny. Proto vás žádáme, zejména předsedy KF a odborných společností, abyste si nejpozději do 15.11.2004 vyžádali v sekretariátu SČF příspěvkové známky na rok 2005 - pokud jste tak ještě neučinili. Podle počtu členů hradících příspěvek SČF v klubech nebo v odborných společnostech, bude na základě paragrafu 59, písmeno o) Stanov SČF předsednictvem SČF stanoven klíč k volbě delegátů na valnou hromadu. Děkuji vám předem za spolupráci na tomto důležitém úkolu a srdečně vás zdravím. Výše členských příspěvků zůstává nezměněna (150 Kč dospělí a 50 Kč aktivní členové kroužků mladých filatelistů - pokud nárokují prémiový tisk České pošty a čerpání dotace z rozpočtu SČF na výstavy a soutěže).
Jaroslav Maleček  13.10.2004
PALMARE - AEROSPACE 2004 VYSOKÉ MÝTO
Palmare oborové výstavy s mezinárodní účastí na téma dobývání vesmíru - AEROSPACE 2004.
Petr Fencl
 (další informace)  12.10.2004
23. KONGRES SVĚTOVÉ POŠTOVNÍ UNIE
... 5. října 2004, poslední den jednání 23. Kongresu Světové poštovní unie (SPU) v Bukurešti, vedoucí delegace České republiky I. náměstek ministra informatiky Michal Frankl podepsal na základě zmocnění uděleného prezidentem republiky a ministrem zahraničních věcí Kongresem projednané multilaterální smluvní dokumenty. V průběhu téměř 3 týdnů bylo za účasti více než 2000 delegátů ze 173 zemí posouzeno několik set návrhů na změny podmínek, za kterých bude v příštích čtyřech let probíhat mezinárodní poštovní styk mezi 190 členskými zeměmi SPU.
MI ČR  (další informace)  12.10.2004
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA
Nová příležitostná poštovní razítka máme poštou potvrzeny: (65) 45. BRNĚNSKÁ ŠESTNÁCTKA 2004, používáno: 23.10.2004 u příležitostné poštovní přepážky Bílý dům 18.00-22.00 hodin, poštou Brno 1, obvod Brno;
(68) 100 let pošty“. Razítko bude používáno ve dnech od 1.11.2004-10.11.2004 poštou  Klášterec nad Ohří; (69)   SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB A SOU POŠTOVNÍ SCHOLA PRAGENSIS 2004, používáno: 18.11.-20.11.2004 u příležitostné poštovní přepážky v Kongresovém centru, na poště PRAHA 4, obvod Praha-Jih. (71) U příležitosti výročí 250 let založení první pošty v Kadani se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „250 let pošty v Kadani, Kadaň 1“. Razítko bude používáno dne 29.11.2004 poštou 432 01  Kadaň 1. (73) VÝROČÍ POŠTOVNÍHO MUZEA, 18.12.1918, používáno: 18.12.2004 u příležitostné poštovní přepážky v PM, poštou Praha 1, obvod Praha-Střed.
Břetislav Janík  11.10.2004
JAK PROBÍHALA PETICE K OSUDU GINZOVY KRESBY
Již více než půl roku je jisté, že v lednu příštího roku vyjde aršík s kresbou Petra Ginze - Pohled z Měsíce na planetu Zemi. Zde Vám nabízíme historická data, jak se aktivita, vrcholící do petice a do příprav známky samotné vyvíjela.
Břetislav Janík
 (další informace)  8.10.2004
Exponát Komise znalců SČF v Poštovním muzeu
Jedním z hlavních úkolů Komise znalců Svazu českých filatelistů je identifikace padělků poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu, a tedy ochrana sběratelské veřejnosti před padělky ke škodě sběratelů a podle možností i účinná pomoc České poště v boji proti padělkům ke škodě pošty. Nejnovějším počinem na tomto poli je společný projekt Poštovního muzea ČP a Komise znalců SČF, v jehož rámci budou v Poštovním muzeu v Praze postupně vystaveny důležité srovnávací materiály, se kterými se tak zájemci budou moci snadno seznámit.
Jako první byl pro trvalé vystavení vybrán a vytvořen jednorámový exponát „Padělky dopisnic  České republiky ke škodě pošty“, podrobně dokladující dosud známé padělky dopisnic 3 Kč Vesnický motiv 1995 (Pof. č. CDV 8B),  4 Kč Praha 1997 (Pof. č. CDV 21) a 4 Kč Problematika nevidomých a slabozrakých 1997 (Pof. č. CDV 23). Autory exponátu jsou členové Komise znalců SČF dr. F. Beneš, ing. M. Trojan a mgr. P. Aksamit.
Tato úvodní část nového společného projektu Poštovního muzea České pošty a Komise znalců Svazu českých filatelistů bude zpřístupněna v úterý 12. října 2004, a to u příležitosti vernisáže výstavy „Z. Ziegler – Známková tvorba a typografie“ (jen na pozvánky); pro širokou veřejnost pak bude přístupná od následujícího dne.
Jako další část projektu bude připraven exponát „Padělky poštovních známek České republiky ke škodě pošty“ a záměrem je pokračovat i v oblasti padělků ke škodě sběratelů.
Je jisté, že ne každý zájemce má možnost navštívit Poštovní muzeum v Praze osobně, a proto rádi využíváme možnosti vystavit tento exponát i na internetu, v rámci projektu Exponet.
František Beneš  (další informace)  7.10.2004
Neoficiální příležitostné celiny
Nové přírůstky - (NPC) poštovní provenience kategorie "B" specifikuje Postfila jako NPC "...smluvně zajišťované Českou poštou OZ DOS Postfila na zakázku a dle předlohy soukromých subjektů či organizačních jednotek České pošty (celý náklad přebírá objednatel, který si zajišťuje distribuci a prodej individuálně) - na rozdíl od běžně dostupných NPC kategorie "A", které Postfila vydává za účelem propagace a přímé obchodní činnosti České pošty a jsou distribuované přímo Postfilou do obchodní sítě na základě objednávek za oficiální prodejní ceny České pošty.
Jaroslav Špaček  (další informace)  6.10.2004
AUKČNÍ NABÍDKY PODLE CHARLESE CWIAKALY
Aukční agent Charles Cwiakala, který s námi úzce spolupracuje, obnovil své informace na měsíc září: http://www.japhila.cz/filatelie/ww_auctions.htm Můžete si vybrat v jednoduchém soupisu světových aukcí, nebo si stáhnout podrobnější seznam včetně kontaktů na jednotlivé aukcionáře.
Břetislav Janík
 (další informace)  5.10.2004
PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA - VYOBRAZENÍ
(68)   KAREL FRANTA, ZNÁMKOVÁ TVORBA, OBRAZY, ILUSTRACE, POŠTOVNÍ MUZEUM, PRAHA 1, používáno: 4.12.2004, 110 00 PRAHA 1,
obvod Praha - Střed (na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu);  (66)  
U příležitosti založení pošt v Obvodě Mladá Boleslav se budou používat příležitostné poštovní razítka s textem: A) „250 let pošty v Mladé Boleslavi, Mladá Boleslav 1“. Razítko bude používáno ve dnech od 25.10.2004  - 27.10.2004 poštou  293 01  Mladá Boleslav 1.
Břetislav Janík (další informace) 5.10.2004
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 7/2004
Nejnovější číslo PV informuje o nové emisi příležitostných známek SBĚRATELSTVÍ - HISTORICKÉ DĚTSKÉ KOČÁRKY.
Břetislav Janík  (další informace)  4.10.2004 
AUKCE PAC KONČÍ 10. ŘÍJNA
Blíží se uzávěrka příjmu příkazů do 21. aukce celin a poštovní historie. Aukce obsahuje přes 3000 zajímavých položek z celého světa, s pochopitelným důrazem na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska, ale i dalších zemí. Dobře zastoupené jsou i kapitoly Letecká pošta, Zeppelínové lety, Koncentrační tábory a Polní pošty. Všechny položky najdete na webových stránkách zobrazené. Aukci najdete na www.pac-auction.com  Uzávěrka aukce bude 10. října 2004 v 18 hod.; dne 5. října 2004 (úterý) se koná veřejná prohlídka všech nabízených losů (v prodejně Interfila - Praha 7, Veletržní 53), a to v době od 10.00-13.00 a potom od 14.00-18.00 hodin.
Milan Černík  3.10.2004
VELKÁ INTERNETOVÁ BURZA POHLEDNIC
Právě probíhá další velká internetová a písemná burza pohledů se zaměřením na místopis ČR. Více na www.aukcepohledy.cz
Kubišta  1.10.2004 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK – Kadaň 1
U příležitosti významného výročí založení pošty v městě Kadaň se budou používat R-nálepky s přítiskem „250 let pošty v Kadani“, v sérii č.1 – 1 000 v jednom kotouči. Nálepky budou používány poštou 432 01  Kadaň 1 od 29.11.2004 do spotřebování.
Česká pošta, s.p. (další informace)  1.10.2004
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Zlín 6
U příležitosti otevření nové pošty budou používány cenné nálepky APOST s přítiskem „Nově od 1.10.“ na poště 760 06  Zlín 6 a to ve dnech 1.10.2004-10.10.2004.
VYDÁNÍ CENNÝCH  NÁLEPEK NA APOST - Střední Čechy
U příležitosti významných výročí založení pošt v Obvodě Mladá Boleslav budou používány cenné nálepky APOST s přítiskem:

„250 let“

na poště 293 01 Mladá Boleslav 1 (zkr. Ml. Boleslav)

ve dnech

25.10.–30.10.
2004

„250 let“ 

na poště 295 01 Mnichovo Hradiště (zkr. Mn. Hradiště)

ve dnech

22.11.–27.11.
2004

„150 let“ 

na poště 277 01 Dolní Beřkovice (zkr. D. Beřkovice)

ve dnech

1.11.–  5.11.
2004


Česká pošta, s.p. (další informace)  1.10.2004

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R - NÁLEPEK
U příležitosti založení pošt v Obvodě Mladá Boleslav se bude používat: A) 1 000 ks příležitostných R-nálepek na doporučená psaní s přítiskem „250 let pošty“, v sérii č. 1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 293 01 Mladá Boleslav 1 od 25.10.2004 do spotřebování. B) 1 000 ks příležitostných R-nálepek na doporučená psaní s přítiskem „250 let pošty“, v sérii č.1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 295 01 Mnichovo Hradiště od 22.11.2004 do spotřebování.
Česká pošta, s.p. (další informace)  1.10.2004


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


OD 17. KVĚTNA 2006 JSME TU PRO VÁS JIŽ 7 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
DVORANA SLÁVY
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

Gerhard Batz: On-line almanach o sbírání českých a slovenských poštovních známek

Milan Černík:
Exponát Československo: DVOJITÉ DOPISNICE 1918-1939

 Klikněte pro exponát na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

Peter Hoffmann:
JAKÉ ROZMĚRY MÁ VÁŠ ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?"

Klikněte pro článek na náhled

Petr Gebauer:
ČESKÁ POŠTOVNÍ HISTORIE

Klikněte pro článek na náhled

     
 

 

 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |