Svaz českých filatelistů

Main menu:

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


HOROLEZECKÁ VÝPRAVA DO HIMALÁJÍ V AUKCI
Korespondence z horolezeckých výprav do Himalájí je po celém světě oblíbený sběratelský obor, a samozřejmě platí, čím starší, tím lepší. Jeden z těchto lístků je nabízený v aukci (kterou najdete na www.pac-auction.com): Lístek z himalájské expedice na Mt. Everest v r. 1924, kterou vedl C. G. Bruce. Je vyplacen indickou známkou, podací razítko Calcutta a navíc je na něm speciální nálepka Mt. Everest Expedition, znehodnocená otiskem razítka ze základního expedičního tábora. Bez zajímavosti není ani symbol svastiky na této nálepce, později zneužitý ke zcela jiným účelům. Na přední straně dopisnice je fotografie hory Mt. Everest pořízená ze základního tábora v údolí Rongbuk.
Milan Černík (další informace)  31.3.2004
JUBILEJNÍ VELIKONOČNÍ POŠTA
Již podesáté připravila Česká pošta, s. p. tzv. Velikonoční poštu.
Od 1. 4. do 15. 4. 2004 bude pošta Kraslice na Sokolovsku opět používat příležitostné poštovní razítko s velikonočním motivem. Otisk razítka obsahuje text „Velikonoční pošta, Kraslice” a stylovou velikonoční kresbu.
Česká pošta, s. p. (další informace)  30.3.2004
NOVINKY OLYMPSPORTU
Sděluji, že minulý víkend bylo v Praze PR k soutěž v bowlingu, v sobotu v Brně bude OVS k úmrtí Václava Kozáka, zlatého medailistu se Schmidtem na dvojskifu 1960 v Římě. Ve dnech 14.-16.5. budou čtyři PR k závodu míru v Teplicích, Bílině, Karlových Varech a  Praze.21.5 oslaví SKI klub v Jilemnici 110 let svého trvání. Bude další PR. MS v hokeji přinese tři různá PR. Ostrava a dvakrát Praha 1. V červenci bude zřejmě OVS k MS "dvacítek" v basketu juniorů. Dál se uvidí! Nezapomněli jste si objednat lety na EURO a do Athén u B. Poláka? Nashledanou v Brně se těší Jarda P.
Jaroslav Petrásek (další informace)  30.3.2004
DORUČNÍ ZNÁMKY
O doručních známkách toho bylo v poslední době napsáno poměrně hodně, ale přesto zůstává nejasné, zda bylo jejich použití možné i na nezapsaných (tj. především na doporučených) zásilkách. V aukci celin (www.pac-auction.com) je nyní nabízená obálka vyplacená 1K Masaryk, odeslaná dne 2.6.1939 z Bzence do Brna. Zde byla vylepená červená 50h Doruční známka a znehodnoceno denním razítkem Brno 16 dne 3.6.1939. I když se jedná o nezapsanou zásilku, použití červené (tj. doplatní) doruční známky zde má svou logiku - příjemce si mohl vyžádat, aby mu byly do vlastních rukou doručované všechny jemu adresované zásilky.
Milan Černík  (další informace)  29.3.2004
NÁRODNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK ŽĎÁR 2004
Příležitostná poštovní dopisnice k letošní největší výstavě poštovních známek.
MI ČR  (další informace)  28.3.2004
MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI PRAHA 2004
Nová příležitostná poštovní známka k Mistrovství světa v ledním hokeji Praha 2004.
MI ČR  (další informace)  28.3.2004
PĚT NOVÝCH RAZÍTEK
Nabízíme pět nových vyobrazení příležitostných razítek: Muzeum Nymbruk - krajiny - oleje Jiřího Jetela, výroční shromáždění starostů OSN, Mistrovství světa v ledním hokeji - Praha i Ostrava, 650 let Vysoké nad Jizerou.
OZ DOS POSTFILA  (další informace)  28.3.2004
ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA A REVIZNÍ KOMISE SČF
Dochází k postupnému naplňování funkcionářského aktivu SČF na internetu SČF. Nyní byly naplněny seznamy členů Předsednictva SČF a Revizní komise SČF.
Jaroslav Maleček  (další informace)  27.3.2004
JILEMNICE - LYŽOVÁNÍ A FILATELIE
V roce 2003 oslavilo organizované lyžování v Čechách své sté výročí. Jedním ze tří zakládajících lyžařských klubů „Svazu českých lyžníků“ byl Český krkonošský spolek Ski Jilemnice, který zahájil svoji činnost v sezóně 1903-1904. Dne 21.5.2004 proběhne v Jilemnici vyhlášení nejlepšího lyžaře ČR sezóny 2003-2004, tzv. „Krále bílé stopy“. V Jilemnici by se měla sejít kompletní špička českého lyžování, ať už jde o závodníky, trenéry či funkcionáře. Agilní KF 05-41 v Jilemnici obě dvě tyto události připomene jednak uspořádáním filatelistické výstavky v Krkonošském muzeu v Jilemnici, jejímž základem bude známý a mnohokrát oceněný exponát člena KF Jiřího Honců „Lyžování – sport miliónů“, jednak zhotovením přítisku na dopisnici se známkou 6.50 Kč s textem „“110. sezóna Českého krkonošského spolku Ski Jilemnice“ a vyobrazením dobové fotografie Hynka Bedrníka, vítěze prvního mistrovství Krkonoš v jízdě na lyžích konaného 16.2.1896 na trati Žalý-Jilemnice.
Slavomil Strnad  (další informace)  26.3.2004
REZERVUJTE SI ČAS NA PŘEDNÁŠKU
Bohužel jen asi informace pro Pražáky a ty z 50ti km okolí - ve čtvrtek příštího týdne, dne 1. 4. 2004 se koná od 16:00 hod. další klubové odpoledne (klubová schůzka) Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha, v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ulice Karolíny Světlé 18, Praha 1. Součástí klubové schůzky je odborná přednáška Ing. Ivana Leiše "POŠTOVNÍ HISTORIE BANGLADÉŠE Z OBDOBÍ PRVNÍHO DESETILETÍ JEHO EXISTENCE", pořádaná v rámci 24. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti. Přednáška začíná od 16:30 hod.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15 Praha  (další informace)  25.3.2004
POŠTOVNÍ MINIFOTOGALERIE
Dnes večer otvírá již 24. minivýstava fotografií pro lačné oko návštěvníka poštovního úřadu Praha 33. Jste srdečně zváni.
Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15 Praha  (další informace)  25.3.2004
Zdeněk Pavelka, president CGŽ, Tomáš Roubal, vedoucí pošty Praha 33
ORGANIZAČNÍ ŘÁD SSNPC A PŘIHLÁŠKA
Hlavním cílem SSNPC je sdružovat sběratele neoficiálních příležitostných celin (celin s přítisky), seznamovat členy s jednotlivými emisemi, posuzovat je a informovat o nich v souladu se sběratelsko-filatelistickou etikou zejména podle účelu jejich vydání. Při posuzování emisí se vyvarovat jednostranných soudů a osvětovou formou čelit krajním extrémům - na straně jedné paušálnímu odsuzování jakékoli celiny s přítiskem a na straně druhé obhajování každého vyhotoveného přítisku na celině.
SSNPC  (další informace / přihláška)  20.3.2004
SPOLEČNOST SBĚRATELů NEOFICIÁLNÍCH PŘÍLEŽIT. CELIN 
...Až dosud se sběratelé neoficiálních příležitostných celin sdružovali ve Společnosti sběratelů celin (SSC), která vznikla v roce 1990 transformací z Komise celin SČSF, ve které se sdružily dřívější sekce celin Teritoriální komise a Komise čs. známky. Pozitivním jevem bylo sjednocení sběratelů celin do jediné odborné společnosti, negativním jevem pak byla různorodost zájmů; sběratele čs. (českých, popř. i slovenských) celin nezajímaly celiny z oblasti teritoriální filatelie a uvnitř SSC existovala i skupina sběratelů tzv. „celin s přítisky“. Přestože se vedení SSC se již na XIX. setkání členů SSC dne 20. 5. 1995 vyjádřilo, že „celiny s přítisky nepatří do odborné náplně SSC“, všechny zájmové skupiny se v rámci SSC vzájemně tolerovaly. Názorový zlom nastal v dubnu r. 2003, kdy Informace SČF č. 2/2003 (a některá další periodika) zveřejnily stanovisko vedení SSC k přítiskům na dopisnicích, ve kterém tyto materiály jednoznačně odsoudilo a vyzvalo sběratele, aby je nesbírali. Tato výzva byla sběrateli „celin s přítisky“ považována za nepřípustné zasahování do jejich zájmové oblasti a požadovali, aby se k problematice „přítisků“ vyjádřila širší členská základna SSC....
SSNPC  (další informace)  20.3.2004
POŠTOVNÍ MINIFOTOGALERIE ŽIŽKOV
Nevím, jak vy, ale když já vstoupím do prostor kterékoliv pošty, vždy na mě dýchne taková ta poštovská atmosféra. A to je vždy umocněno, když jsou prostory té které pošty hezké či útulné, očividně s poštovní historií spjaté nebo architektonicky či jinak zajímavé. Dovolte mi tedy, vážení přátelé, abych vás seznámil s jedním zajímavým projektem, který souvisí s žižkovskou poštou Praha 33, resp. který je zajímavým oživením prostor této pošty. Vstupujeme-li do této pošty, není to jen tak něco všedního.
Pravoslav Kukačka  (další informace) 19.3.2004
PO VSTUPU DO EU V ČESKU POŠTOVNÉ NEZDRAŽÍ
Obavy ze zdražování, které všeobecně provází vstup České republiky do Evropské unie, může částečně rozptýlit příklad České pošty, která dokonce kvůli konkurenci nevylučuje zlevňování svých služeb. Výhodou přitom je, že o cenách se bude rozhodovat výhradně doma a nikoliv v Bruselu.
Ivo Skála  19.3.2004
29. AUKCE PROFIL NA INTERNETU
V sobotu 24. dubna 2004 proběhne v pražském Interhotelu Parkhotel (vedle Veletržního paláce) v pořadí už 29. mezinárodní aukce poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu, pořádaná firmou Profil. Aukční katalog, který vyjde koncem března, je už nyní k dispozici na internetové stránce.
František Beneš  (další informace) 17.3.2004
4 NOVÁ RAZÍTKA - VYOBRAZENÍ
Mistrovství světa v ledním hokeji (finále) v Praze, ale i Pozdravný balonový let k 35. setkání ArGe Tschechoslowakei, 1. duben - apríl a velikonoce...
Břetislav Janík  (další informace)  17.3.2004
OSM ČESKÝCH POLOŽEK V AUKCI RARITAN STAMP
Osm českých položek je v aukci Raritan Stamp. Přinášíme Vám jejich popis, ale doporučujeme navštívit internetovou aukci, k přímému shlédnutí položek.
Charles E. Cwiakala (další informace) 15.3.2004
ČEŠTÍ PREZIDENTI NA ZNÁMKÁCH
Vraťme se k tématu prezidenti, který jsme našli na stránkách Českého a slovenského světa.
Zuzana Janečková  (další informace)  15.3.2004
TYCHO DE BRAHE
Již jednou jsme Vás upozorňovali na námětové (a recesistické) stránky skupiny združené pod doménou ZEMĚMĚŘIČ. Tentokráte nás zaujala námětová kolekce "Tycho de Brahe", astronom a alchymista z Prahy doby Rudolfa II.
Břetislav Janík  (další informace)  14.3.2004
ČESKÉ ZNÁMKY Z FRANCIE S MĚSTY NA SEZNAMU UNESCO
Francouzská prezentace mapuje světové kulturní památky, nechybí ani Česko se svými městy zařazenými do světového kulturního dědictví UNESCO.
Břetislav Janík  (další informace)  12.3.2004
ZVAZ SLOVENSKÝCH FILATELISTOV NA INTERNETU
Zhruba 100 přístupů má na internetové straně ZSF. Potěšujícím faktem je, že i ZSF se prezentuje tímto elektonickým způsobem. Stránky jsou, podobně jako SČF, ještě ve výstavbě, ale již přinášejí základní dokumenty fotografie a kontakty členů a několik převzatých materiálů. Tak ať se daří, vítejte.
Břetislav Janík  (další informace)  11.3.2004
PŘÍRUČKA PRO SBĚRATELE POHLEDNIC
Příručka o filokartii vyšla a je k dispozici za 168, resp. 188 Kč, eventuálně v dalších 5 cenových balíčcích. K příručce se vrátíme potřetí recenzí některého ze sběratelů pohlednic.
Břetislav Janík  (další informace)  11.3.2004
FILATELIE 3/2004
Z obsahu březnového čísla nejstaršího českého filatelistického periodika.
Břetislav Janík  (další informace)  10.3.2004
SEDM NOVÝCH RAZÍTEK
máme k dispozici ve vyobrazení. Ke shlédnutí nejen níže v části příležitostných razítek, ale i v komplexním chronologickém přehledu letošních razítek.
Břetislav Janík  (další informace10.3.2004
BALONOVÝ LET DNE 15. KVĚTNA 2004
Klub filatelistů 05-41 v Jilemnici ve spolupráci s Českou poštou, s. p., obvod Jičín organizuje na den 15. května 2004 pozdravný balonový let u příležitosti 35. setkání ArGe Tschechoslowakei. Toto setkání uspořádá ve dnech 14. - 16. 5. 2004 v Oybinu (lázeňské městečko nedaleko hraničního přechodu Hrádek nad Nisou) Klub filatelistů z Žitavy, který s jilemnickým klubem udržuje dlouholetý kontakt.
Slavomil Strnad  (další informace)  10.3.2004
PŘÍRUČKA PRO SBĚRATELE POHLEDNIC
Na zítra, tj. 10. března je avizována nová knížka z nakladatelství POFIS – Příručka pro sběratele pohlednic, od F. Beneše st. O knize Vás budeme informovat blíže po jejím vydání.
Břetislav Janík  9.3.2004
K AVIZOVANÝM RAZÍTKůM MÁME DETAILY
Celkem 16 nových příležitostných razítek můžeme představit v detailech a v nejbližší době přineseme i skoro polovinu z nich na reprodukcích. Bližší informace na samostatné stránce i níže v rubrice příležitostných poštovních razítek. 
OZ DOS POSTFILA (další informace)  8.3.2004
20. AUKCE CELIN A POŠTOVNÍ HISTORIE
Dnes byla na internetu zpřístupněna nová, již 20. aukce celin a poštovní historie. Obsahuje 3500 položek z celého světa, s důrazem především na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska, ale i dalších zemí. Všechny položky jsou na webových stránkách zobrazené. Aukci najdete na www.pac-auction.com Uzávěrka aukce bude 18.4.2004; na 13.4.2004 je plánována veřejná prohlídka všech nabízených losů v prodejně Interfila (Praha 7, Veletržní 53).
Milan Černík  8.3.2004
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA – Praha 7
U příležitosti sportovní události a zároveň pokusu o stanovení rekordu (24 hodin) v bowlingu smíšeným družstvem /jeden sportovec bude handicapovaný/ se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Míříme do Guinnesse, Praha 7“. Razítko bude používáno ve dnech 28.3.2004 - 29.3.2004 poštou 170 00 Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce v Bowling centrum RADAVA, ul. M. Horákové, Praha 7
Česká pošta, s. p.  8.3.2004
ZMĚNA ČÁSTI CENÍKU ČESKÉ POŠTY
Generální ředitel České pošty, s.p., stanovil dodatkem č. 3 k Rozhodnutí GŘ č. 15/2003 s účinností od 1.2.2004 novou sazbu DPH pro službu POSTFAX. Kromě uvedených změn dochází k některým textovým úpravám. Úplný přehled platných cen za poštovní služby je obsažen v Ceníku, který je k dispozici k nahlédnutí na každé poště a na internetu.
Česká pošta, s. p.  8.3.2004
ZMĚNA POŠTOVNÍHO OBVODU
S účinností od 1. dubna 2004 bude v okrese Hradec Králové přeřazena obec Roudnička z obvodu pošty 500 11 Hradec Králové 11 do obvodu pošty 500 02 Hradec Králové 2.
Česká pošta, s. p.  8.3.2004
VYDÁNÍ CENNÝCH NÁLEPEK APOST – SEVERNÍ MORAVA
U příležitostí výročí založení pošt a obce na Severní Moravě budou používány cenné nálepky APOST s přítiskem:

„100 let pošty“

na poště 742 74 Tichá               

ve dnech

22. 3. 2004
31. 3.2004

„500 let obce“

na poště 756 01 Hovězí

ve dnech

3. 5. 2004
31. 5. 2004

„135 r.“

na poště 753 66 Hustopeče nad Bečvou / zkr.Hustopeče n. B./

ve dnech         

2. 5. 2004
31. 5.2004

„125 let“

na poště 751 15  Říkovice

ve dnech         

1. 9. 2004
30. 9. 2004    

„105 r“

na poště 751 19  Vlkoš u Přerova

ve dnech        

1. 10. 2004
29. 10. 2004

Česká pošta, s. p.  7.3.2004

VYDÁNÍ CENNÝCH NÁLEPEK APOST – JIŽNÍ MORAVA
U příležitosti výročí založení pošt a vstupu České republiky do Evropské unie budou používány cenné nálepky APOST s přítiskem:
„111 let“ na poště 671 32 Plaveč u Znojma /zkr. Plaveč u Zn./    dne 17. 6.2004
„135 let“ na poště 671 25 Hodonice dne 27. 9.2004
„135 let“  na poště 671 29 Strachotice dne 7. 10.2004
„ČR v EU“ na poště 669 01 Znojmo 1 dne 3. 5.2004

Česká pošta, s. p.  7.3.2004

VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – JILEMNICE
U příležitosti 110. výročí lyžování v Jilemnici se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „110 let SKI “ na poště 514 01 Jilemnice ve dnech 23.5.2004 – 28.5.2004.
Česká pošta, s. p.  7.3.2004
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R- NÁLEPEK
U příležitosti výročí založení pošty v Olšanech u Prostějova se budou používat R-nálepky s přítiskem „140 let pošty“, v sérii č. 1 – 1000. Nálepky budou používány poštou 798 14 Olšany u Prostějova od 1.5.2004 do spotřebování.
U příležitosti konání výstavy „75 let filatelie na Žambersku“ se budou používat R-nálepky s přítiskem „75 let filatelie na Žambersku 1929 - 2004 “, v sérii č. 1 – 1000. Nálepky budou používány poštou 564 01 Žamberk od 25.4.2004 do spotřebování.
Česká pošta, s. p.  7.3.2004
ODKAZ T. G. MASARYKA VE SBÍRKÁCH POŠTOVNÍHO MUZEA
Termín: 4. 2. – 4. 4. 2004; Poštovní příležitostná přepážka: 7. 3. 2004 od 10:00 - 15:00 hod. K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice. Otevírací doba Poštovního muzea a muzejní prodejny poštovních cenin: Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
Poštovní muzeum  6.3.2004
VYDÁNÍ CENNÝCH NÁLEPEK APOST - PROSTĚJOV A LITOMYŠL
U příležitosti 90 let založení pošty Prostějov 3 se budou používány cenné nálepky APOST s přítiskem „90 r. pošty“ na poště 796 03  Prostějov 3 a to ve dnech 1.3.2004 - 31.3.2004.
U příležitosti výročí založení pošt v Obvodu Litomyšl se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem:
„110 let “ ve dnech 7. 7.2004
21. 7.2004
na poště 561 31  Výprachtice
„110 “ ve dnech    16. 8.2004
30. 8.2004
na poště 560 01  Česká Třebová 1
„130 “ ve dnech 15. 9.2004
29. 9.2004
na poště 569 53  Cerekvice n/Lou.
„110 “ ve dnech 18.10.2004
1.11.2004
na poště 560 03  Česká Třebová 3
„110 “ ve dnech 18.10.2004 1.11.2004     na poště 569 34  Rychnov na Mor.
„100 let “ ve dnech 24.10.2004 8.11.2004     na poště 565 42  Vraclav
„110 let “ ve dnech 16.11.2004
30.11.2004
na poště 569 05  Bělá n/Svit.

Česká pošta, s. p.  6.3.2004ARCHIV
klikněte na číslo strany archivu
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


OD 17. KVĚTNA 2006 JSME TU PRO VÁS JIŽ 7 LET:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  

 
  

Menu:
•   HLAVNÍ STRANA
•  JAPHILA HOSTING
•  INZERCE ZDARMA
•  ARCHIV ČLÁNKů
•  SEZNAM ČLÁNKů 2003
•  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČLÁNKY
•  DISKUSE
•  VÝSTAVY
•  SVĚTOVÉ AUKCE
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
PETICE PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU PETR GINZ
•  ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2004
•  ČESKÉ DOPISNICE A PŘÍTISKY 2004
•  PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ RAZÍTKA 2004
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
•  TOP LINK SITE
   

  Obrazové menu: 

František Beneš:
 LADISLAV DVOŘÁČEK. Nejúspěšnější filatelistický funkcionář v naší historii.  Místopředseda a později předseda Mezinárodní filatelistické federace, který zavedl do té doby nevídaný systém zásad hodnocení výstavních exponátů. Předseda SČSF, poplatný socialistickému systému, v němž jsme žili. Pro jedny guru světové organizované filatelie, pro druhé kontroverzní postava, která by měla být vyobcována ze Svazu filatelistů. Jaký tedy ve skutečnosti je?

Klikněte pro článek na náhled

Gerhard Batz: On-line almanach o sbírání českých a slovenských poštovních známek

Milan Černík:
Exponát Československo: DVOJITÉ DOPISNICE 1918-1939

 Klikněte pro exponát na náhled

František Beneš:
LADISLAV FISCHMEISTER, legendární sběratel ČSR I

Klikněte pro článek na náhled

Břetislav Janík:
FRANCOIS FOURNIER, geniální padělatel ke škodě sběratelů

Klikněte pro článek na náhled

Peter Hoffmann:
JAKÉ ROZMĚRY MÁ VÁŠ ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?"

Klikněte pro článek na náhled

Petr Gebauer:
ČESKÁ POŠTOVNÍ HISTORIE

Klikněte pro článek na náhled

     
 

 

 

Inet since 17.05.1999
Since 17.5.1999
Last edit: 22.12.2007
© 1999-2006
BŘETISLAV JANÍK, Praha,
člen AIJP

E-MAIL

 

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |