Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


POŠTOVNÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 1/2007
Český telekomunikační úřad vydává 18. ledna první letošní částku s tímto obsahem: Sdělení Českého telekomunikačního úřadu - 1. Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; 2. Rozhodnutí o změně poštovních podmínek; Sdělení Ministerstva informatiky ČR - 3. Vydání příležitostné poštovní známky Tradice české známkové tvorby. Velikost pdf souboru 752 kB.
Břetislav Janík   (další informace)   18.1.2007
EXPONET: PŘETISKY "ATT" NA ZNÁMKÁCH SIAMU 1889 - 1908
Mimořádným přírůstkem na EXPONETU jsou "Přetisky "Att" na známkách Siamu 1889-1908", který nám zaslal Vincent P. Polizatto (USA). Jedná se o exponát ověnčený řadou medailí z nejvýznamnějších výstav, naposledy velkou zlatou ze světové výstavy Washington 2006. Kromě přehlídky velmi vzácného materiálu je i perfektní ukázkou, jak má vypadat specializovaný exponát.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: VELKÁ AKTUALIZACE "KNIHTISKOVÁ VYDÁNÍ ČESKOSLOVENSKA 1920 - 1923"
Náš rakouský kolega Gerhard Hanacek nám zaslal aktualizaci již dříve zveřejněného exponátu "Knihtisková vydání Československa 1920-1923". Jedná se o zcela přepracovaný exponát, což můžeme posoudit i porovnáním s předchozí verzí. I to je velká výhoda Exponetu, že umožňuje sledovat postupné zkvalitňování jednotlivých exponátů.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: RAKOUSKO - JEDNODUCHÉ DOPISNICE DVOJITÝ OREL - VYDÁNÍ 1883
Novinkou ve třídě celin je 1-rámový (zatím) exponát Pavla Víznera "Rakousko -
Jednoduché dopisnice Dvojitý orel - vydání 1883/ německý text). Vzniká zde velmi
zajímavý exponát a držíme palce jeho autorovi (který již na Exponetu vystavuje
rakouské Jubilejní celiny z roku 1908 a 1914 a tento exponát nám současně také
představuje rozšířený na 80 listech).
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: BULHARSKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 1940 - 1944
Bulharské poštovní známky 1940-1944 je název exponátu od Orlina Todorova
(Bulharsko). Hezky zpracovaný exponát nám na 5 rámech představuje ucelenou kolekci zajímavých známek a celistvostí. Rozhodně doporučujeme s prohlídce, neboť se často jedná o materiál, se kterým se můžeme běžně setkávat.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
NOVÉ PŘÍLEŽITOSTNÉ RAZÍTKO - VYOBRAZENÍ
(2)      1. zimní národní hry zaměstnanců České pošty, Harrachov v Krkonoších. U příležitosti oslav XIII. zimních sportovních her zaměstnanců ČP se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "13. zimní národní SPORTOVNÍ hry zaměstnanců České pošty, Harrachov v Krkonoších". Razítko bude používáno ve dnech 20.1.2007 - 22.1.2007 poštou 512 46 Harrachov v Krkonoších na příležitostné poštovní přepážce v hotelu FIT-FUN (sobota 11-17 hodin, neděle 9-17 hodin, pondělí 9-15 hodin).
Břetislav Janík  15.1.2007
Jednorázová dosílka – online žádost
Přeposlání zásilky na novou adresu – jednorázová dosílka. Na základě četných přání našich zákazníků je od středy 10. 1. 2007 v rámci Elektronické podatelny na našich webových stránkách k dispozici nová online žádost, která zpřístupňuje službu „Jednorázové doslání již uložené poštovní zásilky na novou adresu“...
Česká pošta  14.1.2006
STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH CEN POŠTOVNÍCH SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ K 1. ÚNORU 2007
Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydal podle § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenové rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1, kterým se mění cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. CR/P/12.2005-1 ze dne 16. prosince 2005 čj. 40 587/2005-611, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. února 2006 a bude publikováno v Poštovním věstníku částka 2/2007.... Pdf soubor má velikost 502 kB.
Břetislav Janík   12.1.2007
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – KRASLICE
U příležitosti velikonočních svátků se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Velikonoční pošta, Kraslice “. Razítko bude používáno ve dnech 26.3.2007 – 13.4.2007 poštou 358 01 Kraslice.
Olga Drbová   12.1.2007

PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ RAZÍTKO – NÁRODNÍ VÝSTAVA HRADEC KRÁLOVÉ
(7)      NÁRODNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK. U příležitostní konání výstavy poštovních známek v Hradci Králové s textem "NÁRODNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK, HRADEC KRÁLOVÉ 2". Razítko bude používáno ve dnech? - máme prokazatelnou informaci o datu 19.4.2007 - v budově muzea v Hradci Králové poštou Hradec Králové 2.
Břetislav Janík   12.1.2007

NABÍDKA PRO FILATELISTY A SBĚRATELE POHLEDNIC
Ve dnech 11. až 14. ledna 2007 bude v prostorách veletrhu REGIONTOUR (16. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech) na brněnském výstavišti v provozu příležitostná poštovní přepážka České pošty s.p. Po dobu otevření veletrhu bude nabízet standardní poštovní služby při podávání listovních zásilek do tuzemska i do zahraničí. Pro sběratele a návštěvníky je připraveno několik překvapení. Pro korespondenci podanou na veletrhu nevyplaceně je připraven výplatní stroj s příležitostným propagačním štočkem v červené barvě, který informuje o konání veletrhu. Zároveň bude možné zakoupit příležitostnou poštovní dopisnici s natištěnou poštovní známkou nominální hodnoty 7,50 Kč vydanou k veletrhu v omezeném nákladu s motivem Radničního dvora v Brně od významného českého malíře první poloviny XX. století Jaroslava Šetelíka...
V. Fiala  (další informace)  11.1.2007
Přednáška v Obrazárně Pražského hradu
Správa Pražského hradu připravila pro návštěvníky doprovodnou přednášku k právě probíhající výstavě z cyklu Obrazárna pod lupou s názvem „Klam oka. Samuel van Hoogstraten (1627 – 1678). Dva obrazy holandského malíře zátiší trompe l’œil.“ Přednáška PhDr. Hany Seifertové, která je autorkou výstavy, se uskuteční v prostorách Obrazárny Pražského hradu v úterý 16. ledna 2007 od 17.00 do 18.00 hodin. Přednáška představí téma dokonale iluzivní malby, tzv. trompe l’œil (klam oka), v dějinách výtvarného umění a obsáhlým obrazovým materiálem doprovodí vystavená díla. Další informace na www.hrad.cz, www.obrazarna-hradu.cz
Petr Hájek  11.1.2007
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA
(6)      NÁRODNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK. U příležitostní konání výstavy poštovních známek v Hradci Králové s textem "NÁRODNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK, HRADEC KRÁLOVÉ 2". Razítko bude používáno ve dnech? - máme prokazatelnou informaci o datu 19.4.2007 - v budově muzea v Hradci Králové poštou Hradec Králové 2.
(5)      K. ZEMAN, ZNÁMKY MEDAILE A GRAFIKA. U příležitostní výstavy bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem "K. ZEMAN, ZNÁMKY, MEDAILE A GRAFIKA, POŤOVNÍ MUZEUM"  dne 3.3.2007 u příležitostné poštovní přepážky v Poštovnímu muzeu (PRAHA 1).
(4)      X. SETKÁNÍ SKAUTSKÝCH SBĚRATELů". U příležitostní setkání bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem "X. SETKÁNÍ SKAUTSKÝCH SBĚRATELů"  od 2. do 3.3.2007 a 5.3.2007 poštou KOSTELEC NAD ORLICÍ.
(3)      SV. VALENTÝN. U příležitostní konání výstavy poštovních známek v Milostíně s textem "SV. VALENTÝN, MILOSTÍN". Razítko bude používáno poštou Milostín v době od 5. do 14.2.2007.
Břetislav Janík  10.1.2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 5 - POŠTOVNÍ SLUŽBY
Českého telekomunikačního úřadu prosinec 2006: 1. Poštovní služby - V průběhu prosince pokračoval ČTÚ ve třech dalších kontrolách České pošty v oblasti základních služeb, které byly zaměřené na dodržování principů při uzavírání poštovních smluv. Během tohoto měsíce vydal ČTÚ jedno rozhodnutí o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek. Tyto rozsáhlé změny se vesměs týkají části poštovních zásilek do zahraničí a vyplývají z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za nichž zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou součinnost. Předmětné rozhodnutí ČTÚ zveřejnil v Poštovním věstníku. V souvislosti s požadavkem České pošty na zvýšení regulovaných maximálních cen listovních zásilek do zahraničí prověřoval ČTÚ aktuální nákladové vstupy, zejména interní náklady vynaložené na sběr, přepravu a zpracování listovních zásilek do zahraničí a způsoby jejich alokace. Bezprostředně po Novém roce (4. ledna 2007) ČTÚ na své internetové stránce zveřejnil Výzvu k podání nabídky na provedení výzkumu s názvem „Česká pošta 2007“, jehož předmětem je zejména zjištění očekávání občanů ve vztahu ke službám České pošty s.p. a očekávání podnikatelské sféry ve vztahu k rozvoji konkurenčního prostředí a dále vytvoření soustavy ukazatelů pro sledování dlouhodobého vývoje trhu poštovních služeb. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19. ledna 2007.
Břetislav Janík   (další informace)   8.1.2007
VÝZVA k podání nabídky: Výzkum Česká pošta 2007
Český telekomunikační úřad vypsal výběrové řízení na provedení výzkumu „Česká pošta 2007“, jehož předmětem je zejména zjištění očekávání občanů ve vztahu ke službám České pošty s.p. a očekávání podnikatelské sféry ve vztahu k rozvoji konkurenčního prostředí a dále vytvoření soustavy ukazatelů pro sledování dlouhodobého vývoje trhu poštovních služeb. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19. ledna 2007: 1. Předmět nabídky. Předmětem nabídky je realizace výzkumu Česká pošta 2007. Cílem výzkumu je: Zjistit očekávání občanů ve vztahu ke službám České pošty, s tím spojené potřeby občanů, hodnocení stávajících služeb ČP a jejich dosažitelnosti a očekávání k dalšímu rozvoji služeb ČP. Zjistit očekávání podnikové sféry ve vztahu ke službám České pošty a k úrovni konkurenčního prostředí na trhu poštovních služeb. Vytvořit soustavu ukazatelů, umožňujících dlouhodobě a systematicky sledovat postavení České pošty u jejích zákazníků...
Břetislav Janík   (další informace)   8.1.2007
SETKÁNÍ ČLENů SPOLEČNOSTI ODBORNÉ LITERATURY
Pozvánka na setkání členů, které se koná v sobotu 17. 3. 2007 od 10:00 hodin v Poštovním muzeu, Praha 1.
Miroslav Langhammer  (další informace)  7.1.2007
Současná situace a trendy ve filatelii
Pozvánka - Analytická skupina, poradní orgán VV SČF, ve spolupráci s komisí jurymanů SČF pořádá seminář "Současná situace a trendy ve filatelii"; Termín: sobota 17. 2. 2007 od 10:00 hodin; Místo: restaurace Žlutý anděl, Na Strži 9 (budov ÚAMK), Praha 4 (dvě stanice autobusem 121, 124 nebo 205 od stanice metra Budějovická, nástupní stanice u budovy Raiffeisenbank)....
Miroslav Langhammer  (další informace)  3.1.2007
Z tvorby Ivana Strnada, grafika a autora mnoha poštovních známek
Již zítra, ve čtvrtek 4.1.2007 od 16.30 hod. se koná další klubová přednáška v rámci 27.cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti. Tentokrát nás čeká výjimečná událost, neboť pan Jiří Maier nám představí zajímavá výtvarná díla a naplní tak očekávané téma "Z tvorby Ivana Strnada, grafika a autora mnoha poštovních známek". Akce se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce o výtvarné umění a filatelii. Klubové odpoledne s výdejem připravených novinek účastníkům novinkové služby klubu v sále "Dřevák" začíná již od 16.00 hod. Pro účastníky bude zajištěna káva, čaj a minerálka.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15    3.1.2007
POSLEDNÍ A PRVNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ RAZÍTKO
(50)    PF 2007, Praha 012-Hrad. U příležitosti Nového roku 2007 se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "PF 2007, Praha 012-Hrad". Razítko bude používáno ve dnech 27.12.2006 - 6.1.2007 poštou 119 00 Praha 012-Hrad.
Břetislav Janík  27.12.2006
KRÁSNÉ, VESELÉ A SPOKOJENÉ...
Krásné, veselé a spokojené prožití svátků vánočních, noho rodinné pohody a bohatou nadílku přeje svým čtenářům i spolupracovníkům redakce japhila on line magazínu.
Břettislav Janík  24.12.2006
E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1939
Při nejnovější aktualizaci pánové Miroslav Štefek a Jan Kypast přidali 15 nových stran, které obsahují celistvosti se známkami označovanými jako "Revoluční vydání 1918". Dále přidali celistvosti do kapitoly o čs. formulářích, konkrétně ceniny - obálky cenných psaní, obálky příkazových psaní a platenky poštovní spořitelny. Průběžně byly doplněny obrázky celistvostí do dříve zpracovaných kapitol. E-katalog byl nyní obohacen o 58 barevných obrázků celistvostí, včetně popisu a orientačního ocenění. E-katalog má nyní celkově 903 stran se 3.194 plnobarevnými obrázky. A co se plánuje na následující rok? Na začátek příštího roku chystá autorská dvojice zpracování novinových známek na celistvostech - předpokládaný termín aktualizace: nejpozději koncem března. Ve druhé polovině roku předpokládáme zpracování celistvostí s leteckými známkami. Samozřejmě průběžně bude e-katalog doplňován ve všech kapitolách, zpřesňovány údaje a ocenění a přidávány nové reprodukce.
Organizační výbor Exponetu (e-katalog) 22.12.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Milostín
U příležitosti svátku zamilovaných se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „sv.Valentýn, Milostín “. Razítko bude používáno ve dnech 5.2.2007 – 14.2.2007 poštou 270 05 Milostín.
Drbová Olga   19.12.2006
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Kroměříž 1
U příležitosti 85.výročí založení Klubu filatelistů v Kroměříži se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „KF 85 let “ na poště 767 01 Kroměříž 1 ve dnech 1.3.2007 – 31.3.2007.
Olga Drbová   18.12.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Kostelec nad Orlicí
U příležitosti 10.setkání skautských sběratelů se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „X.setkání skautských sběratelů, Kostelec nad Orlicí“. Razítko bude používáno ve dnech 2.3.-3.3.2007 a 5.3.2007 poštou 517 41 Kostelec nad Orlicí v její otevírací době.
Olga Drbová   18.12.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 1
U příležitosti výstavy „Karel Zeman – Známky, medaile a grafika“ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „K.Zeman, Známky, medaile a grafika, Poštovní muzeum, Praha 1“. Razítko bude používáno dne 3.3.2007 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Olga Drbová   18.12.2006
THE COMPULATELIST - MAGAZÍN PRO "POČÍTAČOVÉ FANDY - FILATELISTY"
Čtvrtletník Philatelic Computing Study Group, ročník 17, číslo 4 (70), Říjen 2006. Z posledního vydání: Al Gore - Online exhibition - good or bad?; Milan Cernik - Philatelic exhibition on online at EXPONET. Velikost pdf souboru: 2706 kB.
Milan Cernik   (časopis zde)  17.12.2006
EXPONET: ČESKÉ POŠTOVNY 1900 - 1958
Ucelenou historii poštoven na území Čech a Moravy, od počátků v roce 1900 až
po ukončení činnosti v roce 1958, můžeme studovat v exponátu Petra Gebauera
z Brna. Na 10 rámech najdeme mnoho ojedinělých exemplářů z této nesmírně
zajímavé oblasti poštovní historie. Zveme k opakovaným návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
17.12.2006
EXPONET: POHLEDY DO HISTORIE SKAUTSKÉHO HNUTÍ V ČESKOSLOVENSKU 1918 - 2003
Již třetím exponátem na populární téma Skauting jsou "Pohledy do historie
skautského hnutí v Česko-Slovensku 1918-2003" pražského sběratele Ivana
Vápenky. Je velkou výhodou EXPONETu, že umožňuje setkání stejně zaměřených
exponátů, aby návštěvník mohl srovnávat ideu, zpracování tématu a také
využívání různých filatelistických materiálů jednotlivými autory.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
17.12.2006
EXPONET: ČESKÁ FILATELIE V OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
"Česká filatelie v období 2. světové války" se nazývá exponát sběratele
Phila Rhoade (USA). Na 10 rámech (v Otevřené třídě) máme důkladně zpracované
celé historické období, počínaje výstavou Praga 1938 a konče výstavou Brno
1946. V exponátu jsou zmapovány aktivity klubů, obchodníků, Dny známky a
také filatelistické aktivity československých vojsk v Anglii.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
17.12.2006
EXPONET: VRAH LIDIC
Vrah lidic je název exponátu Phila Rhoade (USA) věnovaný veškerému filatelistickému materiálu o Rheinhardu Heydrichovi. Exponát přináši i pozvánku s tzv. heydrichovým aršíkem  a názorně popisuje celou anabázi známou pod názvem operace Antropos.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
17.12.2006
Jan Jiří Heinsch - Malíř barokní zbožnosti
Správa Pražského hradu připravila pro všechny milovníky starého umění komentované prohlídky výstavy barokního malíře Jana Jiřího Heinsche, která se koná v Císařské konírně Pražského hradu. První komentovaná prohlídka se uskuteční v úterý 19. prosince 2006 od 16.00 hodin. Zájemce provede výstavou její autor, PhDr. Michal Šroněk, CSc. Další komentované prohlídky se uskuteční ve dnech 9., 16. a 23. ledna 2007, vždy od 16.00 hodin. Účast na prohlídce je zdarma v rámci vstupného na výstavu. Výstava Jana Jiřího Heinsche, nad kterou převzal záštitu prezident republiky Václav Klaus, je pro veřejnost otevřena až do 28. ledna 2007, denně od 10.00 do 18.00 hodin. Výstava, jejímž pořadatelem je Správa Pražského hradu spolu s Ústavem dějin umění AVČR, představuje nejlepší díla z tvorby tohoto neprávem opomíjeného umělce, který byl, spolu se sochařem F. M. Brokofem, významným představitelem realistického směru českého barokního umění.
Petr Hájek, Praha-Hrad  16.12.2006
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 12/2006
SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU: Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek; Rozhodnutí o změně poštovních podmínek; Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek a změna základních kvalitativních požadavků; Změna poštovních podmínek; Příloha: Opatření č. 63 – Změna základních kvalitativních požadavků; SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY ČR: Dodatek ke sdělení 60; Přehled českých poštovních známek vydaných v roce 2006; Vydání příležitostných poštovních známek osobností; Vydání příležitostné poštovní známky České vysoké učení technické v Praze (1707-2007); Příloha: Přehled českých poštovních známek vydaných v roce 2006. Velikost pdf souboru činí 374 kB.
Břetislav Janík   (další informace)  14.12.2006
ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD HODNOTIL ČESKOU POŠTU s.p. ZA LISTOPAD 2006
Z Měsíční monitorovací zprávy č. 4 Českého telekomunikačního úřadu za listopad 2006 vyjímáme: "15. Poštovní služby. ČTÚ zahájil správní řízení ve věci schválení pravidel, podle nichž budou náklady společné pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým službám, na něž se vztahuje poštovní povinnost. V souvislosti s požadavkem České pošty s.p. ohledně zvýšení terminálních sazeb u mezinárodního poštovního styku ČTÚ ověřoval a aktualizoval údaje vstupující do výpočtu nových regulovaných cen u mezinárodních listovních zásilek u společnosti Česká pošta. V průběhu listopadu ČTÚ dokončil celkem 7 kontrol činnosti České pošty v oblasti základních služeb, jež byly zahájeny už v dřívější době. Tématicky se tyto kontroly týkaly dodržování poštovního tajemství při dodávání, způsobu, jakým Česká pošta informuje veřejnost o základních službách, vydávání průkazů pro zmocněnce adresáta, podávání u motorizovaného doručovatele, obsluhy u tzv. poštovních středisek, dodávání nevidomým a obsluhy osob na vozíku pro invalidy. České poště byla dále uložena pokuta za 9 případů, v nichž nerespektováním závazných postupů při dodání umožnila, aby se poukázaných peněžních částek neprávem zmocnila cizí osoba. Pachatel založil svůj úspěšně dokonaný podvod na poznání, že tyto postupy běžně nejsou dodržovány; pokud by totiž dodržovány byly, podvod by se mu nikdy nemohl podařit. Rozhodnutí o těchto pokutách není dosud pravomocné. Během měsíce listopadu vydal ČTÚ dvě rozhodnutí o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek a jedno rozhodnutí o změně základních kvalitativních požadavků. Šlo vesměs o změny některých drobných detailů týkajících se způsobu, jakým jsou poskytovány základní služby.". Český telekomunikační úřad vykonává funkci regulátora poštovních služeb v Česku. Tuto činnost má na starost odbor regulace poštovních služeb v čele s ředitelem odboru - ing. Eduardem Prandstetterem. Měsíční monitorovací zprávu vydává Rada ČTÚ, která ji současně pravidelně zveřejňuje na stránkách ústředního úřadu - www.ctu.cz
Břetislav Janík  14.12.2006
PŘÍLEŽITOSTNÉ RAZÍTKO - VYOBRAZENÍ
(46)    BOŽÍ DAR. U příležitosti letošních Vánoc se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "Boží Dar". Razítko bude používáno ve dnech 4.12.2006 - 22.12.2006 poštou 362 62 Boží Dar.
Břetislav Janík   13.12.2006
NEJNOVĚJŠÍ NEWSLETTER VÝSTAVY EXPONET: 6/2006
Tradiční informační zdroj o výstavě Exponet. K jeho odběru se můžete přihlásit zasláním Vašeho e-mailu.
Organizační výbor Exponetu  (newsletter zde)
NEJNOVĚJŠÍ EXPONÁT NA ONLINE VÝSTAVĚ EXPONET: ARGENTINA - ODCHYLKY A VADY
Druhý exponát Argentince Nicolase Berchesi z La Platy. Tentokráte ukazuje v mírné specializaci odchylky a vady argentinských známek. Snad nejvíce jich bylo na emisi se známou celebritou Evitou Perón.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  10.12.2006
NEJNOVĚJŠÍ EXPONÁT NA ONLINE VÝSTAVĚ EXPONET: O HOKEJOVÝ PRIMÁT
Druhý námětový exponát Marie Justýnové mapuje filatelistické doklady na téma československého a českého hokeje. Exponát má velmi dobrou úroveň a je již zárodkem blížícího se Sport-O-Netu 2007.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
NEJNOVĚJŠÍ EXPONÁT NA ONLINE VÝSTAVĚ EXPONET: OLYMPIJSKÉ HRY PAŘÍŽ 1924 A ČESKOSLOVENSKO
Jednorámový exponát Marie Justýnové z Milevska přináší zajímavé dobové doklady. Exponát je v angličtině, která u návštěvníku výstavy Exponet silně převažuje. Tento hadicap českých exponátů paní Justýnová zvládla.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
VÝPLATNÍ OTISK JAROMÍR JÁGR
Novým otiskem se pochlubí společnost Olympsport. 15. prosince bude k dispozici otisk na počest nejlepšího evropského střelce v kanadsko americké hokejové lize (NHL). Na reprodukci návrh otisku.
Jaroslav Petrásek  (návrh razítka)  9.12.2006
Kosmonaut REMEK na výstavě Belgica 2006
Mezi návštěvníky Světové filatelistické výstavy Belgica 2006 byl i první československý kosmonaut Vladimír Remek. Návštěva byla dojednána na poslední chvíli a hlavním důvodem byl jeho zájem o exponát Petra Fencla „Československý kosmonaut“. Tento exponát dokumentuje právě let V. Remka do vesmíru v roce 1978. Jak se později ukázalo, V. Remek se zajímal o celou výstavu a o všechno dění na výstavě. Se zájmem si prohlédl i řadu dalších exponátů, navštívil stánek České pošty i Slovenské pošty a zaujaly ho i akce připravené pro děti. V průběhu procházky po výstavě na sebe prozradil, že sám sice filatelista není, ale že jako kluk také sbíral známky. A jeho otázky a povídání nepochybně ukázalo, že o známkách leccos ví a že filatelii je příznivě nakloněn. Dozvěděli jsme se také, že v mládí dostal FDC se Švabinského emisí Motýli, a že tyto obálky byly mezi osobními věcmi, které si vzal s sebou do kosmu. Návštěva V. Remka na výstavě Belgica 2006 byla určitě zajímavým zpestřením programu. Samotný fakt, že kosmonaut mohl stát vedle exponátu, který vypráví o něm a popisuje jeho let do vesmíru, je určitě unikátní a je úžasné, že se takovéto setkání podařilo uskutečnit.
Zdeněk Töpfer, národní komisař Belgica 2006  6.12.2006

(Foto 1 - s V. Remkem pracovnice Postfily, vlevo vedoucí Ing. Ryšková, Foto 2 - s V. Remkem vedoucí oddělení filatelie České pošty s.p. Ing. Mykytynová a Foto 3 - Vladimír Remek před exponátem Petra Fencla). Exponáty Petra Fencla jsou na Japhile a Exponetu zde: "ČESKOSLOVENSKÝ KOSMONAUT", "KOSMICKÝ PROGRAM VOSTOK A VOSCHOD" A "KOSMICKÝ PROGRAM BURAN".
Aktuální novinky pro námětáře konečně i s obrázky
Plzeňská společnost proPRESS, provozující doménu http://www.philatelico.com  zaměřující se na námětové katalogy a filatelistické materiály (zdaleka nejen známky, ale i FDC, aerogramy či příležitostná razítka), zprovoznila na internetové adrese http://foto.tiscali.cz/propress/  virtuální přehled novinek z celého světa. Přehled se bude průběžně doplňovat a starší věci samozřejmě vyměňovat za aktuální položky. Nenajdete tu sice ceny, ale o ty si můžete napsat mailem, stejně tak jako si elektronickou poštou objednat položky, které se vám líbí či hodí do sbírky.
(vf)   6.12.2006
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Hradec Králové 2
U příležitosti výstavy poštovních známek se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Národní výstava poštovních známek, Hradec Králové 2“. Razítko bude používáno ve dnech 19.-22.4.2007 poštou 500 02 Hradec Králové 2 na příležitostné poštovní přepážce v budově Muzea v Hradci Králové.
Olga Drbová   5.12.2006
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Ústí nad Orlicí 1, 3, 4, 6
U příležitosti 70. výročí založení Klubu filatelistů Ústí nad Orlicí se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „70 let KF “ na poštách: Ústí nad Orlicí 1 (zkr. Ústí n. O. 1), Ústí nad Orlicí 3 (zkr. Ústí n. O. 3), Ústí nad Orlicí 4 (zkr. Ústí n. O. 4), Ústí nad Orlicí 6 (zkr. Ústí n. O. 6). Nálepky se budou používat ve dnech 31.3.2007 – 6.4.2007.
Olga Drbová   5.12.2006
POUŽÍVÁNÍ DENNÍHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 1
U příležitosti a na propagaci světové výstavy PRAGA 2008 se bude používat denní poštovní razítko s oficiálním logem výstavy PRAGA 2008 a s textem „Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008, Praha 1“. Razítko bude používáno ode dne 20.1.2007 poštou 110 00 Praha 1 až do odvolání.
Olga Drbová   5.12.2006
ZEMŘEL HARTWIG DANESCH
Jak oznámil Hans van Dooremalen, 29. listopadu ve věku 84 let zemřel Hartwig Danesch. Němec Hartwig Danesch měl velmi blízko k Československu, odjakživa známky Československa sbíral, byl členem mnichovské ArGe a mnoha filatelistických spolků. Byl funkcionářem FIP - předsedou komise mládeže a i z tohoto titulu byl mnohokráte oficiálně na návštěvě v českých a slovenských městech na výstavách různých úrovní. Přáním rodiny byl pohřeb v soukromí. Poděkujme alespoň takto symbolicky panu Hartwigu Daneschovi za vše co udělal v rámci světové filatelie a pro dobré českoněmecké vztahy. Odešel Filatelista s velkým F. Čest jeho památce.
Hartmut Liebermann a Břetislav Janík  5.12.2006
VE ČTVRTEK VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ PŘEDNÁŠKA: Příležitostné R-nálepky České republiky 1993 - 2006
Ve čtvrtek 7.12.2006 od 16.30 hod. se koná přednáška pana Jiřího Neumanna na téma "Příležitostné R-nálepky České republiky 1993 - 2006" v rámci 27.cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který pořádá náš klub. Přednáška se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce o poštovní historii a filatelii. Klubové odpoledne s výdejem připravených novinek účastníkům novinkové služby klubu v sále "Dřevák" začíná již od 16.00 hod. Pro účastníky bude zajištěna káva, čaj a minerálka.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15   4.12.2006
OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST "VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY EXPONET o.p.s."
Dnešního dne jsme obdrželi oficiální registraci nového prvku v české (československé) filatelii. V pátek 1. prosince 2006 byla Rejstříkovým soudem u Městského soudu v Praze zaregistrována obecně prospěšná společnost "Virtuální výstavy EXPONET o.p.s.". K čemu to může sloužit a proč to vzniklo? Obecně prospěšná společnost je (nejen) podle českého práva subjekt, který nevytváří zisk. Zejména tím se liší od obchodních společností. Veškeré výnosy ze své činnosti musí společnost zpětně "vrátit" - to znamená investovat do předmětu veřejně prospěšné činnosti, za jejímž účelem byla zřízena. Nová společnost Virtuální výstavy EXPONET o.p.s. společnost vzniká za účelem, aby sloužila nějakému obecnému / veřejnému zájmu. V našem případě se společnost "Virtuální výstavy Exponet o.p.s.".  zřizuje za účelem rozvoje filatelie, rozvoje filatelistického internetu a rozhodně ne až nakonec ve prospěch mládežnické filatelie. Podívejme se na předmět činnosti společnosti:
— výstavnická a vystavovatelská činnost na Internetu;
— poskytování obecně prospěšných služeb v oblastech tvůrčích činností — získávání, pořizování, shromažďování, zpracovávání, uchovávání, distribuce, prezentace a odborné reflexe veřejně přístupných studijních, informačních a dokumentačních systémů kulturních hodnot a kulturního dědictví v digitální podobě, zejména na Internetu, a to jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku bez ohledu na geografickou oblast a předmětné časové období;
— pořízení, zpřístupnění a provozování studijních, sbírkotvorných, katalogizačních, dokumentačních, odborně vzdělávacích, publikačních, propagačních a popularizačních zdrojů a aktivit k těmto účelům jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku;
— podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku zejména v oblastech zaměřených na výtvarné umění, poštovnictví, filatelii, numismatiku, bibliofilii a další oblasti sběratelského zájmu;
— tvorba, rozvoj a provozování interaktivních internetových a multimediálních projektů s cílem zapojení zejména mladých generací prostřednictvím aktivit volného času do rozvoje a rozšiřování informačních technologií; přispět k prohlubování „počítačové gramotnosti“ a k rozšiřování kulturního dědictví prostřednictvím moderních forem komunikace 21. století;
— posílení evropského a mezinárodního kontextu vzdělávání a výměny informací osvětou v oblasti umění, poštovnictví, polygrafie, knihovnictví, muzejnictví, výstavnictví a v oblastech širokého sběratelského zájmu pro všechny zájemce o činnost společnosti a to jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku.
Společnost bude pracovat ve složení:
Správní rada:
předseda správní rady: Ing. Břetislav Janík, Praha 10 - den vzniku funkce: 1. prosince 2006
člen správní rady: Mgr. Miroslav Langhammer, Praha 4 - den vzniku funkce: 1. prosince 2006
člen správní rady: Ing. Jaroslav Petrásek, Český Brod - den vzniku funkce: 1. prosince 2006
Za správní radu jedná navenek jménem společnosti každý člen správní rady samostatně.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady: Ing. Vít Vaníček, Mnichovice - den vzniku funkce: 1. prosince 2006; den vzniku členství v dozorčí radě: 1. prosince 2006
člen dozorčí rady: Ing. Josef Běloubek, Litoměřice - den vzniku funkce: 1. prosince 2006; den vzniku členství v dozorčí radě: 1. prosince 2006;
člen dozorčí rady: Ing. Julius Cacka, Praha 10 - den vzniku funkce: 1. prosince 2006; den vzniku členství v dozorčí radě: 1. prosince 2006
Výkon funkcí ve správní a dozorčí radě je čestný a není honorován.
Zakladatel:
Ing. Milan Černík, Praha 4  a  Ing. Břetislav Janík, Praha 10.
Každá společnost samozřejmě může existovat v nějakém ekonomickém prostředí. Protože vznik společnosti neprovází vklady finančních prostředků, je nutno nejdříve peníze získat, aby bylo možno nějakou činnost podporovat a rozvíjet; a současně nějaké aktivity hradit a budovat. S tím souvisí i rozhodnutí zakladatelů zřídit funkci ředitele obecně prospěšné společnosti — tuto funkci bude zastávat jeden ze zakladatelů — Ing. Milan Černík. Získávat peníze bude o.p.s. z jednotlivých jmenovitých projektů a bude směřovat k využití obecných i specifických zdrojů financování — výnosů z akcí a činností, z dotací, grantů, eventuálně jiných forem subvencí, pronájmu virtuálního prostoru a participaci na obsahu prostřednictvím webových stránek, multimédií a prostřednictvím publikační činnosti společnosti, darů a dobrovolných příspěvků, odkazů (závětí) či z vkladů zakladatelů. Závěrem: V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek společnosti převeden na společnost nebo sdružení, které má ve své náplni činnosti obdobné zaměření činnosti a zejména podporuje rozvoj této činnosti mezi dětmi a mládeží. Tolik znění Statutu a Zakladatelské smlouvy nové obecně prospěšné společnosti, která je první filatelistickou organizací tohoto typu v České republice. Výpis z Rejstříkového soudu je v příloze.
Břetislav Janík  (další informace)  4.12.2006
EXPONET: KOSMICKÝ PROGRAM BURAN
Kosmický program Buran je námětem 1-rámového exponátu Petra Fencla z Vysokého Mýta. Připomíná nám nedávnou minulost - přibližuje nám rok 1998, kdy Rusko uskutečnilo jediný let tohoto stroje. Zajímavé srovnání raketoplánu Buran a amerického Columbia.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  30.11.2006
EXPONET: BEZPEČNÉ SILNICE   a   ZNAČKY AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNů ČECH A MORAVY
"Značky automobilových veteránů Čech a Moravy" se jmenuje 1-rámový exponát Jiřího Horáka, známého vystovovatele námětu automobilismus. Tento exponát dává hezký přehled o výrobě automobilů v naší zemi, včetně dnes již zaniklých značek. I druhý exponát Jiřího Horáka je věnovaný automobilismu. Nese název "Bezpečné silnice".
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde / exponát zde)  30.11.2006
EXPONET: Polsko - Vydání pro Horní Slezsko 1922 - 1923
Novinkou na Exponetu je jednorámový exponát známého vystavovatele Ladislava Ondrušky "Polsko - Vydání pro Horní Slezsko 1922-23". I když se jedná pouze o jedinou emisi známek, která navíc vykazuje jen minimální množství vada odchylek, je prohlídka exponátu velmi poučná. V ukázkách poštovního provozu najdeme velmi vzácné celistvosti, na trhu se nevyskytující.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  29.11.2006
EXPONET: ČESKÁ REPUBLIKA 1993 - 2005
Exponát Jiřího Sedláka "Česká republika 1993 - 2005" si všímá známek České
republiky, tištěných ocelotiskem z plochých desek. Ukazuje zde nejvýraznější
deskové vady a všechny emise dokládá poštovním použitím. Tento exponát měli
návštěvníci nedávno možnost shlédnout na výstavě v Trutnově.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  29.11.2006
EXPONET: RepubliKA Deutschösterreich a JEJÍ CENINY V POŠTOVNÍM PROVOZU, II. ČÁST - ZÁSILKY DO ČSR
O tom, že Rakousko je možné sbírat pokaždé jinak, svědčí exponát Miroslava Běliny (ČR). Ten si zvolil filatelisticky velmi pestré období tzv. Republiky Deutschösterreich v letech 1918-1922. Z toho vytažené velmi specializované téma - poštovní zásilky zaslané do ČSR dávají tušit, že zde najdeme mnoho zajímavého. Důkladné studium tohoto exponátu se určitě vyplatí, výsledek stojí za to!
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)  28.11.2006
NOVÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA - VYOBRAZENÍ
(42)    Střední odborná škola logistických služeb, Schola Pragensis 2006, Praha 4. U příležitosti celopražské výstavy Schola Pragensis se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Střední odborná škola logistických služeb, Schola Pragensis 2006, Praha 4“. Razítko bude používáno dne 23.-25.11.2006 poštou 140 00 Praha 4 na příležitostné poštovní přepážce v Kongresovém centru v Praze 4;   (44)    IV. sjezd, Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, Liberec 1. U příležitosti sjezdu odborových zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „IV. sjezd, Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, Liberec 1“. Razítko bude používáno v místě konání sjezdu na příležitostné poštovní přepážce v recepci hotelu Centrum Babylon Liberec mezi 9,00 – 17,00 hodinou a to dne 24.11.2006. Razítko bude provozovat pošta 460 01 Liberec 1;  
(45)    Tradiční vánoce v Brně, Brno 1. U příležitosti tradičních vánočních trhů v Brně, se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "Tradiční vánoce v Brně, Brno 1". Razítko bude používáno ve dnech 1.12.2006 - 23.12.2006 poštou 601 00 Brno 1 na příležitostné poštovní přepážce na náměstí Svobody;   (47)    60 let filatelie v Krnově, 1946-2006, Klub 07-03, Krnov 1. U příležitosti výročí založení filatelistického klubu v Krnově se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „60 let filatelie v Krnově, 1946-2006, Klub 07-03, Krnov 1“. Razítko bude používáno ve dnech 5.–8.12.2006 a dále 12.–13.12.2006 poštou 794 01 Krnov 1 a  (48)    Bedřich Housa - známková tvorba a grafika. U příležitosti výstavy "Bedřich Housa - známková tvorba a grafika se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "Poštovní muzeum, Praha 1". Razítko bude používáno dne 9.12.2006 poštou 110 00 Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu.
Břetislav Janík  24.11.2006

ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |OD 17. KVĚTNA 2007 JSME TU PRO VÁS JIŽ 8 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
DVORANA SLÁVY
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

     
 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |